Budżet 2024

Kwartalne sprawozdania budżetowe

Metryka I kwartał 2024 r. [zip - 1350 KB]

Kwartalne informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny

Metryka Informacja o udzielonych w I kwartale 2024 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 146 KB]

Uchwała budżetowa

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej [pdf - 134 KB]

Metryka Prezentacja budżetu na 2024 [pdf - 15 MB]

Metryka Uchwała budżetowa na 2024 rok [pdf - 4 MB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2024-2050 [pdf - 3 MB]

Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2024 rok i wieloletniej prognozy finansowej [pdf - 205 KB]

Metryka Projekt budżetu Miasta Rybnika na 2024 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz WPF [7z - 6 MB]

Budżet 2023

Metryka Sprawozdania finansowe za 2023 rok [zip - 15 MB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok [pdf - 81 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2023 rok [zip - 29 MB]

Kwartalne sprawozdania budżetowe

Metryka IV kwartał 2023 r. [zip - 1540 KB]

Metryka III kwartał 2023 r. [zip - 1297 KB]

Metryka II kwartał 2023 r. [zip - 1343 KB]

Metryka I kwartał 2023 r. [zip - 1314 KB]

Kwartalne informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny

Metryka Informacja o udzielonych w IV kwartale 2023 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 168 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w III kwartale 2023 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 212 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w II kwartale 2023 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 209 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w I kwartale 2023 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 220 KB]

Uchwała budżetowa

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej [pdf - 137 KB]

Metryka Prezentacja budżetu na 2023 [pdf - 39 MB]

Metryka Uchwała budżetowa na 2023 rok [pdf - 3 MB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2023-2050 [pdf - 3 MB]

Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2023 rok i wieloletniej prognozy finansowej [pdf - 201 KB]

Metryka Projekt budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz WPF [7z - 6 MB]

Budżet 2022

Metryka Bilans skonsolidowany [pdf - 270 KB]

Metryka Prezentacja ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2022 rok [pdf - 5 MB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok [pdf - 79 KB]

Metryka Sprawozdania finansowe za 2022 rok [zip - 11 MB]

        Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2022 rok [zip - 31 MB]

        Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Rybnika informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku [pdf - 82 KB]

        Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za I półrocze 2022 roku [zip - 9 MB]

        Kwartalne sprawozdania budżetowe

        Metryka IV kwartał 2022 r. [zip - 2 MB]

        Metryka III kwartał 2022 r. [zip - 1251 KB]

        Metryka II kwartał 2022 r. [zip - 1221 KB]

        Metryka I kwartał 2022 r. [zip - 1123 KB]

Kwartalne informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny

Metryka Informacja o udzielonych w IV kwartale 2022 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 94 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w III kwartale 2022 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 100 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w II kwartale 2022 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 93 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w I kwartale 2022 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 95 KB]

Uchwała budżetowa

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej [pdf - 142 KB]

Metryka Prezentacja budżetu na 2022 rok [pdf - 36 MB]

Metryka Uchwała budżetowa na 2022 rok [pdf - 3 MB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2022-2047 [pdf - 3 MB]

Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2022 rok i wieloletniej prognozy finansowej [pdf - 209 KB]

Metryka Projekt budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz WPF [7z - 6 MB]

Budżet 2021

        Metryka Bilans skonsolidowany [pdf - 73 KB]

        Metryka Prezentacja ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2021 rok [pdf - 22 MB]

        Metryka Sprawozdania finansowe za 2021 rok [zip - 12 MB]

        Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok [pdf - 86 KB]

        Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2021 rok [zip - 28 MB]

Metryka Uchwała IV SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Rybnika informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku [pdf - 82 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r [zip - 8 MB]

Kwartalne sprawozdania budżetowe

Metryka IV kwartał 2021 r [zip - 1419 KB]

Metryka III kwartał 2021 r [zip - 1181 KB]

Metryka II kwartał 2021 r. [zip - 1208 KB]

Metryka I kwartał 2021 r. [zip - 1314 KB]

Kwartalne informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny

Metryka Informacja o udzielonych w IV kwartale 2021 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 97 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w III kwartale 2021 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 95 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w II kwartale 2021 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 94 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w I kwartale 2021 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 95 KB]

Uchwała budżetowa

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej [pdf - 140 KB]

Metryka Prezentacja budżetu na 2021 rok [zip - 26 MB]

Metryka Uchwała budżetowa na 2021 rok [pdf - 1417 KB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2021-2046 [pdf - 919 KB]

Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2021 rok i wieloletniej prognozy finansowej [pdf - 231 KB]

Metryka Projekt budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz WPF [zip - 6 MB]

