W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do prezydenta.

  • Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
  • Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie prezydentowi. Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Radny Ugrupowanie Data wpływu Dotyczy Data odpowiedzi
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-10-14 Stacjonowania helikopterów LPR Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-10-08 Przejścia dla pieszych Pokaż
Wiśniewski Mariusz Wspólnie dla Rybnika 2019-10-08 Informacji dotyczącej przebiegu postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-10-08 Studzienki w dzielnicy Rybnik-Północ Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-10-08 Odbiorów robót zlecanych przez miasto Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-10-06 Pękniętych pokryw włazów kanalizacji burzowej Pokaż
Lubszczyk Zbigniew Platforma Obywatelska 2019-10-01 Usunięcia drzew (ul. Śmiałego - Niewiadom) Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-09-23 Nadania nazwy rondu imienia "Orląt Lwowskich" 2019-10-02 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-09-20 Rybnickiej złotej rączki dla seniora 2019-10-03 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-09-20 Nazwania ronda "100-lecia Powstań Śląskich" 2019-10-02 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-09-19 Utworzenia partnerskiego punktu programu "Czyste Powietrze" 2019-10-03 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-09-19 Utworzenia partnerskiego punktu programu "Czyste Powietrze" 2019-10-03 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-09-18 Koszenia trawy na terenie hałdy 2019-09-26 Pokaż
Kiljańczyk Wojciech Platforma Obywatelska 2019-09-18 Naprawy chodnika i nawierzchni drogi 2019-09-30 Pokaż
Dwornik Łukasz Prawo i Sprawiedliwość 2019-09-17 Odrzańskiej Drogi Wodnej Pokaż
Lubszczyk Zbigniew Platforma Obywatelska 2019-09-17 Termomodernizacji budynków w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom 2019-10-09 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-09-13 Podwyżek czynszu w mieszkaniach miejskich 2019-09-26 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-09-12 Nieprzyjemnego zapachu w Chwałowicach 2019-09-24 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-09-12 Ulicy Wodzisławskiej 2019-09-20 Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-09-09 Uszkodzonego słupa latarni ulicznej 2019-09-17 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-09-09 Bezpieczeństwa mieszkańców ul. Poprzecznej 2019-09-24 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-09-08 Wykorzystania programu rządowego "Fundusz Dróg Samorządowych" 2019-09-17 Pokaż
Kohut Grażyna Wspólnie dla Rybnika 2019-09-06 Dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół 2019-09-19 Pokaż
Kohut Grażyna Wspólnie dla Rybnika 2019-09-06 Skweru im. gen. Witkowskiego 2019-09-23 Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-09-06 Dzikich wysypisk śmieci 2019-09-20 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew Platforma Obywatelska 2019-09-05 Określenia skali wpływu zmian podatkowych na budżet miasta oraz planowane dochody w kolejnym roku budżetowym 2019-09-11 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-09-05 Przebudowy i adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia przedszkola i archiwum w Szkole Podstawowej nr 35 2019-09-18 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-09-05 Wykonania widowni przed estradą w parku Górnika - drugi etap 2019-09-19 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-09-05 Remontu drogi w dzielnicy Stodoły na ul. Cisowej 2019-09-17 Pokaż
Florczyk Marek Wspólnie dla Rybnika 2019-09-04 Wymiany znaku drogowego 2019-09-11 Pokaż
Florczyk Marek Wspólnie dla Rybnika 2019-09-04 Podjęcia działań w sprawie likwidacji uciążliwego odoru w dzielnicy Niewiadom 2019-09-17 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-09-04 Wycinki drzew przy budynku Probostwa Parafii Matki Boskiej Bolesnej 2019-09-17 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-09-03 Uruchomienia kuchni w Szkole Podstawowej nr 35 2019-09-10 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-09-03 Wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Kpt. L. Janiego 2019-09-16 Pokaż
Brzózka Joanna Prawo i Sprawiedliwość 2019-09-03 Sposobu odbioru odpadów zielonych oraz organicznych 2019-09-17 Pokaż
Szutka Mirela Prawo i Sprawiedliwość 2019-09-03 Sposobu odbioru odpadów zielonych oraz organicznych 2019-09-17 Pokaż
Pałka Tadeusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-09-03 Sposobu odbioru odpadów zielonych oraz organicznych 2019-09-17 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-09-03 Wycięcia drzewa 2019-09-16 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-09-02 Ekranów przy ulicy Chałubińskiego 2019-09-16 Pokaż
Brzózka Joanna Prawo i Sprawiedliwość 2019-09-02 Uporządkowania zieleni na ulicy Jastrzębskiej 2019-09-16 Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-08-30 Przycięcia gałęzi zasłaniających światło latarni 2019-09-12 Pokaż
Brzózka Joanna Prawo i Sprawiedliwość 2019-08-29 Drogi na parking przy kościele NSPJ w Rybniku Boguszowicach 2019-09-12 Pokaż
Brzózka Joanna Prawo i Sprawiedliwość 2019-08-29 Remontu ulicy Jesiennej 2019-09-10 Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-08-28 Ekranów akustycznych na ulicy Chałubińskiego 2019-09-12 Pokaż
Szutka Mirela Prawo i Sprawiedliwość 2019-08-28 Przycięcia drzew ul. Gotartowicka - Jutrzenki 2019-09-12 Pokaż
Szutka Mirela Prawo i Sprawiedliwość 2019-08-28 Naprawy chodnika na ulicy Małachowskiego 2019-09-12 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-08-28 Słupków w rejonie kąpieliska Pniowiec 2019-09-16 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-08-28 Planów budżetowych na 2020 rok dla dzielnicy Chwałęcice 2019-09-10 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-08-27 Prac inwestycyjnych wykonywanych przez Rybnickie Służby Komunalne 2019-09-03 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-08-27 Zatrudnienia w spółce HOSSA 2019-09-04 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-08-27 Inwestycji na ulicy Sportowej 2019-09-04 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-08-27 Budżetu płacowego na 2020 r. 2019-09-02 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2019-08-26 Przycięcia drzew przy przychodni specjalistycznej 2019-09-12 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2019-08-26 Montażu latarni przy siłowni na wolnym powietrzu 2019-09-06 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-08-24 Wykonania dróg asfaltowych w dzielnicy Chwałęcice 2019-09-06 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-08-24 Segregowania odpadów zielonych do opisanych kubłów plastikowych 2019-09-06 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-08-24 Domu/ośrodka kultury w dzielnicy Chwałęcice 2019-09-04 Pokaż
Wałach Krystyna Wspólnie dla Rybnika 2019-08-20 Poprawy bezpieczeństwa na ulicy Gzelskiej 2019-09-04 Pokaż
Wałach Krystyna Wspólnie dla Rybnika 2019-08-20 Naprawy drogi na ulicy Karłowej 2019-09-04 Pokaż
Wałach Krystyna Wspólnie dla Rybnika 2019-08-20 Przydziału betonitów 2019-09-04 Pokaż
Szafraniec Krzysztof Platforma Obywatelska 2019-08-16 Rozbudowy Przedszkola nr 47 2019-09-05 Pokaż
