W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

 
Rejestr
Nazwa dokumentu Szczegóły
P2024.104443 Planowanej budowy biogazowni w Niewiadomiu
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-101779 Konsultacje projektu uchwały o zmianie uchwały Nr 1047/LXI/2023 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków
Opublikował: Sylwia Jaroch (Główny Specjalista PS-I) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-84924 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-84802 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-27258 organizacji i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego pk. „Rybnik - 2024”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-84799 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-100685 Ogłoszenie - lokale do remontu wykonanego we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy
Opublikował: Anna Filusz (Inspektor SMk) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-84726 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-101135 Ogłoszenie - lokal do zasiedlenia w ramach najmu socjalnego lokalu dla osób umieszczonych na liście rocznej
Opublikował: Anna Filusz (Inspektor SMk) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-84720 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-84559 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-84553 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-84478 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-98499 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Starszy Inspektor SMk) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-98484 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Starszy Inspektor SMk) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-98518 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Starszy Inspektor SMk) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-84473 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-84423 oświadczenie majakowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-100781 Postanowienie nr 474/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Opublikował: Magdalena Gacek (Starszy Specjalista OU-I) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-100744 Postanowienie nr 473/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Rybnik
Opublikował: Magdalena Gacek (Starszy Specjalista OU-I) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-97295 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-97191 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulicy Czecha w Rybniku - etap I
Opublikował: Beata Piwowar (Starszy Inspektor Ar-II) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-97256 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulicy Czecha w Rybniku - etap II
Opublikował: Beata Piwowar (Starszy Inspektor Ar-II) dnia 2024-05-20
Pokaż
2024-84395 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-17
Pokaż
2024-84152 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-17
Pokaż
2024-96399 MPZP 54-47- rysunek planu miejscowego - ulica Cedrowa - geotif
Opublikował: Jarosław Kotas (Starszy Specjalista MPU) dnia 2024-05-17
Pokaż
2024-84120 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-17
Pokaż
2024-84057 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-17
Pokaż
2024-84046 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-17
Pokaż
2024-83938 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-17
Pokaż
2024-97208 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-17
Pokaż
2024-83934 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-17
Pokaż
2024-97098 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-17
Pokaż
2024-97253 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-17
Pokaż
2024-83753 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-17
Pokaż
2024-83748 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-17
Pokaż
P2024.101412 Uproszczona oferta UKS AP Rymer Rybnik realizacji zadania publicznego
Opublikował: Michał Adamik (Główny Specjalista PS-I) dnia 2024-05-17
Pokaż
2024-83743 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-17
Pokaż
2024-83410 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-17
Pokaż
2024-91793 Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Starszy Inspektor SMk) dnia 2024-05-17
Pokaż
P2024.102888 Chwałowice
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-94623 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-61956 udzielenia Rybnickiemu Centrum Sportów Walki „Taekwon-do Fighter – TKM” dotacji na realizację zadania publicznego w 2024 roku, pod tytułem: MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA JUNIORÓW, JUNIORÓW MŁODSZYCH I MŁODZIKÓW W TAEKWON-DO ITF oraz MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA DZIECI W TAEKWON-DO ITF
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-87733 zbycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-95008 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-96003 obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-93012 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-95439 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-95960 Projekt Uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-83408 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-96077 Projekt Uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-95194 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-83395 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-96276 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-96632 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-93606 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Ar-II.6740.86.2024 z dnia 9 maja 2024 r. pn. Rozbudowa ul. Kilińskiego w Rybniku w km 0+000 do 0+338.36, droga dojazdowa nr 180159S
Opublikował: Beata Piwowar (Starszy Inspektor Ar-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-83368 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-96293 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-47435 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-83276 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-83273 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-83269 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-83264 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-97399 Wybór oferty
Opublikował: Marek Prudel (Główny Specjalista D) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-92742 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-82989 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-82979 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-97890 Podinspektor
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-64375 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-82907 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-82762 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-82619 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-82613 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-82580 oświadczenie majątkowe Klaudia
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-82571 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-91464 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-82533 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-59594 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-58106 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-85191 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-90483 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-92488 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-92029 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-45907 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-91164 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-49853 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-82292 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-33785 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-95094 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-36121 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-81144 Projekt uchwały
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-82261 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-82236 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-82232 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-82063 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-98323 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Opublikował: Sylwia Jaroch (Główny Specjalista PS-I) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-81918 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-98394 Współorganizacji wraz z Przedszkolem nr 37 imprezy pn. "Dzień Dziecka"
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-98386 Współorganizacji wraz z Szkołą Podstawową nr 15 imprezy pn. "Dzień Dziecka"
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-81686 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-91201 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2024 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-90414 nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-88927 zmiany zarządzenia 368/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-16
Pokaż
P2024.101600 Naniesienia znaków poziomych na skrzyżowaniu dróg na ul. św. Maksymilina
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-16
Pokaż
2024-81682 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-81676 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-81585 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-81574 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-97246 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 364/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Opublikował: Sylwia Jaroch (Główny Specjalista PS-I) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-97899 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adm GL.ZUZ.1.4210.454.2023.KSS
Opublikował: Barbara Wasiniewska (Inspektor GM-VI) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-97880 Wykaz ulg w 2023 roku
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-97875 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w 2023 roku
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-97864 Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej w 2023 roku
Opublikował: Piotr Lapczyk (Kierownik Referatu Pd-I) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-76085 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-75176 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2024-05-15
Pokaż
2023-89501 wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-75131 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-74902 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-81332 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-73356 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-74857 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-73462 Uchwała
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-81210 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-81198 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-97529 Protokół z wyborów do Rady Miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-94560 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 364/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-15
Pokaż
2023-175325 Petycja
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-97364 Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 26 kwietnia 2024 r. dotyczącego instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – instalacji radiokomunikacyjnej operatora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oznaczonej RYB7111A zlokalizowanej przy ul. Wrębowej 19a - 19d w Rybniku.
