Rejestr
Data publikacji Tytuł Data przetargu Forma Szczegóły
2021-10-15 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Jana Karskiego33c/5 2021-11-24 SprzedażPokaż
2021-10-15 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania położonego w Rybniku przy ul. Wojciecha Korfantego 4a6 2021-11-24 SprzedażPokaż
2021-10-07 IV przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 20/I 2021-11-18 SprzedażPokaż
2021-10-07 IV przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Nowomiejskiej 2021-11-18 SprzedażPokaż
2021-10-07 IV przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Cedrowej 2021-11-18 SprzedażPokaż
2021-10-07 II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Obrońców Pokoju 2021-11-18 SprzedażPokaż
2021-10-07 II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Racławickiej 2021-11-18 SprzedażPokaż
2021-10-07 II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Stefana Batorego 2021-11-18 SprzedażPokaż
2021-10-07 II przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Szczygłów 2021-11-18 SprzedażPokaż
2021-10-07 II przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Buchalików 2021-11-18 SprzedażPokaż
2021-09-03 Drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul.Władysława Kuboszka4b/12 2021-10-13 SprzedażPokaż
2021-09-03 Drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul.Poligonowa17b/14 2021-10-13 SprzedażPokaż
2021-08-19 Odwołanie V przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kłokocińskiej 2021-09-16 SprzedażPokaż
2021-08-13 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Marokanów 6/23 2021-09-22 SprzedażPokaż
2021-08-03 Sprostowanie ogłoszenia o I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Strefowej 2021-10-14 SprzedażPokaż
2021-08-02 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Strefowej 2021-10-14 SprzedażPokaż
2021-07-22 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Racławickiej 2021-09-16 SprzedażPokaż
2021-07-22 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Stefana Batorego 2021-09-16 SprzedażPokaż
2021-07-22 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Obrońców Pokoju 2021-09-16 SprzedażPokaż
2021-07-22 I przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Szczygłów 2021-09-16 SprzedażPokaż
2021-07-02 I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Buchalików 2021-09-16 SprzedażPokaż
2021-07-02 III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Gierymskiego 2021-09-16 SprzedażPokaż
2021-07-02 III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Nowomiejskiej 2021-09-16 SprzedażPokaż
2021-07-02 III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Cedrowej 2021-09-16 SprzedażPokaż
2021-07-02 V przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kłokocińskiej 2021-09-16 SprzedażPokaż
2021-07-02 III przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 20/I 2021-09-16 SprzedażPokaż
2021-06-25 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Bohaterów Westerplatte 6c/3 2021-07-28 SprzedażPokaż
2021-06-25 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Wojciecha Korfantego 4a/6 2021-09-02 SprzedażPokaż
2021-06-25 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Pawła Cierpioła 3b/3 2021-07-28 SprzedażPokaż
2021-06-25 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Pawła Cierpioła 6b/8 2021-07-28 SprzedażPokaż
2021-06-25 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1b/9 2021-07-29 SprzedażPokaż
2021-06-25 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Poligonowa 17b/14 2021-07-29 SprzedażPokaż
2021-06-25 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Władysława Kuboszka 4b/12 2021-07-29 SprzedażPokaż
2021-05-28 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Jana Karskiego 33c/5 2021-07-21 SprzedażPokaż
2021-05-28 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Gen. Janke Waltera 6c/1 2021-07-21 SprzedażPokaż
2021-05-28 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 22/5 2021-07-14 SprzedażPokaż
2021-05-28 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Bohaterów Westerplatte 6c/5 2021-07-14 SprzedażPokaż
2021-05-20 sprostowanie ogłoszenia o II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Hallera 2021-06-18 SprzedażPokaż
2021-04-14 ogłoszenie II przetargu- Cedrowa x2 2021-06-24 SprzedażPokaż
2021-04-14 ogłoszenie IV przetargu- ul. Kłokocińska 2021-06-24 SprzedażPokaż
2021-04-02 II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Hallera 2021-06-18 SprzedażPokaż
2021-04-02 II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Jerzego Giedroycia 2021-06-24 SprzedażPokaż
2021-04-02 II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Nowomiejskiej 2021-06-24 SprzedażPokaż
2021-04-02 II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Cmentarnej 9 2021-06-24 SprzedażPokaż
2021-04-02 II przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 20/I 2021-06-24 SprzedażPokaż
2021-04-02 II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Łukowej 2021-05-13 SprzedażPokaż
2021-04-02 II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Gierymskiego 2021-05-13 SprzedażPokaż
2021-03-29 II publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/2 2021-03-31 SprzedażPokaż
2021-03-29 II publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 18/5 2021-03-31 SprzedażPokaż
2021-03-12 uzupełnienie ogłoszenia o przetargu- Oliwkowa 2021-03-25 SprzedażPokaż
2021-02-04 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Cmentarnej 9 2021-03-25 SprzedażPokaż
2021-02-04 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Nadbrzeżnej 17 2021-03-25 SprzedażPokaż
