W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do prezydenta.

  • Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
  • Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie prezydentowi. Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Metryka DRUK INTERPELACJI/ZAPYTANIA [docx - 19 KB]

 
Rejestr
Radny Klub radnych Data wpływu Dotyczy Data odpowiedzi Szczegóły
Wawrzyn PawełWspólnie dla Rybnika 2024-07-19 Przeprowadzenia oględzin i zbadania nośności ul. Karola Miarki Pokaż
Wawrzyn PawełWspólnie dla Rybnika 2024-07-19 Uporządkowania miejsc parkingowych przy boisku TKKF Piaski Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2024-07-17 Zabudowania ekranów akustycznych na dz. 2683/96, 2681/96 oraz 2061/96 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2024-07-16 Wykazu dotacji/grantów otrzymywanych przez organizacje pozarządowe w latach 2021-2023 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2024-07-11 Zakwaterowania uchodźców na terenie Rybnika 2024-07-17 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2024-07-11 Zakwaterowania uchodźców na terenie Rybnika 2024-07-17 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2024-07-11 Zakwaterowania uchodźców na terenie Rybnika 2024-07-17 Pokaż
Twardawa DamianBezpartyjni Radni Rybnika 2024-07-09 Środków publicznych na działalność fundacji i stowarzyszeń w Rybniku Pokaż
Twardawa DamianBezpartyjni Radni Rybnika 2024-07-09 Nazw ulic i numerów posesji Pokaż
Twardawa DamianBezpartyjni Radni Rybnika 2024-07-09 Planów obrony cywilnej na terenie Rybnika Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2024-07-03 Utwardzenia odcinka chodnika na ul. Szybowcowej 1, wzdłuż płotu przy OSP Gotartowice 2024-07-16 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2024-07-03 Naprawy nawierzchni asfaltowej ul. Ziołowej od numeru 36 do numeru 50 czyli skrzyżowania z ulicą Zapłocie 2024-07-16 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2024-06-27 Zapewnienia środków w budżecie miasta na 2025 rok na wymianę oświetlenia przy ul. Parkowej 2024-07-09 Pokaż
Śmieja SebastianKoalicja Obywatelska 2024-06-27 Uporządkowania parkingu oraz nasadzenia nowych drzew w Radziejowie na ogólnodostępnym terenie przy boisku klubu piłkarskiego MKS32 Popielów-Radziejów 2024-07-10 Pokaż
Śmieja SebastianKoalicja Obywatelska 2024-06-27 Korekty rozkładu jazdy i dodania kursów komunikacji miejskiej dla dzielnicy Popielów 2024-07-11 Pokaż
Śmieja SebastianKoalicja Obywatelska 2024-06-27 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żwirowej (MPZP 54-38 Etap I) 2024-07-09 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2024-06-25 Zapewnienia środków w budżecie miasta na 2025 rok na budowę kanalizacji burzowej przy ul. Ks. Śliwki 2024-07-08 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2024-06-25 Zapewnienia środków w budżecie miasta na 2025 rok na dokończenie budowy chodnika przy ul. Zwycięstwa 2024-07-04 Pokaż
Kazek KrzysztofBezpartyjni Radni Rybnika 2024-06-24 Utwardzenia ul. Jarzynowej, od połowy nieruchomości nr 60 do końca nr 62 2024-07-08 Pokaż
Kazek KrzysztofBezpartyjni Radni Rybnika 2024-06-24 Podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zamontowanie płytek naprowadzających w rejonie Urzędu Miasta 2024-07-03 Pokaż
Kazek KrzysztofBezpartyjni Radni Rybnika 2024-06-24 Wskazania terminu realizacji inwestycji drogowej na ul. Kilińskiego w Rybniku 2024-07-04 Pokaż
Kazek KrzysztofBezpartyjni Radni Rybnika 2024-06-24 Poprawy dostępności architektonicznej w budynkach Urzędu Miasta 2024-07-02 Pokaż
Kazek KrzysztofBezpartyjni Radni Rybnika 2024-06-24 Usunięcia ze ściany frontowej budynku Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego tablicy kamiennej 2024-07-02 Pokaż
Twardawa DamianBezpartyjni Radni Rybnika 2024-06-24 Remontu chodników przy ul. Żołędziowej 2024-07-03 Pokaż
Kaim MarianPrawo i Sprawiedliwość 2024-06-20 Poprawy sytuacji z niekontrolowanym zalewaniem ul. Świerklańskiej w Rybniku, na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Żeromskiego 2024-07-04 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2024-06-12 Naprawy nawierzchni asfaltowej ul. Strażackiej od budynku OSP Boguszowice do skrzyżowania z ulicą Małachowskiego 2024-06-21 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2024-06-12 Montażu znaków zakazu wjazdu - ul. Gotartowicka 2024-06-20 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2024-06-10 Dokończenia budowy chodnika na ul. Zwycięstwa 2024-06-21 Pokaż
Białous TadeuszKoalicja Obywatelska 2024-06-07 Zrobienia przejścia dla pieszych w pobliżu wejścia na teren Zabytkowej Kopalni Ignacy 2024-06-21 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2024-06-06 Naprawienia rowu i zabezpieczenia terenu przed zalewaniem przed posesjami położonymi przy ul. Willowej od nr 15 do 19 2024-06-20 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2024-06-06 Zalewania posesji położonych przy ul. Rudzkiej 448a oraz 450 2024-06-12 Pokaż
Pierchała KamilWspólnie dla Rybnika 2024-06-06 Wykonania dodatkowego oświetlenia na łączniku ulicy Daszyńskiego z ulicą Staffa oraz na skrzyżowaniu ulicy Woronicza z ulicą Zamojskiego w Popielowie 2024-06-20 Pokaż
Pierchała KamilWspólnie dla Rybnika 2024-06-06 Terenu placu zabaw przy parkingu przy ul. Staffa 2024-06-20 Pokaż
Białous TadeuszKoalicja Obywatelska 2024-06-03 Możliwości zagospodarowania trylinki z remontowanej ul. Niewiadomskiej 2024-06-17 Pokaż
Białous TadeuszKoalicja Obywatelska 2024-06-03 Zaprojektowania dojazdu do posesji 19B, C, D, E przy ulicy Zamenhofa z drogi głównej 2024-06-17 Pokaż
Śmieja SebastianKoalicja Obywatelska 2024-06-03 Stanu technicznego, możliwości remontu i ponownego użytkowania budynku mieszkalnego położonego przy ul. Andersa 30 2024-06-17 Pokaż
Śmieja SebastianKoalicja Obywatelska 2024-06-03 Możliwości utworzenia przystanku Meksyk Kamyczek w stronę południowych dzielnic miasta 2024-06-17 Pokaż
Śmieja SebastianKoalicja Obywatelska 2024-06-03 Możliwości budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Wodzisławskiej na wysokości przystanków Popielów Żabik 2024-06-13 Pokaż
Kazek KrzysztofBezpartyjni Radni Rybnika 2024-06-03 Przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych jednego z drzew na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 przy ul. Wodzisławskiej nr 123 2024-06-17 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2024-05-28 Informacji nt. gospodarowania odpadami w 2023 roku 2024-06-11 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2024-05-28 Modernizacji Zespołu Szkół nr 5 w Niedobczycach 2024-06-12 Pokaż
Kazek KrzysztofBezpartyjni Radni Rybnika 2024-05-23 Spotkania dotyczącego MPZP 29-1 2024-06-06 Pokaż
Wawrzyn PawełWspólnie dla Rybnika 2024-05-22 Możliwości wykonania przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych - ul. Groborza 2024-06-06 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2024-05-22 Treści Gazety Rybnickiej 2024-06-05 Pokaż
Twardawa DamianBezpartyjni Radni Rybnika 2024-05-20 Planowanej budowy biogazowni w Niewiadomiu 2024-06-03 Pokaż
Mularczyk JacekWspólnie dla Rybnika 2024-05-15 Naniesienia znaków poziomych na skrzyżowaniu dróg na ul. św. Maksymilina 2024-05-28 Pokaż
Wawrzyn PawełWspólnie dla Rybnika z Piotrem Kuczerą 2024-05-14 Zbadania stanu drzew i ich przycinki w pobliżu ulicy Wolnej od nr 3 do nr 47 2024-05-29 Pokaż
Wawrzyn PawełWspólnie dla Rybnika z Piotrem Kuczerą 2024-05-13 Wymiany wiat przystankowych i oznakowania przystanków w Dzielnicy Paruszowiec-Piaski. 2024-05-21 Pokaż
Wawrzyn PawełWspólnie dla Rybnika z Piotrem Kuczerą 2024-05-13 Wymiany wiat przystankowych i oznakowania przystanków w Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia. 2024-05-21 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2024-05-08 Modernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18 2024-05-21 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2024-04-26 Uporządkowania terenu obok boiska Orlik w Rybniku-Niedobczycach 2024-05-09 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2024-04-26 Budowy biogazowni w Rybniku-Niedobczycach 2024-05-10 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2024-04-26 Wyznaczenia przejścia dla pieszych w Rybniku-Niedobczycach na ul. Wołodyjowskiego w rejonie cmentarza 2024-05-15 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2024-04-25 Zestawienia dochodów i wydatków związanych z tematem alkoholu w mieście 2024-05-08 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2024-04-25 Przycięcia drzew na terenach gminnych mieszczących się w pasie drogowym o numerze działki 1240/51 2024-05-10 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2024-04-25 Odnowienia barierek przy przejściu dla pieszych na ul. Podmiejskiej 2024-05-02 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2024-04-25 Zaprojektowania i wykonania parkowego oświetlenia między blokami na ul. ks. Konrada Szwedy 2024-05-09 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2024-04-23 Postawienia ubikacji przenośnej na Rajza Punkcie przy ulicy Pełczyńskiego 2024-05-08 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2024-04-18 Przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z ulicy Kościuszki do pomieszczeń na Kampusie. 2024-04-24 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2024-03-29 Wyjaśnienia sytuacji prawnej i rzeczywistej dotyczącej rozliczenia grantu (dofinansowania) na realizację zadań publicznych 2020 r. przez Stowarzyszenie "17-tka" 2024-04-03 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2024-03-29 Wyznaczenia przejścia dla pieszych w Rybniku-Niedobczycach na ul. Niedobczyckiej. 2024-04-12 Pokaż
Chmieliński MichałNiezrzeszony 2024-03-25 Transportu zbiorowego w Rybniku powierzonego spółce miejskiej - Komunikacja Miejska Sp. z o.o. oraz prywatnym podmiotom zewnętrznym 2024-04-05 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2024-03-21 Naprawy nawierzchni asfaltowej dróg: Kolejowa od nr 38 do ul. Giedroycia oraz odcinka ul. Giedroycia 2024-03-28 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2024-03-19 Pomiaru hałasu na drodze Pszczyna-Racibórz na ul. Jutrzenki 68k czy ul. Jutrzenki 78 2024-03-29 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2024-03-15 Remontu drogi Brzeziny Miejskie 2024-03-29 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2024-03-15 Podjęcia działań mających na celu zlikwidowanie uciążliwości związanych z działalnością firmy TOMEX BETON Sp. z o.o. 2024-03-21 Pokaż
Białous TadeuszPlatforma Obywatelska 2024-03-13 Remontu tablicy ogłoszeń znajdującej się na skrzyżowaniu ulicy Niewiadomskiej i Staromiejskiej w Niewiadomiu 2024-03-25 Pokaż
Białous TadeuszPlatforma Obywatelska 2024-03-13 Odprowadzenia wody między ulicą Zamenhofa i ulicą Przyjemną 2024-03-21 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2024-03-11 Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Rybnika na dokończenie remontu odcinka ulicy Rudzkiej od ronda ER do zbiornika 2024-03-19 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2024-03-11 Zasad kandydowania w Wyborach Samorządowych w 2024 roku 2024-03-22 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2024-03-06 Żywopłotu w parku "Kozie Góry" 2024-03-19 Pokaż
Białous TadeuszPlatforma Obywatelska 2024-03-04 Oświetlenia przejścia dla pieszych - ul. Zygmunta Starego 2024-03-13 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2024-03-04 Procedur antymobbingowych 2024-03-18 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2024-03-01 Naprawy nawierzchni ul. Górnośląskiej 2024-03-13 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2024-02-22 Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Rybnika w 2024 roku na dokończenie remontu ulicy Bratków w dzielnicy Orzepowice 2024-03-05 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2024-02-19 Zamontowania progów spowalniających na ul. Pełczyńskiego w Rybniku Zamysłowie 2024-03-05 Pokaż
Białous TadeuszPlatforma Obywatelska 2024-02-05 Remontu ul. Gustawa Morcinka w Rybniku-Niewiadomiu, od skrzyżowania z ul. Sportową do nr 20 2024-02-19 Pokaż
Białous TadeuszPlatforma Obywatelska 2024-02-05 Odwodnienia ul. Frontowej obok Filii Domu Kultury Niedobczyce w Niewiadomiu (pod Lipami) 2024-02-15 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2024-02-02 Naprawy uszkodzonych odcinków dróg przy ul. 1 Maja, Śląskiej i Kożdoniów 2024-02-16 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2024-01-30 Naprawy jezdni na drogach Świerklańskiej i Prostej w dzielnicy Meksyk. 2024-02-05 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2024-01-25 Naprawy nawierzchni następujących dróg na terenie dzielnicy Niedobczyce, tj. Wołodyjowskiego, Górnośląskiej oraz Hetmańskiej. 2024-01-31 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2024-01-25 Podania informacji na jakim etapie wykonania znajduje się kolejny fragment trasy rowerowej w dzielnicy Niedobczyce, tj. ul. Górnośląska - ul. Śląska. 2024-02-09 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2024-01-25 Podania informacji na jakim etapie wykonania znajduje się tzw. łącznik ul. Olszyckiej- ul. Orkana. 2024-01-30 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2024-01-25 Podania informacji kiedy nastąpi termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku im. Józefa Rymera 2024-01-31 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2024-01-24 Budowy kanalizacji w dzielnicach Chwałęcice, Stodoły, Grabownia 2024-02-02 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2024-01-24 Wykonania drogi na działkach nr 1673/13 i 1667/18 przy ul. Morwowej w Rybniku-Golejowie 2024-01-31 Pokaż
Zaik GinterWspólnie dla Rybnika 2024-01-24 Upamiętnienia Starej Szkoły 2024-02-08 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2024-01-18 Zatwierdzenia projektu zmiany ruchu na ul. Kowalczyka 2024-02-01 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2024-01-18 Ustawienia ławek na przystankach przy ul. Świerklańskiej 2024-01-31 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2024-01-15 Programu rewitalizacji dla dzielnicy Chwałowice 2024-01-26 Pokaż
Chmieliński MichałNiezrzeszony 2024-01-09 Gminnego Programu Rewitalizacji do 2030 roku 2024-01-18 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2024-01-09 Gminnego Programu Rewitalizacji do 2030 roku 2024-01-18 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2024-01-04 Naprawa odwodnienia na ulicy Janusza Korczaka w dzielnicy Rybnik-Północ 2024-01-18 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2023-12-19 Udostępnienia całości projektu Kaplicy Juliusz 2023-12-29 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2023-12-15 Poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - ul. Gliwicka 2023-12-22 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2023-12-13 Zainstalowania nowej lampy oświetleniowej w dzielnicy Boguszowice Stare na skrzyżowaniu ulic: Stanisława Małachowskiego z Kłokocińską 2023-12-29 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2023-12-13 Stanu ulicy Ujejskiego 2023-12-22 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2023-12-12 Montażu oświetlenia ulicznego na ul. Długiej począwszy od nr 102 do końca, tj. Bulwarów nad Nacyną 2023-12-29 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2023-12-12 Wybudowania nowego przystanku na ul. Żorskiej w okolicy ronda Ulotność 2023-12-27 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2023-12-06 Stanu zadłużenia z tytułu najmu gminnych lokali 2023-12-19 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2023-12-06 Przeznaczenia w budżecie miasta na 2024 r. środków na naprawy przy SP-35 i IV LO 2023-12-18 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2023-12-05 Grantów dla klubów sportowych. 2023-12-21 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2023-12-05 Zabudowy ekranów dźwiękochłonnych na ul. Górnośląskiej w Rybniku- Niedobczycach 2023-12-15 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2023-12-05 Przejazdu/przejścia przez drogę regionalną na odcinku obecnego skrzyżowania z ul. Gruntową 2023-12-20 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2023-11-30 Prac naprawczych oraz remontowych przeprowadzonych w rejonie rybnickiego rynku oraz deptaku 2023-12-18 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2023-11-17 Przystosowania, dla osób niepełnosprawnych, wejścia do Biura Obsługi Klientów Komunikacji Miejskiej w Rybniku - Plac Wolności 14 2023-12-01 Pokaż
Mura JanWspólnie dla Rybnika 2023-11-15 Zaplanowania w budżecie na rok 2024 środków na położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. A. Krzywoń 2023-11-23 Pokaż
Piaskowy MałgorzataWspólnie dla Rybnika 2023-11-14 Wymiany ogrodzenia i naprawy schodków prowadzących do Przedszkola nr 32 2023-11-24 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2023-11-09 Ustawienia ławek na przystankach autobusowych obsługiwanych przez ZTZ na ul. Świerklańskiej 2023-11-23 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2023-11-09 Remontu nawierzchni drogi wraz z miejscami postojowymi położonymi między blokami o nr 64 i 66 przy ul. Raciborskiej 2023-11-23 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2023-10-26 Wyznaczenia firmie XBEST działającej w dzielnicy Orzepowice terminu na likwidację magazynu akcesoriów światłowodowych - zgodnie z wyrokiem NSA 2023-11-07 Pokaż
Zaik GinterWspólnie dla Rybnika 2023-10-23 Wykonania kanalizacji w dzielnicy Grabownia 2023-11-06 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2023-10-18 Wprowadzenia do projektu budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 zadania dotyczącego wykonania remontu chodnika położonego na działce nr 2143/64 lub wykonania remontu nawierzchni jeszcze w roku 2023 2023-10-26 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2023-10-12 Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2024 rok na utwardzenie drogi gruntowej Kornela Makuszyńskiego 2023-10-25 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2023-10-12 Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2024 rok na wymianę nawierzchni asfaltowej ulicy Jana Wyglendy 2023-10-26 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2023-10-12 Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2024 rok na ułożenie nowej nawierzchni na ulicy Tytusa Chałubińskiego 2023-10-25 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-10-05 Wpisania do budżetu Miasta Rybnika na rok 2024 zadania dotyczącego doświetleń przejść dla pieszych 2023-10-23 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2023-10-04 Budowy małych reaktorów jądrowych tj. o mocy 300 MW 2023-10-17 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2023-10-04 Budowy zbiornika "Kotlarnia" 2023-10-23 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2023-10-04 Budowy zjazdu z autostrady A1 w kierunku drogi regionalnej do miasta Rybnika i zjeździe na autostradę w kierunku Republiki Czeskiej 2023-11-09 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2023-10-02 Postawienie znaku drogowego D-40 na ulicy Kowalczyka 2023-10-17 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2023-09-25 Planowanej budowy biofermentowni w Chwałowicach 2023-10-09 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2023-09-25 Zaplanowania inwestycji w budżecie miasta na rok 2024 2023-10-05 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2023-09-25 Wymiany nawierzchni parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej 2023-10-04 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2023-09-21 Wystąpienia w imieniu mieszkańców do Prezesa URE w sprawie taryf za energię cieplną 2023-10-05 Pokaż
