Budżet 2018

Metryka Uchwała IV SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Rybnika informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku [pdf - 755 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku [zip - 4 MB]

Kwartalne sprawozdania budżetowe

Metryka II kwartał 2018 r.zip [zip - 1457 KB]

Metryka I kwartał 2018 r..zip [zip - 1388 KB]

Kwartalne informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny

Metryka Informacja o udzielonych w II kwartale 2018 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny.pdf [pdf - 229 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w I kwartale 2018 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny.pdf [pdf - 228 KB]

Uchwała budżetowa

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf [pdf - 389 KB]

Metryka Prezentacja budżetu na 2018 rok.zip [zip - 39 MB]

Metryka Uchwała budżetowa na 2018 rok.pdf [pdf - 430 KB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2018-2046.pdf [pdf - 408 KB]

Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej.pdf [pdf - 581 KB]

Metryka Projekt uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2018 rok.zip [zip - 659 KB]

Metryka Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 rok.zip [zip - 863 KB]

Budżet 2017

Metryka Bilans skonsolidowany.pdf [pdf - 110 KB]

Metryka Prezentacja ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2017 rok.pdf [pdf - 24 MB]

Metryka Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.zip [zip - 1742 KB]

Metryka Uchwała IV SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.pdf [pdf - 780 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2017 rok.zip [zip - 10 MB]

Metryka Uchwała IV SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Rybnika informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.pdf [pdf - 437 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.zip [zip - 9 MB]

Kwartalne sprawozdania budżetowe

Metryka IV kwartał 2017 r..zip [zip - 1419 KB]

Metryka III kwartał 2017 r.zip [zip - 1394 KB]

Metryka II kwartał 2017 r. [zip - 1424 KB]

Metryka I kwartał 2017 r. [zip - 1313 KB]

Kwartalne informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny

Metryka Informacja o udzielonych w IV kwartale 2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny.pdf [pdf - 25 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w III kwartale 2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny.pdf [pdf - 232 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w II kwartale 2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny.pdf [pdf - 129 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w I kwartale 2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny.pdf [pdf - 128 KB]

Uchwała budżetowa

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf [pdf - 384 KB]

Metryka Prezentacja budżetu.zip [zip - 52 MB]

Metryka Uchwała budżetowa na 2017 rok.pdf [pdf - 450 KB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2017-2046.pdf [pdf - 406 KB]

Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2017 rok i wieloletniej prognozy finansowej.pdf [pdf - 3 MB]

Metryka Projekt uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2017 rok.pdf [pdf - 47 MB]

Metryka Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok.pdf [pdf - 56 MB]

Budżet 2016

Metryka Bilans skonsolidowany.pdf [pdf - 911 KB]

Metryka Prezentacja ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2016 rok [pdf - 189 MB]

Metryka Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.zip [zip - 2010 KB]

Metryka Uchwała IV SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.pdf [pdf - 768 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2016 rok.zip [zip - 9 MB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Rybnika informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 [pdf - 417 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.zip [zip - 25 MB]

Kwartalne sprawozdania budżetowe

Metryka IV kwartały 2016 r. [zip - 1327 KB]

Metryka III kwartały 2016 r. [zip - 1069 KB]

Metryka II kwartały 2016 r. [zip - 1040 KB]

Metryka I kwartał 2016 r. [zip - 1248 KB]

Kwartalne informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny

Metryka Informacja o udzielonych w IV kwartale 2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny.pdf [pdf - 342 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w III kwartale 2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny.pdf [pdf - 340 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w II kwartale 2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny [pdf - 224 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w I kwartale 2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny [pdf - 25 KB]

Uchwała budżetowa

Metryka Wydatki budżetu miasta plan na 2016 rok w układzie dzielnic [pdf - 39 MB]

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej [pdf - 691 KB]

Metryka Prezentacja budżetu na 2016 rok [pdf - 2 MB]

Metryka Uchwała budżetowa na 2016 rok [pdf - 513 KB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2016-2046 [pdf - 379 KB]

        Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2046 [pdf - 3 MB]

Metryka Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok i WPF wraz z uzasadnieniem [pdf - 43 MB]

Metryka Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 rok [pdf - 52 MB]

Budżet 2015

Metryka Bilans skonsolidowany [pdf - 681 KB]

Metryka Prezentacja ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2015 rok [pdf - 6 MB]

Metryka Sprawozdanie finansowe za 2015 rok [zip - 1713 KB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok [pdf - 1257 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2015 rok [zip - 11 MB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. [pdf - 396 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku [zip - 18 MB]

Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie

Metryka Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za IV kw. 2015 r. [pdf - 550 KB]

Metryka Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw. 2015 r. [pdf - 555 KB]

Metryka Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw. 2015 r. [pdf - 1763 KB]

Metryka Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw. 2015 r. - KOREKTA 1 [pdf - 628 KB]

Metryka Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw. 2015 r. [pdf - 635 KB]

Kwartalne informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny

Metryka Informacja o udzielonych w IV kwartale 2015 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny [pdf - 24 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w III kwartale 2015 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny - KOREKTA 1 [pdf - 433 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w III kwartale 2015 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny [pdf - 388 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w II kwartale 2015 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny [pdf - 226 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w I kwartale 2015 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny [pdf - 223 KB]

Uchwała budżetowa

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej [pdf - 628 KB]

Metryka Prezentacja budżetu na 2015 rok [pdf - 1340 KB]

