Rejestr
Dotyczy Data zmiany Pokaż
-1 Inkubator Dostępności - konkurs na innowacje społeczne 2020-03-03 Pokaż
-1 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2020-02-21 Pokaż
-1 II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (MBO) 2020-02-19 Pokaż
-1 ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH 2020-02-12 Pokaż
-1 Bezpłatna oferta mentoringowa dla działaczy i działaczek pracujących z migrantami w całej Polsce. 2020-01-22 Pokaż
-1 "Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2020 r. 2020-01-20 Pokaż
-1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W RAMACH CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2020-01-08 Pokaż
-1 Nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 2019-12-30 Pokaż
-1 Broszura pt. "Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla m.in. NGO" 2019-12-19 Pokaż
-1 ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH 2019-12-05 Pokaż
-1 III Kongres Praw Obywatelskich 13-14 grudnia 2019 r. 2019-12-02 Pokaż
-1 ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH 2019-11-26 Pokaż
-1 Komunikat dotyczący ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2019-11-07 Pokaż
-1 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2019-10-25 Pokaż
-1 Informacja o powołanym składzie osobowym Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku (kadencja 2019-2023) 2019-10-24 Pokaż
-1 Konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. 2019-10-03 Pokaż
-1 Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku 2019-09-23 Pokaż
-1 Zaproszenie na spotkanie robocze w temacie konsultacji społecznych 2019-09-20 Pokaż
-1 Konferencja "SYNERGIA w profilaktyce społecznej" 2019-09-17 Pokaż
-1 ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ 2019-09-12 Pokaż
-1 Szkolenie z zakresu wypełniania nowych wzorów ofert, ramowych wzorów umów i sprawozdań 2019-09-12 Pokaż
-1 Zachęcamy do zgłaszania propozycji zadań priorytetowych do programu współpracy na 2020 rok 2019-09-03 Pokaż
-1 Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 2019-08-29 Pokaż
-1 ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 2019-08-22 Pokaż
-1 Kursy dla doradców obywatelskich 2019-07-25 Pokaż
-1 Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2019 2019-03-11 Pokaż
-1 Spotkanie dla mieszkańców w wieku 60+ oraz organizacji senioralnych 2019-03-01 Pokaż
-1 Konkurs "Dobroczyńca Roku 2019" 2019-02-04 Pokaż
-1 Raport z oceny jakości współpracy - przyjęty 2019-01-09 Pokaż
-1 Nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 2018-12-31 Pokaż
-1 "Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2019 r. 2018-12-10 Pokaż
-1 Raport z oceny jakości współpracy - konsultacje 2018-11-30 Pokaż
-1 Informacja nt. wysokości środków przewidzianych na zlecanie zadań w 2019 roku 2018-11-28 Pokaż
-1 Harmonogram konkursów na 2019 rok 2018-11-28 Pokaż
-1 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku (w tym: z usługami opiekuńczymi) dla osób bezdomnych z terenu miasta Rybnika" 2018-11-27 Pokaż
-1 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych 2018-11-27 Pokaż
-1 Ruszył nabór wniosków do Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2019 2018-11-20 Pokaż
-1 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2018-11-15 Pokaż
-1 Komunikat dotyczący ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2018-11-06 Pokaż
-1 Konkurs na nakręcenie spotu filmowego pt.: Aktywny senior to bezpieczny senio 2018-08-29 Pokaż
-1 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2018-08-27 Pokaż
-1 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2018-08-27 Pokaż
-1 Nabór do komisji konkurowej 2018-08-24 Pokaż
-1 ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 2018-08-23 Pokaż
-1 Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach grup roboczych - ocena jakości współpracy Miasta Rybnik i NGO 2018-08-08 Pokaż
-1 Obowiązek sprawozdawczy dla OPP 2018-07-02 Pokaż
-1 Przewodnik informacyjny: Dostępne formy opieki zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim 2018-06-21 Pokaż