Zaik GinterWspólnie dla Rybnika 2023-09-21 Wykonania wyciągu osobowego przy budynku remizy w Golejowie 2023-10-05 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2023-09-20 Realizacji inwestycji budżetu obywatelskiego w dzielnicy Maroko-Nowiny pn. "Budowa małej siłowni wraz z bulodromem II" 2023-10-04 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2023-09-20 Zasadności naprawy nawierzchni ul. Górnośląskiej na odcinku od boiska Orlik w kierunku osiedla Wrębowa 2023-10-04 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2023-09-20 Wybudowania w ciągu ul. Hetmańskiej obok boiska przy SP 21 w Rybniku- Niedobczycach 2 lub 3 stanowisk kiss and ride 2023-10-04 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2023-09-20 Zasadności wycinki/zrywki drzew na odcinku drogi regionalnej przebiegającym przez ul. Krzywoustego w Rybniku Niedobczycach 2023-10-05 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2023-09-20 Stanu prac nad budową Hospicjum Stacjonarnego w Rybniku 2023-10-05 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2023-09-18 Znalezienia alternatywnego rozwiązania dowozu uczniów do Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku 2023-10-04 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-09-08 Budowy fragmentu drogi łączącej ulicę Golejowską z Ekonomiczną 2023-09-20 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-09-08 Wpisania do budżetu na 2024 r. zadań wskazanych w interpelacjach nr BR.0003.78.2022, BR.0003.31.2022, BR.0003.29.2022 2023-09-20 Pokaż
Mura JanWspólnie dla Rybnika 2023-09-07 Zaplanowania w budżecie na 2024 r. modernizacji skrzyżowania ul. Małachowskiego z ul. Sztolniową 2023-09-20 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-09-06 Obcięcia drzew rosnących na działce gminnej nr 1240/51, pomiędzy drogą na ul. św. Maksymiliana, a blokiem nr 13 2023-09-21 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2023-09-06 Demontażu placu zabaw dla dzieci z terenu Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Śląskiej 23 i 27 2023-09-20 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-09-05 Zainstalowania lustra drogowego w dzielnicy Zamysłów przy ul. Wincentego Witosa 2023-09-12 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2023-08-17 Mieszkań w remontowanym familoku przy ul. Przemysłowej 23A 2023-08-28 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2023-08-17 Wpływów z tytułu sprzedanych biletów i ilości odwiedzających Kopalnię Ignacy i Edukatorium Juliusz 2023-08-28 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2023-08-11 Przejścia dla pieszych w obrębie ronda Kamyczek 2023-08-25 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2023-08-11 Poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Chwałowicka - Chałubińskiego 2023-08-25 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2023-08-11 Uporządkowania chodnika - ul. Chwałowickiej 2023-08-22 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2023-08-03 Budowy drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na ul. Wilczej 2023-08-08 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2023-08-03 Budowy chodnika przy ul. Cystersów na odcinku od ul. Wodnika do ul. Chwałęcickiej 2023-08-08 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2023-08-03 Dokonania zmian w budżecie miasta Rybnika 2023-08-16 Pokaż
Chmieliński MichałNiezrzeszony 2023-08-01 Pozwolenia na budowę zespołu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Żwirowej na działkach 1873/309, 1872/284, 3898/284 obręb Popielów 2023-08-11 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2023-08-01 Wniosku Rady Dzielnicy Zamysłów w sprawie propozycji do projektu budżetu Miasta Rybnika na 2024 r. 2023-08-11 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2023-08-01 Wniosku Rady Dzielnicy Zamysłów w sprawie projektu rozbudowy ulic Wincentego Witosa i Wrzosowej w Rybniku popartego uchwałą RD z dn. 21.07.2023 r. 2023-08-11 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2023-08-01 Pozwolenia na budowę zespołu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Żwirowej na działkach 1873/309, 1872/284, 3898/284 obręb Popielów 2023-08-11 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-07-31 Odmalowania przejść dla pieszych na ul. Rybackiej i św. Maksymiliana 2023-08-14 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2023-07-27 Wykonanie chodnika na ul. Góreckiego od skrzyżowania z ul. Borki do ronda orzepowickiego po stronie wschodniej. 2023-08-07 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2023-07-25 Budynku przy ulicy Małachowskiego 2 w dzielnicy Boguszowice Stare 2023-08-08 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2023-07-24 Budowy boiska do gry w bule. 2023-08-03 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2023-07-24 Uzyskanych dotacji rządowych przez miasto Rybnik w latach 2007-2015 2023-08-04 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2023-07-24 Oświetlenia MOSiR w Kamieniu 2023-08-04 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2023-07-24 Składanych przez Dzielnice/Rady Dzielnic propozycji do projektu budżetowego 2023-08-07 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2023-07-24 Gospodarki odpadami komunalnymi. 2023-08-07 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2023-07-19 Uporządkowania terenu przy ul. Kościuszki 2023-07-26 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2023-07-18 Wykonania remontu ulicy św. Józefa na odcinku od ulicy Góreckiego do ulicy Energetyków 2023-07-28 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2023-07-18 Przełożenia kostki - betonitów na ulicy Piwonii w dzielnicy Orzepowice 2023-07-28 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-07-16 Zainstalowania znaków D-18 przy parkingu w dzielnicy Orzepowice na ulicy Rudzkiej obok kapliczki. 2023-07-28 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-07-16 Naprawy nawierzchni drogi dojazdowej do bloków od numeru 13 na ulicy Mglistej w dzielnicy Rybnicka Kuźnia 2023-07-21 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-07-16 Naprawy drogi dojazdowej do posesji św. Maksymiliana w dzielnicy Rybnicka Kuźnia 2023-07-21 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-07-16 Zinwentaryzowania ławek w dzielnicy Rybnicka Kuźnia 2023-07-21 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-07-16 Odtworzenia przejścia dla pieszych przy ulicy św. Maksymiliana w sąsiedztwie Przedszkola nr 37 2023-07-28 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2023-07-04 Ustawienie wiat przystankowych przy ul. Świerklańskiej. 2023-07-20 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2023-06-23 Przeanalizowania oszczędności jakie mają zostać wygenerowane w związku z zamknięciem pływalni Yntka i Akwarium od 24.06 do 31.08. 2023-07-06 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2023-06-23 Zabezpieczenia środków i pilnego remontu ostatniego odcinka ulicy Rudzkiej od ronda ER do zbiornika 2023-07-06 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2023-06-22 Wykonania przejścia dla pieszych na ul. Ks. Groborza 2023-07-04 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2023-06-19 Kanalizacji sanitarnej- ulica Witosa 2023-07-03 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2023-06-09 Pomiaru głośności - ul. Gotartowicka 2023-06-22 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2023-06-09 Naprawa nierówności i ubytków na ul. Małachowskiego 2023-06-21 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2023-06-07 Uporządkowanie parku "Kozie Góry" 2023-06-20 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2023-06-07 Ustawienie wiat przystankowych przy ul. Świerklańskiej. 2023-06-26 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2023-05-17 Ustawienia przystanku autobusowego - ul. Kolejowa 2023-05-24 Pokaż
Chmieliński MichałNiezrzeszony 2023-05-15 Zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta 2023-05-29 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2023-05-15 Zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta 2023-05-29 Pokaż
Białous TadeuszPlatforma Obywatelska 2023-04-24 Remontu dróg po zimie 2023-05-05 Pokaż
Białous TadeuszPlatforma Obywatelska 2023-04-24 Budowy drogi bocznej - ul. Zamenhofa 2023-05-10 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2023-04-19 Informacji na temat zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 2023-04-28 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-04-10 Zmiany zarządzenia nr 70/2023 z 26 stycznia 2023 w sprawie procedury prowadzenia gospodarki finansowej jednostek pomocniczych Miasta Rybnika 2023-05-16 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-04-10 Przejścia dla pieszych przy ul. św. Maksymiliana 2023-04-24 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-04-10 Instalacji ławek przy ścieżkach pieszo-rowerowych 2023-04-24 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-04-06 Rozbudowy infrastruktury oświetlenia ulicznego w dzielnicy Golejów - ulica Wieżowa 2023-04-14 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2023-04-03 Udostępnienia informacji nt. Firmy Budowlanej REMONT-EX 2023-04-17 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2023-03-27 Usunięcia drzew obok wiaty przystankowej ul. Świerklańska 2023-04-11 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2023-03-22 Zmiany organizacji ruchu w zakresie zakazu parkowania w zatokach przy ul. Budowlanych 2023-04-05 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-03-14 Przycięcia drzew w ciągu ul. Św. Maksymiliana 2023-03-27 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2023-03-13 Wskazania informacji na temat usług wykonywanych przez firmę "INFOMARK" 2023-03-29 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2023-03-13 Miejsc parkingowych dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych, spółek miejskich i innych instytucji zarządzanych przed miasto 2023-03-27 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2023-03-13 Miejsc parkingowych dla pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych, spółek miejskich i innych instytucji zarządzanych przed miasto 2023-03-27 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2023-03-09 Budżetu obywatelskiego w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia 2023-03-22 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2023-03-09 Pomiaru głośności na ul. Gotartowickiej 2023-03-22 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2023-03-09 Budowy łącznika ulic Sportowa–Górnośląska 2023-03-20 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2023-03-06 Instalacji ławek i koszy na śmieci 2023-03-20 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2023-03-02 Wzrostu cen za korzystanie z miejskich parkingów 2023-03-15 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2023-02-23 Informacji o umowie dzierżawy gminnych działek na działalność Aeroklub ROW 2023-03-09 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2023-02-23 Wniosku o stosowanie w Specyfikacji Warunków Zamówienia zapisów o wykluczeniu wykonawcy 2023-03-08 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2023-02-23 Finansowania działań promocyjnych w mediach ze środków miasta Rybnika 2023-03-09 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2023-02-23 Parkingu Biblioteki Miejskiej (Filia nr II) przy ulicy Marokanów 30 2023-03-09 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-02-21 Wymiany separatorów przy ulicy Rybackiej/Lipowej 2023-03-03 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-02-21 Remontu chodnika na ulicy św. Maksymiliana 2023-03-03 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2023-02-21 Podwyżek za ogrzewanie sieciowe 2023-03-01 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2023-02-20 Kosztów w komunikacji Miejskiej 2023-03-02 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2023-02-16 Stanu technicznego budynku przy ulicy Borki 37c 2023-03-02 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2023-02-16 Składowiska odpadów 2023-03-02 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2023-02-16 Gospodarki odpadami 2023-03-02 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2023-02-10 Zamontowania lampy ulicznej przy ul. Wiertniczej 2023-02-21 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2023-02-08 Uporządkowania terenu obok OSP Orzepowice 2023-02-23 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2023-02-02 Wkładu niepieniężnego do firmy Hossa 2023-02-16 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2023-01-30 Sprzedaży terenu boiska szkolnego przy ul. Górnośląskiej 2023-02-13 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2023-01-30 Planowania budowy tzw. kiss and drive przy Szkole Podstawowej nr 21 2023-02-17 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2023-01-30 Planowania remontu ulic Hetmańskiej, Górnośląskiej, Wołodyjowskiej 2023-02-13 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2023-01-30 Dodatkowego pasa ruchu na ul. Odległej 2023-02-13 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2023-01-30 Etapu budowy hospicjum przy ul. Barbórki 2023-02-13 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2023-01-30 Informacji czy dla dzielnicy Niedobczyce został zmieniony "procent intensywności zabudowy" 2023-02-13 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2023-01-19 Braku tablic z nazwami dróg na ulicach Wodzisławska -Ujejskiego, Wodzisławska-Wincentego Witosa 2023-02-02 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2023-01-16 Postawienia znaku "zakaz wjazdu" lub "ślepa droga" przy ul. Wodzisławskiej 2023-02-02 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2023-01-04 Dystrybucji węgla po preferencyjnej cenie 2023-01-18 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2023-01-02 Zabudowy lustra drogowego 2023-01-12 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2023-01-02 Zamontowania nowych tablic z nazwami ulic w dzielnicy Zamysłów 2023-01-16 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2022-12-23 Podłączenia do kanalizacji 2023-01-04 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2022-12-08 Organizacji transportu zbiorowego 2022-12-22 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2022-12-02 Likwidacji słupków na przejściu dla pieszych 2022-12-16 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-11-24 Przystanku autobusowego na ul. 1 Maja 2022-12-08 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2022-11-22 Skateparku w Parku Sportowym Wiśniowiec 2022-12-05 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2022-11-22 Sygnalizacji świetlnej na ul. Jastrzębskiej 2022-12-07 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2022-11-22 Skateparku w Parku Sportowym Wiśniowiec 2022-12-05 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-11-17 Basenu w Chwałowicach 2022-11-29 Pokaż
Pałka TadeuszPrawo i Sprawiedliwość 2022-11-16 Ułożenia nawierzchni asfaltowej przy ul. Szybowcowej 2022-11-29 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2022-11-14 Nawierzchni asfaltowej na ul. Jutrzenki 2022-11-29 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2022-11-14 Systemu odprowadzania wody deszczowej 2022-11-29 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2022-11-14 Naprawy nawierzchni ulic Żorskiej/Gotartowickiej 2022-11-29 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2022-11-14 Wymiany gablot informacyjnych 2022-11-29 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2022-11-10 Zabezpieczenie środków w budżecie na ławki w parku "Kozie Góry" 2022-11-25 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2022-11-07 Kosztów utrzymania zasobów miejskich związanych ze sportem 2022-11-21 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-10-25 Sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 2022-11-03 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2022-10-21 Sprzedaży używanego materiału drogowego 2022-11-02 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2022-10-20 Podwyżki stawki opłaty za wodę 2022-10-31 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-10-19 Czystości i porządku na wskazanych działkach 2022-11-07 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2022-10-18 Środków wsparcia rządowego przewidzianych dla Rybnika w latach 2019-2022 2022-11-02 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2022-10-18 Kształtowania się wpływów z podatków PIT, CIT, podatku od nieruchomości w latach 2012-2022 2022-11-02 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2022-10-18 Zapewnienia dystrybucji węgla importowanego 2022-10-26 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2022-10-18 Kształtowania cen wody, opłat za wywóz śmieci 2022-10-31 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2022-10-18 Subwencji oświatowej w latach 2012-2022 2022-10-31 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2022-10-13 Gospodarowania odpadami 2022-10-28 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2022-10-13 Instalacji oświetlenia 2022-10-27 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2022-10-13 Sytuacji rybnickiego żużla 2022-10-27 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2022-10-13 Promocji miasta 2022-10-27 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2022-10-06 Publikacji postów w portalu społecznościowym oraz informacji w serwisie rybnik.eu 2022-10-19 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-10-06 Wymiany sygnalizacji ostrzegawczej na świetlną na przejściu dla prieszych przy ul. 1 Maja 2022-10-20 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2022-10-05 Oświetlenia parku "Kozie Góry" 2022-10-17 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2022-09-29 Wymiany wiaty przystankowej przy ul. Czecha 2022-10-14 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2022-09-29 Etapu prac budowy kanalizacji w dzielnicach Grabownia, Stodoły, Chwałęcice 2022-10-11 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2022-09-29 Budowy remizy OSP Chwałęcice 2022-10-14 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2022-09-29 Naprawa nawierzchni ullic Cisowej, Chodkiewicza, Karłowej 2022-10-11 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2022-09-29 Przejęcia przez miasto działek bocznego odcinka ul. Rudzkiej 2022-10-06 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2022-09-29 Utwardzenia odcinka ulicy Pniowskiej 2022-10-11 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2022-09-27 Stanu nawierzchni ul. Chodkiewicza 2022-10-06 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2022-09-20 Wydzielenia i sklasyfikowania drogi publicznej 2022-10-04 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2022-09-15 Rozbudowy ul. Budowlnaych z uwzględnieniem infrastruktury pieszej i rowerowej 2022-10-05 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2022-09-15 Budowy miejsc postojowych w okolicy predszkola nr 43 oraz parkingu wraz z infrastrukturą drogową przy przedszkolu nr 41 2022-10-05 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2022-09-12 Naprawy nawierzchni chodnika ul. Chwałowickiej 2022-09-21 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2022-09-08 Wysokości dywidendy przekazywanej do budżetu miasta przez PWiK Sp z o.o 2022-09-15 Pokaż
