Rejestr
Data publikacji Tytuł Data przetargu Szczegóły
2023-02-03 Wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych Miasta Rybnika ułatwiających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami, w ramach projektu Dostępna szkoła, z podziałem na zadania: zad. 1: Prace remontowe i inwestycyjne zewnętrzne związane z zagospodarowaniem otoczenia szkół. zad. 2: Prace remontowe i inwestycyjne wewnętrzne związane z dostosowaniem szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 2023-02-22 Pokaż
2022-12-23 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 20. Zadanie nr 2: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 42, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki. 2023-01-23 Pokaż
2022-12-20 Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku 2023-02-14 Pokaż
2022-11-10 Szkoła Podstawowa nr 15, dzielnica Rybnicka Kuźnia – modernizacja boiska (wymiana nawierzchni z robotami towarzyszącymi) 2022-12-02 Pokaż
2022-10-28 Zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości na ulicach Miasta Rybnika 2022-11-16 Pokaż
2022-10-20 Zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego 2022-11-09 Pokaż
2022-10-11 Termomodernizacja siedziby Rybnickiego Koła Emerytów i Rencistów „Silesia” zlokalizowanej w budynku byłej biblioteki przy ul. Za Torem w Rybniku wraz z robotami ogólnobudowlanymi 2022-11-03 Pokaż
2022-10-05 Remont łazienki w pomieszczeniu socjalnym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 2022-10-20 Pokaż
2022-10-04 Obiekty sportowe MOSiR; modernizacja oświetlenia 2022-10-20 Pokaż
2022-10-03 Wykonanie robót remontowych w placówkach oświatowych Miasta Rybnika ułatwiających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami w ramach projektu Dostępna szkoła, z podziałem na zadania: zad. 1: Prace remontowe zewnętrzne związane z zagospodarowaniem otoczenia szkół. zad. 2: Prace remontowe wewnętrzne związane z dostosowaniem szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 2022-10-19 Pokaż
2022-09-15 Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg na terenie Miasta Rybnika 2022-10-17 Pokaż
2022-08-18 Budowa wiaduktu i budowa mostu w ramach zadania związanego z przebudową ulicy Mikołowskiej w Rybniku 2022-10-05 Pokaż
2022-08-10 Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów 2022-08-25 Pokaż
2022-08-08 Budowa i rozbudowa ul. Storczyków wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków) w Rybniku 2022-09-20 Pokaż
2022-08-03 Budowa łącznika ulic Rzeczna–Obwiednia Południowa w Rybniku 2022-09-05 Pokaż
2022-07-21 Budowa chodnika na ulicy Racławickiej w Rybniku 2022-08-17 Pokaż
2022-07-19 Przedszkole nr 17, dz. Smolna – modernizacja kuchni 2022-08-04 Pokaż
2022-06-29 Budowa parkingu na ulicy Cienistej w Rybniku 2022-07-14 Pokaż
2022-06-27 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku 2022-07-21 Pokaż
2022-06-24 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 20. Zadanie nr 2: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 42, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki. 2022-07-18 Pokaż
2022-06-24 Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych 2022-07-13 Pokaż
2022-06-08 Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 2022-06-24 Pokaż
2022-06-02 "Pomóż nam pomagać Tobie - budowa remizy strażackiej" - realizacja projektu ogólnomiejskiego z budżetu obywatelskiego w trybie "zaprojektuj i wybuduj". 2022-06-23 Pokaż
2022-06-02 Przedszkole nr 14 dz. Chwałowice – Termomodernizacja budynku 2022-07-01 Pokaż
2022-05-31 Szkoła podstawowa nr 18, dzielnica Boguszowice-Osiedle; modernizacja instalacji elektrycznej w budynku 2022-06-15 Pokaż
2022-05-30 Przedszkole nr 17, dz. Smolna – modernizacja kuchni 2022-06-21 Pokaż
2022-05-23 I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście: budowa sali gimnastycznej 2022-07-12 Pokaż
2022-05-23 Przedszkole nr 10, dz. Maroko-Nowiny; modernizacja budynku (remont piwnic, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie drenażu) 2022-06-07 Pokaż
2022-05-17 Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych 2022-06-03 Pokaż
2022-05-12 Projekt i budowa zabezpieczenia akustycznego na Drodze Regionalnej w km 3+015-3+125 i 7+563-7+613 oraz Drodze Śródmiejskiej w km 0+070-0+145 w Rybniku 2022-05-27 Pokaż
2022-05-10 Szkoła Podstawowa nr 23, dzielnica Niewiadom - zmiana kotłowni węglowej na gazową 2022-05-30 Pokaż
2022-04-14 Budowa chodnika na ulicy Racławickiej w Rybniku 2022-05-04 Pokaż
2022-04-14 Termomodernizacja obiektów z podziałem na 2 zadania: zad. 1) Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi nr 7 (dawne SOSW), dz. Północ - termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi. zad. 2) Przedszkole nr 1, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją węzła cieplnego. 2022-05-09 Pokaż
2022-04-08 Zagospodarowanie zabytkowego terenu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku – roboty budowlane, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu” 2022-04-28 Pokaż
2022-04-08 Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 2022-04-28 Pokaż
2022-04-05 Budowa toalety publicznej w dzielnicy Maroko - Nowiny 2022-04-20 Pokaż
2022-04-05 Utrzymanie zbiorników retencyjnych 2022-04-21 Pokaż
2022-04-04 Zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 6 przy ul. Małachowskiego 145, dz. Boguszowice Stare 2022-04-28 Pokaż
2022-03-29 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2022-04-14 Pokaż
2022-03-25 Budowa łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka - Etap II 2022-04-13 Pokaż
2022-03-23 Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym 2022-04-14 Pokaż
2022-03-10 Przebudowa ulicy Morwowej w Rybniku 2022-03-29 Pokaż
2022-03-08 "Pomóż nam pomagać Tobie - budowa remizy strażackiej" - realizacja projektu ogólnomiejskiego z budżetu obywatelskiego w trybie "zaprojektuj i wybuduj". 2022-03-23 Pokaż
2022-03-07 Termomodernizacja obiektów z podziałem na trzy zadania: Zad. 1: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Górnośląskiej 21 w dzielnicy Niedobczyce. Zad. 2: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 21 wraz z budową wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej przy ul. Niedobczyckiej 191 w dzielnicy Niedobczyce. Zad. 3: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) przy ul. Wodzisławskiej 46 w dzielnicy Smolna. 2022-03-28 Pokaż
2022-02-17 Remont kapliczki domkowej w dz. Orzepowice, ul. Rudzka / Nad Zalewem 2022-03-09 Pokaż
