Oświadczenia majątkowe pracowników Magistratu przedstawione są w formie wykazu, z dodatkową możliwością wyszukiwania wedle wybranych przez Państwa kryteriów.

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwisko i imię Typ oświadczenia Data
Obońska Sylwia oświadczenie majątkowe Sylwia Obońska 2020-03-19 Pokaż
Hawel Jacek oświadczenie majątkowe Jacek Hawel 2020-03-19 Pokaż
Luks Iwona oświadczenie majątkowe Iwona Luks 2020-03-11 Pokaż
Smrek Zuzanna oświadczenie majątkowe Zuzanna Smrek 2020-03-05 Pokaż
Mizioch Andrzej oświadczenie majątkowe Andrzej Mizioch 2020-03-05 Pokaż
Olczak Renata oświadczenie majątkowe Renata Olczak 2020-02-27 Pokaż
Grochla Joanna oświadczenie majątkowe Joanna Grochla 2020-02-25 Pokaż
Grochla Joanna oświadczenie majątkowe Joanna Grochla 2020-02-25 Pokaż
Skaba Dariusz oświadczenie majątkowe Dariusz Skaba 2020-02-18 Pokaż
Śmigowska Grażyna Oświadczenie majątkowe Grażyna Śmigowska_15.01 2020-02-14 Pokaż
Śmigowska Grażyna Oświadczenie majątkowe Grażyna Śmigowska_14.02 2020-02-14 Pokaż
Paulus Beata Oświadczenie majątkowe Beata Paulus_15.01 2020-02-14 Pokaż
Paulus Beata Oświadczenie majątkowe Beata Paulus_14.02 2020-02-14 Pokaż
Witek Sebastian Oświadczenie majątkowe Sebastian Witek 2020-01-31 Pokaż
Matusiak Elżbieta Oświadczenie majątkowe Elżbieta Matusiak 2020-01-31 Pokaż
Orzeł Janusz oświadczenie majątkowe Janusz Orzeł 2019-12-31 Pokaż
Kania Sylwia oświadczenie majątkowe Sylwia Kania 2019-12-06 Pokaż
Skaba Dariusz Korekta oświadczenia majątkowego Skaba Dariusz 2019-09-10 Pokaż
Podleśny Grażyna oświadczenie majątkowe Grażyna Podleśny 2019-08-14 Pokaż
Cioch Tomasz oświadczenie majątkowe Tomasz Cioch 2019-08-14 Pokaż
Matusiak Elżbieta korekta oświadczenia majątkowego Matusiak Elżbieta 2019-05-22 Pokaż
Kaczor Izabela oświadczenie majątkowe Kaczor Izabela 2019-04-29 Pokaż
Matusiak Elżbieta oświadczenie majątkowe Matusiak Elżbieta 2019-04-29 Pokaż
Kołodziej Rafał oświadczenie majątkowe Kołodziej Rafał 2019-04-26 Pokaż
Grzenik Urszula oświadczenie majątkowe Grzenik Urszula 2019-04-26 Pokaż
Bonk Tadeusz oświadczenie majątkowe Bonk Tadeusz 2019-04-26 Pokaż
Dębowska Jagoda oświadczenie majątkowe Dębowska Jagoda 2019-04-26 Pokaż
Tarabura Sabina oświadczenie majątkowe Tarabura Sabina 2019-04-25 Pokaż
Kluba Joanna oświadczenie majątkowe Kluba Joanna 2019-04-25 Pokaż
Polok Dominika oświadczenie majątkowe Polok Dominika 2019-04-25 Pokaż
Orzeł Janusz oświadczenie majątkowe Orzeł Janusz 2019-04-25 Pokaż
Rutkowska Sylwia oświadczenie majątkowe Rutkowska Sylwia 2019-04-25 Pokaż
Zając Małgorzata oświadczenie majątkowe Zając Małgorzata 2019-04-25 Pokaż
Wypchoł Mariola oświadczenie majątkowe Wypchoł Mariola 2019-04-25 Pokaż
Kołodziej Ewa Oświadczenie majątkowe Kołodziej Ewa 2019-04-25 Pokaż
Szymiczek Joanna oświadczenie majątkowe Szymiczek Joanna 2019-04-24 Pokaż
Lapczyk Piotr oświadczenie majątkowe Lapczyk Piotr 2019-04-24 Pokaż
Grochla Joanna oświadczenie majątkowe Grochla Joanna 2019-04-24 Pokaż
Musiał Izabela oświadczenie majątkowe Musiał Izabela 2019-04-24 Pokaż
Obońska Sylwia oświadczenie majątkowe Obońska Sylwia 2019-04-24 Pokaż
Gajda Sylwia oświadczenie majątkowe Gajda Sylwia 2019-04-24 Pokaż
Wolny Katarzyna oświadczenie majątkowe Wolny Katarzyna 2019-04-24 Pokaż
Kania Sylwia oświadczenie majątkowe Kania Sylwia 2019-04-24 Pokaż
Granek Jerzy Oświadczenie majątkowe Granek Jerzy 2019-04-23 Pokaż
Drążczyk Magdalena Oświadczenie majątkowe Drążczyk Magdalena 2019-04-23 Pokaż
Major Agnieszka oświadczenie majątkowe Major Agnieszka 2019-04-23 Pokaż
Smrek Zuzanna oświadczenie majątkowe Smrek Zuzanna 2019-04-18 Pokaż
Szlosarek Klaudia oświadczenie majątkowe Szlosarek Klaudia 2019-04-18 Pokaż
Kowalczyk Izabela oświadczenie majątkowe Kowalczyk Izabela 2019-04-17 Pokaż
Lampert Daniela oświadczenie majątkowe Lampert Daniela 2019-04-17 Pokaż
Wilaszek Joanna Oświadczenie majątkowe Wilaszek Joanna 2019-04-17 Pokaż
Wróbel Jerzy Oświadczenia majątkowe Wróbel Jerzy 2019-04-16 Pokaż
Olczak Renata oświadczenie majątkowe Olczak Renata 2019-04-16 Pokaż
Augustyniak Elżbieta oświadczenie majątkowe Augustyniak Elżbieta 2019-04-15 Pokaż
Bartosz Łukasz oświadczenie majątkowe Bartosz Łukasz 2019-04-15 Pokaż
Figołuszka Alicja Oświadczenia majątkowe Figołuszka Alicja 2019-04-15 Pokaż
Fojcik Katarzyna oświadczenie majątkowe Fojcik Katarzyna 2019-04-11 Pokaż
Mazur Iwona oświadczenie majątkowe Mazur Iwona 2019-04-04 Pokaż
Krajczewska Ilona oświadczenie majątkowe Krajczewska Ilona 2019-04-03 Pokaż
Kuźnik Jarosław oświadczenie majątkowe Kuźnik Jarosław 2019-03-27 Pokaż
Mizioch Andrzej oświadczenie majątkowe Mizioch Andrzej 2019-03-27 Pokaż
Gawliczek Alicja oświadczenie majątkowe Gawliczek Alicja 2019-03-20 Pokaż
Luks Iwona oświadczenie majątkowe Luks Iwona 2019-03-19 Pokaż
Towarnicka-Karczewska Marzena oświadczenie majątkowe Towarnicka-Karczewska Marzena 2019-03-06 Pokaż
Towarnicka-Karczewska Marzena oświadczenie majątkowe Towarnicka-Karczewska Marzena zakończenie 2019-03-06 Pokaż
Wieczorek Marek oświadczenie majątkowe Wieczorek Marek 2019-02-28 Pokaż
Hawel Jacek oświadczenie majątkowe Hawel Jacek 2019-02-26 Pokaż
Skaba Dariusz oświadczenie majątkowe Skaba Dariusz 2019-02-26 Pokaż
Koczy Krystyna oświadczenie majątkowe Koczy Krystyna 2019-02-19 Pokaż
Wolny Katarzyna korekta oświadczenia majątkowego Wolny Katarzyna 2018-11-19 Pokaż
Dębowska Jagoda oświadczenie majątkowe Dębowska Jagoda 2018-11-06 Pokaż
Wilaszek Joanna korekta oświadczenia majątkowego Wilaszek Joanna 2018-10-24 Pokaż
Wypchoł Mariola Korekta oświadczenia majątkowego Wypchoł Mariola 2018-10-16 Pokaż
Lapczyk Piotr Korekta oświadczenia majątkowego Lapczyk Piotr 2018-10-15 Pokaż
Ziołko Małgorzata oświadczenie majątkowe Ziołko Małgorzata 2018-06-01 Pokaż
Szlosarek Klaudia oświadczenie majątkowe Szlosarek Klaudia 2018-05-29 Pokaż
Major Agnieszka oświadczenie majątkowe Major Agnieszka 2018-05-25 Pokaż
Raszczyk Beata oświadczenie mąjątkowe Raszczyk Beata 2018-04-30 Pokaż
Zając Małgorzata oświadczenie majątkowe Zając Małgorzata 2018-04-27 Pokaż
Kaczor Izabela oświadczenie majątkowe Kaczor Izabela 2018-04-27 Pokaż
Kołodziej Ewa oświadczenie majątkowe Kołodziej Ewa 2018-04-26 Pokaż
Kołodziej Rafał oświadczenie majątkowe Kołodziej Rafał 2018-04-26 Pokaż
Matusiak Elżbieta oświadczenie majątkowe Matusiak Elżbieta 2018-04-26 Pokaż
Wolny Katarzyna oświadczenie majątkowe Wolny Katarzyna 2018-04-26 Pokaż
Polok Dominika oświadczenie majątkowe Polok Dominika 2018-04-26 Pokaż
Kluba Joanna oświadczenie majątkowe Kluba Joanna 2018-04-26 Pokaż
Wypchoł Mariola oświadczenie majątkowe Wypchoł Mariola 2018-04-26 Pokaż
Musiał Izabela oświadczenie majątkowe Musiał Izabela 2018-04-25 Pokaż
Tarabura Sabina oświadczenie majątkowe Tarabura Sabina 2018-04-25 Pokaż
Wilaszek Joanna oświadczenie majątkowe Wilaszek Joanna 2018-04-25 Pokaż
Olczak Renata oświadczenie majątkowe Olczak Renata 2018-04-25 Pokaż
Obońska Sylwia oświadczenie majątkowe Obońska Sylwia 2018-04-24 Pokaż
Lapczyk Piotr oświadczenie majątkowe Lapczyk Piotr 2018-04-24 Pokaż
Orzeł Janusz oświadczenie majątkowe Orzeł Janusz 2018-04-24 Pokaż
Szymiczek Joanna oświadczenie majątkowe Szymiczek Joanna 2018-04-24 Pokaż
Rutkowska Sylwia oświadczenie majątkowe Rutkowska Sylwia 2018-04-23 Pokaż
Ziołko Małgorzata oświadczenie majątkowe Ziołko Małgorzata 2018-04-23 Pokaż
Raszczyk Beata oświadczenie majątkowe Raszczyk Beata 2018-04-20 Pokaż
Gajda Sylwia oświadczenie majątkowe Gajda Sylwia 2018-04-20 Pokaż
Grzenik Urszula oświadczenie majątkowe Grzenik Urszula 2018-04-20 Pokaż
Drążczyk Magdalena oświadczenie majątkowe Drążczyk Magdalena 2018-04-19 Pokaż
Grochla Joanna oświadczenie majątkowe Grochla Joanna 2018-04-19 Pokaż
Figołuszka Alicja oświadczenie majątkowe Figołuszka Alicja 2018-04-19 Pokaż
Towarnicka-Karczewska Marzena oświadczenie majątkowe Towarnicka-Karczewska Marzena 2018-04-19 Pokaż
Bonk Tadeusz oświadczenie majątkowe Bonk Tadeusz 2018-04-18 Pokaż
Bartosz Łukasz oświadczenie majątkowe Bartosz Łukasz 2018-04-17 Pokaż
Kowalczyk Izabela oświadczenie majątkowe Kowalczyk Izabela 2018-04-16 Pokaż
Smrek Zuzanna oświadczenie majątkowe Smrek Zuzanna 2018-04-16 Pokaż
Lampert Daniela oświadczenie majątkowe Lampert Daniela 2018-04-16 Pokaż
Mazur Iwona oświadczenie majątkowe Mazur Iwona 2018-04-12 Pokaż
Krajczewska Ilona oświadczenie majątkowe Krajczewska Ilona 2018-04-12 Pokaż
Werner Elżbieta oświadczenie majątkowe Werner Elżbieta 2018-04-10 Pokaż
Wieczorek Marek oświadczenie majątkowe Wieczorek Marek 2018-04-09 Pokaż
Mizioch Andrzej oświadczenie majątkowe Mizioch Andrzej 2018-04-05 Pokaż
Wróbel Jerzy oświadczenie majątkowe Wróbel Jerzy 2018-04-05 Pokaż
Kuźnik Jarosław oświadczenie majątkowe Kuźnik Jarosław 2018-03-28 Pokaż
Tkocz Barbara oświadczenie majątkowe Tkocz Barbara zakończenie pracy 2018-03-28 Pokaż
Gawliczek Alicja oświadczenie majątkowe Gawliczek Alicja 2018-03-27 Pokaż
Tkocz Barbara oświadczenie majątkowe Tkocz Barbara 2018-03-26 Pokaż
Czempiel Zofia oświadczenie majątkowe Czempiel Zofia 2018-03-23 Pokaż
Hawel Jacek oświadczenie majątkowe Hawel Jacek 2018-03-21 Pokaż
