W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do prezydenta.

  • Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
  • Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie prezydentowi. Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Radny Data wpływu Dotyczy Data odpowiedzi
Sączek Andrzej 2019-03-18 Wprowadzenia zmian w edukacji rybnickich dzieci i młodzieży Pokaż
Wojaczek Andrzej 2019-03-18 Zmiany lokalizacji przystanku komunikacji miejskiej Pokaż
Lazar Jerzy 2019-03-14 Wymiany słupów na ul. Dzikiej Róży Pokaż
Lazar Jerzy 2019-03-14 Usunięcia karpin po wycince drzew Pokaż
Lazar Jerzy 2019-03-14 Montażu lampy na ul. Długiej Pokaż
Pałka Tadeusz 2019-03-14 Zabezpieczenia rowów odwadniających Pokaż
Pałka Tadeusz 2019-03-14 Naprawy progu zwalniającego Pokaż
Mularczyk Jacek 2019-03-14 Instalacji bankomatu w dzielnicy Niewiadom 2019-03-20 Pokaż
Kłosek Łukasz 2019-03-14 Nowych punktów świetlnych w Boguszowicach Starych Pokaż
Lubszczyk Zbigniew 2019-03-13 Naprawy nawierzchni na ul. Wołodyjowskiego Pokaż
Lubszczyk Zbigniew 2019-03-13 Poprawy bezpieczeństwa na ul. Niedobczyckiej Pokaż
Mularczyk Jacek 2019-03-12 Zmiany organizacji ruchu drogowego Pokaż
Szymura Karol 2019-03-11 Stawu kąpielowego w dzielnicy Kamień Pokaż
Dwornik Łukasz 2019-03-11 Zgody na przeprowadzenie inwestycji ALDI w dzielnicy Maroko - Nowiny Pokaż
Dwornik Łukasz 2019-03-11 Zwrotu przez gminę Rybnik środków finansowych, które wpłynęły z tytułu podatków opłat od kopalń i spółek górniczych Pokaż
Szymura Karol 2019-03-07 Ulicy Robotniczej 2019-03-20 Pokaż
Szymura Karol 2019-03-07 Parkowania przy przychodni na Paruszowcu 2019-03-19 Pokaż
Szymura Karol 2019-03-07 Wiaty przystankowej - Kamień Szkoła Pokaż
Szymura Karol 2019-03-07 Placu zabaw w dzielnicy Kamień 2019-03-18 Pokaż
Szymura Karol 2019-03-07 Ulicy Groborza 2019-03-19 Pokaż
Szymura Karol 2019-03-07 Kontroli jakości spalanych paliw 2019-03-18 Pokaż
Szymura Karol 2019-03-07 Prac naprawczych na ul. Sosnowej 2019-03-19 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-03-07 Wycinki drzew przy ul. Czecha Pokaż
Sączek Andrzej 2019-03-07 Wykonania przejścia dla pieszych przez ul. Czecha 2019-03-19 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-03-07 Położenia koryt w rowie melioracyjnym przy ul. Czecha 2019-03-19 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-03-07 Stowarzyszeń i fundacji działających na terenie Rybnika Pokaż
Fojcik Marian 2019-03-06 Remontu ulic Dąbrowskiego i Mażewskiego 2019-03-19 Pokaż
Mularczyk Jacek 2019-03-03 Budowa parkingu w dzielnicy Rybnicka Kuźnia 2019-03-20 Pokaż
Mularczyk Jacek 2019-03-03 Zainstalowania najazdów przy przejściu dla pieszych na ulicy Podmiejskiej Pokaż
Węglorz Mariusz 2019-03-01 Zakupu hotelu w dzielnicy Kamień 2019-03-05 Pokaż
Węglorz Mariusz 2019-03-01 Dopłat do połączenia kolejowego Rybnik-Wodzisław Śląski 2019-03-18 Pokaż
Pałka Tadeusz 2019-03-01 Kanalizacji w dzielnicy Kłokocin 2019-03-13 Pokaż
Pałka Tadeusz 2019-03-01 Nawierzchni drogi (ul. Komunalna) 2019-03-08 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew 2019-03-01 Kompleksowego zagospodarowania terenu przy ul. Barbary 2019-03-12 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew 2019-03-01 Ustalenia aktualnego właściciela nieruchomości przy ul. Rymera 2019-03-12 Pokaż
Chmieliński Michał 2019-03-01 Identyfikowania źródeł nadmiernej niskiej emisji spalin w poszczególnych dzielnicach 2019-03-14 Pokaż
Chmieliński Michał 2019-03-01 Zabudowy nitki gazowej 2019-03-15 Pokaż
