Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Rybnika

W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 26/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 stycznia 2022 r., w sprawie Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Rybnika, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 3 i 4, § 5 ust. 8 pkt 4 i § 6 ust. 2 wskazany adres e-mail bnw@um.rybnik.pl zastępuje się adresem e-mail skz@um.rybnik.pl .

 
 
Odsłon strony: 529 Metryka
Redaktor: Dorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-03-16 Aktualizacja treściDorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ)