PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MIASTO RYBNIK FINANSOWANE I WSPÓŁFINANSOWANE 
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI oraz BUDŻETU PAŃSTWA:

Miasto Rybnik jest od wielu lat jednym z liderów w pozyskiwaniu funduszy unijnych, zarówno w kategorii wartości przyznanej pomocy z Unii Europejskiej, jak i liczbie realizowanych projektów. Obok środków pomocowych Unii Europejskiej Miasto Rybnik korzysta także z programów krajowych finansowanych z budżetu państwa.  Przeznaczane są one na projekty inwestycyjne oraz projekty "miękkie" (nieinwestycyjne). Ich realizacja niewątpliwie przyczynia się do dynamicznego i zintegrowanego rozwoju naszego miasta.

Poniżej przedstawiono informacje na temat projektów realizowanych przez Urząd Miasta Rybnika oraz inne Jednostki Organizacyjne Miasta Rybnika, które są (lub były) finansowane i współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu Spójności oraz Budżetu Państwa. Podział projektów został dokonany według programów, w ramach których zostały one realizowane.

FUNDUSZE UNIJNE NA LATA 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ Działanie 8.2 – „Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku
Całkowity koszt projektu – 40 234 959,50 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 34 199 715,57 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcieProjekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

POIiŚ Działanie 9.3 – „Termomodernizacja placówek edukacyjnych w Rybniku
Całkowity koszt projektu – 7 506 522,38 zł 
Dofinansowanie z Funduszu Spójności – 3 913 352,96 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się na stronie http://www.pois.2007-2013.gov.pl 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PO KL Działanie 9.1.2 – „Szkoła dobrych pomysłów”
Całkowity koszt projektu – 2 554 970,00 zł 
Dofinansowanie EFS – 2 171 724,50 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa - 383 245,50 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie
strona internetowa projektu: http://www.szkoladobrychpomyslow.pl/

PO KL Działanie 9.1.2 – „Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji edukacyjno-obywatelskiej
Całkowity koszt projektu – 1 241 630,00 zł 
Dofinansowanie EFS – 1 055 385,50 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa - 186 244,50 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie
strona internetowa projektu: http://nowoczesnyuczen.pl/ 

PO KL Działanie 7.2.1 – „Dodajcie nam skrzydeł”
Całkowity koszt projektu – 1 139 534 zł 
Dofinansowanie EFS – 968 603,90 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa - 170 930,10 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie
strona internetowa projektu: http://www.dodajcienamskrzydel.pl/

PO KL Działanie 9.2 – „Zawodowiec - przyszłościowiec. Strategia modernizacji kształcenia zawodowego w Rybniku”
Całkowity koszt projektu – 338 179,00 zł 
Dofinansowanie EFS – 295 061,18 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa - 43117,82 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie
strona internetowa projektu: http://www.zawodowiec-przyszlosciowiec.pl

PO KL Działanie 9.1.3 – „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”
Projekt systemowy realizowany przez Urząd Miasta Rybnika we współpracy z Samorządem Województwa Śląskiego

Edycja 2009/2010 Wartość projektu – 90 999,90 zł 
Dofinansowanie EFS – 77 349,92 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 12 284,99 zł
Dofinansowanie z budżetu województwa – 1 364,99 zł Edycja 2008/2009 Wartość projektu – 57 750,00 zł 
Dofinansowanie EFS – 49 087,50 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 7 796,25 zł
Dofinansowanie z budżetu województwa – 8662,50 zł

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się na stronie http://www.efs.gov.pl.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Miasta Rybnika

RPO WSL 2007-2013 Poddziałanie 1.1.1 – „Uzbrojenie terenów Miasta Rybnik w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Podmiejskiej – etap II sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna”
Całkowity koszt projektu – 1 294 647,92 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 1 100 450,73 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Poddziałanie 1.1.2 – „Promocja inwestycyjna Miasta: Aktywny Rybnik – Miasto z Ikrą”
Całkowity koszt projektu – 899 131,60 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 730 938,85 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Poddziałanie 1.1.2 – „Rybnik-Inwestujesz-Zyskujesz”
Całkowity koszt projektu – 1 787 272,35 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 1 248 900,45 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika 
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Poddziałanie 1.1.2 – „Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku”
Całkowity koszt projektu – 1 661 807,55 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 1 133 477,14 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika 
informacje o projekcie
strona internetowa projektu: www.inwestuj.rybnik.eu