Białous TadeuszPlatforma Obywatelska 2022-09-05 Organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Sportowej z Racławicką 2022-09-21 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-09-05 Dokończenia budowy chodnika 2022-09-21 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-09-01 Przekazania terenu pod trwały zarząd szkoły 2022-09-14 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2022-09-01 Budowy drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Energetyków - Długa 2022-09-08 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-08-30 Wymiany rury na ul. Wyględy 2022-09-13 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2022-08-25 Zwiększenia dofinansowania do remontu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSS nr 3 w Rybniku 2022-09-02 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2022-08-25 Budowy drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem odwodnienia na ulicy Wilczej 2022-09-08 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2022-08-25 Budowy chodnika przy uliy Cystersów na odcinku od ul. Wodnika do ul. Chwałęcickiej 2022-09-08 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-08-23 Bezpardonowej walki ze szkodnikami 2022-09-06 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-08-22 Naprawy kanalizacji burzowej i odpływu wody 2022-09-06 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2022-08-19 Kontroli chodników w mieście 2022-08-30 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-08-19 Remontu Szkoły Podstawowej nr 35 2022-08-30 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2022-08-02 Wpisania do budżetu Miasta na rok 2023 remontu chodnika na ul. Św. Maksymiliana 2022-08-11 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2022-08-02 Zmiany uchwały dotyczącej dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów 2022-08-11 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2022-08-02 Interwencji w sprawie instalacji wpłatomatu/bankomatu w dzielnicy Rybnicka Kuźnia 2022-08-11 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2022-08-01 Naprawy nawierzchni parkingu przy Pawilonie Wanda 2022-08-12 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-07-25 Remontu w Szkole Podstawowej nr 35 2022-08-05 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-07-12 Wizji lokalnej w związku ze zalewaniem posesji przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2022-09-07 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2022-07-11 Zabezpieczenia środków na budowę chodnika przy ul. Kolejowej 2022-07-18 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2022-07-11 Wymiany tarczy znaku drogowego 2022-07-21 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2022-07-07 Uporządkowania terenu przy rondzie Kamyczek 2022-07-19 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2022-07-07 Przechowywania rzeczy na rybnickich kąpieliskach 2022-07-20 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2022-07-07 Brak pryszniców na kąpieliskach Kamień i Pniowiec 2022-07-20 Pokaż
Białous TadeuszNiezrzeszony 2022-07-05 Montażu krawężnika przy ul. Zygmunta Starego 2022-07-19 Pokaż
Białous TadeuszNiezrzeszony 2022-07-05 Wybudowanie oświetlenia obok cmentarza 2022-07-18 Pokaż
Białous TadeuszNiezrzeszony 2022-07-05 Usunięcie awarii przy Szkole Podstawowej nr 23 2022-07-19 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2022-07-01 Kontroli nieruchomości 2022-07-14 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2022-06-28 Przeprowadzenia ekspertyzy i przeglądu budynku Przedszkola nr 37 i Żłobka 2022-07-11 Pokaż
Białous TadeuszNiezrzeszony 2022-06-23 Budowy chodnika przy ul. Raclawickiej 2022-07-06 Pokaż
Białous TadeuszNiezrzeszony 2022-06-23 Remontu holu budynku Centrum Usług Wspólnych 2022-07-06 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2022-06-22 Zamontowania ławek wzdłuż ulicy Cmentarnej 2022-07-08 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2022-06-21 Odpadów komunalnych 2022-07-06 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2022-06-20 Oznakowania odcinka ul. Kolejowej 2022-07-06 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-06-13 Naprawy nawierzchni ul. Trzech Krzyży 2022-06-27 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2022-06-09 Wybudowania nowej drogi na ul. Brzezińskiej 2022-06-27 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2022-06-07 Naprawy nawierzchni ul. ks. Jośki 2022-06-15 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2022-06-03 Utworzenia programu dofinansowania montażu paneli fotowoltaicznych w budynkach wielorodzinnych 2022-06-20 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2022-06-03 Utworzenia mapy nasadzeń drzew 2022-06-21 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2022-06-03 Przygotowania koncepcji służących zmianie betonowych obszarów miasta w obszary zielone 2022-06-21 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2022-06-03 Łąk kwietnych 2022-06-21 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2022-06-02 Naprawy chodnika nawierzchni chodnika ul. Kolejowej 2022-06-09 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2022-06-02 Wykoszenia pobocza ul. Świerklańskiej 2022-06-14 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2022-06-01 Zainstalowania tablic informacyjno-edukacyjnych 2022-06-20 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2022-06-01 Wprowadzenia przepisów umożliwiających odbiór odpadów zielonych z rodzinnych ogrodów działkowych 2022-06-01 Pokaż
Pałka TadeuszPrawo i Sprawiedliwość 2022-05-31 Remontu kapliczki 2022-06-15 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2022-05-31 Remontu kapliczki 2022-06-15 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2022-05-23 Norm zatrudnienia w placówkach oświatowych 2022-06-01 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2022-05-19 Wymiany kubłów metalowych na plastikowe 2022-06-06 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-05-13 Uporządkowania terenu 2022-05-26 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2022-05-10 Bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących w związku z porzuconymi hulajnogami 2022-05-24 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2022-05-10 Powołanie spółki miejskiej 2022-05-23 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2022-05-05 Składowania materiału powodującego uciążliwości 2022-05-18 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2022-05-05 Naprawa nawierzchni asfaltowej na ul. Prostej i rondzie Kamyczek 2022-05-18 Pokaż
Lazar JerzyPlatforma Obywatelska 2022-05-04 Dostarczenia tłucznia na ulicę boczną ul. Borowej 2022-05-16 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2022-04-28 Muralu przy ul. Rzecznej 2022-05-11 Pokaż
Pałka TadeuszPrawo i Sprawiedliwość 2022-04-26 Wykonania kanalizacji deszczowej na ul. Rycerskiej 2022-05-11 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-04-19 Zmiany instalacji grzewczych na zasilanie ekogroszkiem 2022-05-04 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2022-04-19 Usunięcia plam na chodnikach 2022-05-02 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2022-04-07 Placu i pomnika żołnierzy Armii Czerwonej 2022-04-21 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2022-04-07 Budowy Centrum Aktywności Lokalnej 2022-04-21 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2022-04-04 Rozbudowy Przedszkola nr 6 2022-04-14 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-04-01 Planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kolberga 2022-04-13 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2022-04-01 Budowy odcinka drogi łączącej ulicę Ekonomiczną z Golejowską 2022-04-15 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2022-03-31 Miejsca spotkań w dzielnicy Rybnicka Kuźnia 2022-04-15 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2022-03-31 Wymiany tablic informacyjnych dot. nazwy ulicy na skrzyżowaniu ulic Mglistej i Podmiejskiej 2022-04-14 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2022-03-31 Wymiany wiaty przystankowej w dzielnicy Rybnicka Kuźnia 2022-04-13 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2022-03-22 Poniesionych lub zaplanowanych kosztów na opracowanie dokumentacji projektowych 2022-04-05 Pokaż
Chmieliński MichałNiezrzeszony 2022-03-18 Likwidacji barier ograniczających ruch dwukierunkowy na ul. Kardynała Kominka 2022-04-04 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2022-03-16 Nieodpłatnej komunikacji miejskiej dla uchodźców 2022-04-01 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2022-03-14 Oczyszczenia chodnika i uporządkowania pasa zieleni przy ul. Chwałowickiej 2022-03-28 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-03-14 Połączenia ścieżki rowerowej ul. Zwycięstwa z ul. Tkoczów 2022-03-28 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2022-03-10 Zwiększenia kwot na projekty lokalne realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022-03-24 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2022-02-24 Remontu ulicy Bratków 2022-03-10 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2022-02-24 Remontu ostatniego odcinka ulicy Rudzkiej 2022-03-10 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2022-02-24 Naprawy ulicy Borki 2022-03-10 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2022-02-21 Podwyżki stawki bazowej czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy 2022-03-07 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2022-02-16 Schronu bojowego przy rondzie Liévin 2022-03-02 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2022-02-16 Upamiętnienia Armii Krajowej 2022-03-02 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2022-02-15 Organizacji pozarządowych, które otrzymują granty z budżetu miasta 2022-03-01 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2022-02-15 Transparentności działań w przyznawaniu grantów 2022-03-01 Pokaż
Chmieliński MichałNiezrzeszony 2022-02-09 Zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła 2022-02-21 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2022-02-07 Utwardzenia odcinka ul. Ujejskiego 2022-02-17 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2022-01-20 Termomodernizacji budynku przy ul. Zebrzydowickiej 31 2022-02-02 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2022-01-20 Przebudowy chodnika łączącego ul. Kardynała Kominka z chodnikiem w kierunku ul. Orzepowickiej 2022-02-03 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2022-01-20 Skonsultowania zapisów planowanego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej połączenia ul. Kardynała Komina z ul. Orzepowicką z Rybnicką Spółdzielnią Mieszkaniową 2022-02-03 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2022-01-20 Przebudowy ul. Kardynała Kominka 2022-02-03 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2022-01-20 Wniosków do programu Rządowego Funduszu Polski Ład 2022-01-31 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2022-01-18 BIO odpadów na składowisku w dzielnicy Zamysłów 2022-02-01 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2022-01-17 Wymiany wiat przystankowych przy ul. Gotartowickiej 2022-01-31 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2022-01-14 Rozbudowy Przedszkola nr 22 2022-01-21 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2022-01-12 Obniżenia cen za bilety komunikacji miejskiej 2022-01-19 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2022-01-11 Zmiany projektu MPZP 29-1 obszar w rejonie ul. Jankowickiej 2022-01-24 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2022-01-10 Rozliczenia grantu na realizację zadań publicznych w 2020 przez Stowarzyszenie 17-tka 2022-01-17 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2021-12-09 Rozbudowy Przedszkola nr 6 2021-12-16 Pokaż
Szweda ArkadiuszNiezrzeszony 2021-12-06 Funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych 2021-12-20 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2021-11-30 Muru oporowego 2021-12-13 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2021-11-18 Środków na budowę boiska wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ZSEU 2021-12-02 Pokaż
Mura JanWspólnie dla Rybnika 2021-11-10 Naprawy kratki ściekowej przy ul. Małachowskiego 2021-11-19 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2021-11-05 Wyremontowania wieży ciśnień 2021-11-17 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2021-11-04 Zlecenia operatów nieruchomości szacunkowych znajdujących się na terenie dzielnicy Maroko-Nowiny 2021-11-17 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2021-11-04 Zwiększenia środków na utrzymanie płyty boiska 2021-11-18 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2021-10-25 Budowy kładki dla pieszych 2021-11-04 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2021-10-21 Upublicznienia informacji o kosztach i elementach składowych projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego 2022 2021-10-26 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2021-10-21 Naprawy chodnika przy ul. Kolejowej 2021-11-04 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2021-10-21 Budowy chodnika przy ul. Chwałowickiej 2021-10-29 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2021-10-20 Przydziału mieszkań dla rodzin wielodzietnych 2021-10-28 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2021-10-15 Zlecenia diagnostyki drzew w dzielnicy Niedobczyce 2021-11-04 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2021-10-14 Uciążliwości zapachowych z oczyszczalni ścieków w Orzepowicach 2021-10-28 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2021-10-14 Informacji na temat potencjalnego inwestora w dzielnicy Niewiadom 2021-10-21 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2021-10-14 Zakupu urządzenia do badania EKG dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej 2021-10-28 Pokaż
Chmieliński MichałNiezrzeszony 2021-10-13 Otwarcia drugiego punktu konsultacyjnego programu "Czyste powietrze" 2021-10-28 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2021-10-12 Odbioru odpadów 2021-10-22 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2021-10-12 Przycięcia żywopłotów na ul. Ks. Szwedy 2021-10-27 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2021-10-12 Wyprofilowania chodnika na ulicy Kuźnickiej 2021-10-27 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2021-10-12 Wykonania oświetlenia oraz budowy drogi w rejonie ulicy Majątkowej 2021-10-27 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2021-10-07 Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2021-10-21 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2021-10-07 Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2021-10-21 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2021-10-07 Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2021-10-21 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2021-10-07 Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2021-10-21 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2021-10-07 Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2021-10-21 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2021-10-07 Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2021-10-21 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2021-10-06 Postawienia słupków blokujących wjazd na odcinku ul. Prostej 2021-10-21 Pokaż
Chmieliński MichałNiezrzeszony 2021-10-04 Wstrzymania budowy ogrzewalni na ul. Żwirowej 2021-10-14 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2021-10-04 Wykoszenia rowów odwadniających 2021-10-18 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2021-09-29 Gospodarowania odpadami 2021-10-13 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2021-09-27 Wykonania chodnika wzdłuż ul. Góreckiego 2021-10-05 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2021-09-27 Wykonania przejścia dla pieszych poprzez ul. Rudzką na wysokości ul. Nad Zalewem 2021-10-11 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2021-09-21 Przebudowy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2021-10-05 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2021-09-10 Lokalizacji nowego przystanku autobusowego 2021-09-24 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2021-09-09 Ograniczenia hałasu generowanego podczas rozładunku wagonów towarowych 2021-09-23 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2021-09-08 Realizacji Programu Czyste Powietrze 2021-09-14 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2021-09-08 Utworzenia wyspy/peronu przy przystanku autobusowym Boguszowie Stare Kłokocińska 2021-09-22 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2021-09-08 Budowy chodnika przy ul. Błękitnej 2021-09-21 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2021-09-06 Wymiany nawierzchni ul. Wyglendy 2021-09-15 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2021-09-06 Wymiany nawierzchni jezdni ul. Kolejowej od budynków 38 do ul. Giedroycia 2021-09-15 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2021-09-06 Ustawienia kosza na śmieci na ul. Kolejowej 2021-09-21 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2021-09-02 Nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Łukowej 2021-09-14 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2021-09-02 Naprawy nawierzchni ul. Wilczej i wykonania odwodnienia 2021-09-14 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2021-09-02 Wykonania nowego chodnika przy ul. Łukowej 2021-09-14 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2021-09-02 Budowy chodnika przy ul. Cystersów 2021-09-14 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2021-08-30 Komunikacji pomiędzy Rybnikiem a Gliwicami 2021-09-14 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2021-08-26 Modernizacji nawierzchni dróg ul. Małachowskiego i Strażackiej 2021-09-08 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2021-08-26 Ustawienia znaku wskazującego na przekroczenie prędkości na kluczowych odcinkach drogowych 2021-09-09 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2021-08-24 Naprawy nawierzchni asfaltowej na ul. Wodzisławskiej 2021-09-08 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2021-08-24 Remontu ul. Barwnej 2021-09-08 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2021-08-24 Remontu ul. Kilińskiego 2021-09-08 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2021-08-24 Projektu drogi bocznej od ul. Witosa 2021-09-08 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2021-08-24 Budynku przy ul. Liściastej 2021-09-07 Pokaż
Chmieliński MichałNiezrzeszony 2021-08-24 Przebudowy parkingu przy ul. Kominka 2021-09-08 Pokaż
Mura JanWspólnie dla Rybnika 2021-08-23 Oświetlenia ul. Małachowskiego 2021-09-07 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2021-08-16 Oświetlenia ul. Harcerskiej 2021-08-27 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2021-08-16 Naprawa nawierzchni na ul. Prostej 2021-08-25 Pokaż
Wałach KrystynaWspólnie dla Rybnika 2021-08-13 Remontu ul. Czecha 2021-08-24 Pokaż
Wałach KrystynaWspólnie dla Rybnika 2021-08-13 Wyrównania pobocza wzdłuż ul. Grodzkiej 2021-08-26 Pokaż
Mura JanWspólnie dla Rybnika 2021-08-11 Przeglądu nawierzchni ul. Anieli Krzywoń 2021-08-20 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2021-08-10 Wymiany wiat przystankowych 2021-08-26 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2021-08-09 Oznakowania drogi wewnętrznej PKP 2021-08-17 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2021-08-09 Naprawy powierzchni asfaltowej ul. Cmentarnej 2021-08-13 Pokaż
