Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z potwierdzaniem wiarygodności oświadczeń świadków w sprawie przyznania świadczenia ratowniczego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Rybnika jest Prezydent Miasta Rybnika z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku (44-200).
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miasta Rybnika p. Iwoną Kowalską - Nawrocką pod adresem e-mail: iod@um.rybnik.pl z podaniem danych kontaktowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) i e) RODO, w tym także w związku z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021r., poz. 2490) oraz ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 869).
  4. Dane te przetwarzane są w celu realizacji prawa do świadczenia ratowniczego członkom ochotniczych straży pożarnych.
  5. Odbiorcami danych mogą być organy administracyjne, którym sprawa może być przekazana zgodnie z właściwością i na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi co 5 lat i są przechowywane wyłącznie przez okres wynikający z przepisów kancelaryjnych.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300) jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  9. Dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 
Odsłon strony: 2268 Metryka
Redaktor: Adam Abrahamczyk (Kierownik Referatu SKZ-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-06-12 zmiana nazwy stronyPrzemysław Szulc (Główny Specjalista C)
2022-04-25 Aktualizacja treściSebastian Gremlik (Inspektor Z-I)