W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

 
Rejestr
Nazwa dokumentu Szczegóły
2020-82971 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-07-03
Pokaż
2020-82868 Informacja dla Wykonawców.rtf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-03
Pokaż
2020-82863 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia #8.pdf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-03
Pokaż
2020-74072 powołania Zespołu zadaniowego do spraw aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-03
Pokaż
2020-74282 Wykaz-sprzedaż bezprzetargowa
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2020-07-03
Pokaż
2020-78262 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-03
Pokaż
2020-71389 zmiany zarządzenia nr 164/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-03
Pokaż
2020-75721 Zlecenia wykoszenia pasa zieleni wzdłuż ul. Chwałowickiej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
P2020.137459 Protokół.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-60033 Lista obecności.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-77396 Lista obecności.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-77218 Uchwała.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-80012 Protokół nr XXIV z sesji Rady Miasta z dnia 2020-06-25
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-82425 Naprawy nawierzchni asfaltowej na ul. Niedobczyckiej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-82423 Zalewania posesji na ul. Zebrzydowickiej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-27454 zmiany składu osobowego Rybnickiej Rady Kobiet
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-76069 powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-81690 użyczenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku Os. Południe 17b/2 lokalu użytkowego przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-80878 naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rybnikuw wyborach uzupełniających na kadencję 2020 - 2023
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-81584 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-81846 Odpowiedzi na pytania #2.rtf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-81988 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia #2.pdf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-82056 2473_Osnowa_Wysokościowa.zip
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-82049 2473_Osnowa_pozioma_6.128.25.zip
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-82044 2473_Osnowa_pozioma_6.127.26.zip
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-82032 2473_Osnowa_pozioma_6.127.25.zip
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-82023 2473_Osnowa_pozioma_6.126.26.zip
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-82009 2473_Osnowa_pozioma_6.126.25.zip
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-82004 2473_Osnowa_pozioma_6.126.24.zip
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-81982 2473_Osnowa_pozioma_6.125.26.zip
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-81970 2473_Osnowa_pozioma_6.125.25.zip
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-81952 2473_Osnowa_pozioma_6.125.24.zip
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-81941 2473_Osnowa_pozioma_6.124.26.zip
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-81861 2473_Osnowa_pozioma_6.124.25.zip
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-69172 Uchwała.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-67912 Uchwała.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-67842 Uchwała.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-69001 Uchwała.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-70337 Uchwała.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-33174 Uchwała.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-61821 Uchwała.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-73083 Uchwała.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-55728 Uchwała.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-69868 Uchwała.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-69517 Uchwała.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-69397 Uchwała.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-74629 Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-72607 Uchwała.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-69691 Uchwała.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-69685 Uchwała.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 6463411 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorskaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwaniaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treściNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treściNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)