Mura JanWspólnie dla Rybnika 2021-08-04 Wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Anieli Krzywoń 2021-08-13 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2021-07-30 Dokończenia remontu ul. Bratków 2021-08-13 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2021-07-30 Wyremontowania kapliczki św. Floriana w Orzepowicach 2021-08-12 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2021-07-30 Remontu ul. Rudzkiej 2021-08-13 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2021-07-29 Problemu hałasu na terenie placu zabaw przy Przedszkolu 41 2021-08-10 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2021-07-29 Inwestycji przy udziale PKP (kładka łącząca Smolną i Zamysłów oraz przystanek kolei w dz. Maroko-Nowiny) 2021-08-12 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2021-07-29 Połączenia ul. Ks. Jośki z ul. Orzepowicką 2021-08-09 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2021-07-29 Wymiany nawierzchni ul. Wierzbowej oraz zaprojektowanie skrzyżowania ul. Wierzbowej i ul. Broniewskiego 2021-08-10 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2021-07-29 Wykonani prac projektowych uwzględniających powstanie miejsc postojowych przy Przedszkolu 43 i Przedszkolu 41 2021-08-10 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2021-07-29 Zakupu biletomatów 2021-08-09 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2021-07-29 Zakupu radarowych wyświetlaczy prędkości 2021-08-09 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2021-07-29 Przebudowy ul. Budowlanych 2021-08-10 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2021-07-29 Wprowadzenia zmian w ulgowych przejazdach dla posiadaczy e-karty 2021-08-12 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2021-07-26 Przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej "Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Góreckiego do ul. Borki" 2021-08-04 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2021-07-26 Budowy kanalizacji burzowej 2021-08-09 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2021-07-23 Zamontowania progów zwalniających 2021-08-05 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2021-07-23 Zagwarantowania środków na dalszy remont nawierzchni ul. 1 Maja 2021-08-05 Pokaż
Wałach KrystynaWspólnie dla Rybnika 2021-07-22 Udrożnienia rowu melioracyjnego (ul. Dworska) 2021-08-03 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2021-07-16 Remontu chodnika przy drodze wojewódzkiej (odcinek Świerklańska -Prosta) 2021-07-29 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2021-07-13 Wniosku do budżetu miasta ws. remontu ul. Na Górze 2021-07-19 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2021-07-13 Wniosku do budżetu miasta ws. remontu ul. Damrota 2021-07-19 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2021-07-13 Wniosku do budżetu miasta ws. remontu ul. Ogródki 2021-07-19 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2021-07-13 Zadaszenia przystanku przy ul. Rudzkiej 2021-07-23 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2021-07-13 Przeglądu przejść dla pieszych 2021-07-19 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2021-07-13 Przeglądu i naprawy mocowań desek kompozytowych w parku tematycznym 2021-07-27 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2021-07-13 Przeglądu struktury kostek na rybnickim deptaku przy Bazylice oraz na Placu Wolności 2021-07-19 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2021-07-13 Wniosku do budżetu miasta ws. przygotowania projektu remontu/przebudowy fontanny w parku przy ul. Wieniawskiego 2021-07-27 Pokaż
Szweda ArkadiuszNiezrzeszony 2021-07-13 Informacji o premiach i nagrodach udzielonych w 2020 roku 2021-07-22 Pokaż
Chmieliński MichałNiezrzeszony 2021-07-12 Likwidacji sal pobytu dziennego w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym 2021-07-23 Pokaż
Wojaczek AndrzejNiezrzeszony 2021-06-24 Przekształcenia działki 2021-07-08 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2021-06-23 Ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu 2021-07-07 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2021-06-16 Wyciszenia kratek ściekowych kanalizacji deszczowej na ul. Prostej 2021-06-25 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2021-06-15 Remontu chodnika w rejonie Przedszkole nr 37 2021-06-29 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2021-06-07 Punktów orientacyjnych na Bulwarach nad Nacyną 2021-06-14 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2021-05-17 Naprawy boiska szkolnego 2021-06-01 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2021-05-17 Udrożnienia kanalizacji 2021-05-31 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2021-05-17 Udrożnienia kanalizacji na ulicy Św. Maksymiliana 2021-05-31 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2021-05-12 Budżetu miasta Rybnika na 2020 r. (dzielnica Chwałowice) 2021-05-24 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2021-04-29 Finansowania sportu dzieci i młodzieży 2021-05-12 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2021-04-26 Naprawy ul. Makuszyńskiego 2021-05-05 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2021-04-16 Uruchomienia basenu w dzielnicy Chwałowice 2021-04-22 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2021-04-09 Przebudowy Szkoły Podstawowej nr 35 2021-04-23 Pokaż
Szweda ArkadiuszNiezrzeszony 2021-04-08 Zmiany trasy linii autobusowej nr 23 2021-04-22 Pokaż
Wiśniewski MariuszWspólnie dla Rybnika 2021-04-07 Informacji na temat otwartego konkursu ofert 2021-04-19 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2021-04-02 Liczby inwestorów występujących do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 2021-04-16 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2021-03-29 Upoważnień oraz rozwiązania stosunku pracy pracowników Wydziału Architektury 2021-04-12 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2021-03-29 Szerokości ulic: Woryny, Staffa, Lawendowa, Śródmiejska, Konarskiego 2021-04-09 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2021-03-22 Decyzji o odmowie pozwoleń na budowę 2021-04-06 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2021-03-22 Wniosków o wydanie pozwolenia na budowę w 2020 i 2021 roku 2021-04-06 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Utwardzenia drogi przy ul. Marusarzówny 2021-04-01 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Przyciągnięcia młodych ludzi do Rybnika 2021-03-29 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Uzupełninia asfaltu na ul. Czecha 2021-03-30 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Prac drogowych eliminujących rozlewisko na ul. Dobosza 2021-04-01 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Budowy mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2021-03-31 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Utwardzenia pobocza na ul. Pniowskiej 2021-03-30 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Możliwości przeznaczenia działki na ul. Hallera 2021-03-29 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Wyłonienia Prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2021-03-31 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Źródeł finansowania budownictwa w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2021-03-31 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Wyludniania się miasta 2021-03-29 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Warunków wykupu mieszkań wybudowanych w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2021-03-31 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Prac na ul. Czecha - rowy i przepusty 2021-03-30 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Działań miasta podejmowanych w celu przyciągnięcia inwestorów i tworzenia nowych miejsc pracy 2021-03-29 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Utwardzenia drogi (ul. Dobosza) 2021-04-01 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Usunięcia konarów z dębu przy ul. Pniowskiej 2021-04-01 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Zasad funkcjonowania Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2021-03-31 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Progów zwalniających na ul. Pniowskiej 2021-04-01 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Nowych miejsc pracy 2021-03-29 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-18 Celu i uzasadnienia budowy mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego na działce przy ul. Hallera 2021-03-31 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-17 Rozwiązań drogowych w dzielnicy Golejów 2021-04-01 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-17 Wydatków budżetowych dotyczących dzielnic 2021-03-29 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2021-03-11 Naprawy nawierzchni ulicy Kolejowej 2021-03-19 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-11 Naprawy ul. Gotartowickiej 2021-03-25 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2021-03-10 Upoważnień dla pracowników podległych Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej do wydawania decyzji administracyjnych 2021-03-23 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2021-03-10 Pracowników Wydziału Architektury 2021-03-23 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2021-03-08 Planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną 2021-03-22 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2021-03-04 Wzmacniania powiązań samorządu z biznesem 2021-03-17 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2021-03-02 Naprawy nawierzchni ulic: Wołodyjowskiego, Górnośląskiej, Hetmańskiej 2021-03-15 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2021-03-02 Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 2021-03-16 Pokaż
Chmieliński MichałBlok Samorządowy Rybnik 2021-02-18 Dofinansowania działań związanych z likwidacją niskiej emisji 2021-03-04 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2021-02-17 Podwyżek cen wody w kontekście decyzji podjętej przez GPW S.A. 2021-03-03 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2021-02-16 Industrialnego Centrum Kultury - najem lokali 2021-03-01 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2021-02-16 Niewykorzystanych środków finansowych jednostek pomocniczych 2021-02-22 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2021-02-16 Finansowania działań promocyjnych w mediach 2021-03-02 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2021-02-10 Reorganizacji pracy Wydziału Komunikacji 2021-02-16 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2021-02-10 Nadania statusu pierwszeństwa zadaniu - Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Ks. Jośki na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury 2021-02-18 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2021-02-10 Wdrażania Systemu Informacji Miejskiej 2021-02-18 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2021-02-09 Napisu historycznego na postumencie na ul. ks. kard. Bolesława Kominka u styku z ul. Zebrzydowicką 2021-02-19 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2021-02-04 Przebudowy budynku na potrzeby nowej siedziby Młodzieżowego Domu Kultury 2021-02-18 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2021-02-03 Wydawania decyzji administracyjnych w Wydziale Architektury 2021-02-17 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2021-02-03 Budowy stacji bazowej 4G w Golejowie 2021-02-17 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2021-02-03 Kosztów poniesionych na rewitalizację terenu wokół kompleksu "Juliusz" 2021-02-17 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2021-02-03 Przyszłości muzeum 2021-02-16 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2021-02-03 Nagród dla nauczycieli 2021-02-11 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2021-02-02 Możliwości spotkania przedsiębiorców z prezydentem miasta 2021-02-16 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2021-02-02 Kar upomnienia, nagany oraz braku premii 2021-02-16 Pokaż
Szweda ArkadiuszNiezrzeszony 2021-02-01 Konkursów na stanowisko dyrektora jednostek miejskich 2021-02-12 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2021-01-27 Przywrócenia linii autobusowej nr 16 2021-02-10 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2021-01-25 Instalacji punktu ładowania samochodów elektrycznych 2021-02-08 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2021-01-25 Remontu nawierzchni ulicy Św. Maksymiliana 2021-02-03 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2021-01-25 Remontu chodników na ulicy Św. Maksymiliana, Rybackiej i Golejowskiej 2021-02-03 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2021-01-25 Rozbudowy ulicy Golejowskiej i połączenia z ulicą Ekonomiczną 2021-02-09 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2021-01-25 Budowy łącznika Golejowska-Kuźnicka (etap II) 2021-02-09 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2021-01-22 Ustawienia koszy na śmieci 2021-02-03 Pokaż
Szweda ArkadiuszNiezrzeszony 2021-01-21 Wyposażenia posesji zamieszkałych w pojemnik na bioodpady 2021-02-04 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2021-01-13 Wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów 2021-01-26 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2021-01-13 Dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów 2021-01-27 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2021-01-13 Budowy zadaszonego boiska w dzielnicy Maroko-Nowiny 2021-01-27 Pokaż
Piaskowy MałgorzataWspólnie dla Rybnika 2020-12-17 Budowy szatni kontenerowych 2020-12-31 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-12-03 Remontu Szkoły Podstawowej nr 35 2020-12-17 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-12-03 Odbioru odpadów 2020-12-15 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-11-19 Inwentaryzacji rozliczeń podatkowych mieszkańców i przedsiębiorców 2020-11-27 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-11-15 Szczegółowego wykazu zadań w budżecie miasta na 2021 r. w pionie kierowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta p. Janusza Kopera 2020-12-01 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-11-15 Szczegółowego wykazu zadań w budżecie miasta na 2021 r. w pionie kierowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta p. Piotra Masłowskiego 2020-11-27 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-11-15 Szczegółowego wykazu zadań w budżecie miasta na 2021 r. w pionie kierowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta p. Wojciecha Świerkosza 2020-11-25 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-11-15 Szczegółowego wykazu zadań w budżecie miasta na 2021 r. w pionie kierowanym przez Sekretarz Miasta 2020-11-27 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-11-11 Udekorowania ulicy w dzielnicy Rybnicka Kuźnia na czas okresu bożonarodzeniowego 2020-11-25 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2020-11-10 Powołania zespołu ds. planowania i wdrażania instrumentów wsparcia w kontekście planu sprawiedliwej transformacji 2020-11-20 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2020-11-10 Szybkiej ścieżki załatwiania spraw związanych z akceptacją projektów dot. używania gazu do celów grzewczych 2020-11-24 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2020-11-06 Renowacji zabytkowej kapliczki 2020-11-20 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-11-03 Remontu filii Szkoły Podstawowej nr 35 2020-11-17 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2020-10-29 Określenia przewidywanych skutków prawnych w uzasadnieniach uchwał opiniowanych przez Komisję Finansów i Rozwoju 2020-11-12 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2020-10-26 Utrudnień na ulicy Świerklańskiej 2020-11-09 Pokaż
Pałka TadeuszPrawo i Sprawiedliwość 2020-10-26 Oznakowania ulic 2020-11-05 Pokaż
Pałka TadeuszPrawo i Sprawiedliwość 2020-10-26 Przycinki drzew 2020-11-10 Pokaż
Pałka TadeuszPrawo i Sprawiedliwość 2020-10-26 Zapadającego się odcinka ulicy 2020-11-09 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-10-22 Budowy hospicjum stacjonarnego 2020-11-04 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2020-10-09 Likwidacji etatów w szkołach 2020-10-20 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-10-08 Podania terminów realizacji kanalizacji w dzielnicach: Chwałęcice, Stodoły 2020-10-20 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-10-08 Planów dotyczących kąpieliska Pniowiec 2020-10-22 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-10-08 Doprowadzenia gazu do dzielnicy Chwałęcice 2020-10-20 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-10-08 Projektu "360 Wydobywamy potencjał" 2020-10-20 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-10-08 Etapu realizacji uchwały 2020-10-22 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2020-10-06 Weryfikacji majątku miejskiego 2020-10-16 Pokaż
Wojaczek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-10-05 Wymiany nawierzchni ul. 1 Maja 2020-10-20 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-10-04 Odnowienia znaków pionowych 2020-10-12 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-10-04 Wykoszenia skarpy 2020-10-20 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-10-04 Naprawy jezdni na ulicy Mglistej 2020-10-20 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2020-10-01 Utwardzenia zjazdu 2020-10-12 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2020-10-01 Przeniesienia lub likwidacji hydrantów 2020-10-20 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2020-10-01 Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji w dzielnicy Ochojec 2020-10-13 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2020-09-30 Inwestycji w uchwale budżetowej na 2021 2020-10-15 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-09-30 Rozbiórki budynków 2020-10-13 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2020-09-29 Wpływów do budżetu miasta z gródków na rybnickim rynku 2020-10-12 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2020-09-25 Uszczelnienia pokryw włazów kanalizacji deszczowej - ul. Prosta 2020-10-08 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-09-23 Budowy zadaszonej hali przy Zespole Szkół nr 3 2020-10-07 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-09-23 Remontu nawierzchni ul. Pojdy 2020-10-08 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-09-23 Ulotek - Gańba! Kopciuchy trują nas wszystkich 2020-10-05 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2020-09-22 Zamontowania progu zwalniającego 2020-10-07 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2020-09-22 Zmiany kwoty za kompostowanie odpadów 2020-10-05 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2020-09-22 Spalarni śmieci 2020-10-05 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2020-09-22 Wycinki drzew na ul. Jesiennej 2020-10-07 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-09-10 Udrożnienia kanalizacji deszczowej 2020-09-23 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-09-10 Przycięcia drzew w pasie drogowym 2020-09-24 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-09-10 Budowy sygnalizacji świetlnej 2020-09-29 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-09-08 Otwarcia Urzędu Miasta 2020-09-21 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-09-08 Budowy pochylni 2020-09-21 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2020-09-07 Odoru z wysypiska śmieci na ul. Błękitnej 2020-09-11 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-09-01 Zainstalowania lustra przy ul. Rudzkiej 2020-09-10 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2020-08-27 Wykoszenie pobocza ulicy Świerklańskiej 2020-09-11 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-08-25 Remontu Szkoły Podstawowej nr 35 2020-09-03 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2020-08-21 Umieszczenia tabliczki na odcinku ul. Kolejowej 2020-09-01 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2020-08-21 Zlecenia naprawy kratki ściekowej 2020-08-27 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-08-20 Naprawy elewacji muru 2020-09-04 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-08-20 Ulicy Dobosza 2020-08-27 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-08-18 Remontu chodników 2020-08-27 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-08-18 Tablic z numerami posesji 2020-09-01 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2020-08-13 Budżetu obywatelskiego 2020-08-20 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-08-11 Dojazdu do posesji 2020-08-25 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-08-06 Obsługi i utrzymania drogi Pszczyna - Racibórz 2020-08-21 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-08-04 Likwidacji dziur i wgłębień w drodze łącznika pomiędzy ul. Daszyńskiego a Wisławy Szymborskiej 2020-08-13 Pokaż