Budżet 2020

Metryka Bilans skonsolidowany [pdf - 74 KB]

Metryka Prezentacja ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2020 rok .pdf [pdf - 23 MB]

Metryka Sprawozdania finansowe za 2020 rok [zip - 14 MB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok [pdf - 83 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2020 rok [zip - 26 MB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Rybnika informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku [pdf - 76 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r [zip - 8 MB]

Kwartalne sprawozdania budżetowe

Metryka IV kwartał 2020 r. [zip - 1395 KB]

Metryka III kwartał 2020 r. [zip - 1223 KB]

Metryka II kwartał 2020 r. [zip - 1347 KB]

Metryka I kwartał 2020 r. [zip - 1170 KB]

Kwartalne informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny

Metryka Informacja o udzielonych w IV kwartale 2020 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny - korekta nr 1 [pdf - 96 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w IV kwartale 2020 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 94 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w III kwartale 2020 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny - korekta nr 1 [pdf - 98 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w III kwartale 2020 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 97 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w II kwartale 2020 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 97 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w I kwartale 2020 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 98 KB]

Uchwała budżetowa

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej [pdf - 168 KB]

Metryka Prezentacja budżetu na 2020 rok [zip - 4 MB]

Metryka Uchwała budżetowa na 2020 rok [pdf - 3 MB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2020-2046 [pdf - 1356 KB]

Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2020 rok i wieloletniej prognozy finansowej [pdf - 231 KB]

Metryka Projekt budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz WPF [zip - 13 MB]

Budżet 2019

Metryka Bilans skonsolidowany [pdf - 75 KB]

Metryka Prezentacja ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2019 rok [pdf - 12 MB]

Metryka Sprawozdania finansowe za 2019 rok [zip - 16 MB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok [pdf - 79 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2019 rok [zip - 60 MB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Rybnika informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku [pdf - 294 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku [zip - 13 MB]

Kwartalne sprawozdania budżetowe

Metryka IV kwartał 2019 r [zip - 1546 KB]

Metryka III kwartał 2019 r. [zip - 1379 KB]

Metryka II kwartał 2019 r. [zip - 1353 KB]

Metryka I kwartał 2019 r. [zip - 1362 KB]

Kwartalne informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny

Metryka Informacja o udzielonych w IV kwartale 2019 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 185 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w III kwartale 2019 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 185 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w II kwartale 2019 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 108 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w I kwartale 2019 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 110 KB]

Uchwała budżetowa

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej [pdf - 490 KB]

Metryka Prezentacja budżetu na 2019 rok [zip - 10 MB]

Metryka Uchwała budżetowa na 2019 rok [pdf - 2 MB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2019-2046 [pdf - 1610 KB]

Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2019 rok i wieloletniej prognozy finansowej [pdf - 848 KB]

Metryka Projekt uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2019 rok wraz z materiałami informacyjnymi [zip - 12 MB]

Budżet 2018

Metryka Bilans skonsolidowany [pdf - 72 KB]

Metryka Prezentacja ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2018 rok [pdf - 18 MB]

Metryka Sprawozdania finansowe za 2018 rok [zip - 10 MB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. [pdf - 293 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2018 rok [zip - 27 MB]

Metryka Uchwała IV SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Rybnika informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku [pdf - 755 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku [zip - 4 MB]

Kwartalne sprawozdania budżetowe

Metryka IV kwartał 2018 r. [zip - 1381 KB]

Metryka III kwartał 2018 r [zip - 1351 KB]

Metryka II kwartał 2018 r [zip - 1457 KB]

Metryka I kwartał 2018 r. [zip - 1388 KB]

Kwartalne informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny

Metryka Informacja o udzielonych w IV kwartale 2018 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 228 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w III kwartale 2018 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 230 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w II kwartale 2018 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 229 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w I kwartale 2018 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 228 KB]

Uchwała budżetowa

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej [pdf - 389 KB]

Metryka Prezentacja budżetu na 2018 rok [zip - 39 MB]

Metryka Uchwała budżetowa na 2018 rok [pdf - 430 KB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2018-2046 [pdf - 408 KB]

Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej [pdf - 581 KB]

Metryka Projekt uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2018 rok [zip - 659 KB]

Metryka Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 rok [zip - 863 KB]

Budżet 2017

Metryka Bilans skonsolidowany [pdf - 110 KB]

Metryka Prezentacja ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2017 rok [pdf - 24 MB]

Metryka Sprawozdanie finansowe za 2017 rok [zip - 1742 KB]

Metryka Uchwała IV SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok [pdf - 780 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2017 rok [zip - 10 MB]

