Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Stanowisko Pracownik
WYDZIAŁ ANALIZ - Naczelnik Wydziału Rożek Alina Pokaż
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY - Naczelnik Wydziału Witek Sebastian Pokaż
BIURO PRASOWE - Rzecznik Prasowy Skupień Agnieszka Pokaż
WYDZIAŁ DRÓG - Naczelnik Wydziału Hawel Jacek Pokaż
BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - Kierownik Biura Wilaszek Joanna Pokaż
WYDZIAŁ EDUKACJI - Naczelnik Wydziału Fojcik Katarzyna Pokaż
WYDZIAŁ INWESTYCJI - Naczelnik Wydziału Soiński Krzysztof Pokaż
WYDZIAŁ KULTURY - Naczelnik Wydziału Wójcik Julia Pokaż
MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA - Naczelnik Brzuska Ireneusz Pokaż
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO - Kierownik Biura Masłowska Dorota Pokaż
WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH - Naczelnik Wydziału Żylak Irena Pokaż
BIURO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - Inspektor Ochrony Danych Kowalska-Nawrocka Iwona Pokaż
WYDZIAŁ EKOLOGII - Naczelnik Wydziału Kuźnik Jarosław Pokaż
WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ - Naczelnik Wydziału Starnawska Anna Pokaż
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII - Naczelnik Wydziału Figołuszka Alicja Pokaż
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ - Zastępca Naczelnika Wydziału Koczy Krystyna Pokaż
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ - Naczelnik Wydziału Krajczewska Ilona Pokaż
BIURO OBSŁUGI RADY - Kierownik Biura Korduła-Krybus Klaudia Pokaż
WYDZIAŁ MIENIA - Naczelnik Wydziału Granek Jerzy Pokaż
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - Naczelnik Wydziału Wróbel Jerzy Pokaż
WYDZIAŁ PROMOCJI - Naczelnik Wydziału Cebula Robert Pokaż
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ - Naczelnik Wydziału Hawel Joanna Pokaż
WYDZIAŁ ROZWOJU - Naczelnik Wydziału Motyka Mateusz Pokaż
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Naczelnik Wydziału Szwelengreber Ewa Pokaż
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI - Naczelnik Wydziału Abrahamowicz Janusz Pokaż
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - Naczelnik Wydziału Mizioch Andrzej Pokaż
URZĄD STANU CYWILNEGO - Kierownik USC Naczyńska-Lyp Angelika Pokaż
URZĄD STANU CYWILNEGO - Zastępca Kierownika USC Grabowska Janina Pokaż
URZĄD STANU CYWILNEGO - Zastępca Kierownika USC Duda Gabriela Pokaż
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY - Naczelnik Wydziału Reclik Jacek Pokaż
WYDZIAŁ FINANSÓW - Zastępca Skarbnika Miasta Mazur Iwona Pokaż
WYDZIAŁ INFORMATYKI - Naczelnik Wydziału Dudzik Grażyna Pokaż
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC - Naczelnik Wydziału Podleśny Joanna Pokaż
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI - Naczelnik Wydziału Wacławiec Krzysztof Pokaż
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY - Naczelnik Wydziału Merkel Agnieszka Pokaż
WYDZIAŁ PODATKÓW - Naczelnik Wydziału Kołodziej Ewa Pokaż
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Cioch Tomasz Pokaż
SEKRETARZ MIASTA RYBNIKA Lampert Daniela Pokaż
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY Referat Gospodarczy - Kierownik Referatu Bartosz Wojciech Pokaż
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY Referat Kancelaria - Kierownik Referatu Zielonka Ewa Pokaż
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Referat Budownictwa - Zastępca Naczelnika Wydziału Giera Aleksander Pokaż
WYDZIAŁ DRÓG Referat Eksploatacji Dróg - Kierownik Referatu Malczyk Aleksandra Pokaż
WYDZIAŁ DRÓG Referat Uzgodnień i Zarządzania Ruchem - Kierownik Referatu Bartosz Łukasz Pokaż
WYDZIAŁ DRÓG Referat Budowy Drogi Regionalnej - Zastępca Naczelnika Wydziału Grzenik Urszula Pokaż
WYDZIAŁ EDUKACJI Referat Ogólny - Kierownik Referatu Bonk Tadeusz Pokaż
WYDZIAŁ EDUKACJI Referat Analiz i Planowania - Kierownik Referatu Wasiak Anna Pokaż
WYDZIAŁ EDUKACJI Referat Projektów Edukacyjnych - Kierownik Referatu Korba Katarzyna Pokaż
WYDZIAŁ EKOLOGII Referat Geologii i Ochrony Środowiska - Kierownik Referatu Szczepanek Agnieszka Pokaż
WYDZIAŁ EKOLOGII Referat Ochrony Powietrza - Kierownik Referatu Kołodziej Rafał Pokaż
WYDZIAŁ EKOLOGII Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Górnictwa - Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Górnictwa Kubina Jacek Pokaż
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Kierownik Referatu Kluba Joanna Pokaż
WYDZIAŁ INFORMATYKI Referat Zarządzania Systemem TI - Zastępca Naczelnika Wydziału Górka Piotr Pokaż
WYDZIAŁ INFORMATYKI Referat Systemów Informacji Przestrzennej - Kierownik Referatu Kaczmarska Małgorzata Pokaż
WYDZIAŁ INFORMATYKI Referat Infrastruktury Teleinformatycznej - Kierownik Referatu Gołyszny Adam Pokaż
WYDZIAŁ INFORMATYKI Referat Integracji Systemów - Kierownik Referatu Nowak Marek Pokaż
WYDZIAŁ INWESTYCJI Referat Przygotowania Inwestycji - Kierownik Referatu Perduta Beata Pokaż
WYDZIAŁ INWESTYCJI Referat Realizacji Inwestycji - Zastępca Naczelnika Wydziału Wieczorek Piotr Pokaż
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Referat Praw Jazdy - Kierownik Referatu Olczak Renata Pokaż
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Referat Rejestracji Pojazdów - Kierownik Referatu Wolny Katarzyna Pokaż
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Referat Transportu - Kierownik Referatu Wieczorek Marek Pokaż
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Referat Wydatków i Rozliczeń - Zastępca Naczelnika Wydziału Gabriel Lucyna Pokaż
WYDZIAŁ MIENIA Referat Ewidencji Mienia - Zastępca Naczelnika Wydziału Adamczyk Aneta Pokaż
WYDZIAŁ PODATKÓW Referat Wymiaru Podatków - Kierownik Referatu Lapczyk Piotr Pokaż
WYDZIAŁ PODATKÓW Referat Rachunkowości Podatkowej - Kierownik Referatu Ajdukiewicz-Maciejończyk Aleksandra Pokaż
WYDZIAŁ PODATKÓW Referat Egzekucji Administracyjnej - Kierownik Referatu Lampart Bożena Pokaż
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Referat Spraw Społecznych - Kierownik Referatu Koza Barbara Pokaż
WYDZIAŁ ROZWOJU Referat Rewitalizacji - Kierownik Referatu Lach-Musioł Hanna Pokaż
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Referat Ewidencji Ludności - Kierownik Referatu Augustyniak Elżbieta Pokaż
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Referat Dowodów Osobistych - Kierownik Referatu Wypchoł Mariola Pokaż
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI Referat Ochrony Informacji Niejawnych - Kierownik Referatu Podleśny Krystian Pokaż
 
 
Odsłon strony: 142720 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2012-09-03 Aktualizacja treści Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2012-01-03 Aktualizacja treści Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)