Opis zaskarżenia bezczynności gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Proces udostępniania informacji publicznej podlega kontroli sądowej, którą sprawują sądy administracyjne. Sądową kontrolę w tym zakresie sprawują Wojewódzkie Sądy Administracyjne oraz  Najwyższy Sąd Administracyjny w Warszawie w przypadku spraw kasacyjnych.

Oznacza to że każdy, któremu w terminie nie została udostępniona informacja publiczna może wnieść skargę na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tryb postępowania przez ww. sądami reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi.

Skargę wnosi się do sądu administracyjnego za pośrednictwem  organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi.

Skarga powinna zawierać:

  1. wskazanie zaskarżonej czynności,
  2. oznaczenie organu, którego bezczynność dotyczy,
  3. określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Organ przekazuje skargę, akta oraz odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 15 dni od dnia jej otrzymania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt.

 
 
Odsłon strony: 13152 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-06-03 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)