Chmieliński Michał 2019-03-01 Budowy Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna 2019-03-19 Pokaż
Chmieliński Michał 2019-03-01 Współdziałania w zakresie likwidacji smogu w Rybniku 2019-03-11 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-03-01 Ponownej analizy interpelacji dotyczących dzielnicy Chwałęcice 2019-03-14 Pokaż
Szutka Mirela 2019-03-01 Utwardzenia nawierzchni ul. Wolnej 2019-03-15 Pokaż
Szutka Mirela 2019-03-01 Umieszczenia lustra na ul. Wolnej 2019-03-12 Pokaż
Szutka Mirela 2019-03-01 Punktów świetlnych na ul. Sygnały 2019-03-15 Pokaż
Szutka Mirela 2019-03-01 Uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i kontrolowanie prawidłowości jej funkcjonowania 2019-03-13 Pokaż
Węglorz Mariusz 2019-03-01 Zabudowania wiaty przystankowe przy ul. Hetmańska 2019-03-15 Pokaż
Szutka Mirela 2019-03-01 Wprowadzenia nowej linii autobusowej łączącej dzielnice Kłokocin i Boguszowice Osiedle 2019-03-15 Pokaż
Węglorz Mariusz 2019-03-01 Dofinansowania do połączenia kolejowego Rybnik-Wodzisław Śląski 2019-03-18 Pokaż
Wałach Krystyna 2019-02-28 Umieszczenia znaku "strefa zamieszkania" - ul. Gzelska 2019-03-13 Pokaż
Lazar Jerzy 2019-02-28 Utwardzenia miejsc postojowych przy OSP 2019-03-15 Pokaż
Wałach Krystyna 2019-02-28 Remontu ul. Czecha 2019-03-12 Pokaż
Lazar Jerzy 2019-02-28 Remontu ulicy Św. Józefa 2019-03-11 Pokaż
Mularczyk Jacek 2019-02-27 Instalacja znaków z numerami domów 2019-03-11 Pokaż
Mularczyk Jacek 2019-02-27 Danych technicznych ulicy Lipowej 2019-03-15 Pokaż
Florczyk Marek 2019-02-26 Umożliwienia Przewodniczącemu Komisji Finansów oraz Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu uczestniczenia w spotkaniu ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac dla pracowników oświaty 2019-03-08 Pokaż
Mularczyk Jacek 2019-02-25 Odnowienia linii parkingowych 2019-03-13 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-02-25 Organizacji spotkań istotnych dla miasta i dzielnicy Chwałęcice 2019-03-11 Pokaż
Fojcik Marian 2019-02-21 Oświetlenia ul. Kowalczyka 2019-03-06 Pokaż
Kohut Grażyna 2019-02-21 Remontu boisk Zespołu Szkół Technicznych 2019-03-08 Pokaż
Kohut Grażyna 2019-02-21 Podwyżki płac dla pracowników administracji 2019-03-08 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew 2019-02-21 Monitoringu przy przejściu dla pieszych (ul. Górnośląska) 2019-03-15 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew 2019-02-21 Analizy możliwości stworzenia miejsc krótkiego postoju 2019-03-07 Pokaż
Lubszczyk Zbigniew 2019-02-21 Utworzenia dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w prawo na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Raciborską 2019-03-07 Pokaż
Szymura Karol 2019-02-20 Przejścia dla pieszych - ul. Zebrzydowicka 2019-03-06 Pokaż
Szymura Karol 2019-02-20 Przejścia dla pieszych - ul. Niedobczyckie 2019-03-06 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-02-20 Ograniczenia widoczności na ul. Pniowskiej 2019-03-15 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-02-20 Wykorzystania środków w walce o czyste powietrze 2019-03-04 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-02-18 Rowu melioracyjnego ul. Czecha 2019-02-27 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-02-18 Parkingu wielopoziomowego i kosztów parkowania 2019-03-04 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-02-18 Budowy nowego chodnika przy ul. Czecha 2019-03-07 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-02-18 Transmisji uroczystości państwowych i pogrzebowych na Rynku 2019-03-01 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-02-18 Wycinki drzew na ul. Czecha 2019-03-01 Pokaż
