W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

 
Rejestr
Nazwa dokumentu Szczegóły
2023-107295 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II) dnia 2023-06-02
Pokaż
2023-107305 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.10.2022 z dnia 02.06.2023 r. w sprawie przedsięwzięcia na wniosek DB Cargo Polska S.A.(decyzja)
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-06-02
Pokaż
2023-107300 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.10.2022 z dnia 02.06.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-06-02
Pokaż
2023-107242 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-02
Pokaż
2023-107241 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-02
Pokaż
2023-107187 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-02
Pokaż
2023-107184 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-02
Pokaż
2023-107175 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-02
Pokaż
2023-107161 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-02
Pokaż
2023-104873 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-02
Pokaż
2023-107135 Wydatkowania środków finansowych w 2023 r. na cele organizowania posiedzeń Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-02
Pokaż
2023-107131 Wydatkowania środków finansowych w 2023 r. na cele reprezentacyjne Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-02
Pokaż
2023-107098 Organizacji poczęstunku dla dzieci uczestniczących w obchodach Dnia Dziecka w Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-02
Pokaż
Dostawa lekkiego samochodu do przewozu osób i sprzętu dla OSP Kamień
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-06-02
Pokaż
2023-100775 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Opublikował: Joanna Swadźba (Główny Specjalista M) dnia 2023-06-02
Pokaż
2023-88837 Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-06-02
Pokaż
2023-97478 Protokół nr LXV z sesji Rady Miasta z dnia 2023-05-25
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-80754 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Jana Kotucza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława Stanisława Reymonta do skrzyżowania z ulicą Raciborską
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-106039 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup mobilnej pracowni komputerowej 25-stanowiskowej dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku w ramach projektu „Dostępna Szkoła”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-101909 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-06-01
Pokaż
2021-34750 Trwające procedury planistyczne dotyczące sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-105545 Inspektor
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-93619 4646
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-106471 Niewiadom
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-106405 Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-106277 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-103612 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-104942 zmiany zarządzenia nr 298/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-103668 zmiany zarządzenia nr 329/2023 z dnia 11 maja 2023 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-106209 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-106199 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-106194 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-106192 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-106187 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-106184 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-106133 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-106100 Link do dokumentów zamówienia w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-106098 Utrzymanie zbiorników retencyjnych
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-105955 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-104352 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-105912 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-105870 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-105779 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-105778 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-105776 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-105774 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-105770 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-105765 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-105745 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-105707 Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.74.2023.AC z dnia 25 maja 2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-06-01
Pokaż
2023-105145 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-31
Pokaż
2023-104721 Kamień
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-31
Pokaż
2023-102892 zmiany zarządzenia nr 280/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-31
Pokaż
2023-100971 udzielenia Stowarzyszeniu „17-tka”, z siedzibą przy ul. Osiedle Południe 17b/2 w Rybniku, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-31
Pokaż
2023-102418 Informacja o wyniku konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-31
Pokaż
2023-105086 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego, znak sprawy OE-RG.7440.2.2023, z dnia 25.05.2023 r.
Opublikował: Mirosława Kwiatkowska (Geolog powiatowy GM-IV) dnia 2023-05-31
Pokaż
2023-102813 Wyniki naboru - Inspektor w Centrum Inwestycji, Referacie Planowania, Kontroli i Rozliczeń
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-05-31
Pokaż
2023-104735 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-31
Pokaż
2023-104861 Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-31
Pokaż
P2023.109230 Uproszczona oferta International Watercolor Society Polska na realizację zadania publicznego pn. "Biblioteka"
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2023-05-31
Pokaż
2023-100160 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-104608 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-104589 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Jana Kotucza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława Stanisława Reymonta do skrzyżowania z ulicą Raciborską
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-104593 Ogłoszenie konkursowe - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-104603 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-103152 Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-101360 Specjalista
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-104278 Haromonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rad dzielnic Smolna i Rybnik-Północ w ponownych wyborach 30 lipca 2023 r.
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-104242 Uchwała Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Dzielnicy Rybnik-Północ
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-104239 Uchwała Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Dzielnicy Smolna
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-103989 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-100456 opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz opłat dodatkowych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-103888 Zebrzydowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-103876 Grabownia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-103830 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-103820 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-103797 Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-91188 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-30
Pokaż
P2023.109317 Uproszczona oferta Towarzystwa Sportowego "Kuźnia" realizacji zadania publicznego pod nazwą Jubileusz 60-lecia działalności sekcji żeglarskiej TS Kuźnia
Opublikował: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-92407 ogłoszenie II przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Miejskiej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-103621 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy o znaku OS.6220.000005.2022 z dnia 24.05.2023 r. (OS.ZD.000224.2023)
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-103620 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rydułtowy o znaku OS.6220.000005.2022 z dnia 24.05.2023 r. (OS.ZD.000225.2023)
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-05-30
Pokaż
2023-101700 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Rozbiórka budynku "Domu Turysty" na terenie MOSiR w dzielnicy Kamień
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-55802 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 574/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 54-4) – wyłożenie do publicznego wglądu od 24 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r., zbieranie uwag do 6 września 2019 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-101999 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie sygnalizacji pożarowej w Miejskim Domu Pomocy Społecznej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-101927 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Termomodernizacja budynków - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków edukacyjnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-95037 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-87625 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-97806 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-94417 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-98641 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-94522 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-94481 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-61129 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-89025 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-90879 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-90492 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-86405 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-87311 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-93952 Kwestionariusz Przewodniczącego Zarządu (dane osobowe)
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-94768 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-80100 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-91423 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-87766 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-92554 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-93945 Kwestionariusz Przewodniczącego Rady (dane osobowe)
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-92033 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-88192 Uchwała
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2018-117571 WYKAZ RADNYCH MIASTA RYBNIKA WEDŁUG OKRĘGÓW WYBORCZYCH.pdf
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-101405 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na ławników
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-101417 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla podmiotów zgłaszających kandydata na ławnika
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-100044 Informacja o wyniku konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-101465 Informacja o wyniku konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-102912 Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-103149 Zapytanie KRK
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-100987 Lista popracia - ławnicy
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-101401 oświadczenia składane przez kandydata
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-101385 karta zgłoszenia
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-29
Pokaż
P2023.103497 Zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-94040 Oświadczenie o przelewaniu należności związanych z wypełnianiem zadań Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy na rachunek bankowy
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
P2023.106523 Uproszczona oferta Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-102686 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-102680 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-102667 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Kamień
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-102648 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Kamień
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-29
Pokaż
2023-102355 Link do dokumentów zamówienia w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-84472 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-102420 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-88641 oświadczenie majątkowe ostatnie
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-85367 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-84067 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-84066 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-84065 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-84064 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-84063 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-84007 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-102253 Zawiadomienie OE-RG.7440.2.2023 o zakończeniu postępowania - PRG- budowa gazociągu Rybnik
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Starszy Specjalista OU-IV) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-84006 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-83796 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-83663 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-99126 Informacja Prezydenta Miasta o ważniejszych oficjalnych spotkaniach od 28 kwietnia do 25 maja 2023 r.
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor MM) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-83653 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-83602 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-95967 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego”. Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 1626/128, 1628/125, 1630/124, 1650/58, 1632/124, 2545/124, 1633/121, 1736/126, 1598/126, 1600/127, 2543/121, 1596/123, 2547/124, 1599/127 obręb ewidencyjny Rybnik, jednostka ewidencyjna Rybnik.
