W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

 
Rejestr
Nazwa dokumentu Szczegóły
2023-239229 Rocznego planu zebrań Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia w 2024 r. oraz planu dyżurów radnych Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-08
Pokaż
2023-239162 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-08
Pokaż
2023-239018 informacja
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Starszy Inspektor PS-II) dnia 2023-12-08
Pokaż
2023-225088 powołania zespołu zadaniowego do spraw zagospodarowania tzw. „Strefy Juliusza”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-12-08
Pokaż
2023-238809 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2024 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2023-12-08
Pokaż
P2023.258799 protokół
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-08
Pokaż
P2023.258800 protokół
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-08
Pokaż
2023-232009 Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-12-08
Pokaż
2023-213415 lista obecności
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-08
Pokaż
P2023.258842 Chwałęcice
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-08
Pokaż
2023-225258 wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika doręczeń elektronicznych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-12-08
Pokaż
2023-238668 Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-07
Pokaż
2023-238116 Wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy na artykuły spożywcze stanowiące drobne wydatki związane z bieżącą działalnością Rady
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-07
Pokaż
2023-222680 Protokół nr LXXI z sesji Rady Miasta z dnia 2023-11-30
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-07
Pokaż
2023-222698 Protokół nr LXXI z sesji Rady Miasta z dnia 2023-11-30
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-07
Pokaż
2023-238464 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego o znaku OŚ.6220.7.2020 z dnia 06.12.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-12-07
Pokaż
2023-238336 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach znak GL.ZUZ.1.4210.453.2023.LZ z dnia 29 listopada 2023 r.
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-12-07
Pokaż
2023-218884 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-12-07
Pokaż
2023-218805 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-12-07
Pokaż
2023-238303 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach znak GL.ZUZ.1.4210.238.2023.DR z dnia 27 listopada 2023 r.
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-12-07
Pokaż
P2023.251415 Kamień
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-07
Pokaż
2023-238102 Zmiany uchwały Rady Dzielnicy odnośnie propozycji wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Rybnika dla Dzielnicy Golejów na 2023 rok
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-07
Pokaż
2023-238095 Planu posiedzeń Rady Dzielnicy Golejów na 2024 r.
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-07
Pokaż
2023-238075 Przyjęcia kalendarium zainicjowanych i współorganizowanych przez Radę imprez kulturalnych, sportowych , rekreacyjnych, uroczystości środowiskowych i innych na 2024 r.
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-07
Pokaż
2023-238079 Ustalenia planów działania Rady i rocznego planu posiedzeń Rady
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-07
Pokaż
P2023.258142 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy Boguszowice-Osiedle
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-07
Pokaż
P2023.258118 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-07
Pokaż
P2023.257664 Stanu zadłużenia z tytułu najmu gminnych lokali
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-07
Pokaż
P2023.257679 Przeznaczenia w budżecie miasta na 2024 r. środków na naprawy przy SP-35 i IV LO
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-07
Pokaż
2023-235878 Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Architektury, Referacie Planowania Przestrzennego
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-12-07
Pokaż
2023-236122 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-07
Pokaż
P2023.256942 Przejazdu/przejścia przez drogę regionalną na odcinku obecnego skrzyżowania z ul. Gruntową
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-07
Pokaż
P2023.256907 Zabudowy ekranów dźwiękochłonnych na ul. Górnośląskiej w Rybniku- Niedobczycach
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-07
Pokaż
2022-182332 MPZP 1 - rysunek planu miejscowego - obszar oznaczony symbolem MPZP 1 - 01 - geotif
Opublikował: Marzena Cofalik (Referent MPU) dnia 2023-12-06
Pokaż
2023-225164 zmiany zarządzenia 368/2022 z dnia 1 czerwca 2022r w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-12-06
Pokaż
2023-225041 zmiany Zarządzenia 662/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-12-06
Pokaż
2023-229447 Dostawa 2 szt. agregatów prądotwórczych
Opublikował: Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II) dnia 2023-12-06
Pokaż
2022-146021 MPZP 42 - rysunek planu miejscowego - ulica Kłokocińska - geotif - okres obowiązywania od 18.04.2023 r.
Opublikował: Marzena Cofalik (Referent MPU) dnia 2023-12-06
Pokaż
2022-180647 MPZP 24 - rysunek planu miejscowego - ulica Brzeziny Miejskie - geotif
Opublikował: Marzena Cofalik (Referent MPU) dnia 2023-12-06
Pokaż
2022-182258 MPZP 3 - rysunek planu miejscowego - obszar 1 - geotif
Opublikował: Marzena Cofalik (Referent MPU) dnia 2023-12-06
Pokaż
2022-182207 MPZP 7 - rysunek planu miejscowego - obszar oznaczony symbolem MPZP 7 - geotif - okres obowiązywania od 18.10.2023 r.
Opublikował: Marzena Cofalik (Referent MPU) dnia 2023-12-06
Pokaż
2023-236240 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-12-06
Pokaż
2023-227849 Dostawa wyposażenia magazynowego.
Opublikował: Joanna Mika (Młodszy Referent SKZ-II) dnia 2023-12-06
Pokaż
2023-236965 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach znak GL.ZUZ.1.4210.208.2023.LZ z dnia 27 listopada 2023 r.
