Rejestr
Nazwa dokumentu Data publikacji
Ewaluacja okresowa - rok 2019 „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niepełnosprawnością na lata 2019-2022” 2020-03-02 Pokaż
Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika za 2019 r. 2020-02-25 Pokaż
Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika za okres 2015 - 2018 r. 2020-02-25 Pokaż
Raport z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023 za 2019 rok 2020-02-24 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika w okresie 2017-2019 roku 2020-02-21 Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika za rok 2018 2019-04-30 Pokaż
Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018 2019-04-12 Pokaż
Ewaluacja końcowa "Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018" 2019-04-11 Pokaż
Ewaluacja okresowa "Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2020" 2018 r. 2019-04-11 Pokaż
Roczny raport o stanie sportu w Rybniku za 2018 rok 2019-04-11 Pokaż
Raport z ewaluacji okresowej za 2018 rok Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017-2020 2019-04-10 Pokaż
Raport ewaluacji okresowej za 2018 rok Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020 2019-04-10 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018 2019-04-10 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok 2019-04-10 Pokaż
Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika za 2018 r. 2019-04-04 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika na lata 2016 – 2032” za okres 2017-2018 2019-04-02 Pokaż
Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika 2019-02-08 Pokaż
Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2016-2017 2019-02-08 Pokaż
Raport z oceny jakości współpracy Miasta Rybnika z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podmiotami realizującymi zadanie z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2019-01-29 Pokaż
Diagnoza skali problemów alkoholowych oraz związanych z używaniem pozostałych substancji psychoaktywnych na terenie Miasta Rybnika 2019-01-10 Pokaż
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 - Raport monitoringowy za lata 2016-2017 2018-12-18 Pokaż
Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023 2018-09-21 Pokaż
Raport z konsultacji - Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023 2018-09-21 Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017 2018-04-25 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w okresie 2015-2017 roku 2018-01-25 Pokaż
Standardy Projektowe i Wykonawcze Systemu Rowerowego w Rybniku 2017-09-22 Pokaż
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2017-09-18 Pokaż
Operat techniczny mapy akustycznej 2017-07-24 Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika za rok 2016 2017-04-28 Pokaż
Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej Miasta Rybnika 2017-02-15 Pokaż
Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2014 – 2015 2016-12-19 Pokaż
Program ochrony środowiska dla Miasta Rybnika do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 2016-11-23 Pokaż
Studium Transportowe Aglomeracji Rybnickiej 2016-09-13 Pokaż
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 2016-08-12 Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015 na terenie Miasta Rybnika 2016-04-28 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w okresie 2013-2015 roku 2016-02-03 Pokaż
Budżet Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-01-04 Pokaż
Budżet Miasta Rybnika na 2015 rok 2016-01-04 Pokaż
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika 2015-12-23 Pokaż
Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika 2014-02-27 Pokaż
Budżet Miasta Rybnika na 2014 rok 2013-12-31 Pokaż
Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Razem" dla Miasta Rybnika na lata 2014-2015 2013-12-31 Pokaż
Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2014-2015 2013-12-31 Pokaż
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Rybnika 2013-12-31 Pokaż
Program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2013-10-29 Pokaż
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok 2013-10-29 Pokaż
Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) 2013-10-15 Pokaż
Budżet Miasta Rybnika na 2013 rok 2012-12-27 Pokaż
Program współpracy miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 2012-12-06 Pokaż
Program współpracy miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2012-12-06 Pokaż
Kodeks etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2012 2012-12-06 Pokaż
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika 2012-07-03 Pokaż
Budżet Miasta Rybnika na 2012 rok 2012-04-11 Pokaż
Budżet Miasta Rybnika na 2011 rok 2011-01-31 Pokaż
Program współpracy miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 2011-01-31 Pokaż
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2007-2013 2010-01-11 Pokaż
Kodeks etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2009-11-26 Pokaż
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika (Plik spakowany za pomocą ZIP) 2009-11-26 Pokaż
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika 2009-11-25 Pokaż
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2004 – 2006 2009-11-10 Pokaż
Plan Gospodarki Odpadami Miasta Rybnik 2009-11-10 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 65182 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-03-02 Opublikowano dokument: Ewaluacja okresowa - rok 2019 „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2020-02-25 Opublikowano dokument: Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika za 2019 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2020-02-25 Opublikowano dokument: Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika za okres 2015 - 2018 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2020-02-24 Opublikowano dokument: Raport z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczas Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2020-02-21 Opublikowano dokument: Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika w okresie 201 Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-04-30 Opublikowano dokument: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika za rok 2018 Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-04-12 Opublikowano dokument: Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym or Daria Zdyb (Starszy Specjalista M-I) Pokaż