Szymura Karol 2019-02-14 Budynków miejskich ogrzewanych źródłami ciepła poniżej 5 klasy 2019-02-22 Pokaż
Szymura Karol 2019-02-14 Wymiany źródeł ciepła na źródła ekologiczne 2019-02-22 Pokaż
Szymura Karol 2019-02-14 Ilości sprzedanych biletów autobusowych 2019-03-04 Pokaż
Szymura Karol 2019-02-11 Zapytanie w sprawie korzystania z miejskiego programu antysmogowego 2019-02-22 Pokaż
Wojaczek Andrzej 2019-02-11 Remontu lokalu użytkowego przy ul. Kupieckiej 2019-02-25 Pokaż
Szymura Karol 2019-02-11 Remontu ulicy Rejtana 2019-02-26 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-02-11 Poszerzenia chodnika przy ul. Czecha 2019-02-26 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-02-11 Ruchu miejskiego w godzinach szczytu i ścieżek rowerowych 2019-02-21 Pokaż
Szymura Karol 2019-02-11 Chodnika przy ul. Chabrowej 2019-02-21 Pokaż
Szymura Karol 2019-02-11 Remontu ul. Zofii Nałkowskiej 2019-02-19 Pokaż
Szymura Karol 2019-02-11 Zapytanie w sprawie Hotelu Olimpia 2019-02-21 Pokaż
Szymura Karol 2019-02-11 Chodnika przy ul. Budowlanych 2019-02-18 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-02-11 Zorganizowania spotkania w dzielnicy Chwałęcice dot. poprowadzenia nitki gazociągu do dzielnicy 2019-02-18 Pokaż
Szafraniec Krzysztof 2019-02-07 Spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw gazowych i ciepłowniczych 2019-02-18 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-02-07 Wynagrodzenia Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych 2019-02-19 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-02-07 Wyposażenia budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz nieodpłatnego odbierania tych odpadów 2019-02-19 Pokaż
Dwornik Łukasz 2019-02-07 Przystąpienie Gminy do programu "Posiłek w szkole i w domu" 2019-02-19 Pokaż
Szymura Karol 2019-02-06 Hotelu Olimpia 2019-02-19 Pokaż
Szymura Karol 2019-02-06 Ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ruda 2019-02-21 Pokaż
Dwornik Łukasz 2019-02-06 Modernizacji kąpieliska w dzielnicy Kamień 2019-02-20 Pokaż
Dwornik Łukasz 2019-02-06 Zgody na przeprowadzenie inwestycji ALDI w dzielnicy Maroko Nowiny 2019-02-19 Pokaż
Dwornik Łukasz 2019-02-06 Niedziałającego oświetlenia znajdującego się wzdłuż drogi wewnętrznej na działkach 4309/22, 1453/26 2019-02-15 Pokaż
Szymura Karol 2019-02-06 Kostki brukowej z drogi rowerowej przy ulicy Raciborskiej 2019-02-15 Pokaż
Dwornik Łukasz 2019-02-06 Dofinansowania zakupu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 pojazdu do transportu sanitarnego 2019-02-12 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-02-05 Stanowiska na rowery w Chwałęcicach 2019-02-19 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-02-04 Przeznaczenia budynku "starego" przedszkola w Chwałęcicach 2019-02-19 Pokaż
Szymura Karol 2019-01-31 Alternatywnej drogi do dzielnicy Kamień 2019-02-14 Pokaż
Szymura Karol 2019-01-31 Informowania radnych o stanie rozmów ze stroną związkową w sprawach protestów 2019-02-12 Pokaż
Szymura Karol 2019-01-31 Oświetlenia w Urzędzie Miasta 2019-02-12 Pokaż
Szymura Karol 2019-01-31 Stawu kąpielowego w Kamieniu 2019-02-12 Pokaż
Lazar Jerzy 2019-01-30 Remontu kapliczki św. Floriana w Orzepowicach 2019-02-12 Pokaż
Lazar Jerzy 2019-01-30 Zabudowy dodatkowych punktów świetlnych na parkingu przy Parafii Świętego Floriana w Orzepowicach 2019-02-13 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-01-29 Oświetlenia parkingu przed cmentarzem w dzielnicy Chwałęcice 2019-02-12 Pokaż
Kłosek Łukasz 2019-01-29 Przyszłości rybnickiego lodowiska 2019-02-06 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-01-29 Komórki organizacyjnej Urzędu Miasta ds. walki z niską emisją 2019-02-08 Pokaż
Wojaczek Andrzej 2019-01-28 Podwyżki płac dla pracowników Urzędu Miasta 2019-02-08 Pokaż
Florczyk Marek 2019-01-28 Podziękowania członkom rad dzielnic w związku z zakończeniem kadencji 2019-02-12 Pokaż
Chmieliński Michał 2019-01-28 Wieloletniego Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń miasta Rybnika na lata 2019-2023 2019-02-11 Pokaż
Wojaczek Andrzej 2019-01-25 Wymiany nawierzchni na ul. Śląskiej 2019-02-11 Pokaż
Wojaczek Andrzej 2019-01-25 Zabudowy nitki gazowej podczas remontu chodnika na ul. Raciborskiej 2019-02-07 Pokaż
Wojaczek Andrzej 2019-01-25 Spotkania z pracownikami Zarządu Zieleni Miejskiej, Rybnickich Służb Komunalnych, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 2019-02-06 Pokaż
Wojaczek Andrzej 2019-01-25 Dostawy ciepła po 2021 roku oraz remontu Elektrociepłowni Chwałowice 2019-02-06 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-01-24 Zabudowy dodatkowego punktu świetlnego na ul. Marusarzówny 2019-02-06 Pokaż
Chmieliński Michał 2019-01-24 Strategii elektromobilności dla miasta Rybnika na lata 2019-2035 2019-02-06 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-01-24 Ewidencji domów prywatnych pod kątem źródeł ciepła 2019-02-04 Pokaż
Dwornik Łukasz 2019-01-24 Częstotliwości odbioru odpadów komunalnych 2019-02-05 Pokaż
Dwornik Łukasz 2019-01-24 Wywozu śmieci na terenie miasta 2019-02-05 Pokaż
Szweda Arkadiusz 2019-01-24 Wynagrodzeń w rodzinnej pieczy zastępczej 2019-02-07 Pokaż
Szutka Mirela 2019-01-24 Wskazania daty zmiany regulaminu odbioru odpadów 2019-02-06 Pokaż
Szutka Mirela 2019-01-24 Subwencji i wydatków na finansowanie zadań oświatowych w latach 2010-2019 2019-02-07 Pokaż
Szymura Karol 2019-01-24 Wydatków na rzecz budowy dróg rowerowych 2019-02-07 Pokaż
Szymura Karol 2019-01-24 Poprawy obsługi komunikacyjnej w dzielnicy Kamień 2019-02-11 Pokaż
Szymura Karol 2019-01-24 Uruchomienia dodatkowych kursów w kierunku Lysek i Jejkowic 2019-02-11 Pokaż
Szymura Karol 2019-01-24 Kursowania autobusu (linia 33) 2019-02-11 Pokaż
Szweda Arkadiusz 2019-01-24 Montażu oświetlenia na ul. Szymborskiej 2019-02-12 Pokaż
Szutka Mirela 2019-01-24 Przywrócenia źródełka wodnego obok stawu przy ul. Gotartowickiej 2019-02-12 Pokaż
Florczyk Marek 2019-01-23 Planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przyległego do ul. Zebrzydowickiej (MPZP 22) 2019-02-06 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-01-21 Oświetlenia ul. Pniowskiej 2019-02-07 Pokaż
Sączek Andrzej 2019-01-21 Wykorzystania środków w walce o czyste powietrze w latach 2015-2018 2019-02-04 Pokaż
Dwornik Łukasz 2019-01-15 Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (ul. Brzozowa) 2019-01-29 Pokaż
Szymura Karol 2019-01-14 Statystyk ruchu samochodowego w mieście 2019-01-30 Pokaż
Kohut Grażyna 2019-01-14 Połączenia klas III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 2019-01-29 Pokaż
Kohut Grażyna 2019-01-14 Przywrócenia Szkoły Podstawowej nr 25 w Radziejowie 2019-01-29 Pokaż
Szymura Karol 2019-01-14 Danych dotyczących przekroczenia wartości pyłów PM 10 i PM 2,5 2019-01-25 Pokaż
Szymura Karol 2019-01-14 Schronu bojowego przy ul. Zebrzydowickiej 2019-01-25 Pokaż
Szymura Karol 2019-01-14 Inwentaryzacji źródeł ciepła 2019-01-25 Pokaż
Szymura Karol 2019-01-14 Miejskiego programu dofinansowania do źródeł ciepła 2019-01-28 Pokaż
Szymura Karol 2019-01-14 Wydatków poniesionych na rzecz budowy dróg rowerowych 2019-01-28 Pokaż
Szymura Karol 2019-01-14 Kontroli segregacji odpadów w blokach 2019-01-24 Pokaż
Szymura Karol 2019-01-14 Zasięgu sieci ciepłowniczej 2019-01-22 Pokaż
Szymura Karol 2019-01-14 Zasięgu sieci gazowniczej w mieście 2019-01-22 Pokaż
Dwornik Łukasz 2019-01-11 Zgody na budowę obiektu handlowo-usługowego ALDI 2019-01-24 Pokaż
Kłosek Łukasz 2019-01-02 Wyników głosowań na budżet obywatelski na 2019 rok 2019-01-08 Pokaż
Kłosek Łukasz 2018-12-20 Propozycji działań proekologicznych zwalczających niską emisję 2019-01-11 Pokaż
Lazar Jerzy 2018-12-20 Nasadzeń drzew i krzewów na terenie łącznika ul. Energetyków i Długiej 2019-01-11 Pokaż
Lazar Jerzy 2018-12-20 Montażu znaku T-16 przy OSP Orzepowice 2019-01-15 Pokaż
Knesz Radosław 2018-12-19 Informowania mieszkańców Rybnika o przekroczeniach stężenia pyłu PM 10 przez system miejskich smsów 2019-01-02 Pokaż
Wałach Krystyna 2018-12-13 Zorganizowania spotkania w celu omówienia sprawy budowy kanalizacji sanitarnej w Chwałęcicach, Stodołach i Grabowni 2019-01-02 Pokaż
Kurpanik Franciszek 2018-12-12 Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów 2018-12-27 Pokaż
Lazar Jerzy 2018-12-05 Utwardzenia parkingu przykościelnego 2018-12-18 Pokaż
Kiljańczyk Wojciech 2018-12-03 Wartości środków finansowych oraz projektów zrealizowanych przez rybnicki samorząd na rzecz walki ze smogiem 2018-12-12 Pokaż
Kłosek Łukasz 2018-12-01 Walki z niską emisją 2019-01-04 Pokaż
Kłosek Łukasz 2018-11-30 Budowy oświetlenia na ulicy Przejazdowej/Błękitnej 2018-12-12 Pokaż
Kiljańczyk Wojciech 2018-11-30 Niskiej emisji 2018-12-13 Pokaż
Kłosek Łukasz 2018-11-30 Rozszerzenia funkcjonalności aplikacji GeoVelo, obsługującej system rowerów miejskich 2018-12-07 Pokaż
Chmieliński Michał 2018-11-29 Instalacji bankomatów w dzielnicach Chwałowice i Niewiadom 2018-12-12 Pokaż
Węglorz Mariusz 2018-11-29 Remontu toalet, budowy oświetlenia na przejściu dla pieszych ul. Górnośląska/Hetmańska i Niedobczycka, budowy wiaty przystankowej na ul. Hetmańskiej, budowy chodnika na ul. Różyckiego, zabudowy barierek w rejonie kościoła w Niedobczycach, zabudowania punktów świetlnych na ul. Wrzosowej, Orzechowej, Górnośląskiej, Hetmańskiej i Gruntowej, likwidacji szykan na ul. Przedmieście, wykonania nawierzchni ul. Malinowej, koszenia terenu parkingu obok cmentarza w Niedobczycach, pozwu o zasiedzenie, eksploatacji kruszywa pozyskanego węgla kamiennego 2018-12-18 Pokaż
Kiljańczyk Wojciech 2018-11-28 Remontu chodnika przy ul. Saint Vallier 2018-12-10 Pokaż
Kłosek Łukasz 2018-11-26 Wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu zlokalizowanych przy ul. Św. Wawrzyńca i Ziemskiej 2018-12-07 Pokaż
Lazar Jerzy 2018-11-26 Ułożenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Krótkiej 2018-12-06 Pokaż
Lazar Jerzy 2018-11-26 Montażu barierek ochronnych przy rowach w Orzepowicach 2018-12-12 Pokaż
Lazar Jerzy 2018-11-26 Montażu barierek ochronnych przy kościele w Orzepowicach 2018-12-12 Pokaż
Kiljańczyk Wojciech 2018-11-23 Wydatków na politykę rowerową w mieście 2018-12-12 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 8487 Metryka