Skaba Dariusz oświadczenie majątkowe Skaba Dariusz 2018-03-21 Pokaż
Czempiel Zofia oświadczenie majątkowe Czempiel Zofia 2018-03-20 Pokaż
Granek Jerzy oświadczenie majątkowe Granek Jerzy 2018-03-15 Pokaż
Kania Sylwia oświadczenie majątkowe Kania Sylwia 2018-03-12 Pokaż
Luks Iwona oświadczenie majątkowe Luks Iwona 2018-03-08 Pokaż
Fojcik Katarzyna oświadczenie majątkowe Fojcik Katarzyna 2018-02-21 Pokaż
Wojtacha Iwona oświadczenie majątkowe Wojtacha Iwona 2018-01-02 Pokaż
Puzyno Danuta oświadczenie majątkowe Puzyno Danuta 2018-01-02 Pokaż
Granek Jerzy oświadczenie majątkowe Granek Jerzy 2017-11-20 Pokaż
Wilaszek Joanna Korekta oświadczenia majątkowego Wilaszek Joanna 2017-09-21 Pokaż
Gawliczek Alicja korekta oświadczenia majątkowego Gawliczek Alicja 2017-08-08 Pokaż
Nowak Grzegorz oświadczenie majątkowe Nowak Grzegorz 2017-07-26 Pokaż
Bonk Tadeusz oświadczenie majątkowe Bonk Tadeusz 2017-07-05 Pokaż
Kołodziej Ewa oświadczenie majątkowe Kołodziej Ewa 2017-06-09 Pokaż
Skaba Dariusz oświadczenie majątkowe Skaba Dariusz 2017-06-06 Pokaż
Mazur Iwona oświadczenie majątkowe Mazur Iwona 2017-06-01 Pokaż
Paszenda Bogusław oświadczenie majątkowe Paszenda Bogusław 2017-05-31 Pokaż
Lach-Musioł Hanna oświadczenie majątkowe Lach - Musioł Hanna 2017-05-31 Pokaż
Mazur Iwona oświadczenie majątkowe Mazur Iwona cofnięcie upoważnienia 2017-05-31 Pokaż
Student Wojciech oświadczenie majątkowe Student Wojciech 2017-04-28 Pokaż
Drążczyk Magdalena oświadczenie majątkowe Drążczyk Magdalena 2017-04-27 Pokaż
Matusiak Elżbieta oświadczenie majątkowe Matusiak Elżbieta 2017-04-27 Pokaż
Olczak Renata oświadczenie majątkowe Olczak Renata 2017-04-27 Pokaż
Wypchoł Mariola oświadczenie majątkowe Wypchoł Mariola 2017-04-27 Pokaż
Kaczor Izabela oświadczenie majątkowe Kaczor Izabela 2017-04-27 Pokaż
Fojcik Katarzyna oświadczenie majątkowe Fojcik Katarzyna 2017-04-26 Pokaż
Kołodziej Rafał oświadczenie majątkowe Kłodziej Rafał 2017-04-25 Pokaż
Zając Małgorzata oświadczenie majątkowe Zając Małgorzata 2017-04-25 Pokaż
Orzeł Janusz oświadczenie majątkowe Orzeł Janusz 2017-04-25 Pokaż
Wilaszek Joanna oświadczenie majątkowe Wilaszek Joanna 2017-04-25 Pokaż
Kuźnik Jarosław oświadczenie majątkowe Kuźnik Jarosław 2017-04-25 Pokaż
Polok Dominika oświadczenie majątkowe Polok Dominika 2017-04-25 Pokaż
Kluba Joanna oświadczenie majątkowe Kluba Joanna 2017-04-25 Pokaż
Lampert Daniela oświadczenie majątkowe Lampert Daniela 2017-04-25 Pokaż
Tarabura Sabina oświadczenie majątkowe Tarabura Sabina 2017-04-24 Pokaż
Puzyno Danuta oświadczenie majątkowe Puzyno Danuta 2017-04-24 Pokaż
Musiał Izabela oświadczenie majątkowe Musiał Izabela 2017-04-24 Pokaż
Szymiczek Joanna oświadczenie majątkowe Szymiczek Joanna 2017-04-24 Pokaż
Bartosz Łukasz oświadczenie majątkowe Bartosz Łukasz 2017-04-24 Pokaż
Wolny Katarzyna oświadczenie majątkowe Wolny Katarzyna 2017-04-20 Pokaż
Czempiel Zofia oświadczenie majątkowe Czempiel Zofia 2017-04-20 Pokaż
Mazur Iwona oświadczenie majątkowe Mazur Iwona 2017-04-19 Pokaż
Lapczyk Piotr oświadczenie majątkowe Lapczyk Piotr 2017-04-19 Pokaż
Płaczek Iwona oświadczenie majątkowe Płaczek Iwona 2017-04-19 Pokaż
Figołuszka Alicja oświadczenie majątkowe Figołuszka Alicja 2017-04-19 Pokaż
Tkocz Barbara oświadczenie majątkowe Tkocz Barbara 2017-04-18 Pokaż
Raszczyk Beata oświadczenie majątkowe Raszczyk Beata 2017-04-18 Pokaż
Grzenik Urszula oświadczenie majątkowe Grzenik Urszula 2017-04-18 Pokaż
Wróbel Jerzy oświadczenie majątkowe Wróbel Jerzy 2017-04-18 Pokaż
Towarnicka-Karczewska Marzena oświadczenie majątkowe Towarnicka-Karczewska Marzena 2017-04-18 Pokaż
Gajda Sylwia oświadczenie majątkowe Gajda Sylwia 2017-04-13 Pokaż
Obońska Sylwia oświadczenie majątkowe Obońska Sylwia 2017-04-13 Pokaż
Rutkowska Sylwia oświadczenie majątkowe Rutkowska Sylwia 2017-04-13 Pokaż
Gawliczek Alicja oświadczenie majątkowe Gawliczek Alicja 2017-04-13 Pokaż
Werner Elżbieta oświadczenie majątkowe Werner Elżbieta 2017-04-13 Pokaż
Ziołko Małgorzata oświadczenie majątkowe Ziołko Małgorzata 2017-04-12 Pokaż
Grochla Joanna oświadczenie majątkowe Grochla Joanna 2017-04-11 Pokaż
Smrek Zuzanna oświadczenie majątkowe Smrek Zuzanna 2017-04-11 Pokaż
Kowalczyk Izabela oświadczenie majątkowe Kowalczyk Izabela 2017-04-10 Pokaż
Wieczorek Marek oświadczenie majątkowe Wieczorek Marek 2017-04-07 Pokaż
Nowak Grzegorz oświadczenie majątkowe Nowak Grzegorz 2017-04-03 Pokaż
Krajczewska Ilona oświadczenie majątkowe Krajczewska Ilona 2017-03-27 Pokaż