Szafraniec Krzysztof Platforma Obywatelska 2019-08-16 Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji na ulicy Krajobrazowej 2019-08-29 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-08-14 Budżetu - podwyżek i wpływów 2019-08-27 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-08-13 Chodnika na ulicy Zwycięstwa 2019-09-02 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-08-13 Podwyżek dla pracowników jednostek miejskich 2019-08-26 Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-08-08 Remontu chodnika ulicy Świerklańskiej 2019-08-20 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-08-08 Ruchu pieszych na skrzyżowaniu ulic Piasta i Św. Antoniego 2019-08-20 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-08-08 Rozbudowy remizy strażackiej w dzielnicy Chwałęcice 2019-08-23 Pokaż
Szafraniec Krzysztof Platforma Obywatelska 2019-08-08 Rowu przy ulicy Krajobrazowej Pokaż
Szafraniec Krzysztof Platforma Obywatelska 2019-08-08 Remontu chodnika przy ulicy Łukowej Pokaż
Szafraniec Krzysztof Platforma Obywatelska 2019-08-08 Chodnika przy ulicy Łukowej Pokaż
Szafraniec Krzysztof Platforma Obywatelska 2019-08-08 Rowu przy ulicy Cystersów 2019-08-28 Pokaż
Szafraniec Krzysztof Platforma Obywatelska 2019-08-08 Chodnika przy ulicy Cystersów Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-08-06 Kładki dla pieszych na ulicy Zwycięstwa 2019-08-20 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-08-06 Budynku starego przedszkola w Chwałęcicach 2019-08-28 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2019-08-06 Wykonania progów zwalniających 2019-08-14 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2019-08-06 Zarurowania rowu na ul. Borowej 2019-08-13 Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-08-03 Usunięcia wraku samochodu 2019-08-20 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-08-02 Lampy przy ulicy Arki Bożka 2019-08-14 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-08-01 Remontu nawierzchni na ul. Kochanowskiego 2019-08-08 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-08-01 Protestu mieszkańców Boguszowic w sprawie wysypiska śmieci przy ul. Kolberga 2019-08-13 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-07-28 Terenu wokół dojazdu do przepompowni przy ul Składowej 2019-08-12 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-28 Ronda w Golejowie 2019-08-08 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-28 Renowacji przydrożnych krzyży i kapliczek 2019-08-09 Pokaż
Szweda Arkadiusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-25 Rybnickiej strategii rozwoju kultury na lata 2020-2030 2019-08-05 Pokaż
Szweda Arkadiusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-25 Działań Prezydenta Miasta w sprawie przeciwdziałania udostępnieniu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec 2019-08-08 Pokaż
Szweda Arkadiusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-25 Przystanku Radziejów Świercze 2019-08-06 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-23 Zamontowania lustra w dzielnicy Stodoły 2019-07-30 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-23 Środków z programów w zakresie walki z zanieczyszczeniem powietrza 2019-08-08 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-20 Walki ze smogiem i rozbudowy sieci ciepłowniczej w Rybniku 2019-08-01 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-19 Interpelacji składanych przez radnych 2019-08-01 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-19 Boiska do siatkówki plażowej w dzielnicy Kamień 2019-08-02 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-19 Hotelu Olimpia 2019-08-02 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-19 Wynagrodzenia pracowników jednostek miejskich 2019-07-24 Pokaż
Kiljańczyk Wojciech Platforma Obywatelska 2019-07-18 Naprawy nawierzchni drogi przy ul. Dworek 2019-07-29 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-17 Zamontowania lustra - ul. Bronisława Czecha 2019-07-30 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-17 Dwóch punktów świetlnych na słupach przy boisku w Chwałęcicach 2019-07-25 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-17 Termomodernizacji budynku szkoły w Golejowie 2019-07-26 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-17 Wykoszenia krzewów i zarośli wzdłuż drogi dojazdu do boiska Sokoła 2019-08-01 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-17 Krzewów i wysokich traw oraz lustra przy wyjeździe ze sklepu Bisam przy ulicy Czecha 2019-07-31 Pokaż
Wałach Krystyna Wspólnie dla Rybnika 2019-07-16 Boiska w Chwałęcicach 2019-07-18 Pokaż
Wałach Krystyna Wspólnie dla Rybnika 2019-07-16 Gałęzi drzew na ul. Czecha 2019-07-25 Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-07-13 Naprawy nawierzchni ulicy Chełmońskiego 2019-08-05 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-12 Powstania automatu na butelki PET 2019-07-22 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-07-11 Finansowania przekazanych zadań przez ustawy 2019-07-24 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-11 Pasów 3D 2019-07-23 Pokaż
Florczyk Marek Wspólnie dla Rybnika 2019-07-10 Naprawienia uszkodzonej drogi na ul. Świętego Józefa 82 a,b,c,d 2019-07-23 Pokaż
Florczyk Marek Wspólnie dla Rybnika 2019-07-09 Poprawienia bezpieczeństwa wyjazdu z parkingu kościelnego przy parafii św. Jadwigi Śląskiej 2019-07-23 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-09 Oznakowania ulicy Wolnej 2019-07-17 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-09 Drogi Partyzantów (trylinka) 2019-07-17 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-08 Odnowienia ławek 2019-07-22 Pokaż
Kohut Grażyna Wspólnie dla Rybnika 2019-07-08 Wykonania wiaty przystankowej 2019-07-26 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-07-05 Udzielenia pomocy Zieleni Miejskiej 2019-07-19 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-07-04 Przejścia dla pieszych na ul. Rudzkiej 2019-07-15 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-07-04 Instalacji ławek i kosza na śmieci 2019-07-18 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-04 Oddania do rozgrywek obiektu sportowego MOSIR w dzielnicy Chwałęcice 2019-07-16 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-04 Popierania planów inwestycyjnych 2019-07-11 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-07-02 Przystanku Orzepowice Szpital Wojewódzki 2019-07-22 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-07-01 Programu Czyste Powietrze 2019-07-08 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew Platforma Obywatelska 2019-06-28 Naprawy zapadniętej nawierzchni drogi (ul. Górnośląska) 2019-07-11 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew Platforma Obywatelska 2019-06-28 Toalet przy stanowiskach wędkarskich (Pniowiec) 2019-07-10 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-06-28 Budowy zatoczki postojowej 2019-07-11 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-06-28 Remontu chodników 2019-07-11 Pokaż
Szutka Mirela Prawo i Sprawiedliwość 2019-06-27 Rozbudowy Przedszkola nr 22 2019-07-09 Pokaż
Dwornik Łukasz Prawo i Sprawiedliwość 2019-06-27 Wypłaty wynagrodzenia strajkującym nauczycielom 2019-07-05 Pokaż
Szweda Arkadiusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-06-27 Stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie rybnickich placówek oświatowych 2019-07-11 Pokaż
Kurpanik Franciszek Platforma Obywatelska 2019-06-24 Zabezpieczenia środków finansowych - projekt przebudowy ulicy Pełczyńskiego oraz Ujejskiego 2019-07-08 Pokaż
