Rejestr
Stan Dotyczy Data zmiany Szczegóły
-1V Ogólnopolskie Forum Domów i Klubów Seniora 2024-03-15 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej - działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 2024-03-13 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2024-03-05 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej_działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności loklanych_Zintegrowane Wielopole 2024_Każde pokolenie ma swój czas 2024-02-01 Pokaż
-1W związku z opracowywanym przez Rybnicką Radę Sportu - Raportem o stanie sportu w Rybniku za 2023 rok, zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Ankieta dostępna jest do 14 lutego br. do godz. 15.00 pod poniższym linkiem. 2024-01-30 Pokaż
-1Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego (od 7.12.2023 r. godz. 12:00 do 8.12.2023 r. godz. 12:00) 2024-01-18 Pokaż
-1Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte w 2023 roku wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 2024-01-02 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych 2023-12-22 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2023-12-14 Pokaż
-1Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego (2.11.2023 r.) 2023-12-11 Pokaż
-1Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego (12.10.2023 r.) 2023-12-11 Pokaż
-1Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego (4.10.2023 r.) 2023-12-11 Pokaż
-1„Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2024 r. 2023-12-08 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2023-11-23 Pokaż
-1 2023-11-22 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2023-11-02 Pokaż
-1Zaproszenie do udziału w trzeciej z cyklu "Cztery pory roku. Bądź ze mną" konferencji pt. "Uzależnienia" 2023-10-30 Pokaż
-1Informacja dotycząca ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2023-10-26 Pokaż
-1Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku. 2023-09-28 Pokaż
-1Nabór na członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Miasta Rybnika dla organizacji pozarządowych 2023-09-04 Pokaż
-1II nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Rybnika 2023-08-07 Pokaż
-1Ocena częściowa Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok 2023-07-11 Pokaż
-1Ważna informacja dla stowarzyszeń i fundacji - odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego 2023-06-20 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych 2023-06-12 Pokaż
-1Zaproszenie do udziału w drugiej z cyklu "Cztery pory roku. Bądź ze mną" konferencji pt. "Dysforia płciowa" 2023-06-06 Pokaż
-1Informacje dotyczące projektu ZIELONA ŁAWECZKA 2023-04-28 Pokaż
-1Noty koncepcyjnej szkolenia na temat wsparcia psychologicznego dla dzieci 2023-04-14 Pokaż
-1Informacja o projekcie Fundacja OIC Poland 2023-04-07 Pokaż
-1Nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Rybnika 2023-03-22 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych 2023-03-03 Pokaż
-1Oferta realizacji zadania pn. Stworzenie teledysku do utworu "Banalnie" zespołu Chwila Nieuwagi 2023-02-15 Pokaż
-1Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą 2023-02-15 Pokaż
-1Ankieta dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Rybnika 2023-02-13 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2023-02-07 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych 2023-02-02 Pokaż
-1„Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2023 r. 2023-01-12 Pokaż
-1Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte w 2022 roku wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 2023-01-02 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych 2022-12-19 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych 2022-12-01 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa. 2022-11-03 Pokaż
-1Informacja dotycząca ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2022-10-27 Pokaż
-1Projekt SUPERADA - spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Rybnika 2022-10-18 Pokaż
-1Zaproszenia do projektu "Spotkajmy się przy Kawie" 2022-09-27 Pokaż
-1Ocena częściowa Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 2022-07-27 Pokaż
-1Informacja o udzieleniu dotacji 2022-07-15 Pokaż
-1Informacja o udzieleniu dotacji 2022-07-11 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2022-06-30 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2022-05-26 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych 2022-05-13 Pokaż
-1Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-05-04 Pokaż
-1"Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2022 r. 2022-02-09 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych 2022-02-09 Pokaż
-1Nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 2022-01-03 Pokaż
-1ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH 2021-12-20 Pokaż
-1Zapewnienie dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami na obiektach MOSiR w Rybniku 2021-12-17 Pokaż
-1Dofinansowanie inwestycji służących prowadzeniu działalności kulturalnej 2021-11-25 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej 2021-11-25 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2021-11-25 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej 2021-11-25 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej 2021-11-24 Pokaż
-1Harmonogram konkursów ofert na 2022 r. 2021-11-18 Pokaż
-1WAŻNE! Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki dla organizacji pozarządowych 2021-11-09 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej 2021-11-02 Pokaż
-1Częściowa ocena Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. 2021-07-21 Pokaż
-1Zaproszenia do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2021-05-10 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2021-05-10 Pokaż
-1Webinarium "Mikrogranty jako narzędzie budowania aktywności społecznej" 2021-04-21 Pokaż
-1Konferencja regionalna "Marszałkowski Budżet Obywatelski na tle innych województw oraz miast województwa śląskiego" 2021-04-21 Pokaż
-1Projekt Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2021-2024 2021-03-25 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2021-03-12 Pokaż
-1Nabór na kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy 2021-03-05 Pokaż
-1Ankieta dotycząca poziomu satysfakcji organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ze współpracy z Miastem Rybnik 2021-03-01 Pokaż
-1Zaproszenia do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2021-02-12 Pokaż
-1Przewodnik informacyjny: Dostępne formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie śląskim 2021-01-27 Pokaż
-1"Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2021 r. 2021-01-18 Pokaż
-1Wnioski o otwarcie klas sportowych i mistrzostwa sportowego 2021-01-07 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2020-12-17 Pokaż
-1Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej - Fundacja CISE 2020-12-16 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych 2020-11-27 Pokaż
-1Konkurs na Wolontariusza 2020 2020-11-18 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2020-11-04 Pokaż
-1Częściowa ocena Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 2020-08-11 Pokaż
-1Wykaz dotacji udzielonych w I kwartale 2020 r. 2020-08-03 Pokaż
-1Informacja o konkursach, naborach wniosków i dostępnych funduszach 2020-05-22 Pokaż
-1Wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej w związku z COVID-19 2020-04-17 Pokaż
-1Przeformułowanie działań (aktualizacja rezultatów) 2020-03-26 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2020-03-26 Pokaż
-1Inkubator Dostępności - konkurs na innowacje społeczne 2020-03-03 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2020-02-21 Pokaż
-1II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (MBO) 2020-02-19 Pokaż
-1ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH 2020-02-12 Pokaż
-1Bezpłatna oferta mentoringowa dla działaczy i działaczek pracujących z migrantami w całej Polsce. 2020-01-22 Pokaż
-1"Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2020 r. 2020-01-20 Pokaż
-1SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W RAMACH CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2020-01-08 Pokaż
-1Nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 2019-12-30 Pokaż
-1Broszura pt. "Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla m.in. NGO" 2019-12-19 Pokaż
-1ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH 2019-12-05 Pokaż
-1III Kongres Praw Obywatelskich 13-14 grudnia 2019 r. 2019-12-02 Pokaż
-1ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH 2019-11-26 Pokaż
-1Harmonogram konkursów na 2020 r. 2019-11-25 Pokaż
-1Komunikat dotyczący ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2019-11-07 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2019-10-25 Pokaż
-1Informacja o powołanym składzie osobowym Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku (kadencja 2019-2023) 2019-10-24 Pokaż
-1Konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. 2019-10-03 Pokaż
-1Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku 2019-09-23 Pokaż
-1Zaproszenie na spotkanie robocze w temacie konsultacji społecznych 2019-09-20 Pokaż
-1Konferencja "SYNERGIA w profilaktyce społecznej" 2019-09-17 Pokaż
-1ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ 2019-09-12 Pokaż
-1Szkolenie z zakresu wypełniania nowych wzorów ofert, ramowych wzorów umów i sprawozdań 2019-09-12 Pokaż
-1Zachęcamy do zgłaszania propozycji zadań priorytetowych do programu współpracy na 2020 rok 2019-09-03 Pokaż
-1Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 2019-08-29 Pokaż
-1ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 2019-08-22 Pokaż
-1Kursy dla doradców obywatelskich 2019-07-25 Pokaż
-1Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2019 2019-03-11 Pokaż
-1Spotkanie dla mieszkańców w wieku 60+ oraz organizacji senioralnych 2019-03-01 Pokaż