-1 Systemu Identyfikacji Wizualnej-grafiki do celów promocyjno-informacyjnych 2018-05-09 Pokaż
-1 Przewodnik Informacyjny pn. „Dostępne formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie śląskim” 2018-03-26 Pokaż
-1 Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego 2017-12-14 Pokaż
-1 "Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2018 r. 2017-11-10 Pokaż
-1 Spotkanie dla NGO - Kampanie społeczne w social media, 8 lipca br. Kampus, wstęp wolny 2016-06-30 Pokaż
-1 Informacji dotyczącej ofert składanych w trybie tzw. "małego grantu" 2016-06-20 Pokaż
-1 Informacja na temat portalu www.ngorobiatolepiej.pl – nowego narzędzia promocji działalności dla NGO 2016-06-14 Pokaż
-1 Zestawienie dotacji udzielonych w 2016 r. na zadanie z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2016-05-06 Pokaż
-1 Program wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018 2016-05-02 Pokaż
-1 Konkurs Rzecznika Praw Obywatelskich "Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych" 2016-04-25 Pokaż
-1 Jubileuszowy konkurs grantowy Fundacji Auchan na rzecz młodzieży 2016-04-20 Pokaż
-1 Program grantowy "Decydujesz, Pomagamy" Fundacji Tesco Dzieciom oraz firmy Tesco Polska 2016-04-08 Pokaż
-1 Warsztaty „Fundamenty Udanego Ojcostwa” 2016-04-05 Pokaż
-1 Zaproszenia nauczycieli z niepełnosprawnymi uczniami do bezpłatnego udziału w projekcie "...w kręgu tańca...2016" 2016-03-31 Pokaż
-1 Fundusze Europejskie bez barier – dostęp dla wszystkich 2016-03-30 Pokaż
-1 Planowany konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 2016-03-30 Pokaż
-1 Informacja dotycząca składania wniosków w trybie tzw. "małego grantu" 2016-03-17 Pokaż
-1 Informacja nt. środków zaplanowanych w budżecie Miasta Rybnika na 2016 r. na dotacje udzielane w trybie pozakonkursowym 2016-03-16 Pokaż
-1 Program wyrównywania różnic między regionami III 2016-03-15 Pokaż
-1 Start konkursu: pieniądze od Kulczyk Foundation na projekt społeczny! 2016-03-04 Pokaż
-1 Mammobus na Dzień Kobiet 2016-03-04 Pokaż
-1 Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim 2016-02-16 Pokaż
-1 Nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2016: realizacja lokalnych przedsięwzięć 2016-02-15 Pokaż
-1 Konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności 2016-02-12 Pokaż
-1 Akcja darmowej dystrybucji jabłek przez Fundację Akademia Mistrzów z Tarnowskich Gór 2016-02-12 Pokaż
-1 Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 2016-02-05 Pokaż
-1 składania ofert na realizację zadań publicznych w trybie małego grantu przez generator eNGO w trzech nowych obszarach 2016-01-28 Pokaż
-1 składania wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe 2016-01-28 Pokaż
-1 Zaproszenie na posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku 2016-01-07 Pokaż
-1 składania ofert na realizację zadań publicznych w trybie małego grantu przez generator eNGO 2015-12-23 Pokaż
-1 Konsultacje dotyczące składania wniosków w Generatorze eNGO 2015-12-21 Pokaż
-1 Społecznościowa zbiórka pieniędzy na rzecz sportowców na platformie DamNaSport.pl 2015-12-02 Pokaż
-1 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych 2015-12-02 Pokaż
-1 Szkolenia dotyczącego zasad wdrażania Generatora wniosków eNGO 2015-12-01 Pokaż
-1 Informacja o powołanym składzie osobowym Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku (kadencja 2015-2019) 2015-11-26 Pokaż
-1 Konkurs "Potrzebni sąsiedzi" 2015-11-24 Pokaż
-1 Projekt Strategii Rozwoju Sportu w Rybniku do 2020 roku 2015-11-23 Pokaż
-1 Kiermasz wyrobów rękodzielniczych, 3 grudnia 2015 r., Żory 2015-11-18 Pokaż
-1 Debata regionalna na temat: Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień 2015-11-17 Pokaż
-1 Internetowy Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej 2015-11-16 Pokaż
-1 Śląski Kongres Centrów i Klubów Integracji Społecznej 2015-11-16 Pokaż
-1 Zaproszenie na szkolenie 2015-11-13 Pokaż
-1 szkolenie Generator wniosków eNGO 2015-11-09 Pokaż
-1 Trwają konsultacje projektów uchwał 2015-11-04 Pokaż