Kurpanik Franciszek Platforma Obywatelska 2019-06-24 Udrożnienia i wyczyszczenia koryta rzeki Nacyna 2019-07-02 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-06-21 Przekazania budynku przedszkola w Chwałęcicach 2019-07-02 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-06-21 Utrzymania poboczy i przydrożnych pasów zieleni jako kwietnych łąk 2019-07-08 Pokaż
Kłosek Łukasz Platforma Obywatelska 2019-06-21 Interpelacji składanych przez radnych miasta Rybnika 2019-07-03 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-06-21 Przebieralni na stawie kąpielowym Kamień 2019-06-27 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-06-21 Ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wielopolskiej/ rzeki Ruda 2019-06-26 Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-06-18 Naprawy ścieżki w parku Kozie Góry 2019-07-02 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-06-17 Wysokości nakładów inwestycyjnych poniesionych w I półroczu 2019 roku z podziałem na poszczególne dzielnice 2019-06-28 Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-06-15 Przycięcia gałęzi na Rondzie Kamyczek 2019-07-02 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-06-15 Utrzymania i przycinania zieleni miejskiej 2019-07-02 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-06-15 Nieodpłatnego korzystania ze stawu kąpielowego w Kamieniu 2019-06-19 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-06-13 Parkowania w okolicach kąpieliska Pniowiec 2019-06-24 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew Platforma Obywatelska 2019-06-13 Umieszczenia znaku ostrzegawczego (A-16) 2019-06-24 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-06-12 E-legitymacji 2019-06-19 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-06-12 Przejazdu dla rowerów ulica Rudzka 2019-06-24 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-06-11 Kanalizacji w dzielnicach Chwałęcice i Stodoły 2019-06-25 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-06-11 Ulicy Zebrzydowickiej 2019-06-24 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-06-11 Uporządkowania terenów zielonych 2019-06-26 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-06-09 Wycinki drzew na ul. Dąbrowskiego 2 2019-06-19 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-06-09 Uporządkowania pasa zieleni 2019-06-24 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-06-09 Wyjazdu na ul. Rudzką 2019-06-26 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-06-09 Wiaty przystankowej 2019-07-08 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-06-05 Środków czystości w placówkach oświatowych 2019-06-19 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-06-03 Telefonów wykonywanych z Urzędu Miasta 2019-06-13 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-06-03 Zagospodarowania przestrzeni pod Park w dzielnicy Maroko-Nowiny 2019-06-19 Pokaż
Mura Jan Wspólnie dla Rybnika 2019-05-29 Naprawy kanalizacji deszczowej 2019-06-12 Pokaż
Mura Jan Wspólnie dla Rybnika 2019-05-29 Likwidacji dzikiego wysypiska odpadów 2019-06-12 Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-05-28 Zalania wodami deszczowymi ul. Beskidzka 2019-05-31 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-28 Parkingu przy kościele w Chwałęcicach 2019-06-03 Pokaż
Szweda Arkadiusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-27 Działań Prezydenta Miasta w sprawie przeciwdziałania udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża "Paruszowiec" 2019-06-03 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew Platforma Obywatelska 2019-05-27 Przejścia ze skweru przy ul. Górnośląskiej 2019-05-31 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew Platforma Obywatelska 2019-05-27 Uregulowania stanu prawnego drogi łączącej ul. Olszycką z ul. Orkana 2019-05-31 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-26 Ruchu wokół parkingu wielopoziomowego 2019-06-12 Pokaż
Pałka Tadeusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-26 Składowania śmieci na działce w dzielnicy Kłokocin 2019-06-10 Pokaż
Brzózka Joanna Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-26 Składowania śmieci na działce w dzielnicy Kłokocin 2019-06-10 Pokaż
Szutka Mirela Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-26 Składowania śmieci na działce w dzielnicy Kłokocin 2019-06-10 Pokaż
Pałka Tadeusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-26 Naprawa ulicy księdza Pawła Pośpiecha 2019-05-31 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-05-23 Odpowiedzi władz Subregionu Południowego Związku Miast i Gmin 2019-06-05 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-22 Wykonania przejścia dla pieszych - ul. Wolna/Sienkiewicza 2019-06-06 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-22 Wykonania nasadzeń krzewów lub montażu barierek 2019-06-06 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-22 Rozkładu jazdy autobusów dla dzielnic Golejów, Grabownia, Ochojec 2019-06-05 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-05-22 Uchwały o obowiązkowych przyłączeniach do sieci ciepłowniczej i gazowej 2019-06-04 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-05-22 Parkingu miejskiego na ul. Hallera 2019-06-03 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-22 Remontu dalszej części ulicy Bratków 2019-06-03 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-19 Wstrzymania wycinki lipy w dzielnicy Stodoły 2019-05-31 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-18 Chodnika na ulicy Czecha 2019-05-29 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-18 Spotkań z przedstawicielami Rad Dzielnic 2019-05-29 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-18 Tablicy informacyjnej 2019-06-03 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-05-16 Chodnika przy Szkole Podstawowej nr 15 2019-05-29 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-13 Zagospodarowania terenu pod nowy park 2019-05-28 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-13 Deszczówki spływającej na ulicę Rudzką 2019-05-27 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-05-12 Dzielnicy Zamysłów 2019-05-24 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-11 Braku sygnału telefonii komórkowej w dzielnicy Stodoły 2019-05-24 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew Platforma Obywatelska 2019-05-10 Modernizacji muszli koncertowej w parku im. Henryka Czempiela 2019-05-31 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew Platforma Obywatelska 2019-05-10 Obchodów 100-lecia klubu Rymer Rybnik 2019-05-22 Pokaż
Brzózka Joanna Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-10 Zezwoleń na budowę w dzielnicy Zamysłów 2019-05-23 Pokaż
Brzózka Joanna Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-10 Punktu odbioru odpadów zielonych 2019-05-21 Pokaż
Kłosek Łukasz Platforma Obywatelska 2019-05-09 Usunięcia z terenu dzielnicy Boguszowice Stare kontenerów przeznaczonych do zbiórki ubrań 2019-05-22 Pokaż
Szutka Mirela Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-09 Naprawy nawierzchni na ul. Sygnały 2019-05-23 Pokaż
Szutka Mirela Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-09 Zanieczyszczeń drogowych związanych z budową drogi Racibórz-Pszczyna 2019-05-28 Pokaż
Szutka Mirela Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-09 Przystanku na rondzie Ulotność 2019-05-28 Pokaż
