HISTORIA URZĘDU

Urząd do roku 1990 stanowił terenowy organ administracji państwowej i miał ograniczone możliwości w kształtowaniu nowoczesnych metod organizacji i zarządzania zasobami. Dopiero przepisy ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. umożliwiły samodzielne podejmowanie rozstrzygnięć dotyczących wielkości zatrudnienia, wysokości środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie techniczne czy też szkoleń pracowników.

Do zadań Urzędu Miasta należą więc (zgodnie z wymienioną wcześniej ustawą) wszystkie sprawy o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów.

Zadania realizowane przez Urząd Miasta są wykonywane przez odpowiednio wyszkolony personel, który w konkretnych dokumentach został zobowiązany do zarządzania, wykonywania i weryfikacji tych zadań. W Urzędzie Miasta zatrudnionych jest ponad 390 pracowników.

W roku 2003 Urząd Miasta Rybnika został laureatem V edycji Śląskiej Nagrody Jakości w kategorii urzędów administracji publicznej. W tym samym roku Urząd Miasta Rybnika zdobył także wyróżnienie w IX edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości.  W roku 2004 Miasto zwyciężyło w kategorii „Przyjazny urząd administracji samorządowej” otrzymując nagrodę -Lidera zarządzania- za rozwiązanie „Doręczanie korespondencji za pośrednictwem gońców”. Sukces ten Miasto powtórzyło w roku 2006 zdobywając ponownie tytuł i  nagrodę za wdrożenie projektu Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej. W roku 2005 Rybnik zajął I miejsce w grupie gmin powyżej 100 tys. mieszkańców w konkursie „Profesjonalna Gmina przyjazna inwestorom”. Rybnik okazał się również najlepiej zarządzanym miastem w Polsce w roku 2006 zajmując I miejsce w kraju wśród największych miast na prawach powiatu. W roku 2006 i 2007 Miasto zostało także głównym laureatem konkursu Gmina Fair Play kreując godne naśladowania wzorce współpracy samorządów z przedsiębiorstwami. W roku 2007 Miasto Rybnik zostało również nagrodzone, jako jedyny samorząd w Polsce, wyróżnieniem w Europejskiej Nagrodzie Jakości w zakresie sektora publicznego. Sukces ten Miasto powtórzyło w roku 2009 otrzymując certyfikat za dobrą praktykę.

W 2008 roku w Ogólnopolskim samorządowym Rankingu Rzeczypospolitej Rybnik uzyskał dwa wyróżnienia : 3 miejsce w kategorii „Najlepsze Miasto w dziedzinie innowacje” oraz „Najlepsze Miasto w dziedzinie wykorzystywania funduszy unijnych”. W 2008 r. Rybnik otrzymał również po raz II prestiżowa nagrodę Złotej @ uzyskując tytuł Samorządowego Lidera Elektronicznej Administracji w kategorii największych polskich miast. Rybnik został również laureatem Oskara Sportowego 2008 w I edycji konkursu „Gminess” w kategorii Gminna Inwestycja Marzeń. W 2009 roku Miasto Rybnik zostało m. in. Laureatem Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej uzyskując tytuł Najlepszego Miasta na prawach powiatu a także zdobyło tytuł Innowacyjna Gmina zarówno w edycji regionalnej jak i ogólnopolskiej w konkursie Krajowego lidera Innowacji.

Strukturę organizacyjną urzędu zawiera Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta, który przedstawia układ funkcjonalny komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta.

W 2009 roku Miasto Rybnik zostało między innymi laureatem Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej uzyskując tytuł Najlepszego Miasta na prawach powiatu a także zdobyło tytuł Innowacyjnej Gminy zarówno w edycji regionalnej jak i ogólnopolskiej w konkursie Krajowego Lidera Innowacji.

HISTORIA MIASTA

 
 
Odsłon strony: 7461 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2017-08-01 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or)
2017-08-01 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or)
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2011-02-03 Korekta redaktorska Pyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-02-01 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)