W dziale znajdują się informacje dotyczące kontroli wewnętrznych prowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika, której zadaniem jest sprawdzenie przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki Miasta realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

Ponadto w dziale zamieszczono protokoły kontroli zewnętrznych będące wynikiem prowadzonych kontroli lub pełnionego nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego przez podmioty do tego uprawnione.

 
 
Odsłon strony: 17717 Metryka
Redaktor: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2016-01-13 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2016-01-13 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2011-05-19 Aktualizacja treści Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2009-11-25 Dodano Korduła-Krybus Klaudia (Podinspektor Or) Pokaż