Szutka Mirela Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-09 Bezpieczeństwa na ul. Wolnej 2019-05-23 Pokaż
Szweda Arkadiusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-09 Godzin ponadwymiarowych dyrektorów rybnickich placówek oświatowych 2019-05-23 Pokaż
Kiljańczyk Wojciech Platforma Obywatelska 2019-05-08 Naprawy piłkochwytów w parku tematycznym 2019-05-20 Pokaż
Brzózka Joanna Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-08 Korytarzy wentylacyjnych miasta 2019-05-23 Pokaż
Brzózka Joanna Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-08 Remontu ulicy Jemiołowej 2019-05-23 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-05-08 Zwiększenia środków dla Policji na patrole sobotnio-niedzielne 2019-05-21 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-05-08 Wymiany tablic nazw ulic oraz tablicę informacyjną 2019-05-20 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-05-07 Podcięcia drzew ul. Mglista 2019-05-21 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-07 Parkowania w okolicy kąpieliska Pniowiec 2019-05-23 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-07 Wyjazdu z ulicy Łabędziej na ulicę Czecha 2019-05-23 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-07 Dodatkowego oznakowania zakazu wjazdu samochodów ciężarowych w ulicę Dworską z ulicy Rudzkiej 2019-05-23 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-07 Oświetlenia dróg w dzielnicy Chwałęcice 2019-05-15 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-07 Zmiany organizacji ruchu na ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej 2019-05-23 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-02 Placu zabaw w szkole w Wielopolu 2019-05-16 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-05-02 Bulwarów nad Nacyną 2019-05-20 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-30 Spotkania ws. budynku przedszkola w Chwałęcicach 2019-05-13 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-30 Doprowadzenia wody do budynku na boisku w Chwałęcicach 2019-05-14 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-30 Wykupu nieruchomości w Chwałęcicach 2019-05-14 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-30 Stojaków na rowery przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku-Chwałęcicach 2019-05-14 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-29 Naprawy drogi Mikołowskiej 2019-05-07 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-29 Rozbudowy placu zabaw w dzielnicy Wielopole 2019-05-13 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-29 Wsparcia organizacji na rzecz ochrony zwierząt 2019-05-08 Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-04-29 Usunięcia ławki usytuowanej przy ścieżce rowerowej nad Nacyną 2019-05-09 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-25 Wypłat dla osób strajkujących 2019-05-02 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-04-23 Uporządkowania zjazdu z ul. Śląskiej do ul. Daszyńskiego 2019-05-07 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-18 Drogi Racibórz-Pszczyna 2019-05-02 Pokaż
Kurpanik Franciszek Platforma Obywatelska 2019-04-18 Wersji drukowanej rozkładu jazdy autobusów 2019-05-08 Pokaż
Kurpanik Franciszek Platforma Obywatelska 2019-04-18 Podświetlenia mostu na ul. Obwiednia Południowa 2019-04-29 Pokaż
Kurpanik Franciszek Platforma Obywatelska 2019-04-18 Przystanku autobusowego na ul. Reymonta 2019-05-08 Pokaż
Dwornik Łukasz Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-17 Stanu prawnego działki przy ul. Grottgera 2019-04-29 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-04-16 Likwidacji parkingu przy ul. Chrobrego 2019-05-08 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-04-16 Dekoracji przy skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej i Wyzwolenia 2019-05-09 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-13 Naprawy ubytku w drodze ulica Sygnały 2019-04-26 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-13 Remontu ulicy Świerkowej 2019-04-29 Pokaż
Węglorz Mariusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-11 Wycinki drzew na osiedlu Korfantego 2019-04-29 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-04-11 Uporządkowania terenu za basenem w Chwałowicach 2019-04-25 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-04-10 Uprzątnięcia suchych liści z działek gminnych 2019-05-09 Pokaż
Brzózka Joanna Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-09 Remontu ulicy Patriotów 2019-04-19 Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-04-08 Kontrapasu przy ul. Parkowej 2019-04-16 Pokaż
Szweda Arkadiusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-08 Sposobu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do roku 2020 2019-04-18 Pokaż
Szweda Arkadiusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-08 Kar za przekraczanie terminów inwestycji 2019-04-23 Pokaż
Szweda Arkadiusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-08 Nagród i premii w Urzędzie Miasta Rybnika 2019-04-19 Pokaż
Brzózka Joanna Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-08 Remontu ulicy Boguszowickiej 2019-04-19 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-03 Budynków przy ul. Żwirowej 2019-04-17 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-03 Obniżenia cen abonamentowych na parkingu wielopoziomowym 2019-04-16 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-03 Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 2019-04-17 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-04-03 Edukacji młodzieży 2019-04-17 Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-04-02 Znaków na ul. Kolejowej 2019-04-11 Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-04-02 Kontrola stanu technicznego latarni na ul. Kolejowej 2019-04-11 Pokaż
Kiljańczyk Wojciech Platforma Obywatelska 2019-03-29 Smogu oraz gospodarki odpadami 2019-04-10 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-03-29 Przekładki drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 13 2019-04-24 Pokaż
Kohut Grażyna Wspólnie dla Rybnika 2019-03-28 Utworzenia okna życia dla zwierząt 2019-04-11 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-28 Ulicy Mikołowskiej 2019-04-09 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-28 Prac naprawczych - ul. Wolna 2019-04-09 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-28 Utrudniania wykonywania mandatu Radnego Miasta Rybnika 2019-04-11 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-03-28 Ulicy Raciborskiej 2019-04-10 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-03-28 Wypowiedzeń umów przez pracowników Urzędu Miasta i zakładów podległych oraz podwyżek wynagrodzeń 2019-04-09 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-03-28 Wymiany ogrodzenia oraz piłkochwytów przy Gimnazjum nr 3 w Chwałowicach 2019-04-12 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-03-28 Drzew na Cmentarzu Komunalnym w Chwałowicach 2019-04-16 Pokaż
Kiljańczyk Wojciech Platforma Obywatelska 2019-03-26 Pasów na przejściach dla pieszych 2019-04-02 Pokaż