Metryka Uchwała budżetowa na 2015 rok [pdf - 3 MB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2015-2036 [pdf - 1303 KB]

Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2036 [pdf - 522 KB]

Metryka Projekt budżetu na 2015 rok wraz z uzasadnieniem [pdf - 12 MB]

Metryka Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015 rok [pdf - 16 MB]

Budżet 2014

Metryka Bilans skonsolidowany [pdf - 544 KB]

Metryka Prezentacja ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2014 rok [pdf - 9 MB]

Metryka Sprawozdanie finansowe za 2014 rok [zip - 1993 KB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok [pdf - 408 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2014 rok [zip - 9 MB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. [pdf - 371 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku [zip - 13 MB]

Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie

Kwartalneinformacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny

Uchwała budżetowa

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej [pdf - 630 KB]

Metryka Uchwała budżetowa na 2014 rok [pdf - 4 MB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2014-2037 [pdf - 1364 KB]

Metryka Prezentacja budżetu miasta na 2014 rok [pdf - 714 KB]

Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Bilans skonsolidowany [pdf - 697 KB]

Metryka Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok i WPF wraz z uzasadnieniem [pdf - 5 MB]

Metryka Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2014 rok [pdf - 5 MB]

Budżet 2013

Metryka Bilans skonsolidowany [pdf - 697 KB]

Metryka Prezentacja z wykonania budżetu za 2013 rok [pdf - 7 MB]

Metryka Sprawozdanie finansowe za 2013 rok [zip - 1735 KB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok [pdf - 407 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2013 rok.zip [zip - 52 MB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. [pdf - 449 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku [zip - 12 MB]

Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie

Kwartalneinformacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny

Uchwała budżetowa

Metryka Uchwała budżetowa na 2013 rok [pdf - 3 MB]

Metryka Materiały informacyjne do budżetu na 2013 rok [pdf - 5 MB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2013-2025 [pdf - 2 MB]

Metryka Prezentacja budżetu miasta na 2013 rok [pdf - 975 KB]

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej [pdf - 633 KB]

Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie WPF oraz budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem [pdf - 7 MB]

Metryka Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2013 rok [pdf - 5 MB]

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2013 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 [pdf - 793 KB]

Budżet 2012

Metryka Bilans skonsolidowany [pdf - 737 KB]

Metryka Prezentacja z wykonania budżetu za 2012 rok [pdf - 4 MB]

Metryka Sprawozdanie finansowe za 2012 rok [zip - 7 MB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. [pdf - 849 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok [zip - 57 MB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. [tif - 64 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za I półrocze 2012 r. [zip - 4 MB]

Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie

Kwartalneinformacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny

Uchwała budżetowa

Metryka Uchwała budżetowa na 2012 rok [pdf - 7 MB]

Metryka Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na 2012 rok [zip - 6 MB]

Metryka Prezentacja budżetu miasta na 2012 rok [pdf - 3 MB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2012-2022 [pdf - 1691 KB]

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej [pdf - 461 KB]

Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2012 rok [zip - 6 MB]

Metryka Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2012 rok [pdf - 330 KB]

Metryka Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2012 rok [zip - 9 MB]

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2012 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2022 [pdf - 4 MB]

Lata wcześniejsze

KONTROLE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ BUDŻETOWĄ I FINANSOWĄ

 
 
Odsłon strony: 29122 Metryka
Redaktor: Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-09-13 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) Pokaż
2018-09-13 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) Pokaż
2018-09-13 Aktualizacja treści Pokaż
2018-09-13 Aktualizacja treści Pokaż
2018-09-05 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) Pokaż
2018-09-05 Aktualizacja treści Pokaż
2018-09-05 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) Pokaż
2018-09-05 Aktualizacja treści Pokaż
2018-08-29 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) Pokaż
2018-08-29 Aktualizacja treści Pokaż
2018-08-06 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) Pokaż
2018-08-06 Aktualizacja treści Pokaż
2018-07-19 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) Pokaż
2018-07-19 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) Pokaż
2018-07-19 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) Pokaż
2018-07-19 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) Pokaż
2018-06-28 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) Pokaż
2018-06-28 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) Pokaż
2018-05-25 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) Pokaż
2018-05-25 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (S Fn) Pokaż
2018-05-23 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) Pokaż
2018-05-23 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (S Fn) Pokaż
2018-05-23 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) Pokaż
2018-05-23 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (S Fn) Pokaż
2018-05-23 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn) Pokaż
2018-05-23 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (S Fn) Pokaż
2018-04-30 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) Pokaż
2018-04-30 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (S Fn) Pokaż
2018-04-25 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) Pokaż
2018-04-25 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) Pokaż
2018-04-25 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (S Fn) Pokaż
2018-04-25 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (S Fn) Pokaż
2018-04-23 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) Pokaż
2018-04-23 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (S Fn) Pokaż
2018-04-18 Aktualizacja treści Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) Pokaż
2018-04-18 Aktualizacja treści Tomasz Strączek (32 Fn) Pokaż
2018-04-18 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) Pokaż
2018-04-18 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (S Fn) Pokaż
2018-03-30 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) Pokaż
2018-03-30 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (S Fn) Pokaż
2018-03-30 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) Pokaż
2018-03-30 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (S Fn) Pokaż
2018-02-22 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) Pokaż
2018-02-22 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) Pokaż
2018-02-22 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) Pokaż
2018-02-22 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) Pokaż
2018-02-22 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) Pokaż
2018-02-22 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) Pokaż
2018-02-22 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) Pokaż
2018-02-22 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Młodszy Referent Fn) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.