W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

 
Rejestr
Nazwa dokumentu Szczegóły
2021-26221 Program Funkcjonalno-Użytkowy
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-49534 oświadczenie majątkowe Michał Wojaczek
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-49524 oświadczenie majątkowe Arkadiusz Andrzejewski
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-49518 oświadczenie majątkowe Wojciech Świerkosz
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-39731 Dokumentacja przetargowa
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-44869 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-44868 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-44870 Rozbudowa ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w Rybniku w formie projektuj i buduj
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-34709 powołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-49363 oświadczenie majątkowe Jerzy Granek
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-44823 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-36153 Zestawienia kart inwentaryzacyjnych studni dla kanalizacji deszczowej
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-47287 program funkcjonalno-użytkowy
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-49263 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-46022 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-49262 Budowa parkingu na ul. Cienistej (projektuj i buduj)
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-49232 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-49134 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-32258 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-13
Pokaż
2021-48916 Obwieszczenie Burmistrza Radlina z dnia 30.03.2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawy nakazania osobie fizycznej , której działanie negatywnie oddziaływuje na środowisko, wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia w wyniku eksploatacji kotła grzewczego w budynku przy ul. Sławików 9a w Rybniku.
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2021-04-12
Pokaż
2021-48627 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-12
Pokaż
2021-48628 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-12
Pokaż
2021-48831 oświadczenie majątkowe Klaudia Szlosarek
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-12
Pokaż
2021-48289 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-04-12
Pokaż
2021-48362 ogłoszenie mieszkań do zasiedlenia na najem socjalny lokalu
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-04-12
Pokaż
P2021.86939 Przebudowy Szkoły Podstawowej nr 35
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-12
Pokaż
P2021.77691 Upoważnień oraz rozwiązania stosunku pracy pracowników Wydziału Architektury
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-12
Pokaż
2021-48635 Wystąpienie pokontrolne
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2021-04-12
Pokaż
2021-48624 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-12
Pokaż
2021-48565 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2021-04-12
Pokaż
2021-48567 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-04-12
Pokaż
2021-47700 Młodszy Referent
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-04-12
Pokaż
2021-47718 zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-12
Pokaż
P2021.77695 Szerokości ulic: Woryny, Staffa, Lawendowa, Śródmiejska, Konarskiego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09
Pokaż
2021-46921 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Marzena Towarnicka-Karczewska (Inspektor D-III) dnia 2021-04-09
Pokaż
P2021.70095 Usunięcia konarów z dębu przy ul. Pniowskiej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-09
Pokaż
2021-46039 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09
Pokaż
2021-46028 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09
Pokaż
2021-44693 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09
Pokaż
2021-45918 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09
Pokaż
2021-45847 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09
Pokaż
2021-38777 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-09
Pokaż
2021-47671 MPZP 54-14 - rysunek planu miejscowego - obszar 5 - Geotiff
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-04-09
Pokaż
2021-46632 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 136/2021 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-09
Pokaż
2021-46161 Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-04-09
Pokaż
2021-46596 zmiany Zarządzenia 158/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-09
Pokaż
2021-46176 Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-04-09
Pokaż
2021-47655 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Rybnika od 10 kwietnia do 18 kwietnia 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-09
Pokaż
2021-28367 2621
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-21884 2619
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-27907 2620
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-47038 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlano-technicznych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-30054 2622
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-30551 2623
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-47525 oświadczenie majątkowe Iwona Mazur
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-47520 oświadczenie majątkowe Marek Holona
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-37868 pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych w Rybniku przy ul. Wojciecha Korfantego 4a/6, ul. Bohaterów Westerplatte 6c/3, ul. Bohaterów Westerplatte 6c/5, ul. Pawła Cierpioła 3b/3, ul. Pawła Cierpioła 6b/8, ul. Gen. Janke Waltera 6c/1, ul. Marii Skłodowskiej -Curie 1b/9, ul. Poligonowej 17b/14, ul. Zebrzydowickiej 22/5, Wincentego Kadłubka 35/14, ul. Władysława Kuboszka 4b/12, ul. Jana Karskiego 33c/5
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-47445 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw prowadzonych w Referacie Budownictwa Wydziału Architektury w okresie od 8 kwietnia do 7 maja 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-47436 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2020 rok
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-47408 oświadczenie majątkowe Rafał Żak
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-47401 oświadczenie majątkowe Arkadiusz Marcol
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-47398 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.32.2021.AK z dnia 2.4.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-04-08