Pałka TadeuszPrawo i Sprawiedliwość 2020-08-03 Skrzyżowania ulic Skośnej i Rybnej 2020-08-19 Pokaż
Pałka TadeuszPrawo i Sprawiedliwość 2020-08-03 Ustawienia tablic na ul. Włościańskiej 2020-08-18 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-07-30 Naprawy rampy 2020-08-12 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-07-29 Umiejscowienia przejścia dla pieszych w okolicy ul. Cegielnianej 2020-08-13 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-07-29 Ustawienia ławek przed Urzędem Miasta Rybnika 2020-08-11 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-07-29 Umiejscowienia ekranów dźwiękochłonnych w obrębie ul. Leszczyńskiej 2020-07-31 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-07-29 Umiejscowienia przejścia dla pieszych w okolicy miejskiego parkingu wielopoziomowego 2020-08-13 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2020-07-20 Remontu kapliczki św. Floriana 2020-07-31 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2020-07-20 Przekazania komputerów na potrzeby rady dzielnicy 2020-07-30 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2020-07-20 Wycinki dzikiej wiśni przy ul. Bratków 2020-08-03 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-07-17 Naprawy przydrożnego krzyża 2020-07-31 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2020-07-16 Usunięcia drzewa 2020-07-30 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2020-07-15 Problemu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Budowalnych-Chabrowa-Dąbrówki 2020-07-30 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2020-07-15 Zaległości z tytułu przejazdów bez biletów 2020-07-28 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2020-07-15 Wycięcia drzewa przy ul. Żorskiej 2020-07-29 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2020-07-15 Naprawy ul. Brzeziny Miejskie 2020-07-28 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2020-07-10 Trzpienia w nawierzchni drogi 2020-07-23 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2020-07-03 Przebudowy ulicy Pełczyńskiego oraz ulicy Ujejskiego 2020-07-24 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2020-07-02 Wody deszczowej na ul. Gotartowickie 2020-07-09 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2020-07-02 Wyremontowania fragmentu ulicy Jesiennej 2020-07-22 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2020-07-02 Udrożnienia rowów - ul. Sygnały 2020-07-21 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2020-07-02 Zamontowania lustra - ul. Ziemska 2020-07-09 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2020-07-02 Zmiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Strażackiej 2020-07-16 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2020-06-30 Naprawy nawierzchni asfaltowej na ul. Niedobczyckiej 2020-07-09 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2020-06-29 Zalewania posesji na ul. Zebrzydowickiej 2020-07-09 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2020-06-29 Wykonania drogi pomiędzy ul. Łączną i Góreckiego 2020-07-21 Pokaż
Chmieliński MichałBlok Samorządowy Rybnik 2020-06-25 Krytego lodowiska w kompleksie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Ruda” 2020-07-09 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2020-06-24 Sieci kanalizacyjnej w dzielnicach: Chwałęcice, Stodoły, Grabownia 2020-07-08 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2020-06-24 Zniesienia ograniczeń dot. działalności gastronomicznej 2020-07-08 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2020-06-19 Remontu ul. Gotartowickiej 2020-07-03 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2020-06-17 Zlecenia wykoszenia pasa zieleni wzdłuż ul. Chwałowickiej 2020-07-02 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-06-15 Podania kosztów utrzymania fontanny przed bazyliką i na Placu Wolności 2020-07-01 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-06-15 Zabudowy lustra przy ul. Kupieckiej 17 2020-06-25 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2020-06-15 Możliwości inwestycyjnych wzdłuż odcinka drogi Racibórz-Pszczyna 2020-06-26 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2020-06-15 Sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych 2020-06-25 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-06-09 Rozbudowy ścieżek rowerowych 2020-06-24 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-06-05 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 2020-06-22 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2020-06-05 Konkursu na stanowisko Dyrektora DK Boguszowice 2020-06-18 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2020-06-05 Rozbudowy przedszkola w dzielnicy Gotartowice 2020-06-16 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-06-04 Naprawy drogi ul. Szulika 2020-06-22 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-06-04 Punktu wstępnego przebadania w kierunku COVID 2020-06-17 Pokaż
Szweda Arkadiuszspraw 2020-05-29 Umowy kredytu EBI 2020-06-02 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2020-05-26 Rozbudowy kanalizacji sanitarnej na ul. Wilczej 2020-06-09 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2020-05-25 Dzikiego wysypiska śmieci przy obiekcie MOSiR w Niedobczycach 2020-06-01 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2020-05-25 Pasa zieleni przy ul. Kilińskiego 2020-06-08 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2020-05-19 Naprawy studzienek 2020-06-02 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-05-19 Usunięcia donic z ul. Kościuszki 2020-06-04 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-05-19 Remontu ul. Janiego 2020-06-02 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-05-19 Odrestaurowania tablicy na rondzie 2020-06-04 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-05-19 Planu adaptacji do zmian klimatu 2020-06-03 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-05-19 Remontu ul. Na Górze 2020-06-02 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2020-05-15 Ograniczenia etatów 2020-05-27 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-05-14 Wykonania zjazdu przy szybie kopalni 2020-06-05 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2020-05-14 Remontu chodników 2020-06-02 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2020-05-13 Ekranów dźwiękoszczelnych 2020-05-28 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2020-05-13 Obiektu kulturalno-społeczny 2020-05-28 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-05-11 Patroli policji 2020-05-19 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-05-09 Odwodnienia bocznej drogi ul. Podmiejskiej 2020-05-15 Pokaż
Chmieliński MichałBlok Samorządowy Rybnik 2020-05-08 Materiału pod budowę drogi Racibórz-Pszczyna 2020-05-21 Pokaż
Chmieliński MichałBlok Samorządowy Rybnik 2020-05-07 Wydatków na kulturę fizyczną w 2019 r. 2020-05-19 Pokaż
Chmieliński MichałBlok Samorządowy Rybnik 2020-05-06 Historii rachunku kredytowego 2020-05-14 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-05-04 Zmiany uchwały 378/XXI/2020 oraz wysokości zwolnienia z części opłaty dla mieszkańców deklarujących kompostowanie bio 2020-05-12 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-05-04 Święta 3 Maja 2020-05-15 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-04-29 Śmieci pomiędzy ul. Kożdoniów a osadnikiem 'Żeberko' 2020-05-12 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-04-28 Wymiana wiaty autobusowej na ul Okulickiego 2020-07-15 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2020-04-28 Uporządkowania terenu miejskiej działki obok OSP Orzepowice 2020-05-22 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2020-04-28 Projektu przebudowy ul. Św. Józefa 2020-05-08 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2020-04-28 Budowy parkingu przy zbiegu ulic Rudzkiej i Nad Zalewem 2020-05-06 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2020-04-27 Weryfikacji wykonania budżetu obywatelskiego dzielnica Śródmieście 2020-05-08 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2020-04-26 Wyemitowanego programu informacyjnego dotyczącego złoża "Paruszowiec" 2020-05-08 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-04-25 Reakcji samorządu na kryzys wywołany koronawirusem 2020-05-08 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-04-25 Bulwarów nad Nacyną 2020-04-30 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-04-25 Pomalowania pasów ul. Robotnicza 2020-05-06 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-04-25 Remontu chodnika ul. Robotnicza 2020-05-07 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-04-24 Przygotowania miasta na kryzys związany z suszą 2020-05-08 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-04-23 Terenu byłego złomowiska 2020-05-07 Pokaż
Szweda ArkadiuszPrawo i Sprawiedliwość 2020-04-10 Opłaty za żłobki w okresie epidemii 2020-04-24 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-04-09 Uporządkowania nawierzchni ulicy Daszyńskiego 2020-04-21 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2020-04-08 Nakładu Gazety Rybnickiej 2020-04-22 Pokaż
Kohut GrażynaWspólnie dla Rybnika 2020-04-07 Maseczek ochronnych dla mieszkańców Rybnika 2020-04-14 Pokaż
Szweda ArkadiuszPrawo i Sprawiedliwość 2020-04-07 Skorzystania z uprawnień na czas epidemii 2020-04-20 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-04-07 Przeznaczenia środków na maski i rękawiczki 2020-04-14 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2020-04-01 Targowisk miejskich 2020-04-08 Pokaż
Szweda ArkadiuszPrawo i Sprawiedliwość 2020-03-25 Premii i nagród za 2019 2020-04-03 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2020-03-24 Dostosowania działań realizowanych przez organizacje pozarządowe, które wygrały konkursy ogłoszone przez Urząd Miasta w Rybniku 2020-03-27 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-03-23 Miejskiego pustostanu - budynku "starego przedszkola" 2020-04-03 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-03-23 Wsparcia dla rybnickich przedsiębiorców 2020-04-06 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-03-23 Wniosku kredytowego do Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2020-04-06 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2020-03-21 Wprowadzenia pakietu przejściowego dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta Rybnik 2020-04-06 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2020-03-09 Inwestycji w sieć wodociągową oraz kanalizacyjną 2020-03-23 Pokaż
Mura JanWspólnie dla Rybnika 2020-03-09 Wypełnienia ubytków w asfalcie 2020-03-16 Pokaż
Mura JanWspólnie dla Rybnika 2020-03-09 Odtworzenie oznakowania poziomego na ul. Sztolniowej 2020-03-30 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-03-04 Naprawa ulicy Wieniawskiego 2020-03-16 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2020-03-04 Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 2020-03-18 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-27 Utwardzenia dróg w dzielnicy Orzepowice 2020-03-10 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-27 Aktualnego stanu prac związanych z realizacją projektu budżetu obywatelskiego w konkursie ogólnomiejskim pt. „Północ – centrum sportów olimpijskich. Wiśniowiec dla przyszłych mistrzów!.” 2020-03-12 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2020-02-26 Walki z niską emisją 2020-03-12 Pokaż
Pałka TadeuszPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-24 Naprawy ulicy Przemysłowej 2020-03-02 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-19 Wynagrodzeń pracowników jednostek miejskich 2020-03-02 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-02-16 Wycinki drzewa 2020-03-03 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-02-16 Opłaty za korzystanie z obiektów na terenie "Grzybówki" 2020-03-03 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2020-02-15 Dzikich wysypisk śmieci 2020-02-28 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-13 Spotkań Prezydenta Miasta z radami dzielnic Rybnika 2020-02-27 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-13 Sygnalizacji świetlnej na ul. Gotartowickiej 2020-03-06 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-13 Montażu ekranów na ul. Gotartowickiej 2020-02-26 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-12 Powołania spółki celowej do odbioru odpadów z terenu miasta Rybnika 2020-02-26 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-11 Drogi Pszczyna - Racibórz, a program 100 obwodnic 2020-02-24 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-11 Budynku Policji w Boguszowicach 2020-02-24 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-10 Dofinansowania lekcji pływania 2020-02-24 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-10 Dotacji na działalność KOS Promyk 2020-02-20 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-10 Oceny stanu fitosanitarnego 2020-02-27 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-02-10 Statystyki dot. opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku 2020-02-24 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-02-10 Podłączenia do sieci ciepłowniczej 2020-02-24 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-09 Cennika za wywóz odpadów oraz nowego harmonogramem wywozu 2020-02-21 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-09 Drogi Racibórz-Pszczyna 2020-02-25 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-09 Przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od budynku nr 141 do ulicy Piastowskiej w Rybniku (etap II) 2020-02-20 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-09 Połączenia drogi Racibórz-Pszczyna z autostradą A1 2020-02-25 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2020-02-05 Uszkodzonego chodnika na ul. Kolejowej 2020-02-14 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2020-02-04 Projektów B+R, w które zaangażowane jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 2020-02-18 Pokaż
Wojaczek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-04 Naprawy drogi przy ul. Działkowców 2020-02-20 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-03 Przesunięcia znaku przy nowo wybudowanym węźle Gotartowickim 2020-02-20 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-02-01 Udrożnienia sieci kanalizacyjnej - ul. św. Maksymiliana 2020-02-13 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2020-02-01 Naprawy nawierzchni chodnika - ul. Podmiejska 2020-02-13 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-01 Statystyki dot. udziału radnych w pracach komisji i sesjach Rady Miasta 2020-02-14 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-01 Naprawy gwarancyjnej nawierzchni - ul. Rudzka 2020-02-07 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-02-01 Statystyki dot. udziału radnych w pracach komisji i sesjach Rady Miasta 2020-02-14 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-01-30 Listu intencyjnego do rodziny Adama Fudalego 2020-02-13 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-01-30 Nagrody za wykonanie telefonu ratującego życie 2020-02-20 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-01-30 Doradcy energetycznego działającego w terenie 2020-02-13 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-01-29 Zakupu działki przy ul. Radziejowskiej i przeznaczenia jej na parking 2020-02-12 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-01-25 Rozwoju Rybnika 2020-02-05 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-01-25 Komisji/spotkania odnośnie koncepcji ciepłowniczych dla Rybnika 2020-02-04 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-01-23 Obiektów rekreacyjnych na "Grzybówce" 2020-02-06 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2020-01-16 Wywozu śmieci 2020-01-31 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-01-15 Uporządkowania rowu i skarpy przy ulicy 1 Maja 2020-01-24 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-01-14 Remontu chodnika przy ulicy Ks. Jana Pojdy 2020-01-24 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2020-01-09 Polityki miasta dotycząca wymiany źródeł ciepła 2020-01-23 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-01-09 Działalności miasta w związkach 2020-01-21 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-01-09 Remontu chodnika przy ulicy Karola Miarki 2020-01-20 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-01-09 Remontu chodnika przy ulicy Żołędziowej 2020-01-20 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-01-09 Liczby osób korzystających z rowerów miejskich 2020-01-24 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2020-01-09 Termomodernizacji miejskich budynków 2020-01-22 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2020-01-09 Wyjazdu z ulicy Zadumy 2020-01-17 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2020-01-02 Informowania i zapraszania na odbiory robót wykonywanych w dzielnicach 2020-01-20 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-12-23 Budowy pomnika Adama Fudalego 2020-01-03 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-12-20 Ilości budynków z dostępem do ciepła sieciowego (CO, gaz) 2020-01-07 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-12-20 Wysokości cen biletów autobusowych i wprowadzenia biletów czasookresowych 2020-01-03 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-12-20 Bieżącego informowania radnych o stanie rozmów ze związkami zawodowymi 2019-12-31 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-12-20 Ilości sprzedanych biletów na liniach autobusowych 2020-01-03 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-12-20 Ilości kotłów kopciuchów w zasobie miejskim 2020-01-07 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-12-20 Wymalowania pasów na ulicy Robotniczej 2020-01-09 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2019-12-17 Informacji o obowiązku wymiany kotłów węglowych 2019-12-27 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-12-17 Planów dotyczące kanalizacji dla dzielnic Grabownia, Stodoły, Chwałęcice 2020-01-10 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-12-17 Formy przekazania budynku Starego przedszkola w Chwałęcicach dla SDL 2019-12-30 Pokaż
Wałach KrystynaWspólnie dla Rybnika 2019-12-12 Opieki zdrowotnej nad uczniami 2019-12-23 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-12-10 Ulg za ekoogrzewanie 2019-12-20 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-12-06 Przejścia dla pieszych 2019-12-23 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2019-12-03 Komunalizacji 2019-12-17 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-12-02 Planu zaopatrzenia w ciepło 2019-12-18 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-11-28 Podróży służbowych radnych miasta Rybnika, urzędników oraz prezydenta i jego zastępców w roku 2019 2019-12-10 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-11-26 Inwentaryzacji źródeł ogrzewania w Rybniku 2019-12-16 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-11-25 Wpływów i kosztów parkingu wielopoziomowego 2019-12-10 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-11-23 Naprawy drogi Kolejowej 2019-12-05 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-11-22 Budowy kanalizacji w dzielnicach Rybnika 2019-12-06 Pokaż