-1Konkurs "Dobroczyńca Roku 2019" 2019-02-04 Pokaż
-1Raport z oceny jakości współpracy - przyjęty 2019-01-09 Pokaż
-1Nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 2018-12-31 Pokaż
-1"Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2019 r. 2018-12-10 Pokaż
-1Raport z oceny jakości współpracy - konsultacje 2018-11-30 Pokaż
-1Informacja nt. wysokości środków przewidzianych na zlecanie zadań w 2019 roku 2018-11-28 Pokaż
-1Harmonogram konkursów na 2019 rok 2018-11-28 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku (w tym: z usługami opiekuńczymi) dla osób bezdomnych z terenu miasta Rybnika" 2018-11-27 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych 2018-11-27 Pokaż
-1Ruszył nabór wniosków do Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2019 2018-11-20 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2018-11-15 Pokaż
-1Komunikat dotyczący ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2018-11-06 Pokaż
-1Konkurs na nakręcenie spotu filmowego pt.: Aktywny senior to bezpieczny senio 2018-08-29 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2018-08-27 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2018-08-27 Pokaż
-1Nabór do komisji konkurowej 2018-08-24 Pokaż
-1ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 2018-08-23 Pokaż
-1Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach grup roboczych - ocena jakości współpracy Miasta Rybnik i NGO 2018-08-08 Pokaż
-1Obowiązek sprawozdawczy dla OPP 2018-07-02 Pokaż
-1Przewodnik informacyjny: Dostępne formy opieki zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim 2018-06-21 Pokaż
-1Systemu Identyfikacji Wizualnej-grafiki do celów promocyjno-informacyjnych 2018-05-09 Pokaż
-1Przewodnik Informacyjny pn. „Dostępne formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie śląskim” 2018-03-26 Pokaż
-1Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego 2017-12-14 Pokaż
-1"Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2018 r. 2017-11-10 Pokaż
-1Spotkanie dla NGO - Kampanie społeczne w social media, 8 lipca br. Kampus, wstęp wolny 2016-06-30 Pokaż
-1Informacji dotyczącej ofert składanych w trybie tzw. "małego grantu" 2016-06-20 Pokaż
-1Informacja na temat portalu www.ngorobiatolepiej.pl – nowego narzędzia promocji działalności dla NGO 2016-06-14 Pokaż
-1Zestawienie dotacji udzielonych w 2016 r. na zadanie z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2016-05-06 Pokaż
-1Program wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018 2016-05-02 Pokaż
-1Konkurs Rzecznika Praw Obywatelskich "Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych" 2016-04-25 Pokaż
-1Jubileuszowy konkurs grantowy Fundacji Auchan na rzecz młodzieży 2016-04-20 Pokaż
-1Program grantowy "Decydujesz, Pomagamy" Fundacji Tesco Dzieciom oraz firmy Tesco Polska 2016-04-08 Pokaż
-1Warsztaty „Fundamenty Udanego Ojcostwa” 2016-04-05 Pokaż
-1Zaproszenia nauczycieli z niepełnosprawnymi uczniami do bezpłatnego udziału w projekcie "...w kręgu tańca...2016" 2016-03-31 Pokaż
-1Fundusze Europejskie bez barier – dostęp dla wszystkich 2016-03-30 Pokaż
-1Planowany konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 2016-03-30 Pokaż
-1Informacja dotycząca składania wniosków w trybie tzw. "małego grantu" 2016-03-17 Pokaż
-1Informacja nt. środków zaplanowanych w budżecie Miasta Rybnika na 2016 r. na dotacje udzielane w trybie pozakonkursowym 2016-03-16 Pokaż
-1Program wyrównywania różnic między regionami III 2016-03-15 Pokaż
-1Start konkursu: pieniądze od Kulczyk Foundation na projekt społeczny! 2016-03-04 Pokaż
-1Mammobus na Dzień Kobiet 2016-03-04 Pokaż
-1Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim 2016-02-16 Pokaż
-1Nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2016: realizacja lokalnych przedsięwzięć 2016-02-15 Pokaż
-1Konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności 2016-02-12 Pokaż
-1Akcja darmowej dystrybucji jabłek przez Fundację Akademia Mistrzów z Tarnowskich Gór 2016-02-12 Pokaż
-1Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” 2016-02-05 Pokaż
-1składania ofert na realizację zadań publicznych w trybie małego grantu przez generator eNGO w trzech nowych obszarach 2016-01-28 Pokaż
-1składania wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe 2016-01-28 Pokaż
-1Zaproszenie na posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku 2016-01-07 Pokaż
-1składania ofert na realizację zadań publicznych w trybie małego grantu przez generator eNGO 2015-12-23 Pokaż
-1Konsultacje dotyczące składania wniosków w Generatorze eNGO 2015-12-21 Pokaż
-1Społecznościowa zbiórka pieniędzy na rzecz sportowców na platformie DamNaSport.pl 2015-12-02 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych 2015-12-02 Pokaż
-1Szkolenia dotyczącego zasad wdrażania Generatora wniosków eNGO 2015-12-01 Pokaż
-1Informacja o powołanym składzie osobowym Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku (kadencja 2015-2019) 2015-11-26 Pokaż