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-83601 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-83571 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-83568 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-83307 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-83497 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-26
Pokaż
2023-71999 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę
Opublikował: Daria Zdyb (Starszy Inspektor M) dnia 2023-05-26
Pokaż
P2023.111425 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
P2023.111462 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-83200 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-83052 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-94624 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ulicy Golejowskiej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-94599 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ulicy Morwowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-101135 zmiany zarządzenia nr 280/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-85089 organizacji i przeprowadzenia wyborów oraz referendum na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-100861 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ulicy Morwowej
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-100808 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej od ulicy Golejowskiej
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-83049 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-82874 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-82804 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-82801 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-101024 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-100997 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-82680 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-100981 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-101547 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-101545 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zebrzydowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-82566 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25
Pokaż
P2023.109488 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
P2023.109486 Protokół
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-101395 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-101408 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-101383 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-101374 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-101370 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-101326 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałowcie
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-101322 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-101316 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-82573 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-99877 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup usługi udostępnienia systemu do zgłoszeń kandydatów, prowadzenia wyborów radnych oraz zarządzania Młodzieżową Radą Miasta
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-93058 udzielenia Górniczemu Klubowi Sportowemu „Pierwszy” Chwałowice w Rybniku, z siedzibą przy ul. 1 Maja 27 w Rybniku, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25
Pokaż
2019-61919 Zawarcie umowy najmu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-05-25
Pokaż
2019-61882 Zamiana mieszkania z kontrahentem
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-82393 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25
Pokaż
2019-61855 Przedłużenie umowy najmu
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-05-25
Pokaż
2019-61814 Przyznanie mieszkania
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-82390 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-82388 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-82385 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25
Pokaż
2022-185209 oświadczenie majątkowe pierwsze
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-100759 Informacja o wyniku konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-25
Pokaż
P2023.108786 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
P2023.108753 Zawiadomienie o ostatecznym zakończeniu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
P2023.107841 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
P2023.108768 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-80763 powołania Interdyscyplinarnego Zespołu Koordynacji Zasobów w zakresie udzielania wsparcia dzieci i rodziny w mieście Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-97761 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Utrzymanie zbiorników retencyjnych.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-88978 zbycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-97031 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa lekkiego samochodu do przewozu osób i sprzętu dla OSP Kamień
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-94147 lista obecności
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-94157 lista obecności
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-25
Pokaż
2023-86873 nabycia nieruchomości
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-97823 zmiany zarządzenia nr 281/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-82380 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-82236 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-24
Pokaż
P2023.109924 Informacja o wyniku konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-99824 Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2023-05-24
Pokaż
P2023.104989 Ustawienia przystanku autobusowego - ul. Kolejowa
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24
Pokaż
P2023.104866 Zawiadomienie o ostatecznym zakończeniu postępowaniu w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. Śląskiego
Opublikował: Sonia Banaszak (Referent Ar-II) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-82233 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-100202 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-100192 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-100217 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-100215 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-100211 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-100208 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-100206 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-100197 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-94127 lista obecności
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-94141 lista obecności
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-100115 Wybory Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-99234 Referent
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-92549 Decyzja - odmowa ograniczenia sposobu korzystania z działek nr 2299/58, 2316/57 i 2313/65
Opublikował: Monika Mirowska-Żak (Główny Specjalista M) dnia 2023-05-24
Pokaż
2023-99657 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-99652 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-99648 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-99645 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-99639 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-82221 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-99637 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-99633 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-82220 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-82216 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-94102 Lista obecności
