W dziale znajdują się informacje dotyczące kontroli wewnętrznych przeprowadzanych  przez wyznaczoną przez Prezydenta Miasta Rybnika jednostkę organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika, której zadaniem jest sprawdzenie przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki Miasta realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Ponadto w dziale zamieszczono protokoły kontroli zewnętrznych będące wynikiem prowadzonych kontroli lub pełnionego nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego przez podmioty do tego uprawnione.

 
 
Odsłon strony: 24294 Metryka
Redaktor: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-06-14 Aktualizacja treściMirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I)
2016-01-13 Aktualizacja treściAgnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2016-01-13 Aktualizacja treściAgnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2015-04-29 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2011-05-19 Aktualizacja treściPyszny Agnieszka (Referent Or)
2009-11-25 DodanoKorduła-Krybus Klaudia (Podinspektor Or)