Pokaż
P2021.84768 Informacji na temat otwartego konkursu ofert
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-47385 oświadczenie majątkowe Ilona Krajczewska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-47367 oświadczenie majątkowe Barbara Henczko
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-47360 oświadczenie majątkowe Dariusz Skaba
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-47342 oświadczenie majątkowe Elżbieta Augustyniak
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-47335 oświadczenie majątkowe Jerzy Wróbel
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-47332 oświadczenie majątkowe Krzysztof Sass
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-46397 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-40266 Sprawozdanie z Wieloletniego programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-12541 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-47099 oświadczenie majątkowe Przemysław Grycman
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-47009 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-45851 konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału instytucji kultury – Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-45866 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-46615 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Doświetlenie przejść dla pieszych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-44973 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-46772 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-45969 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zmiany statutu dzielnicy Kłokocin
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-46037 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian statutu dzielnicy Kłokocin
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-08
Pokaż
2021-46708 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmian statutu dzielnicy Kłokocin
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-04-07
Pokaż
2021-42309 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-07
Pokaż
2021-37924 Młodszy Referent
Opublikował: Joanna Piwowarczyk (Starszy Inspektor Kd) dnia 2021-04-07
Pokaż
P2021.83984 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-07
Pokaż
P2021.83991 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-07
Pokaż
P2021.83996 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-07
Pokaż
2021-46181 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-07
Pokaż
2021-46313 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-07
Pokaż
2021-46017 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-07
Pokaż
2021-45824 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-07
Pokaż
2021-28562 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2021 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-07
Pokaż
2021-46106 7,04.2021 narada koordynacyjna
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-04-07
Pokaż
2021-40069 Wykaz nieruchomości gminnych - aport HOSSA i przetarg ul. Sportowa
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-04-07
Pokaż
2021-46016 Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału instytucji kultury – Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-06
Pokaż
2021-45956 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06
Pokaż
2021-32001 Średnia roczna sumy opadów atmosferycznych oraz średnia roczna liczba dni z opadem
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06
Pokaż
2021-39515 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06
Pokaż
2021-45955 Rozbudowa ul. Śniadeckiego (projektuj i buduj)
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06
Pokaż
P2021.59262 Planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-06
Pokaż
P2021.70077 Utwardzenia pobocza na ul. Pniowskiej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-06
Pokaż
P2021.71985 Decyzji o odmowie pozwoleń na budowę
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-06
Pokaż
P2021.72069 Wniosków o wydanie pozwolenia na budowę w 2020 i 2021 roku
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-06
Pokaż
2021-44094 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-06
Pokaż
P2021.82971 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działek ewidencyjnych nr 2747/32, 2748/32 w obrębie ewidencyjnym Zebrzydowice
Opublikował: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) dnia 2021-04-06
Pokaż
P2021.82972 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 2062/152, 2074/98 w obrębie ewidencyjnym Smolna
Opublikował: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) dnia 2021-04-06
Pokaż
P2021.82973 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 2400/98 w obrębie ewidencyjnym Smolna
Opublikował: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) dnia 2021-04-06
Pokaż
P2021.82974 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 2733/55 w obrębie ewidencyjnym Zebrzydowice
Opublikował: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) dnia 2021-04-06
Pokaż
2021-45839 oświadczenie majątkowe Joanna Porszke
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-06
Pokaż
P2021.82101 Liczby inwestorów występujących do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-06
Pokaż
2021-45748 narada koordynacyjna 2021.04.07
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-04-06
Pokaż
2021-45658 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06
Pokaż
2021-45014 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-06
Pokaż
2021-45012 Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału instytucji kultury – Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-04-06
Pokaż
2021-42545 załącznik 24 - Raport rozbieżności dla numerów adresowych i ulic
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06
Pokaż
2021-23681
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06
Pokaż
2021-45544 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06
Pokaż
2021-34556 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Chwałęcice i Niewiadom Dolny
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06
Pokaż
2021-34555 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-06
Pokaż
2021-44701 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie projektów budowlano-technicznych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-04-06
Pokaż
2021-42085 powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-04-02
Pokaż
2021-45212 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej przy ul. Łukowej - z dn. 25 marca 2021 r.