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-82215 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-82213 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-99322 Budowa toalety publicznej w dzielnicy Maroko - Nowiny realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-82210 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-82209 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-82205 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-81830 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-81827 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-90793 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 803/XLVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-96450 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika", dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-81824 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-81819 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-97962 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-87544 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-87548 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-88417 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-88420 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-88426 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-88431 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-88433 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-88434 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-88435 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-89723 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-89725 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-89727 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-89730 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-90249 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-90256 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-90285 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-90287 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-90288 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-92872 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-96596 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-96598 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-96600 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-99033 Autopoprawka
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-99022 Autopoprawka
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-98975 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-99029 Wyboru Sekretarza Zarządu Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-99019 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-99016 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-99013 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-99010 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-99006 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządy Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-99003 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-98722 Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w Protokole Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic z dnia 21 maja 2023 r. z ustalenia frekwencji, wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Dzielnicy Smolna
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2022-32717 MPZP 54-30 - rysunek planu miejscowego - legenda
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-98890 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.290.2022.IA z dnia 18 maja 2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-98833 Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-23
Pokaż
2023-63595 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180387 S ulicy Nikodema Sobika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-81695 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-98637 Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Reymonta (projektuj i buduj)
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-22
Pokaż
2020-140943 MPZP 54-15 - rysunek planu miejscowego - legenda
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-82202 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-81692 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-81691 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-81312 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-81226 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-97554 Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-81225 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-81222 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-81220 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-81219 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-90950 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/VI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-90488 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1068/LXII/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-81218 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-98118 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.506.2022.DR z dnia 16 maja 2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-81217 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-81215 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-22
Pokaż
2023-96961 Smolna
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-21
Pokaż
2023-94449 odwołania Pani Joanny Kryszczyszyn ze stanowiska dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-19
Pokaż
2023-95342 Naprawa samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO o nr rej. SR 2998H OSP Rybnik - Boguszowice.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II) dnia 2023-05-19
Pokaż
2023-81214 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-19
Pokaż
2023-81211 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-19
Pokaż
2023-81210 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-19
Pokaż
2023-81209 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-19
Pokaż
2023-97304 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-19
Pokaż
2023-81207 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-19
Pokaż
2023-96377 Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów do projektu na wsparcie społeczności lokalnej w procesie sprawiedliwej transformacji
Opublikował: Agnieszka Siedlaczek (Inspektor R) dnia 2023-05-19
Pokaż
2023-81205 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-19
Pokaż
2023-97216 Konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika", dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-19
Pokaż
2023-81204 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-19
Pokaż
2023-96252 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-05-19
Pokaż
2023-96553 Radca Prawny
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-05-19
Pokaż
2023-96415 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-05-19
Pokaż
2023-96456 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2023-05-19
Pokaż
2023-86797 udzielenia Polskiemu Związkowi Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 6/4, dotacji na realizację zadania publicznego w 2023 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-19
Pokaż
2023-96911 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-96904 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochojec
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-81203 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-94343 Wyniki naboru - Starszy Specjalista w Wydziale Księgowości, Referacie Dochodów i Windykacji
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-96815 Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-96771 Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Rybnika
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-81202 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-81200 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-80355 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-93160 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-80347 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-80342 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-96524 Raport o stanie Miasta Rybnika 2022
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-96474 Uzupełnienie opis przedmiotu zamówienia - Budżet Obywatelski dz
Opublikował: Krzysztof Soiński (Kierownik Referatu I-III) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-96454 Wydatkowania środków finansowych przez Zarząd Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-96442 Planów działania Rady, w tym rocznego planu posiedzeń Rady i planu dyżurów Radnych oraz regulaminu pracy Rady, ze szczegółowym uwzględnieniem sposobu zwołania posiedzeń oraz usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach Zarządu i Rady
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-96433 Wyboru Zastępcy Sekretarza Zarządu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-96425 Ustalenia sposobu głosowania na Sekretarza Zarządu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-96413 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-96404 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-96399 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-96392 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-96371 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-96364 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-96093 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-96075 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-96065 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Boguszowice Osiedle
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
P2023.106036 Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
P2023.105830 Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-95867 I kwartał 2023 r.
