W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do prezydenta.

  • Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
  • Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie prezydentowi. Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Radny Data wpływu Dotyczy Data odpowiedzi
Knesz Radosław 2019-12-19 Informowania mieszkańców Rybnika o przekroczeniach stężenia pyłu PM 10 przez system miejskich smsów 2019-01-02 Pokaż
Wałach Krystyna 2019-12-13 Zorganizowania spotkania w celu omówienia sprawy budowy kanalizacji sanitarnej w Chwałęcicach, Stodołach i Grabowni 2019-01-02 Pokaż
Kłosek Łukasz 2019-01-02 Wyników głosowań na budżet obywatelski na 2019 rok 2019-01-08 Pokaż
Kłosek Łukasz 2018-12-20 Propozycji działań proekologicznych zwalczających niską emisję 2019-01-11 Pokaż
Lazar Jerzy 2018-12-20 Nasadzeń drzew i krzewów na terenie łącznika ul. Energetyków i Długiej 2019-01-11 Pokaż
Lazar Jerzy 2018-12-20 Montażu znaku T-16 przy OSP Orzepowice 2019-01-15 Pokaż
Kurpanik Franciszek 2018-12-12 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów 2018-12-27 Pokaż
Lazar Jerzy 2018-12-05 Utwardzenia parkingu przykościelnego 2018-12-18 Pokaż
Kiljańczyk Wojciech 2018-12-03 Wartości środków finansowych oraz projektów zrealizowanych przez rybnicki samorząd na rzecz walki ze smogiem 2018-12-12 Pokaż
Kłosek Łukasz 2018-12-01 Walki z niską emisją 2019-01-04 Pokaż
Kłosek Łukasz 2018-11-30 Budowy oświetlenia na ulicy Przejazdowej/Błękitnej 2018-12-12 Pokaż
Kiljańczyk Wojciech 2018-11-30 Niskiej emisji 2018-12-13 Pokaż
Kłosek Łukasz 2018-11-30 Rozszerzenia funkcjonalności aplikacji GeoVelo, obsługującej system rowerów miejskich 2018-12-07 Pokaż
Chmieliński Michał 2018-11-29 Instalacji bankomatów w dzielnicach Chwałowice i Niewiadom 2018-12-12 Pokaż
Węglorz Mariusz 2018-11-29 Remontu toalet, budowy oświetlenia na przejściu dla pieszych ul. Górnośląska/Hetmańska i Niedobczycka, budowy wiaty przystankowej na ul. Hetmańskiej, budowy chodnika na ul. Różyckiego, zabudowy barierek w rejonie kościoła w Niedobczycach, zabudowania punktów świetlnych na ul. Wrzosowej, Orzechowej, Górnośląskiej, Hetmańskiej i Gruntowej, likwidacji szykan na ul. Przedmieście, wykonania nawierzchni ul. Malinowej, koszenia terenu parkingu obok cmentarza w Niedobczycach, pozwu o zasiedzenie, eksploatacji kruszywa pozyskanego węgla kamiennego 2018-12-18 Pokaż
Kiljańczyk Wojciech 2018-11-28 Remontu chodnika przy ul. Saint Vallier 2018-12-10 Pokaż
Kłosek Łukasz 2018-11-26 Wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu zlokalizowanych przy ul. Św. Wawrzyńca i Ziemskiej 2018-12-07 Pokaż
Lazar Jerzy 2018-11-26 Ułożenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Krótkiej 2018-12-06 Pokaż
Lazar Jerzy 2018-11-26 Montażu barierek ochronnych przy rowach w Orzepowicach 2018-12-12 Pokaż
Lazar Jerzy 2018-11-26 Montażu barierek ochronnych przy kościele w Orzepowicach 2018-12-12 Pokaż
Kiljańczyk Wojciech 2018-11-23 Wydatków na politykę rowerową w mieście 2018-12-12 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 1137 Metryka
Redaktor: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-01-15 Opublikowano dokument: Montażu znaku T-16 przy OSP Orzepowice Jerzy Lazar Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-01-15 Opublikowano dokument: Jerzy Lazar nasadzeń drzew ul. Energetyków i Długiej Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-01-15 Opublikowano dokument: Łukasz Kłosek propozycja działań proekologicznych zwalczających niską emisję Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-01-15 Opublikowano dokument: Jerzy Lazar nasadzeń drzew ul. Energetyków i Długiej Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-01-08 Opublikowano dokument: Łukasz Kłosek budżet obywatelski wyniki glosowań Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-01-08 Opublikowano dokument: Łukasz Kłosek walka z niską emisją Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-01-03 Opublikowano dokument: Krystyna Wałach zorganizowanie spotkania w sprawie kanalizacji Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-01-03 Opublikowano dokument: Radosław Knesz sms o smogu Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-27 Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie MPZP 29-2 - F. Kurpanik Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2018-12-27 Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie MPZP 29-2 - F. Kurpanik Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2018-12-27 Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie MPZP 29-2 - F. Kurpanik Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2018-12-20 Opublikowano dokument: Mariusz Węglorz remont toalet remont dróg Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-20 Opublikowano dokument: Jerzy Lazar Utwardzenia parkingu przykościelnego Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-20 Opublikowano dokument: Wojciech Kiljańczyk niska emisja Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-13 Opublikowano dokument: Mariusz Węglorz remont toalet remont dróg Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-13 Opublikowano dokument: Mariusz Węglorz remont toalet remont dróg Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-13 Opublikowano dokument: Kłosek oświetlenie ul Błękitna Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-13 Opublikowano dokument: Wojciech Kiljańczyk smog Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-13 Opublikowano dokument: Jerzy Lazar barierki w Orzepowicach Dzikiej Róźy Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-13 Opublikowano dokument: Jerzy Lazar barierki przy ul. Rudzkiej Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-13 Opublikowano dokument: Wojciech Kiljańczyk wydatki na politykę rowerową Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-13 Opublikowano dokument: Mariusz Węglorz remont toalet remont dróg Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-13 Opublikowano dokument: Mariusz Węglorz remont toalet remont dróg Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-13 Opublikowano dokument: Mariusz Węglorz remont toalet remont dróg Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-12 Opublikowano dokument: Michał Chmieliński bankomaty Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-12 Opublikowano dokument: Wojciech Kiljańczyk Wniosek w sprawie remontu chodnika Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-12 Opublikowano dokument: Łukasz Kłosek rozszerzenie funkcjonalności aplikacji GeoVelo, obsługującej system rowerów miejskich Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-12 Opublikowano dokument: Jerzy Lazar ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Krótkiej Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-12 Aktualizacja treści Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-12 Aktualizacja treści Pokaż
2018-12-12 Opublikowano dokument: Interpelacja Łukasz Kłosek wycinka drzew Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-12 Opublikowano dokument: Interpelacja Łukasz Kłosek wycinka drzew Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-12 Aktualizacja treści Pokaż
2018-12-12 Aktualizacja treści Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-12 Aktualizacja treści Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2018-12-03 Opublikowano dokument: Ryb - firmówka osoby podpisującej - test wniosków radnych Ewa Maciąg (Informatyk Inf-V) Pokaż