RPO WSL 2007-2013 Poddziałanie 1.1.2 – „Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych”
Całkowity koszt projektu – 1 695 645,73 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 1 196 054,28 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie 

RPO WSL 2007-2013 Działanie 2.1 – „Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku”
Całkowity koszt projektu – 14 062 893,14 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 11 756 852,74 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 2.1 – „Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II”
Całkowity koszt projektu – 8 111 972,89 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 6 895 176,95 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 2.2 – „Rybnicki System Informacji Przestrzennej”
Całkowity koszt projektu – 2 625 195,95 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 2 231 416,55 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 2.2 – „Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych”
Całkowity koszt projektu – 2 143 360,00 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 1 790 804,65 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 2.2 – „Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR”
Całkowity koszt projektu – 3 258 492,51 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 2 687 498,00 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPOWSL 2007-2013 Działanie 3.2.2 – „Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku”
Całkowity koszt projektu – 7 705 207,43 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 6 549 426,31 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika

RPO WSL 2007-2013 Działanie 3.4 – „Rybnik to dobry adres”
Całkowity koszt projektu – 462 045,07 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 382 697,25 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie
strona internetowa projektu: www.dobryadres.rybnik.eu

RPO WSL 2007-2013 Działanie 4.3 – „Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie”
Całkowity koszt projektu – 338 364,85 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 287 471,07 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 4.3 – „Promocja kultury ziemi raciborsko-rybnickiej”
Całkowity koszt projektu – 1 550 450,41  zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 1 249 765,42 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika (Lider projektu) i Urząd Miasta Racibórz
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 4.3 – „II Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie”
Całkowity koszt projektu – 653 228,36 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 546 331,85 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 4.2 – „Kultura.rybnik.eu”
Całkowity koszt projektu – 1 929 188,40 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 1 639 810,14 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 5.2 – „Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku ”
Całkowity koszt projektu – 890 340,65 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 722 422,40 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 5.2 – „Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku ”
Całkowity koszt projektu – 1 732 712,97 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 1 401 502,88 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 5.2 – „Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku”
Całkowity koszt projektu – 2 136 397,30 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 1 673 899,64 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 5.2 – „Likwidacja azbestu w budynkach użyteczności publicznej w Rybniku”
Całkowity koszt projektu – 2 252 395,60 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 1 697 638,57 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 5.4 – „Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej”
Całkowity koszt projektu – 473 750,67 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 402 688,06 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Poddziałanie 6.2.1 – „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach”
Całkowity koszt projektu – 4 764 643,99 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 3 995 153,98 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Poddziałanie 6.2.1 – „Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach Miasta Rybnika - II etap”
Całkowity koszt projektu – 2 145 694,63 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 1 735 022,05 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Poddziałanie 6.2.1 – „Dokończenie budowy krytej pływalni w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej”
Całkowity koszt projektu – 16 140 701,28 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 12 461 775,22 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Poddziałanie 7.1.1 – „Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935”
Całkowity koszt projektu – 6 280 952,93 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 5 080 588,58 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Poddziałanie 7.1.1 – „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej”
Całkowity koszt projektu – 13 380 388,93 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 11 134 820,59 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Poddziałenie 7.1.1 – „Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od Ronda Boguszowickiego do granic miasta"
Całkowity koszt projektu – 30 119 654,63 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 25 110 928,37zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Poddziałenie 7.1.1 – „Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej w ciągu DW 935"
Całkowity koszt projektu – 5 343 064,06 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 4 541 604,45 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
Informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Poddziałanie 7.1.2 – „Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych”
Całkowity koszt projektu – 8 761 057,57 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 3 302 056,01 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Poddziałanie 7.1.2 – „Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego”
Całkowity koszt projektu – 9 107 260,02 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 5 851 992,05 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Poddziałanie 7.1.2 – „Przebudowa skrzyżowania ulic Willowej, Szewczyka i Bieli w Rybniku na rondo”
Całkowity koszt projektu – 1 165 703,79 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 990 848,22 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 7.2 – „Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnik”
Całkowity koszt projektu – 3 116 864,08 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 2 649 334,46 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 8.2 – „Rozbudowa infrastruktury społecznej na potrzeby dzielnicy Paruszowiec - Piaski - budowa przedszkola i świetlicy środowiskowej"
Całkowity koszt projektu – 4 554 002,53 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 1 078 569,96 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 8.3 – „Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w ZST w Rybniku - remont i wyposażenie 3 pracowni oraz budowa windy"
Całkowity koszt projektu – 972 347,30 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 826 495,20 zł
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Rybniku
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 9.3 – „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Rybniku-Boguszowicach - II etap”
Całkowity koszt projektu – 5 358 239,99 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 1 824 024,45 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 9.3 – „Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku-Kamieniu”
Całkowity koszt projektu – 4 011 067,03 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 1 825 108,49 zł
Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej –  1 000 000,00 zł    (w ramach "Programu budowy pełnowymiarowych płyt piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią" MSiT)
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 7.2 – „Rozbudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych”
Całkowity koszt projektu – 596 802,67 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 369 997,66 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 7.1.1 – „Przebudowa ulicy Podmiejskiej (droga powiatowa) w Rybniku, łączącej DW nr 920 (ulica Rudzka) z DK nr 78 (ulica Gliwicka) – Etap I”
Całkowity koszt projektu – 9 751 513,11 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 8 288 786,14 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 6.2.1 – „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem”
Całkowity koszt projektu – 12 867 974,03 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 5 090 355,11 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 3.2.2 – „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej na terenie zabytkowej Kopalni "Ignacy" w Rybniku”
Całkowity koszt projektu – 3 297 573,84 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 1 279 745,72 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