Mizioch Andrzej oświadczenie majątkowe Mizioch Andrzej 2017-03-23 Pokaż
Hawel Jacek oświadczenie majątkowe Hawel Jacek 2017-03-22 Pokaż
Paszenda Bogusław oświadczenie majątkowe Paszenda Bogusław 2017-03-07 Pokaż
Luks Iwona oświadczenie majątkowe Luks Iwona 2017-03-07 Pokaż
Lach-Musioł Hanna oświadczenie majątkowe Lach-Musioł Hanna 2017-03-02 Pokaż
Cioch Tomasz oświadczenie majątkowe Cioch Tomasz 2016-12-31 Pokaż
Krajczewska Ilona oświadczenie majątkowe Krajczewska Ilona 2016-10-11 Pokaż
Krasińska Inga oświadczenie majątkowe Krasińska Inga 2016-09-23 Pokaż
Werner Elżbieta oświadczenie majątkowe Werner Elżbieta 2016-09-13 Pokaż
Kołodziej Rafał oświadczenie majątkowe Kołodziej Rafał 2016-08-02 Pokaż
Skudrzyk Jan oświadczenie majątkowe Skudrzyk Jan 2016-07-01 Pokaż
Olczak Renata oświadczenie majątkowe Olczak Renata 2016-04-28 Pokaż
Lampert Daniela oświadczenie majątkowe Lampert Daniela 2016-04-28 Pokaż
Student Wojciech oświadczenie majątkowe Student Wojciech 2016-04-28 Pokaż
Cioch Tomasz oświadczenie majątkowe Cioch Tomasz 2016-04-28 Pokaż
Drążczyk Magdalena oświadczenie majątkowe Drążczyk Magdalena 2016-04-27 Pokaż
Wypchoł Mariola oświadczenie majątkowe Wypchoł Mariola 2016-04-27 Pokaż
Kaczor Izabela oświadczenie majątkowe Kaczor Izabela 2016-04-27 Pokaż
Matusiak Elżbieta oświadczenie majątkowe Matusiak Elżbieta 2016-04-27 Pokaż
Polok Dominika oświadczenie majątkowe Polok Dominika 2016-04-27 Pokaż
Zając Małgorzata oświadczenie majątkowe Zając Małgorzata 2016-04-27 Pokaż
Rutkowska Sylwia oświadczenie majątkowe Rutkowska Sylwia 2016-04-26 Pokaż
Obońska Sylwia oświadczenie majątkowe Obońska Sylwia 2016-04-26 Pokaż
Kluba Joanna oświadczenie majątkowe Kluba Joanna 2016-04-26 Pokaż
Figołuszka Alicja oświadczenie majątkowe Figołuszka Alicja 2016-04-26 Pokaż
Lach-Musioł Hanna oświadczenie majątkowe Lach - Musiol Hanna 2016-04-25 Pokaż
Tarabura Sabina oświadczenie majątkowe Tarabura Sabina 2016-04-25 Pokaż
Musiał Izabela oświadczenie majątkowe Musiał Izabla 2016-04-25 Pokaż
Tkocz Barbara oświadczenie majątkowe Tkocz Barbara 2016-04-25 Pokaż
Grzenik Urszula oświadczenie majątkowe Grzenik Urszula 2016-04-21 Pokaż
Gajda Sylwia oświadczenie majątkowe Gajda Sylwia 2016-04-21 Pokaż
Ziołko Małgorzata oświadczenie majątkowe Ziołko Małgorzata 2016-04-21 Pokaż
Raszczyk Beata oświadczenie majątkowe Raszczyk Beata 2016-04-20 Pokaż
Grochla Joanna oświadczenie majątkowe Grochla Joanna 2016-04-20 Pokaż
Kowalczyk Izabela oświadczenie majątkowe Kowalczyk Izabela 2016-04-20 Pokaż
Orzeł Janusz oświadczenie majątkowe Orzeł Janusz 2016-04-20 Pokaż
Wróbel Jerzy oświadczenie majątkowe Wróbel Jerzy 2016-04-19 Pokaż
Szymiczek Joanna oświadczenie majątkowe Szymiczek Joanna 2016-04-14 Pokaż
Skudrzyk Jan oświadczenie majątkowe Skudrzyk Jan 2016-04-14 Pokaż
Kuźnik Jarosław oświadczenie majątkowe - korekta Kuźnik Jarosław 2016-04-14 Pokaż
Kuźnik Jarosław oświadczenie majątkowe Kuźnik Jarosław 2016-04-14 Pokaż
Lapczyk Piotr oświadczenie majątkowe Lapczyk Piotr 2016-04-14 Pokaż
Mazur Iwona oświadczenie majątkowe Mazur Iwona 2016-04-14 Pokaż
Towarnicka-Karczewska Marzena oświadczenie majątkowe Towarnicka - Karczewska Marzena 2016-04-13 Pokaż
Luks Iwona oświadczenie majątkowe Luks Iwona 2016-04-12 Pokaż
Czempiel Zofia oświadczenie majątkowe Czempiel Zofia 2016-04-11 Pokaż
Puzyno Danuta oświadczenie majątkowe Puzyno Danuta 2016-04-11 Pokaż
Krasińska Inga oświadczenie majątkowe Krasińska Inga 2016-04-11 Pokaż
Bartosz Łukasz oświadczenie majątkowe Bartosz Łukasz 2016-04-11 Pokaż
Wieczorek Marek oświadczenie majątkowe Wieczorek Marek 2016-04-08 Pokaż
Płaczek Iwona oświadczenie majątkowe Płaczek Iwona 2016-04-06 Pokaż
Fojcik Katarzyna oświadczenie majątkowe Fojcik Katarzyna 2016-04-06 Pokaż
Nowak Grzegorz oświadczenie majątkowe Nowak Grzegorz 2016-04-05 Pokaż
Paszenda Bogusław oświadczenie majątkowe Paszenda Bogusław 2016-04-04 Pokaż
Lapczyk Katarzyna oświadczenie majątkowe Lapczyk Katarzyna 2016-03-31 Pokaż
Gawliczek Alicja oświadczenie majątkowe Gawliczek Alicja 2016-03-31 Pokaż
Koza Barbara oświadczenie majątkowe Koza Barbara 2016-03-31 Pokaż
Mizioch Andrzej oświadczenie majątkowe MIzioch Andrzej 2016-03-23 Pokaż
Smrek Zuzanna oświadczenie majątkowe Smrek Zuzanna 2016-03-21 Pokaż
Wilaszek Joanna oświadczenie majątkowe Wilaszek Joanna 2016-03-18 Pokaż
Hawel Jacek oświadczenie majątkowe Hawel Jacek 2016-03-03 Pokaż
Dublewska Elżbieta oświadczenie majątkowe Dublewska Elżbieta 2016-03-01 Pokaż
Ziętkiewicz Grażyna oświadczenie majątkowe Ziętkiewicz Grażyna 2016-02-10 Pokaż