Redaktor: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-03-20 Opublikowano dokument: budowa parkingu w dzielnicy Rybnicka Kuźnia (Od: "Jacek Mularczyk" ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-20 Opublikowano dokument: budowa parkingu w dzielnicy Rybnicka Kuźnia (Od: "Jacek Mularczyk" ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-20 Opublikowano dokument: - Zapytanie w spr ul. Robotniczej. Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-20 Opublikowano dokument: Instalacji bankomatu w dzielnicy Niewiadom (Od: "Jacek Mularczyk" ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-19 Opublikowano dokument: Rozłożenia koryt w rowie melioracyjnym przy ul. Czecha 160 Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-19 Opublikowano dokument: Parkowania przy przychodnie na Paruszowcu. Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-19 Opublikowano dokument: - Wykonania przejścia dla pieszych przez ul. Czecha Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-19 Opublikowano dokument: udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna Od: Michał Rad Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-19 Opublikowano dokument: 7 - Interpelacja w spr ul. Groborza Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-19 Opublikowano dokument: Interpelacja w sprawie prac naprawczych na ul. Sosnowej. Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-19 Opublikowano dokument: zakupu hotelu w Kamieniu Od: Węglorz Mariusz - Radny Rady Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-19 Opublikowano dokument: 2019/49267 - Dzielnica Meksyk (Od: marian_f@wp.eu ) remont ulic Dąbrowskiego, Mażews Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-19 Opublikowano dokument: Dotyczy: zmiany lokalizacji przystanku komunikacji miejskiej (Od: andrzejwojaczek Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-19 Opublikowano dokument: Pytania o wynagrodzenia i podwyżki pracowników UM - Andrzej Wojaczek Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-19 Opublikowano dokument: Andrzej Wojaczek - remont lokalu użytkowego przy ul. Kupieckiej Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-19 Opublikowano dokument: wprowadzenia zmian w edukacji rybnickich dzieci i młodzieży Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-19 Opublikowano dokument: prośba - nowe punkty świetlne Boguszowice Stare (Od: Łukasz Kłosek ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-18 Opublikowano dokument: Kontroli jakości spalanych paliw. Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-18 Opublikowano dokument: dofinansowania do połączenia kolejowego Rybnik-Wodzisław Śląski Od: Węglorz Mariusz - Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-18 Opublikowano dokument: dopłat do połączenia kolejowego Rybnik-Wodzisław Śląski Od: Węglorz Mariusz - Radny Rady Miasta Ryb Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-18 Opublikowano dokument: dopłat do połączenia kolejowego Rybnik-Wodzisław Śląski Od: Węglorz Mariusz - Radny Rady Miasta Ryb Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-18 Opublikowano dokument: dopłat do połączenia kolejowego Rybnik-Wodzisław Śląski Od: Węglorz Mariusz - Radny Rady Miasta Ryb Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-18 Opublikowano dokument: Interpelacja dot. placu zabaw w dzielnicy Kamień Od: Karol Szymura - Radny Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-15 Opublikowano dokument: nocnych punktów świetlnych na ul. Sygnały Od: Mirela Szutka Radna Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-15 Opublikowano dokument: - odpowiedzi na zapytanie radnego Andrzeja Wojaczka w sprawie zabudowy nitki gazowej Od: Michał Radn Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-15 Opublikowano dokument: Interpelacja dot. kamery monitoringu na ul. Górnośląskiej. Od: Zbigniew Lubszczyk Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-15 Opublikowano dokument: - zapytanie ws. ulicy