Opublikował: Piotr Wawoczny (Podinspektor Fn) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-94019 Wyniki naboru - Dyrektor Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-95717 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.542.2022.DR z dnia 11 maja 2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-95699 Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.717.2021.DR z dnia 12 maja 2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-95510 Konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180387 S ulicy Nikodema Sobika
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-92883 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-92875 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-18
Pokaż
P2023.101483 Oferta realizacji zadania publicznego pn. 100-lecie Hufca Ziemi Rybnickiej
Opublikował: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I) dnia 2023-05-18
Pokaż
P2023.102198 Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji DOBROSTKA pn. Wspierająca DOBROstka
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-91206 Wybór oferty
Opublikował: Marek Prudel (Starszy Inspektor D) dnia 2023-05-18
Pokaż
2023-95359 Link do dokumentów zamówienia w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-95355 I kwartał 2023 r.
Opublikował: Piotr Wawoczny (Podinspektor Fn) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-95330 Wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych woj. śląskiego następującego obiektu:-budynek dawnej stacji pomp, później tzw. hala mięsna, przy ul. 3 Maja 14 w Rybniku
Opublikował: Alicja Lepiarczyk-Hlubek (Zastępca Naczelnika Wydziału Ar-II) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-94264 Raport o stanie Miasta Rybnika za 2022 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-79843 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-79727 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-92372 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-88740 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2023 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-17
Pokaż
P2023.92006 Kontrola projektu "Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne"
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-79578 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-95187 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w 2022 roku
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-95191 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-95195 Wykaz ulg w 2022 roku
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-79553 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-79120 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-94814 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/VI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-94804 Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1068/LXII/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-79042 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-78974 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-78840 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-78832 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-94919 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia siedzib Rad Dzielnic Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-78795 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-78205 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-85679 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Joanna Beracz (Główny Specjalista MPU) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-78201 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-85684 Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Oskara Kolberga
Opublikował: Jarosław Kotas (Podinspektor MPU) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-85683 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Jarosław Kotas (Podinspektor MPU) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-85436 Formularz uwagi
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-85435 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-85434 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-85432 Projekt rysunku planu miejscowego
Opublikował: Marzena Stryjniak (Referent MPU) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-85676 Formularz uwagi
Opublikował: Jarosław Kotas (Podinspektor MPU) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-78063 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-78058 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-78044 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-78038 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-77504 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-94704 Ogłoszenie o zamówieniu - całoroczny zestaw imprezowy dla mieszkańców dz. Golejów_PDF
Opublikował: Krzysztof Soiński (Kierownik Referatu I-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-77461 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-77439 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-94574 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II) dnia 2023-05-17
Pokaż
2023-87551 wyznaczenia siedzib Rad Dzielnic Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-17
Pokaż
P2023.100531 Uproszczona oferta_Stowarzyszenie "17-tka"
Opublikował: Honorata Sławek (Inspektor PS-I) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-76871 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-76866 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-94071 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-94000 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-76850 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-76846 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-93101 Statut Dzielnicy
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-93917 Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Rybnika z tytułu darowizny na rzecz dzielnic
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
P2023.78184 Zmiany zarządzenia nr 70/2023 z 26 stycznia 2023 w sprawie procedury prowadzenia gospodarki finansowej jednostek pomocniczych Miasta Rybnika
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-93829 Orzepowice
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-75576 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-19614 zmiany Zarządzenia nr 645/2018 Prezydenta Miasta Rybnikaz dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-16
Pokaż
P2023.85732 Informacji na temat zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-75566 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-75561 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-75559 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-75556 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-91623 Protokół przekazania składnika majątku - załącznik nr 7 do procedury
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-91618 Potwierdzenie odbioru nagród w konkursie /zawodach / loterii - załącznik nr 6 do procedury
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-91610 Lista uczestników wycieczki autokarowej /osób odbierających bilet wstępu na wydarzenie biletowane - załącznik nr 5 do procedury
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-91590 Wniosek o wydatkowanie środków finansowych - załącznik nr 4 do procedury
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-91573 Wykaz propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy - załącznik nr 2 do procedury
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-75546 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-91567 Plan finansowy wydatków budżetowych Rad Dzielnic - załącznik nr 1 do procedury
