Budżet 2019

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Rybnika informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku [pdf - 294 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku [zip - 13 MB]

Kwartalne sprawozdania budżetowe

Metryka II kwartał 2019 r. [zip - 1353 KB]

Metryka I kwartał 2019 r. [zip - 1362 KB]

Kwartalne informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny

Metryka Informacja o udzielonych w II kwartale 2019 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 108 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w I kwartale 2019 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 110 KB]

Uchwała budżetowa

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf [pdf - 490 KB]

Metryka Prezentacja budżetu na 2019 rok.zip [zip - 10 MB]

Metryka Uchwała budżetowa na 2019 rok.pdf [pdf - 2 MB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2019-2046.pdf [pdf - 1610 KB]

Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2019 rok i wieloletniej prognozy finansowej.pdf [pdf - 848 KB]

Metryka Projekt uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2019 rok wraz z materiałami informacyjnymi.zip [zip - 12 MB]

Budżet 2018

Metryka Bilans skonsolidowany [pdf - 72 KB]

Metryka Prezentacja ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2018 rok [pdf - 18 MB]

Metryka Sprawozdania finansowe za 2018 rok [zip - 10 MB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. [pdf - 293 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2018 rok [zip - 27 MB]

Metryka Uchwała IV SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Rybnika informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku [pdf - 755 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku [zip - 4 MB]

Kwartalne sprawozdania budżetowe

Metryka IV kwartał 2018 r. [zip - 1381 KB]

Metryka III kwartał 2018 r.zip [zip - 1351 KB]

Metryka II kwartał 2018 r.zip [zip - 1457 KB]

Metryka I kwartał 2018 r..zip [zip - 1388 KB]

Kwartalne informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny

Metryka Informacja o udzielonych w IV kwartale 2018 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny.pdf [pdf - 228 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w III kwartale 2018 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny [pdf - 230 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w II kwartale 2018 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny.pdf [pdf - 229 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w I kwartale 2018 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny.pdf [pdf - 228 KB]

Uchwała budżetowa

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf [pdf - 389 KB]

Metryka Prezentacja budżetu na 2018 rok.zip [zip - 39 MB]

Metryka Uchwała budżetowa na 2018 rok.pdf [pdf - 430 KB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2018-2046.pdf [pdf - 408 KB]

Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2018 rok i wieloletniej prognozy finansowej.pdf [pdf - 581 KB]

Metryka Projekt uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2018 rok.zip [zip - 659 KB]

Metryka Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 rok.zip [zip - 863 KB]

Budżet 2017

Metryka Bilans skonsolidowany.pdf [pdf - 110 KB]

Metryka Prezentacja ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2017 rok.pdf [pdf - 24 MB]

Metryka Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.zip [zip - 1742 KB]

Metryka Uchwała IV SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.pdf [pdf - 780 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2017 rok.zip [zip - 10 MB]

Metryka Uchwała IV SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Rybnika informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.pdf [pdf - 437 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.zip [zip - 9 MB]

Kwartalne sprawozdania budżetowe

Metryka IV kwartał 2017 r..zip [zip - 1419 KB]

Metryka III kwartał 2017 r.zip [zip - 1394 KB]

Metryka II kwartał 2017 r. [zip - 1424 KB]

Metryka I kwartał 2017 r. [zip - 1313 KB]

Kwartalne informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny

Metryka Informacja o udzielonych w IV kwartale 2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny.pdf [pdf - 25 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w III kwartale 2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny.pdf [pdf - 232 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w II kwartale 2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny.pdf [pdf - 129 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w I kwartale 2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny.pdf [pdf - 128 KB]

Uchwała budżetowa

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf [pdf - 384 KB]

Metryka Prezentacja budżetu.zip [zip - 52 MB]

Metryka Uchwała budżetowa na 2017 rok.pdf [pdf - 450 KB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2017-2046.pdf [pdf - 406 KB]

Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2017 rok i wieloletniej prognozy finansowej.pdf [pdf - 3 MB]

Metryka Projekt uchwały budżetowej Miasta Rybnika na 2017 rok.pdf [pdf - 47 MB]

Metryka Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok.pdf [pdf - 56 MB]

Budżet 2016

Metryka Bilans skonsolidowany.pdf [pdf - 911 KB]

Metryka Prezentacja ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2016 rok [pdf - 189 MB]

Metryka Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.zip [zip - 2010 KB]

Metryka Uchwała IV SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.pdf [pdf - 768 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2016 rok.zip [zip - 9 MB]

Metryka Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Rybnika informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 [pdf - 417 KB]

Metryka Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.zip [zip - 25 MB]

Kwartalne sprawozdania budżetowe

Metryka IV kwartały 2016 r. [zip - 1327 KB]

Metryka III kwartały 2016 r. [zip - 1069 KB]

Metryka II kwartały 2016 r. [zip - 1040 KB]

Metryka I kwartał 2016 r. [zip - 1248 KB]

Kwartalne informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny

Metryka Informacja o udzielonych w IV kwartale 2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny.pdf [pdf - 342 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w III kwartale 2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny.pdf [pdf - 340 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w II kwartale 2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny [pdf - 224 KB]

Metryka Informacja o udzielonych w I kwartale 2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publiczno-prawny [pdf - 25 KB]

Uchwała budżetowa

Metryka Wydatki budżetu miasta plan na 2016 rok w układzie dzielnic [pdf - 39 MB]

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej [pdf - 691 KB]

Metryka Prezentacja budżetu na 2016 rok [pdf - 2 MB]

Metryka Uchwała budżetowa na 2016 rok [pdf - 513 KB]

Metryka Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2016-2046 [pdf - 379 KB]

        Projekt budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej

Metryka Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2046 [pdf - 3 MB]

Metryka Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok i WPF wraz z uzasadnieniem [pdf - 43 MB]

Metryka Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 rok [pdf - 52 MB]

Lata wcześniejsze

KONTROLE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ BUDŻETOWĄ I FINANSOWĄ

 
 
Odsłon strony: 32955 Metryka
Redaktor: Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-09-13 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn)
2019-09-13 Aktualizacja treści
2019-08-29 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn)
2019-08-29 Aktualizacja treści
2019-08-29 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn)
2019-08-29 Aktualizacja treści
2019-08-29 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn)
2019-08-29 Aktualizacja treści
2019-08-08 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn)
2019-08-08 Aktualizacja treści
2019-07-22 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn)
2019-07-22 Aktualizacja treści
2019-07-22 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn)
2019-07-22 Aktualizacja treści
2019-07-22 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn)
2019-07-22 Aktualizacja treści
2019-06-27 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn)
2019-06-27 Aktualizacja treści
2019-06-27 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn)
2019-06-27 Aktualizacja treści
2019-06-27 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn)
2019-06-27 Aktualizacja treści
2019-05-24 Aktualizacja treści
2019-05-24 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn)
2019-05-24 Aktualizacja treści
2019-05-24 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn)
2019-05-13 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn)
2019-05-13 Aktualizacja treści
2019-05-13 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn)
2019-05-13 Aktualizacja treści
2019-05-08 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn)
2019-05-08 Aktualizacja treści
2019-05-08 Aktualizacja treści
2019-05-08 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn)
2019-05-08 Aktualizacja treści
2019-05-08 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn)
2019-05-07 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn)
2019-05-07 Aktualizacja treści
2019-05-07 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn)
2019-05-07 Aktualizacja treści
2019-04-30 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn)
2019-04-30 Aktualizacja treści
2019-04-30 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn)
2019-04-30 Aktualizacja treści
2019-04-30 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn)
2019-04-30 Aktualizacja treści
2019-04-29 Aktualizacja treści
2019-04-29 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn)
2019-04-23 Aktualizacja treści Magdalena Szymańska-Stec (Referent Fn)
2019-04-23 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.