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-04-02
Pokaż
P2021.80186 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-02
Pokaż
P2021.79103 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-02
Pokaż
P2021.79108 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-02
Pokaż
2021-45219 Postanowienie o zmianie terminu załatwienia sprawy Ek-I.6220.36.2020
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-04-02
Pokaż
2021-44646 Zbiorcze zestawienie ofert
Opublikował: Marzena Towarnicka-Karczewska (Inspektor D-III) dnia 2021-04-02
Pokaż
2021-45178 dotychczas zarejestrowane tematy
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-04-02
Pokaż
2021-42049 II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Hallera
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-04-02
Pokaż
2021-42355 II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Jerzego Giedroycia
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-04-02
Pokaż
2021-42531 II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Nowomiejskiej
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-04-02
Pokaż
2021-42460 II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Cmentarnej 9
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-04-02
Pokaż
2021-42398 II przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Rybnickiej 20/I
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-04-02
Pokaż
2021-42496 II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Łukowej
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-04-02
Pokaż
2021-42514 II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Gierymskiego
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-04-02
Pokaż
2021-27779 Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-04-02
Pokaż
2021-40834 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych z 25 marca 2021 r.
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-04-02
Pokaż
2021-44578 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu oraz nadania statutu Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-04-02
Pokaż
2021-44567 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału instytucji kultury - Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-04-02
Pokaż
2021-37442 Protokół nr XXXV z sesji Rady Miasta z dnia 2021-03-25
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01
Pokaż
2021-3074 Petycja
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01
Pokaż
2021-41744 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-04-01
Pokaż
2021-43990 zbycia nieruchomości
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-04-01
Pokaż
2020-121346 Uszczelnienia pokryw włazów kanalizacji deszczowej - ul. Prosta
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01
Pokaż
P2021.70088 Prac na ul. Czecha - rowy i przepusty
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01
Pokaż
P2021.70080 Wyłonienia Prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01
Pokaż
P2021.70071 Utwardzenia drogi przy ul. Marusarzówny
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01
Pokaż
P2021.69024 Rozwiązań drogowych w dzielnicy Golejów
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01
Pokaż
P2021.70091 Utwardzenia drogi (ul. Dobosza)
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-04-01
Pokaż
2021-44905 oświadczenie majątkowe Katarzyna Fojcik
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-04-01
Pokaż
2021-42191 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Opublikował: Jolanta Oleś (Inspektor M-I) dnia 2021-04-01
Pokaż
2021-41035 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01
Pokaż
2021-43080 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-04-01
Pokaż
2021-44551 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-04-01
Pokaż
2021-43814 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-04-01
Pokaż
P2021.70085 Warunków wykupu mieszkań wybudowanych w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01
Pokaż
P2021.70105 Celu i uzasadnienia budowy mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego na działce przy ul. Hallera
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01
Pokaż
P2021.70081 Źródeł finansowania budownictwa w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01
Pokaż
P2021.70097 Zasad funkcjonowania Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01
Pokaż
P2021.70076 Budowy mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01
Pokaż
2021-44116 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-04-01
Pokaż
P2021.70073 Uzupełninia asfaltu na ul. Czecha
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01
Pokaż
P2021.70100 Progów zwalniających na ul. Pniowskiej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01
Pokaż
P2021.70075 Prac drogowych eliminujących rozlewisko na ul. Dobosza
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-04-01
Pokaż
2021-43560 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-04-01
Pokaż
2021-43577 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-31248 Obwieszczenie Prezdenta Miasta Rybnika o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "budowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudpwa sieci teletechnicznej i elektrycznej w ramach zadania pn. budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska"
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-40468 powołania w Urzędzie Miasta Rybnika osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-38886 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-43396 Raport z ewaluacji okresowej za 2020 rok Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2022
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-35539 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-38831 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-38832 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-38830 Podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych, z podziałem na trzy zadania: zad. 1: Wykonanie maksymalnie 100 podziałów nieruchomości w różnych celach. zad. 2: Potwierdzenie na mapach z projektem podziału stanu faktycznego nieruchomości drogowej, maksymalnie 50 potwierdzeń. zad. 3: Wykonanie maksymalnie 100 map sytuacyjnych do celów prawnych.