2021-02-04 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Cedrowej 2021-03-25 SprzedażPokaż
2021-02-04 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Nowomiejskiej 2021-03-25 SprzedażPokaż
2021-02-04 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy skrzyżowaniu ulicy Lipowej z ulicą Gliwicką 2021-03-25 SprzedażPokaż
2021-02-04 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Lawendowej 2021-03-25 SprzedażPokaż
2021-02-04 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Oliwkowej 2021-03-25 SprzedażPokaż
2021-02-04 III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kłokocińskiej 2021-03-25 SprzedażPokaż
2021-02-04 III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Jesionowej 2021-03-25 SprzedażPokaż
2021-02-04 III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Podmiejskiej 2021-03-25 SprzedażPokaż
2021-02-04 I przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 20/I 2021-03-25 SprzedażPokaż
2021-02-03 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Łukowej 2021-03-25 SprzedażPokaż
2021-02-03 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Gierymskiego 2021-03-25 SprzedażPokaż
2020-12-28 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Jerzego Giedroycia 2021-03-25 SprzedażPokaż
2020-12-18 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. gen. Józefa Hallera 2021-03-12 SprzedażPokaż
2020-12-02 II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Jesionowej 2021-01-14 SprzedażPokaż
2020-11-04 II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kłokocińskiej 2021-01-14 SprzedażPokaż
2020-11-04 II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Podmiejskiej 2021-01-14 SprzedażPokaż
2020-09-09 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Parkowej 2020-10-22 SprzedażPokaż
2020-09-09 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Jesionowej 2020-11-26 SprzedażPokaż
2020-09-09 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych na skrzyżowaniu ulicy Okulickiego z ulicą Popielowską 2020-10-22 SprzedażPokaż
2020-09-09 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Podmiejskiej 2020-10-22 SprzedażPokaż
2020-09-09 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kłokocińskiej 2020-10-22 SprzedażPokaż
2020-08-14 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 18/5 2020-09-17 SprzedażPokaż
2020-08-14 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/5 2020-09-17 SprzedażPokaż
2020-08-14 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/2 2020-09-17 SprzedażPokaż
2020-08-14 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Poligonowa 13c/5 2020-09-17 SprzedażPokaż
2020-08-14 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Poligonowa 17c/2 2020-09-17 SprzedażPokaż
2020-08-07 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 59e/16 2020-09-10 SprzedażPokaż
2020-08-07 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rybnicka 20/1 2020-09-10 SprzedażPokaż
2020-08-07 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Pawła Cierpioła 4a/3 2020-09-10 SprzedażPokaż
2020-08-07 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 3a/3 2020-09-10 SprzedażPokaż
2020-07-31 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 30a/4 2020-09-03 SprzedażPokaż
2020-07-31 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte 7c/8 2020-09-03 SprzedażPokaż
2020-07-31 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte 6d/2 2020-09-03 SprzedażPokaż
2020-07-31 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte 6d/4 2020-09-03 SprzedażPokaż
2020-04-08 odwołanie IV przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Polan 2020-04-30 SprzedażPokaż
2020-04-08 odwołanie III przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Jesionowej 2020-04-30 SprzedażPokaż
2020-04-08 odwołanie II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych na skrzyżowaniu ulicy Okulickiego z ulicą Popielowską 2020-04-30 SprzedażPokaż
2020-03-05 ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych na skrzyżowaniu ulicy Okulickiego z ulicą Popielowską 2020-04-30 SprzedażPokaż
2020-03-05 III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Jesionowej 2020-04-30 SprzedażPokaż
2020-02-28 IV przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Polan 2020-04-30 SprzedażPokaż
2020-02-12 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Sportowej 2020-03-19 SprzedażPokaż
2019-12-13 II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Jesionowej 2020-02-20 SprzedażPokaż
2019-11-08 ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych na skrzyżowaniu ulicy Okulickiego z ulicą Popielowską 2020-02-20 SprzedażPokaż
2019-10-11 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Władysława Reymonta 2020-02-20 SprzedażPokaż
2019-10-11 III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Polan 2020-02-20 SprzedażPokaż
2019-09-27 Pierwszy publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 59D/7 2019-11-06 SprzedażPokaż
2019-08-23 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Jesionowej 2019-11-28 SprzedażPokaż
2019-08-19 uzupełnienie ogłoszenia o przetargu- ul. Łączna 2019-09-12 SprzedażPokaż
2019-08-06 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego 2019-09-12 DzierżawaPokaż
2019-07-12 uzupełnienie ogłoszenia o przetargu- Kościelna 7/IX 2019-07-12 SprzedażPokaż
2019-06-11 IV przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Szybowcowej 2019-09-12 SprzedażPokaż
2019-06-07 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Ekonomicznej 2019-09-12 SprzedażPokaż
