Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Numer wpisu Dotyczy
15/H/2010 Zgłoszenie kotłowni węglowej o nominalnej mocy cieplnej 3,2 MW, wyposażonej w dwa kotły wodne typu KRm 1,6 o mocy 1,6 MW każdy. Pokaż
14/H/2010 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Poloczka Pokaż
13/H/2010 Zgłoszenie instalacji cynkowania metodą ogniowo-zanurzeniową na terenie Zakładu "Panat" Cynkowanie Ogniowe Metali, Z. Panyło, J. Natkaniec- Spółka Jawna Pokaż
12/H/2010 Zgłoszenie instalacji kabiny lakierniczej wraz ze strefą przygotowawczą oraz odciągu spalin samochodowych Pokaż
11/H/2010 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Chodkiewicza 43 Pokaż
10/H/2010 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Wiejskiej 55B na działce nr 1424/247 i 3812/236 Pokaż
9/H/2010 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Trzech Krzyży 114 Pokaż
8/H/2010 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Poloczka 72D Pokaż
7/H/2010 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Czecha 98D, na działce 1000/168 Pokaż
6/H/2010 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Wierzbowej 29 na działce 3154/217 Pokaż
5/H/2010 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Malinowej na działce nr 2911/36, 2912/36 Pokaż
4/H/2010 Zgłoszenie przydomowej ozyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Poloczka Pokaż
3/H/2010 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Poloczka na działce nr 1469/236 Pokaż
2/H/2010 Zgłoszenie przydomowej oczyszcalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Włościańskiej na działce nr 2809/41 Pokaż
1/H/2010 Zgłoszenie przydomowej oczyszcalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Rycerskiej 16C na działce nr 2950/50 Pokaż
36/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Jutrzenki na działce nr 789/94 i 790/94 Pokaż
35/H/2009 Zgłoszenie stacji paliw Shell Polska Sp. z o.o. Pokaż
34/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Czecha na działce 1463/127 Pokaż
33/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Łącznej na działce nr 1260/19 Pokaż
32/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Dąbrowy na działce 120/35 Pokaż
31/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Witosa na działce nr 484/8 Pokaż
30/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Sadowiskiego na działce nr 492/24 Pokaż
29/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Chałubińskiego 9 Pokaż
28/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w rybniku przy ul. Błękitnej na działce nr 1826/34 Pokaż
26/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Bieszczadzkiej na działce nr 2035/76 Pokaż
25/H/2009 Zgłoszenie instalacji Magro International Sp. z o.o.w Rybniku: linii diagnostycznych VW i Audi, instalacji spawania i kotłów grzewczych o mocy 0,31 MW Pokaż
24/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Borki na działce nr 1276/22 Pokaż
23/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Sadowskiego 16, na działce nr 201/26 Pokaż
22/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Sadowskiego 14, na działce nr 200/26 Pokaż
21/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Beskidzkiej ne parceli 1975/80 Pokaż
20/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Borki na działce 1277/22 Pokaż
19/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Rudzkiej 254 Pokaż
18/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Morwowej (nr działki 1244/18) Pokaż
17/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zloklizowanej w rybniku przy ul. Dobosza (nr działki 1493/93) Pokaż
16/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Wyboistej (nr działki 955/7, 954/7) Pokaż
15/H/2009 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Staffa 43B Pokaż
14/H/2009 Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni scieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Leszczyńskiego 17 na działce 2101/178 Pokaż
13/H/2009 Zgłoszenie instalacji -kabiny lakierniczo-suszarniczej, mieszalnika farb, myjki urządzeń do nakładania powierzchni lakierniczej, wyciągu mechanicznego ze stanowiska przygotowania powierzchni do lakierowania Pokaż
12/H/2009 Zgłoszenie instalacji w zakresie procesu cięcia węży gumowych Pokaż
11/H/2009 Zgłoszenie instalacji Pokaż
10/H/2009 Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Garbocze 10 na działce nr 241/67 Pokaż
9/H/2009 Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowanaw Rybniku przy ul. Łącznej na działce 1261/19 Pokaż
