W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

 
Rejestr
Nazwa dokumentu Szczegóły
2022-169210 Młodszy Referent
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-169780 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-169833 oferta na realizację zadania pn. Pomoc psychologiczna dla ofiar wypadków samochodowych przez pijanych kierowców
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-169800 PB_PZT
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-07
Pokaż
P2022.230856 Wymiany sygnalizacji ostrzegawczej na świetlną na przejściu dla prieszych przy ul. 1 Maja
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-07
Pokaż
P2022.230756 Publikacji postów w portalu społecznościowym oraz informacji w serwisie rybnik.eu
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-169588 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-168205 poprawiona mapa nr 12
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-167871 zmodyfikowany formularz oferty - zał. nr 1 do SWZ
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-161422 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-168882 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-169378 MPZP 54-27 - rysunek planu miejscowego - Geotiff
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-169544 MPZP 54-40 - rysunek planu miejscowego - Geotiff
Opublikował: Joanna Beracz (Główny Specjalista MPU) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-169471 Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.224.2022.AD z dnia 20.09.2022 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-169462 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.380.2022.KBK z dnia 03.10.2022 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-169395 Identyfikator i link do postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-169448 Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.717.2021.KP z dnia 30.09.2022 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-169381 Edytowalna wersja formularza JEDZ
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-159673 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-159674 Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy i rozbudowy ulicy Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków)
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-155720 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2022-10-07
Pokaż
2022-168664 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-06
Pokaż
2022-168666 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-06
Pokaż
2022-60253 oświadczenie majątkowe Sabina Machulec
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-10-06
Pokaż
P2022.213720 Budowy miejsc postojowych w okolicy predszkola nr 43 oraz parkingu wraz z infrastrukturą drogową przy przedszkolu nr 41
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-10-06
Pokaż
P2022.213715 Rozbudowy ul. Budowlnaych z uwzględnieniem infrastruktury pieszej i rowerowej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-10-06
Pokaż
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-06
Pokaż
2022-162395 organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia pożarniczego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta Rybnika z zakresu ratownictwa technicznego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-06
Pokaż
2022-167397 zmiany zarządzenia nr 502/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2023 rok i wieloletnią prognozą finansową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-06
Pokaż
P2022.225010 Przejęcia przez miasto działek bocznego odcinka ul. Rudzkiej
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06
Pokaż
P2022.228884 Oświetlenia parku "Kozie Góry"
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06
Pokaż
2022-165609 Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestora
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2022-10-06
Pokaż
2022-167318 zmiany zarządzenia nr 376/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-06
Pokaż
2022-151894 6138
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06
Pokaż
P2022.221864 Stanu nawierzchni ul. Chodkiewicza
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06
Pokaż
P2022.224935 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-10-06
Pokaż
2022-166638 zmiany zarządzenia nr 736/2022 z dnia 22 września 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-06
Pokaż
2022-166939 zmiany zarządzenia nr 624/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-06
Pokaż
2022-166661 zmiany zarządzenia nr 665/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-06
Pokaż
2022-163540 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-163537 Remont łazienki w pomieszczeniu socjalnym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-168114 przedmiar robót
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-126951
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-163543 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05
Pokaż
P2022.222488 Oferta realizacji zadania publicznego FUNDACJA MÓJ LAS pn. Projekt posadzenia 1000 drzew w rejonie Okrzeszyniec
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-167205 MPZP 54-31 - rysunek planu miejscowego - legenda
Opublikował: Jarosław Kotas (Podinspektor MPU) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-145097 przygotowania organizacji i przeprowadzenia miejskiego, jednoszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „Rybnik - 2022”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-168010 Pismo o zebranym materiale dowodowym, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez Miasto Rybnik - GM-I.6220.8.2022
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-167936 Ogłoszenie zmian dodatkowych lub informacji
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-162563 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-163958 udzielenia Fundacji DOBROstka z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 41a/1, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-05
Pokaż
P2022.228448 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 212/60 z działkami: 646/88, 771/50 oraz działki 51 w obrębie ewidencyjnym Kamień
Opublikował: Monika Dubiel (Podinspektor G-I) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-167691 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-166309 zmiany zarządzenia nr 752/2022 z dnia 29 września 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-157767 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-167588 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-167519 Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Gotartowickiej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2022-10-05
Pokaż
2017-5853 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opublikował: Monika Wiechoczek (Młodszy Referent Ad-III) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-167384 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.22.2022 z dnia 04.10.2022 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-167308 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku, ul. Józefa Szafranka 7, 44-¬200 Rybnik
Opublikował: Kamila Niebrzydowska (Starszy Specjalista E-I) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-167314 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-05
Pokaż
2016-125210 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Opublikował: Monika Wiechoczek (Młodszy Referent Ad-III) dnia 2022-10-05
Pokaż
2016-125208 Deklaracja na podatek od nieruchomości
Opublikował: Monika Wiechoczek (Młodszy Referent Ad-III) dnia 2022-10-05
Pokaż
2017-5130 Deklaracja na podatek od środków transportowych
Opublikował: Monika Wiechoczek (Młodszy Referent Ad-III) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-161523 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę od 5.10-26.10
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Inspektor M) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-161081 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Opublikował: Joanna Swadźba (Główny Specjalista M) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-160651 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Opublikował: Joanna Swadźba (Główny Specjalista M) dnia 2022-10-05
Pokaż
2022-166731 Konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz podatku od środków transportowych na 2023 rok
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-10-04
Pokaż
P2022.217046 Wydzielenia i sklasyfikowania drogi publicznej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-10-04
Pokaż
P2022.224052 Uproszczona oferta Klubu Sportowego "Rymer" Rybnik na realizację zadania publicznego pn. Spełniamy piłkarskie marzenia.