2022-02-17 Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku 2022-03-04 Pokaż
2022-02-07 Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych i dewastacji 2022-02-28 Pokaż
2022-01-25 Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2022-02-11 Pokaż
2022-01-24 Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2022-02-09 Pokaż
2021-12-27 Przebudowa instalacji grzewczych i sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku 2022-01-11 Pokaż
2021-12-13 Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych 2021-12-29 Pokaż
2021-12-10 Remont kapliczki domkowej w dz. Orzepowice, ul. Rudzka / Nad Zalewem 2021-12-29 Pokaż
2021-12-09 Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku przy ul. Śląskiej 14 w dz. Chwałowice- ukończenie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w SP35 – etap III inwestycji 2022-01-05 Pokaż
2021-12-07 Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta Rybnika 2021-12-22 Pokaż
2021-12-03 Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach; modernizacja budynku, etap II 2022-01-05 Pokaż
2021-10-27 Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 2021-11-12 Pokaż
2021-10-11 Termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych w Szkole Podstawowej nr 16 (w ZSz-P nr 6), w dzielnicy Boguszowice Stare 2021-12-08 Pokaż
2021-10-05 Remonty obiektów mostowych z podziałem na zadania: Zad. 1: Remonty obiektów mostowych. Zad. 2: Remont mostu nad rzeką Nacyną na ul. Zamenhoffa 2021-10-26 Pokaż
2021-09-30 Awaryjna naprawa przepustu na ul. Jastrzębskiej w Rybniku 2021-10-21 Pokaż
2021-09-28 Wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, w Ochotniczej Straży Pożarnej, dz. Chwałowice. 2021-10-14 Pokaż
2021-09-23 Zespół Edukacyjno – Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej 2021-10-15 Pokaż
2021-09-16 MOSIR dz. Kamień; dokończenie budowy zaplecza szatniowego 2021-10-04 Pokaż
2021-09-16 Przebudowa instalacji grzewczych i sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku 2021-10-01 Pokaż
2021-09-02 Budowa monitoringu wizyjnego terenu poprzez dostawę oraz instalacje okablowania i kamer wRybniku, dz. Boguszowice przy ul. Patriotów 2021-09-23 Pokaż
2021-09-02 Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu; wykonanie izolacji części murów zewnętrznych wraz z drenażem, osuszeniem oraz wymianą tynków i malowaniem pomieszczeń 2021-09-22 Pokaż
2021-08-31 Zespół Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny; dokończenie budowy zadaszonego boiska 2021-09-17 Pokaż
2021-08-31 Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku przy ul. Śląskiej 14 w dz. Chwałowice - ukończenie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w SP35 – etap III inwestycji 2021-09-16 Pokaż
2021-08-17 Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową. 2021-09-02 Pokaż
2021-07-30 Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień 2021-08-19 Pokaż
2021-07-30 Budowa siłowni terenowej na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szybowcowej w Rybniku w dz. Gotartowice, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach Budżetu Obywatelskiego pn: „Siłownia na wolnym powietrzu” 2021-08-18 Pokaż
2021-07-30 Przebudowa instalacji hydrantowej w obiektach miejskich z podziałem na zadania: zad. 1: Muzeum-modernizacja instalacji hydrantowej. zad. 2: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12-przebudowa instalacji hydrantowej. 2021-08-18 Pokaż
2021-07-26 Roboty budowlane w placówkach edukacyjnych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Szkoła Podstawowa nr 18 dz. Boguszowice Osiedle Zadanie nr 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 dz. Ochojec 2021-08-11 Pokaż
2021-07-26 Budowa budynku hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu 2021-08-30 Pokaż
2021-07-14 Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Golejów; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz wymianą instalacji c.o. 2021-08-04 Pokaż
2021-07-12 Remonty obiektów mostowych 2021-07-28 Pokaż
2021-07-09 Ochotnicza Straż Pożarna, dzielnica Chwałowice; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą źródła ciepła (wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy) z podziałem na zadania 2021-08-06 Pokaż
2021-07-05 Przedszkole nr 14 dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych 2021-07-22 Pokaż
2021-07-02 Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko – Nowiny 2021-08-10 Pokaż
2021-07-01 Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych 2021-07-28 Pokaż
2021-06-30 Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku 2021-07-20 Pokaż
2021-06-16 Roboty budowlane w placówkach edukacyjnych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Szkoła Podstawowa nr 18 dz. Boguszowice Osiedle Zadanie nr 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 dz. Ochojec 2021-07-01 Pokaż
2021-06-15 Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska 2021-07-05 Pokaż
2021-06-14 Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku. Etap I – roboty konstrukcyjne 2021-07-13 Pokaż
2021-06-11 Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień 2021-07-07 Pokaż
2021-06-07 Dzielnica Kłokocin – wymiana instalacji c.o., wentylacja mechaniczna, wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła oraz przebudowa kotłowni węglowej na gazową, z podziałem na zadania: zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 19 – wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku” wraz z wymianą kotła węglowego na instalację pomp ciepła w ramach projektu pn.: ”OZE w budynkach użyt 2021-06-29 Pokaż
2021-06-02 zad. 1 Przedszkole nr 18; termomodernizacja budynku wraz z likwidacją kotłowni węglowej oraz przyłączeniem do kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 16. zad. 2 Szkoła Podstawowa nr 16; termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych. zad. 3 Przedszkole nr 21; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową. zad. 4 Szkoła Podstawowa nr 24; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła. 2021-06-23 Pokaż
2021-05-25 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku, dzielnica Golejów wraz z wymianą kotła węglowego na instalację pomp ciepła w ramach projektu pn: ”OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” 2021-06-09 Pokaż
2021-05-21 Przedszkole nr 41, dz. Maroko - Nowiny - termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi i wymianą instalacji elektrycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj” 2021-06-07 Pokaż