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-12-06
Pokaż
2023-236921 Zaświadczenie o braku podstawo do wniesienia sprzeciwu dla instalacji radiokomunikacyjnej RYB7107B ul. Pod Lasem 70B w Rybniku dz. 874/12
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-12-06
Pokaż
2023-236912 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-06
Pokaż
P2023.256672 protokół
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-06
Pokaż
2023-236833 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy Golejów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-06
Pokaż
2023-236784 Organizacji "Spotkania Kolędowego Seniorów" i wydatkowania środków na ten cel
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-06
Pokaż
2023-236649 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-12-06
Pokaż
2023-236778 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-06
Pokaż
2023-234187 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-06
Pokaż
2023-236652 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-12-06
Pokaż
P2023.256850 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy Kamień
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-06
Pokaż
2022-182515 MPZP Zachód 2011 - rysunek planu miejscowego - obszar 01 - geotif
Opublikował: Marzena Cofalik (Referent MPU) dnia 2023-12-06
Pokaż
2023-228457 udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Na Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 48 lok.2, na powierzenie realizacji w 2024 roku zadania publicznego w obszarach: udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa jak również udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-12-05
Pokaż
2021-34750 Trwające procedury planistyczne dotyczące sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
Opublikował: Marcin Bernacki (Młodszy Referent MPU) dnia 2023-12-05
Pokaż
P2023.255894 protokół
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-222200 udzielenia Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 220/4, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-236540 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu przeprowadzenia dodatkowych polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Pod Bukiem”
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-228413 Obwieszczenie
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-228409 Obwieszczenie
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-222316 Obwieszczenie
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-200059 Obwieszczenie
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-227510 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-230959 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2022-180480 MPZP 28 - rysunek planu miejscowego - ulica Brzezińska - geotif
Opublikował: Marzena Cofalik (Referent MPU) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-166603 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-197291 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-165869 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-185738 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-236476 Postanowienie o podjęciu postępowania o znaku GM-I.6220.2.2023 z dnia 04.12.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-117370 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-167288 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-32624 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-192525 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-214934 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-183637 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-215218 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-214577 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-215496 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-120599 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-200484 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-209776 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-215687 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-215728 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-211107 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-196379 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-219601 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-215651 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-211988 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-172028 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-177071 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-224359 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-223718 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
P2023.256452 Grantów dla klubów sportowych.
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-236195 Informacja Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o znaku OŚ-II.6220.31.2023 z dnia 29.11.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-233672 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-236190 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o znaku OŚ-II.6220.31.2023 z dnia 29.11.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-221440 zmiany zarządzenia nr 684/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-213373 lista obecności
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
P2023.243085 Przystosowania, dla osób niepełnosprawnych, wejścia do Biura Obsługi Klientów Komunikacji Miejskiej w Rybniku - Plac Wolności 14
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-05
Pokaż
2022-182248 MPZP 20 - rysunek planu miejscowego - geotif - okres obowiązywania od 11.11.2022 r. do 19.12.2022 r.
Opublikował: Marzena Cofalik (Referent MPU) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-227579 nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-228581 udzielenia Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu „RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” z siedzibą w Warszawie przy ul. Braci Wagów 11 lok.158, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-12-05
Pokaż
2023-234349 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika dotyczące postępowania w spawie wydania decyzji ZRID "Rozbudowa ul. Kilińskiego w Rybniku, droga dojazdowa nr 180159 S"
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2023-12-04
Pokaż
P2023.253474 protokół
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-04
Pokaż
P2023.255588 Popielów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-04
Pokaż
P2023.255529 Zamysłów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-04
Pokaż
2023-227517 konsultacji projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych trzech pomników przyrody – dwóch zlokalizowanych na terenie użytku ekologicznego „Okrzeszyniec” i jednego znajdującego się w Parku nad Nacyną przy ul. Raciborskiej.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-12-04
Pokaż
2023-225184 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2023 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-12-04
Pokaż
2023-235136 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika w związku z przekazaniem akt sprawy dotyczącej negatywnego oddziaływania na środowisko spowodowanego przez eksploatację kotła grzewczego przy ul. Boguszowickiej 17C w Rybniku Prezydentowi Miasta Żory
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-12-04
Pokaż
2023-234945 Ogłoszenie o mieszkaniach do zasiedlenia w ramach najmu socjalnego lokalu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-12-04
Pokaż
2023-235004 Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-12-04
Pokaż
2021-83794 MPZP 49 - rysunek planu miejscowego - ulica Kowalczyka - geotif - okres obowiązywania od 18.04.2023 r.
Opublikował: Marzena Cofalik (Referent MPU) dnia 2023-12-04
Pokaż
2023-234279 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-12-01
Pokaż
2023-234307 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-12-01
Pokaż
2023-231366 Informacja Prezydenta Miasta o ważniejszych oficjalnych spotkaniach od 26 października do 30 listopada
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor MM) dnia 2023-12-01
Pokaż
2023-228369 zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy domowej
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-12-01
Pokaż
2023-230880 zmiany zarządzenia nr 718/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. promocji i budowania pozytywnego wizerunku pieczy zastępczej dla Miasta Rybnika na lata 2022 - 2024
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-12-01
Pokaż
2023-234227 Rezygnacji z stanowiska Sekretarz Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-01
Pokaż
2023-234212 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-01
Pokaż
2023-231707 Przeniesienia niewykorzystanych środków z uchwały 11/II/2023
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-12-01
Pokaż
2023-233423 Inspektor
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-12-01
Pokaż
2023-228147 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Strefowej przeprowadzonego dnia 23 listopada 2023 r.
