Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa jednostki Adres Nr telefonu szczegóły
Rybnickie Służby Komunalne Jankowicka 41B 32-432 95 40 Pokaż
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" gen. Władysława Andersa 6 32-421 18 08 Pokaż
Dom Dziecka w Rybniku Powstańców Śląskich 44 32-422 21 47 Pokaż
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku Żużlowa 25 32-422 36 06 Pokaż
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku Gliwicka 72 32-422 78 37, 422 44 25 Pokaż
Centrum Usług Wspólnych w Rybniku Władysława Stanisława Reymonta 69 32-439 06 00 Pokaż
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku Miejska 13B 32 42 40 435 Pokaż
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II ks. Henryka Jośki 55 32-422 66 58 Pokaż
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku Żużlowa 25 32-422 11 11 Pokaż
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku Bolesława Chrobrego 16 32-422 56 39, 32-423 35 99 Pokaż
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Jankowicka 1 32-422 60 95 Pokaż
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku Bolesława Chrobrego 39 32-423 72 02 Pokaż
Straż Miejska w Rybniku Reymonta 54 986, 32-422 72 54 Pokaż
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku Kościuszki 17 32-429 48 60, 32-422-60-36 Pokaż
Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku Budowlanych 6 32-755 71 60 - 03 Pokaż
Zarząd Zieleni Miejskiej Pod Lasem 64 32-424 88 38, 32-424 94 05 Pokaż
Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rybniku Barbary 22 32 30 80 700 Pokaż
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku Rzeczna 4/8 32-739 81 34 Pokaż
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku Przemysłowa 2/2 32-739 81 34 Pokaż
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystań w Rybniku Barbary 22d 32-739 81 34 Pokaż
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 3 w Rybniku Mikołowska 130/1 32 422 21 47 Pokaż
Zespół Żłobków Miejskich w Rybniku Orzepowicka 15a 32 440 77 15 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 88432 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-03-02 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2020-03-02 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2020-02-07 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2020-01-30 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2020-01-30 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2020-01-30 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2020-01-30 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2020-01-02 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-10-30 Aktualizacja rejestru Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-10-17 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-10-17 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-09-17 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-07-31 Aktualizacja rejestru Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2019-07-08 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-07-08 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-07-08 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-06-21 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-04-04 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-01-10 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-01-10 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-11-26 Aktualizacja rejestru Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2018-08-31 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-07-31 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-04-25 Aktualizacja rejestru Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2018-04-19 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2018-04-19 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2018-03-15 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2018-03-12 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2018-03-08 Aktualizacja rejestru Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2018-02-20 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2018-02-01 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2018-02-01 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2018-02-01 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2018-02-01 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2018-02-01 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2018-01-25 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2018-01-22 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2018-01-22 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2018-01-22 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2018-01-22 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2017-11-14 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2017-11-06 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2017-11-02 Aktualizacja rejestru Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2017-08-03 Aktualizacja rejestru Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-04-20 Aktualizacja rejestru Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-03-17 Aktualizacja rejestru Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-03-09 Aktualizacja rejestru Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-03-09 Aktualizacja rejestru Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-02-01 Aktualizacja rejestru Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-01-11 Aktualizacja rejestru Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.