Hoła Sławomir oświadczenie majątkowe Hoła Sławomir 2015-12-31 Pokaż
Paszek Marek oświadczenie majątkowe Paszek Marek 2015-12-31 Pokaż
Klimek Arkadiusz oświadczenie majątkowe Klimek Arkadiusz 2015-12-31 Pokaż
Jankowska-Korbel Iwona oświadczenie majątkowe Jankowska-Korbel Iwona 2015-12-31 Pokaż
Hoła Sławomir Korekta oświadczenia majątkowego Hoła Sławomir 2015-11-05 Pokaż
Kowalczyk Izabela Korekta oświadczenia majątkowego Kowalczyk Izabela 2015-11-04 Pokaż
Czempiel Zofia oświadczenie majątkowe Czempiel Zofia 2015-10-13 Pokaż
Raszczyk Beata oświadczenie majątkowe Beata Raszczyk 2015-09-18 Pokaż
Koza Barbara oświadczenie majątkowe Koza Barbara 2015-08-25 Pokaż
Matusiak Elżbieta oświadczenie majątkowe Matusiak Elżbieta 2015-04-29 Pokaż
Czempiel Zofia oświadczenie majątkowe Czempiel Zofia 2015-04-28 Pokaż
Lampert Daniela oświadczenie majątkowe Lampert Daniela 2015-04-28 Pokaż
Olczak Renata oświadczenie majątkowe Olczak Renata 2015-04-28 Pokaż
Kaczor Izabela oświadczenie majątkowe Kaczor Izabela 2015-04-28 Pokaż
Polok Dominika oświadczenie majątkowe Polok Dominika 2015-04-28 Pokaż
Dublewska Elżbieta oświadczenie majątkowe Dublewska Elżbieta 2015-04-27 Pokaż
Szymiczek Joanna oświadczenie majątkowe Szymiczek Joanna 2015-04-27 Pokaż
Gajda Sylwia oświadczenie majątkowe Gajda Sylwia 2015-04-27 Pokaż
Cioch Tomasz oświadczenie majątkowe Cioch Tomasz 2015-04-27 Pokaż
Drążczyk Magdalena oświadczenie majątkowe Drążczyk Magdalena 2015-04-27 Pokaż
Wypchoł Mariola oświadczenie majątkowe Wypchoł Mariola 2015-04-27 Pokaż
Grzenik Urszula oświadczenie majątkowe Grzenik Urszula 2015-04-27 Pokaż
Kluba Joanna oświadczenie majątkowe Kluba Joanna 2015-04-23 Pokaż
Gawliczek Alicja oświadczenie majątkowe Gawliczek Alicja 2015-04-23 Pokaż
Orzeł Janusz oświadczenie majątkowe Orzeł Janusz 2015-04-23 Pokaż
Musiał Izabela oświadczenie majątkowe Musiał Izabela 2015-04-23 Pokaż
Płaczek Iwona oświadczenie majątkowe Płaczek Iwona 2015-04-22 Pokaż
Rutkowska Sylwia oświadczenie majątkowe Rutkowska Sylwia 2015-04-22 Pokaż
Zając Małgorzata oświadczenie majątkowe Zając Małgorzata 2015-04-22 Pokaż
Lach-Musioł Hanna oświadczenie majątkowe Lach -Musioł Hanna 2015-04-22 Pokaż
Ziołko Małgorzata oświadczenie majątkowe Ziołko Małgorzata 2015-04-21 Pokaż
Wróbel Jerzy oświadczenie majątkowe Wróbel Jerzy 2015-04-21 Pokaż
Kowalczyk Izabela oświadczenie majątkowe Kowalczyk Izabela 2015-04-20 Pokaż
Figołuszka Alicja oświadczenie majątkowe Figołuszka Alicja 2015-04-20 Pokaż
Ziętkiewicz Grażyna oświadczenie majątkowe Ziętkiewicz Grażyna 2015-04-20 Pokaż
Grochla Joanna oświadczenie majątkowe Grochla Joanna 2015-04-16 Pokaż
Jankowska-Korbel Iwona oświadczenie majątkowe Jankowska - Korbel Iwona 2015-04-16 Pokaż
Nowak Grzegorz oświadczenie majątkowe Nowak Grzegorz 2015-04-14 Pokaż
Fojcik Katarzyna oświadczenie majątkowe Fojcik Katarzyna 2015-04-14 Pokaż
Tkocz Barbara oświadczenie majątkowe Tkocz Barbara 2015-04-13 Pokaż
Wieczorek Marek oświadczenie majątkowe Wieczorek Marek 2015-04-10 Pokaż
Lapczyk Katarzyna oświadczenie majątkowe Lapczyk Katarzyna 2015-04-09 Pokaż
Lapczyk Piotr oświadczenie majątkowe Lapczyk Piotr 2015-04-09 Pokaż
Mazur Iwona oświadczenie majątkowe Iwona Mazur 2015-04-09 Pokaż
Krasińska Inga oświadczenie majątkowe Krasińska Inga 2015-04-08 Pokaż
Kuźnik Jarosław oświadczenie majątkowe Kuźnik Jarosław 2015-04-08 Pokaż
Paszek Marek oświadczenie majątkowe Paszek Marek 2015-04-08 Pokaż
Hoła Sławomir oświadczenie majątkowe Hoła Sławomir 2015-04-01 Pokaż
Paszenda Bogusław oświadczenie majątkowe Paszenda Bogusław 2015-03-24 Pokaż
Hawel Jacek oświadczenie majątkowe Hawel Jacek 2015-03-18 Pokaż
Towarnicka-Karczewska Marzena oświadczenie majątkowe Towarnicka - Karczewska Marzena 2015-03-18 Pokaż
Smrek Zuzanna oświadczenie majątkowe Smrek Zuzanna 2015-03-16 Pokaż
Puzyno Danuta oświadczenie majątkowe Puzyno Danuta 2015-03-16 Pokaż
Mizioch Andrzej oświadczenie majątkowe Mizioch Andrzej 2015-03-09 Pokaż
Luks Iwona oświadczenie majątkowe Luks Iwona 2015-03-06 Pokaż
Obońska Sylwia oświadczenie majątkowe Obońska Sylwia 2015-03-06 Pokaż
Bartosz Łukasz oświadczenie majątkowe Łukasz Bartosz 2015-03-06 Pokaż
Student Wojciech oświadczenie majątkowe Student Wojciech 2015-03-02 Pokaż
Klimek Arkadiusz oświadczenie majątkowe Klimek Arkadiusz 2015-02-27 Pokaż
Skudrzyk Jan oświadczenie majątkowe Skudrzyk Jan 2015-02-23 Pokaż
Smrek Zuzanna korekta oświadczenia majątkowego Smrek Zuzanna 2014-09-15 Pokaż
Rutkowska Sylwia oświadczenie majątkowe Rutkowska Sylwia 2014-08-12 Pokaż
