Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera na tle flagi Miasta

Piotr Kuczera

Kadencja

2018 - 2023

Kontakt

tel. 32 43 92 107
fax. 32 42 24 124
email: rybnik@um.rybnik.pl

Prezydent jest organem wykonawczym Miasta, który wybierany jest w wyborach bezpośrednich na pięcioletnią kadencję. Obecnie funkcję tę sprawuje Piotr Kuczera. Do głównych zadań Prezydenta należy kierowanie pracą Urzędu, bieżącymi sprawami Miasta, a także reprezentowanie go na zewnątrz. Ponadto Prezydent odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Miasta.

Zakres zadań i kompetencji

 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu:
  1. Wydział Analiz
  2. Audytu i Kontroli Wewnętrznej
  3. Wydział Zamówień Publicznych
  4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
  5. Biuro Inspektora Ochrony Danych
  6. Biuro Nadzoru Właścicielskiego
  7. Biuro Obsługi Rady
  8. Biuro Prasowe
  9. Biuro Radców Prawnych
 2. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez:
  1. Sekretarza Miasta, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:
   1. Wydział Administracyjny
   2. Wydział Kadr, Szkoleń i Płac
   3. Wydział Informatyki
   4. Wydział Organizacyjny
  2. Skarbnika Miasta, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:
   1. Biuro Skarbnika Miasta
   2. Wydział Finansów
   3. Wydział Księgowości
   4. Wydział Podatków
  3. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej, który bezpośrednio kieruje realizacją zadań wykonywanych przez:
   1. Wydział Architektury
   2. Wydział Geodezji i Kartografii
   3. Wydział Mienia
   4. Miejską Pracownię Urbanistyczną
    sprawuje zwierzchnictwo wobec Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

    Wykonywanie praw udziałowych Miasta Rybnika w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku, poprzez udział w Zgromadzeniach Wspólników oraz wykonywanie prawa głosu, na podstawie i w zakresie udzielonego przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa.
    Reprezentacja Miasta w kontaktach merytorycznych z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku w zakresie związanym z przedmiotem działalności spółki, polegających w szczególności na:
    1) współpracy ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych,
    2) koordynowaniu spójności działalności spółki z planami rozwojowymi Miasta. Współpraca z Biurem Nadzoru Właścicielskiego w sposób i w zakresie umożliwiającym efektywną realizację przez Miasto zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego.

    Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Gospodarki Przestrzennej pełni zastępstwo za Zastępcę Prezydenta Miasta – Pana Janusza Kopera w przypadku jego wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy.

 3. Sprawowanie zwierzchnictwa wobec służb, inspekcji i straży:
  1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  2. Komenda Miejska Policji
 4. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez Straż Miejską.

 
 
Odsłon strony: 117791 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-01-03 Aktualizacja treściIzabela Żmijewska (Inspektor Or)
2022-01-03 Aktualizacja treści
2021-01-15 Aktualizacja treści
2021-01-15 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-09-30 Aktualizacja treści
2020-09-30 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-12 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Inspektor Inf-II)
2020-02-12 Formatowanie tekstu
2020-02-05 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-05 Aktualizacja treści
2020-02-05 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-05 Aktualizacja treści
2020-02-05 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-05 Aktualizacja treści
2020-02-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-02-03 Aktualizacja treści
2020-01-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-01-31 Aktualizacja treści
2020-01-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-01-31 Aktualizacja treści
2020-01-31 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2020-01-31 Aktualizacja treści
2019-04-30 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2019-04-30 Aktualizacja treści
2018-12-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-12-04 Aktualizacja treści
2018-07-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-07-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Specjalista Or)
2018-05-25 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-05-25 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (S Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2018-01-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-06 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-12-04 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-21 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-21 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-17 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-17 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-03 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
2017-11-02 Aktualizacja treściMagdalena Gacek (Referent Or)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.