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Specjalista M) dnia 2023-12-01
Pokaż
P2023.253800 Niewiadom
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-12-01
Pokaż
2023-230100 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Opublikował: Joanna Swadźba (Główny Specjalista M) dnia 2023-12-01
Pokaż
2023-233939 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków trwałych będących na stanie Rady Dzielnicy Grabownia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-30
Pokaż
2023-233938 Zmiany uchwały nr 13/VI/2023 Rady Dzielnicy Grabownia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-30
Pokaż
P2023.253471 Prac naprawczych oraz remontowych przeprowadzonych w rejonie rybnickiego rynku oraz deptaku
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-30
Pokaż
2023-223536 przyjęcia Planu wdrożeniowego "Strategii rozwoju Miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji." na 2023 rok.
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-30
Pokaż
2023-233331 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika w związku z przekazaniem akt sprawy dotyczącej negatywnego oddziaływania na środowisko spowodowanego przez eksploatację kotła grzewczego przy ul. Bronisława Czecha 99A w Rybniku Prezydentowi Miasta Żory
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-11-30
Pokaż
2023-233204 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika w związku z przekazaniem akt sprawy dotyczącej negatywnego oddziaływania na środowisko spowodowanego przez eksploatację kotła grzewczego przy ul. Brzezińskiej 3D w Rybniku Burmistrzowi Miasta Rydułtowy
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-11-30
Pokaż
2023-233170 Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wydaniu postanowienia administracyjnego z dnia 21 listopada 2023 r. o znaku SKO.OSW/41.9/691/2023/22961/AK o wyłączeniu Prezydenta Miasta Rybnika i wyznaczeniu innego organu do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko spowodowanego eksploatacją kotła grzewczego pod adresem ul. Brzezińskiej 3D w Rybniku.
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-11-30
Pokaż
2023-227267 udzielenia Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE z siedzibą w Żabiej Woli przy ul. Grodziska 13, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-30
Pokaż
2023-228715 wprowadzenia instrukcji organizacji i przeprowadzania szkoleń Pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-30
Pokaż
2023-231091 Wyniki naboru - Inspektor w Centrum Inwestycji, Referacie Zarządzania Inwestycjami
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-30
Pokaż
P2023.250038 protokół
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-30
Pokaż
P2023.252682 protokół
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-30
Pokaż
2023-233148 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach znak GL.ZUZ.1.4210.26.2023.IA z dnia 27 listopada 2023 r.
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-11-30
Pokaż
2023-231985 w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego:Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-30
Pokaż
2023-232208 zmiany zarządzenia nr 838/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego:Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz członków i opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-30
Pokaż
2023-232990 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-30
Pokaż
2023-232984 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-30
Pokaż
2023-232981 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-30
Pokaż
2023-232904 Wyniki konsultacji
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-30
Pokaż
2023-232900 Wyniki konsultacji
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-30
Pokaż
2023-232895 Wyniki konsultacji
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-30
Pokaż
2023-215509 zmiany zarządzenia nr 832/2023 z dnia 06 listopada 2023 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji:Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla rozbudowy ulicy Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka w Rybniku.
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-29
Pokaż
P2023.246974 Zawiadomienie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o wszczęciu postepowania administracyjnego i terminie przeprowadzenia oględzin
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-29
Pokaż
2023-232705 Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-29
Pokaż
2023-231462 Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-29
Pokaż
2023-229328 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania pozwoleniana na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa ul. Kornela Ujejskiego w Rybniku”
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-29
Pokaż
2023-228298 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania dot. "Budowy nowego bloku gazowo-parowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w Rybniku przy ul. Podmiejskiej
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-29
Pokaż
2022-182885 MPZP Rybnik 2005 - rysunek planu miejscowego - legenda
Opublikował: Marzena Cofalik (Referent MPU) dnia 2023-11-29
Pokaż
2023-232421 Organizacji wydarzenia o charakterze rekreacyjnym pn.: Spotkanie z Mikołajem dla dzieci z Dzielnicy Meksyk w dniu 9/12/2023 r. w ZSB w Rybniku
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-29
Pokaż
2023-232399 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-29
Pokaż
2023-232107 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.420.47.2023.AS3.16 z dnia 28.11.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-29
Pokaż
2023-228745 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-29
Pokaż
P2023.251405 Zebrzydowice
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-29
Pokaż
P2023.251440 Golejów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-29
Pokaż
2023-231712 Zmian w organizacji spotkania wigilijki dla członków Rady Dzielnicy
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28
Pokaż
2023-231711 Zmian w regulaminie pracy Rady Dzielnicy Wielopole ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zwoływania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Rady
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28
Pokaż
2023-231710 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28
Pokaż
2023-231709 Zmniejszenia kwoty na cele organizacji posiedzeń Rady i przeznaczenia ich na zakup sprzętu do biura
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28
Pokaż
2023-231706 Zmiany terminu organizacji spotkania wigilijki dla mieszkańców dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28
Pokaż
2023-231667 Petycja
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-28
Pokaż
2023-230119 Projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na 2024 r
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-11-28
Pokaż
P2023.250928 Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28
Pokaż
P2023.241054 Zaplanowania w budżecie na rok 2024 środków na położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. A. Krzywoń
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28
Pokaż
P2023.236223 Remontu nawierzchni drogi wraz z miejscami postojowymi położonymi między blokami o nr 64 i 66 przy ul. Raciborskiej
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28
Pokaż
2023-230998 Informacja o losowaniu - uzupełnienie składu Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-11-28
Pokaż
2023-228652 lista obecności
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28
Pokaż
2023-228668 lista obecności
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28
Pokaż
2023-228681 lista obecności
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28
Pokaż
2023-213071 lista obecności
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28
Pokaż
2023-228662 lista obecności
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28
Pokaż
2023-230859 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Inspektor M) dnia 2023-11-28
Pokaż
2023-230883 Korekta oświadczenia majątkowego
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-28
Pokaż
2023-228618 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-28
Pokaż
2022-182679 MPZP Śródmieście 2009 - rysunek planu miejscowego - geotif - okres obowiązywania od 06.01.2023 r. do 21.03.2023 r.