8/H/2009 Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. nacyńskiej na działce 1721/94 Pokaż
7/H/2009 Przydomowa oczyszczalnia scieków zlokalizowaną w Rybniku przy ul. Pod Lasem na działce 1317/11 Pokaż
6/H/2009 Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu Drenalux 3 zlokalizowana w Rybniku przy ul. Poloczka 47A na działce 1440/397 Pokaż
5/H/2009 Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Skowronków na działce 1754/211 Pokaż
4/H/2009 Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Czecha 96A na działce 1383/168 Pokaż
3/H/2009 Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Rudzkiej 378B na działce 817/130 Pokaż
2/H/2009 Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku na działce 1797/43 Pokaż
1/H/2009 Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Krzywej na działce 2888/3 Pokaż
20/H/2008 Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Żeromskiego na działce 347/33 Pokaż
19/H/2008 Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu Family zlokalizowana w Rybniku przy ul. Sadowskiego 18 na działce 137/26 Pokaż
18/H/2008 Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu Drenalux 2 zlokalizowana w Rybniku przy ul. Gierymskiego 19D na działce 1375/374 Pokaż
17/H/2008 Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Żorskiej 250 I na dziłace 988/37 Pokaż
16/H/2008 Przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Rybniku przy ul. Czecha 78 na działce 1193/151 Pokaż
14/H/2008 Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu Purflo zlokalizowana w Rybniku przy ul. Dworskiej na działkach 1422/21, 1423/21 Pokaż
15/H/2008 Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu Family zlokalizowana w Rybniku przy ul. Poloczka 82 na działkach 1317/235, 1728/235 Pokaż
12/H/2008 Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu Purflo zlkoalizowana w Rybniku przy ul. Poloczka 80 na działce 1727/235 Pokaż
13/H/2008 Aktualizacja zgłoszenia instalacji energetycznego spalania paliw na terenie firmy Retting Heating Sp. z o.o. Pokaż
11/H/2008 Zgłoszenie instalacji dla nowobudowanej stacji paliw płynnych Statoil Poland Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. 3 Maja Pokaż
10/H/2008 Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu Drenalux 2 zlokaliozwana w Rybniku przy ul. Poloczka 55A na działce 1685/422 Pokaż
9/H/2008 Zgłoszenie instalacji lakierowaniczej FHU Górecki BIS w Rybniku przy ul. Długosza 7 Pokaż
8/H/2008 Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu Drenalux 2 zlokalizowana w Rybniku przy ul. Poloczka 53 na działce nr 1450/415 Pokaż
7/H/2008 Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu Sebico zlokalizowana w Rybniku przy ul. Gzelskiej na działce 1153/61 Pokaż
6/H/2008 Zgłoszenie instalacji Stacji Paliw BP Jaśmin przy ul. Sybiraków 1 w Rybniku Pokaż
5/H/2008 Zgłoszenie instalacji do produkcji prefabrykowanych elementów betonowych zlokalizowanych na terenie firmy "LUBAR" przy ul. Rymera 19 w Rybniku Pokaż
4/H/2008 Zgłoszenie instalacji nie wymagającej pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza dla Zakładu Produkcyjnego "Piotrowice III" w Rybniku przy ul. Golejowskiej Pokaż
3/H/2008 Zgłoszenie zmian w instalacji Stacji paliw Płynnych nr 229 w Rybniku przy ul. Żorskiej 83 Pokaż
2/H/2008 Zgłoszenie instalacji energetycznego spalania paliw i magazynowania paliw Pokaż
1/H/2008 Przydomowa oczyszczalnia ścieków typu Purflo zlokalizowana w Rybniku przy ul. Poloczka, na działce 1902/222 Pokaż
12/H/2004 Zgłoszenie stacji paliw SHELL ul. Budowlanych Pokaż
11/H/2004 Zgłoszenie stacji paliw PKN ORLEN ul. Gliwicka 179 Pokaż
10/H/2004 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków Pokaż
9/H/2004 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków Pokaż
8/H/2004 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków Pokaż
7/H/2004 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni scieków Pokaż
6/H/2004 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków Pokaż
5/H/2004 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków Pokaż
4/H/2004 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków Pokaż
3/H/2004 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków Pokaż
2/G/2004 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków przy ul. Bratków w Rybniku Pokaż
1/G/2004 Zgłoszenie instalacji do przetaczania paliw płynnych przy ul. Podmiejskiej 71 w Rybniku Pokaż
 
 
Odsłon strony: 44469 Metryka
Redaktor: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2009-11-25 Dodano Pokaż
2009-11-10 1 Szulc Przemysław (Młodszy Referent Inf-II) Pokaż