Zarządzenie w sprawie przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta Rybnika.

Załącznik do zarządzenia w sprawie przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta Rybnika.

Przyjmowanie ustnych skarg i wniosków  odbywa się bezpośrednio przez  Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta oraz Naczelników Wydziałów.

W formie pisemnej skargi i wnioski  są wnoszone za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta.

Skargi i wnioski mogą być także wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 
 
Odsłon strony: 17242 Metryka
Redaktor: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-02-22 Korekta redaktorska Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2018-02-22 Korekta redaktorska Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2018-02-07 Korekta redaktorska Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2018-02-07 Korekta redaktorska Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2017-10-02 Korekta redaktorska Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2017-10-02 Korekta redaktorska Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2015-11-04 Korekta redaktorska
2015-11-04 Korekta redaktorska Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-03-12 Korekta redaktorska Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2015-03-12 Korekta redaktorska Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2015-03-12 Korekta redaktorska Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2015-03-12 Korekta redaktorska Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2014-12-30 Korekta redaktorska Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2014-12-30 Korekta redaktorska Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2014-12-09 Korekta redaktorska Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2014-08-21 Korekta redaktorska Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2014-03-06 Korekta redaktorska Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2014-03-06 Korekta redaktorska Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I)
2012-12-12 Korekta redaktorska Kiełb Łukasz (Inspektor Ad-I)
2012-12-12 Korekta redaktorska Kiełb Łukasz (Inspektor Ad-I)
2012-09-18 Aktualizacja treści Kiełb Łukasz (Inspektor Ad-I)
2012-09-18 Aktualizacja treści Kiełb Łukasz (Inspektor Ad-I)
2012-09-18 Aktualizacja treści Kiełb Łukasz (Inspektor Ad-I)
2010-03-30 Aktualizacja treści Kiełb Łukasz (Podinspektor Ad-I)
2009-12-07 Korekta redaktorska Kiełb Łukasz (Podinspektor Ad-I)
2009-11-25 Dodano Juraszczyk Edyta (Starszy specjalista Ad)