Opublikował: Marzena Cofalik (Referent MPU) dnia 2023-11-28
Pokaż
2023-229892 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-28
Pokaż
2023-207650 Protokół z przebiegu Komsji Konkursowej
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-28
Pokaż
2023-230498 rozstrzygnięcie konkursowe
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-11-27
Pokaż
2023-230354 Ogłoszenie o zamówieniu - podstawy do szybkiego montażu słupków drogowych
Opublikował: Krzysztof Soiński (Kierownik Referatu I-III) dnia 2023-11-27
Pokaż
2023-230341 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy GM-I.6220.23.2023 z dnia 27.11.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-27
Pokaż
2023-226556 Wyniki naboru - Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-27
Pokaż
2023-230258 Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składane w organie gminy.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-27
Pokaż
P2023.249728 Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-27
Pokaż
2023-228817 Inspektor
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-27
Pokaż
2023-224522 rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonach ulic Dożynkowej i Strzeleckiej (MPZP 69-4) – wyłożenie do publicznego wglądu od 11 października 2023 r. do 9 listopada 2023 r., zbieranie uwag do 23 listopada 2023 r.
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-27
Pokaż
2023-225173 rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Sportowej (MPZP 54-53) – wyłożenie do publicznego wglądu od 11 października 2023 r. do 9 listopada 2023 r., zbieranie uwag do 23 listopada 2023 r.
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-27
Pokaż
2023-224859 Formularz do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej - zadania publiczne pn . "Czyste powietrze"
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-27
Pokaż
2023-229422 Ogłoszenie mieszkań na najem socjalny lokalu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-11-27
Pokaż
2023-229477 Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-11-27
Pokaż
2017-4328 Zmiana przeznaczenia terenu (nieruchomości) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-27
Pokaż
2017-4326 Zmiana przeznaczenia terenu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-27
Pokaż
P2023.248963 Meksyk
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-27
Pokaż
2023-227764 Referent
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-24
Pokaż
2023-229020 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika w związku z przekazaniem akt sprawy dotyczącej negatywnego oddziaływania na środowisko spowodowanego przez eksploatację kotła grzewczego przy ul. Ofiar Terroru 15 w Rybniku Burmistrzowi Miasta Rydułtowy
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-11-24
Pokaż
2023-223022 zmiany zarządzenia 971/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 grudnia 2022 r.
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-24
Pokaż
2023-228872 Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach znak GL.RUZ.4210.173.2023.4.KS_TS z dnia 14 listopada 2023 r.
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-11-24
Pokaż
2023-228888 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-24
Pokaż
2023-228866 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT22105 RYBNIK WEST przy ul. Kilińskiego 26 w Rybniku operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-11-24
Pokaż
2023-228596 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych trzech pomników przyrody – dwóch zlokalizowanych na terenie użytku ekologicznego „Okrzeszyniec” i jednego znajdującego się w Parku nad Nacyną przy ul. Raciborskiej.
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-24
Pokaż
P2023.239973 Wymiany ogrodzenia i naprawy schodków prowadzących do Przedszkola nr 32
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-24
Pokaż
2023-223465 Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2023 r.
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Specjalista M) dnia 2023-11-24
Pokaż
2023-213321 lista obecności
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-24
Pokaż
2023-220587 powołania składu osobowego komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2024 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-24
Pokaż
2023-223701 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-24
Pokaż
2023-213018 lista obecności
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-23
Pokaż
P2023.235351 Ustawienia ławek na przystankach autobusowych obsługiwanych przez ZTZ na ul. Świerklańskiej
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-23
Pokaż
2023-228191 Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wydaniu postanowienia administracyjnego z dnia 20 listopada 2023 r. o znaku SKO.OSW/41.9/686/2023/22955/AK o wyłączeniu Prezydenta Miasta Rybnika i wyznaczeniu innego organu do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko spowodowanego eksploatacją kotła grzewczego pod adresem ul. Ofiar Terroru 15 w Rybniku.
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-11-23
Pokaż
2023-227820 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXV.7840.5.13.2023 z dnia 22.11.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-23
Pokaż
2023-225091 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Modernizacja boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rybniku, wraz z robotami towarzyszącymi - w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-23
Pokaż
2023-226758 w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji:Realizacja I etapu zamierzenia budowlanego pn. Zagospodarowanie terenu byłego boiska Parys - Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w formule "zaprojektuj i wybuduj”.
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-23
Pokaż
2023-227550 2023 r. (październik) - podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów
Opublikował: Katarzyna Seifert (Starszy Inspektor E-I) dnia 2023-11-23
Pokaż
2023-208625 ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Zagłoby 36
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Specjalista M) dnia 2023-11-23
Pokaż
2023-215060 ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Przemysłowej 14
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Specjalista M) dnia 2023-11-23
Pokaż
2023-213386 ogłoszenie II przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Prostej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Specjalista M) dnia 2023-11-23
Pokaż
2023-213588 ogłoszenie II przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Cedrowej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Specjalista M) dnia 2023-11-23
Pokaż
2023-218128 konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-23
Pokaż
2023-226880 Oferta realizacji zadania publicznego pn. Zwierzęta niczyje - w imieniu tych, o których nikt nie pamięta
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-22
Pokaż
2023-218604 Specjalista
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-22
Pokaż
2023-183624 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-22
Pokaż
2023-182584 oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-22
Pokaż
P2023.246373 Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-22
Pokaż
2023-222607 ustalenia wymiaru czasu pracy w 2024 roku
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-22
Pokaż
2023-226364 ustalenia wymiaru czasu pracy w 2024 r.