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-10-04
Pokaż
2022-124343 zmiany zarządzenia nr 592/2022 z dnia 26 lipca 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-04
Pokaż
2022-157044 konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz podatku od środków transportowych na 2023 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-04
Pokaż
2021-34750 Trwające procedury planistyczne dotyczące sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-10-04
Pokaż
2022-166956 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-04
Pokaż
2022-165059 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-10-04
Pokaż
2022-164876 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-10-04
Pokaż
2022-164641 oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-10-04
Pokaż
2022-142295 Identyfikator i link do postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-04
Pokaż
2022-164326 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-10-04
Pokaż
2022-164265 oświadczenie majątkowe pierwsze P42
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-10-04
Pokaż
2022-130979 Przedmiar robót basen Boguszowice
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-04
Pokaż
2022-164263 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-10-04
Pokaż
2022-164257 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-10-04
Pokaż
2022-149014 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-04
Pokaż
2022-166878 Obiekty sportowe MOSiR; modernizacja oświetlenia
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-04
Pokaż
2022-124519 ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH - MPZP
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-10-04
Pokaż
2022-163780 nieodpłatnego nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-04
Pokaż
2022-158169 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-04
Pokaż
2022-152781 zmiany zarządzenia nr 463/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-03
Pokaż
2022-160470 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-03
Pokaż
2022-149835 Identyfikator postępowania i link do postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-03
Pokaż
2022-163436 Dokumenty dla zadania 1.zip
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-03
Pokaż
2022-149820 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-03
Pokaż
2022-149829 Wykonanie robót remontowych w placówkach oświatowych Miasta Rybnika ułatwiających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami w ramach projektu Dostępna szkoła, z podziałem na zadania: zad. 1: Prace remontowe zewnętrzne związane z zagospodarowaniem otoczenia szkół. zad. 2: Prace remontowe wewnętrzne związane z dostosowaniem szkół do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-10-03
Pokaż
2022-157964 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-10-03
Pokaż
2022-160006 Ogłoszenie mieszkań do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2022-10-03
Pokaż
2022-164147 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-10-03
Pokaż
2022-164294 przekazania obowiązków przez Dyrektora Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-30
Pokaż
P2022.225012 Utwardzenia odcinka ulicy Pniowskiej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-30
Pokaż
P2022.225004 Etapu prac budowy kanalizacji w dzielnicach Grabownia, Stodoły, Chwałęcice
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-30
Pokaż
P2022.225006 Budowy remizy OSP Chwałęcice
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-30
Pokaż
P2022.225002 Wymiany wiaty przystankowej przy ul. Czecha
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-30
Pokaż
P2022.225007 Naprawa nawierzchni ullic Cisowej, Chodkiewicza, Karłowej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-30
Pokaż
2022-164554 Oferta Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS - Konferencja "Kobieta z Ikrą" 2022
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-30
Pokaż
2022-163437 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remont łazienki w pomieszczeniu socjalnym Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-30
Pokaż
2022-163752 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2022-09-30
Pokaż
2022-163730 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2022-09-30
Pokaż
2022-163720 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2022-09-30
Pokaż
2022-163712 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2022-09-30
Pokaż
2022-164115 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-30
Pokaż
P2022.220074 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: otwarta wystawa kanarków i ptaków egzotycznych w Rybniku.