Obońska Sylwia oświadczenie majątkowe Obońska Sylwia 2014-08-12 Pokaż
Małgorzata Zając oświadczenie majątkowe Zając Małgorzata 2014-08-12 Pokaż
Puzyno Danuta oświadczenie majątkowe Puzyno Danuta 2014-08-12 Pokaż
Paszek Marek oświadczenie majątkowe Paszek Marek 2014-08-12 Pokaż
Musiał Izabela oświadczenie majątkowe Musiał Izabela 2014-08-12 Pokaż
Hoła Sławomir oświadczenie majątkowe Hoła Sławomir 2014-08-11 Pokaż
Płaczek Iwona oświadczenie majątkowe Płaczek Iwona 2014-08-06 Pokaż
Jankowska-Korbel Iwona oświadczenie majątkowe Jankowska-Korbel Iwona 2014-08-05 Pokaż
Smrek Zuzanna oświadczenie majątkowe Smrek Zuzanna 2014-08-05 Pokaż
Grochla Joanna oświadczenie majątkowe Grochla Joanna 2014-07-29 Pokaż
Maria Ziętek Oświadczenie majątkowe Maria Ziętek 2014-06-27 Pokaż
Czempiel Zofia oświadczenie majątkowe Zofia Czempiel 2014-06-16 Pokaż
Motyka Mateusz oświadczenie majątkowe Motyka Mateusz 2014-06-03 Pokaż
Koper Janusz Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-30 Pokaż
Gawliczek Alicja Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-29 Pokaż
Szymiczek Joanna Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-29 Pokaż
Drążczyk Magdalena Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-28 Pokaż
Polok Dominika Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-28 Pokaż
Gajda Sylwia Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-25 Pokaż
Grzenik Urszula Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-25 Pokaż
Figołuszka Alicja Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-24 Pokaż
Cioch Tomasz Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-24 Pokaż
Kuźnik Jarosław Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-24 Pokaż
Orzeł Janusz Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-24 Pokaż
Ziętkiewicz Grażyna Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-24 Pokaż
Ziołko Małgorzata Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-22 Pokaż
Kaczor Izabela Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-22 Pokaż
Wypchoł Mariola Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-18 Pokaż
Dublewska Elżbieta Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-17 Pokaż
Lampert Daniela Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-17 Pokaż
Kluba Joanna Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-16 Pokaż
Kowalczyk Izabela Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-16 Pokaż
Wróbel Jerzy Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-16 Pokaż
Krasińska Inga Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-15 Pokaż
Matusiak Elżbieta Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-15 Pokaż
Ziętek Maria Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-14 Pokaż
Tkocz Barbara Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-14 Pokaż
Lapczyk Piotr Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-08 Pokaż
Mizioch Andrzej Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-04 Pokaż
Skudrzyk Jan Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-03 Pokaż
Mazur Iwona Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-03 Pokaż
Motyka Mateusz Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-04-03 Pokaż
Nowak Grzegorz Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-03-31 Pokaż
Lapczyk Katarzyna Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-03-27 Pokaż
Towarnicka -Karczewska Marzena Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-03-26 Pokaż
Olczak Renata Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-03-25 Pokaż
Wieczorek Marek Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-03-17 Pokaż
Paszenda Bogusław Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-03-14 Pokaż
Fojcik Katarzyna Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-03-07 Pokaż
Luks Iwona Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-03-06 Pokaż
Lach-Musioł Hanna Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-03-06 Pokaż
Hawel Jacek Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2014-02-26 Pokaż
Janusz Koper Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-10-01 Pokaż
Ziołko Małgorzata Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-09-11 Pokaż
Koper Janusz Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-29 Pokaż
Wieczorek Marek Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-29 Pokaż
Orzeł Janusz Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-29 Pokaż
Kluba Joanna Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-26 Pokaż
Krasińska Inga Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-25 Pokaż