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-22
Pokaż
P2023.243592 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 520, 1084/519, 1086/570, 2121/570, 2660/570, 4005/570, 4748/5701, 4749/570, 4750/570, 4751/570, 4752/570, 4753/570, 4754/570, 4755/570, 4757/570, 4761/519, 4762/519, 5603/570 w obrębie ewidencyjnym Popielów
Opublikował: Monika Dubiel (Podinspektor G-I) dnia 2023-11-22
Pokaż
2023-223197 MPZP 54-53 - rysunek planu miejscowego - ulica Sportowa - geotif
Opublikował: Jarosław Kotas (Podinspektor MPU) dnia 2023-11-22
Pokaż
2023-213405 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22
Pokaż
2023-223218 MPZP 69-4 rysunek planu miejscowego - ulica Dożynkowa - geotif
Opublikował: Magdalena Dziewior (Inspektor MPU) dnia 2023-11-22
Pokaż
2023-223068 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Opublikował: Joanna Swadźba (Główny Specjalista M) dnia 2023-11-22
Pokaż
2023-226438 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.420.47.2023.AS3.14 z dnia 21.11.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-22
Pokaż
P2023.246065 Orzepowice
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-22
Pokaż
2023-226378 Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach znak. GL.RUZ.4210.180.2023.3.AK z dnia 8 listopada 2023 r.
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-11-22
Pokaż
2023-223631 Wyniki naboru - Sprzątaczka w Wydziale Technicznym, Referacie Gospodarczym (3/4 etatu) - 2 stanowiska
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-22
Pokaż
2023-219388 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-22
Pokaż
2023-222540 w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego:Dokończenie budowy hospicjum stacjonarnego w Rybniku przy ul. Barbórki
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-11-22
Pokaż
2023-222271 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych trzech pomników przyrody – dwóch zlokalizowanych na terenie użytku ekologicznego „Okrzeszyniec” i jednego znajdującego się w Parku nad Nacyną przy ul. Raciborskiej.
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-22
Pokaż
2023-213254 lista obecności
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-22
Pokaż
2023-225859 zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne -stacja bazowa RYB7107B w Rybniku pod Lasem dz. nr 874/12
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-11-21
Pokaż
2023-225775 Informacja o zebranym materiale dowodowym, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - GM-I.6220.19.2023
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-21
Pokaż
2023-225750 Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Kampania na rzecz ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom nieletnim w okresie sylwestrowo- karnawałowym pn. "Procenty tylko na dowód - to takie proste"
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-21
Pokaż
2023-225664 Informacja o zebranym materiale dowodowym, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - GM-I.6220.16.2023
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-21
Pokaż
2023-225572 Wydatkowania środków finansowych na organizację imprezy integracyjnej "Mikołaja" dla dzieci dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-21
Pokaż
2023-225562 Wydatkowania środków finansowych na organizację imprezy integracyjnej i poczęstunku dla Seniorów dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-21
Pokaż
2023-225510 Petycja
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-21
Pokaż
2023-225499 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pn.:"Dzień Seniora" - zaproszenia
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-21
Pokaż
2023-225497 Zakupu namiotu
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-21
Pokaż
2023-225482 Zakupu zestawu ławek i stołu
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-21
Pokaż
2023-225479 Informacja o zebranym materiale dowodowym, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - GM-I.6220.8.2023
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-21
Pokaż
2023-225388 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego o znaku OŚ.6220.7.2020 z dnia 20.11.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-21
Pokaż
2023-225044 Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie miasta Rybnika
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2023-11-21
Pokaż
P2023.236037 Korekta oświadczenia majątkowego
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-21
Pokaż
P2023.244581 protokół
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-21
Pokaż
P2023.244579 Grabownia
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-21
Pokaż
P2023.244543 Chwałowice
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-21
Pokaż
2023-213225 lista obecności
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-21
Pokaż
2023-224751 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu przeprowadzenia dodatkowego polowania zbiorowego organizowanego przez Koło Łowieckie „Pod Bukiem” - dot. sezonu 2023/2024
Opublikował: Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor GM-I) dnia 2023-11-21
Pokaż
2023-223207 MPZP 54-3 - rysunek planu miejscowego - ulica Ludwika Zamenhofa - geotif
Opublikował: Jarosław Kotas (Podinspektor MPU) dnia 2023-11-21
Pokaż
2023-213940 wprowadzenia „Planu Akcji Jodowej – dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Miasta Rybnika”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-20
Pokaż
2023-224299 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-20
Pokaż
2023-224288 Wydatkowania środków finansowych na zakup warnika do wody
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-20
Pokaż
2023-213821 wynik konsultacji
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-20
Pokaż
2023-223940 Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-11-20
Pokaż
P2023.243450 Ochojec
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-20
Pokaż
2023-222980 Konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-220729 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2023 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-219476 ustalenia wysokości stawek czynszów dzierżawnego i najmu gruntów gminnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-223436 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 1805 (35683N!) RYBNIK_BOGUSZOWICE (KRY_RYBNIK_KOLOKOCINSKA) – operatora Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie położonej przy ul. Kłokocińskiej 51 w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-222495 Inspektor
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-219553 ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego i najmu gruntów Skarbu Państwa
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-210431 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2024 - 2026 zadania publicznego pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-210433 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn.: Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-212520 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-210536 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-211034 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-210908 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-62460 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-221029 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-182580 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-221022 oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-223286 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach znak GL.ZUZ.1.4210.81.2023.KSP z dnia 13 listopada 2023 r.
