Przepisy dotyczące wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Rybnika:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Zarządzenie nr 380/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 23.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacji i zarządzania wolontariatu w Urzędzie Miasta Rybnika.
Jeżeli jesteś studentem, absolwentem uczelni wyższej, doktorantem, słuchaczem szkoły policealnej lub absolwentem szkoły policealnej oraz dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia chciałbyś wykonywać świadczenia na rzecz Urzędu, możesz zgłosić swoją kandydaturę do odbycia wolontariatu w Urzędzie Miasta Rybnika, który świadczyć możesz w okresie od 30 dni do 5 miesięcy.

Osoby zainteresowane świadczeniem wolontariatu w Urzędzie Miasta Rybnika proszone są o:

  • zapoznanie się z Regulaminem organizacji i zarządzania wolontariatu w Urzędzie Miasta Rybnika (Zarządzenie nr 380/2018 Prezydenta Miasta Rybnika) Metryka Zarządzenie [rtf - 238 KB]
  • pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla kandydatów na Wolontariuszy w Urzędzie Miasta Rybnika Metryka Wolontariat - formularz zgłoszeniowy [doc - 46 KB]
  • dostarczenie do Urzędu Miasta Rybnika wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub przesłanie go na adres: kadry@um.rybnik.pl.

Zasady wolontariatu zostały opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, natomiast szczegółowe informacje i warunki odbywania wolontariatu w Urzędzie można znaleźć w Regulaminie organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Rybnika.

Celem wolontariatu jest:

  1. czynne włączenie się oraz inicjowanie przez Urząd programów wspierających zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych,
  2. poznanie przez Wolontariusza zasad funkcjonowania i działań realizowanych przez Urząd,
  3. aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego uczestników wolontariatu w Urzędzie,
  4. umożliwienie zdobycia  przez Wolontariusza doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej,
  5. wsparcie merytoryczne przez Wolontariusza zadań realizowanych przez Wydziały Urzędu.

Informacji dodatkowych udziela Referat Kadr i Płac pod numerem telefonu (32) 43 92 333.

 
 
Odsłon strony: 9227 Metryka
Redaktor: Karina Kwiatkowska-Kwiatoń (Główny Specjalista OU-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja treściKarina Kwiatkowska-Kwiatoń (Główny Specjalista OU-III)
2020-10-09 Aktualizacja treściMichaela Hildebrandt (Referent Kd)
2018-06-12 Aktualizacja treściKarina Kwiatkowska-Kwiatoń (Inspektor Kd)
2018-06-12 Aktualizacja treściKarina Kwiatkowska-Kwiatoń (25 Kd)
2018-06-12 Aktualizacja treściKarina Kwiatkowska-Kwiatoń (Inspektor Kd)
2018-06-12 Aktualizacja treściKarina Kwiatkowska-Kwiatoń (25 Kd)
2016-09-14 Aktualizacja treściKarina Kwiatkowska-Kwiatoń (Inspektor Kd)