-1 Seminarium: "Dialog społeczny w różnych odsłonach - metody aktywizacji społeczności w działaniach na rzecz lokalnego środowiska" 2015-10-15 Pokaż
-1 Seminarium upowszechniające wyniki badań w projekcie pt. “Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce” 2015-10-15 Pokaż
-1 Wojewódzkiego Dnia Seniora 2015-10-14 Pokaż
-1 VII edycji Konkursu „Strona Internetowa bez Barier" 2015-10-08 Pokaż
-1 Szkolenia: Metoda Hiszpańska - Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnieni 2015-10-08 Pokaż
-1 międzynarodowej konferencji na temat innowacyjnego wolontariatu 2015-10-08 Pokaż
-1 Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku 2015-09-30 Pokaż
-1 Nabór konkursowy na dystrybutorów żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ( FEAD) 2015-09-04 Pokaż
-1 Konsultacje społeczne projektu założeń współpracy NGO z Ministerstwem Gospodarki 2015-08-24 Pokaż
-1 Ogólnowojewódzka impreza turystyczno – rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych izolacją społeczną 2015-08-17 Pokaż
-1 Zaproszenie na seminarium pn.: „Międzysektorowe Wsparcie Osób Niepełnosprawnych w oparciu o Fundusze Unii Europejskiej, Samorządu Województwa i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - główne założenia” 2015-08-17 Pokaż
-1 Szkolenie z zakresu funkcjonowania i zarządzania potencjałem sektora ekonomii społecznej 2015-08-14 Pokaż
-1 Nabór na nowe Ośrodki Programu Działaj Lokalnie 2015-08-03 Pokaż
-1 Rekrutacja na szkolenia i seminaria szkoleniowe w ramach projektu Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna 2015-07-28 Pokaż
-1 Pomoc humanitarna dla dzieci z Ukrainy 2015-07-21 Pokaż
-1 Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych 2015-07-21 Pokaż
-1 Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” 2015-07-21 Pokaż
-1 Konferencja Sejmików Osób Niepełnosprawnych Łódź, 17 września 2015 r. 2015-07-17 Pokaż
-1 Szkolenia i seminaria "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" 2015-07-07 Pokaż
-1 Kwestionariusza dla klubów sportowych na potrzeby opracowania Strategii Sportu Rybnika 2015-07-06 Pokaż
-1 Zaproszenie na Seminarium Upowszechniające i Debatę oksfordzką - teza: Partnerstwa lokalne są lepsze niż scentralizowany system wsparcia osób z niepełnosprawnością 2015-06-12 Pokaż
-1 Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych 2015-06-09 Pokaż
-1 Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2014-2020 2015-06-03 Pokaż
-1 Dni Dostępności Cyfrowej 2015-05-15 Pokaż
-1 IV edycja Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy 2015-05-12 Pokaż
-1 Podręcznik Lidera 2015-05-12 Pokaż
-1 Konferencja w ramach Forum Organizacji Pozarządowych Przedsiębiorstw Społecznych 2015-05-08 Pokaż
-1 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: "Polsko-ukraińska współpraca młodzieży" 2015-05-08 Pokaż
-1 Konkurs "Marka Śląskie" 2015-05-05 Pokaż
-1 Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia 2015-04-28 Pokaż
-1 10. edycja konkursu Śląska Rzecz 2015-04-21 Pokaż
-1 Nabór kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2015-04-21 Pokaż
-1 Bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i zwolnień, przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. 2015-04-21 Pokaż
-1 5. Edycja Konkursu „Pozytywnie Otwarci” 2015-04-20 Pokaż
-1 Pierwsze posiedzenie Rybnickiej Rady Sportu 2015-04-17 Pokaż
-1 Budżet obywatelski Miasta Rybnika - konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego 2015-04-17 Pokaż
-1 Powołanie Rybnickiej Rady Sportu 2015-04-09 Pokaż
-1 Nabór do komisji konkursowej 2015-03-30 Pokaż
-1 Akcja "Masz Głos, Masz Wybór 2015-03-26 Pokaż
-1 Konkursu „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” 2015-03-26 Pokaż
-1 Konkurs FIO Śląskie Lokalnie 2015 2015-03-12 Pokaż
-1 szkoleń dla pracowników socjalnych 2015-03-04 Pokaż
-1 Nabór do Rybnickiej Rady Sportu 2015-03-03 Pokaż
-1 VI DNI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (DNI NGO) 2015-02-23 Pokaż
-1 Innowacyjnej Platformy Współpracy na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych 2015-02-20 Pokaż