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-214247 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-223270 Petycja
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-223227 Petycja
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-223055 Organizacji wydarzenia związanego z dniem Świętego Mikołaja w dniu 06.12.2023 roku
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-17
Pokaż
P2023.242691 Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-223027 Realizacji zadania "Spotkanie noworoczne dla mieszkańców dzielnicy", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-222941 Realizacji zadania "Wigilia dla Samotnych - spotkanie integracyjne", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-222973 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica Kogucia
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-222929 Zmiany uchwały Rady Dzielnicy odnośnie propozycji wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Rybnika dla Dzielnicy Golejów na 2023 rok
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-222410 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica Marysieńki Sobieskiej
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-215788 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Starszy Inspektor M) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-222884 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XVII/47/79 Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku z dnia 28 grudnia 1979 roku w sprawie: nadania nazw nowym ulicom
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-17
Pokaż
2023-222163 Inspektor
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-210658 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-210723 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-211270 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-213232 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-215264 konsultacji projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych trzech pomników przyrody – dwóch zlokalizowanych na terenie użytku ekologicznego „Okrzeszyniec” i jednego znajdującego się w Parku nad Nacyną przy ul. Raciborskiej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-216742 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwała Nr XVII/47/79 Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku z dnia 28 grudnia 1979 roku w sprawie: nadania nazw nowym ulicom
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-120881 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica Kogucia
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-206323 ogłoszenia konkursu na realizację w 2024 roku zadania własnego obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-221941 Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn. Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-215386 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica Marysieńki Sobieskiej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-222393 Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach znak GL.RUZ.4210.137.2023.4.PM/TS z dnia 8 listopada 2023 r.
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-222239 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach sygn. akt WOOS.420.47.2023 z dnia 15.11.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-219979 Wyniki naboru - Inspektor w Centrum Inwestycji, Referacie Zarządzania Inwestycjami
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-16
Pokaż
P2023.241021 Oferta realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet 25.11 "Za Ścianą".
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-219742 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Justyna Jaros (Specjalista GM-V) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-221989 Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (40 miejsc)
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-221971 Wyboru zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków będących na stanie Rady Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-221889 Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach
Opublikował: Bogusława Tyma (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-221854 Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Opublikował: Bogusława Tyma (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-221829 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych kobiet z terenu Miasta Rybnika (15 miejsc)
Opublikował: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-221815 Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (10 miejsc)
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-221799 Konkurs na realizację w 2024 r. zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-221763 Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (30 miejsc)
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-221709 Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2024 - 2026 zadania publicznego pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-221731 Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (47 miejsc)
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-221463 Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego, pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-213058 Klauzula informacyjna - zastrzeżenia numeru PESEL
Opublikował: Andrzej Mizioch (Naczelnik Wydziału SO) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-221594 Harmonogram konkursu
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2023-11-16
Pokaż
2023-208234 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-15
Pokaż
2023-220007 projektów uchwał Rady Miasta Rybnika w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetowej na 2024 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-15
Pokaż
2023-221290 Projekt budżetu Miasta Rybnika na 2024 rok wraz z materiałami informacyjnymi oraz WPF
Opublikował: Tomasz Strączek (Inspektor Fn) dnia 2023-11-15
Pokaż
2023-218456 Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-15
Pokaż
2023-221015 planowany pomiar pola elektromagnetycznego przy ul. Pod Lasem w Rybniku
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-11-15
Pokaż
P2023.240586 Zamysłów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15
Pokaż
2023-220977 Wynik konsultacji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2023-11-15
Pokaż
2023-220955 Wynik konsultacji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2023-11-15
Pokaż
2023-220953 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-15
Pokaż
2023-220803 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska sygn. akt WOOS.420.47.2023.AS3.8 z dnia 14.11.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-15
Pokaż
W2023.58781 Meksyk
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-15
Pokaż
2023-220246 Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach znak GL.RUZ.4211.4.2023.3.KS/TS z dnia 6 listopada 2023 r.
