Podatek rolny w 2019 roku

Podatkiem rolnym objęci są:

  • posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne o pow. ponad 1 ha),
  • posiadacze gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Ustawowo od podatku zwolnione są między innymi:

  • użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
  • użytki ekologiczne.

Na mocy uchwały Rady Miasta od podatku zwolnione są grunty zdegradowane wskutek działalności górniczej,  o ile nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (po przedstawieniu zaświadczenia z kopalni o trwałej degradacji gruntów).

Stawki podatku w 2019 roku wynoszą:

  • dla podatników posiadających do 1 ha użytków rolnych – 271,80 zł za 1 ha fizyczny,
  • dla podatników posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych (gospodarstwa rolne) – 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Podatek leśny w 2019 roku

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie o podatku leśnym lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Ustawowo od podatku leśnego zwolnione są między innymi:

  • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
  • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
  • użytki ekologiczne.

Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podatku są lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa w wieku 40 lat i więcej.

Stawka podatku leśnego od 1 ha w 2019 roku wynosi 42,2356 zł. 

Załączone dokumenty:

 
 
Odsłon strony: 20938 Metryka
Redaktor: Iwona Mazur (Zastępca Skarbnika Miasta Fn)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-01-18 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2019-01-18 Aktualizacja treści Pokaż
2018-11-29 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2018-11-29 Aktualizacja treści Pokaż
2018-07-31 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2018-07-31 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2017-12-28 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2017-12-28 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2016-12-30 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2016-12-30 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2015-12-29 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2015-12-29 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2015-04-30 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2014-12-30 Aktualizacja treści Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) Pokaż
2013-12-10 Aktualizacja treści Iwona Mazur (p.o. Naczelnika Wydziału Pd) Pokaż
2013-01-11 Korekta redaktorska Lapczyk Piotr (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż
2013-01-03 Aktualizacja treści Lapczyk Piotr (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż
2012-04-18 Korekta redaktorska Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż
2011-12-29 Aktualizacja treści Lapczyk Piotr (Inspektor Pd-I) Pokaż
2011-12-29 Aktualizacja treści Lapczyk Piotr (Inspektor Pd-I) Pokaż
2010-12-23 Aktualizacja treści Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż
2009-12-10 podatki 2010 Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż
2009-11-25 Dodano Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I) Pokaż