2019-06-07 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Łącznej 2019-09-12 SprzedażPokaż
2019-06-07 II przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Kościelnej 7/IX 2019-09-12 SprzedażPokaż
2019-05-30 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Turystycznej 2019-09-12 SprzedażPokaż
2019-04-25 II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Polan 2019-09-12 SprzedażPokaż
2019-04-12 I przetarg na sprzedaż lokali użytkowych przy ul. Kościelnej 7/V i 7/IX 2019-05-30 SprzedażPokaż
2019-03-22 III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Szybowcowej 2019-05-30 SprzedażPokaż
2019-03-22 IV przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kalinowej 2019-05-30 SprzedażPokaż
2019-02-01 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Polan 2019-04-11 SprzedażPokaż
2019-02-01 II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Szybowcowej 2019-03-21 SprzedażPokaż
2019-01-28 III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kalinowej 2019-03-21 SprzedażPokaż
2019-01-28 IV przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Zakątek 2019-03-21 SprzedażPokaż
2019-01-25 I przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Zamkowej 6/2 2019-03-21 SprzedażPokaż
2019-01-15 odwołanie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 20/I 2019-01-24 SprzedażPokaż
2018-12-14 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Szybowcowej 2019-01-24 SprzedażPokaż
2018-12-14 Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. J. Chalotta 4/28 2019-01-24 SprzedażPokaż
2018-11-30 IV przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 20/I 2019-01-24 SprzedażPokaż
2018-11-23 II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kalinowej 2019-01-24 SprzedażPokaż
2018-11-20 III przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Zakątek 2019-01-24 SprzedażPokaż
2018-11-02 odwołanie II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kalinowej 2018-11-15 SprzedażPokaż
2018-10-12 II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kalinowej 2018-11-15 SprzedażPokaż
2018-10-12 III przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 20/I 2018-11-15 SprzedażPokaż
2018-10-02 II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Zakątek 2018-11-15 SprzedażPokaż
2018-08-31 Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. J. Chalotta 4/28 2018-10-04 SprzedażPokaż
2018-07-20 II przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Barbary 13/5 2018-09-27 SprzedażPokaż
2018-07-19 Wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2018-07-20 SprzedażPokaż
2018-07-06 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kalinowej 2018-09-27 SprzedażPokaż
2018-07-06 II przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 20/I 2018-09-27 SprzedażPokaż
2018-07-03 I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Zakątek 2018-09-27 SprzedażPokaż
2018-05-04 IV przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Obrońców Pokoju 2018-06-21 SprzedażPokaż
2018-05-04 IV przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Skowronków 2018-06-21 SprzedażPokaż
2018-05-04 IV przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kłokocińskiej 2018-06-21 SprzedażPokaż
2018-04-27 I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Barbary 13/5. 2018-06-21 SprzedażPokaż
2018-04-25 III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Wolnej 2018-06-21 SprzedażPokaż
2018-04-20 I przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 20/I 2018-06-21 SprzedażPokaż
2018-04-06 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Lawendowej (Łącznej) 2018-05-17 SprzedażPokaż
2018-03-08 VIII przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Rudzkiej 96 2018-04-12 SprzedażPokaż
2018-03-07 II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Wolnej 2018-04-12 SprzedażPokaż
2018-02-23 I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Prostej 6 2018-04-12 SprzedażPokaż
2018-02-19 III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Sybiraków 2018-05-17 SprzedażPokaż
2018-02-09 IV przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy Kuboszka 2 B/3 2018-03-15 SprzedażPokaż
2018-02-09 VI przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Astronautów 1 B/11 2018-03-15 SprzedażPokaż
2018-02-09 Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Astronautów 1 B/9 2018-03-15 SprzedażPokaż
2018-02-02 III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kłokocińskiej 2018-04-12 SprzedażPokaż
2018-02-02 III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Obrońców Pokoju 2018-04-12 SprzedażPokaż
2018-02-02 III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Skowronków 2018-04-12 SprzedażPokaż
2018-02-02 odwołanie V przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Podmiejskiej 2018-02-22 SprzedażPokaż
2018-01-11 uzupełnienie ogłoszenia o II przetargu na sprzedaż gminnej nieruchomości niezabudowanej przy ul. Łącznej 2018-01-18 SprzedażPokaż
2017-12-22 V przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Podmiejskiej 2018-02-22 SprzedażPokaż
2017-12-15 II przetarg na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Astronautów 1B/9 2018-01-18 SprzedażPokaż
2017-12-15 V przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Astronautów 1 B/11 2018-01-18 SprzedażPokaż
2017-12-15 III przetarg na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Kuboszka 2 b/3 2018-01-18 SprzedażPokaż
2017-12-15 IV przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mikołowskiej 11 2018-02-22 SprzedażPokaż
2017-12-15 VII przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Bolesława Krzywoustego 2018-02-22 SprzedażPokaż