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-41725 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-42493 Informacja dla Wykonawców nr 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-43327 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-31
Pokaż
P2021.77680 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. Nr 50421 (35421N!) KRY_RYBNIK_PODLASEM w Rybniku, przy ul. Pod Lasem (dz. Nr 49814)
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-37554 uchylenia zarządzenia nr 128/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-38804 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-43654 Roczny raport o stanie sportu w Rybniku za 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-43426 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-41849 Raport z ewaluacji końcowej „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-42569 zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-41098 zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-43572 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2020 rok
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-36804 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-43559 Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rybnika do roku 2035
Opublikował: Ewelina Włoch (Inspektor R-I) dnia 2021-03-31
Pokaż
2021-43517 Załącznik do zarządzenia
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-03-30
Pokaż
P2021.70079 Możliwości przeznaczenia działki na ul. Hallera
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
P2021.70090 Działań miasta podejmowanych w celu przyciągnięcia inwestorów i tworzenia nowych miejsc pracy
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
P2021.70103 Nowych miejsc pracy
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
P2021.70072 Przyciągnięcia młodych ludzi do Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
P2021.70084 Wyludniania się miasta
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
P2021.69031 Wydatków budżetowych dotyczących dzielnic
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-43502 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-25032 mapa orientacyjna
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-36581 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-41975 Utrzymanie zbiorników retencyjnych
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-43434 ul. Góreckiego sprawozdanie z pomiarów hałasu - 2019 r.
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-43451 Wzór oferty
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-21056 Program Funkcjonalno-Użytkowy
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-43449 Zakres przedmiotu zamówienia
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-34196 ul. Góreckiego - ekrany kopia mapy zasadniczej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-43438 Ocena stanu zaawansowania robót w stosunku do zakresu objętego umową dla zadań
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-43433 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-38892 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-38891 Projekt i budowa zabezpieczenia akustycznego na ul. Góreckiego zlokalizowanego w obrębie budynku nr 20, Łącznej 39 oraz ul. Borowej 16-16B w Rybniku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-42263 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-43321 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego- wersja dostępna
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-43042 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-41759 ochrony ubezpieczeniowej Urzędu Miasta Rybnika i jednostek organizacyjnych Miasta na okres od 6.04.2021 r. do 5.04.2023 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-31464 zmiany zarządzenia nr 146/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-43253 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-34826 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-42954 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-43107 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-3659 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-42477 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-43060 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-30767 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-30211 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-28548 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-27975 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-22717 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-27457 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-36526 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-36529 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-34608 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2020-149607 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-24469 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-28691 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-34928 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2020-160450 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-34694 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-34726 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-35065 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-35417 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-28561 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-4706 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-36204 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-34085 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-33869 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-30461 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-30
Pokaż
2021-41398 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 14, dzielnica Chwałowice – wentylacja pomieszczeń na poziomie piwnic
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-41375 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, dzielnica Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-42773 MPZP 54-26 - GML dla APP
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-42081 konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021-2033
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-42736 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021-2033
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-42430 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok przyjętego uchwałą 277/XVII/2019 Rady Miasta Rybnika z 12 grudnia 2019 r
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-32601 Raport z ewaluacji okresowej za 2020 rok „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-42698 MPZP 54-26 - rysunek planu miejscowego - Geotiff
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-40261 zmiany składu osobowego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-42603 oświadczenie majątkowe Łukasz Kosobucki
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-42594 oświadczenie majątkowe Bogdan Kloch
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-42580 oświadczenie majątkowe Alicja Gawliczek
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-41803 Odpowiedzi na pytania nr 3
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-42544 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-41604 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Podatków, Referacie Wymiaru Podatków
Opublikował: Karina Kwiatkowska-Kwiatoń (Starszy Inspektor Kd) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-27899 II publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/2
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-27900 II publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 18/5
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-41922 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-41923 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-33246 wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: dnia 2021-03-29
Pokaż
2021-40086 Informacja Prezydenta Miasta o ważniejszych oficjalnych spotkaniach w okresie od 26 lutego do 25 marca 2021 r.
