Petycje skierowane do Rady Miasta

Rejestr
Data wpływu Dotyczy Organ Szczegóły
2024-02-12 Udostępnienia części muru znajdującego się od strony zachodniej oraz południowej Stadiom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gliwickiej 72 w Rybniku, z przeznaczeniem na "street art".Rada Miasta RybnikaPokaż
2024-01-11 Publikacji oraz aktualizacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika dokumentów dotyczących podziału kompetencji w przedmiocie wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.Rada Miasta RybnikaPokaż
2023-01-18 Zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społecznościRada Miasta RybnikaPokaż
2021-10-25 Ochrony dzieci oraz ludzi osłabionych przed szkodliwym wpływem na ich zdrowie sztucznego promieniowania mikrofalowegoRada Miasta RybnikaPokaż
2021-09-10 Przyjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko Covid-19Rada Miasta RybnikaPokaż
2021-02-25 Poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu KonstytucyjnegoRada Miasta RybnikaPokaż
2021-02-16 Przeprowadzenia referendum ludowegoRada Miasta RybnikaPokaż
2020-12-20 Podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowiekaRada Miasta RybnikaPokaż
2020-09-22 Podjęcia uchwały przez Radę Miasta Rybnika w przedmiocie umorzenia odsetek od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości lub przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomościRada Miasta RybnikaPokaż
2020-04-14 Podjęcia uchwały przez Radę Miasta Rybnika w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomościRada Miasta RybnikaPokaż
2020-03-24 Przyjęcia przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniemRada Miasta RybnikaPokaż
2020-02-22 Objęcia ochroną drzewa na Józefowcu w dz. WielopoleRada Miasta RybnikaPokaż
2019-11-14 Utworzenia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Dolinie RudyRada Miasta RybnikaPokaż
2019-11-14 Utworzenia użytku ekologicznego " Głębokie Doły"Rada Miasta RybnikaPokaż
2019-11-14 Objęcia ochroną ośmiu drzew w Lesie ParuszowiecRada Miasta RybnikaPokaż
2019-11-14 Objęcia ochroną drzewa w rejonie Głębokich DołówRada Miasta RybnikaPokaż
2019-11-14 Objęcia ochroną pięciu drzew w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Stawy w Dolinie RudyRada Miasta RybnikaPokaż
2019-06-26 Zrezygnowania z używania jednorazowego plastiku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego problemuRada Miasta RybnikaPokaż
2019-03-19 Utworzenia Komisji Rady Miasta do spraw walki z niską emisjąRada Miasta RybnikaPokaż
2019-03-19 Petycja w sprawie stosowania przez Radę Miasta formy petycji w przypadku formułowania żądań wprowadzenia zmian ustawowychRada Miasta RybnikaPokaż
2018-12-19 Podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Śląskiego z apelem o zmianę uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - Stowarzyszenie Rybnicki Alarm Smogowy oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw SpołecznychRada Miasta RybnikaPokaż
2017-10-05 Ulgi w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla weteranów walki o niepodległość 1956-1989Rada Miasta RybnikaPokaż
2016-11-09 Petycja Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w Rybniku do Rady Miasta Rybnika.Rada Miasta RybnikaPokaż

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Radę Miasta w 2023 roku [rtf - 50 KB]

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Radę Miasta w 2021 roku [pdf - 244 KB]

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Radę Miasta w 2020 roku [docx - 20 KB]

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Radę Miasta w 2019 roku [docx - 18 KB]

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Radę Miasta w 2018 roku [rtf - 39 KB]

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Radę Miasta w 2017 roku [rtf - 50 KB]

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Radę Miasta w 2016 roku [rtf - 40 KB]

Metryka Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Radę Miasta w 2015 roku [rtf - 39 KB]

Tryb wnoszenia i rozpatrywania petycji

 
 
Odsłon strony: 18119 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-01-12 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2022-01-12 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2021-01-14 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2020-03-31 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Inspektor Inf-II)
2020-02-19 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2019-01-21 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2019-01-21 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)