W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

 
Rejestr
Nazwa dokumentu Szczegóły
2022-6115 Opinia Śląskiego Państowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2022-01-14
Pokaż
2022-5943 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych na obszarze Miasta Rybnika
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-14
Pokaż
2022-5939 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-14
Pokaż
2022-3193 zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 782/2021 r. z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-14
Pokaż
2022-5871 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-14
Pokaż
2022-5868 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-14
Pokaż
2021-168590 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA O ZAKOŃCZENIU MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW MIASTA RYBNIKA DLA OBRĘBU CHWAŁĘCICE I NIEWIADOM DOLNY
Opublikował: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-I) dnia 2022-01-14
Pokaż
2021-174079 Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych na 2022 r.
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-14
Pokaż
2022-4932 Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej - MPZP 54-30
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-4929 Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej - MPZP 54-29
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-4918 Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej - MPZP 54-28
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-1393 nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-5692 Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2022-01-13
Pokaż
P2022.7835 Obniżenia cen za bilety komunikacji miejskiej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-5435 Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków.
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-5321 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-5522 Konsultacje projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-5134 Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-4114 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-4828 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługi geodezyjne z podziałem na 5 zadań
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-5240 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Fabrycznej
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-5186 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika istniejących ulic Górnośląska - Wrębowa i nadania nazwy ulicy Górnośląska
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-2910 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-5422 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-3248 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-01-13
Pokaż
Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-3531 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-3559 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13
Pokaż
2021-165472 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13
Pokaż
2021-166980 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13
Pokaż
2021-164869 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-1197 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-484 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-4648 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-2418 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-3061 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-863 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-5162 Załącznik do zarządzenia - formularz zgłaszania opinii
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-5073 Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-13
Pokaż
2021-179262 oświadczenie majątkowe Izabela Kaczor
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-1503 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2022 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-13
Pokaż
2022-1420 przyznania dotacji z budżetu Miasta w 2022 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika na utrzymanie gotowości bojowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-13
Pokaż
P2022.5298 Rozliczenia grantu na realizację zadań publicznych w 2020 przez Stowarzyszenie 17-tka
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-12
Pokaż
2022-830 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 11 000 cm2
Opublikował: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) dnia 2022-01-12
Pokaż
2022-4319 Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-12
Pokaż
P2022.6740 Zmiany projektu MPZP 29-1 obszar w rejonie ul. Jankowickiej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-01-12
Pokaż
2022-3172 Wybór najkorzystniejszej oferty.
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2022-01-12
Pokaż
2022-4484 Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Radę Miasta w 2021 roku
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2022-01-12
Pokaż
2022-4215 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-12
Pokaż
P2022.6391 Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczeń cieków w ramach realizacji inwestycji "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji "Racibórz - Oświęcim (...)".
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-II) dnia 2022-01-12
Pokaż
2022-3990 ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-01-12
Pokaż
2022-3988 Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-01-12
Pokaż
2022-492 ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2022 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-11
Pokaż
2021-176684 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-11
Pokaż
2022-3864 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-01-11
Pokaż
2022-3850 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-01-11
Pokaż
2022-3607 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2022-01-11
Pokaż
2021-179267 oświadczenie majątkowe Sylwia Rutkowska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2022-01-11
Pokaż
2021-179263 oświadczenie majątkowe Sylwia Obońska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2022-01-11
Pokaż
2022-2719 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-11
Pokaż
2022-3491 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-11
Pokaż
2021-178263 powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-11
Pokaż
2022-3320 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-3291 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-3312 Zawiadomienie w trybie art. 10 działka 711/70 nieuregulowany stan prawny ZRID Sportowa-Górnośląska
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-3304 Zawiadomienie w trybie art. 10 działka 3406/224 nieuregulowany stan prawny ZRID Sportowa-Górnośląska
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-3296 Zawiadomienie w trybie art. 10 działka 3428/232 nieuregulowany stan prawny ZRID Sportowa-Górnośląska
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-3289 Zawiadomienie w trybie art. 10 działka 3408/224 nieuregulowany stan prawny ZRID Sportowa-Górnośląska
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-2164 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-3268 Zawiadomienie w trybie art. 10 działka 3412/225 nieuregulowany stan prawny ZRID Sportowa-Górnośląska
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-3257 Zawiadomienie w trybie art. 10 działka 705/75 nieuregulowany stan prawny ZRID Sportowa-Górnośląska
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-3241 Zawiadomienie w trybie art. 10 działka 707/74 nieuregulowany stan prawny ZRID Sportowa-Górnośląska
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-3235 Zawiadomienie w trybie art. 10 działka 703/78 nieuregulowany stan prawny ZRID Sportowa-Górnośląska
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-3223 Zawiadomienie w trybie art. 10 działka 3430/231 nieuregulowany stan prawny ZRID Sportowa-Górnośląska
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-3190 art. 10 Działka 3430/231 nieuregulowany stan prawny ZRID Sportowa-Górnośląska
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-3177 art. 10 Działka 3408/224 nieuregulowany stan prawny ZRID Sportowa-Górnośląska
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-1004 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-3157 art. 10 działka 3412/225 nieuregulowany stan prawny ZRID ul. Sportowa-Górnośląska
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-3122 art. 10 Działka 707/74 i nieuregulowany stan prawny ZRID ul. Sportowa-Górnośląska
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-3108 art. 10 działka 705/75 i nieuregulowany stan prawny ZRID ul. Sportowa-Górnośląska
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-3076 art. 10 Działka 703/78 nieuregulowany stan prawny ZRID ul. Sportowa-Górnośląska
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-3000 Postanowienie o zmianie terminu załatwienia sprawy Ek-I.6220.33.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-2996 Wystąpienie o opinię do WP w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez Miasto Rybnik- Ek-I.6220.33.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-2994 Wystąpienie o opinię do PPIS w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez Miasto Rybnik- Ek-I.6220.33.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-2990 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez Miasto Rybnik- Ek-I.6220.33.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-2987 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o znaku Ek-I.6220.33.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-2965 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-2095 zarządzenie_zmieniające
Opublikował: Stasińska Natalia (Podinspektor PS-I) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-2606 narada koordynacyjna termin zakończenia w dniu 14.01.2022
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2022-01-10
Pokaż
2022-2275 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2022-01-07
Pokaż
2022-1158 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-05
Pokaż
2022-2082 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia #2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-05
Pokaż
2021-178956 zmiany zarządzenia nr 789/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji Fundacji „Ostoja”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 12, na realizację w 2022 roku zadania publicznego pn: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-05
Pokaż
2021-178327 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-3098 Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2021-177295 zmian w planie wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-05
Pokaż
2019-61476 Wniosek podmiotu organizującego lokalną imprezę o udostępnienie posiadanego sprzętu bądź świadczenie usług przez Rybnickie Służby Komunalne, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej lub Zarząd Zieleni Miejskiej
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2022-1477 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-6052 Udzielenie zgody na czasowe zajęcie powierzchni rybnickiego rynku, deptaka lub placu Jana Pawła II na cele związane z organizacją wydarzeń.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-6051 Udzielenie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Rybnika lub udział Prezydenta Miasta Rybnika w komitecie honorowym.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5130 Deklaracja na podatek od środków transportowych
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125210 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125208 Deklaracja na podatek od nieruchomości
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2022-1820 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4221 Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4217 Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-6034 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4089 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4093 Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby lub zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2022-859 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji, Referacie Rejestracji Pojazdów
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-6037 Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4084 Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-6042 Wydanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-6041 Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach UE po 01 maja 2004 r.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2021-147344 Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego za granicą w krajach państw obcych (poza UE) po 01 lipca 2009 r.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4082 Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-6039 Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4077 Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4074 Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4072 Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-6040 Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4251 Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2018-1672 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5107 Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5090 Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2022-1814 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-3125 Zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4063 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-3140 Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-3132 Wymeldowanie osoby z miejsca pobytu stałego decyzją administracyjną
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-6031 Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5089 Wydanie dowodu osobistego.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4294 Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4292 Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4299 Udostępnienie rejestru wyborców
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-3122 Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4316 Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4300 Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-3119 Nadanie/zmiana numeru PESEL
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-6033 Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zameldowanego.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-6032 Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125199 Sprzedaż mieszkań
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-3101 Zezwolenie na organizację imprezy masowej
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-3094 Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia , których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2021-161629 Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4254 Udostępnienie informacji publicznej
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-6006 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125203 Organizacja praktyk uczniowskich i studenckich
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4328 Zmiana przeznaczenia terenu (nieruchomości) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4326 Zmiana przeznaczenia terenu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-6004 Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5853 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-104121 Zmiana lub wydanie karty wędkarskiej
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-88024 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na terenach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-84107 Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-84103 Udzielenie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-104115 Wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny/na odbycie imprezy w drogach publicznych
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-104136 Rozpatrywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-77275 Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-77268 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-77266 Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-77251 Zgłoszenie rozbiórki budynku, obiektów lub urządzeń budowlanych
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-77272 Wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-76829 Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-77239 Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-76834 Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5839 Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2022-1664 Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej - MPZP 29-1
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5129 Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5123 Zmiana zaświadczenia stwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia krajowych przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej - niezarobkowy przewóz drogowy
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5848 Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5117 Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5845 Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125122 Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125118 Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-104119 Zawiadomienie o sprzedaży (zbyciu) pojazdu
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-104118 Wyrejestrowanie pojazdu
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-104117 Wymiana prawa jazdy
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2021-143469 Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2021-144115 Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5109 Wydanie zgody (decyzji) do wykonania tabliczki znamionowej zastępczej
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125114 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia krajowych przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej - niezarobkowy przewóz drogowy
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4318 Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich)
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-4317 Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty (zagubienie, kradzież, zniszczenie)
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2021-143473 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125105 Wydanie tablic(y) rejestracyjnych
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125103 Wydanie prawa jazdy
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125099 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125117 Wydanie lub zmiana uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125112 Wydanie lub zmiana lub przedłużenie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125109 Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125095 Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-6053 Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika oraz jej wtórnika
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125094 Wydanie decyzji na nadanie oraz wybicie numeru identyfikującego podwozia/nadwozia
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125091 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125067 Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125064 Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5838 Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5128 Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5847 Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5843 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5835 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/ starostwie.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5833 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5837 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-104135 Rejestracja fabrycznie nowego pojazdu
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5115 Przedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-104133 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2022-1642 Opłata skarbowa
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-5083 Zwrot opłaty skarbowej
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2017-3092 Zwrot / zaliczenie nadpłaty podatku
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125219 Zaświadczenie o wysokości zapłaconych podatków
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125217 Zaświadczenie o stanie majątkowym
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125216 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2016-125213 Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat).
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2022-01-05
Pokaż
2021-178528 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2022-01-05
Pokaż
2021-153207 zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-05
Pokaż
2021-163213 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia. Publikacja od 5 stycznia 2022 r. do 26 stycznia 2022 r.
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M-I) dnia 2022-01-05
Pokaż
2021-166384 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Publikacja od 5 stycznia 2022 r. do 26 stycznia 2022 r.
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M-I) dnia 2022-01-05
Pokaż
2022-30 szczegółowych zasad dokonywania zmian w budżecie miasta oraz zgłaszania zmian w wykazie planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-04
Pokaż
2022-25 przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących na 2022 rok, a także do zaciągania zobowiązań
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-04
Pokaż
2021-156591 przygotowania materiałów z wykonania budżetu miasta Rybnika, sprawozdania merytorycznego z działalności oraz informacji o stanie mienia komunalnego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-04
Pokaż
2022-34 ustalenia ogólnych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Rybnika oraz powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie rachunkowości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-04
Pokaż
2021-178722 ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-04
Pokaż
2022-379 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu –maksymalnie do 4090,32cm2
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2022-01-04
Pokaż
2021-162728 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-04
Pokaż
2022-469 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-04
Pokaż
2021-176776 udzielenia dotacji na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-04
Pokaż
2021-176784 udzielenia dotacji na wsparcie w 2022 roku realizacji zadania publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-04
Pokaż
2022-126 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-04
Pokaż
2022-124 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2022-01-03
Pokaż
P2021.294272 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-03
Pokaż
P2022.194 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-03
Pokaż
P2022.191 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-03
Pokaż
P2022.188 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-03
Pokaż
2021-167153 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03
Pokaż
P2022.197 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-03
Pokaż
P2022.187 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2022-01-03
Pokaż
2021-175565 uchwała
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2022-01-03
Pokaż
2021-170200 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2022-01-03
Pokaż
P2021.292873 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-II) dnia 2022-01-03
Pokaż
2021-13116 Lista placówek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2022-01-03
Pokaż
2021-2052 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2022-01-03
Pokaż
2021-179283 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-31
Pokaż
P2021.294265 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31
Pokaż
P2021.294267 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31
Pokaż
P2021.294169 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31
Pokaż
P2021.294174 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31
Pokaż
P2021.294178 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31
Pokaż
2021-179291 Zgromadzenie opinia sanepidu
Opublikował: Grażyna Śmigowska (Inspektor SO-I) dnia 2021-12-31
Pokaż
2021-179120 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-31
Pokaż
2021-179265 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-31
Pokaż
2021-82116 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31
Pokaż
P2021.292895 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-31
Pokaż
2021-178015 29.12.2021_Budowlanka przedmiar roboty zewnętrze.pdf
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-178853 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-178788 narada koordynacyjna termin zakończenia w dniu 7.01.2022 r.
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-177000 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-176087 Załącznik_harmonogram
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-177001 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-176997 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku w dzielnicy Popielów
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-175549 powołania osób w skład Rybnickiej Rady Kobiet
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-178683 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-176976 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-178675 Usługa dostępu do platformy budżet obywatelski
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-177443 Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-178270 Wyniki naboru - Referent w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-178204 Wyniki naboru - Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym, Referacie Gospodarczym
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-178261 zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-178056 zmiany zarządzenia nr 814/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-176219 zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-176752 Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Ekologii, Referacie Ochrony Powietrza
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-12-30
Pokaż
P2021.289962 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-II) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-160309 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-30
Pokaż
2021-177955 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-177957 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-168411 zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-168282 zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-168125 zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176783 zmiany Zarządzenia nr 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176971 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa dostępu do platformy budżet obywatelski
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-164752 zbycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-144009 oświadczenie majątkowe Justyna Martinus
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-175202 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-165119 Lokalizacje billboardów
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-175199 Specyfikacja warunków zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-175201 Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2022 roku
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-177749 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-167242 udzielenia Fundacji Europejski Instytut Outsourcingu, z siedzibą w Orzeszu przy ul. Pocztowej 33a, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-177692 Uchwała o podatku od środków transportowych na rok 2022
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-177523 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-177662 Uchwała o podatku od nieruchomości na rok 2022
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-177393 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-177416 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-169625 8656
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-169369 udzielenia dotacji na powierzenie w 2022 roku realizacji zadań publicznych w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176988 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa bloku kuchennego w ZSz-P nr 14 w dzielnicy Popielów
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-175427 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2022 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176616 zmiany zarządzenia nr 762/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego pn.: Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-149244 Wyłapywanie, transport oraz umieszczanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) poszkodowanych na terenie miasta Rybnika w dowolnym ośrodku rehabilitacji zwierząt w kraju.
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-177304 protokół
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176870 Formularz uwagi
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-177088 Formularz uwagi
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176992 Formularz uwagi
Opublikował: Marzena Stryjniak (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-177056 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176962 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Marzena Stryjniak (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-177051 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-177046 Projekt rysunku planu miejscowego
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176961 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Marzena Stryjniak (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176960 Projekt rysunku planu miejscowego
Opublikował: Marzena Stryjniak (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176978 Formularz uwagi
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176933 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176927 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176932 Formularz uwagi
Opublikował: Marzena Stryjniak (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176926 Projekt rysunku planu miejscowego
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176916 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Marzena Stryjniak (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176907 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Marzena Stryjniak (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176893 Projekt rysunku planu miejscowego
Opublikował: Marzena Stryjniak (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176828 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176834 Formularz uwagi
Opublikował: Marzena Stryjniak (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176817 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176821 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Marzena Stryjniak (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176806 Projekt rysunku planu miejscowego
Opublikował: Klaudia Wiśniewska (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176813 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Marzena Stryjniak (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-176803 Projekt rysunku planu miejscowego
Opublikował: Marzena Stryjniak (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-29
Pokaż
2021-174093 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-28
Pokaż
2021-177209 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2021-12-28
Pokaż
2021-176507 Budowlanka roboty wewnetrzne przedmiar
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2021-12-28
Pokaż
2021-153215 załącznik-udzielenie dotacji
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-12-28
Pokaż
2021-164798 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-28
Pokaż
2021-167138 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-28
Pokaż
2021-176929 protokół
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-12-28
Pokaż
2021-165427 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-28
Pokaż
2021-165425 Specyfikacja warunków zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-28
Pokaż
2021-165426 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-28
Pokaż
2021-175116 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wydruk plakatów wielkoformatowych i wyklejanie 14 billboardów na terenie Rybnika w terminie od lutego do grudnia 2022 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-28
Pokaż
2021-168560 udzielenia Towarzystwu Sportowemu ROW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rybniku przy ul. Energetyków 83, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-28
Pokaż
2021-176389 protokół
Opublikował: Stasińska Natalia (Podinspektor PS-I) dnia 2021-12-28
Pokaż
2021-176531 Strategia rozwoju miasta Rybnika RYBNIK 2030. Pierwszy krok transformacji
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor A) dnia 2021-12-27
Pokaż
2021-176526 Strategia rozwoju miasta Rybnika "Rybnik 2030". Pierwszy krok transformacji.
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor A) dnia 2021-12-27
Pokaż
2021-176512 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2021-12-27
Pokaż
2021-176187 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2021-12-27
Pokaż
2021-160024 powołania Kierownika Kancelarii Niejawnej Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-27
Pokaż
2021-175268 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-27
Pokaż
2021-168285 Dokumentacja projektowo_kosztorysowa_SP19
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-27
Pokaż
2021-171582 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-27
Pokaż
2021-175267 Przebudowa instalacji grzewczych i sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-27
Pokaż
2021-176189 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej Ś/C na terenie Gminy Czerwionka-Leszczyny w ulicy Robotniczej oraz ulicy Granicznej”
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Inspektor Ar-I) dnia 2021-12-27
Pokaż
2021-169572 przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-27
Pokaż
2021-175655 narada koordynacyjna termin zakończenia w dniu 2021
Opublikował: Iwona Wojtacha (Inspektor G-II) dnia 2021-12-23
Pokaż
2021-167196 Protokół nr XLVI z sesji Rady Miasta z dnia 2021-12-16
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-23
Pokaż
2021-167261 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-23
Pokaż
2021-169855 powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-23
Pokaż
2021-171571 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa instalacji grzewczych i sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-23
Pokaż
2021-174779 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rybnika na lata 2022-2047
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-12-23
Pokaż
2021-174758 Uchwała budżetowa na 2022 rok
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-12-23
Pokaż
2021-168121 zmiany zarządzenia nr 684/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-23
Pokaż
2021-169221 udzielenia dotacji Fundacji „Ostoja”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 12, na realizację w 2022 roku zadania publicznego pn: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-23
Pokaż
2021-172090 Decyzja PMR w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 2332/32
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-12-23
Pokaż
P2021.288805 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-23
Pokaż
2021-172223 zmiany zarządzenia nr 605/2021 z dnia 28 września 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-23
Pokaż
2021-169538 Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Rozwoju
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-12-23
Pokaż
2021-168251 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-23
Pokaż
2021-169730 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-23
Pokaż
2021-94007 I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Włościańskiej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Referent M-I) dnia 2021-12-23
Pokaż
2021-171861 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-171765 Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-169295 przyznania lokalu położonego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-170078 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-172148 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-170683 ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2021-12-22
Pokaż
P2021.286691 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-II) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-170678 Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-171665 protokół
Opublikował: Stasińska Natalia (Podinspektor PS-I) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-171755 Postanowienie o zmianie terminu załatwienia sprawy Ek-I.6220.30.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-171745 Wystąpienie o opinię do WP w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez PKN Orlen S.A.- Ek-I.6220.30.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-171734 Wystąpienie o opinię do PPIS w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez PKN Orlen S.A.- Ek-I.6220.30.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-12-22
Pokaż
P2021.286600 Podanie do wiadomości publicznej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-II) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-171727 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez PKN Orlen S.A.- Ek-I.6220.30.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-171709 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o znaku Ek-I.6220.30.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-12-22
Pokaż
P2021.286642 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-II) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-171535 ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH - MPZP
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-124680 Petycja
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-147177 Petycja
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-171040 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-145579 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-166008 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-22
Pokaż
P2021.287411 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-22
Pokaż
2021-151872 ogłoszenia konkursu na realizację w 2022 roku zadania własnego obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-170229 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-170224 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-170214 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-12-21
Pokaż
P2021.287833 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-170167 termin_rostrzygnięcia
Opublikował: Stasińska Natalia (Podinspektor PS-I) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-170119 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory o znaku IS.6220.17.2021.KŁ z dnia 8.12.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu Gotartowie-Rybnik wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego (UP/00359229)"
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-164002 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-163311 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-163292 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-162237 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-145957 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-159436 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-159446 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-147705 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-161221 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-161199 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-161170 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-161049 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-163802 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-162619 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-160490 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-160409 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-153351 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-157317 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-156808 powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-159784 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-160110 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-161281 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-145495 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-160359 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-160386 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-160251 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-169890 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-169726 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-169686 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-164596 materiały przetargowe_PPP_zip_54505kB
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-167118 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-169665 Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej w Rybniku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-167233 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Adolfa Dygasińskiego, Uroczej, Kłokocińskiej, Zadumy (MPZP 54-33)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-167206 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Rozstajnej, Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Górnośląskiej, Żwirowej, Ignacego Daszyńskiego (MPZP 54-32)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-167063 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Jaśminowej, Wolnej, Gotartowickiej, Szybowcowej, Jutrzenki (MPZP 54-31)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-144726 Sterylizacja, kastracja kotów wolno żyjących oraz usypianie ślepych miotów na terenie miasta Rybnika.
Opublikował: Justyna Jaros (Referent GK) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-167245 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Osiedle Krakusa, Św. Józefa, Smolnej, Karola Miarki, Żorskiej, Pogodnej (MPZP 54-30)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-167232 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Wiktora Poloczka, Komisji Edukacji Narodowej, Morwowej, Podhalańskiej, Podleśnej, Hotelowej (MPZP 54-29)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-167065 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Rudzkiej, Bronisława Czecha, Bratków, Majątkowej, Lipowej (MPZP 54-28)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-12-21
Pokaż
2021-169590 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2021-12-20
Pokaż
P2021.275265 Funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-20
Pokaż
2021-167808 formularz
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-12-20
Pokaż
2021-169035 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP) dnia 2021-12-20
Pokaż
2021-167008 Informacja Prezydenta Miasta o ważniejszych oficjalnych spotkaniach od 19 listopada do 16 grudnia 2021 r.
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2021-12-20
Pokaż
2021-169030 ogłoszenie mieszkania do remontu ul. Piownik 13/3
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-12-20
Pokaż
2019-61919 Zawarcie umowy najmu
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2021-12-20
Pokaż
2019-61882 Zamiana mieszkania z kontrahentem
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2021-12-20
Pokaż
2019-61814 Przydział lokalu mieszkalnego
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2021-12-20
Pokaż
2019-61855 Przedłużenie umowy najmu
Opublikował: Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III) dnia 2021-12-20
Pokaż
2021-160231 zmiany Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-17
Pokaż
2021-166996 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowania budynku E na kampusie przy ul. Rudzkiej w Rybniku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-17
Pokaż
2021-168798 oświadczenie majątkowe Ewelina Wrona
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-12-17
Pokaż
2021-168774 dostępność obiektów MOSiR dla osób ze szczególnymi potrzebami
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-12-17
Pokaż
P2021.283847 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-17
Pokaż
P2021.283836 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-17
Pokaż
P2021.279524 Rozbudowy Przedszkola nr 6
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-17
Pokaż
2021-165054 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-17
Pokaż
2021-165805 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-17
Pokaż
P2021.280018 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-17
Pokaż
2021-168663 narada koordynacyjna termin zakończenia w dniu 23.12.2021
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-12-17
Pokaż
2021-168584 Prezentacja budżetu na 2022 rok
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-12-17
Pokaż
2021-165584 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-17
Pokaż
2021-168397 Strategia Rozwoju Miasta Rybnika RYBNIK2030_projekt_po_konsultacjach
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor A) dnia 2021-12-16
Pokaż
2021-163320 powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą "Dostępna szkoła" – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” ,realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-16
Pokaż
2021-162753 udzielenia Stowarzyszeniu Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Maksymiliana 18, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-16
Pokaż
2021-164058 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-16
Pokaż
2021-162084 powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-16
Pokaż
2021-165777 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-16
Pokaż
2021-160877 nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-16
Pokaż
2021-168265 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-16
Pokaż
2021-167349 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-16
Pokaż
2021-167841 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-16
Pokaż
2021-167845 Listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na 2022 r.
