Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Data publikacji Tytuł Data przetargu
2018-11-27 Budowa instalacji klimatyzacji z podziałem na zadania: zadanie 1) budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku zadanie 2) budowa instalacji klimatyzacji w terenowych punktach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 2018-12-20 Pokaż
2018-11-21 Wykonanie umocnienia skarp i przeciwskarp wzdłuż ulicy Rudzkiej w Rybniku w formie projektuj i buduj 2018-12-06 Pokaż
2018-11-16 Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania (8 zadań) 2018-12-20 Pokaż
2018-11-02 Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na wylotach z kanalizacji deszczowej z podziałem na zadania. Zadanie 1. Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ. Zadanie 2. Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej. 2018-11-21 Pokaż
2018-10-31 Budowa placu zabaw i wiaty rowerowej przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2018-11-20 Pokaż
2018-10-31 Wykonanie instalacji odgromowej budynku warsztatu Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Kościuszki, dzielnica Śródmieście 2018-11-19 Pokaż
2018-10-29 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Teofila Brzozy i Arki Bożka 2018-11-13 Pokaż
2018-10-29 Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont ogrodzenia i elewacji. 2018-11-13 Pokaż
2018-10-24 Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na zadania 2018-11-09 Pokaż
2018-10-19 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Ochojec ul. Rybnicka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2018-11-06 Pokaż
2018-10-18 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej 2018-11-05 Pokaż
2018-10-16 Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich z podziałem na zadania 2018-10-31 Pokaż
2018-10-15 Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz piaskownicą do skoku w dal na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 14 w dzielnicy Popielów 2018-10-31 Pokaż
2018-10-12 Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2018-10-29 Pokaż
2018-10-08 Budowa placu zabaw – realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn.: Ogród zabaw „Zabawowe ZOO” wraz z integracją społeczno-kulturową w dzielnicy Boguszowice Osiedle 2018-10-24 Pokaż
2018-10-01 Zagospodarowanie terenu wokół toru rolkowego na terenie „Błoni” w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2018-10-17 Pokaż
2018-09-25 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2018 roku, z podziałem na zadania: Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Zebrzydowice, Niewiadom. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałowice, Gotartowice. 2018-10-11 Pokaż
2018-09-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dzielnica Golejów – rozbudowa budynku szkoły. 2018-10-08 Pokaż
2018-09-12 Zagospodarowanie terenu wokół „Pluskadełka” – budowa placu zabaw na skarpie na terenie MOSiR w dzielnicy Kamień 2018-09-27 Pokaż
2018-08-31 Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca, w dzielnicy Chwałowice 2018-09-20 Pokaż
2018-08-27 Przebudowa sygnalizacji świetlnych 2018-09-11 Pokaż
2018-08-24 Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku”, z podziałem na zadania: zadanie 1) rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych zadanie 2) rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik 2018-09-10 Pokaż
2018-08-24 Malowanie pomieszczeń Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 2018-09-12 Pokaż
2018-08-22 Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2018-09-10 Pokaż
2018-08-17 Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w dzielnicy Stodoły 2018-09-04 Pokaż
2018-08-09 Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj 2018-08-27 Pokaż
2018-08-07 Przebudowa instalacji c.o. i wykonanie instalacji wentylacji w Warsztatach Mechanicznych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku, dz. Meksyk 2018-08-22 Pokaż
2018-08-02 Utwardzenie nawierzchni w ramach zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego „Grzybówka” w Rybniku w dzielnicy Golejów 2018-08-20 Pokaż
2018-08-02 Modernizacja instalacji sterowania oświetleniem sceny oraz widowni w Domu Kultury, dzielnica Boguszowice Osiedle 2018-08-20 Pokaż
2018-08-01 Remont niecki basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich 2018-08-22 Pokaż
2018-07-31 Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-08-16 Pokaż
2018-07-31 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej 2018-08-17 Pokaż
2018-07-25 Budowa ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku, dzielnica Orzepowice (budżet obywatelski) 2018-08-09 Pokaż
2018-07-23 Naprawa balkonu nad wejściem głównym oraz zawilgoconych ścian sali lekcyjnej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście, 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 23 2018-08-08 Pokaż
2018-07-19 Roboty budowlane kanalizacyjne na terenie Miasta Rybnika, z podziałem na zadania 2018-08-07 Pokaż
2018-07-13 Roboty remontowe w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 i Rzeczna 8 2018-08-01 Pokaż
2018-07-11 Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na zadania: zadanie 1: Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Grabownia. zadanie 2: Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Ochojec. 2018-07-26 Pokaż
2018-07-11 Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku”, z podziałem na zadania: zadanie 1) rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych zadanie 2) rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik 2018-07-31 Pokaż
2018-07-04 Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania. Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Golejów, Grabownia, Ochojec, Rybnik-Północ, Wielopole. Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałęcice, Kłokocin, Niedobczyce, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Stodoły, Zamysłów. 2018-07-30 Pokaż
2018-07-03 Remont niecki basenowej w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich 2018-07-20 Pokaż
2018-06-27 Wymiana nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku, dzielnica Gotartowice, ul. Ziołowa 3 2018-07-12 Pokaż
2018-06-26 Roboty remontowe ogólnobudowlane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku dz. Niedobczyce, ul. Barbary 22 2018-07-12 Pokaż
2018-06-26 Przebudowa budynku Domu Kultury w dzielnicy Boguszowice Osiedle z podziałem na zadania: 1) Modernizacja nagłośnienia sali widowiskowej, 2) Modernizacja instalacji sterowania oświetleniem sceny oraz widowni, 3) Budowa instalacji klimatyzacji, 4) Malowanie sali widowiskowej 2018-07-11 Pokaż
2018-06-22 Zagospodarowanie terenu wokół „Pluskadełka” – budowa placu zabaw na skarpie na terenie MOSiR w dz. Kamień – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w formule zaprojektuj i wybuduj 2018-07-09 Pokaż
2018-06-19 Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania: zad. 1: Budowa podjazdu przy wejściu głównym z robotami towarzyszącymi w ZSP 5 dz. Północ w systemie zaprojektuj i wybuduj. zad. 2: Budowa podjazdu przy wejściu bocznym do budynku w ZSP 12, dz. Zebrzydowice w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2018-07-05 Pokaż
2018-06-19 Przebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego w Przedszkolu nr 7 w dzielnicy Północ 2018-07-05 Pokaż
2018-06-13 Budowa placu zabaw i wiaty rowerowej przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2018-06-28 Pokaż
2018-06-12 Budowa kanalizacji deszczowej i drogi przy ul. Górnośląskiej – bocznej 2018-06-27 Pokaż
2018-06-11 Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-06-29 Pokaż
2018-06-11 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-06-28 Pokaż
2018-06-06 Budowa siłowni zewnętrznych na terenie miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na zadania 2018-06-22 Pokaż
2018-06-04 Modernizacja zadaszenia muszli koncertowej w Parku im. Henryka Czempiela w Rybniku –Niedobczycach. Realizacja w systemie „zaprojektuj wybuduj” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018-06-20 Pokaż
2018-05-29 Roboty remontowe w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 i Rzeczna 8 2018-06-13 Pokaż
2018-05-24 Przedszkole nr 12 (ZSP 12) dzielnica Zebrzydowice; przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej. 2018-06-11 Pokaż
2018-05-18 Kaplica przydrożna w dzielnicy Chwałęcice przy ul. Bronisława Czecha - roboty remontowe ogólnobudowlane 2018-06-05 Pokaż
2018-05-16 Budowa systemu nagłośnienia na stadionie miniżużla, dzielnica Chwałowice 2018-06-04 Pokaż
2018-05-15 Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich z podziałem na zadania 2018-06-04 Pokaż
2018-05-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w dzielnicy Chwałęcice; instalacja piłkochwytu oraz wymiana ogrodzenia wraz z wykonaniem muru oporowego 2018-05-29 Pokaż
2018-05-02 OSP Gotartowice; roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne elektryczne – remont wieży (wewnątrz) 2018-05-17 Pokaż
2018-05-02 Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w dzielnicy Kamień z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 2018-05-23 Pokaż
2018-04-24 Przebudowa ulicy Raciborskiej w związku z budową dróg rowerowych w Rybniku 2018-05-10 Pokaż
2018-04-23 Wykonanie toalety kontenerowej dwustanowiskowej w dzielnicy Boguszowice Osiedle w systemie „projektuj i buduj” 2018-05-15 Pokaż
2018-04-23 Modernizacja obiektu Klub Kultury „Harcówka”, Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia (II etap) 2018-05-09 Pokaż
2018-04-20 Budowa nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 2018-05-07 Pokaż
2018-04-20 Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2018-05-10 Pokaż
2018-04-18 Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-05-10 Pokaż
2018-04-18 Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi (instalacje odgromowe i wentylacja mechaniczna), z podziałem na zadania: zad. 1: IV Liceum Ogólnokształcące w dzielnicy Chwałowice (sala gimnastyczna) zad. 2: Przedszkole nr 7 w dzielnicy Północ zad. 3: Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 „PRZYSTAŃ” w dzielnicy Śródmieście zad. 4: Ochotnicza Straż Pożarna w dzielnicy Boguszowice Stare (II etap) 2018-05-09 Pokaż
2018-04-18 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-05-09 Pokaż
2018-04-18 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (ZSP9) w dzielnicy Zamysłów wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. 2018-05-11 Pokaż
2018-04-16 Remont dróg na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zad. 1: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie miasta Rybnika. Zad. 2: Remont ul. Wiertniczej, ul. Wyrobiskowej i ul. Górniczego Stanu. 2018-05-07 Pokaż
2018-04-10 Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do nauki zawodów budowlanych. 2018-04-26 Pokaż
2018-04-10 Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym 2018-04-25 Pokaż
2018-04-04 Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na zadania: Zadanie 1) dzielnica Grabownia Zadanie 2) dzielnica Ochojec 2018-04-19 Pokaż
2018-03-29 Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ – zadanie realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” 2018-04-18 Pokaż
2018-03-29 Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich z podziałem na zadania 2018-04-16 Pokaż
2018-03-26 Zagospodarowanie terenów placówek oświatowych w zakresie obiektów sportowych, z podziałem na zadania: zad. 1: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare; zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych. zad. 2: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w dzielnicy Zamysłów; budowa obiektów sportowych i zagospodarowania terenu. 2018-04-11 Pokaż
2018-03-16 Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym „Pniowiec”, dzielnica Chwałęcicie – zaprojektuj i wybuduj 2018-04-09 Pokaż
2018-03-15 Rozbudowa boiska KS Silesia w dzielnicy Ligota Ligocka-Kuźnia – I etap, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – budowa ogrodzenia boiska. Zadanie nr 2 – budowa instalacji nawodnienia boiska 2018-04-03 Pokaż
2018-03-13 „Błonia”, dzielnica Paruszowiec-Piaski; zagospodarowanie terenu przy torze rolkowym – monitoring wizyjny 2018-03-28 Pokaż
2018-03-08 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika 2018-03-26 Pokaż
2018-02-23 Budowa parkingów na terenie miasta Rybnika: zadanie 1) ulica Morcinka zadanie 2) ulica Racławicka zadanie 3) ulica Hutnicza 2018-03-13 Pokaż
2018-02-22 Szkoła Podstawowa nr 19, dzielnica Kłokocin; wykonanie instalacji monitoringu szkoły i terenu. 2018-03-14 Pokaż
2018-02-21 Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dzielnica Północ - roboty remontowe malarskie oraz ukończenie wymiany posadzki PCV w obrębie I piętra segmentu B 2018-03-09 Pokaż
2018-02-14 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku, ul. Cmentarna 1, dzielnica Śródmieście – modernizacja szatni; roboty instalacyjne w zakresie monitoringu wraz z robotami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi 2018-03-01 Pokaż
2018-02-12 Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”, z podziałem na zadania 2018-03-05 Pokaż
2018-02-07 „Pniowiec”, dzielnica Chwałęcice; zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym – oświetlenie terenu, monitoring wizyjny 2018-02-22 Pokaż
2018-01-30 Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul. Kościuszki w dzielnicy Śródmieście 2018-02-23 Pokaż
2018-01-26 Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22, w dzielnicy Niedobczyce, do wymogów przeciwpożarowych 2018-02-13 Pokaż
2018-01-23 Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ – zadanie realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” 2018-02-07 Pokaż
2017-12-29 Doposażenie boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice w trybuny dla widzów (realizacja projektu budżetu obywatelskiego) 2018-01-16 Pokaż
2017-12-29 Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna na nawierzchnię poliuretanową w ramach projektu budżetu obywatelskiego pod nazwą „Ćwiczymy i myślimy przy tym zdrowo się bawimy!”. 2018-01-17 Pokaż
2017-12-29 Budowa łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku 2018-01-16 Pokaż
2017-12-22 Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”, z podziałem na zadania: zad. 1: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (hala i basen oraz pawilon Judo przy ul. Powstańców Śl.), dz. Śródmieście. zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 24 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14), dz. Popielów. zad. 3: Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście. 2018-01-09 Pokaż
2017-12-20 Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Chwałowice 2018-01-04 Pokaż
2017-12-07 Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny – roboty remontowe przy adaptacji segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno –Przedszkolnego (Szkoła Życia) 2018-01-03 Pokaż
2017-12-01 Budynek OSP w dzielnicy Ochojec; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont kuchni na parterze (kontynuacja robót) i korytarza wewnętrznego na I piętrze. 2017-12-19 Pokaż
2017-11-17 Przebudowa ulicy Józefa Cyrana w Rybniku 2017-12-05 Pokaż
2017-11-10 Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na zadania: Zadanie 1) dzielnica Grabownia Zadanie 2) dzielnica Ochojec 2017-11-27 Pokaż
2017-11-08 Industrialne Centrum Kultury w dzielnicy Niewiadom – roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadania: zad. 1) ICK Dom Kultury – roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne, zad. 2) ICK budynek przy ul. Mościckiego – remont sanitariatu. 2017-11-27 Pokaż
2017-11-08 Roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadania: Zadanie 1) Szkoła Podstawowa nr 24 im. Leona Kruczkowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 Zadanie 2) Przedszkole nr 25 w Rybniku dzielnicy Niedobczyce 2017-11-24 Pokaż
2017-11-07 Roboty remontowe ogólnobudowlane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Placówka Wsparcia Dziennego w Rybniku, dzielnica Maroko – Nowiny, ul. Floriańska 24 2017-11-22 Pokaż
2017-11-02 Roboty remontowe ogólnobudowlane w Ośrodku Pomocy Społecznej w dzielnicy Północ 2017-11-17 Pokaż
2017-11-02 Zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Górnośląskiej – zadanie realizowane w systemie projektuj i buduj 2017-11-20 Pokaż
2017-11-02 Budowa sceny na terenie parku „Wiśniowiec” w dzielnicy Północ 2017-11-17 Pokaż
2017-10-27 Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w budynku OSP Gotartowice w Rybniku, ul. Gotartowicka 21c - izolacja ścian piwnicznych budynku, wymiana drzwi, kanalizacja sanitarna zewnętrzna i wewnętrzna 2017-11-14 Pokaż
2017-10-26 Konserwacja cieków wodnych i rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2017 roku z podziałem na zadania 2017-11-13 Pokaż
2017-10-25 Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych w dzielnicach miasta Rybnika z podziałem na zadania 2017-11-10 Pokaż
2017-10-18 Street Workout w dzielnicy Kamień 2017-11-03 Pokaż
2017-10-16 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby punktu przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Sportowej (SP23), w dzielnicy Niewiadom 2017-11-06 Pokaż
2017-10-13 Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych ul. Barbary 22 C, dzielnica Niedobczyce – roboty remontowe ogólnobudowlane 2017-10-31 Pokaż
2017-10-13 Roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne (w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz kanalizacji zewnętrznej) w Zespole Szkół nr 1 w dzielnicy Śródmieście 2017-11-02 Pokaż
2017-10-12 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12) przy ulicy Sportowej w dzielnicy Niewiadom 2017-11-02 Pokaż
2017-10-11 Budowa przepustu i chodnika w Rybniku przy ul. Prostej 2017-10-27 Pokaż
2017-10-10 Siłownia na wolnym powietrzu w dzielnicy Kłokocin. 2017-10-25 Pokaż
2017-10-09 Remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg 2017-10-25 Pokaż
2017-10-04 „Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rodziny w Rybniku” – adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku przy ulicy Miejskiej 13b w dzielnicy Śródmieście 2018-02-08 Pokaż
2017-10-03 Budowa torów do mini-golfa w dzielnicy Popielów 2017-10-19 Pokaż
2017-10-02 Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Popielów 2017-10-20 Pokaż
2017-10-02 Budowa nawierzchni na terenach rekreacyjno-sportowych dla inwestycji realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania 2017-10-17 Pokaż
2017-09-29 Roboty remontowe w zakresie kanalizacji deszczowej w budynku OSP dz. Golejów 2017-10-17 Pokaż
2017-09-27 Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w dzielnicy Niewiadom; budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-10-12 Pokaż
2017-09-27 Kaplica przydrożna w dzielnicy Chwałęcice; roboty remontowe ogólnobudowlane 2017-10-12 Pokaż
2017-09-25 Zespół Szkół Sportowych w dzielnicy Maroko-Nowiny, ul. Grunwaldzka 18; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont dachu. 2017-10-10 Pokaż
2017-09-22 Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48; dz. Północ - remont pomieszczeń 2017-10-11 Pokaż
2017-09-21 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Nowej w systemie „zaprojektuj i buduj” 2017-10-09 Pokaż
2017-09-20 Zespół Szkół Sportowych w dzielnicy Maroko – Nowiny, ul. Grunwaldzka 18; budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki (przebudowa nawierzchni boisk) 2017-10-05 Pokaż
2017-09-19 Budowa tężni solankowej oraz I etapu parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM Huta „Silesia”, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-10-04 Pokaż
2017-09-18 Wymiana instalacji wodnej i hydrantowej w budynku OSP Kłokocin. 2017-10-03 Pokaż
2017-09-18 Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, dz. Północ – remont pomieszczeń piwnicznych segmentów B i C. 2017-10-04 Pokaż
2017-09-15 Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare 2017-10-02 Pokaż
2017-09-14 Przedszkole nr 3, dzielnica Paruszowiec-Piaski; remont elewacji. 2017-09-29 Pokaż
2017-09-14 Budowa przepustu i chodnika w Rybniku przy ul. Prostej 2017-10-02 Pokaż
2017-09-13 Straż Miejska w Rybniku; roboty remontowe ogólnobudowlane 2017-09-29 Pokaż
2017-09-11 Roboty inwestycyjne i remontowe w zakresie elewacji budynków placówek miejskich: zad.1:OSP,dz.Boguszowice Stare;termomodernizacja budynku (etap I). zad.2:Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań”;termomodernizacja. zad.3:Przedszkole nr10;remont elewacji 2017-09-27 Pokaż
2017-09-08 Boisko MOSiR przy ul. 1 Maja, dzielnica Chwałowice; wymiana ogrodzenia i budowa piłkochwytu 2017-09-25 Pokaż
2017-09-08 Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie „Błoni” w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski – II etap 2017-09-26 Pokaż
2017-09-08 Roboty remontowe w placówkach Ochotniczych Straży Pożarnych, z podziałem na zadania: zad. 1: Roboty remontowe w OSP Boguszowice. zad. 2: Roboty remontowe w OSP Kłokocin. 2017-09-26 Pokaż
2017-09-07 Roboty ogólnobudowlane remontowe z podziałem na zadania: Zadanie 1) Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” Zadanie 2) Boisko MOSIR w dzielnicy Niedobczyce Zadanie 3) Szkoła Podstawowa nr 24 Zadanie 4) Przedszkole nr 25 2017-09-22 Pokaż
2017-09-04 Remont pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi w budynku byłej biblioteki w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-09-19 Pokaż
2017-08-31 Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania: zad. 1: Budowa podjazdu przy wejściu głównym z robotami towarzyszącymi w ZSP 5 dz. Półno 2017-09-19 Pokaż
2017-08-24 Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz z robotami remontowymi. 2017-09-12 Pokaż
2017-08-22 Remont schodów zewnętrznych wejściowych i terenowych oraz chodników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w dzielnicy Północ, ul. Różańskiego 14A 2017-09-06 Pokaż
2017-08-22 OSP Kłokocin; remont instalacji elektrycznej w garażu. 2017-09-07 Pokaż
2017-08-22 Wymiana instalacji i kotła centralnego ogrzewania w budynku OSP Chwałowice. 2017-09-07 Pokaż
2017-08-18 Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2017-09-04 Pokaż
2017-08-11 Budowa boisk do siatkówki plażowej i koszykówki (przebudowa nawierzchni boisk) przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku, w dzielnicy Maroko-Nowiny 2017-08-29 Pokaż
2017-08-10 Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w Gimnazjum 1 dz. Śródmieście w Rybniku 2017-08-28 Pokaż
2017-08-09 Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie „Błoni” w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski – II etap. 2017-08-24 Pokaż
2017-08-08 Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-08-24 Pokaż
2017-08-08 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania: zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 6 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9), dzielnica Zamysłów. zad. 2: Przedsz 2017-09-06 Pokaż
2017-08-04 Przedszkole nr 22 w Rybniku, dzielnica Gotartowice, ul. Gotartowicka 24 - remont ścian fundamentowych i piwnicznych wraz z drenażem 2017-08-22 Pokaż
2017-08-04 Kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w dzielnicy Niewiadom; budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu 2017-08-21 Pokaż
2017-08-01 Wymiana nawierzchni na ulicy Podmiejskiej w Rybniku 2017-08-18 Pokaż
2017-08-01 Budowa tężni solankowej oraz I etapu parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM Huta „Silesia”, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2017-08-29 Pokaż
2017-07-31 Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania: 1) Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 2) Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 3) Modernizacja placu zabaw przy ul. Żurawiej 2017-08-17 Pokaż
2017-07-27 Roboty remontowe ogólnobudowlane z podziałem na zadania: Zadanie 1) Zespół Szkól Mechaniczno – Elektrycznych Zadanie 2) Gimnazjum nr 13 Zadanie 3) Przedszkole nr 25 2017-08-11 Pokaż
2017-07-26 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dzielnica Maroko-Nowiny; remont nawierzchni chodników. 2017-08-11 Pokaż
2017-07-26 Zad. 1) Roboty remontowe w Gimnazjum nr 12 w Rybniku dzielnicy Niewiadom Zad. 2) Roboty ogólnobudowlane w SP 35 w Rybniku dzielnice Chwałowice Zad. 3) Budowa piłkochwytu na terenie boiska KS „Polonia” Niewiadom 2017-08-10 Pokaż
2017-07-25 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, dz. Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane: 1) Wymiana stolarki drzwiowej, 2) Wymiana nawierzchni placu i chodników, 3) Wymiana ogrodzenia 2017-08-09 Pokaż
2017-07-19 Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare 2017-08-07 Pokaż
2017-07-18 Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania 2017-08-03 Pokaż
2017-07-17 Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz z robotami remontowymi. 2017-08-01 Pokaż
2017-07-14 Roboty naprawcze obiektów mostowych z podziałem na 2 zadania: 1) Roboty naprawcze kładki dla pieszych na rzece Ruda w ciągu ul. Nad Zalewem 2) Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku. 2017-07-31 Pokaż
2017-07-05 Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania: zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice. zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 24 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14), dz. Popi 2017-07-20 Pokaż
2017-06-30 Remont schodów zewnętrznych wejściowych i terenowych oraz chodników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w dzielnicy Północ, ul. Różańskiego 14A 2017-07-18 Pokaż
2017-06-29 Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; adaptacja części holu głównego na potrzeby przebudowy pomieszczeń kasy biletowej i portierni; realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2017-07-19 Pokaż
2017-06-19 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2017 roku z podziałem na zadania (3 zadania) 2017-07-05 Pokaż
2017-06-19 Przygotowanie koncepcji wraz z projektem budowlanym wiaty oraz jej dostawa i montaż na wewnętrznym dziedzińcu Urzędu Miasta Rybnika 2017-07-04 Pokaż
2017-06-14 Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych z podziałem na zadania: zad. 1) Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare zad. 2) Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 zad. 3) Modernizacja p 2017-07-04 Pokaż
2017-06-12 Roboty remontowe ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne w Gimnazjum nr 4 w Rybniku, ul. Rybacka 55, dzielnica Rybnicka Kuźnia. 2017-06-28 Pokaż
2017-06-12 Roboty remontowe ogólnobudowlane z podziałem na zadania: 1) Gimnazjum nr 10; remont sanitariatów, 2) Zespół Szkół nr 2; remont posadzki w korytarzach wraz z robotami towarzyszącymi, 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; roboty malarskie wewnętrzne. 2017-06-27 Pokaż
2017-06-06 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika w budynku „Hermes” 2017-06-21 Pokaż
2017-06-05 Przebudowa pomieszczeń 2-go piętra na potrzeby szkoły podstawowej w Gimnazjum 1 dz. Śródmieście w Rybniku 2017-06-20 Pokaż
2017-06-02 Roboty budowlano-montażowe z podziałem na zadania: Zadanie 1) Budowa trybun na terenie boiska MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego Zadanie 2) Roboty remontowo-budowlane zaplecza MOSiR w Rybniku przy ulicy Małachowskiego Zadanie 3) Roboty remontowe w 2017-06-20 Pokaż
2017-06-02 Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ul. Orzepowickiej, w dzielnicy Maroko-Nowiny. 2017-06-20 Pokaż
2017-06-02 Modernizacja instalacji elektrycznej na scenie w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku 2017-06-19 Pokaż
2017-05-31 Przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od mostu na rzece Nacyna do ronda Gliwickiego 2017-06-21 Pokaż
2017-05-30 Roboty remontowe z podziałem na zadania: zadanie 1) Zespół Szkół Technicznych w dzielnicy Śródmieście 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w dzielnicy Popielów 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice 2017-06-14 Pokaż
2017-05-29 Roboty ogólnobudowlane w placówkach miasta Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1) Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 Zadanie 2) Przebudowa bloku kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 2017-06-19 Pokaż
2017-05-24 Budowa dróg bocznych od ulicy Bratków 2017-06-09 Pokaż
2017-05-23 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Rybnika, realizowana w systemie „projektuj i buduj” z podziałem na zadania. 2017-06-07 Pokaż
2017-05-22 Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka na ul. Powstańców Śląskich – Jana III Sobieskiego – św. Jana w Rybniku. 2017-06-06 Pokaż
2017-05-17 Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania 2017-06-05 Pokaż
2017-05-16 Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; adaptacja części holu głównego na potrzeby przebudowy pomieszczeń kasy biletowej i portierni; realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2017-05-31 Pokaż
2017-05-15 Instalacja sieci teleinformatycznej 2017-05-30 Pokaż
2017-05-08 Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, z podziałem na zadania: 2017-05-29 Pokaż
2017-04-28 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 (SP2), dzielnica Smolna – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej 2017-05-15 Pokaż
2017-04-21 Budowa łącznika ulic Rudzka – Wierzbowa, budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Rudzka – Raciborska oraz przebudowa ulicy Kotucza na odcinku od obiektu mostowego do ronda Wileńskiego. 2017-05-10 Pokaż
2017-04-12 Roboty drogowe z podziałem na zadania: Zad. 1: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika. Zad. 2: Przebudowa ul. Piownik. 2017-05-04 Pokaż
2017-04-12 Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła z podziałem na zadania 2017-05-08 Pokaż
2017-04-10 Budowa dworca kolejki wąskotorowej w Rybniku, w dzielnicy Stodoły; realizacja zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" 2017-04-26 Pokaż
2017-04-07 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Gliwickiej w dzielnicy Wielopole, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. 2017-04-25 Pokaż
2017-04-06 Rewitalizacja torów kolei wąskotorowej na odcinku od granic miasta Rybnika do stacji przesiadkowej Stodoły – w formie projektuj i buduj 2017-04-24 Pokaż
2017-04-04 Roboty brukarskie z podziałem na zadania: zad. 1: Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika zad. 2: Naprawa chodników na ul. Lompy, dz. Boguszowice Osiedle - budżet obywatelski 2017-04-20 Pokaż
2017-04-03 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15) przy ul. Gzelskiej w dzielnicy Chwałęcice, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. 2017-04-20 Pokaż
2017-03-31 Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku w km 5+303 – 6+850 (Etap IV) 2017-05-22 Pokaż
2017-03-30 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2017-04-18 Pokaż
2017-03-21 Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu terenu placu zabaw oraz zadaszenia grillowego przy ul. bł. ks. E. Szramka w dzielnicy Stodoły. 2017-04-05 Pokaż
2017-03-20 Przedszkole nr 20 w dzielnicy Boguszowice Osiedle; instalacja systemu monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. 2017-04-05 Pokaż
2017-03-13 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej od ul. Kotucza do ul. Budowlanych - projekt techniczny i roboty budowlane 2017-04-04 Pokaż
2017-03-07 Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym. 2017-03-22 Pokaż
2017-02-21 Kryta pływalnia MOSiR przy ul. Jastrzębskiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle; wymiana folii basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi. 2017-03-09 Pokaż
2017-02-17 Roboty remontowe na terenie Urzędu Miasta Rybnika: odnowienie elewacji budynku Urzędu Miasta, remont ogrodzenia, remont garażu 2017-03-06 Pokaż
2017-02-13 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w dzielnicy Chwałęcice; dobudowa segmentu przedszkolnego wraz z adaptacją budynku SP 27 na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury sportowej 2017-03-06 Pokaż
2017-02-08 Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej (bocznej ulicy Podmiejskiej) w dzielnicy Rybnicka Kuźnia. 2017-02-27 Pokaż
2017-01-27 Remont sanitariatów i kuchni w OSP Ochojec. 2017-02-14 Pokaż
2017-01-27 Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka na ul. Powstańców Śląskich – Jana III Sobieskiego – św. Jana w Rybniku. 2017-02-13 Pokaż
2016-12-23 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7; przebudowa segmentu sportowego w zakresie dostosowania klatki schodowej do wymogów ochrony przeciwpożarowej, pomieszczenia nieczynnego basenu na salę gimnastyczną oraz pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego. 2017-01-16 Pokaż
2016-12-23 Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zad. 1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki 55, zad. 2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16. 2017-01-10 Pokaż
2016-12-16 Rozbudowa budynku Przedszkola nr 7 przy ulicy Solskiego 2 w dzielnicy Północ wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku istniejącym 2017-01-12 Pokaż
2016-12-13 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie jednostek oświatowych w Rybniku. 2017-01-03 Pokaż
2016-12-09 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika z podziałem na zadania 2016-12-27 Pokaż
2016-12-01 Roboty remontowe ogólnobudowlane - malarskie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, dz. Północ przy ul. Żużlowej 25 2016-12-20 Pokaż
2016-11-23 Roboty w zakresie nawierzchni z podziałem na zadania: Zad. 1: Utwardzanie dojazdu do boiska przy ulicy Cystersów. Zad. 2: Wykonanie robót bitumicznych na ul. Zajęczej i Klonowej. Zad. 3: Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy obiekcie sportowym 2016-12-12 Pokaż
2016-11-23 Utwardzenie terenu działki przy ulicy Oskara Kolberga w ramach poprawy funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2016-12-09 Pokaż
2016-11-21 Podłączenie budynku przy ulicy L. Okulickiego 14 do kanalizacji sanitarnej. 2016-12-06 Pokaż
2016-11-18 Budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie "Błoni" w Rybniku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2016-12-07 Pokaż
2016-11-18 Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rybniku, w dzielnicy Ochojec 2016-12-07 Pokaż
2016-11-15 Roboty remontowo-budowlane w obiektach na terenie Rybnika z podziałem na zadania: Zad.1: Roboty (…) w mieszkaniu przy ul. Rzecznej 4/2 (…). Zad.2: Izolacja przeciwwilgociowa murów budynku (...) Zad.3: Naprawa schodów zewnętrznych w budynku OSP w dz. Stodo 2016-12-01 Pokaż
2016-11-15 Roboty rozbiórkowe istniejących obiektów i budowa widowni na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego, w dzielnicy Boguszowice Stare. 2016-12-05 Pokaż
2016-11-14 Zagospodarowanie terenu w zakresie budowy bieżni, placu zabaw oraz parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, w dzielnicy Golejów. 2016-11-30 Pokaż
2016-10-10 Budowa ulicy Wisławy Szymborskiej 2016-10-28 Pokaż
2016-10-10 Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i Żorach oraz budowa Drogi Śródmiejskiej 2016-12-21 Pokaż
2016-10-06 Budowa kontenerowych zapleczy socjalnych na boiskach na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie 1: Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego na boisku KS Polonia, dz. Niewiadom Zadanie 2: Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego na boisku KS 2016-10-24 Pokaż
2016-10-03 Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Braci Nalazków w dzielnicy Boguszowice Stare 2016-10-20 Pokaż
2016-09-30 Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetlenia w Rybniku 2016-11-04 Pokaż
2016-09-16 Powiatowy Urząd Pracy, dzielnica Śródmieście – roboty remontowe ogólnobudowlane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2016-10-04 Pokaż
2016-09-14 Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1: OSP Kamień Zadanie 2: OSP Chwałęcice Zadanie 3: OSP Gotartowice Zadanie 4: OSP Kłokocin 2016-09-29 Pokaż
2016-09-12 Roboty remontowe ogólnobudowlane w Przedszkolu nr 10 w dzielnicy Maroko-Nowiny 2016-09-29 Pokaż
2016-09-12 Roboty remontowe ogólnobudowlane pomieszczeń pralni i elementów małej architektury na terenie Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rybniku przy ul. W. Hibnera 55 2016-10-03 Pokaż
2016-09-09 Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Remont pokrycia dachu w OSP Popielów Zadanie 2: Roboty remontowe ogólnobudowlane w OSP Grabownia Zadanie 3: Roboty remontowe ogó 2016-09-28 Pokaż
2016-09-06 Miejski Dom Pomocy Społecznej, dzielnica Północ – roboty remontowe ogólnobudowlane 2016-09-22 Pokaż
2016-09-05 Budowa i remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg. 2016-09-21 Pokaż
2016-09-01 Budowa parkingu dla samochodów osobowych do obsługi Gimnazjum nr 7 i Przedszkola nr 50 w dzielnicy Boguszowice Stare. Realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2016-09-19 Pokaż
2016-08-31 Remont muru oporowego na parkingu przy ulicy 3 maja (od strony parkingu PSS „Społem”) 2016-09-15 Pokaż
2016-07-27 Miejski Dom Pomocy Społecznej, dzielnica Północ; wymiana windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2016-08-12 Pokaż
2016-07-11 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2016 roku, z podziałem na zadania 2016-07-26 Pokaż
2016-07-11 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych w dzielnicach: Orzepowice, Kłokocin, Boguszowice Stare, Wielopole i Chwałowice 2016-07-27 Pokaż
2016-07-01 Termomodernizacja i malowanie elewacji w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika 2016-07-21 Pokaż
2016-07-01 Klub Kultury Harcówka dzielnica Ligota-Ligocka Kuźnia - przebudowa i modernizacja budynku 2016-07-20 Pokaż
2016-07-01 Roboty remontowe ogólnobudowlane w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w dzielnicy Maroko-Nowiny. 2016-07-18 Pokaż
2016-07-01 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Reymonta 2016-07-25 Pokaż
2016-06-30 Remont zmywalni w Przedszkolu nr 25 w Rybniku 2016-07-18 Pokaż
2016-06-30 Roboty remontowe w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. ks. Józefa Szafranka wraz z opracowaniem projektu aranżacji pomieszczeń (wiatrołap, hol, szatnia) na poziomie przyziemia. Realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2016-07-19 Pokaż
2016-06-29 Remont pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika 2016-07-18 Pokaż
2016-06-23 Remont chodnika na dojściu do budynku filii Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Winklera w Rybniku, dzielnica Maroko-Nowiny. 2016-07-08 Pokaż
2016-06-22 Wymiana parkietu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Józefa Rymera 24a, dzielnica Niedobczyce. 2016-07-11 Pokaż
2016-06-21 Roboty naprawcze obiektów mostowych na ul. Reymonta, Sportowej, Za Torem, Partyzantów, Gliwickiej, Obwiedni Północnej, Włościańskiej, Wodzisławskiej, Obwiedni Południowej, Janasa, Hallera, Górnośląskiej, Sygnały, Zamenhofa oraz w rejonie skrzyżowania ulic 2016-07-11 Pokaż
2016-06-17 Adaptacja byłego mieszkania służbowego w Gimnazjum nr 12 na punkt przedszkolny ZSP 2 w Rybniku dz. Niewiadom przy ul. Sportowej 52 2016-07-04 Pokaż
2016-06-17 Budowa instalacji oświetlenia i nadzoru wizyjnego boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w dz. Orzepowice 2016-07-04 Pokaż
2016-06-10 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, dzielnica Chwałęcice; wymiana wykładziny podłogowej PCV z naprawą podłoża, robotami malarskimi i towarzyszącymi w korytarzu I piętra. 2016-06-28 Pokaż
2016-06-10 Roboty budowlane z podziałem na zadania: Zadanie 1: Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika. Zadanie 2: Remont zatoki autobusowej przy ulicy Piłsudskiego. Zadanie 3: Utwardzenie nawierzchni miejsc postojowych przy obiekcie sportowym przy ulicy Sygnał 2016-06-27 Pokaż
2016-06-10 Remont pomieszczeń przyziemia w budynku Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na potrzeby utworzenia dodatkowego punktu przedszkolnego w Rybniku dz. Niedobczyce ul. Barbary 22 2016-06-27 Pokaż
2016-06-06 Remont sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg 2016-06-22 Pokaż
2016-06-06 Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów: 1) Plac zabaw przy ul. Gen. Waltera 5, dzielnica Maroko-Nowiny; zmiana lokalizacji (przeniesienie) urządzeń zabawowych, zagospodarowanie terenu nowego placu zabaw. 2) Budowa toru do gry w BOULES na 2016-06-21 Pokaż
2016-06-02 Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie 1) Zespół Szkół nr 2, dzielnica Północ; malowanie pomieszczeń wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi Zadanie 2) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dzielnica Maroko-Nowiny; 2016-06-20 Pokaż
2016-05-31 Budynek administracyjny Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w dzielnicy Niewiadom; rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego. 2016-06-16 Pokaż
2016-05-31 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w dzielnicy Popielów; przebudowa instalacji wentylacji w kuchni. 2016-06-15 Pokaż
2016-05-27 Zadanie 1) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dzielnica Śródmieście; remont szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej Zadanie 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dzielnica Boguszowice Stare; remont sanitariatu 2016-06-15 Pokaż
2016-05-25 Adaptacja byłego mieszkania służbowego w Gimnazjum nr 12 na punkt przedszkolny ZSP 2 w Rybniku dz. Niewiadom przy ul. Sportowej 52 2016-06-09 Pokaż
2016-05-18 Przedszkole nr 32 w dzielnicy Kamień - przebudowa pomieszczeń parteru budynku przedszkola na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego i pomieszczeń biurowych 2016-06-06 Pokaż
2016-05-17 Remont ogrodzenia i schodów zewnętrznych w Przedszkolu nr 39 w Rybniku dz. Boguszowice Osiedle przy ul. Osiedle Południe 20 2016-06-01 Pokaż
2016-05-13 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Rajskiej w dzielnicy Boguszowice Osiedle; realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj 2016-06-01 Pokaż
2016-05-09 Wymiana sześciu bram garażowych w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście 2016-05-25 Pokaż
2016-04-15 Przebudowa ulicy Jabłoniowej – projekt techniczny i roboty budowlane. 2016-05-11 Pokaż
2016-04-15 Wykonanie zatoki autobusowej w ciągu ulicy Żorskiej 2016-05-10 Pokaż
2016-04-15 Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; przebudowa części pomieszczeń na potrzeby kostiumerii, pomieszczeń socjalnych i garderób; realizacja robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2016-05-09 Pokaż
2016-04-15 Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika (II etap) 2016-05-04 Pokaż
2016-04-15 Roboty budowlane w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na 2 zadania: zad. 1: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dz. Paruszowiec-Piaski – Budowa chodnika na terenie boiska z robotami towarzyszącymi. zad. 2: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - mieszkanie 2016-05-16 Pokaż
2016-04-15 Przebudowa kuchni w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, w dzielnicy Maroko-Nowiny 2016-05-11 Pokaż
2016-04-15 Wykonanie robót elektrycznych w obiektach OSP z podziałem na zadania 2016-05-12 Pokaż
2016-04-15 Wykonanie instalacji klimatyzacji w obiektach MOSiR w Rybniku z podziałem na zadania 2016-05-10 Pokaż
2016-04-13 Wymiana kotła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Boguszowice Stare. 2016-05-16 Pokaż
2016-04-13 Remont piłkochwytu przy boisku piłkarskim MOSiR w dzielnicy Wielopole 2016-05-04 Pokaż
2016-04-12 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w dzielnicach Miasta Rybnika realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2016 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na zadania 2016-04-28 Pokaż
2016-04-11 Budowa zatoki na ul. Czecha 2016-04-26 Pokaż
2016-04-11 Dostosowanie obiektów i lokali dla potrzeb świetlic środowiskowych na terenie Miasta Rybnika, w tym do wymagań § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.10.2015 r. 2016-04-27 Pokaż
2016-04-08 Gimnazjum nr 1 w dzielnicy Śródmieście; remont bloku żywieniowego i izolacja przeciwwilgociowa murów budynku; realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj 2016-04-25 Pokaż
2016-04-07 Budynek administracyjny Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w dzielnicy Niewiadom; rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego. 2016-04-26 Pokaż
2016-04-05 Monitoring infrastruktury w dzielnicy Kłokocin (Ochotnicza Straż Pożarna, Przedszkole nr 21, Szkoła Podstawowa nr 19). 2016-04-29 Pokaż
2016-04-05 Ubezpieczenie i remont rowów odwadniających w dzielnicach Golejów i Chwałęcice w 2016 r., z podziałem na zadania 2016-04-21 Pokaż
2016-04-05 Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym. 2016-04-20 Pokaż
2016-04-04 Budowa nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji 2016-04-21 Pokaż
2016-03-31 Remont podłóg i wymiana instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi w Przedszkolu nr 42 w Rybniku dz. Maroko-Nowiny przy ul. Stanisława Moniuszki 3 2016-04-15 Pokaż
2016-03-30 Przedszkole nr 43 w dzielnicy Maroko-Nowiny; wymiana stolarki okiennej i remontowe wewnętrzne roboty budowlane. 2016-04-14 Pokaż
2016-03-24 Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj z podziałem na zadania (8 zadań) 2016-04-11 Pokaż
2016-03-18 Przebudowa ulicy Wawelskiej. 2016-04-05 Pokaż
2016-03-18 Budowa siłowni terenowej, miasteczka ruchu drogowego i placu z grami planszowymi na osiedlu Korfantego (zaprojektuj i wybuduj) 2016-04-05 Pokaż
2016-03-16 Przebudowa mostu na rzece Nacyna w ciągu ulicy Raciborskiej w Rybniku 2016-04-08 Pokaż
2016-03-10 Szkoła Podstawowa nr 1, dzielnica Śródmieście - modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej. 2016-04-01 Pokaż
2016-03-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w dzielnicy Orzepowice; modernizacja bloku kuchennego. 2016-03-23 Pokaż
2016-03-03 STODÓŁKA - zagospodarowanie terenu przy ul. bł. ks. Emila Szramka na potrzeby organizacji spotkań społeczności w dzielnicy Stodoły - zadaszenie festynowe z paleniskiem grillowym, wyposażeniem i urządzeniem zieleni; - realizacja robót w systemie zaprojektu 2016-03-21 Pokaż
2016-03-01 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2016-03-16 Pokaż
2016-02-26 Zadanie 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dzielnica Orzepowice - wykonanie oświetlenia zewnętrznego Zadanie 2) Przedszkole nr 39, dzielnica Boguszowice Osiedle - wymiana rozdzielni głównej 2016-03-15 Pokaż
2016-02-24 Zadanie 1) Modernizacja i doposażenie zewnętrznego monitoringu obiektów kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych w dzielnicy Chwałowice Zadanie 2) Gimnazjum nr 4, dzielnica Rybnicka Kuźnia; instalacja monitoringu wizyjnego boiska szkolnego 2016-03-16 Pokaż
2016-02-18 Zespół Szkół nr 2 w dzielnicy Północ; remont ogrodzenia 2016-03-07 Pokaż
2016-02-17 Rozbudowa infrastruktury sportowej i zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum Sportowym nr 1 w Rybniku, dz. Śródmieście 2016-03-04 Pokaż
2016-02-17 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny; przebudowa instalacji hydrantowej 2016-03-03 Pokaż
2016-02-15 Zadanie 1: Gimnazjum nr 1 w dzielnicy Śródmieście; dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej Zadanie 2: OPP Zespół Przygoda dz. Meksyk; budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu 2016-03-14 Pokaż
2016-02-04 Przebudowa pomieszczeń w rejonie klatki schodowej i garderób w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście, w celu ich dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi. 2016-02-24 Pokaż
2016-02-04 Remont ulicy Średniej 2016-02-23 Pokaż
2016-01-28 Gimnazjum nr 7 w dzielnicy Boguszowice Stare - budowa instalacji oświetlenia i nadzoru wizyjnego boiska wielofunkcyjnego 2016-02-16 Pokaż
2016-01-20 Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2016-02-04 Pokaż
2016-01-14 Zadanie 1) Remont bocznej ulicy Sztygarskiej, dzielnica Niedobczyce Zadanie 2) Remont ulicy Karlika, dzielnica Niedobczyce 2016-02-01 Pokaż
2016-01-14 Budowa wodnego placu zabaw w dzielnicy Kamień pod nazwą: PLUSKADEŁKO - WODNY PLAC ZABAW W KAMIENIU; zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach budżetu obywatelskiego 2016 - projekt ogólnomiejski 2016-02-03 Pokaż
2015-12-04 Wymiana sześciu bram garażowych w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście 2015-12-21 Pokaż
2015-11-24 Zadanie 1: Wymiana kotła c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Orzepowice Zadanie 2: Wymiana kotła i instalacji c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Boguszowice-Stare. 2015-12-10 Pokaż
2015-11-23 Zadanie 1: Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście; przebudowa części pomieszczeń na potrzeby kostiumerii, pomieszczeń socjalnych i garderób, Zadanie 2: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w dzielnicy Śródmieście; budowa windy dostosowanej do 2015-12-08 Pokaż
2015-11-23 Zadanie 1: Roboty izolacyjne w obrębie ścian piwnic i remontowe roboty towarzyszące w OLR w dzielnicy Maroko-Nowiny, Zadanie 2: Remont pokrycia dachowego budynku garażu wraz z robotami towarzyszącymi w OSP w dzielnicy Ochojec. 2015-12-09 Pokaż
2015-11-12 Remonty dachów obiektów placówek miejskich 2015-11-30 Pokaż
2015-11-12 Muzeum, dz. Śródmieście; instalacja windy wewnętrznej, budowa zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne 2015-11-27 Pokaż
2015-11-04 Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od ulicy Stalowej do granic miasta Rybnika 2016-01-28 Pokaż
2015-10-28 Remont nawierzchni - budowa chodnika dla potrzeb osób niepełnosprawnych na Placu Wolności w Rybniku 2015-11-12 Pokaż
2015-10-26 Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Remont ogrodzenia szkolnego i remont schodów prowadzących na boisko szkolne w ZSP 12 w Rybniku w dzielnicy Zebrzydowice, Zadanie 2: Naprawa dachu w budynku OSP w dzielni 2015-11-12 Pokaż
2015-10-26 Remont części pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Karłowicza w dzielnicy Północ 2015-11-10 Pokaż
2015-10-20 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bratków 2015-11-05 Pokaż
2015-10-14 Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego: Zagospodarowanie terenu placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, na potrzeby utworzenia „Zielonej klasy pod lipami” w dzielnicy Wielopole. 2015-10-29 Pokaż
2015-10-09 Budowa przedszkola przy ulicy Sztolniowej w dzielnicy Boguszowice Stare 2015-11-17 Pokaż
2015-09-30 Zadanie nr 1: Utwardzenie nawierzchni ul. Buhla (odcinek w lesie od skrzyżowania z ul. Rudzką w kierunku dzielnicy Zebrzydowice). Zadanie nr 2: Wykonanie nawierzchni z betonitów – łącznik ul. Szczygłów z ul. Janiego. 2015-10-19 Pokaż
2015-09-23 Zabudowa separatora na kanalizacji deszczowej przy ulicy Kotucza 2015-10-08 Pokaż
2015-09-23 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej do budynków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy Słonecznej 2015-10-09 Pokaż
2015-09-22 Dostosowanie budynku do warunków ochrony przeciwpożarowej Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 15a w dzielnicy Maroko-Nowiny 2015-10-14 Pokaż
2015-09-15 Remont ulicy bocznej Mościckiego 2015-09-30 Pokaż
2015-09-14 Budowa przepustu pod nasypem kolejowym przy ulicy Zagłoby 2015-10-01 Pokaż
2015-09-10 Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika 2015-09-25 Pokaż
2015-09-04 zad. 1. ZSzP nr 7, dz. Orzepowice; adaptacja pomieszczenia na wymiennikownię i zabudowa kompaktowego węzła cieplnego. zad. 2. Budynek przy ul. Borki 37c, dz. Orzepowice; adaptacja pomieszczenia na wymiennikownię i zabudowa kompaktowego węzła cieplnego. 2015-09-21 Pokaż
2015-09-03 Remont ul. bocznej Hibnera. 2015-09-18 Pokaż
2015-09-01 Remont boiska do siatkówki i koszykówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, dz. Rybnicka Kuźnia 2015-09-16 Pokaż
2015-08-26 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Miasta Rybnika w 2015 r., z podziałem na zadania (2 zadania) 2015-09-10 Pokaż
2015-08-19 Szkoła Podstawowa nr 13 w Rybniku, dz. Chwałowice - remont pokrycia dachu nowej części szkoły 2015-09-07 Pokaż
2015-08-19 Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów w Rybniku – remont budynku byłego przedszkola przy ul.Konarskiego 49. 2015-09-03 Pokaż
2015-08-18 Roboty remontowe pomieszczeń I-go piętra w zakresie wymiany podłóg drewnianych i robót malarskich w Rodzinnym Domu nr 1 w dzielnicy Zamysłów 2015-09-03 Pokaż
2015-08-18 Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadania (5 zadań) 2015-09-07 Pokaż
2015-08-14 Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych w dzielnicach Miasta Rybnika, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania (2 zadania) 2015-08-31 Pokaż
2015-08-05 DK Chwałowice roboty remontowe instalacyjne i ogólnobudowlane - kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, remont szatni i sanitariatów, roboty malarskie. 2015-08-20 Pokaż
2015-07-31 Zad. 1) Zespół Szkół Budowlanych ; budowa wentylacji mechanicznej Zad. 2) Zespół Szkół Budowlanych; modernizacja kotłowni gazowej i stacji uzdatniania wody basenowej 2015-08-19 Pokaż
2015-07-31 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Kosmonautów w Rybniku 2015-08-17 Pokaż
2015-07-31 Remont ulicy Wincentego Witosa 2015-08-18 Pokaż
2015-07-28 Remont ulicy Bieli 2015-08-12 Pokaż
2015-07-23 Roboty remontowe w placówkach oświatowych Miasta Rybnika z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1: Dokończenie wymiany nawierzchni placu szkolnego w Zespole Szkół nr 1 . Zadanie 2: Wymiana opraw oświetleniowych oraz naprawa tynków, obróbek blacharskich i robot 2015-08-10 Pokaż
2015-07-23 Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na 6 zadań: Zadanie 1: Remont pomieszczeń warsztatu samochodowego w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Warsztaty Techniczne w dzielnicy Śródmieście. Zadanie 2:Remont sanitariatu i izolacja zawi 2015-08-07 Pokaż
2015-07-22 Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 21 w dzielnicy Niedobczyce 2015-08-06 Pokaż
2015-07-22 Remont kładek dla pieszych na terenie Miasta Rybnika: - kładki nad torami kolejowymi, łączącej ulicę Braci Nalazków z Osiedlem Południe w dzielnicy Boguszowice Osiedle - kładki nad ulicą, łączącej tereny Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Dworcem Komu 2015-08-06 Pokaż
2015-07-21 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z dostawą i montażem siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Braci Nalazków w Rybniku 2015-08-04 Pokaż
2015-07-16 Przebudowa pomieszczeń w rejonie klatki schodowej i garderób w budynku Teatru Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Śródmieście w celu ich dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej 2015-08-03 Pokaż
2015-07-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów – budowa instalacji oświetlenia i nadzoru wizyjnego terenu boiska wielofunkcyjnego 2015-07-30 Pokaż
2015-07-13 Roboty remontowe malarskie oraz ukończenie wymiany posadzki PCV w obrębie III piętra budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej w dzielnicy Rybnik-Północ 2015-07-28 Pokaż
2015-07-07 Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki – Saint Vallier - Hutniczej 2015-07-31 Pokaż
2015-07-06 Roboty naprawcze obiektów mostowych na ul. Szybowcowej, Targowej i Górnośląskiej 2015-07-22 Pokaż
2015-07-03 Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od ulicy Pniowskiej do ulicy Stalowej w Rybniku (Etap VI) 2015-08-17 Pokaż
2015-07-01 Remont pomieszczeń biurowych oraz pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 2015-07-16 Pokaż
2015-06-30 Wymiana zbiorników filtracyjnych układu technologicznego wody basenowej w budynku krytej pływalni MOSiR w dz. Śródmieście 2015-07-15 Pokaż
2015-06-29 Modernizacja pomieszczeń bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w dzielnicy Orzepowice 2015-07-20 Pokaż
2015-06-26 Przebudowa ulicy Zwycięstwa 2015-08-10 Pokaż
2015-06-25 Wewnętrzne remontowe roboty wykończeniowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie 1) Gimnazjum nr 4, dz. Rybnicka Kuźnia, Zadanie 2) Młodzieżowy Dom Kultury, dz. Maroko-Nowiny (ul. Chabrowa 9), Zadanie 3) Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacy 2015-07-10 Pokaż
2015-06-23 Stadion Miejski przy ul. Gliwickiej, dzielnica Rybnik-Północ; remont fragmentu muru ogrodzenia stadionu w systemie „zaprojektuj i buduj” 2015-07-13 Pokaż
2015-06-19 Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w obiektach placówek Miasta Rybnika z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1:Przedszkole nr 14 w dzielnicy Chwałowice; remont pomieszczeń bloku kuchennego wraz z instalacją dźwigu towarowego. Zadanie 2:Przedszkole nr 17 w 2015-07-07 Pokaż
2015-06-18 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach Miasta Rybnika w 2015 r., z podziałem na zadania (3 zadania) 2015-07-03 Pokaż
2015-06-17 Budowa dojazdu z ul. Rybnickiego do parkingu przy ul. Brudnioka 2015-07-02 Pokaż
2015-06-09 Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych w dzielnicach Miasta Rybnika, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania (5 zadań) 2015-06-24 Pokaż
2015-06-09 Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej i ze sztucznej trawy w dzielnicy Niedobczyce z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Bocznej. Zadanie 2: Budowa 2015-06-26 Pokaż
2015-06-03 Chodnikowe roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika 2015-06-18 Pokaż
2015-06-01 Remont sanitariatów w obiektach placówek Miasta Rybnika z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych / Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej w dzielnicy Maroko-Nowiny. Zadanie 2: Przedszkole nr 43 w dzielnicy Maroko-Nowiny. Z 2015-06-17 Pokaż
2015-05-29 Budowa dodatkowych punktów oświetleniowych wokół skateparku na terenie parku "Wiśniowiec" przy ul. Janiego 2015-06-16 Pokaż
2015-05-27 Termomodernizacja obiektów placówek miejskich z podziałem na zadania (6 zadań) 2015-06-15 Pokaż
2015-05-27 Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika 2015-06-16 Pokaż
2015-05-25 Przebudowa szybu dźwigu towarowego wraz z dostawą i instalacją urządzenia dźwigowego w budynku Przedszkola nr 23 w Rybniku dz. Niedobczyce ul. Górnośląska 21 2015-06-09 Pokaż
2015-05-21 Wymiana zbiorników filtracyjnych układu technologicznego wody basenowej w budynku krytej pływalni MOSiR w dz. Śródmieście 2015-06-08 Pokaż
2015-05-20 Gimnazjum nr 12 dzielnica Niewiadom – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej z robotami towarzyszącymi 2015-06-08 Pokaż
2015-05-15 Remont pomieszczeń biurowych oraz pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 2015-06-02 Pokaż
2015-05-08 Budowa łącznika ulic Prosta – Świerklańska 2015-06-15 Pokaż
2015-05-06 Roboty związane z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w dzielnicach Miasta Rybnika z podziałem na 5 zadań: Zadanie 1: Budowa placu zabaw pn. "Strefa gier aktywnych" oraz instalacja monitoringu wizyjnego na terenie Przedszkola nr 39 w dzielnicy Bogusz 2015-05-26 Pokaż
2015-04-30 Przebudowa bloku kuchennego w Przedszkolu nr 39 w dzielnicy Boguszowice Osiedle 2015-05-15 Pokaż
2015-04-30 Roboty remontowe w obiektach placówek Miasta Rybnika z podziałem na 3 zadania 2015-05-19 Pokaż
2015-04-24 Przebudowa ulicy 1-go Maja – odcinek od ulicy Śląskiej do ulicy Krupińskiego 2015-06-01 Pokaż
2015-04-20 Remont ul. Chabrowej 2015-05-06 Pokaż
2015-04-10 Przebudowa ulicy Składowej. 2015-05-22 Pokaż
2015-04-09 Przebudowa ul. Laurowej i Imbirowej. 2015-05-25 Pokaż
2015-04-08 Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Zespole Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare 2015-04-27 Pokaż
2015-04-03 Remonty ogrodzeń obiektów placówek Miasta Rybnika z podziałem na 4 zadania 2015-04-23 Pokaż
2015-04-03 Remonty dachów obiektów placówek Miasta Rybnika z podziałem na zadania (6 zadań) 2015-04-24 Pokaż
2015-03-26 Zadanie 1: Przebudowa u. Łącznej, dz. Orzepowice - projekt techniczny i roboty budowlane. Zadanie 2: Przebudowa ciągu pieszego z ul. Karłowicza na ul. Różańskiego, dz. Północ (projekt wraz z realizacją). 2015-05-11 Pokaż
2015-03-24 Zadanie 1: Remont ul. Sztygarskiej, dz. Niedobczyce Zadanie 2: Remont ul. Szybowej, dz. Niedobczyce 2015-04-10 Pokaż
2015-03-13 Renowacja kanału deszczowego metodą bezwykopową w ulicy Mikołowskiej. 2015-03-31 Pokaż
2015-03-11 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2015-03-26 Pokaż
2015-02-26 Naprawa połaci dachowych i konserwacja masztów antenowych zainstalowanych na budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2. 2015-03-16 Pokaż
2015-02-26 Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2015-03-13 Pokaż
2015-01-29 Przebudowa obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ul. Rudzkiej w Rybniku. 2015-02-18 Pokaż
2015-01-22 Przebudowa ulicy Mikołowskiej na odcinku od ronda Mikołowskiego do ulicy Elizy Orzeszkowej. 2015-03-09 Pokaż
2014-12-03 Zadanie nr 1: Zespół Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny; remont pokrycia dachów łączników oraz dachu zaplecza sali gimnastycznej. Zadanie nr 2: Roboty remontowe ogólnobudowlane w budynku OSP Popielów w Rybniku - Popielowie ul. Gabrieli Zapolskiej 1. 2014-12-22 Pokaż
2014-12-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w dzielnicy Ochojec, roboty remontowe w obrębie II piętra i klatek schodowych w ramach dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 2014-12-18 Pokaż
2014-11-25 Muzeum, dzielnica Śródmieście; instalacja windy wewnętrznej i budowa zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne. 2014-12-11 Pokaż
2014-11-06 Roboty remontowe z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Rodzinny Dom nr 1 w dzielnicy Zamysłów - roboty remontowe, w tym remont podłóg i ogrodzenia oraz roboty malarskie. Zadanie nr 2: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo 2014-11-21 Pokaż
2014-10-16 Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Gliwickiej 257 na potrzeby przeniesienia filii nr 16 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w dz. Golejów z budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4. 2014-11-03 Pokaż
2014-10-13 Roboty remontowe i inwestycyjne na terenie placówek miejskich, z podziałem na zadania 2014-10-30 Pokaż
2014-10-01 Wykonanie zasilania w energię elektryczną skateparku na terenie parku „Wiśniowiec” przy ul. Janiego w Rybniku 2014-10-16 Pokaż
2014-09-24 Modernizacja monitoringu wizyjnego w ramach zadania: „Przeniesienie centrum monitoringu wizyjnego miasta z Komendy Miejskiej Policji przy Placu Armii Krajowej do budynku Straży Miejskiej przy ul. Reymonta”. 2014-10-13 Pokaż
2014-09-18 Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 2014-10-03 Pokaż
2014-09-12 MOSiR w dz. Orzepowice - zaplecze socjalne przy boisku piłkarskim; ukończenie budowy budynku zaplecza z zagospodarowaniem terenu 2014-09-29 Pokaż
2014-08-28 Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Błękitnej 2014-09-15 Pokaż
2014-08-27 Przebudowa ulicy Sportowej na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Racławickiej w Rybniku 2014-09-18 Pokaż
2014-08-25 Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego w dzielnicy Radziejów. 2014-09-10 Pokaż
2014-08-25 Roboty remontowe ogólnobudowlane w Domu Kultury w Rybniku, dzielnica Chwałowice przy ul. 1 Maja 2014-09-09 Pokaż
2014-08-22 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2014 roku, z podziałem na zadania. 2014-09-09 Pokaż
2014-08-07 Malowanie pomieszczeń biurowych oraz wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 2014-08-27 Pokaż
2014-08-01 Remont ulicy Krętej. 2014-08-20 Pokaż
2014-08-01 Roboty remontowo-inwestycyjne z podziałem na zadania. 2014-08-20 Pokaż
2014-07-31 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do działek położonych przy ulicy Hotelowej. 2014-08-21 Pokaż
2014-07-29 Remont obiektów mostowych na ul. Zamenhofa, 1 Maja, Mikołowskiej 2014-08-14 Pokaż
2014-07-29 Roboty remontowe w placówkach miejskich, z podziałem na zadania. 2014-08-18 Pokaż
2014-07-29 Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie zabytkowej kopalni IGNACY w Rybniku. 2014-08-19 Pokaż
2014-07-25 Wykonanie utwardzenia i schodów terenowych na ścieżce w parku „Wiśniowiec” od strony ul. Gliwickiej. 2014-08-11 Pokaż
2014-07-25 Przebudowa ul. Wandy 2014-08-12 Pokaż
2014-07-21 Roboty remontowe w placówkach miejskich, z podziałem na zadania 2014-08-05 Pokaż
2014-07-21 Remont pokrycia dachowego segmentu C Przedszkola nr 43, dz. Maroko-Nowiny. 2014-08-05 Pokaż
2014-07-17 Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku przy ul. Kościuszki 55 oraz roboty ogólnobudowlane w części budynku użytkowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 2014-08-06 Pokaż
2014-07-16 Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w dzielnicy Północ na potrzeby przeniesienia Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 2014-08-05 Pokaż
2014-07-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 przy ul. Borki 37D w Rybniku dz. Orzepowice – Dostosowanie infrastruktury technicznej zasilającej budynek w energię elektryczną do nowego przyłącza wykonanego przez ZE „TAURON” 2014-07-31 Pokaż
2014-07-04 Zadanie nr 1: Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin; przebudowa wentylacji mechanicznej w kuchni. Zadanie nr 2: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów; budowa wentylacji mechanicznej w kuchni. Zadanie nr 3: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowi 2014-07-22 Pokaż
2014-07-04 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w dzielnicy maroko-Nowiny; remont sanitariatów w segmencie "żółtym" oraz na poziomie piwnic w segmencie "zielonym" 2014-07-22 Pokaż
2014-06-27 Remont ul. Strąkowskiej (2 odcinki), ul. Pniowskiej i łącznika ulic Milenijnej – św. Huberta. 2014-07-14 Pokaż
2014-06-23 Przebudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ulicy Śląskiej do ulicy Ogrodowej. 2014-08-11 Pokaż
2014-06-18 Remont mieszkania usamodzielnienia Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku przy ul. Przemysłowej. 2014-07-09 Pokaż
2014-06-18 Remont mostu nad rzeką Rudą w ciągu bocznej ulicy Sygnały w Rybniku 2014-07-03 Pokaż
2014-06-18 Chodnikowe roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika 2014-07-04 Pokaż
2014-06-17 Wykonanie placu zabaw przy ul. Braci Nalazków w Rybniku 2014-07-03 Pokaż
2014-06-12 Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Szybowcowej w Rybniku dz. Gotartowice 2014-06-27 Pokaż
2014-06-10 Przebudowa zieleńca Polskiej Organizacji Wojskowej przy ul. Powstańców Śląskich/ Tadeusza Kościuszki w Rybniku, z podziałem na zadania. 2014-06-26 Pokaż
2014-06-09 Przebudowa mostu na ul. Robotniczej w Rybniku 2014-06-25 Pokaż
2014-06-06 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2014 roku, z podziałem na zadania 2014-07-03 Pokaż
2014-06-06 Prace związane z instalacją hydrantową w placówkach oświatowych miasta Rybnika z podziałem na zadania 2014-06-24 Pokaż
2014-06-06 Roboty inżynieryjne i instalacyjne w zakresie zagospodarowania terenu placówek miejskich z podziałem na zadania. 2014-06-26 Pokaż
2014-06-05 Odtworzenie nawierzchni po kanalizacji w dzielnicy Kłokocin 2014-06-23 Pokaż
2014-05-29 Remont wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Teofila Bieli w Rybniku 2014-06-16 Pokaż
2014-05-26 Budowa boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej, wraz z niezbędnym zakresem zagospodarowania terenu, z podziałem na zadania 2014-06-11 Pokaż
2014-05-23 Przeniesienie centrum monitoringu wizyjnego miasta z Komendy Miejskiej Policji przy Placu Armii Krajowej do budynku Straży Miejskiej przy ul. Reymonta. 2014-06-09 Pokaż
2014-05-19 Roboty remontowe z podziałem na zadania. 2014-06-03 Pokaż
2014-05-19 zad. 1 Przedszkole nr 21, dzielnica Kłokocin - przebudowa wentylacji mechanicznej w kuchni. zad. 2 MDPS, dzielnica Północ - awaryjny remont instalacji c.w.u.. 2014-06-05 Pokaż
2014-05-16 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Górnośląskiej i Rymera. 2014-06-03 Pokaż
2014-04-24 Budowa integracyjnego placu zabaw przy ulicy ks. Emila Szramka, dz. Stodoły. 2014-05-09 Pokaż
2014-04-23 Roboty remontowe w Przedszkolu nr 39 w dzielnicy Boguszowice Osiedle; remont dachu nad segmentem kuchennym 2014-05-08 Pokaż
2014-04-08 Roboty remontowe w budynku centrali Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Śródmieście. 2014-04-24 Pokaż
2014-04-08 Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby serwerowni oraz salki konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Rybnika. 2014-04-23 Pokaż
2014-04-04 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, dzielnica Chwałęcice - budowa kanalizacji deszczowej i drenażu (odwodnienie terenu). 2014-04-22 Pokaż
2014-03-26 Przebudowa ul. Tkoczów na odcinku od 0+233 do 1+130 - etap II 2014-05-12 Pokaż
2014-03-13 Budowa siłowni terenowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w zakresie zagospodarowania terenu, w dzielnicach miasta Rybnika, z podziałem na zadania. 2014-03-31 Pokaż
2014-03-12 Remont ogrodzenia i utwardzenie nawierzchni placu na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr IV w Rybniku, dzielnica Chwałowice, ul. 1 Maja 91a. 2014-03-28 Pokaż
2014-03-12 Rozbudowa o część socjalno-biurową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku w dzielnicy Wielopole przy ul. Podleśnej 21B 2014-03-31 Pokaż
2014-03-05 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika. 2014-03-20 Pokaż
2014-03-04 Przebudowa mostu na ul. Kotucza. 2014-03-26 Pokaż
2014-02-28 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i dźwiękowego oraz instalacja systemu identyfikacji kibica na Stadionie Miejskim w Rybniku przy ul. Gliwickiej 2014-03-25 Pokaż
2014-02-27 OSP Gotartowice; modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. 2014-03-14 Pokaż
2014-02-26 Wymiana oświetlenia przy ulicy Budowlanych na odcinku od ronda Mazamet do ronda Solidarności wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 2014-03-17 Pokaż
2014-02-26 Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap V w km 3+416 - 5+303. 2014-04-29 Pokaż
2014-02-25 Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Św. Maksymiliana wraz z obiektem mostowym w Rybniku. 2014-05-12 Pokaż
2014-02-25 Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2014-03-12 Pokaż
2014-02-24 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulicy Kruczej. 2014-03-11 Pokaż
2014-02-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, dzielnica Chwałęcice - instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego. 2014-03-04 Pokaż
2014-02-06 Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18. 2014-02-27 Pokaż
2014-01-31 Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku. 2014-02-19 Pokaż
2013-12-20 Rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej-Bazyliką Mniejszą pw. Św. Antoniego Padewskiego-Rynkiem 2014-01-20 Pokaż
2013-12-19 Remont mostu nad rzeką Ruda w ciągu ul. Stalowej w Rybniku. 2014-01-09 Pokaż
2013-12-18 Roboty remontowe w budynku centrali Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Śródmieście oraz w filiach w dzielnicach Niedobczyce, Maroko-Nowiny, Chwałowice, Rybnicka Kuźnia, Kamień i Kłokocin 2014-01-07 Pokaż
2013-12-16 Budowa parkingu przy Parku Tematycznym wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 2013-12-31 Pokaż
2013-11-25 Fontanna z figurą św. Jana Nepomucena, dz. Śródmieście; remont obiektu. 2013-12-11 Pokaż
2013-11-22 Przebudowa ul. Zwycięstwa. 2013-12-11 Pokaż
2013-11-20 Przebudowa parkingu na ul. Patriotów 2013-12-09 Pokaż
2013-11-19 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny; remont sanitariatów w segmencie „zielonym 2013-12-04 Pokaż
2013-11-19 Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w budynku Muzeum /Ratusza, z podziałem na zadania 2013-12-06 Pokaż
2013-11-18 Roboty izolacyjne i dociepleniowe ścian łącznika wraz z remontem cokołu sali gimnastycznej i remontem ogrodzenia boiska w Gimnazjum nr 13 w Rybniku, dz. Radziejów, ul. Kręta 20 2013-12-04 Pokaż
2013-11-13 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Różańskiego 14A, dzielnica Północ - przebudowa sanitariatów z adaptacją na potrzeby dzieci przedszkolnych 2013-11-28 Pokaż
2013-11-06 Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach oraz odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez firmę TAURON wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. 2013-11-21 Pokaż
2013-11-05 Remont ul. Prostej na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Karola Miarki. 2013-11-21 Pokaż
2013-10-31 Wykonanie konserwacji rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika: Chwałowice, Paruszowiec, Stodoły, Radziejów, Boguszowice (B-34) oraz wycinka 13 szt. drzew rosnących na skarpach rzeki Rudy w rejonie ul. Mikołowskiej. 2013-11-15 Pokaż
2013-10-31 Modernizacja pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Tadeusza Kościuszki 41, w dzielnicy Śródmieście. 2013-11-15 Pokaż
2013-10-29 Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku-Popielowie na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 2013-12-09 Pokaż
2013-10-16 Zadanie 1.Przebudowa wentylacji mechanicznej w kuchni w Przedszkolu nr 21 w dzielnicy Kłokocin. Zadanie 2: Budowa wentylacji mechanicznej w kuchni w Gimnazjum nr 3 w dzielnicy Chwałowice. 2013-11-05 Pokaż
2013-10-02 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w dzielnicy Orzepowice remont pokrycia dachu wraz z wykonaniem izolacji termicznej, przebudową okapów oraz wymianą instalacji piorunochronnej. 2013-10-17 Pokaż
2013-09-26 Przebudowa wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym 2013-10-16 Pokaż
2013-09-25 Roboty inwestycyjne i remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku dz. Gotartowice ul. Ziołowa 3 z podziałem na zadania. 2013-10-14 Pokaż
2013-09-25 Fontanna z figurą św. Jana Nepomucena, dz. Śródmieście; remont obiektu. 2013-10-16 Pokaż
2013-09-25 Modernizacja Targowiska Miejskiego w Rybniku przy ul. Hallera, dzielnica Śródmieście – rozbudowa wewnętrznych linii zasilających, montaż złącz kablowych i podświetlenie drzew 2013-10-11 Pokaż
2013-09-24 Szkoła Podstawowa nr 3 w Rybniku, ul. Wolna 17, dzielnica Paruszowiec-Piaski – budowa boiska przyszkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z robotami towarzyszącymi 2013-10-14 Pokaż
2013-09-20 Przebudowa przepustów na ul. Wolnej. 2013-10-09 Pokaż
2013-09-20 Przebudowa ul. Pod Lasem. 2013-10-09 Pokaż
2013-09-19 Przebudowa ul. Tkoczów na odcinku od 0+000 do 0+233 - etap I. 2013-10-08 Pokaż
2013-09-12 Wykonanie konserwacji rowów odwadniających w dzielnicach Miasta Rybnika w 2013 roku z podziałem na zadania 2013-10-02 Pokaż
2013-09-02 Modernizacja pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Tadeusza Kościuszki 41, w dzielnicy Śródmieście. 2013-09-17 Pokaż
2013-08-26 Dobudowa przedsionka wejściowego do budynku Przedszkola nr 21 w dzielnicy Kłokocin. 2013-09-10 Pokaż
2013-08-26 Rozbudowa skateparku na terenie parku „Wiśniowiec" przy ul. Janiego w Rybniku. 2013-09-10 Pokaż
2013-08-23 Przebudowa ul. Jastrzębskiej na odcinku od km 0+000 do 1+155 wraz z budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego oraz przebudowa ul. Małachowskiego na odcinku od km 0+000 do 0+126. 2013-09-11 Pokaż
2013-08-21 Zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury sportowej i technicznej oraz przebudową zjazdu z drogi publicznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku. 2013-09-12 Pokaż
2013-08-16 Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta ul. Bolesława Chrobrego 2. 2013-09-05 Pokaż
2013-08-14 Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna. 2013-09-02 Pokaż
2013-08-14 Remont wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Teofila Bieli w Rybniku. 2013-09-03 Pokaż
2013-08-13 Roboty inwestycyjne i remontowe na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr IV w Rybniku, dz. Chwałowice, ul. 1 Maja 91a z podziałem na zadania. 2013-08-29 Pokaż
2013-08-08 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 obejmujące budowę wielofunkcyjnego boiska, placu zabaw oraz wymianę części nawierzchni ciągów komunikacyjnych 2013-08-29 Pokaż
2013-08-08 Modernizacja boiska szkolnego Gimnazjum nr 7w dzielnicy Boguszowice-Stare; budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy. 2013-08-26 Pokaż
2013-08-06 Remont ul. Karłowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. 26 Marca. 2013-08-21 Pokaż
2013-07-31 Ośrodek Pomocy Społecznej - adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Patriotów 14, dzielnica Boguszowice Osiedle na potrzeby Punktu Terenowego nr 1. 2013-08-16 Pokaż
2013-07-26 Przebudowa przepustu na ul. Wolnej. 2013-08-12 Pokaż
2013-07-24 Budowa łącznika ul. Jaskółczej – ul. Janiego wraz z odwodnieniem 2013-08-08 Pokaż
2013-07-24 Roboty ogólnobudowlane w Gimnazjum nr 3 w Rybniku, w dz. Chwałowice przy ul. Śląskiej 18a, z podziałem na zadania: zadanie 1) budowa ogrodzenia, zadanie 2) częściowa wymiana okien w sali gimnastycznej. 2013-08-08 Pokaż
2013-07-22 Budowa ekranów akustycznych wzdłuż DK78 przy placówkach oświatowych. 2013-08-07 Pokaż
2013-07-18 Modernizacja i przebudowa targowiska miejskiego w Rybniku przy gen. J. Hallera z podziałem na zadania: zad.1 - Budowa ogrodzenia terenu targowiska po stronie wschodniej zad. 2 - Przebudowa parkingu przy ul. Rzecznej dla potrzeb targowiska miejskiego 2013-08-05 Pokaż
2013-07-17 Remont ul. Pochyłej. 2013-08-01 Pokaż
2013-07-16 Remont wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Teofila Bieli w Rybniku. 2013-07-31 Pokaż
2013-07-16 Przebudowa ulicy Niepodległości w Rybniku na odcinku km 1+522 - 2+251 wraz z obiektem mostowym. 2013-08-07 Pokaż
2013-07-08 Wykonanie konserwacji rowów odwadniających w dzielnicach Miasta Rybnika w 2013 roku z podziałem na zadania 2013-07-29 Pokaż
2013-07-01 Remont ulicy gen. Janke-Waltera. 2013-07-17 Pokaż
2013-06-27 Modernizacja pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Tadeusza Kościuszki 41, w dzielnicy Śródmieście. 2013-07-12 Pokaż
2013-06-25 Roboty ogólnobudowlane i inżynieryjne w Przedszkolu Specjalnym nr 49 (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) przy ul. Mikołowskiej 21 w dzielnicy Północ (...) 2013-07-15 Pokaż
2013-06-24 Wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku oraz przebudowa wentylacji mechanicznej w bloku kuchennym w Przedszkolu nr 11 w dzielnicy Maroko-Nowiny. 2013-07-09 Pokaż
2013-06-18 Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne – instalacja hydrantowa, w Zespole Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowin 2013-07-03 Pokaż
2013-06-17 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice; budowa infrastruktury technicznej zasilającej budynek w energię elektryczną i cieplną - budowa kotłowni gazowej c.w.u. wraz z instalacją wewnętrzną. 2013-07-05 Pokaż
2013-06-17 Remont instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski. 2013-07-02 Pokaż
2013-06-17 Remont pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przy ul. Kościuszki, w dzielnicy Śródmieście. 2013-07-02 Pokaż
2013-06-05 Wykonanie robót izolacyjnych przeciwwilgociowych ścian w budynku Przedszkola nr 23 w dz. Niedobczyce, ul. Górnośląska 21. 2013-06-20 Pokaż
2013-06-05 Przebudowa i remont pomieszczeń z adaptacją na sanitariaty w Przedszkolu nr 4 w dzielnicy Ligota – Ligocka Kuźnia. 2013-06-24 Pokaż
2013-06-05 Dostosowanie budynków do wymogów wynikających z decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, z podziałem na 3 zadania. 2013-06-25 Pokaż
2013-06-03 Roboty remontowe ogólnobudowlane w Szkole Podstawowej nr 12 w Rybniku dz. Zebrzydowice, ul. Buhla 3 z podziałem na zadania. 2013-06-18 Pokaż
2013-05-31 Remont sanitariatów w Gimnazjum nr 1 i Przedszkolu nr 39 (2 zadania). 2013-06-17 Pokaż
2013-05-31 Termomodernizacja obiektów oświatowych Miasta Rybnika - Szkoła Podstawowa nr 5 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5), dzielnica Północ. 2013-06-24 Pokaż
2013-05-28 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Stodoły; dokończenie budowy. 2013-06-25 Pokaż
2013-05-27 Remont sanitariatów w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku-Gotartowicach, ul. Gotartowicka 24. 2013-06-13 Pokaż
2013-05-27 Remont obiektów mostowych na ul. Hallera, Strzeleckiej, Obwiedni Południowej, Groborza. 2013-06-11 Pokaż
2013-05-24 Odtworzenie oświetlenia ulic Jankowickiej, Młyńskiej oraz Kotucza, likwidowanego przez dotychczasowego właściciela. 2013-06-10 Pokaż
2013-05-24 Wymiana bram garażowych w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych w dzielnicach: Chwałowice, Grabownia, Ochojec i Stodoły. 2013-06-10 Pokaż
2013-05-22 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8. 2013-06-10 Pokaż
2013-05-22 Wymiana parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 24 w Rybniku - Popielowie ul. Leopolda Staffa 42a. 2013-06-07 Pokaż
2013-05-14 Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rybniku dz. Smolna ul. Wodzisławska 46. 2013-06-03 Pokaż
2013-05-13 Wykonanie robót brukarskich: Wykonanie robót brukarskich. Zadanie nr 1: Remont chodnika wzdłuż ul. Hibnera. Zadanie nr 2: Remont chodnika wzdłuż ul. Miejskiej i Piłsudskiego. 2013-05-28 Pokaż
2013-04-23 Przebudowa kładki łączącej ul. Za Torem z ul. Stawową. 2013-05-08 Pokaż
2013-04-08 Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic Sobieskiego i Powstańców Śląskich. 2013-04-25 Pokaż
2013-03-25 Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w budynku Rybnickiego Centrum Kultury w dzielnicy Śródmieście. 2013-04-16 Pokaż
2013-03-19 Remont zabytkowego portalu wejściowego Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku-Niedobczycach, ul. Niedobczycka 191. 2013-04-15 Pokaż
2013-03-14 Przebudowa ul. Wielopolskiej w Rybniku na odcinku km 0+500 - 1+750 2013-04-08 Pokaż
2013-03-08 Roboty remontowe w Przedszkolu nr 10 w dzielnicy Maroko-Nowiny. 2013-04-03 Pokaż
2013-03-08 Modernizacja i przebudowa Targowisko Miejskiego w Rybniku przy ul. gen. J. Hallera 2013-03-29 Pokaż
2013-03-07 Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika. 2013-03-25 Pokaż
2013-03-07 Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 22 w dzielnicy Niedobczyce – II etap. 2013-04-04 Pokaż
2013-03-06 Remont ulicy Gzelskiej. 2013-03-21 Pokaż
2013-03-04 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika. 2013-03-19 Pokaż
2013-02-15 Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miasta Radlin - Rydułtowy - Rybnik. 2013-03-04 Pokaż
2013-02-13 Przebudowa przepustu wraz z udrożnieniem rowów w rejonie ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku-Golejowie 2013-02-28 Pokaż
2013-02-13 Przebudowa ulicy Prostej w Rybniku. 2013-04-29 Pokaż
2013-01-30 Remont wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Teofila Bieli. 2013-02-15 Pokaż
2013-01-17 Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika wraz z wykonaniem dokumentacji 2013-02-01 Pokaż
2012-12-12 Konserwacja i utrzymanie oświetlenia stanowiącego własność Miasta Rybnik. 2012-12-27 Pokaż
2012-11-30 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rybniku – Ochojcu przy ul. B. Klugera 8a. 2012-12-27 Pokaż
2012-11-30 Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku Warsztatów Mechanicznych RCEZ przy ul. Świerklańskiej w dzielnicy Meksyk. 2012-12-18 Pokaż
2012-11-30 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa na jej podstawie sali ćwiczeń w ramach adaptacji budynku Zespołu Szkół Budowlanych w dzielnicy Meksyk przy ul. Świerklańskiej na potrzeby OPP „Zespół Przygoda” 2012-12-19 Pokaż
2012-11-30 Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bolesława Chrobrego w dzielnicy Śródmieście. 2012-12-19 Pokaż
2012-11-28 Kąpielisko Ruda dzielnica Północ, wymiana sieci wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi na terenach MOSIR przy ul. Gliwickiej. 2012-12-13 Pokaż
2012-11-28 Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia scenicznego, wymiana balustrady i roboty malarskie w budynku Domu Kultury w Rybniku dz. Chwałowice przy ul. 1 Maja 95. 2012-12-17 Pokaż
2012-11-28 Roboty remontowe w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II w Rybniku przy ul. Hibnera 55, dzielnica Maroko – Nowiny – remont dachów i elewacji wraz z robotami towarzyszącymi. 2012-12-14 Pokaż
2012-11-28 Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. J. Szafranka w dzielnicy Śródmieście. 2012-12-18 Pokaż
2012-11-21 Roboty remontowe w budynkuWarsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 przy ul. Kościuszki, dzielnica Śródmieście. 2012-12-07 Pokaż
2012-11-20 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków Miasta Rybnika. 2012-12-05 Pokaż
2012-11-20 Roboty remontowe i modernizacyjne ogólnobudowlane w Miejskim Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej 25 w dzielnicy Rybnik-Północ (2 zadania). 2012-12-10 Pokaż
2012-11-17 Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 22 w dzielnicy Niedobczyce – etap I. 2012-12-03 Pokaż
2012-11-17 Remont części ogrodzenia i nawierzchni parkingu na terenie Zespołu Szkół nr 2 w dzielnicy Rybnik-Północ. 2012-12-12 Pokaż
2012-11-14 Remont dróg osiedlowych z podziałem na zadania. 2012-11-29 Pokaż
2012-11-12 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika z podziałem na zadania. 2012-11-27 Pokaż
2012-11-09 Remont pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół Technicznych, dzielnica Śródmieście. 2012-11-26 Pokaż
2012-10-31 Utrzymanie rowów przydrożnych na terenie miasta Rybnika 2012-11-15 Pokaż
2012-10-24 Remont elewacji południowej i zachodniej w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku - Chwałowicach ul. Śląska 14. 2012-11-08 Pokaż
2012-10-19 Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2. 2012-11-05 Pokaż
2012-10-19 Wykonanie przyłączy wody na dwóch rondach na ulicy Podmiejskiej w Rybniku. 2012-11-05 Pokaż
2012-10-10 Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika wraz z wykonaniem dokumentacji. 2012-10-25 Pokaż
2012-10-01 Przedszkole Specjalne nr 49 dz. Północ - budowa placu zabaw z dostosowaniem dla potrzeb osob niepełnosprawnych 2012-10-16 Pokaż
2012-09-21 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rybniku, w dzielnicy Ochojec - roboty remontowe ogólnobudowlane w segmencie przedszkolnym, remont tarasu i elewacji z robotami towarzyszącymi. 2012-10-08 Pokaż
2012-09-17 Remont ulicy Karłowicza w Rybniku na odcinku od ulicy 26 Marca do ulicy Strzeleckiej. 2012-10-03 Pokaż
2012-09-12 Remont ulicy Braci Nalazków. 2012-09-27 Pokaż
2012-09-03 Renowacja metodą bezwykopową kanału odprowadzającego wody opadowe przy ulicy Różyckiego. 2012-09-19 Pokaż
2012-08-29 Zadanie nr 1: Remont chodnika przy ul. Sygnały i ul. Okulickiego. Zadanie nr 2: Remont chodnika przy ul. Kupieckiej i ul. Szewczyka. Zadanie nr 3: Remont chodnika przy ul. Poloczka i ul. Hallera. 2012-09-14 Pokaż
2012-08-27 Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach Miasta Rybnika wraz z wykonaniem dokumentacji. 2012-09-11 Pokaż
2012-08-24 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta w 2012 roku (z podziałem na 5 zadań) 2012-09-13 Pokaż
2012-08-24 Remont dachu auli wraz z wykonaniem wentylacji w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku dz. Maroko-Nowiny, ul. Orzepowicka 15a, z podziałem na zadania 2012-09-17 Pokaż
2012-08-21 Budynek przy ul. Rzecznej, dzielnica Śródmieście; adaptacja budynku na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną – etap II (roboty ogólnobudowlane, instalacyjne, wykończeniowe). 2012-09-12 Pokaż
2012-08-16 Budowa boiska do piłki plażowej, bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej z infrastrukturą do skoku w dal oraz budowa piłkochwytu na terenie Gimnazjum nr 4 w dzielnicy Rybnicka - Kuźnia. 2012-09-03 Pokaż
2012-08-03 Przebudowa ulicy Budowlanych na odcinku od ronda przy stacji Shell do ronda Zebrzydowickiego. 2012-08-23 Pokaż
2012-08-02 Roboty remontowe w Zespole Szkół nr 1 w dzielnicy Śródmieście. 2012-08-20 Pokaż
2012-08-01 Adaptacja budynku po Policealnej Szkole Medycznej Województwa Śląskiego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Borki w dzielnicy Orzepowice. 2012-08-16 Pokaż
2012-07-27 Utwardzenie parkingu przy cmentarzu komunalnym od ul. Jaskółczej wraz z wykonaniem dokumentacji. 2012-08-14 Pokaż
2012-07-23 Gimnazjum nr 10 w dz. Ligota - Ligocka Kuźnia; roboty remontowe - izolacja przeciwwilgociowa murów piwnic szatni w segmencie B z robotami towarzyszącymi. 2012-08-08 Pokaż
2012-07-19 Wykonanie izolacji w budynku Przedszkola nr 23 w dzielnicy Niedobczyce, ul. Górnośląska 21. 2012-08-06 Pokaż
2012-07-18 Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 w dzielnicy Smolna. 2012-08-06 Pokaż
2012-07-17 Przebudowa przepustu w km 4+640 na ul. Wodzisławskiej (DK 78) 2012-08-02 Pokaż
2012-07-17 Adaptacja pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Rybniku ul. Rynek 18. 2012-08-02 Pokaż
2012-07-16 Przebudowa ul. Gliwickiej na odcinku od ronda Europejskiego do ul. Janiego. 2012-08-01 Pokaż
2012-07-13 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rybniku, w dz. Ochojec,- roboty remontowe ogólnobudowlane w segmencie przedszkolnym, remont tarasu i elewacji z robotami towarzyszącymi. 2012-07-31 Pokaż
2012-07-11 Remont sanitariatów w budynku Przedszkola nr 25 w Rybniku – Niedobczycach, ul. Obrońców Pokoju 10. 2012-07-26 Pokaż
2012-07-04 Adaptacja części budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w dzielnicy Północ na potrzeby Przedszkola Specjalnego nr 49. 2012-07-19 Pokaż
2012-06-26 Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie placówek Miasta Rybnika, z podziałem na zadania. 2012-07-11 Pokaż
2012-06-26 Przebudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Mikołowskiej do ulicy Karola Miarki. 2012-07-12 Pokaż
2012-06-20 Budowa windy dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare. 2012-07-09 Pokaż
2012-06-20 Roboty remontowe w Zespole Szkół nr 1 w dzielnicy Śródmieście. 2012-07-05 Pokaż
2012-06-18 Adaptacja budynku po Policealnej Szkole Medycznej Województwa Śląskiego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Borki w dzielnicy Orzepowice. 2012-07-03 Pokaż
2012-06-15 Wymiana parkietu wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi w większej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Rybniku przy ul. Różańskiego 14a, dz. Północ 2012-07-02 Pokaż
2012-06-12 Remont sanitariatów i dachu budynku Przedszkola nr 12 w Rybniku - Zebrzydowicach, z podziałem na zadania: zad. 1 Remont sanitariatów zad. 2 Remont dachu budynku 2012-06-28 Pokaż
2012-06-04 Budowa dróg w dzielnicy Orzepowice w związku z projektowaną zabudową wielorodzinną. 2012-06-19 Pokaż
2012-05-28 Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo imienia Jana Pawła II w Rybniku dz. Maroko-Nowiny - remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą drzwi wejściowych. 2012-06-12 Pokaż
2012-05-25 Roboty remontowe w budynku przy ul. Rudzkiej 13, dz. Śródmieście- izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa murów piwnic z odgrzybieniem. 2012-06-12 Pokaż
2012-05-18 Rozbiórka budynku byłej szkoły górniczej w dzielnicy Niedobczyce wraz z zagospodarowaniem terenu. 2012-06-04 Pokaż
2012-05-15 Budynek przy ul. Rzecznej, dzielnica Śródmieście; adaptacja budynku na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną - etap I (roboty konstrukcyjne). 2012-06-12 Pokaż
2012-05-14 Remont dachu i utwardzenie nawierzchni placu w P-14 w Rybniku-Chwałowicach ul. Śląska 1a, z podziałem na zadania. 2012-05-29 Pokaż
2012-05-11 Wymiana parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku-Gotartowicach ul. Ziołowa 3. 2012-05-29 Pokaż
2012-05-08 Gimnazjum nr 4 w Rybniku przy ul. Rybackiej 55 w dz. Rybnicka Kuźnia - Remont szatni z wyposażeniem w szafki ubraniowo-skrytkowe. 2012-05-23 Pokaż
2012-05-08 Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 1 w dzielnicy Śródmieście. 2012-05-23 Pokaż
2012-04-20 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicy Staffa - bocznej. 2012-05-07 Pokaż
2012-04-10 Monitoring wizyjny Stadionu Miejskiego przy ul. Gliwickiej w Rybniku - dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. 2012-04-26 Pokaż
2012-04-05 Remont dwóch przepustów na ul. Wodzisławskiej (DK 78). 2012-04-20 Pokaż
2012-04-03 Remont sanitariatów w Przedszkolu nr 39 w dzielnicy Boguszowice. 2012-04-18 Pokaż
2012-04-02 Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika. 2012-04-17 Pokaż
2012-03-08 Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ulicy Mikołowskiej i Długosza. 2012-03-26 Pokaż
2012-02-15 Roboty remontowe w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Szafranka w dzielnicy Śródmieście w Rybniku, z podziałem na zadania. 2012-03-01 Pokaż
2012-01-27 Modernizacje, remonty i doposażenie drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie m. Rybnika. 2012-02-14 Pokaż
2012-01-24 Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu DW nr 935 ulicy Żorskiej w Rybniku. 2012-02-20 Pokaż
2012-01-24 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika. 2012-02-08 Pokaż
2012-01-04 Adaptacja części pomieszczeń budynku byłego internatu Zespołu Szkół Budowlanychw Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42 w dz. Meksyk, na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Przygoda". 2012-01-25 Pokaż
2011-12-21 Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Rudą w km 32+090 w rejonie zbiegu ulic Nadbrzeżnej i Pod Wałem w Rybniku. 2012-01-10 Pokaż
2011-12-20 Realizacja projektu “Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku – etap II” - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 2012-02-06 Pokaż
2011-12-06 Modernizacje, remonty i doposażenie drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie m. Rybnika 2011-12-22 Pokaż
2011-12-01 Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej ZTZ w Rybniku przy ul. Budowlanych 6 – rozbudowa poczekalni. 2011-12-19 Pokaż
2011-11-18 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 25. 2011-12-13 Pokaż
2011-11-14 Budowa 7 billboardów na terenie miasta Rybnika wraz z ich wyklejaniem. 2011-11-30 Pokaż
2011-10-14 Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Rudą w km 32+090 w rejonie zbiegu ulic Nadbrzeżnej i Pod Wałem w Rybniku. 2011-10-31 Pokaż
2011-10-14 Remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej i łącznika w Gimnazjum nr 3 w dzielnicy Chwałowice. 2011-10-31 Pokaż
2011-10-11 Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku "ORLIK" w dzielnicy Niedobczyce. 2011-11-02 Pokaż
2011-10-10 Roboty remontowe w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Szafranka w dzielnicy Śródmieście. 2011-10-25 Pokaż
2011-10-07 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42. 2011-10-27 Pokaż
2011-10-06 Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej ZTZ w Rybniku przy ulicy Budowlanych 6. 2011-10-24 Pokaż
2011-10-03 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika 2011-10-18 Pokaż
2011-09-22 Budowa łącznika ulic Jankowickiej i Młyńskiej w Rybniku. 2011-10-07 Pokaż
2011-09-07 Budowa kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych przy ulicy Łącznej - bocznej. 2011-09-22 Pokaż
2011-09-02 Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej do nowo powstałych działek budowlanych na terenie Miasta Rybnika. 2011-09-20 Pokaż
2011-09-02 Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej w ramach budowy III etapu Obwodnicy Miasta oraz na ul. Zebrzydowickiej i ul. Kościuszki. 2011-09-19 Pokaż
2011-09-01 Modernizacja kąpieliska MOSiR w dzielnicy Chwałowice - etap II. 2011-09-27 Pokaż
2011-08-29 Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2011-09-14 Pokaż
2011-08-24 Roboty remontowe i modernizacyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rybniku w dz. Ochojec, z podziałem na zadania: zad. 1) Roboty remontowe dachu zaplecza sali gimnastycznej i tarasu (...) zad. 2 Modernizacja instalacji c.o. - w obrębie kotłowni(...) 2011-09-08 Pokaż
2011-08-12 Wykonanie przyłączy wody na rondach Żorska - Ligocka, Żorska - Sygnały, Żorska - Gotartowicka w Rybniku. 2011-08-30 Pokaż
2011-08-10 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2011 r.: Zadanie 1 – Ochojec, Radziejów, Popielów, Kamień, Orzepowice, Zadanie 2 – Zebrzydowice, Wielopole, Zamysłów, Zadanie 3 – Północ, Gotartowice. 2011-08-25 Pokaż
2011-08-09 Budowa 7 billboardów na terenie miasta Rybnika wraz z ich wyklejaniem. 2011-08-25 Pokaż
2011-08-08 Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku "ORLIK" w dzielnicy Niedobczyce. 2011-08-23 Pokaż
2011-08-08 Roboty remontowe – izolacja i odgrzybienie murów piwnic zaplecza kuchni w segmencie B z robotami towarzyszącymi w Gimnazjum nr 10 w dzielnicy Ligota – Ligocka Kuźnia. 2011-08-23 Pokaż
2011-08-02 Budowa łącznika ulic Tkoczów – Małachowskiego na odcinku od km 0+233 do km 2+312. 2011-08-26 Pokaż
2011-08-02 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 w dzielnicy Niedobczyce; budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy. 2011-08-17 Pokaż
2011-07-28 Roboty remontowe w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Szafranka w dzielnicy Śródmieście. 2011-08-17 Pokaż
2011-07-26 Prace malarsko-remontowe w budynkach Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Zamkowa 5 oraz pomieszczeń USC Rynek 18 2011-08-10 Pokaż
2011-07-15 Roboty instalacyjne w sali Rady Miasta. 2011-08-02 Pokaż
2011-07-11 Adaptacja pomieszczenia budynku przy ul. Mościckiego 3 na wymiennikownię i przebudowa instalacji grzewczej. 2011-07-26 Pokaż
2011-07-08 Przebudowa ulicy Raciborskiej (w km 0+700 do 2+680) oraz budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w ciągu ulicy Raciborskiej w Rybniku (w km 0+600 do 2+680). 2011-07-27 Pokaż
2011-07-05 Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 12 w Rybniku 2011-07-20 Pokaż
2011-07-04 Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku. 2011-07-20 Pokaż
2011-07-04 Realizacja projektu “Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku”. 2011-09-08 Pokaż
2011-06-30 Budowa 7 billboardów na terenie miasta Rybnika wraz z ich wyklejaniem. 2011-07-15 Pokaż
2011-06-27 Remont nawierzchni ulic. 2011-07-19 Pokaż
2011-06-27 Przebudowa ulicy Podmiejskiej na odcinku od ul. Gliwickiej do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rybniku (km 3+540 – 2+900). Projektuj i buduj – miejska sieć szerokopasmowa wzdłuż ulicy Podmiejskiej na odcinku 650 m od strony ulicy Gliwickiej. 2011-07-25 Pokaż
2011-06-15 Roboty malarskie w pomieszczeniach parteru i I piętra Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w dzielnicy Niewiadom. 2011-06-30 Pokaż
2011-06-13 Remont pokrycia dachu i wymiana instalacji odgromowej budynku CRiR Bushido przy ul. FLoriańskiej (dz. Maroko-Nowiny). 2011-06-29 Pokaż
2011-06-07 Budowa 7 billboardów na terenie miasta Rybnika wraz z ich wyklejaniem. 2011-06-22 Pokaż
2011-06-03 Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 4 w dzielnicy Boguszowice Stare na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych. 2011-06-20 Pokaż
2011-06-01 Remont dachu części piętrowej Dworca Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi. 2011-06-16 Pokaż
2011-05-16 Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika. 2011-05-31 Pokaż
2011-05-12 Modernizacja Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Mikołowskiej – wymiana instalacji elektrycznych wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi oraz wykonanie nowej instalacji teletechnicznej. 2011-05-30 Pokaż
2011-05-09 Dostosowanie klatki schodowej i dróg ewakuacyjnych do zaleceń p.poż. w Przedszkolu nr 42, dz. Maroko-Nowiny. 2011-05-25 Pokaż
2011-05-04 Przebudowa Domu Kultury w Rybniku Niedobczycach ul. Barbary 23 - III etap przebudowy. 2011-05-24 Pokaż
2011-04-27 Kąpielisko MOSiR w dzielnicy Chwałowice - zagospodarowanie terenu w ramach II etapu modernizacji. 2011-05-13 Pokaż
2011-04-22 Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Przedszkola nr 20 przy ul. Czwartaków 1 w Rybniku, dzielnica Boguszowice. 2011-05-13 Pokaż
2011-04-22 Modernizacja systemu wentylacji w bloku kuchennym w Przedszkolu nr 18 przy ul. Małachowskiego w Rybniku, dzielnica Boguszowice Stare. 2011-05-11 Pokaż
2011-04-11 Remont ulicy Rudzkiej w Rybniku na odcinku od ul. Kotucza do Obwiedni Północnej. 2011-04-28 Pokaż
2011-04-07 Przebudowa ulicy Budowlanych w Rybniku na odcinku od 0+000 do 0+830, remont ulicy Kardynała Kominka na odcinku 122 m oraz budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w ciągu ulicy Budowlanych w Rybniku (na odcinku od ul. Kominka do ul. Orzepowickiej). 2011-04-28 Pokaż
2011-04-07 Przebudowa sygnalizacji świetlnych na ulicach Gliwickiej, Łony, Energetyków, Raciborskiej, 1-go Maja w Rybniku. 2011-04-22 Pokaż
2011-03-24 Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej dla miejskiej sieci szerokopasmowej w obszarze przebudowy ul. Kotucza i ul. Reymonta. 2011-04-12 Pokaż
2011-03-16 Przebudowa ulicy Niepodległości w Rybniku na odcinku od km 0+923 do 1+522. 2011-04-11 Pokaż
2011-03-03 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej. 2011-03-23 Pokaż
2011-02-16 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika 2011-03-07 Pokaż
2011-02-14 Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 - przebudowa ulicy Wodzisławskiej. 2011-05-04 Pokaż
2011-02-07 Remont nawierzchni po wyłomach zimowych na terenie Rybnika. 2011-02-24 Pokaż
2010-12-17 Roboty remontowe obiektów na terenie stadionu miejskiego w Rybniku przy ul. Gliwickiej z podziałem na zadania. 2010-01-10 Pokaż
2010-12-06 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicy Ujejskiego. 2010-12-21 Pokaż
2010-11-16 Roboty remontowe w filii nr 2 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Zebrzydowickiej w dzielnicy Maroko-Nowiny. 2010-12-02 Pokaż
2010-11-08 Przebudowa Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach - częściowa wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej 2010-11-23 Pokaż
2010-10-28 Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 13 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice. 2010-11-16 Pokaż
2010-10-27 Wymiana pokrycia dachu na segmencie administracyjnym oraz drobne roboty dekarskie w strefie gzymsów na budynku głównym Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Kościuszki w Rybniku w dzielnicy Śródmieście. 2010-11-17 Pokaż
2010-10-18 Budowa boisk do siatkówki o nawierzchni ze sztucznej trawy, z podziałem na zadania. 2010-11-02 Pokaż
2010-10-15 Remont pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25, dzielnica Północ. 2010-11-03 Pokaż
2010-10-13 Przebudowa kotłowni węglowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku dz. Popielów. 2010-10-28 Pokaż
2010-10-01 II Etap przebudowy Domu Kultury w Rybniku Niedobczycach. 2010-10-18 Pokaż
2010-10-01 Remont kanalizacji zewnętrznej i częściowa izolacja murów piwnic w Przedszkolu nr 20 przy ul. Czwartaków w Rybniku (dzielnica Boguszowice). 2010-10-21 Pokaż
2010-09-30 Remont elewacji i roboty remontowe wewnętrzne w szatniach sportowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku, dzielnica Paruszowiec-Piaski. 2010-10-18 Pokaż
2010-09-30 Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej do działek pominiętych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej ze środków ISPA/FS. 2010-10-18 Pokaż
2010-09-29 Budowa systemu automatycznego nawadniania boisk o nawierzchni trawiastej przy ul. Gliwickiej w Rybniku dz. Północ. 2010-10-15 Pokaż
2010-09-27 Wymiana pokrycia dachu na segmencie administracyjnym oraz drobne roboty dekarskie w strefie gzymsów na budynku głównym Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Kościuszki w Rybniku w dzielnicy Śródmieście. 2010-10-14 Pokaż
2010-09-24 Rozbudowa filii nr 6 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na terenie SP 34 przy ul. Reymonta o pomieszczenie socjalne i węzeł sanitarny oraz remont schodów zewnętrznych z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych. 2010-10-18 Pokaż
2010-09-20 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2010 r.: Zadanie 1 : Gotartowice. Zadanie 2 : Kamień wraz z wycinką drzew rosnących na skarpach rowów. 2010-10-06 Pokaż
2010-09-17 Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta Rybnika - naprawa pokrycia dachowego i systemu rynnowego. 2010-10-05 Pokaż
2010-09-15 Remont ulicy Strąkowskiej w Rybniku. 2010-09-30 Pokaż
2010-09-10 Budowa boisk do siatkówki na terenie obiektów oświatowych Miasta Rybnika, z podziałem na zadania. 2010-09-27 Pokaż
2010-09-02 Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku na ulicy Gliwickiej, Reymonta i Kotucza. 2010-11-23 Pokaż
2010-08-27 Roboty remontowe w przedszkolach na terenie Miasta Rybnika (wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej) - wewnętrzne instalacje hydrantowe 2010-09-21 Pokaż
2010-08-16 Remont boiska sportowego przy ul. Gliwickiej dz. Północ – dostawa i ułożenie sztucznej trawy. 2010-09-02 Pokaż
2010-08-10 Roboty remontowe i inwestycyjne związane z odnowieniem elewacji, wymianą świetlika dachowego oraz instalacją podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym budynku Muzeum / Ratusza w dzielnicy Śródmieście. 2010-08-25 Pokaż
2010-08-06 Budowa kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Nadbrzeżnej w Rybniku. 2010-08-24 Pokaż
2010-08-05 Przebudowa dworca komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Zbiorowego – remont dachu. 2010-08-23 Pokaż
2010-08-05 Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej na dachu Przedszkola nr 13 w Rybniku – Chwałowicach 2010-08-20 Pokaż
2010-08-02 Remont ulicy Raciborskiej na odcinku km 3+880-4+340 oraz na odcinku km 2+680-2+880. 2010-08-19 Pokaż
2010-07-22 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2010 r. 2010-08-09 Pokaż
2010-07-21 Remont ulicy Kraszewskiego w Rybniku. 2010-08-06 Pokaż
2010-07-21 Roboty remontowe w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych przy ul. Kościuszki w Rybniku. 2010-08-06 Pokaż
2010-07-14 Remont ulicy Staszica w Rybniku. 2010-07-29 Pokaż
2010-07-08 Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Energetyków, ul. Żołędziowej, rondzie "Mazamet", ul. Budowlanych. 2010-07-23 Pokaż
2010-07-06 Roboty remontowe na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zad 1. Wykonanie chodnika na ul. Krzywoustego. Zad 2. Remont chodnika na ul. Okulickiego. Zad 3. Remont placu autobusowego na ul. Patriotów. 2010-07-22 Pokaż
2010-07-05 Przebudowa ulicy Reymonta w Rybniku na odcinku od ronda Wodzisławskiego do skrzyżowania z ulicą Jankowicką. 2010-07-20 Pokaż
2010-07-02 Przebudowa dworca komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Zbiorowego – remont dachu. 2010-07-19 Pokaż
2010-06-25 Remont ulicy Raciborskiej w Rybniku. 2010-07-13 Pokaż
2010-06-23 Renowacja kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową przy pomocy rękawa utwardzanego termicznie w ul. Reymonta 2010-07-08 Pokaż
2010-06-22 Roboty remontowe w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Szafranka. 2010-07-07 Pokaż
2010-06-22 Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej na dachu Przedszkola nr 13 w Rybniku – Chwałowicach 2010-07-07 Pokaż
2010-06-21 Wzmocnienie konstrukcji stropów, zmiany dachu oraz roboty wykończeniowe i remontowe w budynku remizy OSP w Rybniku Popielowie. 2010-07-07 Pokaż
2010-06-21 Remont elewacji i roboty remontowe wewnętrzne w szatniach sportowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku, dzielnica Paruszowiec-Piaski. 2010-07-06 Pokaż
2010-06-18 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Raciborskiej i Ujejskiego w Rybniku. 2010-07-05 Pokaż
2010-06-17 Ukształtowanie terenu sportowo rekreacyjnego w dzielnicy Niedobczyce – boisko przy ul. Górnośląskiej, Andersa. 2010-07-02 Pokaż
2010-06-08 Roboty remontowe w placówkach miasta Rybnika z podziałem na zadania 2010-06-23 Pokaż
2010-06-02 Przebudowa skrzyżowania ulic Willowej – Szewczyka – Bieli w Rybniku na rondo. 2010-06-25 Pokaż
2010-06-01 Remont boiska (nawierzchnia poliuretanowa) przy Gimnazjum nr 13 w Rybniku, dz. Radziejów. 2010-06-16 Pokaż
2010-05-28 Hala widowiskowo-sportowa w dz. Boguszowice; dokończenie modernizacji pomieszczeń. 2010-06-14 Pokaż
2010-05-18 Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika: zad. 1. Remont chodnika przy ul. Małachowskiego zad. 2. Remont chodnika przy ul. Kominka zad. 3. Remont chodnika przy ul. Konarskiego zad. 4. Remont chodnika przy ul. Rudzkiej 2010-06-04 Pokaż
2010-05-14 Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku – Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych ul. Św. Józefa 30. 2010-06-08 Pokaż
2010-05-13 Wymiana podłogi w hali oraz obudowa zejścia do pomieszczenia magazynowania odczynników chemicznych stacji uzdatniania wody basenowej w budynku Krytej Pływalni i hali sportowej MOSIR w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 42. 2010-05-31 Pokaż
2010-05-12 Zmiana aranżacji pomieszczeń kancelarii i sali operacyjnej Wydziału Podatków Urzędu Miasta Rybnika. 2010-05-28 Pokaż
2010-05-07 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej między ulicami Staffa i Daszyńskiego. 2010-05-24 Pokaż
2010-05-06 Przebudowa ulicy Niepodległości w Rybniku – odcinek od km 0+00 do 0+923. 2010-05-25 Pokaż
2010-05-06 Wymiana stolarki okiennej w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zad. 1) Przedszkole nr 39 w dzielnicy Boguszowice, zad. 2) Zespół Szkół Technicznych w dzielnicy Śródmieście, zad. 3) Ochotnicza Straż Pożarna w dzielnicy Ochojec. 2010-05-24 Pokaż
2010-05-05 Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika: zad. 1. Naprawa chodnika przy ul. Powstańców Śl. zad. 2. Remont chodnika przy ul. Cmentarnej. 2010-05-26 Pokaż
2010-04-30 Budowa chodnika, odwodnienia drogi oraz zatoki autobusowej na ulicy Robotniczej w Rybniku. 2010-05-19 Pokaż
2010-04-28 Remont nawierzchni asfaltowych z podziałem na zadania: zad. 1. Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Małachowskiego zad. 2. Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Rybackiej zad. 3. Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Ogrodowej. 2010-05-13 Pokaż
2010-04-23 Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Śląskiej w Rybniku. 2010-05-11 Pokaż
2010-04-19 Przebudowa Domu Kultury w Rybniku Niedobczycach ul. Barbary 23 - Etap 2010-05-10 Pokaż
2010-04-15 Wymiana świetlików dachowych nad salą gimnastyczną wraz z remontem pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku, dzielnica Paruszowiec-Piaski. 2010-04-30 Pokaż
2010-04-14 Modernizacja boisk sportowych z podziałem na zadania: zad. 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku przy ulicy Mikołowskiej, zad. 2) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku przy ul. Kościuszki. 2010-04-29 Pokaż
2010-04-09 Przebudowa ulicy Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta Rybnika. 2010-07-26 Pokaż
2010-03-30 Zmiana aranżacji pomieszczeń kancelarii i sali operacyjnej Wydziału Podatków Urzędu Miasta Rybnika. 2010-04-15 Pokaż
2010-03-22 Docieplenie ścian zewnętrznych elewacji zachodniej i północnej budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Mikołowskiej 25. 2010-04-08 Pokaż
2010-03-17 Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach miasta Rybnika wraz z wykonaniem dokumentacji. 2010-04-01 Pokaż
2010-03-11 Przebudowa ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku – odcinek od ulicy Kotucza do ulicy Budowlanych wraz z Rondem Zebrzydowickim. 2010-03-29 Pokaż
2010-03-09 Wymiana sieci wodociągowej na terenie kąpieliska MOSiR „RUDA” w Rybniku przy ulicy Gliwickiej. 2010-03-26 Pokaż
2010-03-09 Modernizacja boisk do piłki nożnej na terenie placówek oświatowych Miasta Rybnika, z podziałem na zadania: zadanie 1) Szkoła Podstawowa nr 16 w dzielnicy Boguszowice, zadanie 2) Zespół Szkół Technicznych w dzielnicy Śródmieście. 2010-03-25 Pokaż
2010-03-09 Przebudowa bloku kuchennego w przedszkolu nr 19 w dz. Boguszowice - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń 2010-03-25 Pokaż
2010-03-09 Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Niedobczyckiej 191 w Rybniku (dzielnica Niedobczyce). 2010-03-29 Pokaż
2010-03-08 Zmiana aranżacji pomieszczeń kancelarii i sali operacyjnej Wydziału Podatków Urzędu Miasta Rybnika. 2010-03-23 Pokaż
2010-03-05 Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 10 przy ul. Św. Józefa 9. 2010-03-23 Pokaż
2010-03-03 Remont nawierzchni po wyłomach zimowych na terenie Rybnika. 2010-03-19 Pokaż
2010-02-19 Budowa drogi wewnętrznej, łączącej parkingi pływalni krytej i hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach przy ul. Jastrzębskiej. 2010-03-09 Pokaż
2010-02-17 Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych IV etap – budowa boiska przy Gimnazjum nr 4 w Rybniku, dz. Rybnicka Kuźnia. 2010-03-04 Pokaż
2010-02-16 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika. 2010-03-03 Pokaż
2010-02-16 Remont pokrycia dachu segmentu 1.3.1* Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej 15a w Rybniku – Nowinach. 2010-03-03 Pokaż
2010-02-11 Modernizacja kąpieliska MOSiR w dzielnicy Chwałowice (etap I). 2010-03-04 Pokaż
2010-02-09 Roboty remontowe i renowacyjne w budynkach: zadanie 1) Szkoła Podstawowa nr 6 w Rybniku Zamysłowie, zadanie 2) Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku Niedobczycach. 2010-02-24 Pokaż
2010-01-25 Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych Miasta Rybnika:Zadanie 1: Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Śląskich, przy ul. Kościuszki.Zadanie 2: Gimnazjum Nr 1, przy ul. Cmentarnej. 2010-02-16 Pokaż
2010-01-22 Zmiana aranżacji pomieszczeń kancelarii i sali operacyjnej Wydziału Podatków Urzędu Miasta Rybnika. 2010-02-12 Pokaż
2010-01-22 Dobudowa dźwigu osobowego zewnętrznego do budynku Gimnazjum nr 7 (dzielnica Boguszowice Stare). 2010-02-12 Pokaż
2009-12-21 Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku - Dzielnica Kamień. 2010-01-20 Pokaż
2009-12-21 Modernizacja auli w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Mikołowskiej 25 w Rybniku (dz. Śródmieście). 2010-01-18 Pokaż
2009-12-18 Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku przy ul. Kolberga (wraz z promocją). 2010-01-14 Pokaż
2009-12-18 Adaptacja byłego mieszkania służbowego na potrzeby świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Rybniku Niedobczycach. 2010-01-13 Pokaż
2009-12-18 Modernizacja dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku (dzielnica Wielopole). 2010-01-12 Pokaż
2009-12-18 Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku – Boguszowicach (etap III). 2010-01-08 Pokaż
2009-12-17 Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku - Szkoła Podstawowa nr 34, ul.Reymonta 69 2010-01-15 Pokaż
2009-12-09 Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych. 2010-01-06 Pokaż
2009-12-07 Modernizacja trybuny na boisku sportowym przy ul. 1-go Maja w Chwałowicach 2009-12-30 Pokaż
2009-12-07 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Niedobczyckiej 2009-12-28 Pokaż
2009-12-04 Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta Rybnika. 2009-12-28 Pokaż
2009-11-30 Remont pomieszczeń składowania odczynników chemicznych uzdatniania wody basenowej pływalni krytej MOSiR, dz. Śródmieście. 2009-12-21 Pokaż
2009-11-20 Roboty remontowe w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Szafranka 2009-12-11 Pokaż
2009-11-19 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kadłubka w Rybniku. 2009-12-10 Pokaż
2009-11-17 Remont chodnika przy ulicy Hibnera w Rybniku. 2009-11-26 Pokaż
2009-11-02 Roboty bitumiczne 2009-11-26 Pokaż
2009-10-28 Przyłącze wody do budynku Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15a (dzielnica Maroko - Nowiny). 2009-11-19 Pokaż
2009-10-28 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Gronowej w Rybniku. 2009-11-18 Pokaż
2009-10-20 Remont dachu budynku przy ul. Mościckiego 3 w Rybniku - Niewiadomiu. 2009-11-10 Pokaż
2009-10-16 Bieżące utrzymanie obiektów mostowych w Rybniku. 2009-11-06 Pokaż
2009-10-16 Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej. 2010-02-22 Pokaż
2009-10-15 Wykonanie prac remontowo - odwadniających na terenie Miasta Rybnika 2009-11-05 Pokaż
2009-10-15 Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 20 w dzielnicy Gotartowice; przebudowa wejść do szkoły. 2009-11-05 Pokaż
2009-10-07 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Prosta - Ogrodowskiego w Rybniku. 2009-10-29 Pokaż
2009-10-05 Budowa łącznika ulic Poligonowej i Rycerskiej w Kłokocinie. 2009-10-27 Pokaż
2009-10-02 Wykonanie zatoki autobusowej przy ulicy Kościuszki w Rybniku. 2009-10-23 Pokaż
2009-09-25 Wykonanie nawierzchni asfaltowych 2009-11-16 Pokaż
2009-09-24 Przebudowa ronda Mikołowskiego na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia - Mikołowska oraz ulicy Mikołowskiej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Wielkopolskiej. 2009-10-15 Pokaż
2009-09-24 Budowa III kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Kolberga w Rybniku. 2009-10-16 Pokaż
2009-09-24 Remont chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rybniku. 2009-10-15 Pokaż
2009-09-18 Przebudowa wiaduktu drogowego na ulicy Raciborskiej w Rybniku, wraz z dojazdami. 2009-10-13 Pokaż
2009-09-16 Przebudowa kotłowni w budynku Pływalni Krytej MOSiR w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 42. 2009-10-07 Pokaż
2009-09-07 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w dzielnicach Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2009-10-29 Pokaż
2009-09-02 Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 920 ulicy Rudzkiej w dzielnicy Stodoły. 2009-09-24 Pokaż
2009-09-01 Przebudowa Domu Kultury w Rybniku Niedobczycach ul Barbary 23. 2009-10-15 Pokaż
2009-08-27 Budowa odcinków uzupełniających kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta Rybnika 2009-09-22 Pokaż
2009-08-20 Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku - Boguszowicach (etap II). 2009-09-16 Pokaż
2009-07-31 Boisko ul. Gliwicka 2009-08-26 Pokaż
2009-07-30 Remont odwodnienia przytorza przy ulicy Karola Miarki w Rybniku. 2009-08-25 Pokaż
2009-07-30 Roboty remontowe Gimnazjum nr 5 w Rybniku w dzielnicy Boguszowice. 2009-08-20 Pokaż
2009-07-30 Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników oraz skrzyżowania z ulicą Różańskiego w ciągu ulicy Wyzwolenia w Rybniku (droga wojewódzka nr 935). 2009-08-26 Pokaż
2009-07-30 Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego 2009-08-27 Pokaż
2009-07-27 Termomodernizacja segmentu basenowego oraz budowa instalacji solarnej przygotowania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42. 2009-08-31 Pokaż
2009-07-24 Wykorzystanie energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Krytej Pływalni w Rybniku - Boguszowicach 2009-08-19 Pokaż
2009-07-22 Prace remontowe w budynku Urzędu Miasta Rybnika oraz Urzędu Stanu Cywilnego. 2009-08-12 Pokaż
2009-07-22 Przebudowa kotłowni w budynku Pływalni Krytej MOSiR w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 42. 2009-08-13 Pokaż
2009-07-22 Remont ulicy Zygmunta Starego. 2009-08-18 Pokaż
2009-07-21 Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej z podziałem na zadania: 2009-08-12 Pokaż
2009-07-21 Modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej w Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" w Rybniku przy ul. Floriańskiej 1. 2009-08-13 Pokaż
2009-07-21 Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 20 w dzielnicy Gotartowice; przebudowa wejść do szkoły. 2009-08-12 Pokaż
2009-07-21 Roboty remontowe w placówkach oświatowych 2009-09-11 Pokaż
2009-07-16 Modernizacja systemu telewizji dozorowej w budynku Urzędu Miasta Rybnika. 2009-08-07 Pokaż
2009-07-14 Przebudowa rozdzielni głównej wraz z dostosowaniem układów pomiarowych instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2. 2009-08-05 Pokaż
2009-07-14 Remont budynku na terenie Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej na cele edukacyjne. 2009-08-11 Pokaż
2009-07-09 Przebudowa ulicy Świerklańskiej na odcinku od ulicy Kowalczyka do ulicy Żeromskiego w Rybniku. 2009-07-31 Pokaż
2009-07-03 Wymiana stolarki okiennej oraz roboty remontowe w budynku Gimnazjum nr 2 w Rybniku 2009-07-24 Pokaż
2009-07-02 Remont drogi bocznej ulicy Pukowca. 2009-07-23 Pokaż
2009-07-02 Wymiana wewnętrznych linii zasilających, rozdzielni głównej i rozdzielń piętrowych w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno Elektrycznych przy ul. Tadeusza Kościuszki 23 w Rybniku. 2009-07-22 Pokaż
2009-06-30 Opracowanie projektu oraz wykonanie przebudowy wentylacji mechanicznej - zabudowanie układu chłodzenia pomieszczeń kuchni w budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej. 2009-07-21 Pokaż
2009-06-26 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w dzielnicach Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2009-07-17 Pokaż
2009-06-24 Konserwacja rowów odwadniających w 2009 roku w dzielnicach Miasta Rybnika 2009-07-16 Pokaż
2009-06-22 Remont instalacji wodociągowej i pokrycia dachu w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15a (dzielnica Maroko - Nowiny) 2009-07-13 Pokaż
2009-06-22 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ul. Pojdy (bocznej) w Rybniku 2009-07-15 Pokaż
2009-06-19 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Budowlanych - Kominka - Wandy 2009-07-21 Pokaż
2009-06-19 Wymiana nawierzchni placu przy ul. Patriotów w rejonie skrzyżowania z ulicą Rajską 2009-07-13 Pokaż
2009-06-18 Wykonanie nawierzchni asfaltowych na ulicach Św. Józefa, Łącznej, Krzywej i Malinowej w Rybniku. 2009-07-09 Pokaż
2009-06-17 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rybniku przy ulicy Gliwickiej od ronda Gliwickiego do ulicy Karłowicza. 2009-07-08 Pokaż
2009-06-17 Remont odwodnienia przytorza przy ulicy Karola Miarki w Rybniku. 2009-07-08 Pokaż
2009-06-09 Remont instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 22 w Rybniku przy ul. Bocznej 17 (dzielnica Niedobczyce). 2009-06-30 Pokaż
2009-06-04 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 25 w Rybniku przy ulicy Weroniki 8 (dzielnica Niedobczyce). 2009-06-29 Pokaż
2009-06-03 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 21 w Rybniku przy ulicy Brackiej 6 (dzielnica Kłokocin). 2009-06-24 Pokaż
2009-05-28 Termomodernizacja segmentu basenowego oraz budowa instalacji solarnej przygotowania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42 2009-06-18 Pokaż
2009-05-27 Roboty remontowe w placówkach oświatowych z podziałem na zadania. 2009-06-17 Pokaż
2009-05-27 Roboty remontowe w Gimnazjum nr 1 przy ul. Cmentarnej w Rybniku, dz. Śródmieście. 2009-07-17 Pokaż
2009-05-18 Roboty remontowe w placówkach miasta Rybnika z podziałem na zadania 2009-06-09 Pokaż