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2022-09-30
Pokaż
2022-164583 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.412.2022.IA z dnia 26.09.2022 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-30
Pokaż
2022-162138 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-30
Pokaż
2022-162689 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-29
Pokaż
2022-162593 Identyfikator i link do postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-29
Pokaż
2022-162599 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-29
Pokaż
2022-162587 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-29
Pokaż
2022-161510 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-29
Pokaż
2022-163272 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-29
Pokaż
2022-164078 Pismo o zebranym materiale dowodowym, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez Toyota Dobrygowski Spółka Komandytowa - GM-I.6220.20.2022
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-29
Pokaż
2022-158986 zmiany zarządzenia nr 684/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-29
Pokaż
2022-156084 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-29
Pokaż
2022-149302 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-29
Pokaż
2022-161490 zmiany Zarządzenia 280/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-29
Pokaż
2022-158368 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-29
Pokaż
2022-161958 Wyniki naboru - Informatyk w Wydziale Informatyki (2 stanowiska)
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2022-09-29
Pokaż
2022-152199 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-09-29
Pokaż
2022-162781 most geologia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28
Pokaż
2022-163168 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28
Pokaż
2022-163126 Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Rybnika informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku
Opublikował: Piotr Wawoczny (Podinspektor Fn) dnia 2022-09-28
Pokaż
2022-156110 udzielenia Miejskiemu Klubowi Szachowemu w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-28
Pokaż
2022-162987 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28
Pokaż
2022-157984 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2022 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-28
Pokaż
2022-156230 Protokół nr LV z sesji Rady Miasta z dnia 2022-09-22
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-28
Pokaż
2022-160266 Identyfikator postępowania i link do postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28
Pokaż
2022-160267 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28
Pokaż
2022-160265 Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego do wartościowania stanowisk pracy, dostosowanie go do potrzeb Zamawiającego oraz zapewnienie wsparcia technicznego i gwarancji
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28
Pokaż
2022-160618 zmiany zarządzenia nr 642/2022 z dnia 04 sierpnia 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-28
Pokaż
2022-157123 Zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 269/6740/2021 z dnia 3 marca 2021 r. dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudowa sieci teletechnicznej i elektrycznej w ramach zadania pn. budowa łącznika ulic Sportowa – Górnośląska” w Rybniku.
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2022-09-28
Pokaż
2022-146884 MPZP 37-1 - rysunek planu miejscowego - ulica Niepodległości - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-28
Pokaż
2022-161563 ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-28
Pokaż
2022-162612 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-28
Pokaż
2022-162055 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-28
Pokaż
P2022.221695 Uproszczona oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Sportu Kartingowego GO-KART na realizację zadania pn. Pokaz sportu kartingowego.
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-09-28
Pokaż
2022-146467 MPZP 33 - rysunek planu miejscowego - ulica Kotucza - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-28
Pokaż
2022-162497 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.74.2022.KSS/KBK z dnia 20.09.2022 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-28
Pokaż
2022-146112 Identyfikator i link do postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-146813 MPZP 32 - rysunek planu miejscowego - ulica Golejowska - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-160849 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-146109 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-146102 Usługa dostępu do systemu zarządzania pracami Rady Miasta Rybnika
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-64783 3388
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-50676 3947
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-30818 3946
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-51827 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-120388 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-123234 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-63660 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-62731 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-59302 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-143073 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-143060 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-143062 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-157886 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy i rozbudowy ulicy Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków)
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-143069 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-147559 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-9378 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-142651 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-135613 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-139937 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-133228 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-113213 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-149887 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-144284 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-144624 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-147244 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-148260 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-161820 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-149491 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-142875 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-130962 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-161778 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-161441 Działanie obywatelskie na rzecz dzieci, młoddzieży i seniorów
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-104500 PZT1_MOST-25
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-161550 Edytowalna wersja formularza JEDZ
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-139372 Identyfikator i link do postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-135718 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-139367 Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy wiaduktu i budowy mostu w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-155060 przyjęcia Planu wdrożeniowego "Strategii rozwoju Miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji" na 2022 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-123323 ogłoszenie III przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Sportowej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2022-09-27
Pokaż
2022-151549 nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-26
Pokaż
P2022.220874 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-26
Pokaż
2022-154511 zmiany zarządzenia nr 196/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-26
Pokaż
2022-161166 Obwieszczenie IFXV.7840.5.12.2022 z dnia 23 września 2022 r.
Opublikował: Edyta Paszenda (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-26
Pokaż
2022-151165 powołania składu osobowego komisji konkursowej, oceniającej zgłoszenia złożone w konkursie „Rybnicki biznesplan”.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-26
Pokaż
2022-155387 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Sportowej (MPZP 54-40) – wyłożenie do publicznego wglądu od 3 sierpnia 2022 r. do 1 września 2022 r., zbieranie uwag do 15 września 2022 r
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-26
Pokaż
2022-151341 zmiany Zarządzenia 315/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-26
Pokaż
2022-161014 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-26
Pokaż
2022-114186 MPZP 57 - rysunek planu miejscowego - ulica Chwałowicka - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-26
Pokaż
2022-160605 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-26
Pokaż
2022-145799 MPZP 46 - rysunek planu miejscowego - ulica Budowlanych - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-26
Pokaż
2022-157265 Informacja Prezydenta Miasta o ważniejszych oficjalnych spotkaniach od 30 czerwca do 22 września 2022 r.