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-11-14
Pokaż
2023-212926 ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2024 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-14
Pokaż
2023-216468 Wyniki naboru - Samodzielny Referent w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-14
Pokaż
2023-216139 Wyniki naboru - Samodzielny Referent w Wydziale Podatków, Referacie Rachunkowości Podatkowej, Windykacji i Egzekucji Administracyjnej
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-14
Pokaż
2023-219423 Wystąpienie o opinię do PGW Wody Polskie w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GM-I.6220.23.2023
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-14
Pokaż
2023-219419 Wystąpienie o opinię do PPIS w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GM-I.6220.23.2023
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-14
Pokaż
2023-219418 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GM-I.6220.23.2023
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-14
Pokaż
2023-219416 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o znaku GM-I.6220.23.2023
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-14
Pokaż
2023-219275 Odwiedzin mieszkańców Kamienia przebywających w MDPS
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-219271 Organizacji "Mikołaja"
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-219260 Organizacji spotkania okolicznościowego z klubem sportowym TKKF "Jedność Grabownia-Golejów" i OSP Grabownia
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-13
Pokaż
2017-102746 Uchwała.pdf
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-12947 5462
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-122025 7468
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-176363 7470
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-176437 7471
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-177578 7466
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-177875 7467
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-176844 7469
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-196765 8366
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-164768 8368
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-189869 8367
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-218647 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFVIIIa.7570.18.88.2016 z dnia 13.11.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-218417 Ogłoszenie o mieszkaniu do zasiedlenia w ramach najmu socjalnego lokalu dla osób umieszczonych na liście rocznej - ul. Śląska 25A/10
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-218453 Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-218532 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1032D przy ul. Jastrzębska 12 Rybnik
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-218359 Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym pt. "Spotkanie opłatkowe" - w sali OSP-Popielów ul. G. Zapolskiej 1 - 16.12.2023 - zakup poczęstunku
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-218347 Współorganizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym pt. "Mikołajki" - w sali gimnastycznej ul. Kręta Radziejów - 07.12.2023 - zakup poczęstunku
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-13
Pokaż
2023-218114 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOŚ.420.39.2023.KM.3 z dnia 08.11.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-10
Pokaż
2023-210022 przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-10
Pokaż
2023-210031 przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-10
Pokaż
2023-210038 przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-10
Pokaż
2023-202134 powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-10
Pokaż
2023-190336 ustalenia zasad aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Rybnika w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-10
Pokaż
2023-212270 zmiany zarządzenia 986/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2023 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu z późn. zm.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-10
Pokaż
P2023.236366 protokół
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-09
Pokaż
2023-217226 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-09
Pokaż
P2023.227830 protokół
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-09
Pokaż
P2023.232574 protokół
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-09
Pokaż
P2023.232569 protokół
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-09
Pokaż
2023-210954 wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego jednostki budżetowej Rybnickie Służby Komunalne w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-09
Pokaż
2023-215315 zmiany zarządzenia nr 799/2023 z dnia 19 października 2023 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-09
Pokaż
2023-214127 zmiany Zarządzenia Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 marca 2023r. w sprawie określenia sposobu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-09
Pokaż
P2023.203805 Budowy zjazdu z autostrady A1 w kierunku drogi regionalnej do miasta Rybnika i zjeździe na autostradę w kierunku Republiki Czeskiej
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-09
Pokaż
2023-216187 Organizacji Spotkania Opłatkowego z Klubem Seniorów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-09
Pokaż
2023-216176 Organizacji Spotkania Mikołajkowego dla dzieci z Grabowni
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-09
Pokaż
2023-215639 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.496.2022.LZ z dnia 2 listopada 2023 r.
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-11-08
Pokaż
2023-215593 Współorganizacji "Biesiady Śląskiej" i wydatkowania środków na ten cel
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-08
Pokaż
2023-215582 Organizacji "Mikołaja dla dzieci z dzielnicy" i wydatkowania środków na ten cel
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-08
Pokaż
2023-215489 Zgłoszenie instalacji stacji bazowej RYB7108A ul. Przemysłowa dz. 2176/231 operatora P4 Sp. z o.o. Do P4 Sp. z o.o.
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-11-08
Pokaż
2023-210485 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-08
Pokaż
2023-206589 zbycia i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-08
Pokaż
2023-215248 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-08
Pokaż
2023-213629 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz członków i opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-08
Pokaż
2023-202559 Publikacja ogłoszeń w prasie na 2024 r.
Opublikował: Monika Mirowska-Żak (Główny Specjalista M) dnia 2023-11-08
Pokaż
2023-214826 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Rybnika
Opublikował: Agnieszka Siedlaczek (Inspektor R) dnia 2023-11-07
Pokaż
2023-211514 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-07
Pokaż
2023-214572 Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2030 roku
Opublikował: Agnieszka Siedlaczek (Inspektor R) dnia 2023-11-07
Pokaż
2023-211287 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2030 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-07
Pokaż
2023-210293 oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-07
Pokaż
2023-209898 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-07
Pokaż
2023-209895 oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-11-07
Pokaż
P2023.225498 Wyznaczenia firmie XBEST działającej w dzielnicy Orzepowice terminu na likwidację magazynu akcesoriów światłowodowych - zgodnie z wyrokiem NSA
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-07
Pokaż
2023-208149 konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2024 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-07
Pokaż
2023-208293 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-07
Pokaż
2023-94875 wprowadzenia zasad i trybu przygotowywania zarządzeń Prezydenta Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-07
Pokaż
2023-207708 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-07
Pokaż
2023-213971 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-07
Pokaż
2023-213961 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-07
Pokaż
2023-210005 dopuszczenia możliwości bezpłatnego przejazdu liniami publicznego transportu zbiorowego organizowanymi przez Miasto Rybnik harcerzy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Ziemi Rybnickiej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-07
Pokaż
2023-212138 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla rozbudowy ulicy Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-07
Pokaż
2023-199557 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Inspektor M) dnia 2023-11-07
Pokaż
P2023.221591 Wykonania kanalizacji w dzielnicy Grabownia
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-06
Pokaż
2023-213480 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.15.2023 z dnia 03.11.2023 r. w sprawie przedsięwzięcia na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (decyzja)
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-06
Pokaż
2023-213469 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.15.2023 z dnia 03.11.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-06
Pokaż
2023-213424 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.12.2023 z dnia 03.11.2023 r. w sprawie przedsięwzięcia na wniosek Shell Polska Sp. z o.o.(decyzja)