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2021-03-26
Pokaż
P2021.72401 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. nr RYB5007D w Rybniku, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-03-26
Pokaż
2021-40785 zarządzenie nr 413/2020 w sprawie ustalenia zasad opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Rybnika w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-26
Pokaż
2021-41581 Odpowiedzi na pytania nr 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-26
Pokaż
2021-41886 oświadczenie majątkowe Artur Gliwicki
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-26
Pokaż
2021-41883 oświadczenie majątkowe Sylwia Obońska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-26
Pokaż
2021-41871 oświadczenie majątkowe Robert Górski
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-26
Pokaż
2021-41779 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-03-26
Pokaż
2021-41674 inf
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-03-26
Pokaż
P2021.76142 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-26
Pokaż
P2021.76125 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-26
Pokaż
P2021.76144 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-26
Pokaż
P2021.76135 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-26
Pokaż
P2021.63450 Naprawy ul. Gotartowickiej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-25
Pokaż
2021-41148 powołania składu osobowego komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Rozbudowa ulicy Świętego Józefa na odcinku od ulicy Góreckiego do ulicy Borki – opracowanie dokumentacji projektowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-25
Pokaż
2021-41139 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Serwis i gwarancja sprzętu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-25
Pokaż
2021-40520 Kontrola projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2021-03-25
Pokaż
2021-41318 Program współpracy z klubami
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-03-25
Pokaż
2021-41399 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Rybnika w okresie od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-25
Pokaż
2021-37388 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-25
Pokaż
2021-37407 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-25
Pokaż
2021-37398 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-25
Pokaż
2021-41025 ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-25
Pokaż
2021-32256 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-25
Pokaż
2021-40786 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-25
Pokaż
2021-40227 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-25
Pokaż
2021-40652 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-25
Pokaż
2021-40205 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-25
Pokaż
2021-40557 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-25
Pokaż
2021-36847 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-36846 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-36840 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-36838 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-36830 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 25 w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-36822 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 50 w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-36819 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-36818 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-36813 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-36810 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 9 w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-36806 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-38595 Zarządzenie Prezydenta_Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-39681 Zmiana zarządzenia Prezydenta nr 100/2021
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-38601 Zarządzenie Prezydenta_Przebudowa sieci oświetlenia wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-38482 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Budowa parkingu na ul. Cienistej (projektuj i buduj)
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24
Pokaż
2020-61081 Ekranów dźwiękoszczelnych
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-18757 Remont samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault - Midlum nr rej. SR 56998 - OSP Rybnik - Stodoły
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-38465 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie audytów energetycznych wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji budowlanych
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-40179 Informacja dla Wykonawców nr 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-40236 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-39718 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-10322 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-10738 przedmiar robót
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-40132 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-34658 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-40135 Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-39924 lista osób zakwalifikowanych do trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości niezabudowanej przy ul. Jesionowej
Opublikował: dnia 2021-03-24
Pokaż
P2021.73503 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-24
Pokaż
P2021.73498 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-24
Pokaż
P2021.73493 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-24
Pokaż
P2021.73490 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-24
Pokaż
2021-37356 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-23
Pokaż
2021-36875 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-23
Pokaż
2021-36359 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2021 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-23
Pokaż
P2021.61668 Pracowników Wydziału Architektury
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-23
Pokaż
2021-39594 narada koordynacyjna 2021.03.24
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-03-23
Pokaż
2021-32658 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-23
Pokaż
2021-32661 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-23
Pokaż
P2021.70110 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. (35153N!) RYBNIK POPIELÓW, ul. Konarskiego 6a
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-03-23
Pokaż
2021-32659 Kompleksowa organizacja wydarzeń organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Kulturalny Zamysłów 2021 – integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę. Zadanie 2: Zintegrowane Wielopole 2021. Zadanie 3: Bezpieczeństwo, czyste powietrze, zabawa, rozrywka, integracja w dzielnicy Smolna. Zadanie 4: Północ – dzielnica aktywnego wypoczynku Zadanie 5: Każde pokolenie ma swój czas… . Zadanie 6: Dzielnica razem. Zadanie 7: Razem wspominamy, świętujemy i odkrywamy
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-23
Pokaż
2021-37348 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-23
Pokaż
P2021.61658 Upoważnień dla pracowników podległych Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej do wydawania decyzji administracyjnych
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-23
Pokaż
P2021.42001 Podwyżek cen wody w kontekście decyzji podjętej przez GPW S.A.