RPO WSL 2007-2013 Działanie 5.3 – „Wykonanie instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika”
Całkowity koszt projektu – 1 446 601,00 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 1 229 610,85 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie  http://rpo2007-2013.slaskie.pl/

Program „Europa dla Obywateli 2007-2013” Informacje dotyczące projektów realizowanych przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu "Europa dla Obywateli 2007-2013" Rok 2008 Działanie 1. Aktywni Obywatele dla Europy - Poddziałanie 1.1
"Spotkania mieszkańców miast partnerskich w Rybniku"
Wartość projektu – 87 232,50 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika Rok 2007 Działanie 1. Aktywni Obywatele dla Europy - Poddziałanie 1.1
"Spotkania mieszkańców partnerskich miast Mazamet i Karwina w Rybniku"
Wartość projektu: 8 174,34 EUR
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika
informacje o projekcie

Informacje źródłowe na temat Programu "Europa dla Obywateli 2007-2013" znajdują się na stronie  http://www.europadlaobywateli.pl  

Projekty unijne realizowane przez Jednostki Organizacyjne Miasta Rybnika Informacje dotyczące projektów realizowanych przez Jednostki Organizacyjne Miasta Rybnika znajdują się na stronach internetowych instytucji:

PROGRAMY SPORTOWE - PROJEKTY INWESTYCYJNE

Program budowy pełnowymiarowych płyt piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią Program "Budowy pełnowymiarowych płyt piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią" Ministra Sportu i Turystyki w 2010 r.

"Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku Kamieniu przy ul. Hotelowej" 
Całkowity koszt projektu – 4 011 067,03 zł 
Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1 000 000 zł
Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013 - 1 999 516,91 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika 

Program "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Program "Moje Boisko - Orlik 2012" Ministra Sportu i Turystyki

"Boisko sportowe w Rybniku Niedobczycach przy ul. Górnośląskiej/Andersa" 
Całkowity koszt projektu – 1 656 121,98 zł 
Dofinansowanie z Budżetu Państwa  – 333 000 zł
Dofinansowanie z Budżetu Województwa Śląskiego  – 333 000 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika 

Informacje źródłowe na temat "Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" na stronie internetowej Programu: http://www.orlik2012.pl.

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH POPRZEDNICH

Fundusze unijne na lata 2004-2006 Projekty dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Sektorowy Program Operacyjny Transport Działanie 2.2 – „Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez przebudowę Drogi Krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik
Całkowity koszt projektu – 56 706 105,97 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 42 529 579,45 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa - 5 000 000 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika      

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1 – “Rozbudowa układu komunikacyjnego Rybnika przez przebudowę skrzyżowania na DW 920”
Całkowity koszt projektu – 885 356,68 zł 
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 664 017,51 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1 – “Nowe warunki dla rozwoju działalności gospodarczej –  przebudowa układu komunikacyjnego w Rybniku”
Całkowity koszt projektu - 5 265 208,30 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 3 948 905,97 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.2 – „Kompleksowa modernizacja budynku Rybnickiego Centrum Kultury na potrzeby mieszkańców regionu”
Całkowity koszt projektu – 11 860 994,23 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 8 895 745,67 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 1 186 099,42 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.2 – „Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno-rekreacyjne na terenie Zabytkowej Kopalni IGNACY w Rybniku”
Całkowity koszt projektu – 1 147 949,24 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 586 942,56 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 78 259,00 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 3.2 – „Zamknięcie i rekultywacja KWATERY I składowiska odpadów komunalnych w Rybniku”
Całkowity koszt projektu – 963 352,98 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 722 514,73 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 96 335,29 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.5 – “Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik”
Całkowity koszt projektu - 5 394 328,10 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych - 3 934 854,53 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika 
 E-karta - prezentacja MS PowerPoint
 E-karta w wersji htm