Chmieliński MichałBlok Samorządowy Rybnik 2019-11-21 Zróżnicowania opłaty i wprowadzenia zmienionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi 2019-12-04 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-11-21 Subwencji oświatowej 2019-11-28 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-11-21 Kontynuacji budowy drogi ul 1-Maja 2019-12-05 Pokaż
Wałach KrystynaWspólnie dla Rybnika 2019-11-20 Oczyszczenia rowów przydrożnych w Chwałęcicach 2019-12-05 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2019-11-18 Ilości złożonych deklaracji na wywóz śmieci 2019-12-05 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2019-11-18 Połączenia kolejowego na linii Rybnik-Wodzisław Śląski oraz Wodzisław Śląski-Rybnik 2019-12-03 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-11-17 Przejścia dla pieszych przy szkole na ul. Gzelskiej 2019-12-02 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-11-17 Wymiany barierek przy ulicy Czecha 2019-11-29 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-11-17 Zabudowy lamp na ulicy B. Czecha 2019-12-02 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-11-16 Planowanych działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji na 2020 rok 2019-11-29 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-11-16 Skutków finansowych podwyższenia dotacji dla żłobków 2019-11-21 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-11-16 Zakresu rzeczowego planowanej przebudowy pomieszczeń budynku Urzędu Miasta 2019-11-27 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-11-16 Planowanych inwestycji drogowych 2019-11-29 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-11-16 Przebudowy budynku na potrzeby ogrzewalni oraz o określenie polityki miasta w zakresie walki z bezdomnością 2019-11-29 Pokaż
Szweda ArkadiuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-11-15 Danych budżetowych za lata 2010-2020 2019-11-25 Pokaż
Szweda ArkadiuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-11-15 Wyników głosowania nad budżetem obywatelskim Miasta Rybnika na 2020 rok 2019-11-22 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-11-13 Rozliczeń finansowo-księgowych dla instytucji kultury 2019-11-22 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-11-12 Stworzenia mapy zawierającej informację o możliwości podłączenia do ciepła systemowego 2019-11-26 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-11-12 Planu modernizacji kotłowni ZGM 2019-11-22 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-11-10 Posiadania przez Miasto Rybnik pojazdu dla osób niepełnosprawnych 2019-11-22 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-11-07 Wymiany kotłów w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 2019-11-20 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-11-07 Dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 2019-11-18 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-11-07 Zmiany studium i planu zagospodarowania w dzielnicy Kamień i uwzględnieniu alternatywnej drogi 2019-11-21 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-11-07 Wykonania sygnalizacji świetlnej na ul. Góreckiego 2019-11-18 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-11-07 Rozbudowy przedszkola w ZSP nr 4 w Golejowie 2019-11-18 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-11-07 Remontu ogrodzenia boiska 2019-11-21 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-11-04 Poprawienia bezpieczeństwa na ul. Niedobczyckiej 2019-11-12 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-10-31 Redukcji etatów i likwidacji podmiotów miejskich 2019-11-13 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-10-31 Skweru przy ul. Pocztowej 2019-11-12 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-10-31 Ujęcia w budżecie na 2020 rok prac projektowych dotyczących kanalizacji dla dzielnic Stodoły, Grabownia, Chwałęcice 2019-11-26 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-10-30 Kanalizacji w dzielnicach Chwałęcice, Stodoły, Grabownia 2019-11-08 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-10-28 Ustawienia choinki w dzielnicy Meksyk 2019-11-14 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-10-27 Ozdób świątecznych (skwer miejski przy ul. Górnośląskiej) 2019-11-12 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-10-27 Luster na ulicy Dworskiej 2019-11-08 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-10-27 Bożonarodzeniowych dekoracji świetlnych 2019-11-12 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-10-24 Mycia samochodów na prywatnych posesjach w mieście 2019-11-08 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-10-24 Naprawy ulicy Jemiołowej 2019-11-05 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-10-24 Wykaszania traw na terenie miasta Rybnika 2019-11-12 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-10-22 Przycięcia krzewów wzdłuż ulicy Pniowskiej 2019-11-21 Pokaż
Kohut GrażynaWspólnie dla Rybnika 2019-10-22 Naprawy nawierzchni drogi 2019-11-06 Pokaż
Kohut GrażynaWspólnie dla Rybnika 2019-10-22 Nazwy ronda 2019-11-05 Pokaż
Kohut GrażynaWspólnie dla Rybnika 2019-10-22 Oświetlenia w szkole 2019-10-30 Pokaż
Wałach KrystynaWspólnie dla Rybnika 2019-10-21 Budynku po byłym przedszkolu w Chwałęcicach 2019-10-31 Pokaż
Wałach KrystynaWspólnie dla Rybnika 2019-10-21 Uwzględnienia kanalizacji sanitarnej w budżecie miasta na 2020 rok 2019-11-06 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-10-21 Przejścia dla pieszych przy ul. Chałubińskiego 2019-11-04 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-10-14 Stacjonowania helikopterów LPR 2019-10-23 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-10-12 Doposażenia i modernizacji zaplecza kuchennego Przedszkola 37 w Rybniku 2019-10-28 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-10-08 Przejścia dla pieszych 2019-10-24 Pokaż
Wiśniewski MariuszWspólnie dla Rybnika 2019-10-08 Informacji dotyczącej przebiegu postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 2019-10-21 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-10-08 Studzienki w dzielnicy Rybnik-Północ 2019-10-18 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-10-08 Odbiorów robót zlecanych przez miasto 2019-11-04 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-10-06 Pękniętych pokryw włazów kanalizacji burzowej 2019-10-18 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-10-01 Usunięcia drzew (ul. Śmiałego - Niewiadom) 2019-10-16 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-09-23 Nadania nazwy rondu imienia "Orląt Lwowskich" 2019-10-02 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-09-20 Rybnickiej złotej rączki dla seniora 2019-10-03 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-09-20 Nazwania ronda "100-lecia Powstań Śląskich" 2019-10-02 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-09-19 Utworzenia partnerskiego punktu programu "Czyste Powietrze" 2019-10-03 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-09-19 Utworzenia partnerskiego punktu programu "Czyste Powietrze" 2019-10-03 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-09-18 Koszenia trawy na terenie hałdy 2019-09-26 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-09-18 Naprawy chodnika i nawierzchni drogi 2019-09-30 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2019-09-17 Odrzańskiej Drogi Wodnej Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-09-17 Termomodernizacji budynków w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom 2019-10-09 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-09-13 Podwyżek czynszu w mieszkaniach miejskich 2019-09-26 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-09-12 Nieprzyjemnego zapachu w Chwałowicach 2019-09-24 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-09-12 Ulicy Wodzisławskiej 2019-09-20 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-09-09 Uszkodzonego słupa latarni ulicznej 2019-09-17 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-09-09 Bezpieczeństwa mieszkańców ul. Poprzecznej 2019-09-24 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-09-08 Wykorzystania programu rządowego "Fundusz Dróg Samorządowych" 2019-09-17 Pokaż
Kohut GrażynaWspólnie dla Rybnika 2019-09-06 Dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół 2019-09-19 Pokaż
Kohut GrażynaWspólnie dla Rybnika 2019-09-06 Skweru im. gen. Witkowskiego 2019-09-23 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-09-06 Dzikich wysypisk śmieci 2019-09-20 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-09-05 Określenia skali wpływu zmian podatkowych na budżet miasta oraz planowane dochody w kolejnym roku budżetowym 2019-09-11 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-09-05 Przebudowy i adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum w Szkole Podstawowej nr 35 2019-09-18 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-09-05 Wykonania widowni przed estradą w parku Górnika - drugi etap 2019-09-19 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-09-05 Remontu drogi w dzielnicy Stodoły na ul. Cisowej 2019-09-17 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2019-09-04 Wymiany znaku drogowego 2019-09-11 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2019-09-04 Podjęcia działań w sprawie likwidacji uciążliwego odoru w dzielnicy Niewiadom 2019-09-17 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-09-04 Wycinki drzew przy budynku Probostwa Parafii Matki Boskiej Bolesnej 2019-09-17 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-09-03 Uruchomienia kuchni w Szkole Podstawowej nr 35 2019-09-10 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-09-03 Wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Kpt. L. Janiego 2019-09-16 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2019-09-03 Sposobu odbioru odpadów zielonych oraz organicznych 2019-09-17 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-09-03 Sposobu odbioru odpadów zielonych oraz organicznych 2019-09-17 Pokaż
Pałka TadeuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-09-03 Sposobu odbioru odpadów zielonych oraz organicznych 2019-09-17 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-09-03 Wycięcia drzewa 2019-09-16 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-09-02 Ekranów przy ulicy Chałubińskiego 2019-09-16 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2019-09-02 Uporządkowania zieleni na ulicy Jastrzębskiej 2019-09-16 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-08-30 Przycięcia gałęzi zasłaniających światło latarni 2019-09-12 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2019-08-29 Drogi na parking przy kościele NSPJ w Rybniku Boguszowicach 2019-09-12 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2019-08-29 Remontu ulicy Jesiennej 2019-09-10 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-08-28 Ekranów akustycznych na ulicy Chałubińskiego 2019-09-12 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-08-28 Przycięcia drzew ul. Gotartowicka - Jutrzenki 2019-09-12 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-08-28 Naprawy chodnika na ulicy Małachowskiego 2019-09-12 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-08-28 Słupków w rejonie kąpieliska Pniowiec 2019-09-16 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-08-28 Planów budżetowych na 2020 rok dla dzielnicy Chwałęcice 2019-09-10 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-08-27 Prac inwestycyjnych wykonywanych przez Rybnickie Służby Komunalne 2019-09-03 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-08-27 Zatrudnienia w spółce HOSSA 2019-09-04 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-08-27 Inwestycji na ulicy Sportowej 2019-09-04 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-08-27 Budżetu płacowego na 2020 r. 2019-09-02 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-08-26 Przycięcia drzew przy przychodni specjalistycznej 2019-09-12 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-08-26 Montażu latarni przy siłowni na wolnym powietrzu 2019-09-06 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-08-24 Wykonania dróg asfaltowych w dzielnicy Chwałęcice 2019-09-06 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-08-24 Segregowania odpadów zielonych do opisanych kubłów plastikowych 2019-09-06 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-08-24 Domu/ośrodka kultury w dzielnicy Chwałęcice 2019-09-04 Pokaż
Wałach KrystynaWspólnie dla Rybnika 2019-08-20 Poprawy bezpieczeństwa na ulicy Gzelskiej 2019-09-04 Pokaż
Wałach KrystynaWspólnie dla Rybnika 2019-08-20 Naprawy drogi na ulicy Karłowej 2019-09-04 Pokaż
Wałach KrystynaWspólnie dla Rybnika 2019-08-20 Przydziału betonitów 2019-09-04 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2019-08-16 Rozbudowy Przedszkola nr 47 2019-09-05 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2019-08-16 Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji na ulicy Krajobrazowej 2019-08-29 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-08-14 Budżetu - podwyżek i wpływów 2019-08-27 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-08-13 Chodnika na ulicy Zwycięstwa 2019-09-02 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-08-13 Podwyżek dla pracowników jednostek miejskich 2019-08-26 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-08-08 Remontu chodnika ulicy Świerklańskiej 2019-08-20 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-08-08 Ruchu pieszych na skrzyżowaniu ulic Piasta i Św. Antoniego 2019-08-20 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-08-08 Rozbudowy remizy strażackiej w dzielnicy Chwałęcice 2019-08-23 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2019-08-08 Rowu przy ulicy Krajobrazowej 2019-08-20 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2019-08-08 Remontu chodnika przy ulicy Łukowej 2019-08-20 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2019-08-08 Chodnika przy ulicy Łukowej 2019-08-20 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2019-08-08 Rowu przy ulicy Cystersów 2019-08-28 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2019-08-08 Chodnika przy ulicy Cystersów 2019-08-20 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-08-06 Kładki dla pieszych na ulicy Zwycięstwa 2019-08-20 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-08-06 Budynku starego przedszkola w Chwałęcicach 2019-08-28 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-08-06 Wykonania progów zwalniających 2019-08-14 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-08-06 Zarurowania rowu na ul. Borowej 2019-08-13 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-08-03 Usunięcia wraku samochodu 2019-08-20 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-08-02 Lampy przy ulicy Arki Bożka 2019-08-14 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-08-01 Remontu nawierzchni na ul. Kochanowskiego 2019-08-08 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-08-01 Protestu mieszkańców Boguszowic w sprawie wysypiska śmieci przy ul. Kolberga 2019-08-13 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-07-28 Terenu wokół dojazdu do przepompowni przy ul Składowej 2019-08-12 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-28 Ronda w Golejowie 2019-08-08 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-28 Renowacji przydrożnych krzyży i kapliczek 2019-08-09 Pokaż
Szweda ArkadiuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-25 Rybnickiej strategii rozwoju kultury na lata 2020-2030 2019-08-05 Pokaż
Szweda ArkadiuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-25 Działań Prezydenta Miasta w sprawie przeciwdziałania udostępnieniu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec 2019-08-08 Pokaż
Szweda ArkadiuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-25 Przystanku Radziejów Świercze 2019-08-06 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-23 Środków z programów w zakresie walki z zanieczyszczeniem powietrza 2019-08-08 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-23 Zamontowania lustra w dzielnicy Stodoły 2019-07-30 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-20 Walki ze smogiem i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Rybniku 2019-08-01 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-19 Interpelacji składanych przez radnych 2019-08-01 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-19 Boiska do siatkówki plażowej w dzielnicy Kamień 2019-08-02 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-19 Hotelu Olimpia 2019-08-02 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-19 Wynagrodzenia pracowników jednostek miejskich 2019-07-24 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-07-18 Naprawy nawierzchni drogi przy ul. Dworek 2019-07-29 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-17 Zamontowania lustra - ul. Bronisława Czecha 2019-07-30 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-17 Dwóch punktów świetlnych na słupach przy boisku w Chwałęcicach 2019-07-25 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-17 Termomodernizacji budynku szkoły w Golejowie 2019-07-26 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-17 Wykoszenia krzewów i zarośli wzdłuż drogi dojazdu do boiska Sokoła 2019-08-01 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-17 Krzewów i wysokich traw oraz lustra przy wyjeździe ze sklepu Bisam przy ulicy Czecha 2019-07-31 Pokaż
Wałach KrystynaWspólnie dla Rybnika 2019-07-16 Boiska w Chwałęcicach 2019-07-18 Pokaż
Wałach KrystynaWspólnie dla Rybnika 2019-07-16 Gałęzi drzew na ul. Czecha 2019-07-25 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-07-13 Naprawy nawierzchni ulicy Chełmońskiego 2019-08-05 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-12 Powstania automatu na butelki PET 2019-07-22 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-07-11 Finansowania przekazanych zadań przez ustawy 2019-07-24 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-11 Pasów 3D 2019-07-23 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2019-07-10 Naprawienia uszkodzonej drogi na ul. Świętego Józefa 82 a,b,c,d 2019-07-23 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2019-07-09 Poprawienia bezpieczeństwa wyjazdu z parkingu kościelnego przy parafii św. Jadwigi Śląskiej 2019-07-23 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-09 Oznakowania ulicy Wolnej 2019-07-17 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-09 Drogi Partyzantów (trylinka) 2019-07-17 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-08 Odnowienia ławek 2019-07-22 Pokaż
Kohut GrażynaWspólnie dla Rybnika 2019-07-08 Wykonania wiaty przystankowej 2019-07-26 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-07-05 Udzielenia pomocy Zieleni Miejskiej 2019-07-19 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-07-04 Przejścia dla pieszych na ul. Rudzkiej 2019-07-15 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-07-04 Instalacji ławek i kosza na śmieci 2019-07-18 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-04 Oddania do rozgrywek obiektu sportowego MOSIR w dzielnicy Chwałęcice 2019-07-16 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-04 Popierania planów inwestycyjnych 2019-07-11 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-07-02 Przystanku Orzepowice Szpital Wojewódzki 2019-07-22 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-07-01 Programu Czyste Powietrze 2019-07-08 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-06-28 Naprawy zapadniętej nawierzchni drogi (ul. Górnośląska) 2019-07-11 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-06-28 Toalet przy stanowiskach wędkarskich (Pniowiec) 2019-07-10 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-06-28 Budowy zatoczki postojowej 2019-07-11 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-06-28 Remontu chodników 2019-07-11 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-06-27 Rozbudowy Przedszkola nr 22 2019-07-09 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2019-06-27 Wypłaty wynagrodzenia strajkującym nauczycielom 2019-07-05 Pokaż