-1Konkurs "Potrzebni sąsiedzi" 2015-11-24 Pokaż
-1Projekt Strategii Rozwoju Sportu w Rybniku do 2020 roku 2015-11-23 Pokaż
-1Kiermasz wyrobów rękodzielniczych, 3 grudnia 2015 r., Żory 2015-11-18 Pokaż
-1Debata regionalna na temat: Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień 2015-11-17 Pokaż
-1Internetowy Katalog Podmiotów Ekonomii Społecznej 2015-11-16 Pokaż
-1Śląski Kongres Centrów i Klubów Integracji Społecznej 2015-11-16 Pokaż
-1Zaproszenie na szkolenie 2015-11-13 Pokaż
-1szkolenie Generator wniosków eNGO 2015-11-09 Pokaż
-1Trwają konsultacje projektów uchwał 2015-11-04 Pokaż
-1Seminarium: "Dialog społeczny w różnych odsłonach - metody aktywizacji społeczności w działaniach na rzecz lokalnego środowiska" 2015-10-15 Pokaż
-1Seminarium upowszechniające wyniki badań w projekcie pt. “Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce” 2015-10-15 Pokaż
-1Wojewódzkiego Dnia Seniora 2015-10-14 Pokaż
-1VII edycji Konkursu „Strona Internetowa bez Barier" 2015-10-08 Pokaż
-1Szkolenia: Metoda Hiszpańska - Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnieni 2015-10-08 Pokaż
-1międzynarodowej konferencji na temat innowacyjnego wolontariatu 2015-10-08 Pokaż
-1Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku 2015-09-30 Pokaż
-1Nabór konkursowy na dystrybutorów żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ( FEAD) 2015-09-04 Pokaż
-1Konsultacje społeczne projektu założeń współpracy NGO z Ministerstwem Gospodarki 2015-08-24 Pokaż
-1Ogólnowojewódzka impreza turystyczno – rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych izolacją społeczną 2015-08-17 Pokaż
-1Zaproszenie na seminarium pn.: „Międzysektorowe Wsparcie Osób Niepełnosprawnych w oparciu o Fundusze Unii Europejskiej, Samorządu Województwa i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - główne założenia” 2015-08-17 Pokaż
-1Szkolenie z zakresu funkcjonowania i zarządzania potencjałem sektora ekonomii społecznej 2015-08-14 Pokaż
-1Nabór na nowe Ośrodki Programu Działaj Lokalnie 2015-08-03 Pokaż
-1Rekrutacja na szkolenia i seminaria szkoleniowe w ramach projektu Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna 2015-07-28 Pokaż
-1Pomoc humanitarna dla dzieci z Ukrainy 2015-07-21 Pokaż
-1Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych 2015-07-21 Pokaż
-1Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” 2015-07-21 Pokaż
-1Konferencja Sejmików Osób Niepełnosprawnych Łódź, 17 września 2015 r. 2015-07-17 Pokaż
-1Szkolenia i seminaria "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" 2015-07-07 Pokaż
-1Kwestionariusza dla klubów sportowych na potrzeby opracowania Strategii Sportu Rybnika 2015-07-06 Pokaż
-1Zaproszenie na Seminarium Upowszechniające i Debatę oksfordzką - teza: Partnerstwa lokalne są lepsze niż scentralizowany system wsparcia osób z niepełnosprawnością 2015-06-12 Pokaż
-1Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych 2015-06-09 Pokaż
-1Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2014-2020 2015-06-03 Pokaż
-1Dni Dostępności Cyfrowej 2015-05-15 Pokaż
-1IV edycja Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy 2015-05-12 Pokaż
-1Podręcznik Lidera 2015-05-12 Pokaż
-1Konferencja w ramach Forum Organizacji Pozarządowych Przedsiębiorstw Społecznych 2015-05-08 Pokaż
-1Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: "Polsko-ukraińska współpraca młodzieży" 2015-05-08 Pokaż
-1Konkurs "Marka Śląskie" 2015-05-05 Pokaż
-1Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia 2015-04-28 Pokaż
-110. edycja konkursu Śląska Rzecz 2015-04-21 Pokaż
-1Nabór kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2015-04-21 Pokaż
-1Bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i zwolnień, przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. 2015-04-21 Pokaż
-15. Edycja Konkursu „Pozytywnie Otwarci” 2015-04-20 Pokaż
-1Pierwsze posiedzenie Rybnickiej Rady Sportu 2015-04-17 Pokaż
-1Budżet obywatelski Miasta Rybnika - konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego 2015-04-17 Pokaż
-1Powołanie Rybnickiej Rady Sportu 2015-04-09 Pokaż
-1Nabór do komisji konkursowej 2015-03-30 Pokaż
-1Akcja "Masz Głos, Masz Wybór 2015-03-26 Pokaż
-1Konkursu „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” 2015-03-26 Pokaż
-1Konkurs FIO Śląskie Lokalnie 2015 2015-03-12 Pokaż
-1szkoleń dla pracowników socjalnych 2015-03-04 Pokaż
-1Nabór do Rybnickiej Rady Sportu 2015-03-03 Pokaż
-1VI DNI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (DNI NGO) 2015-02-23 Pokaż
-1Innowacyjnej Platformy Współpracy na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych 2015-02-20 Pokaż
-1WARSZTATY DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - WYPALENIE ZAWODOWE 2015-02-18 Pokaż
-1Spotkania z adrenaliną 2015-02-12 Pokaż
-1SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2015-01-29 Pokaż