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-23
Pokaż
2021-38416 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2021-03-23
Pokaż
2021-35704 w sprawie zmiany Zarządzenia 103/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2021 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-23
Pokaż
2021-37937 w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Projekt i budowa zabezpieczenia akustycznego na ul. Góreckiego zlokalizowanego w obrębie budynku nr 20, Łączna 39 oraz ul. Borowej 16-16B w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-23
Pokaż
2021-37583 w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Rozbudowa ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w Rybniku w formie projektuj i buduj
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-23
Pokaż
2021-37938 w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Rybnika oraz innych wybranych jednostek
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-23
Pokaż
2021-36965 zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 119/2021 z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-23
Pokaż
2021-36993 zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 96/2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-23
Pokaż
2021-36954 zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 95/2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-23
Pokaż
2021-39159 wyniki konsultacji
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-03-22
Pokaż
2021-39066 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rybnika w 2021 r. oraz w sprawie określenia sezonu kąpielowego
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-03-22
Pokaż
2021-39041 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.21.2021.KS z dnia 16.3.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-03-22
Pokaż
2021-38782 informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. gen. Józefa Hallera
Opublikował: dnia 2021-03-22
Pokaż
2021-38255 zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-22
Pokaż
2021-38446 Decyzja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii umarzająca postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ZRID ul. Rudzkiej et. II-IV w Rybniku
Opublikował: Joanna Lasota-Remiorz (Inspektor D-I) dnia 2021-03-22
Pokaż
2021-38331 dotychczas zarejestrowane tematy na najbliższą naradę koordynacyjną
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-03-19
Pokaż
2021-37227 Wyniki konsultacji
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-03-19
Pokaż
2021-37980 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-19
Pokaż
2021-38171 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-19
Pokaż
P2021.63034 Naprawy nawierzchni ulicy Kolejowej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-19
Pokaż
2021-37155 Załącznik do protokołu_rekomendowane_narkomania
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-03-19
Pokaż
2021-38040 Petycja
Opublikował: Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I) dnia 2021-03-19
Pokaż
2021-34366 Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2021-03-19
Pokaż
2021-37969 Obwieszczenie Prezydenta Miasta o zebranym materiale dowodowym
Opublikował: Mariola Lindner (Inspektor Ar-I) dnia 2021-03-19
Pokaż
2021-33909 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze - konkurs (typ 1 projektu Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła) - formuła grantowa
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-19
Pokaż
2021-7313 określenia zasad zarządzania uprawnieniami w systemie bankowości elektronicznej oraz upoważnień dla dyrektorów jednostek budżetowych w związku z realizacją umowy rachunku bieżącego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-37049 Młodszy Referent
Opublikował: Karina Kwiatkowska-Kwiatoń (Starszy Inspektor Kd) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-35856
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-37513 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.275m.2020.PP/TS z dnia 8.3.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-37466 oświadczenie majątkowe Piotr Mazurek
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-37339 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-29933 Wzór harmonogramu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-37377 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-37369 oświadczenie majątkowe Marian Wolny
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-33215 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-37353 oświadczenie majątkowe Mirela Polska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-33214 Budowa parkingu dla samochodów osobowych w ramach zagospodarowania terenu przy Zabytkowej Kopalni Ignacy na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-5044 ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 w 2021 roku
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-37256 oświadczenie majątkowe Gabriela Ledwoń
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-37254 oświadczenie majątkowe Marek Wieczorek
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-37248 oświadczenie majątkowe Andrzej Mizioch
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-37242 oświadczenie majątkowe Gabriela Chraboł
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-37238 oświadczenie majątkowe Jacek Hawel
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-36761 Wyniki przeprowadzonych konsultacji
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-37143 Wyniki przeprowadzenia konsultacji
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-03-18
Pokaż
2021-33013 Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej - MPZP 34-1
Opublikował: Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-33051 Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej - MPZP 52-2
Opublikował: Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-36956 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-36522 Formularz uwagi
Opublikował: Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-36521 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-36520 Projekt rysunku planu miejscowego
Opublikował: Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-36519 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-24947 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-36934 Zaprojektuj i wybuduj: "Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika" projekt ogólno-miejski z budżetu obywatelskiego
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-17
Pokaż
P2021.67959 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-28577 PFU