Kiljańczyk Wojciech Platforma Obywatelska 2019-03-26 Ruchu na ulicy Dworek 2019-04-09 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-25 Odnowienia elewacji OSP Orzepowice 2019-04-11 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-25 Podwyżek płac pracowników samorządowych oraz jednostek miejskich 2019-04-08 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-21 Spółki Hossa 2019-04-04 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-21 Dowozu uczniów do szkół 2019-04-03 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-21 Odpadów komunalnych 2019-04-03 Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-03-21 Budowy latarni ulicznych w rejonie ulicy Kowalczyka 2019-04-03 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-18 Wprowadzenia zmian w edukacji rybnickich dzieci i młodzieży 2019-04-01 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-03-18 Zmiany lokalizacji przystanku komunikacji miejskiej 2019-04-03 Pokaż
Dwornik Łukasz Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-15 Inwestycji miejskiej pt. Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37 c 2019-03-29 Pokaż
Kłosek Łukasz Platforma Obywatelska 2019-03-14 Nowych punktów świetlnych w Boguszowicach Starych 2019-03-26 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-14 Wymiany słupów na ul. Dzikiej Róży 2019-03-26 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-14 Usunięcia karpin po wycince drzew 2019-04-05 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-14 Montażu lampy na ul. Długiej 2019-03-26 Pokaż
Pałka Tadeusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-14 Zabezpieczenia rowów odwadniających 2019-04-01 Pokaż
Pałka Tadeusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-14 Naprawy progu zwalniającego 2019-03-28 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-03-14 Instalacji bankomatu w dzielnicy Niewiadom 2019-03-20 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew Platforma Obywatelska 2019-03-13 Naprawy nawierzchni na ul. Wołodyjowskiego 2019-03-26 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew Platforma Obywatelska 2019-03-13 Poprawy bezpieczeństwa na ul. Niedobczyckiej 2019-03-26 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-03-12 Zmiany organizacji ruchu drogowego 2019-03-22 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-11 Stawu kąpielowego w dzielnicy Kamień 2019-03-22 Pokaż
Dwornik Łukasz Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-11 Zgody na przeprowadzenie inwestycji ALDI w dzielnicy Maroko - Nowiny 2019-03-22 Pokaż
Dwornik Łukasz Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-11 Zwrotu przez gminę Rybnik środków finansowych, które wpłynęły z tytułu podatków opłat od kopalń i spółek górniczych 2019-03-22 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Ulicy Robotniczej 2019-03-20 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Parkowania przy przychodni na Paruszowcu 2019-03-19 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Wiaty przystankowej - Kamień Szkoła 2019-03-27 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Placu zabaw w dzielnicy Kamień 2019-03-18 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Ulicy Groborza 2019-03-19 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Kontroli jakości spalanych paliw 2019-03-18 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Prac naprawczych na ul. Sosnowej 2019-03-19 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Wycinki drzew przy ul. Czecha 2019-03-22 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Wykonania przejścia dla pieszych przez ul. Czecha 2019-03-19 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Położenia koryt w rowie melioracyjnym przy ul. Czecha 2019-03-19 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-07 Stowarzyszeń i fundacji działających na terenie Rybnika 2019-03-21 Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-03-06 Remontu ulic Dąbrowskiego i Mażewskiego 2019-03-19 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-03-03 Budowa parkingu w dzielnicy Rybnicka Kuźnia 2019-03-20 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-03-03 Zainstalowania najazdów przy przejściu dla pieszych na ulicy Podmiejskiej 2019-03-26 Pokaż
Pałka Tadeusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Kanalizacji w dzielnicy Kłokocin 2019-03-13 Pokaż
Pałka Tadeusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Nawierzchni drogi (ul. Komunalna) 2019-03-08 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew Platforma Obywatelska 2019-03-01 Kompleksowego zagospodarowania terenu przy ul. Barbary 2019-03-12 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew Platforma Obywatelska 2019-03-01 Ustalenia aktualnego właściciela nieruchomości przy ul. Rymera 2019-03-12 Pokaż
Chmieliński Michał Blok Samorządowy Rybnik 2019-03-01 Identyfikowania źródeł nadmiernej niskiej emisji spalin w poszczególnych dzielnicach 2019-03-14 Pokaż
Chmieliński Michał Blok Samorządowy Rybnik 2019-03-01 Zabudowy nitki gazowej 2019-03-15 Pokaż
Chmieliński Michał Blok Samorządowy Rybnik 2019-03-01 Budowy Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna 2019-03-19 Pokaż
Chmieliński Michał Blok Samorządowy Rybnik 2019-03-01 Współdziałania w zakresie likwidacji smogu w Rybniku 2019-03-11 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Ponownej analizy interpelacji dotyczących dzielnicy Chwałęcice 2019-03-14 Pokaż
Szutka Mirela Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Utwardzenia nawierzchni ul. Wolnej 2019-03-15 Pokaż
Szutka Mirela Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Umieszczenia lustra na ul. Wolnej 2019-03-12 Pokaż
Szutka Mirela Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Punktów świetlnych na ul. Sygnały 2019-03-15 Pokaż
Szutka Mirela Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i kontrolowanie prawidłowości jej funkcjonowania 2019-03-13 Pokaż
Węglorz Mariusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Zabudowania wiaty przystankowe przy ul. Hetmańska 2019-03-15 Pokaż
Szutka Mirela Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Wprowadzenia nowej linii autobusowej łączącej dzielnice Kłokocin i Boguszowice Osiedle 2019-03-15 Pokaż
Węglorz Mariusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Dofinansowania do połączenia kolejowego Rybnik-Wodzisław Śląski 2019-03-18 Pokaż
Węglorz Mariusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Zakupu hotelu w dzielnicy Kamień 2019-03-05 Pokaż
Węglorz Mariusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-03-01 Dopłat do połączenia kolejowego Rybnik-Wodzisław Śląski 2019-03-18 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-28 Remontu ulicy Św. Józefa 2019-03-11 Pokaż
Wałach Krystyna Wspólnie dla Rybnika 2019-02-28 Umieszczenia znaku "strefa zamieszkania" - ul. Gzelska 2019-03-13 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-28 Utwardzenia miejsc postojowych przy OSP 2019-03-15 Pokaż
Wałach Krystyna Wspólnie dla Rybnika 2019-02-28 Remontu ul. Czecha 2019-03-12 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-02-27 Instalacja znaków z numerami domów 2019-03-11 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-02-27 Danych technicznych ulicy Lipowej 2019-03-15 Pokaż
Florczyk Marek Wspólnie dla Rybnika 2019-02-26 Umożliwienia Przewodniczącemu Komisji Finansów oraz Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu uczestniczenia w spotkaniu ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac dla pracowników oświaty 2019-03-08 Pokaż
Mularczyk Jacek Blok Samorządowy Rybnik 2019-02-25 Odnowienia linii parkingowych 2019-03-13 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-25 Organizacji spotkań istotnych dla miasta i dzielnicy Chwałęcice 2019-03-11 Pokaż
Fojcik Marian Platforma Obywatelska 2019-02-21 Oświetlenia ul. Kowalczyka 2019-03-06 Pokaż
Kohut Grażyna Wspólnie dla Rybnika 2019-02-21 Remontu boisk Zespołu Szkół Technicznych 2019-03-08 Pokaż
Kohut Grażyna Wspólnie dla Rybnika 2019-02-21 Podwyżki płac dla pracowników administracji 2019-03-08 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew Platforma Obywatelska 2019-02-21 Monitoringu przy przejściu dla pieszych (ul. Górnośląska) 2019-03-15 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew Platforma Obywatelska 2019-02-21 Analizy możliwości stworzenia miejsc krótkiego postoju 2019-03-07 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew Platforma Obywatelska 2019-02-21 Utworzenia dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w prawo na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Raciborską 2019-03-07 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-20 Przejścia dla pieszych - ul. Zebrzydowicka 2019-03-06 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-20 Przejścia dla pieszych - ul. Niedobczyckie 2019-03-06 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-20 Ograniczenia widoczności na ul. Pniowskiej 2019-03-15 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-20 Wykorzystania środków w walce o czyste powietrze 2019-03-04 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-18 Transmisji uroczystości państwowych i pogrzebowych na Rynku 2019-03-01 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-18 Wycinki drzew na ul. Czecha 2019-03-01 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-18 Budowy nowego chodnika przy ul. Czecha 2019-03-07 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-18 Rowu melioracyjnego ul. Czecha 2019-02-27 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-18 Parkingu wielopoziomowego i kosztów parkowania 2019-03-04 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-14 Ilości sprzedanych biletów autobusowych 2019-03-04 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-14 Budynków miejskich ogrzewanych źródłami ciepła poniżej 5 klasy 2019-02-22 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-14 Wymiany źródeł ciepła na źródła ekologiczne 2019-02-22 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-11 Zapytanie w sprawie korzystania z miejskiego programu antysmogowego 2019-02-22 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-02-11 Remontu lokalu użytkowego przy ul. Kupieckiej 2019-02-25 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-11 Remontu ulicy Rejtana 2019-02-26 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-11 Poszerzenia chodnika przy ul. Czecha 2019-02-26 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-11 Zapytanie w sprawie Hotelu Olimpia 2019-02-21 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-11 Ruchu miejskiego w godzinach szczytu i ścieżek rowerowych 2019-02-21 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-11 Chodnika przy ul. Chabrowej 2019-02-21 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-11 Chodnika przy ul. Budowlanych 2019-02-18 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-11 Zorganizowania spotkania w dzielnicy Chwałęcice dot. poprowadzenia nitki gazociągu do dzielnicy 2019-02-18 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-11 Remontu ul. Zofii Nałkowskiej 2019-02-19 Pokaż
Dwornik Łukasz Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-07 Przystąpienie Gminy do programu "Posiłek w szkole i w domu" 2019-02-19 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-07 Wynagrodzenia Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych 2019-02-19 Pokaż
Szafraniec Krzysztof Platforma Obywatelska 2019-02-07 Spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw gazowych i ciepłowniczych 2019-02-18 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-07 Wyposażenia budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz nieodpłatnego odbierania tych odpadów 2019-02-19 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-06 Ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ruda 2019-02-21 Pokaż
Dwornik Łukasz Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-06 Modernizacji kąpieliska w dzielnicy Kamień 2019-02-20 Pokaż
Dwornik Łukasz Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-06 Dofinansowania zakupu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 pojazdu do transportu sanitarnego 2019-02-12 Pokaż
Dwornik Łukasz Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-06 Zgody na przeprowadzenie inwestycji ALDI w dzielnicy Maroko Nowiny 2019-02-19 Pokaż
Dwornik Łukasz Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-06 Niedziałającego oświetlenia znajdującego się wzdłuż drogi wewnętrznej na działkach 4309/22, 1453/26 2019-02-15 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-06 Kostki brukowej z drogi rowerowej przy ulicy Raciborskiej 2019-02-15 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-06 Hotelu Olimpia 2019-02-19 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-05 Stanowiska na rowery w Chwałęcicach 2019-02-19 Pokaż
Szafraniec Krzysztof Platforma Obywatelska 2019-02-05 Spotkania w tematyce niskiej emisji 2019-05-29 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-02-04 Przeznaczenia budynku "starego" przedszkola w Chwałęcicach 2019-02-19 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-31 Alternatywnej drogi do dzielnicy Kamień 2019-02-14 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-31 Informowania radnych o stanie rozmów ze stroną związkową w sprawach protestów 2019-02-12 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-31 Oświetlenia w Urzędzie Miasta 2019-02-12 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-31 Stawu kąpielowego w Kamieniu 2019-02-12 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-30 Remontu kapliczki św. Floriana w Orzepowicach 2019-02-12 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-30 Zabudowy dodatkowych punktów świetlnych na parkingu przy Parafii Świętego Floriana w Orzepowicach 2019-02-13 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-29 Oświetlenia parkingu przed cmentarzem w dzielnicy Chwałęcice 2019-02-12 Pokaż
Kłosek Łukasz Platforma Obywatelska 2019-01-29 Przyszłości rybnickiego lodowiska 2019-02-06 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-29 Komórki organizacyjnej Urzędu Miasta ds. walki z niską emisją 2019-02-08 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-01-28 Podwyżki płac dla pracowników Urzędu Miasta 2019-02-08 Pokaż
Florczyk Marek Wspólnie dla Rybnika 2019-01-28 Podziękowania członkom rad dzielnic w związku z zakończeniem kadencji 2019-02-12 Pokaż
Chmieliński Michał Blok Samorządowy Rybnik 2019-01-28 Wieloletniego Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń miasta Rybnika na lata 2019-2023 2019-02-11 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-01-25 Zabudowy nitki gazowej podczas remontu chodnika na ul. Raciborskiej 2019-02-07 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-01-25 Wymiany nawierzchni na ul. Śląskiej 2019-02-11 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-01-25 Spotkania z pracownikami Zarządu Zieleni Miejskiej, Rybnickich Służb Komunalnych, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 2019-02-06 Pokaż
Wojaczek Andrzej Blok Samorządowy Rybnik 2019-01-25 Dostawy ciepła po 2021 roku oraz remontu Elektrociepłowni Chwałowice 2019-02-06 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Zabudowy dodatkowego punktu świetlnego na ul. Marusarzówny 2019-02-06 Pokaż