-1Kalendarz działań w obszarze sportu w 2015 roku 2015-01-28 Pokaż
-1MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU ASOS 2015-01-26 Pokaż
-1programu ERASMUS+ 2015-01-26 Pokaż
-1możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku w celu uzupełnienia jej składu 2015-01-19 Pokaż
-1Możliwości składania wniosków o nagrodę pieniężną/wyróżnienie za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w 2014 r. 2014-12-31 Pokaż
-1konsultacji internetowych Rzecznika Praw Obywatelskich 2014-12-23 Pokaż
-1szkolenia z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-12-15 Pokaż
-1stypendium sportowego za wyniki z 2014 2014-12-03 Pokaż
-1konsultacji sprawozdania RPO z realizacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych 2014-12-03 Pokaż
-1konsultacji społecznych Rzecznika Praw Obywatelskich 2014-11-25 Pokaż
-1Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych 2014-11-24 Pokaż
-1 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 2014-11-19 Pokaż
-1szkolenia pt. "Komunikacja międzykulturowa" 2014-11-19 Pokaż
-1programu Erasmus+ Młodzież dla województwa śląskiego 2014-11-19 Pokaż
-1MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH W 2015 ROKU 2014-11-07 Pokaż
-1konferencja o pozyskiwaniu funduszy 2014-11-07 Pokaż
-1możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej - organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat 2014-11-06 Pokaż
-1szkolenia pn. Bezpieczne dane osobowe w NGO 2014-11-06 Pokaż
-1szkolenia pn. ABC członka zarządu 2014-10-16 Pokaż
-1Grupy wsparcia 2014-10-01 Pokaż
-1XV Konkursu PFRON dla organizacji pozarządowych 2014-09-22 Pokaż
-1Deptak Pełen Skarbów - Pchli Targ i Giełda Staroci 2014-09-11 Pokaż
-1Zgłoś swój projekt jako dobrą praktykę!!! 2014-09-04 Pokaż
-1Ostatnia szansa na projekty tematyczne - rusza III edycja konkursu w programie Obywatele dla Demokracji! 2014-08-28 Pokaż
-1Zdobądź dofinansowanie dla swojego klubu 2014-07-29 Pokaż
-1III edycja programu grantowego Lider Animator 2014-07-28 Pokaż
-1PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZGŁASZANIA SIĘ DO UDZIAŁU W V DNIACH NGO DO 20 SIERPNIA!!! 2014-07-25 Pokaż
-1ZAPROSZENIA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W V DNIACH NGO 2014-07-25 Pokaż
-1konkursu grantowego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-07-24 Pokaż
-1Akcja społeczno - edukacyjna "Sprzęt za sprzęt 2014-07-14 Pokaż
-1V Ogólnopolski Kongres BIbliotek Publicznych "Cała naprzód!" 2014-07-14 Pokaż
-1Konsultacje projektu zmian ustawy Prawo o stowarzyszeniach 2014-07-09 Pokaż
-1VI edycja Konkursu "Strona Internetowa bez Barier" 2014-06-30 Pokaż
-1Programu Pomocy Wzajemnej 2014-05-02 Pokaż
-1Dni Otwartych Funduszy Europejskich w PFRON 2014-05-02 Pokaż
-1bezpłatnego szkolenia 2014-04-10 Pokaż
-1poszukiwania wolontariuszy z terenu Rybnickiego Okręgu Węglowego 2014-04-10 Pokaż
-1Rajdu Aktywnych Seniorów 2014-03-17 Pokaż
-1konkursu w programie „Obywatele dla Demokracji” 2014-03-11 Pokaż
-1Zaproszenie na warsztaty 2014-03-06 Pokaż
-1Możliwości wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert 2014-02-28 Pokaż
-1II OTWARTY KONKURS OFERT w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2014-02-20 Pokaż
-1IV DNI NGO 2014-01-28 Pokaż
-1Programu Kreatywna Europa 2014-01-22 Pokaż
-1Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP 2014-01-17 Pokaż
-1Poszukiwania wolontariuszy na EVS 2014-01-17 Pokaż
-1Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku 2014-01-16 Pokaż
-1szkolenie OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH 2014-01-09 Pokaż
-1zapraszenia na szkolenie oraz seminarium promujące model wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce – propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa 2014-01-09 Pokaż
-1Możliwości składania wniosków o nagrodę pieniężną/wyróżnienie za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w 2013 r. 2013-12-30 Pokaż
-1uwaga NGO!!! SEMINARIUM 18.12.2013 r. 2013-12-04 Pokaż
-1Zaproszenie do udziału w II Kongresie Śląskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy 2013-11-20 Pokaż
-1ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 2013-11-15 Pokaż
-1konkursu pn. „Wolontariusz roku 2013 Miasta Rybnika” 2013-11-13 Pokaż
-1ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH 2013-10-29 Pokaż
-1Możliwości składania wniosków o stypendium sportowe 2013-10-21 Pokaż
-1Podstawy księgowości w organizacji pozarządowej 2013-10-07 Pokaż
-1 projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok 2013-10-04 Pokaż
-1KONKURSU NA NAJLEPSZE PARTNERSTWO 2013-10-02 Pokaż
-1ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 2013-10-02 Pokaż
-1projektu pt. Fundusze dla sportu 2013-09-05 Pokaż
-1możliwości wzięcia udziału w szkoleniu 2013-09-02 Pokaż
-1Konkursu o tytuł Społecznika Roku 2013 tygodnika "Newsweek Polska" 2013-08-30 Pokaż
-1informacji o możliwości uzyskania 100.000 zł na założenie spółdzielni socjalnej 2013-08-29 Pokaż