-1 WARSZTATY DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - WYPALENIE ZAWODOWE 2015-02-18 Pokaż
-1 Spotkania z adrenaliną 2015-02-12 Pokaż
-1 SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2015-01-29 Pokaż
-1 Kalendarz działań w obszarze sportu w 2015 roku 2015-01-28 Pokaż
-1 MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU ASOS 2015-01-26 Pokaż
-1 programu ERASMUS+ 2015-01-26 Pokaż
-1 możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku w celu uzupełnienia jej składu 2015-01-19 Pokaż
-1 Możliwości składania wniosków o nagrodę pieniężną/wyróżnienie za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w 2014 r. 2014-12-31 Pokaż
-1 konsultacji internetowych Rzecznika Praw Obywatelskich 2014-12-23 Pokaż
-1 szkolenia z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-12-15 Pokaż
-1 stypendium sportowego za wyniki z 2014 2014-12-03 Pokaż
-1 konsultacji sprawozdania RPO z realizacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych 2014-12-03 Pokaż
-1 konsultacji społecznych Rzecznika Praw Obywatelskich 2014-11-25 Pokaż
-1 Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych 2014-11-24 Pokaż
-1 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 2014-11-19 Pokaż
-1 szkolenia pt. "Komunikacja międzykulturowa" 2014-11-19 Pokaż
-1 programu Erasmus+ Młodzież dla województwa śląskiego 2014-11-19 Pokaż
-1 MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH W 2015 ROKU 2014-11-07 Pokaż
-1 konferencja o pozyskiwaniu funduszy 2014-11-07 Pokaż
-1 możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej - organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat 2014-11-06 Pokaż
-1 szkolenia pn. Bezpieczne dane osobowe w NGO 2014-11-06 Pokaż
-1 szkolenia pn. ABC członka zarządu 2014-10-16 Pokaż
-1 Grupy wsparcia 2014-10-01 Pokaż
-1 XV Konkursu PFRON dla organizacji pozarządowych 2014-09-22 Pokaż
-1 Deptak Pełen Skarbów - Pchli Targ i Giełda Staroci 2014-09-11 Pokaż
-1 Zgłoś swój projekt jako dobrą praktykę!!! 2014-09-04 Pokaż
-1 Ostatnia szansa na projekty tematyczne - rusza III edycja konkursu w programie Obywatele dla Demokracji! 2014-08-28 Pokaż
-1 Zdobądź dofinansowanie dla swojego klubu 2014-07-29 Pokaż
-1 III edycja programu grantowego Lider Animator 2014-07-28 Pokaż
-1 PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZGŁASZANIA SIĘ DO UDZIAŁU W V DNIACH NGO DO 20 SIERPNIA!!! 2014-07-25 Pokaż
-1 ZAPROSZENIA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W V DNIACH NGO 2014-07-25 Pokaż
-1 konkursu grantowego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-07-24 Pokaż
-1 Akcja społeczno - edukacyjna "Sprzęt za sprzęt 2014-07-14 Pokaż
-1 V Ogólnopolski Kongres BIbliotek Publicznych "Cała naprzód!" 2014-07-14 Pokaż
-1 Konsultacje projektu zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach 2014-07-09 Pokaż
-1 VI edycja Konkursu "Strona Internetowa bez Barier" 2014-06-30 Pokaż
-1 Programu Pomocy Wzajemnej 2014-05-02 Pokaż
-1 Dni Otwartych Funduszy Europejskich w PFRON 2014-05-02 Pokaż
-1 bezpłatnego szkolenia 2014-04-10 Pokaż
-1 poszukiwania wolontariuszy z terenu Rybnickiego Okręgu Węglowego 2014-04-10 Pokaż
-1 Rajdu Aktywnych Seniorów 2014-03-17 Pokaż
-1 konkursu w programie „Obywatele dla Demokracji” 2014-03-11 Pokaż
-1 Zaproszenie na warsztaty 2014-03-06 Pokaż
-1 Możliwości wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert 2014-02-28 Pokaż
-1 II OTWARTY KONKURS OFERT w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2014-02-20 Pokaż
-1 IV DNI NGO 2014-01-28 Pokaż
-1 Programu Kreatywna Europa 2014-01-22 Pokaż
-1 Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP 2014-01-17 Pokaż
-1 Poszukiwania wolontariuszy na EVS 2014-01-17 Pokaż
-1 Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku 2014-01-16 Pokaż
-1 szkolenie OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH 2014-01-09 Pokaż
-1 zapraszenia na szkolenie oraz seminarium promujące model wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce – propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa 2014-01-09 Pokaż