Chmieliński Michał Blok Samorządowy Rybnik 2019-01-24 Strategii elektromobilności dla miasta Rybnika na lata 2019-2035 2019-02-06 Pokaż
Szutka Mirela Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Wskazania daty zmiany regulaminu odbioru odpadów 2019-02-06 Pokaż
Szutka Mirela Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Subwencji i wydatków na finansowanie zadań oświatowych w latach 2010-2019 2019-02-07 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Wydatków na rzecz budowy dróg rowerowych 2019-02-07 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Ewidencji domów prywatnych pod kątem źródeł ciepła 2019-02-04 Pokaż
Dwornik Łukasz Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Częstotliwości odbioru odpadów komunalnych 2019-02-05 Pokaż
Dwornik Łukasz Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Wywozu śmieci na terenie miasta 2019-02-05 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Poprawy obsługi komunikacyjnej w dzielnicy Kamień 2019-02-11 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Uruchomienia dodatkowych kursów w kierunku Lysek i Jejkowic 2019-02-11 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Kursowania autobusu (linia 33) 2019-02-11 Pokaż
Szweda Arkadiusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Montażu oświetlenia na ul. Szymborskiej 2019-02-12 Pokaż
Szutka Mirela Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Przywrócenia źródełka wodnego obok stawu przy ul. Gotartowickiej 2019-02-12 Pokaż
Szweda Arkadiusz Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-24 Wynagrodzeń w rodzinnej pieczy zastępczej 2019-02-07 Pokaż
Florczyk Marek Wspólnie dla Rybnika 2019-01-23 Planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ul. Zebrzydowickiej (MPZP 22) 2019-02-06 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-21 Wykorzystania środków w walce o czyste powietrze w latach 2015-2018 2019-02-04 Pokaż
Sączek Andrzej Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-21 Oświetlenia ul. Pniowskiej 2019-02-07 Pokaż
Dwornik Łukasz Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-15 Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (ul. Brzozowa) 2019-01-29 Pokaż
Kohut Grażyna Wspólnie dla Rybnika 2019-01-14 Połączenia klas III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 2019-01-29 Pokaż
Kohut Grażyna Wspólnie dla Rybnika 2019-01-14 Przywrócenia Szkoły Podstawowej nr 25 w Radziejowie 2019-01-29 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-14 Danych dotyczących przekroczenia wartości pyłów PM 10 i PM 2,5 2019-01-25 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-14 Schronu bojowego przy ul. Zebrzydowickiej 2019-01-25 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-14 Inwentaryzacji źródeł ciepła 2019-01-25 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-14 Miejskiego programu dofinansowania do źródeł ciepła 2019-01-28 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-14 Wydatków poniesionych na rzecz budowy dróg rowerowych 2019-01-28 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-14 Kontroli segregacji odpadów w blokach 2019-01-24 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-14 Statystyk ruchu samochodowego w mieście 2019-01-30 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-14 Zasięgu sieci ciepłowniczej 2019-01-22 Pokaż
Szymura Karol Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-14 Zasięgu sieci gazowniczej w mieście 2019-01-22 Pokaż
Dwornik Łukasz Prawo i Sprawiedliwość 2019-01-11 Zgody na budowę obiektu handlowo-usługowego ALDI 2019-01-24 Pokaż
Kłosek Łukasz Platforma Obywatelska 2019-01-02 Wyników głosowań na budżet obywatelski na 2019 rok 2019-01-08 Pokaż
Kłosek Łukasz Platforma Obywatelska 2018-12-20 Propozycji działań proekologicznych zwalczających niską emisję 2019-01-11 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2018-12-20 Nasadzeń drzew i krzewów na terenie łącznika ul. Energetyków i Długiej 2019-01-11 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2018-12-20 Montażu znaku T-16 przy OSP Orzepowice 2019-01-15 Pokaż
Knesz Radosław Platforma Obywatelska 2018-12-19 Informowania mieszkańców Rybnika o przekroczeniach stężenia pyłu PM 10 przez system miejskich smsów 2019-01-02 Pokaż
Wałach Krystyna Wspólnie dla Rybnika 2018-12-13 Zorganizowania spotkania w celu omówienia sprawy budowy kanalizacji sanitarnej w Chwałęcicach, Stodołach i Grabowni 2019-01-02 Pokaż
Kurpanik Franciszek Platforma Obywatelska 2018-12-12 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów 2018-12-27 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2018-12-05 Utwardzenia parkingu przykościelnego 2018-12-18 Pokaż
Kiljańczyk Wojciech Platforma Obywatelska 2018-12-03 Wartości środków finansowych oraz projektów zrealizowanych przez rybnicki samorząd na rzecz walki ze smogiem 2018-12-12 Pokaż
Kłosek Łukasz Platforma Obywatelska 2018-12-01 Walki z niską emisją 2019-01-04 Pokaż
Kłosek Łukasz Platforma Obywatelska 2018-11-30 Budowy oświetlenia na ulicy Przejazdowej/Błękitnej 2018-12-12 Pokaż
Kiljańczyk Wojciech Platforma Obywatelska 2018-11-30 Niskiej emisji 2018-12-13 Pokaż
Kłosek Łukasz Platforma Obywatelska 2018-11-30 Rozszerzenia funkcjonalności aplikacji GeoVelo, obsługującej system rowerów miejskich 2018-12-07 Pokaż
Chmieliński Michał Blok Samorządowy Rybnik 2018-11-29 Instalacji bankomatów w dzielnicach Chwałowice i Niewiadom 2018-12-12 Pokaż
Węglorz Mariusz Prawo i Sprawiedliwość 2018-11-29 Remontu toalet, budowy oświetlenia na przejściu dla pieszych ul. Górnośląska/Hetmańska i Niedobczycka, budowy wiaty przystankowej na ul. Hetmańskiej, budowy chodnika na ul. Różyckiego, zabudowy barierek w rejonie kościoła w Niedobczycach, zabudowania punktów świetlnych na ul. Wrzosowej, Orzechowej, Górnośląskiej, Hetmańskiej i Gruntowej, likwidacji szykan na ul. Przedmieście, wykonania nawierzchni ul. Malinowej, koszenia terenu parkingu obok cmentarza w Niedobczycach, pozwu o zasiedzenie, eksploatacji kruszywa pozyskanego węgla kamiennego 2018-12-18 Pokaż
Kiljańczyk Wojciech Platforma Obywatelska 2018-11-28 Remontu chodnika przy ul. Saint Vallier 2018-12-10 Pokaż
Kłosek Łukasz Platforma Obywatelska 2018-11-26 Wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu zlokalizowanych przy ul. Św. Wawrzyńca i Ziemskiej 2018-12-07 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2018-11-26 Ułożenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Krótkiej 2018-12-06 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2018-11-26 Montażu barierek ochronnych przy rowach w Orzepowicach 2018-12-12 Pokaż
Lazar Jerzy Prawo i Sprawiedliwość 2018-11-26 Montażu barierek ochronnych przy kościele w Orzepowicach 2018-12-12 Pokaż
Kiljańczyk Wojciech Platforma Obywatelska 2018-11-23 Wydatków na politykę rowerową w mieście 2018-12-12 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 51304 Metryka