2021-05-13 Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Gotartowice; termomodernizacja budynku wraz z przebudową źródła ciepła (wymiana kotła węglowego na kocioł pelletowy) 2021-05-31 Pokaż
2021-05-12 Doświetlenie przejść dla pieszych 2021-05-27 Pokaż
2021-04-28 Przedszkole nr 14, dzielnica Chwałowice – wentylacja pomieszczeń na poziomie piwnic 2021-05-13 Pokaż
2021-04-27 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47 2021-06-14 Pokaż
2021-04-22 Przebudowa sieci oświetlenia wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe 2021-05-07 Pokaż
2021-04-13 Rozbudowa ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w Rybniku w formie projektuj i buduj 2021-04-28 Pokaż
2021-04-13 Budowa parkingu na ul. Cienistej (projektuj i buduj) 2021-04-28 Pokaż
2021-04-06 Rozbudowa ul. Śniadeckiego (projektuj i buduj) 2021-04-21 Pokaż
2021-03-30 Projekt i budowa zabezpieczenia akustycznego na ul. Góreckiego zlokalizowanego w obrębie budynku nr 20, Łącznej 39 oraz ul. Borowej 16-16B w Rybniku 2021-04-15 Pokaż
2021-03-24 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika 2021-04-08 Pokaż
2021-03-18 Budowa parkingu dla samochodów osobowych w ramach zagospodarowania terenu przy Zabytkowej Kopalni Ignacy na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku 2021-04-07 Pokaż
2021-03-17 Zaprojektuj i wybuduj: "Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika" projekt ogólno-miejski z budżetu obywatelskiego 2021-04-06 Pokaż
2021-03-16 Przebudowa instalacji hydrantowej w obiektach miejskich z podziałem na zadania: zad. 1: Muzeum, dzielnica Śródmieście, dostosowanie obiektu do wymogów p.poż – modernizacja instalacji hydrantowej. zad. 2: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dzielnica Zebrzydowice, przebudowa instalacji hydrantowej. 2021-04-01 Pokaż
2021-03-15 Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2021-04-07 Pokaż
2021-03-09 Zabudowa szaf oświetleniowych wraz z kompensatorami mocy biernej 2021-03-25 Pokaż
2021-03-04 Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2021-03-30 Pokaż
2021-02-24 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna; roboty remontowe w filii nr 9 w dzielnicy Boguszowice Stare - roboty malarskie 2021-03-11 Pokaż
2020-12-09 „Bo rodzina jest ważna" – zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Patriotów w Rybniku 2021-01-13 Pokaż
2020-11-18 Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni szybu KOŚCIUSZKO na terenie zabytkowej kopalni IGNACY w dzielnicy Niewiadom - wykonanie prac związanych z realizacją na podstawie odrębnego zamówienia instalacji aranżacji wystawienniczej oraz prac mających na celu uruchomienie maszyny parowej. 2020-12-04 Pokaż
2020-11-10 Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na cztery zadania 2020-11-25 Pokaż
2020-11-06 Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych. 2020-11-26 Pokaż
2020-11-04 Remont kapliczki domkowej w dz.Ligota-Ligocka Kuźniaprzy ul.Żorska/ Karola Miarki I Etap-realizowany w ramach budżetu obywatelskiego 2020-11-19 Pokaż
2020-10-27 Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście; modernizacja budynku 2020-11-12 Pokaż
2020-10-23 Muzeum, dz. Śródmieście; dostosowanie budynku do wymogów p.poż. – modernizacja instalacji hydrantowej 2020-11-09 Pokaż
2020-10-07 Przedszkole nr 14 w Rybniku, dz. Chwałowice - izolacje murów piwnicznych 2020-10-28 Pokaż
2020-09-11 Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza, dzielnica Północ; budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych 2020-10-01 Pokaż
2020-09-07 Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Warsztaty Mechaniczne przy ul. Świerklańskiej w dzielnicy Meksyk; termomodernizacja dachu budynku WM 2020-09-28 Pokaż
2020-08-31 Zaprojektowanie i budowa dodatkowych ekranów akustycznych w ciągu Drogi Regionalnej w Rybniku 2020-09-18 Pokaż
2020-08-31 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice: II etap realizacja zadania pn.: „SP 35, dz. Chwałowice - budowa drogi pożarowej i placu zabaw” 2020-09-16 Pokaż
2020-08-19 Muzeum, dz. Śródmieście; dostosowanie budynku do wymogów p.poż. – modernizacja instalacji hydrantowej 2020-09-03 Pokaż
2020-07-29 Bieżące utrzymanie zbiorników retencyjnych zlokalizowanych przy ulicach Jastrzębskiej, Kaktusowej, Raciborskiej, Szymborskiej, Świerklańskiej, Wielopolskiej i Zwycięstwa 2020-08-24 Pokaż
2020-07-20 Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kłokocin 2020-08-04 Pokaż
2020-07-13 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 2020-08-11 Pokaż
2020-07-07 RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dzielnica Meksyk; adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem 2020-07-23 Pokaż
2020-06-30 Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2020-07-20 Pokaż
2020-06-26 Modernizacja sieci Urzędu 2020-07-14 Pokaż
2020-06-23 Roboty inżynieryjne w zakresie zagospodarowania terenu na potrzeby utworzenia przestrzeni rekreacyjnej; realizacja projektu budżetu obywatelskiego „PLACYKOWO OSIEDLOWE DWOREK miejsce rekreacji dla mieszkańców” na terenie dzielnicy Śródmieście. 2020-07-10 Pokaż
2020-06-22 Budowa łącznika ulic Raciborska- łącznik Pocztowa-Hallera w Rybniku 2020-07-07 Pokaż
2020-06-22 Dawny Szpital Miejski nr 1 w Rybniku, dz. Śródmieście; zabezpieczenie dachu budynku „Juliusz” przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych 2020-07-08 Pokaż
2020-06-15 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku, dz. Kłokocin 2020-07-08 Pokaż
2020-05-25 Roboty inwestycyjne w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Stodoły w ramach których wykonana będzie wymiana kotła węglowego w budynku OSP na instalację pomp ciepła oraz termomodernizacja budynku OSP 2020-06-09 Pokaż
2020-05-18 Roboty inwestycyjne w budynkach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła wraz z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR przy ul. Hotelowej 36 w dzielnicy Kamień Zadanie nr 2. Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR przy ul. Górnośląskiej 44 w dzielnicy Niedobczyce 2020-06-02 Pokaż
2020-05-18 Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni ,,Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku – teren rekreacyjny 2020-12-02 Pokaż
2020-04-07 Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - roboty budowlane dostosowujące pomieszczenie do zabudowy wymiennika ciepła oraz stropodach betonowy do zabudowy zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych 2020-04-27 Pokaż