-1 Możliwości składania wniosków o nagrodę pieniężną/wyróżnienie za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w 2013 r. 2013-12-30 Pokaż
-1 uwaga NGO!!! SEMINARIUM 18.12.2013 r. 2013-12-04 Pokaż
-1 Zaproszenie do udziału w II Kongresie Śląskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy 2013-11-20 Pokaż
-1 ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 2013-11-15 Pokaż
-1 konkursu pn. „Wolontariusz roku 2013 Miasta Rybnika” 2013-11-13 Pokaż
-1 ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH 2013-10-29 Pokaż
-1 Możliwości składania wniosków o stypendium sportowe 2013-10-21 Pokaż
-1 Podstawy księgowości w organizacji pozarządowej 2013-10-07 Pokaż
-1 projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok 2013-10-04 Pokaż
-1 KONKURSU NA NAJLEPSZE PARTNERSTWO 2013-10-02 Pokaż
-1 ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 2013-10-02 Pokaż
-1 projektu pt. Fundusze dla sportu 2013-09-05 Pokaż
-1 możliwości wzięcia udziału w szkoleniu 2013-09-02 Pokaż
-1 Konkursu o tytuł Społecznika Roku 2013 tygodnika "Newsweek Polska" 2013-08-30 Pokaż
-1 informacji o możliwości uzyskania 100.000 zł na założenie spółdzielni socjalnej 2013-08-29 Pokaż
-1 możliwości ubiegania się o zwrotne dofinansowanie 2013-08-28 Pokaż
-1 zaproszenia na spotkanie 2013-08-27 Pokaż
-1 zaproszenia do wzięcia udziału w III DNIACH NGO (Organizacji Pozarządowych) 2013-08-23 Pokaż
-1 Rekrutacja uczestników do projektu 2013-08-21 Pokaż
-1 Poszukiwania wolontariuszy przez Fundację Dziecięca Fantazja 2013-07-25 Pokaż
-1 OTWARTEGO KONKURSU OFERT W MIEŚCIE KONIN 2013-07-23 Pokaż
-1 Wizyta studyjna w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie 2013-07-11 Pokaż
-1 Przewodnika Informacyjnego pn. „Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim” 2013-07-08 Pokaż
-1 Projektu skierowanego do osób, które doświadczają wykluczenia społecznego „Nowa szansa” 2013-06-06 Pokaż
-1 II Dni Organizacji Pozarządowych (DNI NGO) 2013-06-04 Pokaż
-1 Internetowego Wsparcia Wsparcia 2013-05-23 Pokaż
-1 Nowy Konkurs dla śląskich NGO - Śląska Nagroda Obywatelska 2013-04-29 Pokaż
-1 NABORU WNIOSKÓW DO UDZIALE W PROGRAMIE LATO W TEATRZE 2013-03-12 Pokaż
-1 MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 2013-03-07 Pokaż
-1 Otwartych konkursów ofert na realizację zadań publ. Województwa Śląskiego – przeciwdziałanie problemom alkoholowym oraz przeciwdziałanie narkomanii 2013-02-28 Pokaż
-1 Konkurs MPiPS „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” 2013-02-26 Pokaż
-1 ROZSTRZYGNIĘCIA II OTWARTEGO KONKURSU OFERT W OBSZARZE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 2013-02-19 Pokaż
-1 propozycji podziału środków - Otwarty konkurs ofert z dnia 14 stycznia 2013 r. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-02-14 Pokaż
-1 NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ , UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY 2013-01-24 Pokaż
-1 Możliwości zgłaszania propozycji kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rybniku 2013-01-21 Pokaż
-1 KONFERENCJI 17.01.2013 2013-01-16 Pokaż
-1 II OTWARTY KONKURS OFERT 2013 - WSPEIRANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2013-01-14 Pokaż
-1 PODZIAŁU ŚRODKÓW - ROZSTRZYGNIĘCIE I OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU 2013-01-11 Pokaż
-1 wniosku o nagrodę pieniężną/wyróżnienie za osiagnięcie wysokiego wyniku sportowego w 2012 roku 2013-01-02 Pokaż
-1 Rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2012-12-27 Pokaż
-1 projektu "Polski Fundraising" 2012-12-06 Pokaż
-1 MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWYCH 2012-11-29 Pokaż
-1 Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2012-11-28 Pokaż
-1 zaproszenia do udziału w projekcie "Bogaci w kwalifikacje" 2012-11-27 Pokaż
-1 Możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego 2012-11-26 Pokaż
-1 Konkurs o dofinansowanie z EFS („Niepełnosprawni na rynku pracy”) 2012-11-19 Pokaż