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-86579 Protokół z posiedzenia rady dzielnicy
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-93142 Wybory Przewodniczącego Rady Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-93128 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-85894 Lista obecności (posiedzenie rady dzielnicy)
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-93108 Procedura prowadzenia gospodarki finansowej jednostek pomocniczych Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-93085 Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Golejów i Sekretarza Zarządu Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-91574 Wniosek o wydanie pełnomocnictwa (załącznik nr 3 do procedury)
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-93041 Wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-93016 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-93065 Ustalenia sposobu głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Golejów i Sekretarza Zarządu Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-91087 zmiany zarządzenia nr 214/2023 z dnia 23 marca 2023 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-16
Pokaż
2023-92786 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. BT20873 RYBNIK_KLOKOCINSKA_A2_52174 zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Kłokocińskiej 51
Opublikował: Katarzyna Froncek (Samodzielny Referent GM-II) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-74663 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-81629 Informacja o wyniku konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-78820 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-92500 Informacja o zebranym materiale dowodowym, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - GM-I.6220.1.2023
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-92313 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o znaku ZKO.6220.2.2023 z dnia 05.05.2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-91128 Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany Mieszkań
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-83913 3975
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-92161 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.607.2022.IA z dnia 5 maja 2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-92155 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.14.2023.4.EGK z dnia 4 maja 2023 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Starszy Inspektor GM-I) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-74494 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-91979 Ogłoszenie o mieszkaniach do remontu ul. Patriotów 1c/7, ul. Patriotów 14a/4, ul. Patriotów 14a/7, ul. Patriotów 14c/2, ul. Patriotów 14d/6, ul. Józefa Lompy 17c/11
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-90148 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Reymonta (projektuj i buduj)
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-86957 zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-91989 Meksyk
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-90895 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 803/XLVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Opublikował: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-91945 Chwałęcice
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-84399 Popielów
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-91713 Kamień
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-91710 Niewiadom
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-91703 Wielopole
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-91698 Zebrzydowice
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-91692 Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-41515 ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Górnośląskiej 108
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M) dnia 2023-05-15
Pokaż
2023-74223 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-74215 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-91490 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-87717 częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2023 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-89165 zatwierdzenia regulaminu naboru dodatkowego udzielania grantów na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: ”Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-91333 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Golejów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-91486 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-91480 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-91475 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-91465 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-91458 Wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Grabownia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-84556 Budowa łącznika ulic Górnośląska - Śląska – Etap I wraz z budową urządzeń związanych z drogą: przebudową kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego, budową przepustów oraz budową nowego oświetlenia ulicznego LED
Opublikował: Dominika Golasz (Inspektor Ar-II) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-91349 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Grabownia
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-91348 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-91347 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-91345 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-91342 Ustalenia sposobu głosowania na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-73492 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-73487 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-73480 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-73475 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-73468 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-91215 Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wydaniu decyzji SKO.OS/41.9/427/2023/8980/KK w związku z odwołanie się strony od decyzji Prezydenta Miasta Rybnika GM-II.6225.1.2023 z dnia 20.03.2023
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-72689 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-12
Pokaż
P2023.101245 Zamysłów
Opublikował: Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2023-05-12
Pokaż
2023-87361 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wykonanie robót naprawczych w budynku Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia przy ul. Św. Maksymiliana 24 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-11
Pokaż
2023-90720 wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2023-05-11
Pokaż
2023-77276 Regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Referatu Kontroli Wewnętrznej i Nadzoru w Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-11
Pokaż
2023-72687 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-11
Pokaż
2023-72343 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-11
Pokaż
2023-77393 nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I) dnia 2023-05-11
Pokaż
2023-72336 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-11
Pokaż
2023-72332 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-11
Pokaż
2023-71445 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista SKZ-III) dnia 2023-05-11
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 12485431 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorskaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwaniaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treściNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treściNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)