2020-03-03 Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicy OSP w dzielnicy Boguszowice Stare 2020-04-29 Pokaż
2020-02-28 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2020-03-16 Pokaż
2020-02-25 Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego w Rybniku 2020-03-16 Pokaż
2020-02-24 Budowa łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka wraz z parkingiem w Rybniku – Etap I 2020-03-12 Pokaż
2020-02-19 Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare - budowa instalacji hydrantowej 2020-03-05 Pokaż
2020-02-12 Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2020-02-27 Pokaż
2020-02-06 Remonty dróg na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zad. 1: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika. zad. 2: Remont ul. Wiertniczej - ul. Pokładowej. 2020-02-28 Pokaż
2020-02-06 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice 2020-02-25 Pokaż
2020-01-21 Przebudowa źródła ciepła w Szkole Podstawowej nr 13 w Rybniku-Chwałowicach przy ul. 1-go Maja 51, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2020-02-05 Pokaż
2020-01-10 Przebudowa pomieszczeń na I piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj" 2020-01-29 Pokaż
2019-12-18 Centrum Usług Społecznościowych – dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej w Rybniku - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku wielorodzinnego na budynek usług socjalno – społecznych oraz wyburzenie budynku gospodarczego. 2020-01-28 Pokaż
2019-12-18 Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku 2020-01-09 Pokaż
2019-12-16 Przebudowa pomieszczeń na I piętrze nowej części budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 w systemie "Projektuj i buduj" 2020-01-08 Pokaż
2019-11-18 Budowa wentylacji w budynku Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rybniku, w dzielnicy Maroko-Nowiny 2019-12-04 Pokaż
2019-10-18 Przebudowa wiaduktu na ulicy Żorskiej w Rybniku 2019-11-06 Pokaż
2019-10-18 Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od budynku nr 141 do ulicy Piastowskiej w Rybniku (etap II) 2019-11-04 Pokaż
2019-10-14 Budowa szaletu miejskiego w systemie zaprojektuj i buduj z podziałem na zadania: Zadanie 1. Budowa szaletu miejskiego na terenie tężni. Zadanie 2. Budowa szaletu miejskiego na terenie MOSIR – Kamień. 2019-11-05 Pokaż
2019-10-09 Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 „LATARNIA” w dzielnicy Niedobczyce; modernizacja budynku 2019-10-25 Pokaż
2019-09-20 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice 2019-10-28 Pokaż
2019-09-17 Remont podjazdu wejścia głównego do budynku oraz nawierzchni chodników w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym, dzielnica Maroko-Nowiny 2019-10-02 Pokaż
2019-09-11 Remont oraz malowanie klatki schodowej, sali narad Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zaplecza sali i aneksu kuchennego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Rybniku. 2019-09-27 Pokaż
2019-09-02 Ośrodek Pomocy Społecznej, dzielnica Rybnik-Północ; dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych - budowa dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego. 2019-09-18 Pokaż
2019-08-30 Dostosowanie obiektów oświatowych mieszczących lokale wyborcze do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania: zad. 1: Budowa podjazdu przy wejściu bocznym z robotami towarzyszącymi w ZSP 5 dz. Północ, w systemie zaprojektuj i wybuduj. zad. 2: Budowa podjazdu przy wejściu bocznym do budynku w ZSP 12 dz. Zebrzydowice, w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2019-09-17 Pokaż
2019-08-29 Przebudowa wiaduktu na ulicy Żorskiej w Rybniku 2019-09-19 Pokaż
2019-08-05 Roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2019-08-20 Pokaż
2019-07-31 Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicy OSP w dzielnicy Boguszowice Stare 2019-08-19 Pokaż
2019-07-31 Remont podjazdu wejścia głównego do budynku oraz nawierzchni chodników w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym, dzielnica Maroko-Nowiny 2019-08-22 Pokaż
2019-07-29 Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw 2019-08-22 Pokaż
2019-07-29 Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień – budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami 2019-08-27 Pokaż
2019-07-26 Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku 2019-08-14 Pokaż
2019-07-19 Adaptacja budynku Przedszkola nr 19 (ZSP nr 08) w dzielnicy Boguszowice Osiedle przy ul. Żurawiej 2A na filię miejskiego żłobka „Wesoła Rybka” 2019-08-13 Pokaż
2019-07-16 Przebudowa murawy boiska piłkarskiego; MOSIR Rybnik, dzielnica Gotartowice 2019-08-05 Pokaż
2019-07-16 Adaptacja budynku Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia na filię żłobka miejskiego „Wesoła Rybka” 2019-08-07 Pokaż
2019-07-12 Budowa, modernizacja i uzupełnienie sygnalizacji świetlnych 2019-08-01 Pokaż
2019-07-11 Roboty inżynieryjne w zakresie zagospodarowania boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 11 w dzielnicy Maroko Nowiny. Realizacja projektu budżetu obywatelskiego pn. „Gniazdo cyklistów” 2019-08-01 Pokaż
2019-07-10 Rozbudowa bazy sportowej na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku – budowa zadaszonego boiska z trawy syntetycznej, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2019-07-25 Pokaż
2019-07-10 Remont nawierzchni asfaltowej ul. Dworek 2019-07-30 Pokaż
2019-07-10 Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania 2019-07-30 Pokaż
2019-07-09 Roboty inżynieryjne w zakresie wymiany istniejących nawierzchni na terenach rekreacyjno-zabawowych, na nawierzchnie bezpieczne, poliuretanowe. Realizacja projektów budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania 2019-07-24 Pokaż
2019-06-11 Szkoła Podstawowa nr 24, Rybnik, ul. Leopolda Staffa 42a, dzielnica Popielów – demontaż istniejącej konstrukcji boksów stalowych wraz z remontem pomieszczenia szatni 2019-06-26 Pokaż
2019-06-10 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku, dzielnica Boguszowice Osiedle 2019-07-04 Pokaż
2019-06-10 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, dzielnica Boguszowice Osiedle; Ogród zabaw „Zabawowe ZOO” wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy (plac zabaw). 2019-06-25 Pokaż
2019-06-05 Dom Kultury w dzielnicy Chwałowice; modernizacja budynku 2019-07-04 Pokaż