2017-12-15 VII przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Rudzkiej 96 2018-02-22 SprzedażPokaż
2017-12-13 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Wolnej 2018-02-22 SprzedażPokaż
2017-12-01 II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Łącznej 2018-01-18 SprzedażPokaż
2017-12-01 II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kłokocińskiej 2018-01-18 SprzedażPokaż
2017-12-01 II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Obrońców Pokoju 2018-01-18 SprzedażPokaż
2017-12-01 II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Wyboistej 2018-01-18 SprzedażPokaż
2017-11-10 Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 20/2 2017-12-14 SprzedażPokaż
2017-11-06 II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Skowronków 2018-01-18 SprzedażPokaż
2017-10-27 II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Raciborskiej 2018-01-18 SprzedażPokaż
2017-10-27 II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Sybiraków 2018-01-18 SprzedażPokaż
2017-10-11 IV przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Wolnej 6/8 2017-12-07 SprzedażPokaż
2017-10-06 I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Astronautów 1 B/9 2017-12-07 SprzedażPokaż
2017-10-06 IV przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Astronautów 1 B/11 2017-12-07 SprzedażPokaż
2017-10-06 II przetarg na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Kuboszka 2 b/3 2017-12-07 SprzedażPokaż
2017-09-29 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Wyboistej 2017-11-16 SprzedażPokaż
2017-09-29 VI przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Rudzkiej 96 2017-12-07 SprzedażPokaż
2017-09-29 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Obrońców Pokoju 2017-11-16 SprzedażPokaż
2017-09-29 IV przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Podmiejskiej 2017-12-07 SprzedażPokaż
2017-09-29 III przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mikołowskiej 11 2017-12-07 SprzedażPokaż
2017-09-29 VI przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Bolesława Krzywoustego 2017-12-07 SprzedażPokaż
2017-09-27 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Łącznej 2017-11-16 SprzedażPokaż
2017-09-08 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Łącznej 2017-11-16 SprzedażPokaż
2017-09-04 V przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości przy ul. Bolesława Krzywoustego- uzupełnienie ogłoszenia 2017-09-14 SprzedażPokaż
2017-08-11 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kłokocińskiej 2017-10-19 SprzedażPokaż
2017-07-28 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Sybiraków 2017-10-19 SprzedażPokaż
2017-07-28 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Skowronków 2017-10-19 SprzedażPokaż
2017-07-21 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Raciborskiej 2017-10-19 SprzedażPokaż
2017-07-14 I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kuboszka 2 B/3 2017-09-14 SprzedażPokaż
2017-07-14 I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Cierpioła 2B/11 2017-09-14 SprzedażPokaż
2017-07-14 I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Chrobrego 25/12 2017-09-14 SprzedażPokaż
2017-06-23 II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Mikołowskiej 11 2017-09-14 SprzedażPokaż
2017-06-23 IV przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Wisławy Szymborskiej 2017-09-14 SprzedażPokaż
2017-06-23 III przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Podmiejskiej 2017-09-14 SprzedażPokaż
2017-06-23 V przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Rudzkiej 96 2017-09-14 SprzedażPokaż
2017-06-23 V przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości przy ul. Bolesława Krzywoustego 2017-09-14 SprzedażPokaż
 
 
Odsłon strony: 126493 Metryka
Redaktor: Daria Zdyb (Inspektor M-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-10-15 Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położoneKatarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2021-10-15 Opublikowano dokument: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania położonego w Rybniku przy ul. Wojciecha KKatarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2021-10-07 Opublikowano dokument: IV przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 20/IAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-10-07 Opublikowano dokument: IV przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. NowomiejskiejAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-10-07 Opublikowano dokument: IV przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. CedrowejAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-10-07 Opublikowano dokument: IV przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. CedrowejAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-10-07 Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Obrońców PokojuAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-10-07 Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Obrońców PokojuAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-10-07 Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. RacławickiejAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-10-07 Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej ul. RacławickiejAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-10-07 Opublikowano dokument: II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Stefana BatoregoAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-10-07 