Gajda Sylwia Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-25 Pokaż
Wypchoł Mariola Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-25 Pokaż
Polok Dominika Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-25 Pokaż
Grzenik Urszula Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-25 Pokaż
Lampert Daniela Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-25 Pokaż
Cioch Tomasz Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-24 Pokaż
Lapczyk Piotr Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-24 Pokaż
Matusiak Elżbieta Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-24 Pokaż
Ziętek Maria Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-24 Pokaż
Dublewska Elżbieta Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-23 Pokaż
Figołuszka Alicja Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-19 Pokaż
Gawliczek Alicja Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-18 Pokaż
Motyka Mateusz Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-18 Pokaż
Kaczor Izabela Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-16 Pokaż
Nowak Grzegorz Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-15 Pokaż
Tkocz Barbara Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-15 Pokaż
Mazur Iwona Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-15 Pokaż
Wróbel Jerzy Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-12 Pokaż
Szymiczek Joanna Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-10 Pokaż
Ziętkiewicz Grażyna Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-09 Pokaż
Olczak Renata Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-08 Pokaż
Mizioch Andrzej Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-08 Pokaż
Lapczyk Katarzyna Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-04 Pokaż
Lach-Musioł Hanna Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-04-04 Pokaż
Skudrzyk Jan Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-03-27 Pokaż
Kowalczyk Izabela Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-03-26 Pokaż
Fojcik Katarzyna Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-03-26 Pokaż
Kuźnik Jarosław Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-03-21 Pokaż
Luks Iwona Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-03-19 Pokaż
Towarnicka-Karczewska Marzena Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-03-14 Pokaż
Hawel Jacek Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-03-14 Pokaż
Paszenda Bogusław Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-03-05 Pokaż
Drążczyk Magdalena Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-03-05 Pokaż
Wieczorek Marek Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-02-07 Pokaż
Wieczorek Marek Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-01-10 Pokaż
Gajda Sylwia Oświadczenia majątkowe - Pracownicy 2013-01-02 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 361958 Metryka
Redaktor: Anita Zynek (Referent IOD)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-03-26 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Jacek Hawel Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2020-03-26 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Sylwia Obońska Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2020-03-11 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Iwona Luks Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2020-03-09 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Andrzej Mizioch Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2020-03-05 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Zuzanna Smrek Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2020-02-27 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Renata Olczak Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2020-02-27 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Joanna Grochla Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2020-02-27 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Dariusz Skaba Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2020-02-25 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Joanna Grochla Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2020-02-19 Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe Beata Paulus_14.02 Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2020-02-19 Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe Beata Paulus_15.01 Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2020-02-19 Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe Grażyna Śmigowska_14.02 Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2020-02-19 Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe Grażyna Śmigowska_15.01 Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2020-02-19 Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe Elżbieta Matusiak Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2020-02-19 Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe Sebastian Witek Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2020-01-21 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Janusz Orzeł Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2019-12-12 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Sylwia Kania Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2019-11-07 Aktualizacja treści Anita Zynek (Referent IOD)
2019-11-07 Aktualizacja treści
2019-09-19 Opublikowano dokument: Korekta oświadczenia majątkowego Skaba Dariusz Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2019-09-03 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Tomasz Cioch Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2019-09-03 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Grażyna Podleśny Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2019-09-02 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Grażyna Podleśny Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2019-09-02 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Grażyna Podleśny Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2019-09-02 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Grażyna Podleśny Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2019-09-02 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Tomasz Cioch Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2019-09-02 Aktualizacja treści Anita Zynek (Referent IOD)
2019-09-02 Aktualizacja treści
2019-09-02 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Grażyna Podleśny.pdf Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2019-09-02 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Grażyna Podleśny.pdf Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2019-09-02 Aktualizacja treści Anita Zynek (Referent IOD)
2019-09-02 Aktualizacja treści
2019-09-02 Aktualizacja treści Anita Zynek (Referent IOD)
2019-09-02 Aktualizacja treści
2019-09-02 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Grażyna Podleśny Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2019-09-02 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Grażyna Podleśny.pdf Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2019-09-02 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Grażyna Podleśny Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2019-09-02 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Grażyna Podleśny Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2019-09-02 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Grażyna Podleśny.pdf Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2019-09-02 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Grażyna Podleśny.pdf Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2019-09-02 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Grażyna Podleśny.pdf Anita Zynek (Referent IOD) Pokaż
2019-05-22 Opublikowano dokument: korekta oświadczenia majątkowego Matusiak Elżbieta Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) Pokaż
2019-05-14 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Matusiak Elżbieta Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) Pokaż
2019-05-02 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Gawliczek Alicja Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) Pokaż
2019-04-29 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Kaczor Izabela Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) Pokaż
2019-04-26 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Dębowska Jagoda Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) Pokaż
2019-04-26 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Bonk Tadeusz Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) Pokaż
2019-04-26 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Grzenik Urszula Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) Pokaż
2019-04-26 Opublikowano dokument: oświadczenie majątkowe Kołodziej Rafał Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) Pokaż
2019-04-25 Opublikowano dokument: Oświadczenie majątkowe Kołodziej Ewa Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.