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor MM) dnia 2022-09-23
Pokaż
2022-160116 Formularz ofertowy
Opublikował: Joanna Kieś (Inspektor Inf) dnia 2022-09-23
Pokaż
2022-150207 Wzór umowy
Opublikował: Joanna Kieś (Inspektor Inf) dnia 2022-09-23
Pokaż
2022-150209 Wymiana kamer monitoringu
Opublikował: Joanna Kieś (Inspektor Inf) dnia 2022-09-23
Pokaż
2022-159547 oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-23
Pokaż
2022-159541 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-23
Pokaż
2022-159893 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.175.2022.JPA z dnia 15.09.2022 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-23
Pokaż
2022-159804 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-23
Pokaż
2022-141848 Wynik konsultacji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-23
Pokaż
2022-141825 Wynik konsultacji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-23
Pokaż
2022-147341 Wynik konsultacji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-23
Pokaż
2022-147323 Wynik konsultacji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-23
Pokaż
2022-154930 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-22
Pokaż
2022-157756 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego do wartościowania stanowisk pracy, dostosowanie go do potrzeb Zamawiającego oraz zapewnienie wsparcia technicznego i gwarancji
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-22
Pokaż
2022-159370 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-22
Pokaż
2022-159597 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-22
Pokaż
2022-159231 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-22
Pokaż
2022-159108 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Joanna Kieś (Inspektor Inf) dnia 2022-09-22
Pokaż
2022-156766 Wyniki naboru - Podinspektor w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej w Referacie Ekologii
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Podinspektor Kd) dnia 2022-09-22
Pokaż
P2022.216539 Zadanie pod nazwą: DOBROstka dla rodzin
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-22
Pokaż
2022-156072 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-22
Pokaż
2022-158721 Informacja o wniesieniu odwołania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-22
Pokaż
2022-156070 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-22
Pokaż
2022-155987 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-22
Pokaż
P2022.216671 Zadanie pod nazwą: DOBROstka dla młodzieży
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-22
Pokaż
2022-153237 powołania Zespołu do spraw realizacji „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” przez Miasto Rybnik
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-22
Pokaż
2022-154009 powołania Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-22
Pokaż
2022-153275 ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. ks. Henryka Jośki 42
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2022-09-22
Pokaż
2022-151862 ogłoszenie I przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Rudzkiej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2022-09-22
Pokaż
2022-148042 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2022-09-22
Pokaż
2022-158450 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.4.2022 z dnia 21.09.2022 r. w sprawie przedsięwzięcia na wniosek Profil Recykling Sp. z o.o. (decyzja)
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-21
Pokaż
P2022.204206 Dokończenia budowy chodnika
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-158438 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.4.2022 z dnia 21.09.2022 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-21
Pokaż
P2022.210201 Naprawy nawierzchni chodnika ul. Chwałowickiej
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-158409 Formularz uwagi
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-158394 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-158379 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-158350 Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Bratków
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-53639 oświadczenie majątkowe Kamila Paradowska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-158181 Formularz uwagi (MPZP 37-6)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-158170 Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 37-6)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21
Pokaż
P2022.203553 Organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Sportowej z Racławicką
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-158162 Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 37-6)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-158143 Projekt rysunku planu miejscowego (MPZP 37-6)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-98868 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21
Pokaż
P2022.215862 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21
Pokaż
P2022.215874 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-147389 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-156006 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-156009 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-156053 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-143027 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-147462 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości i opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-147160 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-146826 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-21
Pokaż
2022-157448 Autopoprawka
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-20
Pokaż
2022-157438 Autopoprawka
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-20
Pokaż
P2022.215852 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-20
Pokaż
2022-157378 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-20
Pokaż
2022-152583 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Starszy Inspektor M) dnia 2022-09-20
Pokaż
2022-157165 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-20
Pokaż
2022-132138 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej TON Katowice Rybnik ul. Podmiejska
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2022-09-20
Pokaż
2022-150641 Opracowanie ekspertyzy technicznej termomodernizacji ZSP2 w Rybniku.
Opublikował: Krzysztof Soiński (Kierownik Referatu I-III) dnia 2022-09-20
Pokaż
2022-156772 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.80.2022.11.BS z dnia 12.09.2022 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-19
Pokaż
2022-128685 powołania Zespołu ds. promocji i budowania pozytywnego wizerunku pieczy zastępczej dla Miasta Rybnika na lata 2022 - 2024
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-19
Pokaż
2022-145020 rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Skowronków, Samotnej, Żorskiej i Hotelowej (MPZP 64) – wyłożenie do publicznego wglądu od 20 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r., zbieranie uwag do 2 września 2022 r.