Opublikowano dokument: II przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. SzczygłówAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-10-07 Opublikowano dokument: II przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. BuchalikówAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-09-03 Opublikowano dokument: Drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2021-09-03 Opublikowano dokument: Drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2021-08-19 Opublikowano dokument: Odwołanie V przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. KłokocińskiejAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-08-13 Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położoneKatarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2021-08-03 Opublikowano dokument: Sprostowanie ogłoszenia o I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. StrefowejAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-08-02 Opublikowano dokument: I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. StrefowejAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-07-22 Opublikowano dokument: I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. StrefowejAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-07-22 Opublikowano dokument: I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. RacławickiejAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-07-22 Opublikowano dokument: I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Stefana BatoregoAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-07-22 Opublikowano dokument: I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Obrońców PokojuAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-07-22 Opublikowano dokument: I przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. SzczygłówAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-07-21 Opublikowano dokument: I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. StrefowejAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-07-21 Opublikowano dokument: I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. BatoregoAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-07-21 Opublikowano dokument: I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. RacławickiejAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-07-21 Opublikowano dokument: I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Obrońców PokojuAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-07-21 Opublikowano dokument: I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. SzczygłówAleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I)Pokaż
2021-07-02 Opublikowano dokument: I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. BuchalikówJerzy Granek (Naczelnik Wydziału M)Pokaż
2021-07-02 Opublikowano dokument: III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. GierymskiegoJerzy Granek (Naczelnik Wydziału M)Pokaż
2021-07-02 Opublikowano dokument: III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. NowomiejskiejJerzy Granek (Naczelnik Wydziału M)Pokaż
2021-07-02 Opublikowano dokument: III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. CedrowejJerzy Granek (Naczelnik Wydziału M)Pokaż
2021-07-02 Opublikowano dokument: V przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej przy ul. KłokocińsJerzy Granek (Naczelnik Wydziału M)Pokaż
2021-07-02 Opublikowano dokument: V przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej przy ul. KłokocińsJerzy Granek (Naczelnik Wydziału M)Pokaż
2021-07-02 Usunięto dokument: V przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej przy ul. KłokocińsJerzy Granek (Naczelnik Wydziału M)Pokaż
2021-07-02 Opublikowano dokument: III przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 20/IJerzy Granek (Naczelnik Wydziału M)Pokaż
2021-07-02 Opublikowano dokument: ogłoszenie III przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 20/IJerzy Granek (Naczelnik Wydziału M)Pokaż
2021-06-25 Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położoneBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2021-06-25 Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położoneBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2021-06-25 Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położoneBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2021-06-25 Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położoneBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2021-06-25 Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położoneBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2021-06-25 Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położoneBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2021-06-25 Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położoneBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2021-06-08 Opublikowano dokument: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- 8.06.2021 r.Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M)Pokaż
2021-06-02 Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położoneKatarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2021-05-28 Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położoneKatarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2021-05-28 Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położoneKatarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
2021-05-28 Opublikowano dokument: Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położoneKatarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.