-1możliwości ubiegania się o zwrotne dofinansowanie 2013-08-28 Pokaż
-1zaproszenia na spotkanie 2013-08-27 Pokaż
-1zaproszenia do wzięcia udziału w III DNIACH NGO (Organizacji Pozarządowych) 2013-08-23 Pokaż
-1Rekrutacja uczestników do projektu 2013-08-21 Pokaż
-1Poszukiwania wolontariuszy przez Fundację Dziecięca Fantazja 2013-07-25 Pokaż
-1OTWARTEGO KONKURSU OFERT W MIEŚCIE KONIN 2013-07-23 Pokaż
-1Wizyta studyjna w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie 2013-07-11 Pokaż
-1Przewodnika Informacyjnego pn. „Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim” 2013-07-08 Pokaż
-1Projektu skierowanego do osób, które doświadczają wykluczenia społecznego „Nowa szansa” 2013-06-06 Pokaż
-1II Dni Organizacji Pozarządowych (DNI NGO) 2013-06-04 Pokaż
-1Internetowego Wsparcia Wsparcia 2013-05-23 Pokaż
-1Nowy Konkurs dla śląskich NGO - Śląska Nagroda Obywatelska 2013-04-29 Pokaż
-1NABORU WNIOSKÓW DO UDZIALE W PROGRAMIE LATO W TEATRZE 2013-03-12 Pokaż
-1MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 2013-03-07 Pokaż
-1Otwartych konkursów ofert na realizację zadań publ. Województwa Śląskiego – przeciwdziałanie problemom alkoholowym oraz przeciwdziałanie narkomanii 2013-02-28 Pokaż
-1Konkurs MPiPS „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” 2013-02-26 Pokaż
-1ROZSTRZYGNIĘCIA II OTWARTEGO KONKURSU OFERT W OBSZARZE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 2013-02-19 Pokaż
-1propozycji podziału środków - Otwarty konkurs ofert z dnia 14 stycznia 2013 r. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-02-14 Pokaż
-1NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ , UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY 2013-01-24 Pokaż
-1Możliwości zgłaszania propozycji kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rybniku 2013-01-21 Pokaż
-1KONFERENCJI 17.01.2013 2013-01-16 Pokaż
-1II OTWARTY KONKURS OFERT 2013 - WSPEIRANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2013-01-14 Pokaż
-1PODZIAŁU ŚRODKÓW - ROZSTRZYGNIĘCIE I OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU 2013-01-11 Pokaż
-1wniosku o nagrodę pieniężną/wyróżnienie za osiagnięcie wysokiego wyniku sportowego w 2012 roku 2013-01-02 Pokaż
-1Rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2012-12-27 Pokaż
-1projektu "Polski Fundraising" 2012-12-06 Pokaż
-1MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWYCH 2012-11-29 Pokaż
-1Konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2012-11-28 Pokaż
-1zaproszenia do udziału w projekcie "Bogaci w kwalifikacje" 2012-11-27 Pokaż
-1Możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego 2012-11-26 Pokaż
-1Konkurs o dofinansowanie z EFS („Niepełnosprawni na rynku pracy”) 2012-11-19 Pokaż
-1PRZYGOTOWANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA ORAZ PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDANIA 2012-11-14 Pokaż
-1Szkolenia na temat: Praca z dziećmi i młodzieżą z problemem uzależnienia – diagnoza, terapia, profilaktyka 2012-10-23 Pokaż
-1możliwości zgłoszenia projektu do konkursu 2012-10-16 Pokaż
-1Konkursu „Wolontariat – lubię to!” 2012-09-18 Pokaż
-1Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 2012-09-07 Pokaż
-1informacji o szkoleniu na temat możliwości uzyskania wsparcia dla mikroprojektów 2012-09-06 Pokaż
-1Coaching i pula rozwojowa dla najbardziej aktywnych 2012-08-31 Pokaż
-1IV EDYCJI KONKURSU WOJEWODY ŚLĄSKIEGO "ŚLĄSKIE NA 5" 2012-07-25 Pokaż
-1WAŻNA INFORMACJA DLA NGO DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE KUKLTURY - MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE PARTNERSKICH PROJEKTÓW KULTURALNYCH 2012-06-29 Pokaż
-1 projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok 2012-06-25 Pokaż
-1Możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2012-05-15 Pokaż
-1Projektu „W poszukiwaniu pracy – alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych” 2012-04-19 Pokaż
-1możliwości aplikowania o środki finansowe 2012-04-12 Pokaż
-1OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2012-04-12 Pokaż
-1Akcji Masz Głos Masz Wybór 2012-04-06 Pokaż
-1Informacji dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej 2012-03-21 Pokaż
-1szkolenia dla organizacji pozarządowych 2012-03-12 Pokaż
-1Zaproszenia dla organizacji pozarządowych 2012-02-27 Pokaż
-1ROZPOCZĘCIA OBCHODÓW EUROPEJSKIEGO ROKU AKTYWNOŚCI OSÓB STARSZYCH I SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ 2012-02-10 Pokaż
-1SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2012-02-09 Pokaż
-1OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA KOSZTORYSU I HARMONOGRAMU POD UMOWĘ DOTACJI - PRZYPOMNIENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2012-02-03 Pokaż
-1PRZYZNANIA DOTACJI W 2012 ROKU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (termin składania ofert: 5 stycznia 2012 r.) 2012-02-03 Pokaż
-1POMOC, WSPARCIE, DORADZTWO DLA NORGANIZACJI POZARZADOWYCH 2012-02-02 Pokaż