2009-05-15 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej przy ulicach Dębowej-Żniwnej oraz Szybowcowej-Komunalnej w Rybniku (dzielnica Kłokocin). 2009-06-08 Pokaż
2009-05-15 Roboty remontowe w placówkach oświatowych z podziałem na zadania 2009-06-05 Pokaż
2009-04-30 Izolacja przeciwwilgociowa w budynku Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku, dz. Kamień. 2009-07-21 Pokaż
2009-04-30 Remont ulicy Śląskiej w Rybniku. 2009-05-20 Pokaż
2009-04-22 Wykorzystanie energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach Miasta Rybnika (montaż i zabudowa systemów solarnych) 2009-05-19 Pokaż
2009-04-17 Budowa kanalizacji w dzielnicach Ligota-Ligocka Kuźnia, Gotartowice i Boguszowice Stare - dokończenie robót 2009-06-04 Pokaż
2009-04-14 Likwidacja azbestu i termomodernizacja placówek Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2009-06-08 Pokaż
2009-04-09 Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Buhla 3 w Rybniku dz. Zebrzydowice. 2009-04-30 Pokaż
2009-03-26 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 17 2009-04-20 Pokaż
2009-03-25 Remont budynku szatniowego, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody basenowej na terenie kąpieliska MOSiR "Ruda" w Rybniku przy ul. Gliwickiej. 2009-04-17 Pokaż
2009-03-25 Wykonanie zasilania elektroenergetycznego, układów pomiarowych oraz oświetlenia terenu budynków w Rybniku 2009-04-15 Pokaż
2009-03-11 Remont nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Rybnika. 2009-04-01 Pokaż
2009-03-03 Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku. 2009-03-26 Pokaż
2009-02-24 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach szkolnych i przedszkolnych miasta Rybnika z podziałem na zadania 2009-03-18 Pokaż
2009-02-17 Przebudowa ulicy Świerklańskiej na odcinku od ulicy Kowalczyka. 2009-07-31 Pokaż
2009-02-11 Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku - Boguszowicach (etap I) 2009-03-24 Pokaż
2009-02-11 Izolacja wewnętrzna i zewnętrzna ścian budynków 2009-03-09 Pokaż
2009-02-04 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika. 2009-02-26 Pokaż
2009-02-03 Remont nawierzchni dróg po wyłomach zimowych na terenie Rybnika. 2009-02-26 Pokaż
2009-01-29 Modernizacja trybun stadionu piłkarskiego MKS Rymer w Rybniku Niedobczycach. 2009-02-19 Pokaż
2009-01-28 Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ulicy Bolesława Chrobrego 2. 2009-02-23 Pokaż
2009-01-28 Przebudowa wejścia głównego w budynku Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Kościuszki w Rybniku. 2009-03-20 Pokaż
2009-01-26 Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego - zagospodarowanie terenu wokół budynku, dokończenie wymiany instalacji elektrycznej oraz roboty remontowe, ogólnobudowlane. 2009-02-24 Pokaż
2009-01-23 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ulicy Lisiej w Rybniku. 2009-02-24 Pokaż
2009-01-15 Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Sadowej w Rybniku. 2009-02-12 Pokaż
2008-11-20 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze bocznej ul. Patriotów oraz chodnika ul. Sosnowej. 2008-12-11 Pokaż
2008-11-20 Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64 w zakresie: Utwardzenie placu do składowania drewna i odpadów. 2008-12-12 Pokaż
2008-11-06 Zmiana systemu ogrzewania krytej pływalni MOSiR w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 42 - węzeł ciepłej wody użytkowej. 2008-12-03 Pokaż
2008-11-06 Budowa nowych piłkochwytów oraz remont piłkochwytu istniejącego na terenie Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Tadeusza Kościuszki, dz. Śródmieście w Rybniku. 2008-11-27 Pokaż
2008-11-03 Roboty remontowe w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej (dzielnica Meksyk). 2008-11-27 Pokaż
2008-10-30 Roboty izolacyjne - odgrzybianie, osuszanie, izolacja przeciwwilgociowa murów zewnętrznych oraz prace wykończeniowe w obiekcie: Miejski Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Żużlowej w Rybniku. 2008-11-20 Pokaż
2008-10-15 Roboty remontowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku przy ul. Orzepowickiej 15a dz. Maroko-Nowiny 2008-11-06 Pokaż
2008-10-15 Budowa sieci wodociągowej przy ul. Rymera w Rybniku. 2008-11-06 Pokaż
2008-10-15 Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Rybnika wraz z siecią szerokopasmową 2008-11-24 Pokaż
2008-10-09 Budowa boisk szkolnych o nawierzchni ze sztucznej trawy, z podziałem na zadania 2008-11-04 Pokaż
2008-09-30 Konserwacja rowów odwadniających w następujących dzielnicach miasta Rybnika 2008-10-22 Pokaż
2008-09-25 Naprawa stropu i dachu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku - Boguszowicach. 2008-10-20 Pokaż
2008-09-24 Roboty remontowe w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Szafranka w dzielnicy Śródmieście obejmujące remont wypożyczalni dla dzieci oraz wymianę oświetlenia ewakuacyjnego. 2008-10-16 Pokaż
2008-09-18 Remont dachu w Przedszkolu nr 32 w Rybniku (dzielnica Kamień) 2008-10-09 Pokaż
2008-09-18 Odnowienie elewacji w IV Liceum Ogólnokształcącym w dzielnicy Chwałowice przy ul. 1 Maja. 2008-10-09 Pokaż
2008-09-10 Zaprojektowanie, wykonanie i montaż masztów fotoradarowych na terenie Miasta Rybnika. 2008-10-02 Pokaż
2008-09-01 Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Kotucza 2008-09-26 Pokaż
2008-08-28 Malowanie i remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2. 2008-09-18 Pokaż
2008-08-27 Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku przy ul. Hibnera 55. 2008-09-25 Pokaż
2008-08-27 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze bocznej ul. Patriotów oraz chodnika ul. Sosnowej. 2008-09-18 Pokaż
2008-08-26 Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej odprowadzającej ścieki sanitarno - bytowe z budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej. 2008-09-17 Pokaż
2008-08-13 Roboty remontowe w Specjalnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym "Szkoła Życia" w Rybniku przy ul. Hibnera 41 2008-09-04 Pokaż
2008-08-11 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie miasta Rybnika, z podziałem na zadania 2008-09-03 Pokaż
2008-08-07 Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny Rybnik ul. Hibnera 25 - cyklinowanie i malowanie parkietu, wymiana wykładzin PCV, wykonanie ogrodzenia, zagospodarowanie terenu. 2008-09-02 Pokaż
2008-08-05 Wykonanie nawierzchni na drodze bocznej ul. Przemysłowej (droga miejska w kierunku TENNECO). 2008-08-26 Pokaż
2008-08-05 Budowa ścianki wspinaczkowej przy OSP Rybniku Golejowie - I etap 2008-08-27 Pokaż
2008-08-05 Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku przy Szkole Podstawowej nr 24 w Rybniku (dzielnica Popielów). 2008-08-28 Pokaż
2008-07-29 Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku przy ul. Wolnej 17 (dz. Paruszowiec - Piaski). 2008-08-20 Pokaż
2008-07-22 Roboty remontowe w następujących obiektach, z podziałem na zadania. 2008-08-12 Pokaż
2008-07-17 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Sudeckiej i Wyglendy w Rybniku. 2008-08-12 Pokaż
2008-07-11 Remont wewnętrznej instalacji wodociągowej i hydrantowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku przy ulicy Orzepowickiej 15a (dzielnica Maroko Nowiny) - Segment nr 1.3.1 2008-08-01 Pokaż
2008-07-10 Budowa boiska sportowego w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Górnośląskiej/Andersa w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" 2008-08-07 Pokaż
2008-07-09 Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Gimnazjum nr 11 w Rybniku przy ulicy Górnośląskiej 108 (dzielnica Niedobczyce). 2008-07-30 Pokaż
2008-07-08 Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 12 w Rybniku przy ulicy M. Buhla 3 (dzielnica Zebrzydowice). 2008-07-29 Pokaż
2008-07-03 Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Podmiejskiej - kanał A1 - A9. 2008-07-28 Pokaż
2008-07-03 Roboty ogólnobudowlane w Szkole Podstawowej nr 12 w Rybniku (remont łazienek). 2008-07-24 Pokaż
2008-07-03 Roboty remontowe placówek Miasta Rybnika z podziałem na zadania. 2008-07-24 Pokaż
2008-07-03 Przystosowanie budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego 16 do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej. 2008-07-24 Pokaż
2008-07-01 Remont ulicy Mickiewicza w Rybniku. 2008-07-23 Pokaż
2008-06-30 Malowanie i remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. B. Chrobrego 2. 2008-07-21 Pokaż
2008-06-25 Remont ogrodzenia oraz montaż piłkochwytów w Szkole Podstawowej nr 5 ul. Różańskiego, Gimnazjum nr 10 ul. K. Miarki oraz Gimnazjum nr 3 ul. Śląska w Rybniku. 2008-07-16 Pokaż
2008-06-24 Roboty drogowe w Rybniku-dzielnicy Chwałowice 2008-07-17 Pokaż
2008-06-20 Roboty ogólnobudowlane w Przedszkolu nr 41 w Rybniku przy ul. Chabrowej 11 (remont łazienek). 2008-07-14 Pokaż
2008-06-20 Roboty ogólnobudowlane w Przedszkolu nr 42 w Rybniku przy ul. Stalmacha 8. 2008-07-11 Pokaż
2008-06-20 Budowa sieci kanalizacyjnych w jednostkach organizacyjnych miasta Rybnika. 2008-07-11 Pokaż
2008-06-19 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i przebudowa węzła ciepła w Przedszkolu nr 14 w Rybniku przy ulicy Śląskiej 1a (dzielnica Chwałowice). 2008-07-14 Pokaż
2008-06-17 Roboty remontowe w Domu Kultury w dzielnicy Chwałowice przy ul. 1 Maja. 2008-07-08 Pokaż
2008-06-16 Remont bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 18 w Rybniku (dzielnica Boguszowice) 2008-07-07 Pokaż
2008-06-12 Wykonanie konserwacji rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2008 r. 2008-07-03 Pokaż
2008-06-10 Roboty remontowe na terenie krytej pływalni MOSiRprzy ul. Powstańców Śl. w Rybniku. 2008-07-01 Pokaż
2008-06-03 Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 37 w Rybniku przy ulicy Św. Maksymiliana (dzielnica Rybnicka Kuźnia). 2008-06-24 Pokaż
2008-06-03 Wykonanie obniżenia niwelety drogi w rejonie wiaduktu na ulicy Zebrzydowickiej. 2008-06-27 Pokaż
2008-06-02 Zaprojektowanie, wykonanie i montaż masztów fotoradarowych na terenie Miasta Rybnika. 2008-06-24 Pokaż
2008-05-29 Wymiana instalacji węzła ciepła oraz częściowa wymiana instalacji wod-kan w Przedszkolu nr 17 w Rybniku przy ulicy Krzyżowej 12 (dzielnica Smolna) 2008-06-20 Pokaż
2008-05-28 Roboty remontowe w placówkach oświatowych Miasta Rybnika. 2008-06-18 Pokaż
2008-05-20 Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Gliwickiej. 2008-06-17 Pokaż
2008-05-16 Roboty brukarskie na terenie Miasta Rybnika 2008-06-06 Pokaż
2008-05-15 Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego oraz pielęgnacja wykonanego trawnika w Rybniku przy ul. Małachowskiego (dzielnica Boguszowice). 2008-06-05 Pokaż
2008-05-14 Adaptacja łącznika na potrzeby biblioteki w budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Rybniku ul. Reymonta 69. 2008-06-10 Pokaż
2008-05-13 Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku. 2008-06-05 Pokaż
2008-05-09 Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 41 w Rybniku przy ul. Chabrowej 11 (dzielnica Nowiny - Maroko). 2008-05-30 Pokaż
2008-05-08 Wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej i poziomów wodociągowych w Szkole Podstawowej nr 24 w Rybniku przy ul. Staffa 42a (dz. Popielów). 2008-06-02 Pokaż
2008-05-08 Wymiana parkietu w Szkole Podstawowej nr 22 w Rybniku. 2008-06-02 Pokaż
2008-04-29 Zagospodarowanie zieleni na terenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rybniku ul. Różańskiego oraz przy Gimnazjum nr 10 w Rybniku - Ligocie ul. K. Miarki 64. 2008-05-20 Pokaż
2008-04-29 Roboty remontowe w Przedszkolu nr 9 przy ul. Wieniawskiego w Rybniku (dzielnica Śródmieście); wymiana instalacji elektrycznej, roboty malarskie. 2008-05-21 Pokaż
2008-04-28 Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy w Szkole Podstawowej nr 24 w Rybniku (dzielnica Popielów). 2008-05-19 Pokaż
2008-04-25 Modernizacja węzła ciepła w Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach przy ul. Barbary 23. 2008-05-16 Pokaż
2008-04-23 Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Gimnazjum nr 13 w Rybniku przy ulicy Krętej 20 (dzielnica Radziejów). 2008-05-19 Pokaż
2008-04-22 Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 35 w Rybniku przy ulicy Łącznej 7 (dzielnica Orzepowice). 2008-05-14 Pokaż
2008-04-22 Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku przy ulicy Ziołowej 3 (dzielnica Gotartowice). 2008-05-13 Pokaż
2008-04-22 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicy Chrószcza w Rybniku. 2008-05-15 Pokaż
2008-04-21 Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Gimnazjum nr 12 w Rybniku przy ulicy Sportowej 52 (dzielnica Niewiadom). 2008-05-12 Pokaż
2008-04-18 Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej ciepłej wody użytkowej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Żłobek "Skrzat" w Rybniku przy ulicy Dąbrówki 9 (dzielnica Nowiny Maroko). 2008-05-09 Pokaż
2008-04-15 Roboty remontowe w Przedszkolu nr 1, dz. Śródmieście oraz w Przedszkolu nr 18 dz. Boguszowice, z podziałem na zadania. 2008-05-06 Pokaż
2008-04-14 Izolacja wewnętrzna i zewnętrzna ścian budynków 2008-05-05 Pokaż
2008-04-08 Remont nawierzchni ul. Ziemskiej w Rybniku. 2008-05-09 Pokaż
2008-04-04 Wykonanie nawierzchni na ulicy Kuglera 2008-04-30 Pokaż
2008-04-03 Budowa klatki schodowej oraz remont sali gimnastycznej z zapleczem sportowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Mikołowskiej 25 w Rybniku. 2008-05-06 Pokaż
2008-03-18 Roboty brukarskie i modernizacja boiska sportowego 2008-04-10 Pokaż
2008-03-17 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach szkolnych i przedszkolnych miasta Rybnika. 2008-04-08 Pokaż
2008-03-14 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w jednostkach organizacyjnych miasta Rybnika z podziałem na zadania. 2008-04-07 Pokaż
2008-03-13 Wymiana instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych Miasta Rybnik z podziałem na zadania 2008-04-04 Pokaż
2008-03-04 Roboty remontowe w Domu Dziecka przy ul. Powstańców Śl. w dz. Śródmieście - II etap modernizacji budynku. 2008-04-01 Pokaż
2008-02-28 Remont cząstkowy jezdni ul. Wodzisławskiej na odcinku od ul. Staffa do ul. Konarskiego i w obrębie stacji paliw Statoil, oraz remont kapitalny ul. bocznej Jankowickiej wraz z remontem cząstkowym jezdni ul. Jankowickiej w obrębie ulicy Siwca i Wolnego. 2008-03-20 Pokaż
2008-02-19 Remont nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Rybnika. 2008-03-12 Pokaż
2008-02-14 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika. 2008-03-06 Pokaż
2008-02-01 Wykonanie ścianki wygłuszającej i malowanie pomieszczeń nr 103, 104, 105 w Urzędzie Miasta. 2008-02-22 Pokaż
2008-01-31 Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 18 w Rybniku, dzielnicy Boguszowice - wymiana ogrodzenia wzdłuż ulicy Lompy. 2008-02-21 Pokaż
2008-01-25 Wymiana podłogi wraz z izolacją wewnętrzną i zewnętrzną w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 10 w Rybniku. 2008-02-18 Pokaż
2008-01-23 Remont nawierzchni po wyłomach zimowych na terenie miasta Rybnika. 2008-02-13 Pokaż
2007-12-21 Remonty ogrodzeń 2008-01-14 Pokaż
2007-12-18 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stawowej - Ptasiej w Rybniku. 2008-01-10 Pokaż
2007-12-11 Wykonanie zatoki autobusowej wraz z pasem włączenia przy ulicy 3 Maja w Rybniku oraz wykonanie miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika przy ulicy St. Vallier w Rybniku. 2008-01-07 Pokaż
2007-12-05 Remonty dachów placówek Miasta Rybnika z podziałem na zadania. 2007-12-28 Pokaż
2007-11-29 Wymiana grzejników w sali gimnastycznej w IV L.O., dzielnica Chwałowice. 2007-12-21 Pokaż
2007-11-29 Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz wentylacja sali widowiskowej i siłowni w Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu. 2007-12-20 Pokaż
2007-11-23 Przebudowa węzła wymiennikowego ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rybniku przy ul.Orzepowickiej. 2007-12-17 Pokaż
2007-11-22 Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 w Rybniku - Chwałowicach. 2007-12-17 Pokaż
2007-11-22 Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum nr 1 w Rybniku przy ul. Cmentarnej 1 w salach lekcyjnych 3,11,12,14,16,17,18,19 2007-12-14 Pokaż
2007-11-21 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w dzielnicach Miasta Rybnika. 2007-12-12 Pokaż
2007-11-21 Nadbudowa Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych w Rybniku przy ulicy Andersa nr 6. 2007-12-12 Pokaż
2007-11-20 Roboty remontowe w placówkach miasta Rybnika z podziałem na zadania 2007-12-19 Pokaż
2007-11-13 Roboty w placówkach oświatowych z podziałem na zadania. 2007-12-04 Pokaż
2007-11-08 Remont Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku. 2007-11-29 Pokaż
2007-11-07 Remont ulicy Boguszowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Małachowskiego z wykonaniem odwodnienia. 2007-11-30 Pokaż
2007-11-02 Budowa dźwigu hydraulicznego i schodów zewnętrznych w Szkole podstawowej nr 34 w Rybniku, przy ul. Reymonta 69. 2007-11-26 Pokaż
2007-11-02 Naprawa boisk z podziałem na zadania. 2007-11-23 Pokaż
2007-10-31 Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych Miasta Rybnika - zlewnia kolektora A. 2007-11-30 Pokaż
2007-10-31 Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Rymera w Rybniku. 2007-11-26 Pokaż
2007-10-26 Zaprojektowanie i wykonanie budynku Straży Miejskiej w Rybniku przy ul. Reymonta wraz z wyposażeniem 2007-11-20 Pokaż
2007-10-18 Roboty wykończeniowe wraz z instalacją odgromową w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Orzepowicach. 2007-11-08 Pokaż
2007-10-11 Budowa odcinków uzupełniających kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych w dzielnicach Miasta Rybnik. 2007-11-07 Pokaż
2007-10-10 Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi rolniczej w dzielnicy Stodoły. 2007-10-31 Pokaż
2007-10-05 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z podziałem na zadania... 2007-10-26 Pokaż
2007-10-03 Wykonanie konserwacji rowów odwadniających w dzielnicach. 2007-10-26 Pokaż
2007-10-02 Izolacja wewnętrzna i zewnętrzna ścian budynku Gimnazjum nr 10 w Rybniku Ligocie. 2007-10-23 Pokaż
2007-10-01 Budowa monitoringu wizyjnego w IV LO w Chwałowicach, ul. 1 Maja 93, 44-206 Rybnik. 2007-12-26 Pokaż
2007-10-01 Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 18 w dz. Boguszowice przy ul. Lompy. 2007-10-25 Pokaż
2007-09-27 Remonty dachów placówek Miasta Rybnika z podziałem na zadania. 2007-10-19 Pokaż
2007-09-27 Remont ulicy Boguszowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Małachowskiego z wykonaniem odwodnienia 2007-10-18 Pokaż
2007-09-27 Remont odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Żorskiej do rowu otwartego przy ul. K. Miarki oraz od terenu "Makro" do stacji paliw "Esso" za pomocą technologii bezwykopowej. 2007-10-24 Pokaż
2007-09-26 Modernizacja boiska do siatkówki w Szkole Podstawowej nr 24 w Rybniku, przy ulicy Staffa 42a. 2007-10-17 Pokaż
2007-09-19 Roboty remontowe na obiekcie "BUSHIDO". 2007-10-09 Pokaż
2007-09-19 Roboty remontowe w placówkach oświatowych Miasta Rybnika z podziałem na zadania. 2007-10-09 Pokaż
2007-09-07 Remont Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku. 2007-10-04 Pokaż
2007-09-05 Modernizacja węzła cieplnego i remont sanitariatu w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku przy ul. Hibnera 55. 2007-09-28 Pokaż
2007-09-05 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Łącznej (boczna) w Rybniku 2007-09-24 Pokaż
2007-09-04 Modernizacja kotłowni oraz roboty malarskie w Przedszkolu nr 35 w Rybniku. 2007-09-25 Pokaż
2007-08-28 Remont instalacji wodociągowej oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej nr 12 w Rybniku. 2007-09-19 Pokaż
2007-08-24 Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Chrobrego. 2007-09-14 Pokaż
2007-08-16 Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 24 w Rybniku, przy ulicy Staffa 42a. 2007-09-06 Pokaż
2007-08-16 Remont dachów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 46 2007-09-07 Pokaż
2007-08-09 Roboty remontowe w Przedszkolu nr 2 w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej. 2007-08-30 Pokaż
2007-08-09 Remont nawierzchni ulic Niedobczycka - Plebiscytowa w Rybniku 2007-08-31 Pokaż
2007-08-08 Remont nawierzchni ul. Stawowa - Sosnowa 2007-08-30 Pokaż
2007-08-08 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w części ul. Szkolnej - Wiejskiej. 2007-08-30 Pokaż
2007-08-03 Remont nawierzchni ulicy św. Jadwigi (bez chodników). 2007-08-27 Pokaż