-1 PRZYGOTOWANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA ORAZ PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDANIA 2012-11-14 Pokaż
-1 Szkolenia na temat: Praca z dziećmi i młodzieżą z problemem uzależnienia – diagnoza, terapia, profilaktyka 2012-10-23 Pokaż
-1 możliwości zgłoszenia projektu do konkursu 2012-10-16 Pokaż
-1 Konkursu „Wolontariat – lubię to!” 2012-09-18 Pokaż
-1 Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 2012-09-07 Pokaż
-1 informacji o szkoleniu na temat możliwości uzyskania wsparcia dla mikroprojektów 2012-09-06 Pokaż
-1 Coaching i pula rozwojowa dla najbardziej aktywnych 2012-08-31 Pokaż
-1 IV EDYCJI KONKURSU WOJEWODY ŚLĄSKIEGO "ŚLĄSKIE NA 5" 2012-07-25 Pokaż
-1 WAŻNA INFORMACJA DLA NGO DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE KUKLTURY - MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE PARTNERSKICH PROJEKTÓW KULTURALNYCH 2012-06-29 Pokaż
-1 projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok 2012-06-25 Pokaż
-1 Możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2012-05-15 Pokaż
-1 Projektu „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych” 2012-04-19 Pokaż
-1 możliwości aplikowania o środki finansowe 2012-04-12 Pokaż
-1 OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2012-04-12 Pokaż
-1 Akcji Masz Głos Masz Wybór 2012-04-06 Pokaż
-1 Informacji dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej 2012-03-21 Pokaż
-1 szkolenia dla organizacji pozarządowych 2012-03-12 Pokaż
-1 Zaproszenia dla organizacji pozarządowych 2012-02-27 Pokaż
-1 ROZPOCZĘCIA OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 2012-02-10 Pokaż
-1 SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2012-02-09 Pokaż
-1 OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA KOSZTORYSU I HARMONOGRAMU POD UMOWĘ DOTACJI - PRZYPOMNIENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2012-02-03 Pokaż
-1 PRZYZNANIA DOTACJI W 2012 ROKU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (termin składania ofert: 5 stycznia 2012 r.) 2012-02-03 Pokaż
-1 POMOC, WSPARCIE, DORADZTWO DLA NORGANIZACJI POZARZADOWYCH 2012-02-02 Pokaż
-1 składu osobowego Komisji Konkursowych, oceniających wnioski w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2012 roku 2012-01-10 Pokaż
-1 składu osobowego Komisji Konkursowych, oceniających wnioski w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2012 roku 2012-01-10 Pokaż
-1 ZAPROSZENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2012-01-09 Pokaż
-1 wniosku o przyznanie nagrody za osiagnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę kultury 2012-01-03 Pokaż
-1 wniosku o nagrodę pieniężną/wyróżnienie za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w 2011 roku 2011-12-29 Pokaż
-1 UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA dotycząca przygotowania druku oferty realizacji zadania publicznego!!! 2011-12-28 Pokaż
-1 UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA!!! SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 2011-12-13 Pokaż
-1 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 2011-11-29 Pokaż
-1 Ministerstwo Sportu i Turystyki - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012 2011-11-21 Pokaż
-1 projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok 2011-10-13 Pokaż
-1 Akcji "Masz Głos, Masz Wybór" 2011-09-16 Pokaż
-1 Informacja o powołanym składzie osobowym Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku 2011-08-23 Pokaż
-1 Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości ECPA 2011-08-05 Pokaż
-1 Możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku 2011-07-14 Pokaż
-1 Kampanii "Wymiećmy ksenofobię z ulic - letnie porządki dla tolerancji" 2011-07-12 Pokaż
-1 Konkurs do Nagrody Pro Publico Bono 2011-07-07 Pokaż
-1 Konferencji otwierającej projekt "Profesjonalny menedżer projektu PMP" 2011-06-27 Pokaż
-1 Międzynarodowej konferencji pn. Wolontariat Szansą na Aktywizację Społeczności Lokalnych 2011-05-18 Pokaż
-1 Wnioski o stypendia za osiągnięcia sportowe 2011-05-05 Pokaż
-1 Wnioski o nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe 2011-05-05 Pokaż
