Prezydent Miasta Rybnika

Piotr Kuczera

Kadencja

2018 - 2023
Metryka Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku o wyborze Pana Piotra Kuczery na Prezydenta Miasta Rybnika [pdf - 140 KB]

Kontakt

tel. 32 43 92 107
fax. 32 42 24 124
email: rybnik@um.rybnik.pl

Prezydent jest organem wykonawczym Miasta, który wybierany jest w wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję. Obecnie funkcję tę sprawuje Piotr Kuczera. Do głównych zadań Prezydenta należy kierowanie pracą Urzędu, bieżącymi sprawami Miasta, a także reprezentowanie go na zewnątrz. Ponadto Prezydent odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Miasta.

Zakres zadań i kompetencji

 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu:
  1. Wydział Strategii i Obsługi Inwestora
  2. Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych:
   - Referat Zarządzania Kryzysowego,
   - Referat Kontroli Wewnętrznej i Nadzoru
   - Inspektor Ochrony Danych,
   - Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
  3. Zespół Audytorów Wewnętrznych
  4. Biuro Radców Prawnych
  5. Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej:
   - Referat Ekologii, 
   - Referat Ochrony Powietrza,
   - Główny Specjalista- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Górnictwa,
   - Geolog Powiatowy,
   - Referat Gospodarki Komunalnej,
  6. Wydział Rozwoju,
  7. Wydział Polityki Społecznej,
  8. Wydział Spraw Mieszkaniowych
 2. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez:
  1. Sekretarza Miasta, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:
   1. Centrum Organizacji Urzędu
    - Referat Ogólny,
    - Referat Obsługi Rady Miasta,
    - Referat Kadr i Płac,
    - Referat Obsługi Kancelaryjnej i Archiwum
   2. Wydział Techniczny
   3. Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii
   4. Wydział Marketingu i Mediów
  2. Skarbnika Miasta, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:
   1. Wydział Finansów
   2. Wydział Księgowości
   3. Wydział Podatków
   4. Wydział Zamówień Publicznych
  3. Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:
   1. Wydział Architektury
   2. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
   3. Wydział Geodezji i Kartografii
   4. Wydział Mienia
   5. Miejską Pracownię Urbanistyczną
    sprawuje zwierzchnictwo wobec Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

    Wykonywanie praw udziałowych Miasta Rybnika w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku, poprzez udział w Zgromadzeniach Wspólników oraz wykonywanie prawa głosu, na podstawie i w zakresie udzielonego przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa.
    Reprezentacja Miasta w kontaktach merytorycznych z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku w zakresie związanym z przedmiotem działalności spółki, polegających w szczególności na:
    1) współpracy ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych,
    2) koordynowaniu spójności działalności spółki z planami rozwojowymi Miasta. Współpraca z Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych w sposób i w zakresie umożliwiającym efektywną realizację przez Miasto zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego.


 3. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta:
  a. Straż Miejska, 
  b. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku,
  c. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku,
  d. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku,
  e. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku,
  f. Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku,
  g. Dom Dziecka w Rybniku,
  h. Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rybniku,
  i. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 1 w Rybniku,
  j. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Mieszkanie Nr 2 w Rybniku,
  k. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 3 w Rybniku,
  l. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 4 w Rybniku,
  ł. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Przystań w Rybniku,
  m. Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku,
  n. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku,
  o. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku,
  p. Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster" w Rybniku

 4. Sprawowanie zwierzchnictwa wobec służb, inspekcji i straży:
  1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  2. Komenda Miejska Policji
 5. Wykonywanie praw udziałowych Miasta Rybnika w spółkach Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o., Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o., "HOSSA" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

 
 
Odsłon strony: 132957 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-11-14 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista OU-I)
2023-10-27 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-07-24 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-06-14 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-04-17 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-04-17 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-04-17 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-04-06 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-04-06 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-04-06 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2022-06-06 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)
2022-04-22 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2022-02-09 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)
2022-01-03 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2021-01-15 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-09-30 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-12 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Inspektor Inf-II)
2020-02-05 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-05 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-05 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-01-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-01-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-01-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-04-30 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-12-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-07-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-07-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-05-25 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-05-25 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (S Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-21 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-21 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-17 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-17 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.