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-16401 Wzór_harmonogramu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-17
Pokaż
P2021.67951 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-17
Pokaż
P2021.67949 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-17
Pokaż
P2021.67967 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-36518 Formularz uwagi
Opublikował: Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-36517 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-36516 Projekt rysunku planu miejscowego
Opublikował: Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-36515 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Tomasz Cioch (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-36426 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-17
Pokaż
P2021.57274 Wzmacniania powiązań samorządu z biznesem
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-17
Pokaż
P2021.67661 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-17
Pokaż
P2021.67972 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-32786 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-36736 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11.3.2021 r. o znaku ZKO.6220.1.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-36680 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-36676 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-36592 Wyniki przeprowadzenia konsultacji
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-36577 Wyniki przeprowadzenia konsultacji
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-03-17
Pokaż
2021-36271 Wyniki przeprowadzenia konsultacji (87/2021)
Opublikował: Weronika Boryś (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-03-17
Pokaż
P2021.54560 Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-16
Pokaż
2021-30361 Podinspektor
Opublikował: Karina Kwiatkowska-Kwiatoń (Starszy Inspektor Kd) dnia 2021-03-16
Pokaż
2021-36397 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze - konkurs (typ 1 projektu Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła) - formuła grantowa
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-03-16
Pokaż
2021-34947 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rozbudowa ul. Śniadeckiego (projektuj i buduj)
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-16
Pokaż
2021-23864 doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym w roku 2021
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-16
Pokaż
2021-5039 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Rybnik w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-16
Pokaż
P2021.54472 Naprawy nawierzchni ulic: Wołodyjowskiego, Górnośląskiej, Hetmańskiej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-16
Pokaż
2021-36313 IV kwartał 2020 r.
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-03-16
Pokaż
2021-36246 Plakat popularyzujący Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-16
Pokaż
2021-36219 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.44.2021.DR z dnia 8.3.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-03-16
Pokaż
2021-34145 Wzór harmonogramu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-16
Pokaż
2021-22785 ZSZP 12 dokumentacja
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-16
Pokaż
2021-33792 MUZEUM dokumentacja
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-16
Pokaż
2021-35923 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-16
Pokaż
2021-28564 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-16
Pokaż
2021-36053 Przebudowa instalacji hydrantowej w obiektach miejskich z podziałem na zadania: zad. 1: Muzeum, dzielnica Śródmieście, dostosowanie obiektu do wymogów p.poż – modernizacja instalacji hydrantowej. zad. 2: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dzielnica Zebrzydowice, przebudowa instalacji hydrantowej.
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-03-16
Pokaż
2021-35932 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-03-16
Pokaż
2021-33242 powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-15
Pokaż
2021-33210 zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 95/2021 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-15
Pokaż
2021-34080 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Utrzymanie zbiorników retencyjnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-15
Pokaż
2021-34233 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Chwałęcice i Niewiadom Dolny
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-15
Pokaż
2021-34258 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-15
Pokaż
2021-31494 zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021 - 2023
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-15
Pokaż
2021-35382 Konsultacje w projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 536/XXXVI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 maja 2017 r w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-03-15
Pokaż
2021-33415 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 93/2021 w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-15
Pokaż
2021-29630 Wzór umowy
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-03-15
Pokaż
2021-29623 Naprawa i serwis kserokopiarek
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-03-15
Pokaż
2021-19004 Przedmiar robót remont nawierzchni asfaltowych dróg 2021
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-15
Pokaż
2021-30616 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-15
Pokaż
2021-30614 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-15
Pokaż
2021-35416 Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-15
Pokaż
2021-35213 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-03-15
Pokaż
P2021.50622 Petycja
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-15
Pokaż
P2021.41045 Petycja
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-03-15
Pokaż
2021-35110 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o znaku OS-I.6220.14.2020.SS z dnia 22.1.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-03-12
Pokaż
2021-35107 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o znaku OS-I.6220.14.2020.SS z dnia 22.1.2021 r. wraz z treścią decyzji o znaku OS-I.6220.14.2020.SS z dnia 18.1.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-03-12
Pokaż
P2021.63899 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-12
Pokaż
P2021.63892 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-12
Pokaż
P2021.63925 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-12