Szweda ArkadiuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-06-27 Stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie rybnickich placówek oświatowych 2019-07-11 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2019-06-24 Zabezpieczenia środków finansowych - projekt przebudowy ulicy Pełczyńskiego oraz Ujejskiego 2019-07-08 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2019-06-24 Udrożnienia i wyczyszczenia koryta rzeki Nacyna 2019-07-02 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-06-21 Przekazania budynku przedszkola w Chwałęcicach 2019-07-02 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-06-21 Utrzymania poboczy i przydrożnych pasów zieleni jako kwietnych łąk 2019-07-08 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2019-06-21 Interpelacji składanych przez radnych miasta Rybnika 2019-07-03 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-06-21 Przebieralni na stawie kąpielowym Kamień 2019-06-27 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-06-21 Ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wielopolskiej/ rzeki Ruda 2019-06-26 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-06-18 Naprawy ścieżki w parku Kozie Góry 2019-07-02 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-06-17 Wysokości nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2019 roku z podziałem na poszczególne dzielnice 2019-06-28 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-06-15 Przycięcia gałęzi na Rondzie Kamyczek 2019-07-02 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-06-15 Utrzymania i przycinania zieleni miejskiej 2019-07-02 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-06-15 Nieodpłatnego korzystania ze stawu kąpielowego w Kamieniu 2019-06-19 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-06-13 Parkowania w okolicach kąpieliska Pniowiec 2019-06-24 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-06-13 Umieszczenia znaku ostrzegawczego (A-16) 2019-06-24 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-06-12 E-legitymacji 2019-06-19 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-06-12 Przejazdu dla rowerów ulica Rudzka 2019-06-24 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-06-11 Kanalizacji w dzielnicach Chwałęcice i Stodoły 2019-06-25 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-06-11 Ulicy Zebrzydowickiej 2019-06-24 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-06-11 Uporządkowania terenów zielonych 2019-06-26 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-06-09 Wycinki drzew na ul. Dąbrowskiego 2 2019-06-19 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-06-09 Uporządkowania pasa zieleni 2019-06-24 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-06-09 Wyjazdu na ul. Rudzką 2019-06-26 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-06-09 Wiaty przystankowej 2019-07-08 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-06-05 Środków czystości w placówkach oświatowych 2019-06-19 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-06-03 Telefonów wykonywanych z Urzędu Miasta 2019-06-13 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-06-03 Zagospodarowania przestrzeni pod Park w dzielnicy Maroko-Nowiny 2019-06-19 Pokaż
Mura JanWspólnie dla Rybnika 2019-05-29 Naprawy kanalizacji deszczowej 2019-06-12 Pokaż
Mura JanWspólnie dla Rybnika 2019-05-29 Likwidacji dzikiego wysypiska odpadów 2019-06-12 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-05-28 Zalania wodami deszczowymi ul. Beskidzka 2019-05-31 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-28 Parkingu przy kościele w Chwałęcicach 2019-06-03 Pokaż
Szweda ArkadiuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-27 Działań Prezydenta Miasta w sprawie przeciwdziałania udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża "Paruszowiec" 2019-06-03 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-05-27 Przejścia ze skweru przy ul. Górnośląskiej 2019-05-31 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-05-27 Uregulowania stanu prawnego drogi łączącej ul. Olszycką z ul. Orkana 2019-05-31 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-26 Ruchu wokół parkingu wielopoziomowego 2019-06-12 Pokaż
Pałka TadeuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-26 Składowania śmieci na działce w dzielnicy Kłokocin 2019-06-10 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-26 Składowania śmieci na działce w dzielnicy Kłokocin 2019-06-10 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-26 Składowania śmieci na działce w dzielnicy Kłokocin 2019-06-10 Pokaż
Pałka TadeuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-26 Naprawa ulicy księdza Pawła Pośpiecha 2019-05-31 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-05-23 Odpowiedzi władz Subregionu Południowego Związku Miast i Gmin 2019-06-05 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-22 Wykonania przejścia dla pieszych - ul. Wolna/Sienkiewicza 2019-06-06 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-22 Wykonania nasadzeń krzewów lub montażu barierek 2019-06-06 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-22 Rozkładu jazdy autobusów dla dzielnic Golejów, Grabownia, Ochojec 2019-06-05 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-05-22 Uchwały o obowiązkowych przyłączeniach do sieci ciepłowniczej i gazowej 2019-06-04 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-05-22 Parkingu miejskiego na ul. Hallera 2019-06-03 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-22 Remontu dalszej części ulicy Bratków 2019-06-03 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-19 Wstrzymania wycinki lipy w dzielnicy Stodoły 2019-05-31 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-18 Chodnika na ulicy Czecha 2019-05-29 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-18 Spotkań z przedstawicielami Rad Dzielnic 2019-05-29 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-18 Tablicy informacyjnej 2019-06-03 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-05-16 Chodnika przy Szkole Podstawowej nr 15 2019-05-29 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-13 Zagospodarowania terenu pod nowy park 2019-05-28 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-13 Deszczówki spływającej na ulicę Rudzką 2019-05-27 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-05-12 Dzielnicy Zamysłów 2019-05-24 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-11 Braku sygnału telefonii komórkowej w dzielnicy Stodoły 2019-05-24 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-05-10 Modernizacji muszli koncertowej w parku im. Henryka Czempiela 2019-05-31 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-05-10 Obchodów 100-lecia klubu Rymer Rybnik 2019-05-22 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-10 Zezwoleń na budowę w dzielnicy Zamysłów 2019-05-23 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-10 Punktu odbioru odpadów zielonych 2019-05-21 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2019-05-09 Usunięcia z terenu dzielnicy Boguszowice Stare kontenerów przeznaczonych do zbiórki ubrań 2019-05-22 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-09 Naprawy nawierzchni na ul. Sygnały 2019-05-23 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-09 Zanieczyszczeń drogowych związanych z budową drogi Racibórz-Pszczyna 2019-05-28 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-09 Przystanku na rondzie Ulotność 2019-05-28 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-09 Bezpieczeństwa na ul. Wolnej 2019-05-23 Pokaż
Szweda ArkadiuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-09 Godzin ponadwymiarowych dyrektorów rybnickich placówek oświatowych 2019-05-23 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-05-08 Naprawy piłkochwytów w parku tematycznym 2019-05-20 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-08 Korytarzy wentylacyjnych miasta 2019-05-23 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-08 Remontu ulicy Jemiołowej 2019-05-23 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-05-08 Zwiększenia środków dla Policji na patrole sobotnio-niedzielne 2019-05-21 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-05-08 Wymiany tablic nazw ulic oraz tablicę informacyjną 2019-05-20 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-05-07 Podcięcia drzew ul. Mglista 2019-05-21 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-07 Parkowania w okolicy kąpieliska Pniowiec 2019-05-23 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-07 Wyjazdu z ulicy Łabędziej na ulicę Czecha 2019-05-23 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-07 Dodatkowego oznakowania zakazu wjazdu samochodów ciężarowych w ulicę Dworską z ulicy Rudzkiej 2019-05-23 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-07 Oświetlenia dróg w dzielnicy Chwałęcice 2019-05-15 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-07 Zmiany organizacji ruchu na ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej 2019-05-23 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-02 Placu zabaw w szkole w Wielopolu 2019-05-16 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-05-02 Bulwarów nad Nacyną 2019-05-20 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-30 Spotkania ws. budynku przedszkola w Chwałęcicach 2019-05-13 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-30 Doprowadzenia wody do budynku na boisku w Chwałęcicach 2019-05-14 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-30 Wykupu nieruchomości w Chwałęcicach 2019-05-14 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-30 Stojaków na rowery przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku-Chwałęcicach 2019-05-14 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-29 Naprawy drogi Mikołowskiej 2019-05-07 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-29 Rozbudowy placu zabaw w dzielnicy Wielopole 2019-05-13 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-29 Wsparcia organizacji na rzecz ochrony zwierząt 2019-05-08 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-04-29 Usunięcia ławki usytuowanej przy ścieżce rowerowej nad Nacyną 2019-05-09 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-25 Wypłat dla osób strajkujących 2019-05-02 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-04-23 Uporządkowania zjazdu z ul. Śląskiej do ul. Daszyńskiego 2019-05-07 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-18 Drogi Racibórz-Pszczyna 2019-05-02 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2019-04-18 Wersji drukowanej rozkładu jazdy autobusów 2019-05-08 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2019-04-18 Podświetlenia mostu na ul. Obwiednia Południowa 2019-04-29 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2019-04-18 Przystanku autobusowego na ul. Reymonta 2019-05-08 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-17 Stanu prawnego działki przy ul. Grottgera 2019-04-29 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-04-16 Likwidacji parkingu przy ul. Chrobrego 2019-05-08 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-04-16 Dekoracji przy skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej i Wyzwolenia 2019-05-09 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-13 Naprawy ubytku w drodze ulica Sygnały 2019-04-26 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-13 Remontu ulicy Świerkowej 2019-04-29 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-11 Wycinki drzew na osiedlu Korfantego 2019-04-29 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-04-11 Uporządkowania terenu za basenem w Chwałowicach 2019-04-25 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-04-10 Uprzątnięcia suchych liści z działek gminnych 2019-05-09 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-09 Remontu ulicy Patriotów 2019-04-19 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-04-08 Kontrapasu przy ul. Parkowej 2019-04-16 Pokaż
Szweda ArkadiuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-08 Sposobu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do roku 2020 2019-04-18 Pokaż
Szweda ArkadiuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-08 Kar za przekraczanie terminów inwestycji 2019-04-23 Pokaż
Szweda ArkadiuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-08 Nagród i premii w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-04-19 Pokaż
Brzózka JoannaPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-08 Remontu ulicy Boguszowickiej 2019-04-19 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-03 Budynków przy ul. Żwirowej 2019-04-17 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-03 Obniżenia cen abonamentowych na parkingu wielopoziomowym 2019-04-16 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-03 Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 2019-04-17 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-04-03 Edukacji młodzieży 2019-04-17 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-04-02 Znaków na ul. Kolejowej 2019-04-11 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-04-02 Kontrola stanu technicznego latarni na ul. Kolejowej 2019-04-11 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-03-29 Smogu oraz gospodarki odpadami 2019-04-10 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-03-29 Przekładki drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 13 2019-04-24 Pokaż
Kohut GrażynaWspólnie dla Rybnika 2019-03-28 Utworzenia okna życia dla zwierząt 2019-04-11 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-28 Ulicy Mikołowskiej 2019-04-09 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-28 Prac naprawczych - ul. Wolna 2019-04-09 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-28 Utrudniania wykonywania mandatu Radnego Miasta Rybnika 2019-04-11 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-03-28 Ulicy Raciborskiej 2019-04-10 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-03-28 Wypowiedzeń umów przez pracowników Urzędu Miasta i zakładów podległych oraz podwyżek wynagrodzeń 2019-04-09 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-03-28 Wymiany ogrodzenia oraz piłkochwytów przy Gimnazjum nr 3 w Chwałowicach 2019-04-12 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-03-28 Drzew na Cmentarzu Komunalnym w Chwałowicach 2019-04-16 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-03-26 Pasów na przejściach dla pieszych 2019-04-02 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2019-03-26 Ruchu na ulicy Dworek 2019-04-09 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-25 Odnowienia elewacji OSP Orzepowice 2019-04-11 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-25 Podwyżek płac pracowników samorządowych oraz jednostek miejskich 2019-04-08 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-21 Spółki Hossa 2019-04-04 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-21 Dowozu uczniów do szkół 2019-04-03 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-21 Odpadów komunalnych 2019-04-03 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-03-21 Budowy latarni ulicznych w rejonie ulicy Kowalczyka 2019-04-03 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-18 Wprowadzenia zmian w edukacji rybnickich dzieci i młodzieży 2019-04-01 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-03-18 Zmiany lokalizacji przystanku komunikacji miejskiej 2019-04-03 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-15 Inwestycji miejskiej pt. Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37 c 2019-03-29 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2019-03-14 Nowych punktów świetlnych w Boguszowicach Starych 2019-03-26 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-14 Wymiany słupów na ul. Dzikiej Róży 2019-03-26 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-14 Usunięcia karpin po wycince drzew 2019-04-05 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-14 Montażu lampy na ul. Długiej 2019-03-26 Pokaż
Pałka TadeuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-14 Zabezpieczenia rowów odwadniających 2019-04-01 Pokaż
Pałka TadeuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-14 Naprawy progu zwalniającego 2019-03-28 Pokaż
Mularczyk JacekNiezrzeszony 2019-03-14 Instalacji bankomatu w dzielnicy Niewiadom 2019-03-20 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-03-13 Naprawy nawierzchni na ul. Wołodyjowskiego 2019-03-26 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-03-13 Poprawy bezpieczeństwa na ul. Niedobczyckiej 2019-03-26 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-03-12 Zmiany organizacji ruchu drogowego 2019-03-22 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-11 Stawu kąpielowego w dzielnicy Kamień 2019-03-22 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-11 Zgody na przeprowadzenie inwestycji ALDI w dzielnicy Maroko - Nowiny 2019-03-22 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-11 Zwrotu przez gminę Rybnik środków finansowych, które wpłynęły z tytułu podatków opłat od kopalń i spółek górniczych 2019-03-22 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Ulicy Robotniczej 2019-03-20 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Parkowania przy przychodni na Paruszowcu 2019-03-19 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Wiaty przystankowej - Kamień Szkoła 2019-03-27 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Placu zabaw w dzielnicy Kamień 2019-03-18 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Ulicy Groborza 2019-03-19 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Kontroli jakości spalanych paliw 2019-03-18 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Prac naprawczych na ul. Sosnowej 2019-03-19 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Wycinki drzew przy ul. Czecha 2019-03-22 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Wykonania przejścia dla pieszych przez ul. Czecha 2019-03-19 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Położenia koryt w rowie melioracyjnym przy ul. Czecha 2019-03-19 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Stowarzyszeń i fundacji działających na terenie Rybnika 2019-03-21 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-03-06 Remontu ulic Dąbrowskiego i Mażewskiego 2019-03-19 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-03-03 Budowa parkingu w dzielnicy Rybnicka Kuźnia 2019-03-20 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-03-03 Zainstalowania najazdów przy przejściu dla pieszych na ulicy Podmiejskiej 2019-03-26 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Zakupu hotelu w dzielnicy Kamień 2019-03-05 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Dopłat do połączenia kolejowego Rybnik-Wodzisław Śląski 2019-03-18 Pokaż
Pałka TadeuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Kanalizacji w dzielnicy Kłokocin 2019-03-13 Pokaż
Pałka TadeuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Nawierzchni drogi (ul. Komunalna) 2019-03-08 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-03-01 Kompleksowego zagospodarowania terenu przy ul. Barbary 2019-03-12 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-03-01 Ustalenia aktualnego właściciela nieruchomości przy ul. Rymera 2019-03-12 Pokaż
Chmieliński MichałBlok Samorządowy Rybnik 2019-03-01 Identyfikowania źródeł nadmiernej niskiej emisji spalin w poszczególnych dzielnicach 2019-03-14 Pokaż
