Rejestr
Nazwa dokumentu Data publikacji
Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023 2018-09-21 Pokaż
Raport z konsultacji - Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023 2018-09-21 Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017 2018-04-25 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w okresie 2015-2017 roku 2018-01-25 Pokaż
Standardy Projektowe i Wykonawcze Systemu Rowerowego w Rybniku 2017-09-22 Pokaż
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2017-09-18 Pokaż
Operat techniczny mapy akustycznej 2017-07-24 Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika za rok 2016 2017-04-28 Pokaż
Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej Miasta Rybnika 2017-02-15 Pokaż
Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2014 – 2015 2016-12-19 Pokaż
Program ochrony środowiska dla Miasta Rybnika do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 2016-11-23 Pokaż
Studium Transportowe Aglomeracji Rybnickiej 2016-09-13 Pokaż
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 2016-08-12 Pokaż
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015 na terenie Miasta Rybnika 2016-04-28 Pokaż
Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w okresie 2013-2015 roku 2016-02-03 Pokaż
Budżet Miasta Rybnika na 2016 rok 2016-01-04 Pokaż
Budżet Miasta Rybnika na 2015 rok 2016-01-04 Pokaż
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika 2015-12-23 Pokaż
Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika 2014-02-27 Pokaż
Budżet Miasta Rybnika na 2014 rok 2013-12-31 Pokaż
Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Razem" dla Miasta Rybnika na lata 2014-2015 2013-12-31 Pokaż
Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2014-2015 2013-12-31 Pokaż
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Rybnika 2013-12-31 Pokaż
Program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2013-10-29 Pokaż
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok 2013-10-29 Pokaż
Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) 2013-10-15 Pokaż
Budżet Miasta Rybnika na 2013 rok 2012-12-27 Pokaż
Program współpracy miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 2012-12-06 Pokaż
Program współpracy miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2012-12-06 Pokaż
Kodeks etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2012 2012-12-06 Pokaż
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika 2012-07-03 Pokaż
Budżet Miasta Rybnika na 2012 rok 2012-04-11 Pokaż
Budżet Miasta Rybnika na 2011 rok 2011-01-31 Pokaż
Program współpracy miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 2011-01-31 Pokaż
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika na lata 2007-2013 2010-01-11 Pokaż
Kodeks etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2009-11-26 Pokaż
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika (Plik spakowany za pomocą ZIP) 2009-11-26 Pokaż
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika 2009-11-25 Pokaż
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2004 – 2006 2009-11-10 Pokaż
Plan Gospodarki Odpadami Miasta Rybnik 2009-11-10 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 52994 Metryka
Redaktor: Magdalena Gacek (Specjalista Or)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-09-21 Opublikowano dokument: Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023 Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-09-21 Opublikowano dokument: Raport z konsultacji - Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023 Magdalena Gacek (Specjalista Or) Pokaż
2018-04-25 Publikacja dokumentu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017 Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2018-01-25 Publikacja dokumentu Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w okr Magdalena Gacek (Referent Or) Pokaż
2017-09-22 Publikacja dokumentu Standardy Projektowe i Wykonawcze Systemu Rowerowego w Rybniku Jan Fiałkowski (Podinspektor Ar-III) Pokaż
2017-09-22 Publikacja dokumentu Standardy Projektowe i Wykonawcze Systemu Rowerowego w Rybniku Jan Fiałkowski (Podinspektor Ar-III) Pokaż
2017-09-22 Publikacja dokumentu Standardy Projektowe i Wykonawcze Systemu Rowerowego w Rybniku Jan Fiałkowski (Podinspektor Ar-III) Pokaż
2017-09-18 Publikacja dokumentu Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Jan Fiałkowski (Podinspektor Ar-III) Pokaż