2019-05-28 Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim 2019-06-12 Pokaż
2019-05-16 Modernizacja budynku Przedszkola nr 11, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty ogólnobudowlane 2019-06-04 Pokaż
2019-05-15 Budowa łącznika ulic Brzezińska-Giedroycia w Rybniku 2019-06-03 Pokaż
2019-05-15 Przebudowa ulicy Pogodnej w Rybniku 2019-06-03 Pokaż
2019-05-13 Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicach OSP, z podziałem na zadania: zad. 1: OSP w dzielnicy Boguszowice Stare zad. 2: OSP w dzielnicy Chwałowice 2019-05-30 Pokaż
2019-04-30 Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dz. Północ - roboty remontowe w obrębie pomieszczeń I i II piętra segmentu A, pomieszczeń II piętra segmentu B oraz łącznika jadalni 2019-05-15 Pokaż
2019-04-19 Zadanie nr 1: Nowe punkty świetlne w dzielnicach (projektuj i buduj) Zadanie nr 2: Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych 2019-05-06 Pokaż
2019-04-19 Remont schodów z parteru na I piętro w starej części budynku Urzędu Miasta Rybnika 2019-05-06 Pokaż
2019-04-18 Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku 2019-05-06 Pokaż
2019-04-17 Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne 2019-05-14 Pokaż
2019-04-04 Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw 2019-04-25 Pokaż
2019-04-04 Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2019-04-23 Pokaż
2019-04-03 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w dzielnicy Północ; przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych 2019-04-23 Pokaż
2019-04-03 Termomodernizacja wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w dzielnicy Chwałowice, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” 2019-04-24 Pokaż
2019-03-28 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Teofila Brzozy i Arki Bożka 2019-04-12 Pokaż
2019-03-19 Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku 2019-04-08 Pokaż
2019-03-19 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta Rybnika 2019-04-09 Pokaż
2019-03-15 Przebudowa bloków kuchennych z podziałem na zadania 2019-04-11 Pokaż
2019-03-12 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w dz. Północ wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi 2019-03-28 Pokaż
2019-03-08 Przebudowa ulicy Woryny w Rybniku 2019-03-25 Pokaż
2019-03-08 Przedszkole nr 17, dzielnica Smolna; Bezpieczny przedszkolak – spokojny rodzic – wykonanie instalacji nowych wideodomofonów (budżet obywatelski) 2019-03-25 Pokaż
2019-03-06 Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień – budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami 2019-03-26 Pokaż
2019-03-05 Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania 2019-03-20 Pokaż
2019-02-20 Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności 2019-04-08 Pokaż
2019-02-11 Boisko dz. Chwałęcice; podłączenie budynku zaplecza szatniowego do sieci wodociągowej – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2019-02-26 Pokaż
2019-02-08 Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z zeskocznią (piaskownicą) do skoku w dal, na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 14) w dzielnicy Popielów. 2019-02-25 Pokaż
2019-02-07 Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim 2019-02-25 Pokaż
2019-02-01 Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym 2019-02-18 Pokaż
2019-01-24 Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika 2019-02-18 Pokaż
2019-01-11 Szkoła Podstawowa nr 22 w dzielnicy Niedobczyce; przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych 2019-01-28 Pokaż
2018-12-28 Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku 2019-01-30 Pokaż
2018-12-21 Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont ogrodzenia i elewacji 2019-01-14 Pokaż
2018-12-20 Budowa boiska KS „Silesia” w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, rozbudowa obiektu 2019-01-04 Pokaż
2018-12-18 Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań” w dzielnicy Śródmieście; termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi. 2019-01-03 Pokaż
2018-12-17 Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu; budowa kanalizacji teletechnicznej i przyłącza światłowodowego do adaptowanego zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii 2019-01-03 Pokaż
2018-11-27 Budowa instalacji klimatyzacji z podziałem na zadania: zadanie 1) budowa instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku zadanie 2) budowa instalacji klimatyzacji w terenowych punktach Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku 2019-01-16 Pokaż
2018-11-21 Wykonanie umocnienia skarp i przeciwskarp wzdłuż ulicy Rudzkiej w Rybniku w formie projektuj i buduj 2018-12-06 Pokaż
2018-11-16 Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania (8 zadań) 2019-01-10 Pokaż
2018-11-02 Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na wylotach z kanalizacji deszczowej z podziałem na zadania. Zadanie 1. Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ. Zadanie 2. Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej. 2018-11-21 Pokaż
2018-10-31 Budowa placu zabaw i wiaty rowerowej przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2018-11-20 Pokaż
2018-10-31 Wykonanie instalacji odgromowej budynku warsztatu Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Kościuszki, dzielnica Śródmieście 2018-11-19 Pokaż
2018-10-29 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Teofila Brzozy i Arki Bożka 2018-11-13 Pokaż
2018-10-29 Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty remontowe ogólnobudowlane – remont ogrodzenia i elewacji. 2018-11-13 Pokaż
2018-10-24 Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na zadania 2018-11-09 Pokaż
2018-10-19 Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Ochojec ul. Rybnicka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2018-11-06 Pokaż
2018-10-18 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej 2018-11-05 Pokaż
2018-10-16 Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich z podziałem na zadania 2018-10-31 Pokaż
2018-10-15 Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz piaskownicą do skoku w dal na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 14 w dzielnicy Popielów 2018-10-31 Pokaż
2018-10-12 Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2018-10-29 Pokaż