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-19
Pokaż
2022-147239 wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika głównych procesów administracyjno-gospodarczych
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-19
Pokaż
2022-145777 MPZP 53 - rysunek planu miejscowego - ulica Brzozowa - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-19
Pokaż
2022-145647 MPZP 54-7 - rysunek planu miejscowego - ulica Mikołowska - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-19
Pokaż
2022-156154 Ogłoszenie mieszkań do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2022-09-19
Pokaż
2022-147179 Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ulicy Sportowej w Rybniku - ETAP II i III"
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2022-09-19
Pokaż
2022-156197 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4230.10.2022.KBK z dnia 06.09.2022 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-19
Pokaż
2022-155092 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-19
Pokaż
2022-156112 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-19
Pokaż
2022-154381 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-09-19
Pokaż
2022-155551 Zmodyfikowane załączniki do SWZ (1, 2 i 5)
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-16
Pokaż
2022-143131 M.20.01.05 znaki pomiarowe na obiekcie wiadukt.pdf
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-16
Pokaż
2022-155741 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-16
Pokaż
2022-153691 skorygowany załącznik nr 4 -wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-16
Pokaż
2022-155475 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-16
Pokaż
2022-150983 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-16
Pokaż
2022-155459 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości i opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-16
Pokaż
2022-155713 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-16
Pokaż
2022-155488 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-16
Pokaż
2022-153012 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-16
Pokaż
2022-155495 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-16
Pokaż
2022-155269 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Joanna Kieś (Inspektor Inf) dnia 2022-09-16
Pokaż
2022-108408 Identyfikator i link do postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-15
Pokaż
2022-103384 Mapy lokalizacji
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-15
Pokaż
2022-108437 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-15
Pokaż
2022-108405 Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-15
Pokaż
2022-152867 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup taboru zeroemisyjnego w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-15
Pokaż
2022-147123 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-15
Pokaż
2022-146985 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-15
Pokaż
2017-5109 Wydanie zgody (decyzji) do wykonania tabliczki znamionowej zastępczej
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15
Pokaż
2016-104118 Wyrejestrowanie pojazdu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15
Pokaż
2016-104133 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15
Pokaż
2016-125122 Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15
Pokaż
2016-125118 Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15
Pokaż
2021-143469 Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15
Pokaż
2021-144115 Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15
Pokaż
2021-143473 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15
Pokaż
2016-125105 Wydanie tablic(y) rejestracyjnych
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15
Pokaż
2016-125094 Wydanie decyzji na nadanie oraz wybicie numeru identyfikującego podwozia/nadwozia
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15
Pokaż
2017-5835 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/ starostwie.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15
Pokaż
2017-5833 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15
Pokaż
2017-5837 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15
Pokaż
2016-104135 Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-15
Pokaż
2022-151395 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-15
Pokaż
2022-151605 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-15
Pokaż
2022-149384 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok
Opublikował: Katarzyna Kozicka (Samodzielny Referent Or) dnia 2022-09-15
Pokaż
2022-153535 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
Opublikował: Kamila Niebrzydowska (Starszy Specjalista E-I) dnia 2022-09-15
Pokaż
2022-154287 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-15
Pokaż
2022-154299 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-15
Pokaż
2022-154310 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-15
Pokaż
2022-154313 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-15
Pokaż
2022-154348 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Sebastian Gremlik (Inspektor Z) dnia 2022-09-15
Pokaż
P2022.207886 Wysokości dywidendy przekazywanej do budżetu miasta przez PWiK Sp z o.o
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-15
Pokaż
2022-147880 Lokalizacja muru oporowego
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-14
Pokaż
2022-151980 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-14
Pokaż
2022-144463 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-14
Pokaż
2022-150364 udzielenia Fundacji Polsat, z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 77, dotacji na realizację zadania publicznego w 2022 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-14
Pokaż
2022-12877 rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Jankowickiej (MPZP 29-1) – wyłożenie do publicznego wglądu od 15 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r., zbieranie uwag do 28 stycznia 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-14
Pokaż
2022-146949 udzielenia Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju K4RYBNIK z siedzibą w Rybniku przy ul. Dąbrówki 1b, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2022 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-14
Pokaż
2022-150197 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-14
Pokaż
2022-153949 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-14
Pokaż
P2022.201443 Przekazania terenu pod trwały zarząd szkoły
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14
Pokaż
2022-153764 oferta MKSZ
Opublikował: Bogusława Tyma (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-14
Pokaż
2022-153484 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2022-09-14
Pokaż
2022-120628 zasad organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-14
Pokaż
2022-121366 powołania Zespołu zadaniowego ds. przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-14
Pokaż
2022-150100 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-14
Pokaż
2022-152346 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-141708 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 37-6)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-141794 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonach ulic: Bratków, Cisowej i Skowronków (MPZP 54-36).
