Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 450 ze zm.) każdy, w terminie 7  dni od dnia zamieszczenia oferty, o której mowa w art. 19a ust. 2 ww. ustawy, może wnieść do niej swoje uwagi na formularzu dostępnym w miejscu publikacji oferty.


Środki zaplanowane w budżecie Miasta Rybnika na 2019 r.

Rejestr
Zadanie Kwota Wydatkowano Wolne
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 30000,00 30000,00
10. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 70000,00 70000,00
11. Turystyka i krajoznawstwo 10000,00 10000,00
15. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 28000,00 28000,00
16. Promocja i organizacja wolontariatu 10000,00 10000,00

Oferty w trakcie konsultacji

Rejestr
Dotyczy Data publikacji Pokaż

Wszystkie złożone oferty

 
 
Odsłon strony: 151291 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-12-14 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-12-14 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-23 Opublikowano dokument: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) Pokaż
2018-10-23 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-10-15 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-10-15 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-10-05 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-10-05 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-01 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) Pokaż
2018-10-01 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) Pokaż
2018-10-01 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) Pokaż
2018-09-19 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-08-21 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-07-18 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) Pokaż
2018-07-18 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) Pokaż
2018-06-14 Publikacja dokumentu Izabela Małek (Referent PS-I) Pokaż
2018-05-29 Publikacja dokumentu Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-18 Publikacja dokumentu Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-03 Publikacja dokumentu Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-03 Publikacja dokumentu Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-03 Aktualizacja treści Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-03 Aktualizacja treści Michał Adamik (25 PS-I) Pokaż
2018-03-29 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) Pokaż
2018-03-28 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) Pokaż
2018-03-15 Publikacja dokumentu Aleksandra Nieszporek (Referent PS-II) Pokaż
2018-03-15 Publikacja dokumentu Aleksandra Nieszporek (Referent PS-II) Pokaż
2018-03-15 Publikacja dokumentu Aleksandra Nieszporek (Referent PS-II) Pokaż
2018-03-15 Publikacja dokumentu Aleksandra Nieszporek (Referent PS-II) Pokaż
2018-03-15 Publikacja dokumentu Aleksandra Nieszporek (Referent PS-II) Pokaż
2018-02-27 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-02-26 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-02-21 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-02-15 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-02-15 Publikacja dokumentu Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-02-09 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-02-09 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-02-05 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-02-05 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-02-05 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-02-05 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-02-01 Publikacja dokumentu Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-31 Publikacja dokumentu Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-30 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-30 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-29 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-29 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-29 Publikacja dokumentu Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-01-25 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-25 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
2018-01-24 Publikacja dokumentu Karina Krentusz (Referent PS-I) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.