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-06
Pokaż
2023-212013 Podinspektor
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-06
Pokaż
2023-213402 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.12.2023 z dnia 03.11.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2023-11-06
Pokaż
2023-212111 konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-06
Pokaż
2023-213026 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory sygn. akt IS-ROS.6220.32.2023.KŁ z dnia 02.11.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-11-06
Pokaż
2023-209904 Korekta oświadczenia majątkowego
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-06
Pokaż
2023-212752 Uzasadnienie wysokości wynagrodzenia - Prezes (2)
Opublikował: Dorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ-I) dnia 2023-11-06
Pokaż
2023-212757 Uzasadnienie wysokości wynagrodzenia - Wiceprezes
Opublikował: Dorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ-I) dnia 2023-11-06
Pokaż
2023-212026 Ogłoszenie o mieszkaniach do zasiedlenia
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-11-06
Pokaż
2023-212165 Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-11-06
Pokaż
2023-212720 Realizacji zadania "Dzielnicowe obchody Narodowego Święta Niepodległości", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Golejów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-06
Pokaż
P2023.230682 Zamysłów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-06
Pokaż
P2023.230656 Golejów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-06
Pokaż
2023-202633 Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi łączącej ulice Orkana - Olszycka w Rybniku"
Opublikował: Beata Piwowar (Starszy Inspektor Ar-II) dnia 2023-11-03
Pokaż
2023-202632 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2024 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-03
Pokaż
2016-77268 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03
Pokaż
2016-77251 Zgłoszenie rozbiórki budynku, obiektów lub urządzeń budowlanych
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03
Pokaż
2016-77266 Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03
Pokaż
2016-77272 Wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03
Pokaż
2017-4642 Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03
Pokaż
2017-4645 Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03
Pokaż
2017-4643 Wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu napojów alkoholowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03
Pokaż
2023-212254 Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2023-11-03
Pokaż
2017-4641 Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03
Pokaż
2017-4637 Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03
Pokaż
2017-4639 Wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03
Pokaż
2016-76829 Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03
Pokaż
2016-77239 Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03
Pokaż
2023-212268 Korekta oświadczenia majątkowego
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-03
Pokaż
2016-76834 Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-11-03
Pokaż
2023-12953 5463
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-11-03
Pokaż
2023-211961 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-03
Pokaż
2023-186055 wytycznych co do sposobu wykonywania uchwały nr 1185/LXIX/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania przedsiębiorczości w Rybniku na lata 2023 – 2027
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-11-02
Pokaż
P2023.229758 Kamień
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-02
Pokaż
2023-201995 Zakup karmy dla kotów wolno żyjących
Opublikował: Justyna Jaros (Specjalista GM-V) dnia 2023-11-02
Pokaż
2023-211573 Poparcia inicjatywy mieszkańców w sprawie powstania miejsca integracji przy zbiorniku wodnym "Tama".
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-02
Pokaż
2023-210523 Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2024 roku zadania publicznego pn. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-11-02
Pokaż
2023-211422 Organizacji spotkania wigilijki dla członków Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-02
Pokaż
2023-211413 Organizacji spotkania wigilijki dla mieszkańców dzielnicy Wielopole
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-02
Pokaż
2023-211407 Organizacji spotkania ze św. Mikołajem
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-02
Pokaż
2023-211399 Organizacji spotkania barbórkowego
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-02
Pokaż
2023-211382 Organizacji turnieju skata sportowego
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-02
Pokaż
2023-211333 Organizacji zabawy andrzejkowej w dniu 18.11.2023
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-02
Pokaż
2023-199633 Meksyk
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-02
Pokaż
2023-204894 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-02
Pokaż
2023-198016 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-02
Pokaż
2023-208544 Wyniki naboru - Inspektor w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-11-02
Pokaż
2023-198142 Protokół nr LXX z sesji Rady Miasta z dnia 2023-10-26
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-11-02
Pokaż
2023-198137 Protokół nr LXX z sesji Rady Miasta z dnia 2023-10-26
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-11-02
Pokaż
P2023.228688 Zebrzydowice
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-11-02
Pokaż
P2023.228413 Grabownia
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-210259 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach znak GL.ZUZ.1.4217.25.2023.KBK z dnia 23 października 2023 r.
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-203294 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-202109 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-177207 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-165273 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-190358 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-161042 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-180016 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-187496 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-210189 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.420.47.2023.AS3.2 z dnia 30 października 2023 r.
Opublikował: Karolina Pierchała (Podinspektor GM-I) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-194257 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-169794 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-54917 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-10105 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-193142 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-187028 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-173219 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-90418 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-173070 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-171115 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-197519 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-194965 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-200742 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-205530 Korekta oświadczenia majątkowego
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-205505 Korekta oświadczenia majątkowego
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-208803 Sprzątaczka
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-208002 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2024 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-181644 określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z wykazem ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-203420 udzielenia Stowarzyszeniu Strefa WzW, wolnych z wyboru, z siedzibą w Rybniku przy ul. Sosnowej 7, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-10-31
Pokaż
P2023.226462 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 1333/54 z działkami 2321/53, 1458/90 w obrębie ewidencyjnym Popielów
Opublikował: Monika Dubiel (Podinspektor G-I) dnia 2023-10-31
Pokaż
P2023.226464 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr2868/521 z działkami 2877/529, 2876/529, 518, 519, 517, 2866/521, 2869/521, 2655/521 w obrębie ewidencyjnym Popielów
Opublikował: Monika Dubiel (Podinspektor G-I) dnia 2023-10-31
Pokaż
P2023.227771 Orzepowice
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-209548 Organizacji spotkania wigilijnego dla członków Rady Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-209519 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1522A operatora P4 Sp. z o.o. położonej przy ul. Brzezińskiej 8a, 44-203 Rybnik
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
P2023.227708 Chwałęcice
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-10-31
Pokaż
2023-209254 Informacja o udzielonych w III kwartale 2023 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny
Opublikował: Piotr Wawoczny (Podinspektor Fn) dnia 2023-10-31
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 13634468 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorskaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwaniaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treściNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treściNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)