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Starszy Specjalista MPU) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-152363 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-153042 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-152945 MPZP 64 - rysunek planu miejscowego - ulica Hotelowa - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-13
Pokaż
P2022.199056 Wymiany rury na ul. Wyględy
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-148428 Wyniki naboru - Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Podinspektor Kd) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-131103 zmiany Instrukcji dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 350/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-140908 powołania składu osobowego Komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika w okręgu wyborczym dla uczniów uczących się poza Miastem będących mieszkańcami Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-146402 zmiany Zarządzenia nr 8/2022 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-152629 oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-152609 oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-152593 oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-152580 oświadczenie majątkowe ostatnie_P20
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-152568 oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-152557 oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-152552 oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-152538 oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-152510 oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-152495 oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-152351 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej RYB1043B operatora P4 Sp. z o.o., ul. Borki 37A, 44-200 Rybnik
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-149779 Edytowalna wersja formularza JEDZ
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-134930 Identyfikator postępowania i link do postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-150463 załacznik D - wykaz nieruchomości o utrudnionym dojeździe
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-134964 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-152304 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-13
Pokaż
2022-151973 protokół
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2022-09-12
Pokaż
2022-143961 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-12
Pokaż
2022-145880 nieodpłatnego nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-12
Pokaż
P2022.210267 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 646/88 z działką: 210/61, w obrębie ewidencyjnym Kamień
Opublikował: Monika Dubiel (Podinspektor G-I) dnia 2022-09-12
Pokaż
2022-135778 zbycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-12
Pokaż
2022-149565 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie robót remontowych w placówkach oświatowych Miasta Rybnika ułatwiających funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami, w ramach projektu Dostępna szkoła
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-12
Pokaż
2022-142067 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-12
Pokaż
2022-150182 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja siedziby Rybnickiego Koła Emerytów i Rencistów "Silesia" zlokalizowanej w budynku byłej biblioteki przy ul. Za Torem w Rybniku wraz z robotami ogólnobudowlanymi
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-12
Pokaż
2022-150466 Ogłoszenie mieszkań do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2022-09-12
Pokaż
2022-151428 Zawiadomienie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Rybnik, obręb Gotartowice, oznaczoną jako działka nr 599/74 o pow. 0,0186 ha
Opublikował: Anna Furman-Górecka (Samodzielny Referent I-I) dnia 2022-09-12
Pokaż
2022-151406 ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Rybnik, obręb Ligota, oznaczoną jako działka nr 2799/305 o pow.0,0012 ha
Opublikował: Anna Furman-Górecka (Samodzielny Referent I-I) dnia 2022-09-12
Pokaż
P2022.204789 ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Rybnik, obręb Ligota, oznaczoną jako działka nr 2799/305 o pow.0,0012 ha
Opublikował: Anna Furman-Górecka (Samodzielny Referent I-I) dnia 2022-09-12
Pokaż
2022-118721 Mapka poglądowa zlewni
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-09
Pokaż
2022-150727 Identyfikator i link do postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-09
Pokaż
2022-146851 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-09
Pokaż
2022-148492 Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-09
Pokaż
2022-149944 dopuszczenia możliwości przejazdu liniami autobusowymi komunikacji miejskiej, organizowanej przez Miasto Rybnik na terenie Miasta Rydułtowy
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-09
Pokaż
2022-125118 Harmonogram - wzór SOSW
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-09
Pokaż
2022-147406 Identyfikator i link do postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-09
Pokaż
2022-132127 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-09
Pokaż
2022-147403 Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku, dz. Północ - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania dawnego kompleksu SOS-W do bieżących potrzeb.
