Zgodnie z art. 24 e . pkt. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Prezydent Miasta zamieszcza zatwierdzone taryfy obwiązujące na terenie Miasta Rybnika dla  następujących podmiotów:

1. BEST-EKO Sp. z o.o. ul. Gwarków 1, 44-240 Żory - taryfy obowiązują od 30 maja 2018 roku

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-ret-070-7-70-2018.html

2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik - taryfy obowiązują od 5 czerwca 2018 roku

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-ret-070-7-146-2018.html

3. Hydroinstal Sp. z o.o. ul. Jastrzębska 12, 44-253 Rybnik - taryfy obowiązują od 29 czerwca 2018 roku

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-ret-070-7-190-2018.html

 
 
Odsłon strony: 872 Metryka
Redaktor: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-06-21 Aktualizacja treści Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK)
2018-06-21 Aktualizacja treści Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK)
2018-06-14 Aktualizacja treści Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK)