W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

 
Rejestr
Nazwa dokumentu Szczegóły
2021-65051 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-65037 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-65001 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-65029 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-82224 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-75055 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2021/2022 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-82451 Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-82925 Lista inwestycji zakwalifikowanych do realizacji w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika", dofinansowanego ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020."
Opublikował: Barbara Hoła (Specjalista Ek-III) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-81309 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-81310 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-23
Pokaż
P2021.148752 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-23
Pokaż
P2021.148754 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-81498 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-83016 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-82276 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-82967 oświadczenie majątkowe Anna Maisa
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-82920 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-80593 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-82889 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-82226 Oświadczenie majątkowe Anna Dziekan
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-06-23
Pokaż
P2021.147543 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-81820 Autopoprawka
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-81394 Autopoprawka
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-23
Pokaż
2021-79162 wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, w postaci wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku oraz podwyższenia kapitału zakładowego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-22
Pokaż
2021-82377 PassMark Software - Video Card (GPU) Benchmark Charts - Video Card Model List
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-22
Pokaż
2021-82311 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-22
Pokaż
2021-82185 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-22
Pokaż
2021-79400 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-22
Pokaż
2021-81331 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na zadania: Zad. 1) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika Zad. 2) Zakup switcha do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-22
Pokaż
2021-80021 Wzór umowy
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-06-21
Pokaż
2021-80022 Zakup i dostawa stacji roboczych do systemu monitoringu
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-06-21
Pokaż
2021-81681 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-21
Pokaż
2021-81623 Wystąpienie o opinię do WP w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. - Ek-I.6220.6.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-21
Pokaż
2021-81621 Wystąpienie o opinię do PPIS w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. - Ek-I.6220.6.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-21
Pokaż
2021-81619 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. - Ek-I.6220.6.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-21
Pokaż
2021-80164 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa ul. Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-21
Pokaż
2021-81003 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-21
Pokaż
2021-81356 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-21
Pokaż
2021-81143 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-21
Pokaż
2021-80319 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa instalacji hydrantowej w obiektach miejskich
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-21
Pokaż
2021-30275 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-21
Pokaż
2021-80301 Ogłoszenie mieszkania do zasiedlenia na najem socjalny ul. Generała Andersa 16a/8
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2021-06-21
Pokaż
2021-81025 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-21
Pokaż
2021-75770 nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-18
Pokaż
2021-80018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-18
Pokaż
2021-79927 zmiany zarządzenia nr 148/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-18
Pokaż
2021-72194 uchylenia zarządzenia nr 105/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 lutego 2020 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-18
Pokaż
2021-72817 zasad korzystania z samochodów służbowych Urzędu Miasta
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-18
Pokaż
P2021.119068 oferta Miejskiej Orkiestry Dętej "Rybnik" z siedzibą w Rybniku
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-18
Pokaż
2021-80500 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-18
Pokaż
2021-80614 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-18
Pokaż
P2021.124397 Oferta Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni "Ignacy" realizacji zadania publicznego pt. HOYM BLIŻEJ GWIAZD
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-18
Pokaż
P2021.114784 oferta Towarzystwa Sportowego ROW pn. Wychowanie sportowe jako skuteczna profilaktyka alkoholowa (na przekór powtarzanym stereotypom)
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-06-18
Pokaż
2021-80428 Oferta - ArtGroup
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-18
Pokaż
2021-72469 oferta Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2021-06-18
Pokaż
P2020.254292 Oferta Stowarzyszenia Korzenie.pl
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-18
Pokaż
2021-72567 oferta Strefy WzW, wolnych z wyboru
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2021-06-18
Pokaż
P2021.124449 Oferta Kółka Rolniczego w Rybniku-Popielowie realizacji zadania publicznego pt. Dożynki dzielnic Popielów - Radziejów 2021
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-18
Pokaż
P2021.124215 Oferta Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Ekran" realizacji zadania pt. Wakacyjne kino w Dyskusyjnym Klubie Filmowym "Ekran" w Rybniku
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-18
Pokaż
2021-79455 Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-18
Pokaż
2021-80065 Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-06-18
Pokaż
2021-80076 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-42002 wysyłania i doręczania poczty miejscowej za pośrednictwem gońców
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-80104 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2021/2022 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-80095 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-75669 podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-80088 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-80087 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-80071 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-79887 Formularz- oferta kandydata na rachmistrza spisowego powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-37956 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
P2021.143091 Remontu chodnika w rejonie Przedszkole nr 37
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-80143 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-74495 Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-74496 Specyfikacja warunków zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-17
Pokaż
2019-35316 Instalacji bankomatu w dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-80115 Wystąpienie o opinię do WP w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez SLOVPOL WOOD Sp. z o.o. - Ek-I.6220.1.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-80114 Wystąpienie o opinię do PPIS w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez SLOVPOL WOOD Sp. z o.o. - Ek-I.6220.1.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-80112 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez SLOVPOL WOOD Sp. z o.o. - Ek-I.6220.1.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-17
Pokaż
P2021.142800 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-42857 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
P2021.142798 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-48300 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
P2021.142803 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-39126 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-68990 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-77332 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-73622 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-56041 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-38661 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-42118 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-36337 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2020-142972 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-75246 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-68636 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-68842 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-70429 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-73138 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-25730 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-71130 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-64707 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-70278 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-73000 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-51887 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-51703 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-60051 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-71495 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-75130 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-75586 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-71585 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-77061 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-75253 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-78861 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-56487 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-67171 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-54208 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-53997 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-53938 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-39454 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-79885 Ogłoszenie - Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-73950 udzielenia Stowarzyszeniu Zabytkowej Kopalni „Ignacy” z siedzibą w Rybniku przy ul. Mościckiego 3, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-17
Pokaż
2021-75504 udzielenia Strefie WzW, wolnych z wyboru, z siedzibą w Rybniku przy ul. Sosnowej 7, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-16
Pokaż
2021-75437 udzielenia Fundacji Rozwoju Kultury i Działań Artystycznych z siedzibą w Bogunicach przy ul. Polnej 17, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-16
Pokaż
P2021.142636 Wyciszenia kratek ściekowych kanalizacji deszczowej na ul. Prostej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-16
Pokaż
2021-79432 informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2021-06-16
Pokaż
2021-79447 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.187.2021.IA z dnia 11.6.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-16
Pokaż
2021-79444 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.186.2021.IA z dnia 11.6.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-16
Pokaż
2021-78624 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-16
Pokaż
2021-59085 Zadanie nr 1_SP18
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-16
Pokaż
2021-78352 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-16
Pokaż
2021-78623 Roboty budowlane w placówkach edukacyjnych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Szkoła Podstawowa nr 18 dz. Boguszowice Osiedle Zadanie nr 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 dz. Ochojec
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-16
Pokaż
2020-154303 zmiany zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług przez Miasto Rybnik, wprowadzonych zarządzeniem nr 516/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z 16 października 2020 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-16
Pokaż
2021-75324 rozwiązania zespołu zadaniowego wspomagającego realizację projektu pn. „Audyt organizacji Urzędu Miasta Rybnika – audyt strukturalny i funkcjonalny”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-16
Pokaż
2021-79230 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-16
Pokaż
2021-76633 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2021-06-16
Pokaż
2021-78387 zmiany zarządzenia nr 222/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-78320 zmiany zarządzenia nr 283/2021 z dnia 17 maja 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-41202 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-78821 16 czerwca cz1
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-70321 ZRID Sportowa-Górnośląska
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-41205 Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-41539 Projekt ZP
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-41204 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-78738 16 czerwca cz 1
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-4869 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-4839 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-74575 zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-77539 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przedszkole nr 14 dz. Chwałowice – izolacja murów piwnicznych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-77504 sprawie zmiany zarządzenia nr 247/2021 z dnia 6 maja 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-78589 Wynik Konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-72608 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-78381 Dokumentacja fotgraficzna SP 16
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-78291 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-78632 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-78498 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-74540 zmiany zarządzenia nr 698/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości gminnej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-78397 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-77519 zmiany zarządzenia nr 298/2021 z dnia 21 maja 2021 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: 1. Przedszkole nr 18 (w ZSz-P nr 6), dzielnica Boguszowice Stare; termomodernizacja budynku wraz z likwidacją kotłowni węglowej oraz przyłączeniem do kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 16. 2. Szkoła Podstawowa nr 16 (w ZSz-P nr 6), dzielnica Boguszowice Stare; termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych. 3. Przedszkole nr 21, dzielnica Kłokocin; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową. 4. Szkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2 (w ZSz-P nr 14), dzielnica Radziejów; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-77507 zmiany zarządzenia nr 168/2021 z dnia 29 marca 2021 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3, dzielnica Ochojec – rozbudowa budynku Przedszkola nr 47
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-40160 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-43616 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-15
Pokaż
P2021.134322 Punktów orientacyjnych na Bulwarach nad Nacyną
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-46842 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-78347 Odwołanie
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-78334 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-15
Pokaż
2021-77621 Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-78061 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-72141 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-78123 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.40.2021.KP z dnia 9.6.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-76310 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa szafek ubraniowych w ramach projektu „Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły” (budżet obywatelski)
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-78083 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.629.2020.AD z dnia 8.6.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-78079 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.628.2020.AD z dnia 8.6.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-78073 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.627.2020.AD z dnia 8.6.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-71005 Materiały_przetargowe_Juiusz_I_etap
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-75599 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-72891 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-75598 Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku. Etap I – roboty konstrukcyjne
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-76934 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-55906 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-77678 Edytowalna wersja formularza JEDZ
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-55907 Rozbudowa ulicy Świętego Józefa na odcinku od ulicy Góreckiego do ulicy Borki - opracowanie dokumentacji projektowej
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-40054 Wymagane parametry sieci oświetleniowwej, opraw, słupów, systemu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-57191 Specyfikacja warunków zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-77655 Petycja
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-77619 Petycja
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-74751 powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-72664 zamiany nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-77573 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-14
Pokaż
2021-59972 P32_dokumentacja projektowa
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-11
Pokaż
2021-77373 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-11
Pokaż
2021-69412 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-11
Pokaż
2021-69409 Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-11
Pokaż
2021-75429 Sprzątaczka
Opublikował: Karina Kwiatkowska-Kwiatoń (Starszy Inspektor Kd) dnia 2021-06-11
Pokaż
2021-76872 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-10
Pokaż
2021-76582 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.626.2020.AD z dnia 7.6.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-10
Pokaż
2021-76580 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.82.2021.MS z dnia 4.6.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-10
Pokaż
2021-64437 określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-10
Pokaż
2021-68741 ogłoszenia drugiego konkursu na realizację w 2021 roku zadania własnego obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-10
Pokaż
2021-72087 udzielenia Kółku Rolniczemu w Rybniku-Popielowie z siedzibą w Rybniku przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-10
Pokaż
2021-72144 udzielenia Dyskusyjnemu Klubowi Filmowemu „Ekran” z siedzibą w Rybniku przy Placu Teatralnym im. Kazimierza Kutza 1, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-10
Pokaż
2021-63001 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw organizacji Festiwalu Górnej Odry 25-27 czerwca
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-10
Pokaż
2021-74227 powołania komisji do wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-10
Pokaż
2021-68140 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-10
Pokaż
2021-75422 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-10
Pokaż
2021-74832 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-10
Pokaż
2021-72462 wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-06-10
Pokaż
2021-76121 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.624.2020.AD z dnia 4.6.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-10
Pokaż
P2021.136004 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-10
Pokaż
P2021.136002 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-10
Pokaż
2021-76066 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-06-10
Pokaż
2021-75472 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-06-10
Pokaż
2021-75935 Pismo o zebranym materiale dowodowym, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez Miasto Rybnik - Ek-I.6220.36.2020
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-09
Pokaż
2021-74676 Kontrola sprawdzająca trwałość projektu "Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika"
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2021-06-09
Pokaż
2021-75821 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-09
Pokaż
2021-75039 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-09
Pokaż
2021-75759 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-09
Pokaż
2021-72595 powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-09
Pokaż
2021-72448 w sprawie udzielenia Miejskiej Orkiestrze Dętej „Rybnik” z siedzibą w Rybniku przy ul. Barbary 23, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-09
Pokaż
2021-71926 wyznaczenia Komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów wytworzonych w Urzędzie zawierających informacje niejawne oraz ich brakowania
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-09
Pokaż
2021-75650 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-09
Pokaż
2021-75594 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-09
Pokaż
2021-75550 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-09
Pokaż
2021-75407 Drugi konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-09
Pokaż
2021-75398 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-09
Pokaż
2021-74907 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-06-09
Pokaż
2021-75374 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-09
Pokaż
2021-75296 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku DOOŚ-WDŚZOO.420.46.2020.KN.10 z dnia 28.5.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: Udostępnianie i wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-09
Pokaż
2021-69795 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-08
Pokaż
2021-69803 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-08
Pokaż
2021-68400 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-08
Pokaż
2021-72325 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-08
Pokaż
2021-68860 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-08
Pokaż
2021-74924 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-08
Pokaż
2021-74969 Wystąpienie o opinię do WP w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez NPS Sp. z o.o. - Ek-I.6220.5.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-08
Pokaż
2021-74966 Wystąpienie o opinię do PPIS w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez NPS Sp. z o.o. - Ek-I.6220.5.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-08
Pokaż
2021-74960 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez NPS Sp. z o.o. - Ek-I.6220.5.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-08
Pokaż
2021-74888 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-08
Pokaż
2021-71607 wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-06-08
Pokaż
2021-74592 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - działka nr 6
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-06-08
Pokaż
2021-74764 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 8
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-08
Pokaż
2021-74611 Odpowiedź na pytanie
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-08
Pokaż
2021-69173 pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Marokanów 6/23
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-06-07
Pokaż
P2021.129868 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-07
Pokaż
P2021.129872 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-07
Pokaż
2021-73890 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 257/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-06-07
Pokaż
2021-62546 Opracowania koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do Potoku Boguszowickiego (Potok z Przegedzy)
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2021-06-07
Pokaż
2021-72574 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-06-07
Pokaż
2021-74380 pismo
Opublikował: Zuzanna Czogalla-Gac (Specjalista GK) dnia 2021-06-07
Pokaż
2021-71029 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2021 roku w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-06-07
Pokaż
2021-71458 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2021 roku w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-06-07
Pokaż
2021-73816 Odpowiedzi na zadane pytania. Przesunięcie terminu
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2021-06-07
Pokaż
2021-74149 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-07
Pokaż
2021-74342 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-07
Pokaż
2021-70276 ZP_KŁOKOCIN_ZAD_2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-07
Pokaż
2021-63603 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-07
Pokaż
2021-63602 Dzielnica Kłokocin – wymiana instalacji c.o., wentylacja mechaniczna, wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła oraz przebudowa kotłowni węglowej na gazową, z podziałem na zadania: zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 19 – wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku” wraz z wymianą kotła węglowego na instalację pomp ciepła w ramach projektu pn.: ”OZE w budynkach użyt
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-07
Pokaż
2021-74144 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2021-06-07
Pokaż
2021-74108 Informacja o wyborze oferty
Opublikował: Gabriela Stojer (Podinspektor Z-I) dnia 2021-06-07
Pokaż
2021-74095 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-07
Pokaż
2021-67651 Protokół nr XXXVIII z sesji Rady Miasta z dnia 2021-05-27
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-72711 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zarządzanie projektem Stop Smog na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-70415 udzielenia Towarzystwu Sportowemu ROW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku przy ul. Energetyków 83, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-73224 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ograniczenie korzystania z nieruchomości - działka nr 1855/14
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-73757 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 7
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-73608 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-73761 protokół
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-73751 protokół
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-61503 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-69337 odwołania Pani Justyny Pieczki ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-72690 zmiany zarządzenia nr 246/2021 z dnia 6 maja 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-71362 zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-73665 zarządzenie - rozstrzygnięcie
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-67195 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-71402 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na zadania: Zad. 1) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika Zad. 2) Zakup switcha do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-73672 zarządzenie - rozstrzygnięcie
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-72738 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku. Etap I – roboty konstrukcyjne
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-62943 Wzór umowy
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-73606 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.172.2021.KBK z dnia 27.5.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-65950 Zakup stacji roboczych do systemu monitoringu
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-06-02
Pokaż
P2021.127000 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-73544 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-72561 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-73582 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-59540 P 18_materiały do postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-69105 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-73543 zad. 1 Przedszkole nr 18; termomodernizacja budynku wraz z likwidacją kotłowni węglowej oraz przyłączeniem do kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 16. zad. 2 Szkoła Podstawowa nr 16; termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych. zad. 3 Przedszkole nr 21; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową. zad. 4 Szkoła Podstawowa nr 24; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła.
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-73421 Postanowienie o zmianie terminu załatwienia sprawy Ek-I.6220.36.2020
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-71351 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Bohaterów Westerplatte 6c/5
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-06-02
Pokaż
P2021.118244 Naprawy boiska szkolnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-73211 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXV.7840.7.2.2021
Opublikował: Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-73153 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-06-02
Pokaż
2021-71991 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-52044 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-01
Pokaż
P2021.118256 Udrożnienia kanalizacji na ulicy Św. Maksymiliana
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-46836 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-06-01
Pokaż
P2021.118254 Udrożnienia kanalizacji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-72816 narada 2.06.2021 cz.1
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-63605 uchylenia zarządzenia nr 3/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-71774 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remonty obiektów mostowych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-67498 Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Chwałęcice, Niewiadom Dolny
Opublikował: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-67743 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-65115 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-65170 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-68305 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-46027 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-68954 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-57027 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-60787 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-60769 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-64597 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-64647 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-59891 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-57458 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-57510 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-19775 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-19777 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-19536 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-56162 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-58757 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-62581 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-66632 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-61265 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-57167 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-68681 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2021-06-01
Pokaż
2021-69890 MPZP 52-2 - rysunek planu miejscowego - Geotif
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-05-31
Pokaż
2021-71255 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-31
Pokaż
2021-72049 Odpowiedzi na pytania nr 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-05-31
Pokaż
2021-72099 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-05-31
Pokaż
2021-71809 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-05-31
Pokaż
2021-72033 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-05-31
Pokaż
2021-71962 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-05-31
Pokaż
2021-69495 Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030"
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor A) dnia 2021-05-31
Pokaż
2021-70001 Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 23 kwietnia do 27 maja 2021 r.
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2021-05-31
Pokaż
2021-71371 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-05-28
Pokaż
2021-71529 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-05-28
Pokaż
2021-66072 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-28
Pokaż
2021-65381 konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-28
Pokaż
2021-36378 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-05-28
Pokaż
2021-71387 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-05-28
Pokaż
2021-71331 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-05-28
Pokaż
2021-71359 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Jana Karskiego 33c/5
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-05-28
Pokaż
2021-69616 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-05-28
Pokaż
2021-71354 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Gen. Janke Waltera 6c/1
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-05-28
Pokaż
2021-71352 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 22/5
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-05-28
Pokaż
2021-69590 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-05-28
Pokaż
2021-69632 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-05-28
Pokaż
2021-69103 Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-05-28
Pokaż
2021-70709 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-05-27
Pokaż
2021-71224 Prezentacja ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2020 rok .pdf
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-05-27
Pokaż
2021-54146 zmiany zarządzenia w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-27
Pokaż
P2021.127157 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-05-27
Pokaż
P2021.127154 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-05-27
Pokaż
P2021.127161 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-05-27
Pokaż
2021-71044 MPZP 56 - rysunek planu miejscowego - Legenda
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-05-27
Pokaż
2021-70434 pismo
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2021-05-27
Pokaż
2021-70551 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-05-27
Pokaż
2021-70502 Odwołanie
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-05-27
Pokaż
P2021.126359 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-05-27
Pokaż
2021-70360 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-05-27
Pokaż
2021-63446 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-66507 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-65411 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-68859 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-68396 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-65763 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-63359 zmiany zarządzenia nr 482/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia zadań w zakresie prowadzenia ewidencji i windykacji należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-68761 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-68453 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-68445 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-68421 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-70190 oświadczenie majątkowe Dorota Małyszko
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-62878 uchylenia zarządzenia nr 505/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-66678 powołania Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-64003 zmiany zarządzenia nr 53/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania Strategii Rozwoju Miasta Rybnika „Rybnik 2030”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-58685 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-58679 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach za 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-58669 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Boguszowicach za 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-58923 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Ziemi Rybnickiej za 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-58892 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku za 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-58840 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku za 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-58688 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu za 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-26
Pokaż
2021-63382 zbycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-25
Pokaż
2021-67592 zmiany zarządzenia nr 247/2021 z dnia 6 maja 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-25
Pokaż
2021-68056 zmiany zarządzenia nr 123/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-25
Pokaż
2021-68062 zmiany zarządzenia nr 244/2021 z dnia 4 maja 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-25
Pokaż
2021-68042 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: 1. Przedszkole nr 18 (w ZSz-P nr 6), dzielnica Boguszowice Stare; termomodernizacja budynku wraz z likwidacją kotłowni węglowej oraz przyłączeniem do kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 16. 2. Szkoła Podstawowa nr 16 (w ZSz-P nr 6), dzielnica Boguszowice Stare; termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych. 3. Przedszkole nr 21, dzielnica Kłokocin; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową. 4. Szkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2 (w ZSz-P nr 14), dzielnica Radziejów; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-25
Pokaż
2021-68301 informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-05-25
Pokaż
2021-69221 Informacja o wyniku konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-05-25
Pokaż
2021-64004 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-05-25
Pokaż
2021-64007 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-05-25
Pokaż
2021-64001 Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (z podziałem na 2 zadania)
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-05-25
Pokaż
2021-58162 ZP_ZESPÓŁ_SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY_4
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-05-25
Pokaż
2021-69094 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-05-25
Pokaż
2021-60998 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-05-25
Pokaż
2021-60997 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku, dzielnica Golejów wraz z wymianą kotła węglowego na instalację pomp ciepła w ramach projektu pn: ”OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-05-25
Pokaż
2021-68412 Odpowiedź na pytanie
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-05-25
Pokaż
2021-68424 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-05-25
Pokaż
2021-62065 zmiany zarządzenia 342/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "StratKIT - Innovative Strategies for Public Catering" realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-25
Pokaż
2021-68918 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-05-24
Pokaż
2021-64665 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-05-24
Pokaż
2021-64355 rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31) – wyłożenie do publicznego wglądu od 7 stycznia 2021 r. do 5 lutego 2021 r., zbieranie uwag do 19 lutego 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-24
Pokaż
P2021.113079 Budżetu miasta Rybnika na 2020 r. (dzielnica Chwałowice)
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-05-24
Pokaż
2021-68283 zmian wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-24
Pokaż
2021-67682 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji, Referacie Rejestracji Pojazdów
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-05-24
Pokaż
2021-67245 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Księgowości, Referacie Dochodów i Windykacji
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-05-24
Pokaż
2021-68520 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Zuzanna Czogalla-Gac (Specjalista GK) dnia 2021-05-24
Pokaż
2021-67310 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-24
Pokaż
2021-60733 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-68197 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.226.2021.JPŁ z dnia 14.5.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-68168 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-67998 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-68156 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.175.2020.AK/JPŁ z dnia 18.5.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-52637 powołania członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-59882 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-59883 Specyfikacja warunków zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-59881 Uzupełnienie stanu umeblowania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-65502 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-68121 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-68020 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-64338 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-64329 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-64324 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-64315 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-64310 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-64279 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-67935 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-66817 Zestawienie robót koniecznych do wykazania w harmonogramie
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-56778 Program funkcionalno-użytkowy
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-63369 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-67933 Przedszkole nr 41, dz. Maroko - Nowiny - termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi i wymianą instalacji elektrycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-64024 Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych z 13 maja 2021 r.
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-05-21
Pokaż
2021-67354 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-05-20
Pokaż
2021-67679 sprostowanie ogłoszenia o II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Hallera
Opublikował: Jerzy Granek (Naczelnik Wydziału M) dnia 2021-05-20
Pokaż
2021-67729 Postanowienie o zmianie terminu załatwienia sprawy Ek-I.6220.6.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-05-20
Pokaż
2021-67724 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o znaku Ek-I.6220.6.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-05-20
Pokaż
2021-63122 zmiany Zarządzenia Nr 210/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-20
Pokaż
2021-64575 powołania osób w skład Rybnickiej Rady Kobiet
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-20
Pokaż
2021-65155 oświadczenie majątkowe Jerzy Wróbel_17.05.2021
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-05-20
Pokaż
2021-66564 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania aportem - TBS "TWÓJ DOM"
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-05-20
Pokaż
2021-67213 Raport
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-05-20
Pokaż
2021-60632 przyznawania tytułu „Rybnickiego Prymusa” w roku szkolnym 2020/2021
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-20
Pokaż
2021-49765 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-05-20
Pokaż
2021-32824 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-05-20
Pokaż
2021-64762 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Roboty budowlane w placówkach edukacyjnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-20
Pokaż
2021-66960 Dostawę 600 000 sztuk woreczków biodegradowalnych do sprzątania zanieczyszczeń po psach. Do: Urząd Miasta Rybnika
Opublikował: Grzegorz Wengerski (Podinspektor GK) dnia 2021-05-20
Pokaż
2021-63747 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2021-05-20
Pokaż
2021-59088 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-19
Pokaż
2021-64870 zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-19
Pokaż
2021-66807 Wykaz ulg w 2020 roku
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-05-19
Pokaż
2021-60508 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-19
Pokaż
2021-66775 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w 2020 roku
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-05-19
Pokaż
2021-66798 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-05-19
Pokaż
2021-60987 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-19
Pokaż
2021-65977 Infromacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-05-19
Pokaż
2021-59175 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-19
Pokaż
2021-63670 obciążenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości służebnością przesyłu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-19
Pokaż
2021-63550 zbycia nieruchomości zabudowanej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-19
Pokaż
2021-66708 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2021-05-19
Pokaż
2021-66566 Obwieszczenie Prezydent Miasta Żory IS.6220.17.2021.IG z dnia 14.05.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-05-19
Pokaż
2021-66544 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-05-19
Pokaż
2021-65733 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-05-19
Pokaż
2021-61967 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-19
Pokaż
2021-65997 Zapytanie ofertowe na zakup masek przeciwgazowych filtracyjnych
Opublikował: Gabriela Stojer (Podinspektor Z-I) dnia 2021-05-19
Pokaż
2021-66417 2021.05.19 narada koordynacyjna
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-66383 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-66282 narada koordynacyjna 19.05.2021
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-66047 Konsultacje projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-66121 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-57656 oświadczenie majątkowe Janusz Karwot
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-61640 odwołania Pani Renaty Jurczyk ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-58071 zbycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-65967 Wystąpienie o opinię do PPIS w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez PGG S.A. Oddział KWK ROW - Ek-I.6220.7.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-65972 Postanowienie o zmianie terminu załatwienia sprawy Ek-I.6220.7.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-65968 Wystąpienie o opinię do PGW Wody Polskie w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez PGG S.A. Oddział KWK ROW - Ek-I.6220.7.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-65965 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez PGG S.A. Oddział KWK ROW - Ek-I.6220.7.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-37999 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Raciborska - Rzeczna i nadania nazwy ulicy Bulwary nad Nacyną
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-65594 zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-48710 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych i nadania nazwy ulicy Droga Regionalna
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-38767 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Bratków
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-36364 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Obwiednia Północna
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-41804 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180318 S ulicy Pogodnej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-42150 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180201 S ulicy Lektorskiej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-18
Pokaż
P2021.118078 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-05-18
Pokaż
P2021.118085 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-63118 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania aportem do spółki miejskiej
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-05-18
Pokaż
2021-64201 zmiany zarządzenia nr 99/2021 z dnia 4 marca 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-17
Pokaż
2021-62372 zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-17
Pokaż
2021-63808 zmiany zarządzenia nr 169/2021 z dnia 29 marca 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-17
Pokaż
2021-63234 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-17
Pokaż
2021-65474 STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OSK 01.01.2021-31.03.2021
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2021-05-17
Pokaż
2021-58576 oświadczenie majątkowe Jolanta Wójcik
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-05-17
Pokaż
2021-58570 oświadczenie majątkowe Barbara Malczyk
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-05-17
Pokaż
2021-58567 oświadczenie majątkowe Arkadiusz Kaczmarczyk
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-05-17
Pokaż
2021-58564 oświadczenie majątkowe Joanna Kotynia-Gnot
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-05-17
Pokaż
2021-58555 oświadczenie majątkowe Mirosław Górka
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-05-17
Pokaż
2021-65501 Raport o stanie Miasta Rybnika za 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-05-17
Pokaż
2021-58163 oświadczenie majątkowe Justyna Pieczka
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-05-17
Pokaż
2021-63937 Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-05-17
Pokaż
2021-63854 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Mienia, Referacie Gospodarki Nieruchomościami
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-05-17
Pokaż
2021-58158 oświadczenie majątkowe Aleksandra Szymczak
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-05-17
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 8143535 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorskaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwaniaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treściNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treściNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)