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-09
Pokaż
P2022.188956 Kontroli chodników w mieście
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-08
Pokaż
P2022.194775 Budowy drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem odwodnienia na ulicy Wilczej
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-08
Pokaż
P2022.207752 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-08
Pokaż
2022-150009 Konsultacje w sprawie uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 roku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-09-08
Pokaż
2022-147265 Odpowiedzi na pytania nr 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-08
Pokaż
2022-150048 Ogłoszenie zmian dodatkowych lub informacji nr 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-08
Pokaż
2022-148279 konsultacji w sprawie uchwały dot. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-08
Pokaż
2022-149535 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-09-08
Pokaż
2022-149554 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-09-08
Pokaż
2022-149570 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-09-08
Pokaż
2022-149579 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-09-08
Pokaż
P2022.201635 Budowy drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Energetyków - Długa
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-08
Pokaż
P2022.194779 Budowy chodnika przy uliy Cystersów na odcinku od ul. Wodnika do ul. Chwałęcickiej
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-08
Pokaż
2022-149867 Pismo o zebranym materiale dowodowym, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez Doosan Babcock Energy Polska S.A. - GM-I.6220.22.2022
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-08
Pokaż
2022-148052 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-08
Pokaż
2022-149325 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej RYB1017E operatora P4 Sp. z o.o., ul. Budowlanych 61A, 44-200 Rybnik
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2022-09-08
Pokaż
P2022.191026 Bezpardonowej walki ze szkodnikami
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-07
Pokaż
P2022.160805 Wizji lokalnej w związku ze zalewaniem posesji przy ul. Komisji Edukacji Narodowej
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-07
Pokaż
2022-148814 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-07
Pokaż
2019-61814 Przydział lokalu mieszkalnego
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-09-07
Pokaż
2022-144788 Formularz uwagi - drugie wyłożenie
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Referent MPU) dnia 2022-09-07
Pokaż
2022-144752 Prognoza oddziaływania na środowisko - drugie wyłożenie
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Referent MPU) dnia 2022-09-07
Pokaż
2022-144737 Projekt tekstu planu miejscowego - drugie wyłożenie
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Referent MPU) dnia 2022-09-07
Pokaż
2022-144719 Projekt rysunku planu miejscowego - drugie wyłożenie
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Referent MPU) dnia 2022-09-07
Pokaż
2022-144425 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Starszy Inspektor M) dnia 2022-09-07
Pokaż
2022-147476 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-07
Pokaż
2022-147343 Inspektor
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2022-09-07
Pokaż
2022-147535 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-06
Pokaż
2022-147602 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-06
Pokaż
2022-145505 Informatyk
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2022-09-06
Pokaż
P2022.190510 Naprawy kanalizacji burzowej i odpływu wody
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-06
Pokaż
2022-145617 Wyniki naboru - Samodzielny Referent (Koordynator Instytucji Koordynującej w Powiecie w ramach "Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej") w Wydziale Edukacji i Kultury, Referacie Projektów Edukacyjnych
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2022-09-06
Pokaż
2022-146500 zmiany zarządzenia nr 376/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-06
Pokaż
P2022.204463 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-06
Pokaż
2022-147361 Petycja
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista Ad-I) dnia 2022-09-06
Pokaż
P2022.204465 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-06
Pokaż
P2022.204458 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-06
Pokaż
P2022.204456 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-06
Pokaż
P2022.204461 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-06
Pokaż
2022-142289 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Obiekty sportowe MOSiR; modernizacja oświetlenia
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-06
Pokaż
2022-147106 ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-05
Pokaż
2022-147023 ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-05
Pokaż
P2022.142766 Zamontowania ławek wzdłuż ulicy Cmentarnej
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-05
Pokaż
P2022.194433 Zwiększenia dofinansowania do remontu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSS nr 3 w Rybniku
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-09-05
Pokaż
2022-146970 ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-05
Pokaż
2022-146910 Pytania i odpowiedzi
Opublikował: Sebastian Gremlik (Inspektor Z) dnia 2022-09-05
Pokaż
2022-146433 ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-05
Pokaż
2022-146430 Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-09-05
Pokaż
2022-145836 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa dostępu do systemu zarządzania pracami Rady Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-05
Pokaż
2022-146872 MPZP 30 - rysunek planu miejscowego - ulice 3 Maja i Hallera - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-05
Pokaż
2022-146667 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-05
Pokaż
2022-146567 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-05
Pokaż
2022-146596 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko o znaku GM-I.6220.10.2022
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-09-05
Pokaż
2022-146456 MPZP 22-1 - rysunek planu miejscowego - ulica Zebrzydowicka - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-05
Pokaż
2022-146443 MPZP 37-2 - rysunek planu miejscowego - ulica Bracka - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-05
Pokaż
2022-141117 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-05
Pokaż
2022-146418 MPZP 39 - rysunek planu miejscowego - ulica Chodkiewicza - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-05
Pokaż
2022-146404 MPZP 44 - rysunek planu miejscowego - ulica ks. Piotra Skargi - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-05
Pokaż
2022-142356 Ogłoszenie mieszkania do zasiedlenia na czas nieoznaczony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2022-09-05
Pokaż
2022-143897 uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 382/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-146125 MPZP 36 - rysunek planu miejscowego - dzielnica Chwałowice - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-146092 MPZP 41 - rysunek planu miejscowego - ulica Graniczna - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-146091 Informacja o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń do aneksu do protokołu kontroli