2017-07-24 Publikacja dokumentu Operat techniczny mapy akustycznej Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-06-12 Publikacja dokumentu Operat techniczny mapy akustycznej Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-06-12 Publikacja dokumentu Operat techniczny mapy akustycznej Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-06-12 Publikacja dokumentu Operat techniczny mapy akustycznej Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-04-28 Publikacja dokumentu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rybnika za rok 2016 Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2017-02-15 Publikacja dokumentu Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej Miasta Rybnika Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2016-12-27 Publikacja dokumentu Plan zamówień 2017 - tylko przetargi Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2016-12-19 Publikacja dokumentu Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2014 – 2015 Magdalena Cichy (Referent Or) Pokaż
2016-11-23 Publikacja dokumentu Program ochrony środowiska dla Miasta Rybnika do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 Izabela Żmijewska (Inspektor Or) Pokaż
2016-09-13 Publikacja dokumentu Studium Transportowe Aglomeracji Rybnickiej Mirosław Frankowski (Inspektor D-IV) Pokaż
2016-08-12 Publikacja dokumentu Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 Patryk Gogolok (Inspektor R) Pokaż
2016-04-28 Publikacja dokumentu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015 na terenie Miasta Rybnika Magdalena Cichy (Młodszy Referent Or) Pokaż
2016-02-03 Publikacja dokumentu Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w ok Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2016-02-03 Publikacja dokumentu Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w ok Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2016-02-03 Publikacja dokumentu Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w ok Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2016-02-03 Publikacja dokumentu Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w ok Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2016-02-03 Publikacja dokumentu Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w ok Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2016-02-03 Publikacja dokumentu Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w ok Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2016-02-03 Publikacja dokumentu Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) w ok Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2016-01-04 Publikacja dokumentu Budżet Miasta Rybnika na 2016 rok Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2016-01-04 Publikacja dokumentu Budżet Miasta Rybnika na 2015 rok Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2015-12-23 Publikacja dokumentu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2014-02-27 Publikacja dokumentu Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2014-02-27 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2013-12-31 Publikacja dokumentu Budżet Miasta Rybnika na 2014 rok Izabela Mendrys (Inspektor Or) Pokaż
2013-12-31 Publikacja dokumentu Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Jesteśmy Razem" dla Miasta Rybnika Izabela Mendrys (Inspektor Or) Pokaż
2013-12-31 Publikacja dokumentu Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2014-2015 Izabela Mendrys (Inspektor Or) Pokaż
2013-12-31 Publikacja dokumentu Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Rybnika Izabela Mendrys (Inspektor Or) Pokaż
2013-12-31 Publikacja dokumentu Założenia do planu zaoptrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Rybnika Izabela Mendrys (Inspektor Or) Pokaż
2013-10-29 Publikacja dokumentu Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Izabela Mendrys (Inspektor Or) Pokaż
2013-10-29 Publikacja dokumentu Program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dzi Izabela Mendrys (Inspektor Or) Pokaż
2013-10-29 Publikacja dokumentu Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok Izabela Mendrys (Inspektor Or) Pokaż
2013-10-15 Publikacja dokumentu Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika (POSPH) Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2013-10-15 Aktualizacja treści Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2013-10-15 Publikacja dokumentu Strategie, plany i inne dokumenty Agnieszka Merkel (Podinspektor Or) Pokaż
2012-12-27 Publikacja dokumentu Budżet Miasta Rybnika na 2013 rok Mendrys Izabela (Inspektor Or-I) Pokaż
2012-12-06 Publikacja dokumentu Program współpracy miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dzi Mendrys Izabela (Inspektor Or-I) Pokaż
2012-12-06 Publikacja dokumentu Program współpracy miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dzi Mendrys Izabela (Inspektor Or-I) Pokaż
2012-12-06 Publikacja dokumentu Kodeks etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2012 Mendrys Izabela (Inspektor Or-I) Pokaż
2012-07-03 Publikacja dokumentu Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika Mendrys Izabela (Inspektor Or-I) Pokaż
2012-07-03 Publikacja dokumentu Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Mendrys Izabela (Inspektor Or-I) Pokaż
2012-07-03 Publikacja dokumentu Strategie, plany i inne dokumenty Mendrys Izabela (Inspektor Or-I) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.