2007-08-03 Remont terenu pomiędzy Placem Wolności a Rynkiem oraz przebudowa podjazdu do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku. 2007-08-27 Pokaż
2007-08-02 Wymiana kotłów gazowych w kotłowniach w budynkach Rybnickich Służb Komunalnych w Rybniku. 2007-08-23 Pokaż
2007-07-24 Awaryjny remont sanitariatów w hali widowiskowo - sportowej w Rybniku - Boguszowicach 2007-08-20 Pokaż
2007-07-24 Wykonanie parkingów 2007-08-16 Pokaż
2007-07-20 Roboty modernizacyjne na obiekcie "BUSHIDO". 2007-08-20 Pokaż
2007-07-16 Remont ulicy Kowalczyka 2007-08-08 Pokaż
2007-07-12 Remont chodnika przy ul. Wodzisławskiej w Rybniku 2007-08-02 Pokaż
2007-07-11 Remont łazienek i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 - Rybnik ul. Orzepowicka 2007-08-01 Pokaż
2007-07-11 Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika 2007-08-06 Pokaż
2007-07-11 Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 21 - Rybnik ul. Niedobczycka 191 2007-08-01 Pokaż
2007-07-11 Wykonanie konserwacji rowów odwadniających w dzielnicach 2007-07-31 Pokaż
2007-07-10 Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika: Zad. I.- IV LO; dz. Chwałowice; remont dachu sali gimnastycznej z zapleczem oraz 1 elewacji budynku głównego szkoły. Zad. II.- SP nr 16; dz. Boguszowice; remont elewacji 2007-08-03 Pokaż
2007-07-09 Remont ul. Podleśnej w Rybniku na odcinku od ul. Ludowej do ul. Strąkowskiej 2007-08-01 Pokaż
2007-07-06 Budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych położonych przy ul. Niemcewicza. 2007-07-30 Pokaż
2007-07-03 Remont odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Żorskiej do rowu otwartego przy ul. K. Miarki oraz od terenu "Makro" do stacji paliw "Esso" za pomocą technologii bezwykopowej. 2007-07-25 Pokaż
2007-07-02 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy "Elektrowni Rybnik", przy ulicy Podmiejskiej-Golejowskiej. 2007-07-24 Pokaż
2007-06-29 Wymiana instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych Miasta Rybnika z podziałem na zadania. 2007-07-19 Pokaż
2007-06-29 Modernizacja SP 34 na potrzeby Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych - ul. Reymonta 69 2007-07-23 Pokaż
2007-06-28 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku przy ul. Hibnera 55. 2007-07-17 Pokaż
2007-06-28 Roboty remontowe 2007-07-18 Pokaż
2007-06-26 Modernizacja kotłowni węglowej w Przedszkolu nr 32 w Rybniku. 2007-07-18 Pokaż
2007-06-22 Budowa sieci wodociągowej 2007-07-13 Pokaż
2007-06-21 Remont nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Rybnika. 2007-07-12 Pokaż
2007-06-20 Wymiana instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Rybniku. 2007-07-10 Pokaż
2007-06-20 Roboty remontowe w Zespole Szkół im. Powstańców Śląskich 2007-07-11 Pokaż
2007-06-15 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku przy ul. Kościuszki 23. 2007-07-10 Pokaż
2007-06-15 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Rybniku przy ul. G.Morcinka 14 2007-07-10 Pokaż
2007-06-11 Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku-Boguszowicach. 2007-08-07 Pokaż
2007-06-08 Wymiana i zabudowa stolarki drzwiowej w placówkach Miasta Rybnika: Zadanie 1) Zabudowa wiatrołapu w Przedszkolu nr 31; Zadanie 2) Wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych w ZSzP nr 4; Zadanie 3) Wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych w Gimnazjum nr 10 2007-06-18 Pokaż
2007-06-08 Remont chodnika przy ul. Cmentarnej i Remont chodnika przy ul. Dworek 2007-06-19 Pokaż
2007-06-06 Wymiana folii i płytek na basenie przy ul. Powstańców w Rybniku. 2007-06-20 Pokaż
2007-06-05 Remont ulicy Grzybowej. 2007-06-18 Pokaż
2007-06-05 Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej w Rybniku-Boguszowicach - I etap - wymiana parkietu w sali głównej. 2007-06-18 Pokaż
2007-06-05 Remont drogi bocznej ulicy Sygnały. 2007-06-14 Pokaż
2007-06-04 Roboty dekarskie 2007-06-13 Pokaż
2007-05-28 Wykonanie zadaszenia estrady na terenie rekreacyjnym "Grzybówka" w Rybniku- Golejowie. 2007-06-05 Pokaż
2007-05-28 Roboty dekarskie 2007-06-11 Pokaż
2007-05-22 Roboty remontowe w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Kościuszki 2007-05-30 Pokaż
2007-05-22 Roboty remontowe na terenie kąpieliska MOSiR w dzielnicy Chwałowice. 2007-05-31 Pokaż
2007-05-22 Ogrodzenie boisk piłkarskich Ochojec, Kamień 2007-05-31 Pokaż
2007-05-15 Roboty remontowe w Szkole Podstawowej nr 20 w Gotartowicach przy ul. Ziołowej, obejmujące malowanie sali gimnastycznej, korytarza na IIp., sanitariatów na Ip. i IIp. oraz wymianę wykładzin w korytarzach na Ip. i IIp. 2007-06-11 Pokaż
2007-05-04 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiektach szkolnych i przedszkolnych miasta Rybnika. 2007-06-04 Pokaż
2007-04-27 Wymiana stolarki okiennej w placówkach miasta Rybnika z podziałem na zadania. 2007-06-05 Pokaż
2007-04-26 Wykonanie przykanalików sanitarnych do działek przy ul. Kotucza 2007-05-07 Pokaż
2007-04-26 Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku - budowa przedszkola z pomieszczeniami dla świetlicy środowiskowej wraz z drogą dojazdową (w ramach wymiany istniejącej infrastruktury) przy ulicy Za Torem w Rybniku. 2007-05-30 Pokaż
2007-04-25 Budowa budynku użyteczności publicznej tj. Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach i Wydziałów: Nowej Księgi Wieczystej i Gospodarczego Sądu Rejonowego w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33 w Rybniku. 2007-08-16 Pokaż
2007-04-16 Remont ulicy Orzepowickiej 2007-05-18 Pokaż
2007-04-16 Ułożenie wykładzin w Miejskim Domu Pomocy Społecznej 2007-04-27 Pokaż
2007-04-12 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz roboty malarskie w korytarzach i klatkach schodowych w Zespole Szkół im. Powstańców Śląskich w Rybniku przy ul. Kościuszki 41 2007-05-16 Pokaż
2007-04-06 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika. 2007-05-08 Pokaż
2007-04-06 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Boguszowickiej poprzez wycinkę drzew, zabudowę bariery energochłonnej oraz wykonanie zatoki autobusowej. 2007-05-08 Pokaż
2007-04-05 Odnowienie elewacji budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1w Rybniku - Boguszowicach przy ul. Małachowskiego. 2007-04-18 Pokaż
2007-03-23 Uporządkowanie i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych Miasta Rybnika - zlewnia kolektora A i C.Budowa kolektora sanitarnego "C" o średnicy Ø 800 mm. 2007-04-25 Pokaż
2007-03-12 Ogrodzenie boiska piłkarskiego w Rybniku - Niedobczyce 2007-03-22 Pokaż
2007-03-07 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i częściowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy ul. Chrobrego. 2007-04-20 Pokaż
2007-02-28 Wykonanie nakładek asfaltowych na terenie miasta Rybnika 2007-04-03 Pokaż
2007-02-20 Remont pionu hydrantowego i roboty malarskie (Zad.1 - Remont pionu hydrantowego w budynku Urzędu Miasta. Zad.2 - Roboty malarskie w pomieszczeniach Urzędu Miasta) 2007-02-28 Pokaż
2007-02-14 Budowa kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice w Rybniku - dokończenie robót 2007-05-08 Pokaż
2007-02-12 Uporządkowanie odpływu wód deszczowych istniejącym kanałem Ø 1400 mm w rejonie Placu Armii Krajowej i ul. Reymonta w Rybniku. 2007-03-20 Pokaż
2007-01-31 Roboty remontowe w Gimnazjum nr 1, dz. Śródmieście (elewacje, dach mansardowy, dach sali gimnastycznej, studzienki doświetlające, schody wewnętrzne) 2007-03-06 Pokaż
2007-01-30 Roboty remontowe w Domu Dziecka przy ul. Powstańców Śl. w dzielnicy Śródmieście 2007-03-19 Pokaż
2007-01-19 Wymiana rozdzielni głównej w budynku Powiatowej i MiejskiejBiblioteki Publicznej w Rybniku przy ul. Józefa Szafranka 7 2007-01-29 Pokaż
2007-01-16 Wykonanie konserwacji rowów odwadniających w Dzielnicy Północ w Rybniku 2007-01-24 Pokaż
2007-01-12 Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na terenie Stadionu Miejskiego w Rybniku przy ul. Gliwickiej 72. 2007-01-23 Pokaż
2006-12-12 Roboty remontowe w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Kościuszki obejmujący remont podłogi, wymianę stolarki drzwiowej i roboty malarskie. 2006-12-21 Pokaż
2006-12-12 Przebudowa mostu na rzece Ruda w ciągu ulicy Gliwickiej (DK-78) w Rybniku w ramach usprawnienia ruchu tranzytowego poprzez przebudowę drogi krajowej nr 78 2007-02-07 Pokaż
2006-12-08 Roboty remontowe w SP 13 w dz. Chwałowice obejmujące remont pokrycia dachu i posadzek w salach lekcyjnych 2006-12-19 Pokaż
2006-12-04 Remont ul. Webera w Rybniku 2007-01-04 Pokaż
2006-11-28 Roboty remontowe w placówkach oświatowych Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2006-12-08 Pokaż
2006-11-22 Budowa kanalizacji w dzielnicach Niedobczyce, Niewiadom i Piaski - Paruszowiec w Rybniku - dokończenie robót 2007-01-26 Pokaż
2006-11-21 Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rybnika 2006-11-29 Pokaż
2006-11-17 Wykonanie konserwacji rowów odwadniających w Dzielnicy Ochojec w Rybniku 2006-11-28 Pokaż
2006-11-15 Wymiana stolarki okiennej w placówkach miasta Rybnika z podziałem na zadania 2006-11-23 Pokaż
2006-10-27 Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni 2 odcinków dróg rolniczych o łącznej długości 1100 mb 2006-11-07 Pokaż
2006-10-25 Remont nawierzchni na istniejącym skate parku w Boguszowicach - Osiedlu 2006-11-03 Pokaż
2006-10-25 Renowacja drzwi w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika 2006-11-03 Pokaż
2006-10-20 Budowa sieci wodociągowej 2006-10-31 Pokaż
2006-10-11 Zabezpieczenie kanałów doświetleniowych oraz czerpni powietrza przed spływem wód opadowych oraz przebudowa barierki przy Urzędzie Miasta Rybnika ul. B. Chrobrego 2 2006-10-19 Pokaż
2006-10-06 Wykonanie systemu instalacji przywoławczej w zakresie II i III piętra segment A w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul.Żużlowej 25 2006-10-16 Pokaż
2006-10-04 Remont dachów w Zespole Szkół Budowlanych; dzielnica Meksyk ul. Świerklańska 2006-10-11 Pokaż
2006-10-03 Wykonanie konserwacji rowów odwadniających w Rybniku 2006-10-10 Pokaż
2006-09-28 Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni 2 odcinków dróg rolniczych o łącznej długości 1100 mb 2006-10-06 Pokaż
2006-09-27 Roboty remontowe w placówkach oświaty Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2006-10-06 Pokaż
2006-09-25 Budowa sieci wodociągowej 2006-10-03 Pokaż
2006-09-25 Roboty dekarsko - blacharskie i odgromowe w SP nr 34 2006-10-02 Pokaż
2006-09-19 Remont kładki nad rzeką Nacyną 2006-09-28 Pokaż
2006-09-19 Miejsko Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku - Wykonanie zewnętrznej klatki schodowej 2006-09-26 Pokaż
2006-09-14 Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rybnika 2006-09-22 Pokaż
2006-09-14 Remont pokrycia dachów budynków SP 18, SP 18 - filia (dzielnica Boguszowice) i SP 19 (dzielnica Kłokocin) 2006-09-26 Pokaż
2006-09-11 Młodzieżowy Dom Kultury - roboty remontowe 2006-09-18 Pokaż
2006-09-07 Modernizacja boisk w Szkole Podstawowej nr 12 w Rybniku - Zebrzydowicach 2006-09-15 Pokaż
2006-08-29 Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej budynku muzeum/ratusza w Rybniku (budynek główny od strony rynku). 2006-09-08 Pokaż
2006-08-25 Remonty dachów w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2006-09-05 Pokaż
2006-08-22 Przebudowa (wymiana istniejącej) kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej w Rybniku. 2006-09-21 Pokaż
2006-08-22 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Cmentarnej w Rybniku 2006-09-22 Pokaż
2006-08-22 Roboty remontowe w Gimnazjum nr 1, dz. Śródmieście 2006-09-26 Pokaż
2006-08-22 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami 2006-09-21 Pokaż
2006-08-22 Modernizacja Drogi Dojazdowej do Gruntów Rolnych w Dzielnicy Stodoły (ul. Polan) 2006-08-29 Pokaż
2006-08-17 Roboty remontowe w placówkach oświatowych 2006-08-24 Pokaż
2006-08-16 Roboty remontowe w placówkach oświaty Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2006-08-25 Pokaż
2006-08-16 Remont ul. 1-go Maja 2006-08-24 Pokaż
2006-08-16 Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno-rekreacyjne na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku. 2006-09-15 Pokaż
2006-08-14 Remonty dachów w placówkach Miasta Rybnika 2006-08-23 Pokaż
2006-08-09 Remont kładki nad rzeką Nacyną 2006-08-18 Pokaż
2006-08-07 Miejsko Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 2006-08-16 Pokaż
2006-08-07 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiennikowego węzła cieplnego oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach 2006-09-12 Pokaż
2006-08-07 Remont chodnika przy ul. Racławickiej oraz prowadzącego na cmentarz w Boguszowicach 2006-08-16 Pokaż
2006-08-03 Wykonanie konserwacji i odbudowy rowów odwadniających 2006-08-30 Pokaż
2006-07-24 Wymiana systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku Starego Ratusza dla Muzeum i USC w Rybniku 2006-07-31 Pokaż
2006-07-20 Żłobek Skrzat - roboty ogólnobudowlane 2006-07-28 Pokaż
2006-07-20 Wykonanie ścieżki rowerowej w dzielnicy Smolna 2006-07-31 Pokaż
2006-07-20 Szkoła Podstawowa nr12- modernizacja boisk 2006-07-28 Pokaż
2006-07-14 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 28 w Rybniku 2006-07-24 Pokaż
2006-07-14 Wykonanie wodnej instalacji przeciwpożarowej w Zespole Szkół im. Powstańców Śląskich w Rybniku 2006-07-24 Pokaż
2006-07-14 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 18 w Rybniku 2006-07-24 Pokaż
2006-07-13 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 18 w Rybniku 2006-07-21 Pokaż
2006-07-13 Wymiana Instalacji Centralnego Ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 24 w Rybniku 2006-07-20 Pokaż
2006-07-13 Wykonanie rozbudowy systemu rejestracji obrazu i dźwięku na stadionie w Rybniku przy ul. Gliwickiej 2006-10-16 Pokaż
2006-07-06 Roboty remontowe w placówkach oświatowych 2006-07-17 Pokaż
2006-07-03 Roboty malarskie (po wymianie instalacji elektrycznej) w Gimnazjum nr 5 2006-07-17 Pokaż
2006-06-29 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 2006-07-12 Pokaż
2006-06-26 Roboty malarskie i remont schodów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4w Rybniku - Golejowie 2006-07-13 Pokaż
2006-06-26 Awaryjna wymiana pokrycia dachów na papę termozgrzewalną 2006-07-05 Pokaż
2006-06-23 Droga wewnętrzna do strefy przemysłowej w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 2006-07-27 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 1516341 Metryka
Redaktor: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-11-27 Opublikowano dokument: Budowa instalacji klimatyzacji z podziałem na zadania: zadanie 1) budowa instalacji klimatyzacji po Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-11-21 Opublikowano dokument: Wykonanie umocnienia skarp i przeciwskarp wzdłuż ulicy Rudzkiej w Rybniku w formie projektuj i buduj Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-11-16 Opublikowano dokument: Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-11-02 Opublikowano dokument: Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na wylotach z kanalizacji deszczowej z podziałem na z Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-31 Opublikowano dokument: Budowa placu zabaw i wiaty rowerowej przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy M Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-31 Opublikowano dokument: Wykonanie instalacji odgromowej budynku warsztatu Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Ko Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-29 Opublikowano dokument: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Teofila Brzozy i Arki Bożka Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-29 Opublikowano dokument: Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, dzielnica Marok Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-24 Opublikowano dokument: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika w ramach bu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-19 Opublikowano dokument: Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Ochojec ul. Rybnicka wraz z niezbędną infra Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-18 Opublikowano dokument: Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-16 Opublikowano dokument: Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich z podziałem na zadania Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-15 Opublikowano dokument: Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz piaskownicą do skoku w dal na terenie Zespołu Szkolno - Przedszk Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-12 Opublikowano dokument: Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-12 Opublikowano dokument: Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-08 Opublikowano dokument: Budowa placu zabaw – realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn.: Ogród zabaw „Zabawowe Z Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-01 Opublikowano dokument: Zagospodarowanie terenu wokół toru rolkowego na terenie „Błoni” w dzielnicy Paruszowiec-Piaski Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-25 Opublikowano dokument: Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2018 roku, z podziałem na zadania: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-18 Opublikowano dokument: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dzielnica Golejów – rozbudowa budynku szkoły. Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-12 Opublikowano dokument: Zagospodarowanie terenu wokół „Pluskadełka” – budowa placu zabaw na skarpie na terenie MOSiR w dziel Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-31 Opublikowano dokument: Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca, w dzielnicy Chwałowice Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-27 Opublikowano dokument: Przebudowa sygnalizacji świetlnych Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-24 Opublikowano dokument: Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilnoś Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-24 Opublikowano dokument: Malowanie pomieszczeń Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-22 Opublikowano dokument: Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-17 Opublikowano dokument: Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w dzielnicy Stodoły Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-09 Opublikowano dokument: Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin - zadanie realizowane w formule z Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-09 Opublikowano dokument: Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin - zadanie realizowane w formule z Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-09 Opublikowano dokument: Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin - zadanie realizowane w formule z Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-07 Opublikowano dokument: Przebudowa instalacji c.o. i wykonanie instalacji wentylacji w Warsztatach Mechanicznych Rybnickiego Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-02 Opublikowano dokument: Utwardzenie nawierzchni w ramach zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego „Grzybówka” w Rybnik Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-02 Opublikowano dokument: Modernizacja instalacji sterowania oświetleniem sceny oraz widowni w Domu Kultury, dzielnica Boguszo Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-01 Opublikowano dokument: Remont niecki basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku krytej pływalni MOSiR Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Opublikowano dokument: Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Opublikowano dokument: Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Opublikowano dokument: Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Opublikowano dokument: Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Opublikowano dokument: Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Opublikowano dokument: Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Opublikowano dokument: Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Publikacja dokumentu Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Opublikowano dokument: Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Publikacja dokumentu Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Publikacja dokumentu Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-31 Publikacja dokumentu Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.