Metryka Uchwała IV SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Rybnika informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku [pdf - 437 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku [zip - 9 MB]

Kwartalne sprawozdania budżetowe

Metryka IV kwartał 2017 r. [zip - 1419 KB]

Metryka III kwartał 2017 r [zip - 1394 KB]

Metryka II kwartał 2017 r. [zip - 1424 KB]

Metryka I kwartał 2017 r. [zip - 1313 KB]

Kwartalne informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny

Metryka Informacja o udzielonych w IV kwartale 2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 25 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w III kwartale 2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 232 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w II kwartale 2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny [pdf - 129 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w I kwartale 2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny [pdf - 128 KB]

Uchwała budżetowa

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej [pdf - 384 KB]

Metryka Prezentacja budżetu [zip - 52 MB]

Metryka Uchwała budżetowa na 2017 rok [pdf - 450 KB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2017-2046 [pdf - 406 KB]

Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2017 rok i wieloletniej prognozy finansowej [pdf - 3 MB]

Metryka Projekt uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2017 rok [pdf - 47 MB]

Metryka Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok [pdf - 56 MB]

Budżet 2016

Metryka Bilans skonsolidowany [pdf - 911 KB]

Metryka Prezentacja ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2016 rok [pdf - 189 MB]

Metryka Sprawozdanie finansowe za 2016 rok [zip - 2010 KB]

Metryka Uchwała IV SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok [pdf - 768 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2016 rok [zip - 9 MB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Rybnika informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 [pdf - 417 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku [zip - 25 MB]

Kwartalne sprawozdania budżetowe

Metryka IV kwartały 2016 r. [zip - 1327 KB]

Metryka III kwartały 2016 r. [zip - 1069 KB]

Metryka II kwartały 2016 r. [zip - 1040 KB]

Metryka I kwartał 2016 r. [zip - 1248 KB]

Kwartalne informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny

Metryka Informacja o udzielonych w IV kwartale 2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny [pdf - 342 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w III kwartale 2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny [pdf - 340 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w II kwartale 2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny [pdf - 224 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w I kwartale 2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny [pdf - 25 KB]

Uchwała budżetowa

Metryka Wydatki budżetu miasta plan na 2016 rok w układzie dzielnic [pdf - 39 MB]

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej [pdf - 691 KB]

Metryka Prezentacja budżetu na 2016 rok [pdf - 2 MB]

Metryka Uchwała budżetowa na 2016 rok [pdf - 513 KB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2016-2046 [pdf - 379 KB]

        Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2046 [pdf - 3 MB]

Metryka Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok i WPF wraz z uzasadnieniem [pdf - 43 MB]

Metryka Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 rok [pdf - 52 MB]

Lata wcześniejsze

KONTROLE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ BUDŻETOWĄ I FINANSOWĄ

 
 
Odsłon strony: 55261 Metryka
Redaktor: Magdalena Szymańska-Stec (Inspektor Fn)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-12-28 Aktualizacja treściTomasz Strączek (Inspektor Fn)
2023-12-15 Aktualizacja treściTomasz Strączek (Inspektor Fn)
2023-11-15 Aktualizacja treściTomasz Strączek (Inspektor Fn)
2023-10-31 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-10-26 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-08-29 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-07-31 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-07-24 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-06-30 Aktualizacja treściMagdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn)
2023-06-06 Aktualizacja treściMagdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn)
2023-05-18 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-05-17 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-04-27 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-04-26 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-04-26 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-04-26 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-04-14 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-04-06 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-04-04 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-04-04 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-03-22 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-03-08 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-03-01 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-02-21 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-01-23 Aktualizacja treściTomasz Strączek (Inspektor Fn)
2023-01-19 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2023-01-04 Aktualizacja treściTomasz Strączek (Inspektor Fn)
2022-12-08 Aktualizacja treściTomasz Strączek (Inspektor Fn)
2022-12-05 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2022-11-15 Aktualizacja treściTomasz Strączek (Inspektor Fn)
2022-11-15 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2022-10-25 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2022-10-24 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2022-09-28 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2022-08-31 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2022-07-29 Aktualizacja treściIwona Mazur (Zastępca Skarbnika Miasta Fn)
2022-07-22 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2022-07-04 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2022-07-04 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2022-07-04 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2022-07-04 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2022-06-03 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2022-05-10 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2022-05-02 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2022-04-28 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2022-04-28 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2022-04-28 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2022-04-28 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
2022-04-27 Aktualizacja treściTomasz Strączek (Inspektor Fn)
2022-04-01 Aktualizacja treściPiotr Wawoczny (Podinspektor Fn)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.