Podatek rolny w 2021 roku

Podatkiem rolnym objęci są:

  • posiadacze gospodarstw rolnych (użytki rolne o pow. ponad 1 ha),
  • posiadacze gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Ustawowo od podatku zwolnione są między innymi:

  • użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
  • użytki ekologiczne.

Na mocy uchwały Rady Miasta od podatku zwolnione są grunty zdegradowane wskutek działalności górniczej,  o ile nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (po przedstawieniu zaświadczenia z kopalni o trwałej degradacji gruntów).

Stawki podatku w 2021 roku wynoszą:

  • dla podatników posiadających do 1 ha użytków rolnych – 292,75 zł za 1 ha fizyczny,
  • dla podatników posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych (gospodarstwa rolne) – 146,38 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Podatek leśny w 2021 roku

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie o podatku leśnym lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Ustawowo od podatku leśnego zwolnione są między innymi:

  • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
  • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
  • użytki ekologiczne.

Na mocy uchwały Rady Miasta zwolnione od podatku są lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa w wieku 40 lat i więcej.

Stawka podatku leśnego od 1 ha w 2021 roku wynosi 43,3048 zł. 

Załączone dokumenty:

Wzory formularzy dotyczące obowiązku podatkowego powstałego przed 1.07.2019 r.

Wzory formularzy dotyczące obowiązku podatkowego powstałego po 1.07.2019 r.

 
 
Odsłon strony: 25142 Metryka
Redaktor: Iwona Mazur (Zastępca Skarbnika Miasta Fn)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-01-12 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2021-01-12 Aktualizacja treści
2020-01-02 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2020-01-02 Aktualizacja treści
2019-07-02 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2019-07-02 Aktualizacja treści
2019-01-18 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2019-01-18 Aktualizacja treści
2018-11-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-11-29 Aktualizacja treści
2018-07-31 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2018-07-31 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-12-28 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2017-12-28 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2016-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-12-29 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2015-04-30 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2014-12-30 Aktualizacja treściPiotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I)
2013-12-10 Aktualizacja treściIwona Mazur (p.o. Naczelnika Wydziału Pd)
2013-01-11 Korekta redaktorskaLapczyk Piotr (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2013-01-03 Aktualizacja treściLapczyk Piotr (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2012-04-18 Korekta redaktorskaPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2011-12-29 Aktualizacja treściLapczyk Piotr (Inspektor Pd-I)
2011-12-29 Aktualizacja treściLapczyk Piotr (Inspektor Pd-I)
2010-12-23 Aktualizacja treściPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2009-12-10 podatki 2010Polok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)
2009-11-25 DodanoPolok Iwona (p.o. Kierownika Referatu Pd-I)