-1składu osobowego Komisji Konkursowych, oceniających wnioski w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2012 roku 2012-01-10 Pokaż
-1składu osobowego Komisji Konkursowych, oceniających wnioski w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2012 roku 2012-01-10 Pokaż
-1ZAPROSZENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2012-01-09 Pokaż
-1wniosku o przyznanie nagrody za osiagnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochronę kultury 2012-01-03 Pokaż
-1wniosku o nagrodę pieniężną/wyróżnienie za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w 2011 roku 2011-12-29 Pokaż
-1UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA dotycząca przygotowania druku oferty realizacji zadania publicznego!!! 2011-12-28 Pokaż
-1UWAGA!!! WAŻNA INFORMACJA!!! SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 2011-12-13 Pokaż
-1WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 2011-11-29 Pokaż
-1Ministerstwo Sportu i Turystyki - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012 2011-11-21 Pokaż
-1projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok 2011-10-13 Pokaż
-1Akcji "Masz Głos, Masz Wybór" 2011-09-16 Pokaż
-1Informacja o powołanym składzie osobowym Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku 2011-08-23 Pokaż
-1Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości ECPA 2011-08-05 Pokaż
-1Możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku 2011-07-14 Pokaż
-1Kampanii "Wymiećmy ksenofobię z ulic - letnie porządki dla tolerancji" 2011-07-12 Pokaż
-1Konkurs do Nagrody Pro Publico Bono 2011-07-07 Pokaż
-1Konferencji otwierającej projekt "Profesjonalny menedżer projektu PMP" 2011-06-27 Pokaż
-1Międzynarodowej konferencji pn. Wolontariat Szansą na Aktywizację Społeczności Lokalnych 2011-05-18 Pokaż
-1Wnioski o stypendia za osiągnięcia sportowe 2011-05-05 Pokaż
-1Wnioski o nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe 2011-05-05 Pokaż
-1Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Śląskiego 2011 2011-04-22 Pokaż
-1ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W OBSZARACH WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI 2011-03-21 Pokaż
-1Powiadamiania o nowych publikacjach 2011-02-17 Pokaż
-1ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU (WSPARCIE) 2011-02-11 Pokaż
-1Ogólnopolskiego konkursu pn. "Dom z Wyższą Kulturą" 2011-02-08 Pokaż
-1Informacji dla OPP o wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku 2011-01-27 Pokaż
-1Przypomnienia o terminie składania wniosków o przyznanie nagród za osiagnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 2011-01-27 Pokaż
-1PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2011 ROKU 2011-01-11 Pokaż
-1OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2011-01-11 Pokaż
-1NABORU PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU "RAZEM BEZPIECZNIEJ" 2011-01-04 Pokaż
-1Pilotażowy program „PRACA – INTEGRACJA” 2017-07-10 Pokaż
-1"Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" w 2017 r. 2017-02-22 Pokaż
-1Migajmy razem! 2016-10-14 Pokaż
-1Nabór członków do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rybniku 2017-02-28 Pokaż
-1Przewodnik Informacyjny pn. „Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim” 2017-03-02 Pokaż
-1Granty na INNOWACJE SPOŁECZNE w obszarze usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami 2016-10-28 Pokaż
-1konkursu "Jestem lepszy... Edycja II - rok 2017" 2017-04-24 Pokaż
-1Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2017-02-24 Pokaż
-1Spotkanie dotyczące Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, 13.09.2016, Śląski Urząd Wojewódzki 2016-08-31 Pokaż
-1Rusza nabór do kolejnej edycji akcji Masz Głos - organizator: Fundacja im. Stefana Batorego, termin: 30 września br. 2016-08-31 Pokaż
-1Podsumowanie realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2016-12-20 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2016-10-27 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych 2016-11-23 Pokaż
-1Spotkania w dzielnicach w sprawie projektu Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji 2016-11-24 Pokaż
-1Harmonogram konkursów ofert na 2017 r. 2016-11-30 Pokaż
-1Fundusz Natalii Partyki - ,,Przewodnik dla młodych sportowców’’ 2016-12-13 Pokaż
-1Składanie wniosków o nagrodę/wyróżnienie za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku 2016-12-29 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych 2017-11-23 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej ,,Senior+" OPS 2017-12-07 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej ,,Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu miasta" Ośrodek Pomocy Społecznej 2017-12-07 Pokaż
-1Harmonogram konkursów ofert na 2018 r. 2017-12-08 Pokaż
-1Informacja dotycząca składania ofert w trybie tzw. "małego grantu" 2017-01-04 Pokaż
-1Konkurs Fundacji Napraw Sobie Miasto pn. „Mieszkam-TU.eu – Mądre pomysły na mądre miasto”, 2017-02-20 Pokaż