Chmieliński MichałBlok Samorządowy Rybnik 2019-03-01 Zabudowy nitki gazowej 2019-03-15 Pokaż
Chmieliński MichałBlok Samorządowy Rybnik 2019-03-01 Budowy Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna 2019-03-19 Pokaż
Chmieliński MichałBlok Samorządowy Rybnik 2019-03-01 Współdziałania w zakresie likwidacji smogu w Rybniku 2019-03-11 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Ponownej analizy interpelacji dotyczących dzielnicy Chwałęcice 2019-03-14 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Utwardzenia nawierzchni ul. Wolnej 2019-03-15 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Umieszczenia lustra na ul. Wolnej 2019-03-12 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Punktów świetlnych na ul. Sygnały 2019-03-15 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i kontrolowanie prawidłowości jej funkcjonowania 2019-03-13 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Zabudowania wiaty przystankowe przy ul. Hetmańska 2019-03-15 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Wprowadzenia nowej linii autobusowej łączącej dzielnice Kłokocin i Boguszowice Osiedle 2019-03-15 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Dofinansowania do połączenia kolejowego Rybnik-Wodzisław Śląski 2019-03-18 Pokaż
Wałach KrystynaWspólnie dla Rybnika 2019-02-28 Umieszczenia znaku "strefa zamieszkania" - ul. Gzelska 2019-03-13 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-28 Utwardzenia miejsc postojowych przy OSP 2019-03-15 Pokaż
Wałach KrystynaWspólnie dla Rybnika 2019-02-28 Remontu ul. Czecha 2019-03-12 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-28 Remontu ulicy Św. Józefa 2019-03-11 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-02-27 Instalacja znaków z numerami domów 2019-03-11 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-02-27 Danych technicznych ulicy Lipowej 2019-03-15 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2019-02-26 Umożliwienia Przewodniczącemu Komisji Finansów oraz Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu uczestniczenia w spotkaniu ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac dla pracowników oświaty 2019-03-08 Pokaż
Mularczyk JacekBlok Samorządowy Rybnik 2019-02-25 Odnowienia linii parkingowych 2019-03-13 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-25 Organizacji spotkań istotnych dla miasta i dzielnicy Chwałęcice 2019-03-11 Pokaż
Fojcik MarianPlatforma Obywatelska 2019-02-21 Oświetlenia ul. Kowalczyka 2019-03-06 Pokaż
Kohut GrażynaWspólnie dla Rybnika 2019-02-21 Remontu boisk Zespołu Szkół Technicznych 2019-03-08 Pokaż
Kohut GrażynaWspólnie dla Rybnika 2019-02-21 Podwyżki płac dla pracowników administracji 2019-03-08 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-02-21 Monitoringu przy przejściu dla pieszych (ul. Górnośląska) 2019-03-15 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-02-21 Analizy możliwości stworzenia miejsc krótkiego postoju 2019-03-07 Pokaż
Lubszczyk ZbigniewPlatforma Obywatelska 2019-02-21 Utworzenia dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w prawo na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Raciborską 2019-03-07 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-20 Przejścia dla pieszych - ul. Zebrzydowicka 2019-03-06 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-20 Przejścia dla pieszych - ul. Niedobczyckie 2019-03-06 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-20 Ograniczenia widoczności na ul. Pniowskiej 2019-03-15 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-20 Wykorzystania środków w walce o czyste powietrze 2019-03-04 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-18 Transmisji uroczystości państwowych i pogrzebowych na Rynku 2019-03-01 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-18 Wycinki drzew na ul. Czecha 2019-03-01 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-18 Rowu melioracyjnego ul. Czecha 2019-02-27 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-18 Parkingu wielopoziomowego i kosztów parkowania 2019-03-04 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-18 Budowy nowego chodnika przy ul. Czecha 2019-03-07 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-14 Ilości sprzedanych biletów autobusowych 2019-03-04 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-14 Budynków miejskich ogrzewanych źródłami ciepła poniżej 5 klasy 2019-02-22 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-14 Wymiany źródeł ciepła na źródła ekologiczne 2019-02-22 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-11 Zapytanie w sprawie korzystania z miejskiego programu antysmogowego 2019-02-22 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-02-11 Remontu lokalu użytkowego przy ul. Kupieckiej 2019-02-25 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-11 Remontu ulicy Rejtana 2019-02-26 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-11 Poszerzenia chodnika przy ul. Czecha 2019-02-26 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-11 Zapytanie w sprawie Hotelu Olimpia 2019-02-21 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-11 Ruchu miejskiego w godzinach szczytu i ścieżek rowerowych 2019-02-21 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-11 Chodnika przy ul. Chabrowej 2019-02-21 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-11 Remontu ul. Zofii Nałkowskiej 2019-02-19 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-11 Chodnika przy ul. Budowlanych 2019-02-18 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-11 Zorganizowania spotkania w dzielnicy Chwałęcice dot. poprowadzenia nitki gazociągu do dzielnicy 2019-02-18 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2019-02-07 Spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw gazowych i ciepłowniczych 2019-02-18 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-07 Wynagrodzenia Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych 2019-02-19 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-07 Wyposażenia budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz nieodpłatnego odbierania tych odpadów 2019-02-19 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-07 Przystąpienie Gminy do programu "Posiłek w szkole i w domu" 2019-02-19 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-06 Modernizacji kąpieliska w dzielnicy Kamień 2019-02-20 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-06 Zgody na przeprowadzenie inwestycji ALDI w dzielnicy Maroko Nowiny 2019-02-19 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-06 Hotelu Olimpia 2019-02-19 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-06 Ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ruda 2019-02-21 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-06 Niedziałającego oświetlenia znajdującego się wzdłuż drogi wewnętrznej na działkach 4309/22, 1453/26 2019-02-15 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-06 Kostki brukowej z drogi rowerowej przy ulicy Raciborskiej 2019-02-15 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-06 Dofinansowania zakupu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 pojazdu do transportu sanitarnego 2019-02-12 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-05 Stanowiska na rowery w Chwałęcicach 2019-02-19 Pokaż
Szafraniec KrzysztofPlatforma Obywatelska 2019-02-05 Spotkania w tematyce niskiej emisji 2019-05-29 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-02-04 Przeznaczenia budynku "starego" przedszkola w Chwałęcicach 2019-02-19 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-31 Informowania radnych o stanie rozmów ze stroną związkową w sprawach protestów 2019-02-12 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-31 Oświetlenia w Urzędzie Miasta 2019-02-12 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-31 Stawu kąpielowego w Kamieniu 2019-02-12 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-31 Alternatywnej drogi do dzielnicy Kamień 2019-02-14 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-30 Remontu kapliczki św. Floriana w Orzepowicach 2019-02-12 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-30 Zabudowy dodatkowych punktów świetlnych na parkingu przy Parafii Świętego Floriana w Orzepowicach 2019-02-13 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-29 Oświetlenia parkingu przed cmentarzem w dzielnicy Chwałęcice 2019-02-12 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2019-01-29 Przyszłości rybnickiego lodowiska 2019-02-06 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-29 Komórki organizacyjnej Urzędu Miasta ds. walki z niską emisją 2019-02-08 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-01-28 Podwyżki płac dla pracowników Urzędu Miasta 2019-02-08 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2019-01-28 Podziękowania członkom rad dzielnic w związku z zakończeniem kadencji 2019-02-12 Pokaż
Chmieliński MichałBlok Samorządowy Rybnik 2019-01-28 Wieloletniego Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń miasta Rybnika na lata 2019-2023 2019-02-11 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-01-25 Wymiany nawierzchni na ul. Śląskiej 2019-02-11 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-01-25 Zabudowy nitki gazowej podczas remontu chodnika na ul. Raciborskiej 2019-02-07 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-01-25 Spotkania z pracownikami Zarządu Zieleni Miejskiej, Rybnickich Służb Komunalnych, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 2019-02-06 Pokaż
Wojaczek AndrzejBlok Samorządowy Rybnik 2019-01-25 Dostawy ciepła po 2021 roku oraz remontu Elektrociepłowni Chwałowice 2019-02-06 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Zabudowy dodatkowego punktu świetlnego na ul. Marusarzówny 2019-02-06 Pokaż
Chmieliński MichałBlok Samorządowy Rybnik 2019-01-24 Strategii elektromobilności dla miasta Rybnika na lata 2019-2035 2019-02-06 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Ewidencji domów prywatnych pod kątem źródeł ciepła 2019-02-04 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Częstotliwości odbioru odpadów komunalnych 2019-02-05 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Wywozu śmieci na terenie miasta 2019-02-05 Pokaż
Szweda ArkadiuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Wynagrodzeń w rodzinnej pieczy zastępczej 2019-02-07 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Wskazania daty zmiany regulaminu odbioru odpadów 2019-02-06 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Subwencji i wydatków na finansowanie zadań oświatowych w latach 2010-2019 2019-02-07 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Wydatków na rzecz budowy dróg rowerowych 2019-02-07 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Poprawy obsługi komunikacyjnej w dzielnicy Kamień 2019-02-11 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Uruchomienia dodatkowych kursów w kierunku Lysek i Jejkowic 2019-02-11 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Kursowania autobusu (linia 33) 2019-02-11 Pokaż
Szweda ArkadiuszPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Montażu oświetlenia na ul. Szymborskiej 2019-02-12 Pokaż
Szutka MirelaPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Przywrócenia źródełka wodnego obok stawu przy ul. Gotartowickiej 2019-02-12 Pokaż
Florczyk MarekWspólnie dla Rybnika 2019-01-23 Planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ul. Zebrzydowickiej (MPZP 22) 2019-02-06 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-21 Oświetlenia ul. Pniowskiej 2019-02-07 Pokaż
Sączek AndrzejPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-21 Wykorzystania środków w walce o czyste powietrze w latach 2015-2018 2019-02-04 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-15 Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (ul. Brzozowa) 2019-01-29 Pokaż
Kohut GrażynaWspólnie dla Rybnika 2019-01-14 Połączenia klas III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 2019-01-29 Pokaż
Kohut GrażynaWspólnie dla Rybnika 2019-01-14 Przywrócenia Szkoły Podstawowej nr 25 w Radziejowie 2019-01-29 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-14 Danych dotyczących przekroczenia wartości pyłów PM 10 i PM 2,5 2019-01-25 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-14 Schronu bojowego przy ul. Zebrzydowickiej 2019-01-25 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-14 Inwentaryzacji źródeł ciepła 2019-01-25 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-14 Miejskiego programu dofinansowania do źródeł ciepła 2019-01-28 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-14 Wydatków poniesionych na rzecz budowy dróg rowerowych 2019-01-28 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-14 Kontroli segregacji odpadów w blokach 2019-01-24 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-14 Statystyk ruchu samochodowego w mieście 2019-01-30 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-14 Zasięgu sieci ciepłowniczej 2019-01-22 Pokaż
Szymura KarolPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-14 Zasięgu sieci gazowniczej w mieście 2019-01-22 Pokaż
Dwornik ŁukaszPrawo i Sprawiedliwość 2019-01-11 Zgody na budowę obiektu handlowo-usługowego ALDI 2019-01-24 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2019-01-02 Wyników głosowań na budżet obywatelski na 2019 rok 2019-01-08 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2018-12-20 Nasadzeń drzew i krzewów na terenie łącznika ul. Energetyków i Długiej 2019-01-11 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2018-12-20 Propozycji działań proekologicznych zwalczających niską emisję 2019-01-11 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2018-12-20 Montażu znaku T-16 przy OSP Orzepowice 2019-01-15 Pokaż
Knesz RadosławPlatforma Obywatelska 2018-12-19 Informowania mieszkańców Rybnika o przekroczeniach stężenia pyłu PM 10 przez system miejskich smsów 2019-01-02 Pokaż
Wałach KrystynaWspólnie dla Rybnika 2018-12-13 Zorganizowania spotkania w celu omówienia sprawy budowy kanalizacji sanitarnej w Chwałęcicach, Stodołach i Grabowni 2019-01-02 Pokaż
Kurpanik FranciszekPlatforma Obywatelska 2018-12-12 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów 2018-12-27 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2018-12-05 Utwardzenia parkingu przykościelnego 2018-12-18 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2018-12-03 Wartości środków finansowych oraz projektów zrealizowanych przez rybnicki samorząd na rzecz walki ze smogiem 2018-12-12 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2018-12-01 Walki z niską emisją 2019-01-04 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2018-11-30 Budowy oświetlenia na ulicy Przejazdowej/Błękitnej 2018-12-12 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2018-11-30 Niskiej emisji 2018-12-13 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2018-11-30 Rozszerzenia funkcjonalności aplikacji GeoVelo, obsługującej system rowerów miejskich 2018-12-07 Pokaż
Chmieliński MichałBlok Samorządowy Rybnik 2018-11-29 Instalacji bankomatów w dzielnicach Chwałowice i Niewiadom 2018-12-12 Pokaż
Węglorz MariuszPrawo i Sprawiedliwość 2018-11-29 Remontu toalet, budowy oświetlenia na przejściu dla pieszych ul. Górnośląska/Hetmańska i Niedobczycka, budowy wiaty przystankowej na ul. Hetmańskiej, budowy chodnika na ul. Różyckiego, zabudowy barierek w rejonie kościoła w Niedobczycach, zabudowania punktów świetlnych na ul. Wrzosowej, Orzechowej, Górnośląskiej, Hetmańskiej i Gruntowej, likwidacji szykan na ul. Przedmieście, wykonania nawierzchni ul. Malinowej, koszenia terenu parkingu obok cmentarza w Niedobczycach, pozwu o zasiedzenie, eksploatacji kruszywa pozyskanego węgla kamiennego 2018-12-18 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2018-11-28 Remontu chodnika przy ul. Saint Vallier 2018-12-10 Pokaż
Kłosek ŁukaszPlatforma Obywatelska 2018-11-26 Wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu zlokalizowanych przy ul. Św. Wawrzyńca i Ziemskiej 2018-12-07 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2018-11-26 Ułożenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Krótkiej 2018-12-06 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2018-11-26 Montażu barierek ochronnych przy rowach w Orzepowicach 2018-12-12 Pokaż
Lazar JerzyPrawo i Sprawiedliwość 2018-11-26 Montażu barierek ochronnych przy kościele w Orzepowicach 2018-12-12 Pokaż
Kiljańczyk WojciechPlatforma Obywatelska 2018-11-23 Wydatków na politykę rowerową w mieście 2018-12-12 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 635073 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-07-19 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-19 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-18 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-17 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-17 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-17 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-17 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-17 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-17 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-17 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-16 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-16 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-11 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-11 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-11 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-11 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-11 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-11 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-11 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-11 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-11 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-11 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-11 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-11 Usunięto dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-11 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-10 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-10 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-09 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-09 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-09 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-09 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-09 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-08 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-08 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-04 Opublikowano dokument: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-04 Opublikowano dokument: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-04 Opublikowano dokument: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-04 Opublikowano dokument: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-04 Opublikowano dokument: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-03 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-03 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-03 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-03 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-02 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-07-02 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-28 Opublikowano dokument: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-28 Opublikowano dokument: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-28 Opublikowano dokument: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-27 Opublikowano dokument: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-25 Opublikowano dokument: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.