Lipowej (Od: "Jacek Mularczyk" ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-15 Opublikowano dokument: - zapytanie ws. ulicy Lipowej (Od: "Jacek Mularczyk" ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-15 Opublikowano dokument: Utwardzenia miejsc postojowych przy OSP Od: Jerzy Lazar- Radny Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-15 Opublikowano dokument: Utwardzenia miejsc postojowych przy OSP Od: Jerzy Lazar- Radny Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-15 Opublikowano dokument: utwardzenie nawierzchni na ul. Wolnej Od: Mirela Szutka Radna Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-15 Opublikowano dokument: - możliwości wprowadzenia nowej linii autobusowej łączącej dzielnice Kłokocin i Boguszowice Osiedle Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-15 Opublikowano dokument: zabudowania wiaty przystankowej- ul. Hetmańska Od: Węglorz Mariusz - Radny Rady Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-15 Opublikowano dokument: Ograniczenia widoczności na ul. Pniowskiej. Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-15 Opublikowano dokument: Instalacji bankomatu w dzielnicy Niewiadom (Od: "Jacek Mularczyk" ) Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-15 Opublikowano dokument: Naprawy progu zwalniającego. Od: Tadeusz Pałka Radny Rady Miasta Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-15 Opublikowano dokument: Zabezpieczenia rowów odwadniających. Od: Tadeusz Pałka Radny Rady Miasta Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-14 Opublikowano dokument: identyfikowania źródeł nadmiernej niskiej emisji spalin w poszczególnych dzielnicach Od: Michał Radn Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-14 Opublikowano dokument: identyfikowania źródeł nadmiernej niskiej emisji spalin w poszczególnych dzielnicach Od: Michał Radn Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-14 Opublikowano dokument: Montażu lampy na ul. Długiej Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-14 Opublikowano dokument: Usunięcia karpin po wycince drzew. Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-14 Opublikowano dokument: Usunięcia karpin po wycince drzew. Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-14 Opublikowano dokument: Wymiany słupów na ul. Dzikiej Róży Od: JERZY LAZAR Radny Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-14 Opublikowano dokument: ponownej analizy interpelacji dotyczących dzielnicy Chwałęcice Od: Andrzej Sączek Radny Miasta Rybni Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-14 Opublikowano dokument: oprawy bezpieczeństwa na ul. Niedobczyckiej,... Od: Zbigniew Lubszczyk - Radny Miasta Rybnika Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-14 Opublikowano dokument: Naprawy nawierzchni na ul. Wołodyjowskiego. Od: zbigniew Lubszczyk - Radny Miasta Rybnika Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-03-13 Opublikowano dokument: kanalizacji w dzielnicy Kłokocin Od: Tadeusz Pałka Radny Rady Miasta Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-13 Opublikowano dokument: uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej Od: Mirela Szutka Radna Miasta Rybnika Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-13 Opublikowano dokument: - interpelacja w sprawie odnowienia linii parkingowych (Od: "Jacek Mularczyk" Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-13 Opublikowano dokument: Umieszczenia znaku "strefa zamieszkania" - ul. Gzelska Od: Krystyna Wałach Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.