-1Spotkanie 2 marca 2017 r. - konsultacje regulaminu konkursu dot. projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2017-02-22 Pokaż
-1Bezpłatne szkolenie dla NGO pt.: Księgowość i finanse w organizacjach pozarządowych, 16.03.2017 r., 16.00-20.00, CRIS 2017-03-06 Pokaż
-1Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS uruchomiło punkt informacyjno-doradczy dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu miasta Rybnika 2017-03-06 Pokaż
-1Ankieta dla organizacji pozarządowych - badanie poziomu satysfakcji ze współpracy z Miastem Rybnik 2017-03-10 Pokaż
-1Budżet obywatelskie 2018 - konsultujemy regulamin, 23 marca 2017 r. godz. 17.00 w Urzędzie Miasta 2017-03-16 Pokaż
-1Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach 2017-03-16 Pokaż
-1Konkurs "Wspieramy Rozwój" 2017-03-22 Pokaż
-1Program "Klub" 2017-03-22 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej (Program animacyjno-partycypacyjny) 2017-04-25 Pokaż
-1Nabór do Programu granatowego „Decydujesz, pomagamy” 2016-06-14 Pokaż
-1Informacja o odwołaniu konkursu 2017-06-20 Pokaż
-1Konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” 2017-06-26 Pokaż
-1Zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej - Programu animacyjno-partycypacyjnego 2017-06-28 Pokaż
-19 sierpnia 2017 r. - Spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy Ochojec - zapraszamy! 2017-07-28 Pokaż
-110 sierpnia 2017 r. - Spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy Paruszowiec-Piaski - zapraszamy! 2017-07-28 Pokaż
-1Nabór wniosków do konkursu "Przyjaciel rodziny 2017" 2017-08-11 Pokaż
-1Spotkanie w sprawie projektu pt. Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku 2017-09-01 Pokaż
-1Spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy Kłokocin - zapraszamy! 2017-09-26 Pokaż
-1Warsztaty dotyczące śląskiego Budżetu Obywatelskiego 2018-07-02 Pokaż
-1ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU KONSULTACYJNYM DOTYCZĄCYM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2018-07-19 Pokaż
-1Konkurs "Mr. Disabled" - wyróżnienia dla wyjątkowych Panów 2018-01-23 Pokaż
-1Szkolenie z cyklu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze, 26-28 luty 2018 r. Katowice 2018-02-08 Pokaż
-1Szkolenie dla NGO: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ TERAZ I PO WPROWADZENIU NOWYCH PRZEPISÓW 2018-02-08 Pokaż
-1Dzień Promocji Sportu - 15 kwietnia 2018 r. 2018-03-22 Pokaż
-1Szkolenie: Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej teraz i po wprowadzeniu nowych przepisów, Katowice 16 maja 2018 r. 2018-05-09 Pokaż
-1Informacja w sprawie nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań dotyczących realizacji zadań publicznych. 2016-09-01 Pokaż
-1Tydzień ES! Rekrutacja na konferencję pt. Narzędzia i instrumenty budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej 2017-06-08 Pokaż
-1Przedłużenie naboru wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2017: dotacje na rozwój młodych podmiotów do dnia 19 czerwca br. 2017-06-14 Pokaż
-1CRIS i Stowarzyszenie "17-tka" realizują projekt "Rybnik reWITA" 2017-07-27 Pokaż
-1Wsparcia projektów z obszaru rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych z grupy 60+ 2017-11-08 Pokaż
-1Wolontariusz Roku 2017. Zgłoś swojego faworyta! 2017-11-08 Pokaż
-1Zaproszenie do udziału w konkursie Centrum Rozwoju Lokalnego pn. Inicjatywy Społeczne 2017-02-13 Pokaż
-1Ankieta dotycząca sytuacji organizacji pozarządowych i stanu ekonomii społecznej w woj. śląskim 2017-02-22 Pokaż
-1Bezpłatne szkolenie dla NGO pt.: Zadania publiczne - przygotowanie oferty, realizacja zadania oraz poprawna sprawozdawczość, 6.04.2017 r., 16.00-20.00, CRIS 2017-03-23 Pokaż
-1Spotkania animacyjne dla NGO oraz grup nieformalnych w ramach FIO 2017-04-03 Pokaż
-1ogłoszenia o naborze wniosków na realizację projektów - lokalnych przedsięwzięć w ramach konkursu FIO - termin do 19 maja 2017 r. 2017-04-26 Pokaż
-1Spotkanie animacyjne w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017, Żory 10 maja 2017 r., godz. 16.30. 2017-05-04 Pokaż
-1Konsultacje projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-05-08 Pokaż
-1Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej 2017-11-08 Pokaż
-1Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-11-22 Pokaż
-1Wytyczne w zakresie pomocy osobom bezdomnym 2018-05-18 Pokaż
-1Dotyczy spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym 2018-06-05 Pokaż
-1ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 2018-06-06 Pokaż
-1Składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 2018-04-26 Pokaż
-1Informacja o konferencji edukacyjnej - Kooperacje 3D 2018-06-14 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 284704 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-04-29 Aktualizacja treściPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2011-01-05 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)