Rejestr
Dotyczy Data zmiany Pokaż
0 Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego 2017-12-14 Pokaż
0 Komunikat dotyczący ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2018-11-06 Pokaż
0 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2018-11-14 Pokaż
0 Systemu Identyfikacji Wizualnej-grafiki do celów promocyjno-informacyjnych 2018-05-09 Pokaż
0 Obowiązek sprawozdawczy dla OPP 2018-07-02 Pokaż
0 Przewodnik Informacyjny pn. „Dostępne formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie śląskim” 2018-03-26 Pokaż
0 "Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2018 r. 2017-11-08 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 77080 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-11-14 Opublikowano Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-11-14 Aktualizacja rejestru Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-11-06 Opublikowano Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-11-06 Aktualizacja rejestru Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-08-27 Izabela Małek (Referent PS-I) Pokaż
2018-08-27 Aktualizacja rejestru Izabela Małek (Referent PS-I) Pokaż
2018-08-27 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-08-27 Aktualizacja rejestru Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-08-24 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-08-24 Aktualizacja rejestru Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) Pokaż
2018-08-23 Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-08-23 Aktualizacja rejestru Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-08-23 Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-08-23 Aktualizacja rejestru Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-07-19 Aktualizacja rejestru Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-07-09 Aktualizacja rejestru Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-07-02 Aktualizacja rejestru Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-07-02 Aktualizacja rejestru Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-06-14 Aktualizacja rejestru Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-06-14 Aktualizacja rejestru Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-06-14 Aktualizacja rejestru Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-06-07 Aktualizacja rejestru Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-06-07 Aktualizacja rejestru Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-06-06 Aktualizacja rejestru Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) Pokaż
2018-06-06 Aktualizacja rejestru Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) Pokaż
2018-06-05 Aktualizacja rejestru Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) Pokaż
2018-06-05 Usunięcie pozycji Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) Pokaż
2018-06-05 Aktualizacja rejestru Karina Krentusz (Samodzielny Referent PS-I) Pokaż
2018-05-18 Aktualizacja rejestru Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-05-09 Aktualizacja rejestru Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-05-09 Aktualizacja rejestru Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-05-09 Aktualizacja rejestru Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-05-09 Aktualizacja rejestru Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-05-09 Aktualizacja rejestru Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-26 Aktualizacja rejestru Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-26 Usunięcie pozycji Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-26 Usunięcie pozycji Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-04-26 Aktualizacja rejestru Michał Adamik (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-03-26 Aktualizacja rejestru Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) Pokaż
2018-03-26 Usunięcie pozycji Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) Pokaż
2018-03-26 Aktualizacja rejestru Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) Pokaż
2018-03-26 Usunięcie pozycji Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) Pokaż
2018-03-26 Aktualizacja rejestru Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) Pokaż
2018-03-26 Usunięcie pozycji Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) Pokaż
2018-03-26 Aktualizacja rejestru Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) Pokaż
2018-03-26 Aktualizacja rejestru Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) Pokaż
2018-03-26 Usunięcie pozycji Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) Pokaż
2018-03-26 Aktualizacja rejestru Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) Pokaż
2018-03-22 Aktualizacja rejestru Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
2018-02-08 Aktualizacja rejestru Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.