Dla wygody użytkownika dział został podzielony na:

 1. stowarzyszenia sportowe, w tym:
  1. kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, dla których ewidencję prowadzi Prezydent Miasta Rybnika,
  2. kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty przewidują prowadzenie działalności gospodarczej, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 2. stowarzyszenia pozostałe, w tym:
  1. stowarzyszenia podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
  2. stowarzyszenia zwykłe (nie posiadające osobowości prawnej),
 3. fundacje, podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 4. uczniowskie kluby sportowe, dla których ewidencję prowadzi Prezydent Miasta Rybnika.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarząd podmiotu jest zobowiązany do powiadamiania właściwego organu rejestrowego o wszelkich zmianach danych, zamieszczanych w wyżej wskazanych ewidencjach, w terminie 14 dni od dnia ich dokonania.

 
 
Odsłon strony: 21911 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-04-29 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2010-09-29 DodanoSzulc Przemysław (Referent Inf-II)