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-146078 MPZP 51-2 - rysunek planu miejscowego - ulica Wincentego Kadłubka - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-146067 MPZP 52-1 - rysunek planu miejscowego - ulica Rudzka - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-146050 MPZP 42 - rysunek planu miejscowego - ulica Górnośląska - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-146021 MPZP 42 - rysunek planu miejscowego - ulica Kłokocińska - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-145039 Wyniki naboru - Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym, Referacie Gospodarczym
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-145978 MPZP 50 - rysunek planu miejscowego - ulica Bronisława Czecha - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-141823 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej, Referacie Ochrony Powietrza
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-145952 MPZP 47 - rysunek planu miejscowego - ulica Frontowa - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-144468 Młodszy Referent
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent Kd) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-145883 MPZP 51-1 - rysunek planu miejscowego - ulica Gliwicka - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-145868 MPZP 22-2 - rysunek planu miejscowego - ulica Zebrzydowicka - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-145848 MPZP 35-2 - rysunek planu miejscowego - ulica Walecznych - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-145835 MPZP 37-3 - rysunek planu miejscowego - ulica Prosta - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-145769 MPZP 54-5 - rysunek planu miejscowego - ulica Miodowa - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-145752 MPZP 54-8 - rysunek planu miejscowego - ulica Rycerska - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-145739 MPZP 54-9 - rysunek planu miejscowego - ulica Patriotów - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-145706 MPZP 38 - rysunek planu miejscowego - ulica Hotelowa - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-145658 MPZP 54-6 - rysunek planu miejscowego - ulica Rudzka - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-145670 MPZP 54-10 - rysunek planu miejscowego - ulica Józefa Rymera - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-134812 Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2022-09-02
Pokaż
2022-145512 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora RYB1002E P4 Sp. z o.o., ul. Cegielniana 14, 44-200 Rybnik
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2022-09-01
Pokaż
2022-145503 MPZP 54-11 - rysunek planu miejscowego - ulica Rudzka - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-01
Pokaż
2022-145441 MPZP 37-4 - rysunek planu miejscowego - ulica Brzezińska - geotif
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2022-09-01
Pokaż
2022-139634 nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-01
Pokaż
2022-139328 nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-01
Pokaż
2022-140895 odwołania Pana Tomasza Niesyto - Dyrektora Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-01
Pokaż
2022-143482 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-01
Pokaż
2022-145231 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-01
Pokaż
2022-143833 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-09-01
Pokaż
2022-141895 Dostawa dwóch pralek do ubrań specjalnych, suszarki do ubrań specjalnych, łącznika do tych urządzeń oraz chemii dla OSP m. Rybnika
Opublikował: Sebastian Gremlik (Inspektor Z) dnia 2022-09-01
Pokaż
2022-143293 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zapewnienie wyłapywania oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-09-01
Pokaż
2022-137148 przyznania lokalu położonego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-08-31
Pokaż
2022-139640 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-08-31
Pokaż
2022-140622 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Miasta Rybnika za pierwsze półrocze 2022 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-08-31
Pokaż
2022-135806 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-08-31
Pokaż
2022-128626 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-08-31
Pokaż
2022-144499 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za I półrocze 2022 roku
Opublikował: Piotr Wawoczny (Podinspektor Fn) dnia 2022-08-31
Pokaż
2022-143785 STWiORB -D
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-08-31
Pokaż
2022-144361 Ogłoszenie zmian dodatkowych lub informacji
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-08-31
Pokaż
2022-141112 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-08-31
Pokaż
P2022.197690 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia na rzecz rozwoju K4RYBNIK
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2022-08-31
Pokaż
2022-143942 Udostępnienie kanału technologicznego
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I) dnia 2022-08-31
Pokaż
2022-143415 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-08-31
Pokaż
2022-143814 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-08-31
Pokaż
2022-143700 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2022-08-30
Pokaż
2022-142673 wykazu budynków w zasobie mieszkaniowym Gminy, które ze względu na uwarunkowania techniczne, ekonomiczne lub inne zamierza się wyłączyć z eksploatacji
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or) dnia 2022-08-30
Pokaż
P2022.188966 Remontu Szkoły Podstawowej nr 35
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-08-30
Pokaż
P2022.197979 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor GM-V) dnia 2022-08-30
Pokaż
2022-143070 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-08-30
Pokaż
2022-143172 Postanowienie o zmianie terminu załatwienia sprawy GM-I.6220.8.2022
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-08-30
Pokaż
2022-143171 Wystąpienie o opinię do WP w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GM-I.6220.8.2022
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-08-30
Pokaż
2022-143169 Wystąpienie o opinię do PPIS w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GM-I.6220.8.2022
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-08-30
Pokaż
P2022.197635 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-08-30
Pokaż
2022-143165 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GM-I.6220.8.2022
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-08-30
Pokaż
2022-142072 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR) dnia 2022-08-30
Pokaż
2022-143163 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o znaku GM-I.6220.8.2022
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2022-08-30
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 10730038 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorskaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwaniaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treściNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treściNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)