Prezydent

Piotr Kuczera

Kadencja

2018 - 2023

Kontakt

tel. 32 43 92 107
fax. 32 42 24 124
email: rybnik@um.rybnik.pl

Prezydent jest organem wykonawczym Miasta, który wybierany jest w wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję. Obecnie funkcję tę sprawuje Piotr Kuczera. Do głównych zadań Prezydenta należy kierowanie pracą Urzędu, bieżącymi sprawami Miasta, a także reprezentowanie go na zewnątrz. Ponadto Prezydent odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Miasta.

Zakres zadań i kompetencji

  1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu:
   1. Wydział Analiz
   2. Audytu i Kontroli Wewnętrznej
   3. Wydział Zamówień Publicznych
   4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
   5. Biuro Inspektora Ochrony Danych
   6. Biuro Nadzoru Właścicielskiego
   7. Biuro Obsługi Rady
   8. Biuro Prasowe
   9. Biuro Radców Prawnych
  2. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez:
   1. Sekretarza Miasta, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:
    1. Wydział Administracyjny
    2. Wydział Kadr, Szkoleń i Płac
    3. Wydział Informatyki
    4. Wydział Organizacyjny
   2. Skarbnika Miasta, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:
    1. Biuro Skarbnika Miasta
    2. Wydział Finansów
    3. Wydział Księgowości
    4. Wydział Podatków
   3. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:
    1. Wydział Architektury
    2. Wydział Geodezji i Kartografii
    3. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
    4. Wydział Mienia
    5. Miejska Pracownia Urbanistyczna
     sprawuje zwierzchnictwo wobec Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej pełni zastępstwo za Zastępcę Prezydenta Miasta – Pana Janusza Kopera w przypadku jego wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy.
  3. Sprawowanie zwierzchnictwa wobec służb, inspekcji i straży:
   1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
   2. Komenda Miejska Policji
  4. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez Straż Miejską.
 
 
Odsłon strony: 99978 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-04-30 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-04-30 Aktualizacja treści
2018-12-04 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-12-04 Aktualizacja treści
2018-07-03 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-07-03 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-05-25 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2018-05-25 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (S Or)
2018-01-04 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-04 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-04 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-21 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-21 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-17 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-17 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-03 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-03 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treści Magdalena Gacek (Referent Or)
2017-07-14 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or)
2017-07-14 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or)
2017-04-05 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or)
2017-04-05 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or)
2017-01-02 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or)
2017-01-02 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or)
2017-01-02 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or)
2017-01-02 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or)
2016-11-14 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or)
2016-11-14 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or)
2016-07-19 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or)
2016-07-19 Aktualizacja treści Magdalena Cichy (Referent Or)
2016-01-12 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2016-01-12 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2016-01-04 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2016-01-04 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2015-07-01 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2015-04-22 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2015-04-16 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-03-03 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2015-02-02 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2014-12-17 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.