Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1057) każdy, w terminie 7  dni od dnia zamieszczenia oferty, o której mowa w art. 19a ust. 2 ww. ustawy, może wnieść do niej swoje uwagi na formularzu dostępnym w miejscu publikacji oferty.


Środki zaplanowane w budżecie Miasta Rybnika na 2020 r.

Rejestr
Zadanie Kwota Wydatkowano Wolne
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie alkoholizmowi20 000,00 zł20 000,00 zł0,00 zł
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej6 370,00 zł6 370,00 zł0,00 zł
10. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego50 000,00 zł50 000,00 zł0,00 zł
15. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego58 500,00 zł58 500,00 zł0,00 zł

 

Oferty w trakcie konsultacji

Wszystkie złożone oferty

 
 
Odsłon strony: 216579 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-11-25 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-11-19 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-11-09 Opublikowano dokument: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I)Pokaż
2020-10-12 Opublikowano dokument: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I)Pokaż
2020-10-07 Opublikowano dokument: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I)Pokaż
2020-10-05 Aktualizacja treści
2020-10-05 Aktualizacja treściMichał Adamik (Inspektor PS-I)
2020-04-21 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I)Pokaż
2020-02-20 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-02-04 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-02-04 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-02-03 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-01-23 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-01-22 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-01-16 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-01-15 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-01-13 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-01-13 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-01-08 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-01-07 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I)Pokaż
2020-01-03 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-12-20 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-12-20 Aktualizacja treściMichał Adamik (Inspektor PS-I)
2019-12-20 Aktualizacja treści
2019-12-12 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-10-11 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-10-10 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-10-03 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-10-03 Aktualizacja treściMichał Adamik (Inspektor PS-I)
2019-10-03 Aktualizacja treści
2019-10-02 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-08-28 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-07-03 Opublikowano dokument: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I)Pokaż
2019-06-05 Opublikowano dokument: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I)Pokaż
2019-06-05 Opublikowano dokument: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I)Pokaż
2019-05-28 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I)Pokaż
2019-05-13 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I)Pokaż
2019-05-06 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Referent PS-I)Pokaż
2019-05-06 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Referent PS-I)Pokaż
2019-05-06 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I)Pokaż
2019-04-19 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I)Pokaż
2019-03-19 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-02-27 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-02-26 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-02-26 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-02-21 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I)Pokaż
2019-02-20 Opublikowano dokument: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I)Pokaż
2019-02-20 Opublikowano dokument: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I)Pokaż
2019-02-20 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I)Pokaż
2019-02-20 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.