-1 Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Śląskiego 2011 2011-04-22 Pokaż
-1 ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W OBSZARACH WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI 2011-03-21 Pokaż
-1 Powiadamiania o nowych publikacjach 2011-02-17 Pokaż
-1 ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU (WSPARCIE) 2011-02-11 Pokaż
-1 Ogólnopolskiego konkursu pn. "Dom z Wyższą Kulturą" 2011-02-08 Pokaż
-1 Informacji dla OPP o wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku 2011-01-27 Pokaż
-1 Przypomnienia o terminie składania wniosków o przyznanie nagród za osiagnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 2011-01-27 Pokaż
-1 PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2011 ROKU 2011-01-11 Pokaż
-1 OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2011-01-11 Pokaż
-1 NABORU PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU "RAZEM BEZPIECZNIEJ" 2011-01-04 Pokaż
-1 "Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2017 r. 2017-02-22 Pokaż
-1 Migajmy razem! 2016-10-14 Pokaż
-1 Pilotażowy program „PRACA – INTEGRACJA” 2017-07-10 Pokaż
-1 Przewodnik Informacyjny pn. „Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim” 2017-03-02 Pokaż
-1 Nabór członków do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rybniku 2017-02-28 Pokaż
-1 Granty na INNOWACJE SPOŁECZNE w obszarze usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami 2016-10-28 Pokaż
-1 konkursu "Jestem lepszy... Edycja II - rok 2017" 2017-04-24 Pokaż
-1 Informacja o konferencji edukacyjnej - Kooperacje 3D 2018-06-14 Pokaż
-1 Informacja w sprawie nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań dotyczących realizacji zadań publicznych. 2016-09-01 Pokaż
-1 Tydzień ES! Rekrutacja na konferencję pt. Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej 2017-06-08 Pokaż
-1 Przedłużenie naboru wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2017: dotacje na rozwój młodych podmiotów do dnia 19 czerwca br. 2017-06-14 Pokaż
-1 CRIS i Stowarzyszenie "17-tka" realizują projekt "Rybnik reWITA" 2017-07-27 Pokaż
-1 Wsparcia projektów z obszaru rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych z grupy 60+ 2017-11-08 Pokaż
-1 Wolontariusz Roku 2017. Zgłoś swojego faworyta! 2017-11-08 Pokaż
-1 Zaproszenie do udziału w konkursie Centrum Rozwoju Lokalnego pn. Inicjatywy Społeczne 2017-02-13 Pokaż
-1 Ankieta dotycząca sytuacji organizacji pozarządowych i stanu ekonomii społecznej w woj. śląskim 2017-02-22 Pokaż
-1 Bezpłatne szkolenie dla NGO pt.: Zadania publiczne - przygotowanie oferty, realizacja zadania oraz poprawna sprawozdawczość, 6.04.2017 r., 16.00-20.00, CRIS 2017-03-23 Pokaż
-1 Spotkania animacyjne dla NGO oraz grup nieformalnych w ramach FIO 2017-04-03 Pokaż
-1 ogłoszenia o naborze wniosków na realizację projektów - lokalnych przedsięwzięć w ramach konkursu FIO - termin do 19 maja 2017 r. 2017-04-26 Pokaż
-1 Spotkanie animacyjne w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017, Żory 10 maja 2017 r., godz. 16.30. 2017-05-04 Pokaż
-1 Konsultacje projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-05-08 Pokaż
-1 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2017-11-08 Pokaż
-1 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-11-22 Pokaż
-1 Wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym 2018-05-18 Pokaż
-1 Dotyczy spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym 2018-06-05 Pokaż
-1 ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 2018-06-06 Pokaż
-1 Składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 2018-04-26 Pokaż
-1 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2017-02-24 Pokaż
-1 Spotkanie dotyczące Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, 13.09.2016, Śląski Urząd Wojewódzki 2016-08-31 Pokaż
-1 Rusza nabór do kolejnej edycji akcji Masz Głos - organizator: Fundacja im. Stefana Batorego, termin: 30 września br. 2016-08-31 Pokaż
-1 Podsumowanie realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2016-12-20 Pokaż