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.5 – „SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim”
Całkowity koszt projektu - 27 004 400,00 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych - 19 848 300,00 zł
Część przypadająca na Miasto Rybnik -  351 024,00 zł
Projekt realizowany w partnerstwie pod przewodnictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIC
RFO Regionalny Trójkąt Weimarski  w ramach - „Regeneration”
Całkowity koszt projektu – 123 227,40 €
Dofinansowanie – 100 000 €
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA
Program Polska – Czechy „Dni Karviny w Rybniku. Partnerska wymiana kulturalna i sportowa”
Całkowity koszt projektu – 40 090,00 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych - 30 067,50 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika

Projekty dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu Społecznego

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Działanie 2.1 a
„Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku”
Całkowity koszt projektu – 8 934 060,00 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 6 699 651,60  zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 2 234 408,40 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2
Program stypendiów dla uczniów Miasta Rybnika na rok szkolny 2004/2005”
Całkowity koszt projektu - 168 907,57 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych i budżetu państwa - 168 907,57 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2
“Program stypendiów dla studentów Miasta Rybnika na rok akademicki 2004/2005”
Całkowity koszt projektu - 223 500,00 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych i budżetu państwa - 223 500,00 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2
„Program stypendiów dla uczniów Miasta Rybnika na rok szkolny 2005/2006”
Całkowity koszt projektu - 189 016,96 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych i budżetu państwa - 189 016,96 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2
"Program stypendiów dla studentów Miasta Rybnika na II semestr roku akademickiego 2005/2006"
Całkowity koszt projektu - 173 250,00 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych i budżetu państwa - 162 906,97 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta Rybnika

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2
Okres realizacji projektu: 17.07.2006 - 30.09.2007 r..
"Program stypendiów dla uczniów Miasta Rybnika na rok szkolny 2006/2007"
Całkowity koszt projektu - 243 500,00 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych i budżetu państwa - 243 500zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2
Okres realizacji projektu: 17.07.2006 - 31.03.2007 r.
"Program stypendiów dla studentów Rybnika w I semestrze roku akademickiego 2006/2007"
Całkowity koszt projektu - 225 000,00 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych i budżetu państwa - 190 235,70 zł
Projekt realizowany przez Urząd Miasta

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 “Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”
Całkowity koszt projektu – 1 584 260,60 zł
Dofinansowanie z funduszy strukturalnych i budżetu państwa - 1 584 260,60 zł
Część przypadająca na Miasto Rybnik – 64 991,47 zł
Projekt realizowany w partnerstwie pod przewodnictwem Głównego Instytutu Górnictwa

Unijne fundusze przedakcesyjne (PHARE, ISPA) Środki finansowe przyznane Miastu Rybnik w ramach programu Unii Europejskiej
Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich

"Gospodarka bez tajemnic - klucz do sukcesu"
Całkowity koszt projektu – 14 017,72 €
Dofinansowanie z funduszy Phare - 10 117,90  €
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych i Urząd Miasta Rybnika

"Kompleksowe kształcenie gastronomów – profesjonalny gastronom"
Całkowity koszt projektu – 39 124,80 €
Dofinansowanie z funduszy Phare -  29 343,60 €
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych i Urząd Miasta Rybnika

"Rybnicki okręg wyżyną nowoczesnych technologii"
Całkowity koszt projektu – 80 176,87  €
Dofinansowanie z funduszy Phare -  60 132,65 €
Projekt realizowany przez RCEZ-CKUoP i Urząd Miasta Rybnika

PROGRAMY INFRASTRUKTURALNE:

1. Środki finansowe przyznane Miastu Rybnik w ramach programu Unii Europejskiej Phare Inicjatywa II: 
Dotacje przyznane w 2000 roku:

„Budowa infrastruktury wspierającej rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na terenie targowiska miejskiego w Rybniku”:
(budowa drogi, parkingu, pomieszczenia wielofunkcyjnego, szaletów) – łączny koszt inwestycji wynosi 1 400 000 zł (z Vat-em), czyli około 335 000 Euro;
Źródła finansowania inwestycji:
Budżet Miasta - 560 000 zł
Dotacja Phare -  560 000 zł
Budżet Centralny - 280 000 zł

„Adaptacja obiektu na potrzeby Laboratoriów Nowoczesnych Technologii Przemysłowych w Rybniku”:
łączny koszt inwestycji wynosi 3 745 000 zł (z Vat-em), około 895 900 Euro;
Źródła finansowania inwestycji:
Budżet Miasta - 1 293 000 zł
Dotacja Phare - 1 635 000 zł
Budżet Centralny - 817 000 zł

Dotacja przyznana w 2001 roku:

„Centrum Upowszechniania Technologii Informatycznych w Rybniku”:
łączny koszt inwestycji wynosi 5 215 000 zł (z Vat-em), czyli około 1 440 607 Euro;
Źródła finansowania inwestycji:
Budżet Miasta -  2 500 000 zł
Dotacja Phare -  1 810 000 zł
Budżet Centralny - 905 000 zł

2. Dofinansowanie z programu przedakcesyjnego ISPA (podpisanie memorandum finansowego w 2001 roku):
„Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Rybnik, Gaszowice, Jejkowice dociążającej zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Rybniku”
łączny koszt inwestycji wynosi - 460 000 000 zł;
Źródła finansowania inwestycji:
Dotacja ISPA:    260 000 000 zł
Kredyt EBOR, N i WFOŚiGW: 200 000 000 zł
informacje o projekcie

Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.
Projekty, które otrzymały dofinansowanie w 2005 r. (dogrywka w ramach I edycji):

 • Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez przebudowę ul. Żorskiej w Rybniku
  Wartość projektu - 3 578 649, 38 zł
  Otrzymana dotacja - 280 553,21 zł
 • Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez budowę kanalizacji w ulicach Wodzisławskiej i Raciborskiej w Rybniku
  Wartość projektu - 1 366 492,86 zł
  Otrzymana dotacja - 683 246,43 zł
 • Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów poprzez budowę sieci wodociągowej w Rybniku
  Wartość projektu - 514 282,95 zł
  Otrzymana dotacja - 257 141,47 zł

Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.
Projekty, które otrzymały dofinansowanie w 2004 r.

 • Rozbudowa bazy noclegowej Subregionu Zachodniego - modernizacja hotelu „Speedway” w Rybniku.
  Wartość projektu - 3 734 559,69 zł
  Otrzymana dotacja - 1 867 279,84 zł
 • Usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez budowę obwodnicy miejskiej na odcinku Rudzka - Gliwicka w Rybniku.
  Wartość projektu - 6 540 133,44 zł
  Otrzymana dotacja - 2 000 000,00 zł
 • Modernizacja Hotelu Olimpia w Rybniku
  Wartość projektu - 7 118  311,14 zł
  Otrzymana dotacja - 2 000 000,00 zł
 • Modernizacja budynku na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku.
  Wartość projektu - 1 734 166,22 zł
  Otrzymana dotacja - 867 083,11 zł
 • Rozbudowa bazy noclegowej Subregionu Zachodniego - modernizacja hotelu „Speedway” w Rybniku, II etap - zagospodarowanie terenu przy hotelu.
  Wartość projektu - 849 243,09 zł
  Otrzymana dotacja - 424 621,54 zł

Programy edukacyjne i kulturalne Program "Przemiany w Regionie" - RITA
Projekty realizowane w 2001 roku:

 • "Rybnik przykładem wielokulturowości” Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku.
  Dofinansowanie w wysokości 59 000 zł.
 • "Młodzież w demokracji” – Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku. Dotacja w wysokości 58 000 zł.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej Fundacji Edukacja dla Demokracji: http://rita.edudemo.org.pl

Program Miast Bliźniaczych Komisji Europejskiej (Town Twinning)
W ramach programu dofinansowywane są spotkania z miastami partnerskimi. Miasto Rybnik uzyskało następujące dotacje:
w 2000 – Dni Dorsten w Rybniku, kwota 6300 Euro.
w 2001 – Dni Francuskie w Rybniku, kwota 4 768,95 Euro.
w 2002 – Obchody 800 – lecia Rybnika, kwota 10 942 Euro.
w 2003 – Dni Francuskie, podpisanie umowy z Larissą (Grecja), kwota 3353 Euro.
w 2004 – Dni Dorsten w Rybniku, kwota 9468 Euro
w 2005 – Spotkanie miast partnerskich Rybnik – Larissa. Kwota 6466 Euro
w 2006 – Dni Dorsten w Rybniku, kwota 8905,40 Euro 

Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży
Dotacja na wyjazd dzieci z Rybnika do Eurasburga:
w 2000 roku – kwota 2600 zł (wspólny wyjazd z dziećmi z Ukrainy)
w 2001 roku – kwota 6840 zł (wspólny wyjazd z dziećmi z Litwy)

Leonardo da Vinci
W 2002 roku:
Projekt: „Wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości – alternatywy dla restrukturyzowanego przemysłu na bazie doświadczeń Newtownabbey w Irlandii Północnej”
uzyskał dotację w wysokości 5365 Euro.

w 2004 roku:
Projekt: „Podniesienie konkurencyjności rybnickich absolwentów poprzez staże w partnerskim Dorsten”
uzyskał dofinansowanie w wysokości 17 022 Euro.

 
 
Odsłon strony: 16855 Metryka
Redaktor: Patryk Gogolok (Główny Specjalista SI)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2017-09-05 Aktualizacja łączy internetowychPatryk Gogolok (Inspektor R)
2017-09-05 Aktualizacja łączy internetowychPatryk Gogolok (Inspektor R)
2015-07-06 Aktualizacja treści (wartości projektów)
2015-07-06 Aktualizacja treści (wartości projektów)Patryk Gogolok (Inspektor R)
2015-04-30 Redakcja tekstuPatryk Gogolok (Inspektor R)
2015-02-04 Aktualizacja treści (lista projektów)Patryk Gogolok (Inspektor R)
2014-04-01 Aktualizacja listy projektów.Patryk Gogolok (Inspektor R)
2014-02-06 Aktualizacja listy projektówPatryk Gogolok (Inspektor R)
2013-11-20 Aktualizacja treści (wartości projektów)Patryk Gogolok (Inspektor R)
2013-07-03 Aktualizacja listy projektówGogolok Patryk (Inspektor R)
2013-05-27 Aktualizacja treści (lista projektów)Gogolok Patryk (Inspektor R)
2013-03-13 Aktualizacja treściGogolok Patryk (Inspektor R)
2013-01-03 Aktualizacja wartości projektów RPO WSLGogolok Patryk (Inspektor R)
2012-09-06 Aktualizacja lista projektówGogolok Patryk (Inspektor R)
2012-06-08 Aktualizacja treści (lista i wartość projektów)Gogolok Patryk (Podinspektor R)
2012-04-06 Aktualizacja treściGogolok Patryk (Podinspektor R)
2012-04-02 Aktualizacja treściGogolok Patryk (Podinspektor R)
2012-03-23 Aktualizacja listy projektówGogolok Patryk (Podinspektor R)
2012-02-23 Aktualizacja listy projektówGogolok Patryk (Podinspektor R)
2011-12-22 Aktualizacja listy i wartości projektów.Gogolok Patryk (Podinspektor R)
2011-04-01 Aktualizacja listy projektówGogolok Patryk (Podinspektor R)
2011-01-28 Aktualizacja treściGogolok Patryk (Podinspektor R)
2010-12-22 Aktualizacja treściGogolok Patryk (Podinspektor R)
2010-11-29 Aktualizacja treściGogolok Patryk (Podinspektor R)
2010-10-22 Aktualizacja treściGogolok Patryk (Podinspektor R)
2010-10-14 Aktualizacja treściGogolok Patryk (Podinspektor R)
2010-10-01 Aktualizacja treściGogolok Patryk (Podinspektor R)
2010-10-01 Aktualizacja listy projektów; zmiany redakcyjneGogolok Patryk (Podinspektor R)
2010-04-21 Aktualizacja treściGogolok Patryk (Podinspektor R)
2010-04-13 Aktualizacja treściGogolok Patryk (Podinspektor R)
2010-04-07 Aktualizacja treściGogolok Patryk (Podinspektor R)
2010-04-07 Aktualizacja treściGogolok Patryk (Podinspektor R)
2010-04-07 Aktualizacja treściGogolok Patryk (Podinspektor R)
2010-04-06 Aktualizacja treściGogolok Patryk (Podinspektor R)
2010-04-06 Aktualizacja treściGogolok Patryk (Podinspektor R)
2009-11-25 DodanoGogolok Patryk (Podinspektor R)