2018-10-08 Budowa placu zabaw – realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn.: Ogród zabaw „Zabawowe ZOO” wraz z integracją społeczno-kulturową w dzielnicy Boguszowice Osiedle 2018-10-24 Pokaż
2018-10-01 Zagospodarowanie terenu wokół toru rolkowego na terenie „Błoni” w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 2018-10-17 Pokaż
2018-09-25 Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2018 roku, z podziałem na zadania: Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Zebrzydowice, Niewiadom. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałowice, Gotartowice. 2018-10-11 Pokaż
2018-09-18 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dzielnica Golejów – rozbudowa budynku szkoły. 2018-10-08 Pokaż
2018-09-12 Zagospodarowanie terenu wokół „Pluskadełka” – budowa placu zabaw na skarpie na terenie MOSiR w dzielnicy Kamień 2018-09-27 Pokaż
2018-08-31 Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca, w dzielnicy Chwałowice 2018-09-20 Pokaż
2018-08-27 Przebudowa sygnalizacji świetlnych 2018-09-11 Pokaż
2018-08-24 Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku”, z podziałem na zadania: zadanie 1) rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych zadanie 2) rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik 2018-09-10 Pokaż
2018-08-24 Malowanie pomieszczeń Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 2018-09-12 Pokaż
2018-08-22 Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych 2018-09-10 Pokaż
2018-08-17 Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w dzielnicy Stodoły 2018-09-04 Pokaż
2018-08-09 Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj 2018-08-27 Pokaż
2018-08-07 Przebudowa instalacji c.o. i wykonanie instalacji wentylacji w Warsztatach Mechanicznych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku, dz. Meksyk 2018-08-22 Pokaż
2018-08-02 Utwardzenie nawierzchni w ramach zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego „Grzybówka” w Rybniku w dzielnicy Golejów 2018-08-20 Pokaż
2018-08-02 Modernizacja instalacji sterowania oświetleniem sceny oraz widowni w Domu Kultury, dzielnica Boguszowice Osiedle 2018-08-20 Pokaż
2018-08-01 Remont niecki basenowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich 2018-08-22 Pokaż
2018-07-31 Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-08-16 Pokaż
2018-07-31 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Żorskiej 2018-08-17 Pokaż
2018-07-25 Budowa ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku, dzielnica Orzepowice (budżet obywatelski) 2018-08-09 Pokaż
2018-07-23 Naprawa balkonu nad wejściem głównym oraz zawilgoconych ścian sali lekcyjnej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście, 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 23 2018-08-08 Pokaż
2018-07-19 Roboty budowlane kanalizacyjne na terenie Miasta Rybnika, z podziałem na zadania 2018-08-07 Pokaż
2018-07-13 Roboty remontowe w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 i Rzeczna 8 2018-08-01 Pokaż
2018-07-11 Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na zadania: zadanie 1: Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Grabownia. zadanie 2: Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Ochojec. 2018-07-26 Pokaż
2018-07-11 Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku”, z podziałem na zadania: zadanie 1) rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych zadanie 2) rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik 2018-07-31 Pokaż
2018-07-04 Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania. Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Golejów, Grabownia, Ochojec, Rybnik-Północ, Wielopole. Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałęcice, Kłokocin, Niedobczyce, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Stodoły, Zamysłów. 2018-07-30 Pokaż
2018-07-03 Remont niecki basenowej w budynku krytej pływalni MOSiR w dzielnicy Śródmieście przy ul. Powstańców Śląskich 2018-07-20 Pokaż
2018-06-27 Wymiana nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku, dzielnica Gotartowice, ul. Ziołowa 3 2018-07-12 Pokaż
2018-06-26 Roboty remontowe ogólnobudowlane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku dz. Niedobczyce, ul. Barbary 22 2018-07-12 Pokaż
2018-06-26 Przebudowa budynku Domu Kultury w dzielnicy Boguszowice Osiedle z podziałem na zadania: 1) Modernizacja nagłośnienia sali widowiskowej, 2) Modernizacja instalacji sterowania oświetleniem sceny oraz widowni, 3) Budowa instalacji klimatyzacji, 4) Malowanie sali widowiskowej 2018-07-11 Pokaż
2018-06-22 Zagospodarowanie terenu wokół „Pluskadełka” – budowa placu zabaw na skarpie na terenie MOSiR w dz. Kamień – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, w formule zaprojektuj i wybuduj 2018-07-09 Pokaż
2018-06-19 Roboty budowlane remontowe i inwestycyjne w obiektach oświatowych w zakresie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych z podziałem na zadania: zad. 1: Budowa podjazdu przy wejściu głównym z robotami towarzyszącymi w ZSP 5 dz. Północ w systemie zaprojektuj i wybuduj. zad. 2: Budowa podjazdu przy wejściu bocznym do budynku w ZSP 12, dz. Zebrzydowice w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2018-07-05 Pokaż
2018-06-19 Przebudowa pomieszczeń administracyjnych, kuchni i zaplecza socjalnego w Przedszkolu nr 7 w dzielnicy Północ 2018-07-05 Pokaż
2018-06-13 Budowa placu zabaw i wiaty rowerowej przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 2018-06-28 Pokaż
2018-06-12 Budowa kanalizacji deszczowej i drogi przy ul. Górnośląskiej – bocznej 2018-06-27 Pokaż
2018-06-11 Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-06-29 Pokaż
2018-06-11 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-06-28 Pokaż
2018-06-06 Budowa siłowni zewnętrznych na terenie miasta Rybnika w ramach budżetu obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na zadania 2018-06-22 Pokaż
2018-06-04 Modernizacja zadaszenia muszli koncertowej w Parku im. Henryka Czempiela w Rybniku –Niedobczycach. Realizacja w systemie „zaprojektuj wybuduj” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018-06-20 Pokaż
2018-05-29 Roboty remontowe w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 i Rzeczna 8 2018-06-13 Pokaż
2018-05-24 Przedszkole nr 12 (ZSP 12) dzielnica Zebrzydowice; przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej. 2018-06-11 Pokaż
2018-05-18 Kaplica przydrożna w dzielnicy Chwałęcice przy ul. Bronisława Czecha - roboty remontowe ogólnobudowlane 2018-06-05 Pokaż
