Rejestr
Nazwa jednostki Adres Nr telefonu szczegóły
Rybnickie Służby Komunalne Jankowicka 41B 32-432 95 40Pokaż
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" gen. Władysława Andersa 6 32-421 18 08Pokaż
Dom Dziecka w Rybniku Powstańców Śląskich 44 32-422 21 47Pokaż
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku Żużlowa 25 32-422 36 06Pokaż
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku Gliwicka 72 32-422 78 37, 422 44 25Pokaż
Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Władysława Stanisława Reymonta 69 32-439 06 00Pokaż
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku Miejska 13B 32 42 40 435Pokaż
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II ks. Henryka Jośki 55 32-422 66 58Pokaż
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku Żużlowa 25 32-422 11 11Pokaż
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku Bolesława Chrobrego 16 32-422 56 39, 32-423 35 99Pokaż
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Jankowicka 1 32-422 60 95Pokaż
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku Bolesława Chrobrego 39 32-423 72 02Pokaż
Straż Miejska w Rybniku Reymonta 54 986, 32-422 72 54Pokaż
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Kościuszki 17 32-429 48 60, 32-422-60-36Pokaż
Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Budowlanych 6 32-755 71 60 - 03Pokaż
Zarząd Zieleni Miejskiej Pod Lasem 64 32-424 88 38, 32-424 94 05Pokaż
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rybniku Powstańców Śląskich 44C 32 30 80 700Pokaż
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku Rzeczna 4/8 32-739 81 34Pokaż
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku Przemysłowa 2/2 32-739 81 34Pokaż
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystań w Rybniku Barbary 22d 32-739 81 34Pokaż
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku Mikołowska 130/1 32 422 21 47Pokaż
Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku Orzepowicka 23 32 440 77 15Pokaż
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku Powstańców Śląskich 44/a 32-739 81 34Pokaż
 
 
Odsłon strony: 106582 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-11-08 Aktualizacja rejestruIzabela Żmijewska (Inspektor Or)Pokaż
2021-06-30 Aktualizacja rejestruIzabela Żmijewska (Inspektor Or)Pokaż
2021-04-16 Aktualizacja rejestruIzabela Żmijewska (Inspektor Or)Pokaż
2021-04-15 Aktualizacja rejestruIzabela Żmijewska (Inspektor Or)Pokaż
2021-04-15 Aktualizacja rejestruIzabela Żmijewska (Inspektor Or)Pokaż
2021-01-29 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2021-01-25 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2021-01-14 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2021-01-14 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2021-01-14 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2021-01-04 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2021-01-04 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2021-01-04 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2021-01-04 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2021-01-04 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2020-11-06 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2020-09-09 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2020-08-21 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2020-07-31 Aktualizacja rejestruIzabela Żmijewska (Inspektor Or)Pokaż
2020-06-03 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2020-05-28 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2020-03-02 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2020-03-02 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2020-02-07 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2020-01-30 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2020-01-30 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2020-01-30 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2020-01-30 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2020-01-02 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2019-10-30 Aktualizacja rejestruIzabela Żmijewska (Inspektor Or)Pokaż
2019-10-17 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2019-10-17 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2019-09-17 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2019-07-31 Aktualizacja rejestruIzabela Żmijewska (Inspektor Or)Pokaż
2019-07-08 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2019-07-08 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2019-07-08 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2019-06-21 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2019-04-04 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2019-01-10 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2019-01-10 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2018-11-26 Aktualizacja rejestruIzabela Żmijewska (Inspektor Or)Pokaż
2018-08-31 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2018-07-31 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Specjalista Or)Pokaż
2018-04-25 Aktualizacja rejestruIzabela Żmijewska (Inspektor Or)Pokaż
2018-04-19 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Referent Or)Pokaż
2018-04-19 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Referent Or)Pokaż
2018-03-15 Aktualizacja rejestruMagdalena Gacek (Referent Or)Pokaż
2018-03-12 Aktualizacja rejestruMarek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)Pokaż
2018-03-08 Aktualizacja rejestruIzabela Żmijewska (Inspektor Or)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.