Redaktor: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-10-15 Opublikowano dokument: - zapytanie w sprawie stacjonowania helikopterów LPR (Od: "Jacek Mularczyk" Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-09 Opublikowano dokument: odbiorów robót zlecanych przez Miasto (Od: "Jacek Mularczyk" ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-09 Opublikowano dokument: Zapytanie - termomodernizacja budynków w dzielnicach Niedobczyce / Niewiadom (Od: Zbigniew Lubszczyk Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-09 Opublikowano dokument: 2019/200314 - studzienki w dzielnicy Rybnik-Północ (Od: "Jacek Mularczyk" Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-08 Opublikowano dokument: rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji na ul. Krajobrazowej Od: Krzysztof Szafraniec-Radny Miast Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-08 Opublikowano dokument: Informacji dot. przebiegu postępowania konkursowego na stanowiska dyrektora OPS w Rybniku. Od: Mariu Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-08 Opublikowano dokument: - Dotyczy przejścia dla pieszych (Od: marian_f@wp.eu ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-07 Opublikowano dokument: Pęknięte pokrywy włazów kanalizacji burzowej (Od: marian_f@wp.eu ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-03 Opublikowano dokument: Rybnicka złota rączka dla seniora - Karol Szymura Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-03 Opublikowano dokument: 2019/186432 - utworzenia partnerskiego punktu programu "Czyste Powietrze" Od: Radni Karol Szymura, A Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-03 Opublikowano dokument: utworzenia partnerskiego punktu programu "Czyste Powietrze" Od: , Andrzej Sączek Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-03 Opublikowano dokument: 2019/186432 - utworzenia partnerskiego punktu programu "Czyste Powietrze" Od: Radni Karol Szymura, A Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-03 Opublikowano dokument: 2019/186432 - utworzenia partnerskiego punktu programu "Czyste Powietrze" Od: Radni Karol Szymura, A Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-03 Opublikowano dokument: 2019/186432 - utworzenia partnerskiego punktu programu "Czyste Powietrze" Od: Radni Karol Szymura, A Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-03 Opublikowano dokument: utworzenia partnerskiego punktu programu "Czyste Powietrze" Od: , Andrzej Sączek Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-03 Opublikowano dokument: utworzenia partnerskiego punktu programu "Czyste Powietrze" Od: , Andrzej Sączek Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-03 Opublikowano dokument: 2019/186432 - utworzenia partnerskiego punktu programu "Czyste Powietrze" Od: Radni Karol Szymura, A Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-02 Opublikowano dokument: Przejście ze skweru przy ul. Górnośląskiej (Od: Zbigniew Lubszczyk ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-02 Opublikowano dokument: Nazwania ronda "100 - lecia Powstań Śląskich - Karol Szymura Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-02 Opublikowano dokument: Nadania nazwy rondu imienia "ORLĄT LWOWSKICH" (Od: Andrzej Sączek ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-01 Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie usunięcia drzew (ul. Śmiałego - Niewiadom) (Od: Zbigniew Lubszczyk Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-10-01 Opublikowano dokument: Wniosek w sprawie naprawy chodnika i nawierzchni drogi (Od: Wojciech Kiljańczyk Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-26 Opublikowano dokument: Pismo do Prezydenta (Od: andrzejwojaczek ) - dot. koszenia trawy na terenie Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-26 Opublikowano dokument: Podwyżka czynszu w mieszkaniach miejskich. (Od: andrzejwojaczek ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-24 Opublikowano dokument: Nadania nazwy rondu imienia "ORLĄT LWOWSKICH" (Od: Andrzej Sączek ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-24 Opublikowano dokument: 2019/179944 - nieprzyjemny zapach w Chwałowicach (Od: andrzejwojaczek ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-24 Opublikowano dokument: Bezpieczeństwo mieszkańców ul Poprzecznej. (Od: andrzejwojaczek ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-23 Opublikowano dokument: Skweru im. gen. Witkowskiego Od: Grażyna Kohut Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-23 Opublikowano dokument: Nazwania ronda "100 - lecia Powstań Śląskich - Karol Szymura Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-09-23 Opublikowano dokument: Nazwania ronda "100 - lecia Powstań Śląskich - Karol Szymura Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-09-23 Opublikowano dokument: Rybnicka złota rączka dla seniora - Karol Szymura Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-09-20 Opublikowano dokument: Zapytanie w sprawie ulicy Wodzisławskiej (Od: Karol Szymura ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-20 Opublikowano dokument: 2019/175818 - Dzikie wysypiska śmieci (Od: marian_f@wp.eu ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-19 Opublikowano dokument: Dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół Od: Kohut Grażyna Radna Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-19 Opublikowano dokument: Pytanie do Prezydenta (Od: andrzejwojaczek ) Wykonanie widowni przed estrad Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-09-19 Opublikowano dokument: Plany budżetowe na 2020 rok dla dzielnicy Chwałęcice (Od: Andrzej Sączek Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-19 Opublikowano dokument: 2019/175818 - Dzikie wysypiska śmieci (Od: marian_f@wp.eu ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-18 Opublikowano dokument: Pytanie do Prezydenta (Od: andrzejwojaczek ) - Przebudowa i adaptacja pomie Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-18 Opublikowano dokument: Wniosek w sprawie naprawy chodnika i nawierzchni drogi (Od: Wojciech Kiljańczyk Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-18 Opublikowano dokument: Pismo do Prezydenta (Od: andrzejwojaczek ) - dot. koszenia trawy na terenie Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-18 Opublikowano dokument: wycinka drzew przy budynku Probostwa Parafii Matki Boskiej Bolesnej. (Od: andrzejwojaczek Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-18 Opublikowano dokument: Zapytanie - termomodernizacja budynków w dzielnicach Niedobczyce / Niewiadom (Od: Zbigniew Lubszczyk Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-18 Opublikowano dokument: Przejście ze skweru przy ul. Górnośląskiej (Od: Zbigniew Lubszczyk ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-18 Opublikowano dokument: 2019/184118 - Interpelacja (Od: lukasz_dwornik ) - dot. Odrzańskiej D Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-17 Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie sposobu odbioru odpadów zielonych oraz organicznych (Od: Joanna Brzózka Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-17 Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie sposobu odbioru odpadów zielonych oraz organicznych M. Szutka Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-17 Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie sposobu odbioru odpadów zielonych oraz organicznych T. Pałka Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-17 Opublikowano dokument: Marek Florczyk - Interpelacja w sprawie przykrego zapachu w dzielnicy Niewiadom (Od: "m.florczyk" Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-17 Opublikowano dokument: Uszkodzony słup latarni ulicznej (Od: marian_f@wp.eu ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-09-17 Opublikowano dokument: Remontu drogi w dzielnicy Stodoły na ul. Cisowej (Od: Andrzej Sączek andrzejsaczek1973@gmail.com>) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.