2018-05-16 Budowa systemu nagłośnienia na stadionie miniżużla, dzielnica Chwałowice 2018-06-04 Pokaż
2018-05-15 Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich z podziałem na zadania 2018-06-04 Pokaż
2018-05-14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w dzielnicy Chwałęcice; instalacja piłkochwytu oraz wymiana ogrodzenia wraz z wykonaniem muru oporowego 2018-05-29 Pokaż
2018-05-02 OSP Gotartowice; roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne elektryczne – remont wieży (wewnątrz) 2018-05-17 Pokaż
2018-05-02 Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w dzielnicy Kamień z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 2018-05-23 Pokaż
2018-04-24 Przebudowa ulicy Raciborskiej w związku z budową dróg rowerowych w Rybniku 2018-05-10 Pokaż
2018-04-23 Wykonanie toalety kontenerowej dwustanowiskowej w dzielnicy Boguszowice Osiedle w systemie „projektuj i buduj” 2018-05-15 Pokaż
2018-04-23 Modernizacja obiektu Klub Kultury „Harcówka”, Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia (II etap) 2018-05-09 Pokaż
2018-04-20 Budowa nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej 2018-05-07 Pokaż
2018-04-20 Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika 2018-05-10 Pokaż
2018-04-18 Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-05-10 Pokaż
2018-04-18 Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi (instalacje odgromowe i wentylacja mechaniczna), z podziałem na zadania: zad. 1: IV Liceum Ogólnokształcące w dzielnicy Chwałowice (sala gimnastyczna) zad. 2: Przedszkole nr 7 w dzielnicy Północ zad. 3: Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 „PRZYSTAŃ” w dzielnicy Śródmieście zad. 4: Ochotnicza Straż Pożarna w dzielnicy Boguszowice Stare (II etap) 2018-05-09 Pokaż
2018-04-18 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku 2018-05-09 Pokaż
2018-04-18 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (ZSP9) w dzielnicy Zamysłów wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. 2018-05-11 Pokaż
2018-04-16 Remont dróg na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zad. 1: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie miasta Rybnika. Zad. 2: Remont ul. Wiertniczej, ul. Wyrobiskowej i ul. Górniczego Stanu. 2018-05-07 Pokaż
2018-04-10 Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do nauki zawodów budowlanych. 2018-04-26 Pokaż
2018-04-10 Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym 2018-04-25 Pokaż
2018-04-04 Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na zadania: Zadanie 1) dzielnica Grabownia Zadanie 2) dzielnica Ochojec 2018-04-19 Pokaż
2018-03-29 Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ – zadanie realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” 2018-04-18 Pokaż
2018-03-29 Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich z podziałem na zadania 2018-04-16 Pokaż
2018-03-26 Zagospodarowanie terenów placówek oświatowych w zakresie obiektów sportowych, z podziałem na zadania: zad. 1: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare; zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych. zad. 2: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w dzielnicy Zamysłów; budowa obiektów sportowych i zagospodarowania terenu. 2018-04-11 Pokaż
2018-03-16 Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym „Pniowiec”, dzielnica Chwałęcicie – zaprojektuj i wybuduj 2018-04-09 Pokaż
2018-03-15 Rozbudowa boiska KS Silesia w dzielnicy Ligota Ligocka-Kuźnia – I etap, z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – budowa ogrodzenia boiska. Zadanie nr 2 – budowa instalacji nawodnienia boiska 2018-04-03 Pokaż
2018-03-13 „Błonia”, dzielnica Paruszowiec-Piaski; zagospodarowanie terenu przy torze rolkowym – monitoring wizyjny 2018-03-28 Pokaż
2018-03-08 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika 2018-03-26 Pokaż
2018-02-23 Budowa parkingów na terenie miasta Rybnika: zadanie 1) ulica Morcinka zadanie 2) ulica Racławicka zadanie 3) ulica Hutnicza 2018-03-13 Pokaż
2018-02-22 Szkoła Podstawowa nr 19, dzielnica Kłokocin; wykonanie instalacji monitoringu szkoły i terenu. 2018-03-14 Pokaż
2018-02-21 Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dzielnica Północ - roboty remontowe malarskie oraz ukończenie wymiany posadzki PCV w obrębie I piętra segmentu B 2018-03-09 Pokaż
2018-02-14 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku, ul. Cmentarna 1, dzielnica Śródmieście – modernizacja szatni; roboty instalacyjne w zakresie monitoringu wraz z robotami towarzyszącymi ogólnobudowlanymi 2018-03-01 Pokaż
2018-02-12 Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”, z podziałem na zadania 2018-03-05 Pokaż
2018-02-07 „Pniowiec”, dzielnica Chwałęcice; zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym – oświetlenie terenu, monitoring wizyjny 2018-02-22 Pokaż
2018-01-30 Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul. Kościuszki w dzielnicy Śródmieście 2018-02-23 Pokaż
2018-01-26 Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22, w dzielnicy Niedobczyce, do wymogów przeciwpożarowych 2018-02-13 Pokaż
2018-01-23 Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ – zadanie realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” 2018-02-07 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 2189465 Metryka
Redaktor: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-02-03 Opublikowano dokument: Wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych Miasta Rybnika ułatwiających fAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-12-23 Opublikowano dokument: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta RybniAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-12-20 Opublikowano dokument: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-11-10 Opublikowano dokument: Szkoła Podstawowa nr 15, dzielnica Rybnicka Kuźnia – modernizacja boiska (wymiana nawierzchni z roboAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-10-28 Opublikowano dokument: Zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości na ulicach Miasta RybnikaAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-10-20 Opublikowano dokument: Zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana BatoregoBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-10-11 Opublikowano dokument: Termomodernizacja siedziby Rybnickiego Koła Emerytów i Rencistów „Silesia” zlokalizowanej w