Prezydent Miasta Rybnika

Piotr Kuczera

Kadencja

2018 - 2023
Metryka Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku o wyborze Pana Piotra Kuczery na Prezydenta Miasta Rybnika [pdf - 140 KB]

Kontakt

tel. 32 43 92 107
fax. 32 42 24 124
email: rybnik@um.rybnik.pl

Prezydent jest organem wykonawczym Miasta, który wybierany jest w wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję. Obecnie funkcję tę sprawuje Piotr Kuczera. Do głównych zadań Prezydenta należy kierowanie pracą Urzędu, bieżącymi sprawami Miasta, a także reprezentowanie go na zewnątrz. Ponadto Prezydent odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Miasta.

Zakres zadań i kompetencji

 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez:
  1. Wydział Strategii i Obsługi Inwestora
  2. Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych:
   - Referat Zarządzania Kryzysowego,
   - Referat Kontroli Wewnętrznej i Nadzoru
   - Inspektor Ochrony Danych,
   - Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,
  3. Zespół Audytu Wewnętrznego
  4. Biuro Radców Prawnych
 2. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez:
  1. Sekretarza Miasta, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:
   1. Centrum Organizacji Urzędu
    - Referat Ogólny,
    - Referat Obsługi Rady Miasta,
    - Referat Kadr i Płac,
    - Referat Obsługi Kancelaryjnej i Archiwum
   2. Wydział Techniczny
   3. Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii
   4. Wydział Marketingu i Mediów
  2. Skarbnika Miasta, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:
   1. Wydział Finansów
   2. Wydział Księgowości
   3. Wydział Podatków
   4. Wydział Zamówień Publicznych.
 3. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez Straż Miejską. 

 4. Sprawowanie zwierzchnictwa wobec służb, inspekcji i straży:
  1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  2. Komenda Miejska Policji
 5. Wykonywanie praw udziałowych Miasta Rybnika w spółce Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.

 
 
Odsłon strony: 136457 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-01-02 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-11-14 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista OU-I)
2023-10-27 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-07-24 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-06-14 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-04-17 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-04-17 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-04-17 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-04-06 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-04-06 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-04-06 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2022-06-06 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)
2022-04-22 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2022-02-09 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)
2022-01-03 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2021-01-15 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-09-30 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-12 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Inspektor Inf-II)
2020-02-05 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-05 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-05 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-01-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-01-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-01-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-04-30 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-12-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-07-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-07-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-05-25 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-05-25 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (S Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-21 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-21 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-17 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-17 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.