-1 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2016-10-27 Pokaż
-1 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych 2016-11-23 Pokaż
-1 Spotkania w dzielnicach w sprawie projektu Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji 2016-11-24 Pokaż
-1 Harmonogram konkursów ofert na 2017 r. 2016-11-30 Pokaż
-1 Fundusz Natalii Partyki - ,,Przewodnik dla młodych sportowców’’ 2016-12-13 Pokaż
-1 Składanie wniosków o nagrodę/wyróżnienie za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku 2016-12-29 Pokaż
-1 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych 2017-11-23 Pokaż
-1 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej ,,Senior+" OPS 2017-12-07 Pokaż
-1 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej ,,Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu miasta" Ośrodek Pomocy Społecznej 2017-12-07 Pokaż
-1 Harmonogram konkursów ofert na 2018 r. 2017-12-08 Pokaż
-1 Informacja dotycząca składania ofert w trybie tzw. "małego grantu" 2017-01-04 Pokaż
-1 Konkurs Fundacji Napraw Sobie Miasto pn. „Mieszkam-TU.eu – Mądre pomysły na mądre miasto”, 2017-02-20 Pokaż
-1 Spotkanie 2 marca 2017 r. - konsultacje regulaminu konkursu dot. projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2017-02-22 Pokaż
-1 Bezpłatne szkolenie dla NGO pt.: Księgowość i finanse w organizacjach pozarządowych, 16.03.2017 r., 16.00-20.00, CRIS 2017-03-06 Pokaż
-1 Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS uruchomiło punkt informacyjno-doradczy dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu miasta Rybnika 2017-03-06 Pokaż
-1 Ankieta dla organizacji pozarządowych - badanie poziomu satysfakcji ze współpracy z Miastem Rybnik 2017-03-10 Pokaż
-1 Budżet obywatelskie 2018 - konsultujemy regulamin, 23 marca 2017 r. godz. 17.00 w Urzędzie Miasta 2017-03-16 Pokaż
-1 Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach 2017-03-16 Pokaż
-1 Konkurs "Wspieramy Rozwój" 2017-03-22 Pokaż
-1 Program "Klub" 2017-03-22 Pokaż
-1 Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej (Program animacyjno-partycypacyjny) 2017-04-25 Pokaż
-1 Nabór do Programu granatowego „Decydujesz, pomagamy” 2016-06-14 Pokaż
-1 Informacja o odwołaniu konkursu 2017-06-20 Pokaż
-1 Konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” 2017-06-26 Pokaż
-1 Zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej - Programu animacyjno-partycypacyjnego 2017-06-28 Pokaż
-1 9 sierpnia 2017 r. - Spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy Ochojec - zapraszamy! 2017-07-28 Pokaż
-1 10 sierpnia 2017 r. - Spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy Paruszowiec-Piaski - zapraszamy! 2017-07-28 Pokaż
-1 Nabór wniosków do konkursu "Przyjaciel rodziny 2017" 2017-08-11 Pokaż
-1 Spotkanie w sprawie projektu pt. Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku 2017-09-01 Pokaż
-1 Spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy Kłokocin - zapraszamy! 2017-09-26 Pokaż
-1 Warsztaty dotyczące śląskiego Budżetu Obywatelskiego 2018-07-02 Pokaż
-1 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU KONSULTACYJNYM DOTYCZĄCYM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2018-07-19 Pokaż
-1 Konkurs "Mr. Disabled" - wyróżnienia dla wyjątkowych Panów 2018-01-23 Pokaż
-1 Szkolenie z cyklu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze, 26-28 luty 2018 r. Katowice 2018-02-08 Pokaż
-1 Szkolenie dla NGO: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ TERAZ I PO WPROWADZENIU NOWYCH PRZEPISÓW 2018-02-08 Pokaż
-1 Dzień Promocji Sportu - 15 kwietnia 2018 r. 2018-03-22 Pokaż
-1 Szkolenie: Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej teraz i po wprowadzeniu nowych przepisów, Katowice 16 maja 2018 r. 2018-05-09 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 125455 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-04-29 Aktualizacja treści Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2011-01-05 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)