Opublikował: Ewa Mrowiec (Inspektor SMk) dnia 2021-12-16
Pokaż
2021-163032 Planu potrzeb gminy Rybnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2022 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-16
Pokaż
2021-162511 wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-16
Pokaż
2021-151583 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-16
Pokaż
2021-157570 Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 - Raport monitoringowy za 2020 rok
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor A) dnia 2021-12-15
Pokaż
P2021.282076 Towarzystwo Sportowe ROW pt.: Camp szkoleniowo-profilaktyczny "wybieram sport"
Opublikował: Stasińska Natalia (Podinspektor PS-I) dnia 2021-12-15
Pokaż
P2021.282325 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnego na przekroczenie gazociągiem cieków wodnych
Opublikował: Malwina Jamicka (Inspektor Ek-II) dnia 2021-12-15
Pokaż
2021-167310 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Opublikował: Bogusława Tyma (Starszy Specjalista PS-I) dnia 2021-12-15
Pokaż
2021-151460 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w obszarze: ochrona zdrowia
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-12-15
Pokaż
2021-167249 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-15
Pokaż
2021-165042 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-15
Pokaż
2021-165048 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-12-15
Pokaż
2021-163494 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2022 roku zadań publicznych w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-12-15
Pokaż
2021-165143 Formularz uwagi - MPZP 29-1
Opublikował: Marzena Stryjniak (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-15
Pokaż
2021-165141 Prognoza oddziaływania na środowisko - MPZP 29-1
Opublikował: Marzena Stryjniak (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-15
Pokaż
2021-165140 Projekt tekstu planu miejscowego - MPZP 29-1
Opublikował: Marzena Stryjniak (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-15
Pokaż
2021-165139 Projekt rysunku planu miejscowego - MPZP 29-1
Opublikował: Marzena Stryjniak (Młodszy Referent MPU) dnia 2021-12-15
Pokaż
2021-166822 Autopoprawka
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-15
Pokaż
2021-166946 Autopoprawka
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-12-15
Pokaż
2021-166852 Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące projektu budżetu na 2022 rok i wieloletniej prognozy finansowej
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-12-14
Pokaż
2021-163643 powołania składu osobowego Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2022 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-12-14
Pokaż
2021-164600 wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-12-14
Pokaż
2021-160511 wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-12-14
Pokaż
2021-164591 ustalenia wymiaru czasu pracy w 2022 roku
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-12-14
Pokaż
2021-157949 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-12-14
Pokaż
2021-164385 zmiany zarządzenia nr 676/2021 z dnia 3 listopada 2021 r.
Opublikował: Barbara Witala (Samodzielny Referent Or) dnia 2021-12-14
Pokaż
2021-166115 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-13
Pokaż
2021-166094 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-12-13
Pokaż
2021-165596 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-13
Pokaż
2021-163446 obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-13
Pokaż
2021-166005 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-12-13
Pokaż
2021-165501 Decyzja PMR w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 1538/224
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-12-13
Pokaż
2021-161376 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-13
Pokaż
2021-154671 powołania składu osobowego komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego pn.: Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-12-13
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 9185926 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorskaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwaniaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treściNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treściNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)