budynku Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-10-05 Opublikowano dokument: Remont łazienki w pomieszczeniu socjalnym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w RybnikuAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-10-05 Opublikowano dokument: Remont łazienki w pomieszczeniu socjalnym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w RybnikuAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-10-04 Opublikowano dokument: Obiekty sportowe MOSiR; modernizacja oświetleniaBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-10-03 Opublikowano dokument: Wykonanie robót remontowych w placówkach oświatowych Miasta Rybnika ułatwiających funkcjonowanie osoAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-09-15 Opublikowano dokument: Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg na terenie Miasta RybnikaBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-08-18 Opublikowano dokument: Budowa wiaduktu i budowa mostu w ramach zadania związanego z przebudową ulicy Mikołowskiej w RybnikuŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-08-10 Opublikowano dokument: Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. ZamysłówBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-08-08 Opublikowano dokument: Budowa i rozbudowa ul. Storczyków wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. GórecŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-08-03 Opublikowano dokument: Budowa łącznika ulic Rzeczna–Obwiednia Południowa w RybnikuŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-07-21 Opublikowano dokument: Budowa chodnika na ulicy Racławickiej w RybnikuBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-07-19 Opublikowano dokument: Przedszkole nr 17, dz. Smolna – modernizacja kuchniAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-06-29 Opublikowano dokument: Budowa parkingu na ulicy Cienistej w RybnikuŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-06-27 Opublikowano dokument: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynkuBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-06-24 Opublikowano dokument: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta RybniAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-06-24 Opublikowano dokument: Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowychAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-06-08 Opublikowano dokument: Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-06-02 Opublikowano dokument: "Pomóż nam pomagać Tobie - budowa remizy strażackiej" - realizacja projektu ogólnomiejskiego z budżeŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-06-02 Opublikowano dokument: Przedszkole nr 14 dz. Chwałowice – Termomodernizacja budynkuAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-05-31 Opublikowano dokument: Szkoła podstawowa nr 18, dzielnica Boguszowice-Osiedle; modernizacja instalacji elektrycznej w budynBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-05-30 Opublikowano dokument: Przedszkole nr 17, dz. Smolna – modernizacja kuchniAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-05-23 Opublikowano dokument: I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście: budowa sali gimnastycznejŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-05-23 Opublikowano dokument: Przedszkole nr 10, dz. Maroko-Nowiny; modernizacja budynku (remont piwnic, wymiana instalacji elektrŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-05-17 Opublikowano dokument: Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowychAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-05-17 Opublikowano dokument: Doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowychAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-05-12 Opublikowano dokument: Projekt i budowa zabezpieczenia akustycznego na Drodze Regionalnej w km 3+015-3+125 i 7+563-7+613 orŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-05-10 Opublikowano dokument: Szkoła Podstawowa nr 23, dzielnica Niewiadom - zmiana kotłowni węglowej na gazowąBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-04-14 Opublikowano dokument: Budowa chodnika na ulicy Racławickiej w RybnikuBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-04-14 Opublikowano dokument: Termomodernizacja obiektów z podziałem na 2 zadania: zad. 1) Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-04-08 Opublikowano dokument: Zagospodarowanie zabytkowego terenu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku – roboty budowlane, wAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-04-08 Opublikowano dokument: Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-04-05 Opublikowano dokument: Budowa toalety publicznej w dzielnicy Maroko - NowinyŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-04-05 Opublikowano dokument: Budowa toalety publicznej w dzielnicy Maroko - NowinyŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-04-05 Opublikowano dokument: Budowa toalety publicznej w dzielnicy Maroko - NowinyŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-04-05 Opublikowano dokument: Utrzymanie zbiorników retencyjnychAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-04-04 Opublikowano dokument: Zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzeniBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-03-29 Opublikowano dokument: Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Miasta RybnikaAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-03-25 Opublikowano dokument: Budowa łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka - Etap IIBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-03-23 Opublikowano dokument: Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-03-10 Opublikowano dokument: Przebudowa ulicy Morwowej w RybnikuŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-03-08 Opublikowano dokument: "Pomóż nam pomagać Tobie - budowa remizy strażackiej" - realizacja projektu ogólnomiejskiego z budżeBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-03-08 Opublikowano dokument: Ogłoszenie o zamówieniuBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-03-07 Opublikowano dokument: Termomodernizacja obiektów z podziałem na trzy zadania: Zad. 1: Termomodernizacja budynku PrzedszkoAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-02-17 Opublikowano dokument: Ogłoszenie o zamówieniuBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.