2019-04-11 Opublikowano dokument: Ewaluacja końcowa "Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-04-11 Opublikowano dokument: Ewaluacja okresowa "Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-04-11 Opublikowano dokument: Ewaluacja okresowa "Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-04-11 Opublikowano dokument: Roczny raport o stanie sportu w Rybniku za 2018 rok Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-04-11 Opublikowano dokument: Raport o stanie sportu w Rybniku za 2018 rok Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-04-10 Opublikowano dokument: Raport z ewaluacji okresowej za 2018 rok Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-04-10 Opublikowano dokument: Raport z ewaluacji okresowej za 2018 rok Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-04-10 Opublikowano dokument: Raport z ewaluacji okresowej za 2018 rok Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-04-10 Opublikowano dokument: Prośba o publikację w BIP - Raport z ewaluacji okresowej za 2018 r. Programu działań na rzecz osób z Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-04-10 Opublikowano dokument: Raport ewaluacji okresowej za 2018 rok Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na l Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-04-10 Opublikowano dokument: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w R Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-04-10 Opublikowano dokument: Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-04-04 Opublikowano dokument: Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika za 2018 r. Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-04-02 Opublikowano dokument: Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-02-08 Opublikowano dokument: Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-02-08 Opublikowano dokument: Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2016-2017 Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-02-08 Opublikowano dokument: Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2016-2017 Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-02-08 Opublikowano dokument: Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2016-2017 Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-02-08 Opublikowano dokument: Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2016-2017 Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-02-08 Opublikowano dokument: Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2016-2017 Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-01-29 Opublikowano dokument: Raport z oceny jakości współpracy Miasta Rybnika z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publi Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-01-29 Opublikowano dokument: Raport z oceny jakości współpracy Miasta Rybnika z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publi Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-01-29 Opublikowano dokument: Raport z oceny jakości współpracy Miasta Rybnika z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publi Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-01-29 Opublikowano dokument: Raport z oceny jakości współpracy Miasta Rybnika z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publi Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2019-01-10 Opublikowano dokument: Diagnoza skali problemów alkoholowych oraz związanych z używaniem pozostałych substancji psychoaktyw Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-12-18 Opublikowano dokument: Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 - Raport monitoringowy za lata 2016-201 Patryk Gogolok (Inspektor RA-II) Pokaż
2018-12-18 Opublikowano dokument: Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 - Raport monitoringowy za lata 2016-201 Patryk Gogolok (Inspektor RA-II) Pokaż
2018-09-21 Opublikowano dokument: Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023 Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-09-21 Opublikowano dokument: Raport z konsultacji - Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023 Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-04-25 Publikacja dokumentu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017 Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2018-01-25 Publikacja dokumentu Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w okr Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2017-09-22 Publikacja dokumentu Standardy Projektowe i Wykonawcze Systemu Rowerowego w Rybniku Jan Fiałkowski (Podinspektor Ar-III) Pokaż
2017-09-22 Publikacja dokumentu Standardy Projektowe i Wykonawcze Systemu Rowerowego w Rybniku Jan Fiałkowski (Podinspektor Ar-III) Pokaż
2017-09-22 Publikacja dokumentu Standardy Projektowe i Wykonawcze Systemu Rowerowego w Rybniku Jan Fiałkowski (Podinspektor Ar-III) Pokaż
2017-09-18 Publikacja dokumentu Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Jan Fiałkowski (Podinspektor Ar-III) Pokaż
2017-07-24 Publikacja dokumentu Operat techniczny mapy akustycznej Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-06-12 Publikacja dokumentu Operat techniczny mapy akustycznej Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-06-12 Publikacja dokumentu Operat techniczny mapy akustycznej Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-06-12 Publikacja dokumentu Operat techniczny mapy akustycznej Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-04-28 Publikacja dokumentu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika za rok 2016 Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-02-15 Publikacja dokumentu Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej Miasta Rybnika Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2016-12-27 Publikacja dokumentu Plan zamówień 2017 - tylko przetargi Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2016-12-19 Publikacja dokumentu Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2014 – 2015 Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.