Pokaż
2021-32162 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-12
Pokaż
2021-34968 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.667.2020.DR z dnia 4.3.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-03-12
Pokaż
2021-33129 zaproszenie
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-03-12
Pokaż
2021-34852 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego "Rozbudowa ul. Rybnickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Łukową w Rybniku, droga krajowa
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-03-12
Pokaż
2021-31476 uzupełnienie ogłoszenia o przetargu- Oliwkowa
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2021-03-12
Pokaż
2021-32342 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji zrid numer 909_6740_2017
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-11
Pokaż
2021-34777 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa Drogi śródmiejskiej na odcinku od zaprojektowanego węzła Śródmiejskiego w ciągu Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna do skrzyżowania z ul. Obwiednia Południowa poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego”
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-11
Pokaż
2021-34773 Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej - MPZP 54-13
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-03-11
Pokaż
2021-34771 Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej - MPZP 56
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-03-11
Pokaż
2021-33776 Roczne sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2020 roku
Opublikował: Agnieszka Przybyła (Podinspektor AKW) dnia 2021-03-11
Pokaż
2021-34602 Informacja o wyborze wykonawcy
Opublikował: Honorata Sławek (Podinspektor Ar-II) dnia 2021-03-11
Pokaż
2021-34267 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-11
Pokaż
2021-27801 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 432/XXV/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia-Brzezińska
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-11
Pokaż
P2021.50724 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-11
Pokaż
2021-34047 Obwieszczenie PM o zebraniu materiałów dowodowych
Opublikował: Mariola Lindner (Inspektor Ar-I) dnia 2021-03-11
Pokaż
2021-33478 użyczenia Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika lokalu użytkowego przy ul. Jankowickiej 1 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-10
Pokaż
2021-28826 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-10
Pokaż
2021-28831 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-10
Pokaż
2021-27555 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-10
Pokaż
2021-20538 realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika na rok 2021-2022
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-10
Pokaż
2021-28373 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-10
Pokaż
2021-8327 wzór oferty
Opublikował: Beata Perduta (Kierownik Referatu In-I) dnia 2021-03-10
Pokaż
2021-8326 zakres
Opublikował: Beata Perduta (Kierownik Referatu In-I) dnia 2021-03-10
Pokaż
2021-33603 Opracowanie oceny technicznej przewodów kominowych i instalacji wentylacji w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku
Opublikował: Beata Perduta (Kierownik Referatu In-I) dnia 2021-03-10
Pokaż
2021-30158 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-10
Pokaż
2021-26502 1802
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-10
Pokaż
2021-32941 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa parkingu dla samochodów osobowych w ramach zagospodarowania terenu przy Zabytkowej Kopalni Ignacy na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-10
Pokaż
2021-26467 1801
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-10
Pokaż
2021-7141 1803
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-10
Pokaż
2021-16818 drugiego publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych w Rybniku przy ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/2, orazul. Wojciecha Bogusławskiego 18/5
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-10
Pokaż
2021-5932 MPZP 54-15 - GML dla APP
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-03-10
Pokaż
2021-30712 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-03-09
Pokaż
2021-33097 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-03-09
Pokaż
2021-11066 Wykaz nieruchomości gminnych
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-03-09
Pokaż
2021-33066 2021.03.10 narada koordynacyjna
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-03-09
Pokaż
2021-32851 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-09
Pokaż
2021-22193 Mapa nr 9 c Bulwary nad Nacyną
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-09
Pokaż
2021-28583 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-09
Pokaż
2021-30868 Zabudowa szaf oświetleniowych wraz z kompensatorami mocy biernej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-03-09
Pokaż
2021-31093 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-2)
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-03-09
Pokaż
2021-31070 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Kolberga (MPZP 34-1)
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-03-09
Pokaż
2021-29346 wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: dnia 2021-03-09
Pokaż
2021-32620 Otwarty konkurs ofert na 2021 r. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2021-03-09
Pokaż
2021-32586 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.669.2020.DR z dnia 3.3.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-03-08
Pokaż
2021-29570 powołania osób w skład Rybnickiej Rady Kobiet
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-03-08
Pokaż
2021-32394 POPRAWNY_Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-08
Pokaż
2021-32303 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-08
Pokaż
2021-32412 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-03-08
Pokaż
P2021.57129 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-08
Pokaż
P2021.57133 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-08
Pokaż
P2021.57134 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-03-08
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 7709696 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorskaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwaniaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treściNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treściNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)