Opublikował: Katarzyna Froncek (Podinspektor GM-II) dnia 2024-05-15
Pokaż
P2024.89556 Wyznaczenia przejścia dla pieszych w Rybniku-Niedobczycach na ul. Wołodyjowskiego w rejonie cmentarza
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-97096 Protokół RDPP z dnia 13 maja 2024 r
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-97092 Protokół RDPP z dnia 12 marca 2024 r
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-97088 Protokół RDPP z dnia 7 marca 2024 r
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-97083 Protokół RDPP z dnia 19 lutego 2024 r
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-97080 Protokół RDPP z dnia 11 stycznia 2024 r
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2024-05-15
Pokaż
P2024.100477 Zbadania stanu drzew i ich przycinki w pobliżu ulicy Wolnej od nr 3 do nr 47
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-15
Pokaż
2024-91691 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Opublikował: Joanna Swadźba (Główny Specjalista M) dnia 2024-05-15
Pokaż
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Żorskiej w zakresie wyznaczenia pasów rowerowych
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-96686 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku DOOŚ-WDŚZIL.420.35.2023.KP.22 z dnia 14 maja 2024 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-96603 Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej RYB7111A operatora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, położonej przy ul. Wrębowa 19a-19d w Rybniku Do: P4 Sp. z o.o - errata do sprawozdania.
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-80769 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-94434 Informacja Prezydenta Miasta o ważniejszych oficjalnych spotkaniach od 7 do 14 maja 2024 r.
Opublikował: Lucyna Tyl (Starszy Inspektor MM) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-80767 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-80761 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-79471 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-80745 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-14
Pokaż
P2024.99452 Wymiany wiat przystankowych i oznakowania przystanków w Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia.
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-14
Pokaż
P2024.99445 Wymiany wiat przystankowych i oznakowania przystanków w Dzielnicy Paruszowiec-Piaski.
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-80459 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-80301 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-96038 Informacja o wyniku konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Główny Specjalista PS-I) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-80228 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-96014 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrody
Opublikował: Sylwia Jaroch (Główny Specjalista PS-I) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-80189 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-88552 zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-85642 zmiany Zarządzenia 662/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-90898 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-88886 udzielenia Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego, z siedzibą w Rybniku, dotacji na realizację zadania publicznego w 2024 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-88907 udzielenia Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi w Rydułtowach dotacji na realizację zadania publicznego w 2024 roku, pod tytułem: Fojermany na Hoymie
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-89190 udzielenia Rybnickiemu Centrum Sportów Walki „Taekwon-do Fighter – TKM” dotacji na realizację zadania publicznego w 2024 roku, pod tytułem: Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorów Starszych w Taekwon-do
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-14
Pokaż
2024-93624 konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drzewu uznanemu za pomnik przyrody
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-79961 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-95619 Stwierdzenia wygaśnięcia funkcji Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-95583 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Meksyk
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-79759 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-94540 Ogłoszenie - lokale do remontu wykonanego we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy
Opublikował: Anna Filusz (Inspektor SMk) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-79747 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-79575 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-94572 Ogłoszenie - lokal do zasiedlenia w ramach najmu socjalnego lokalu dla osób umieszczonych na liście rocznej
Opublikował: Anna Filusz (Inspektor SMk) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-79510 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-79502 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-79487 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-79479 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-79393 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-79386 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-79377 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-77806 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-94884 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego o znaku OŚ.6220.7.2020 z dnia 09.05.2024 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-79372 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-94562 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy GM-I.6220.4.2024 z dnia 10.05.2024 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-94370 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym pn. Festyn z okazji rozpoczęcia lata w dzielnicy Popielów w dniu 21.06.2024 r.
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-13
Pokaż
2024-94184 STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OSK 01.01.2024-31.03.2024
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2024-05-10
Pokaż
P2024.88693 Przycięcia drzew na terenach gminnych mieszczących się w pasie drogowym o numerze działki 1240/51
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-10
Pokaż
P2024.98005 Zamysłów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-10
Pokaż
2024-79370 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-10
Pokaż
2024-79339 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-10
Pokaż
P2024.89536 Budowy biogazowni w Rybniku-Niedobczycach
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-10
Pokaż
2024-79335 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-10
Pokaż
2024-78646 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-10
Pokaż
2024-91467 Wyniki naboru - Podinspektor w Centrum Inwestycji, Referacie Planowania, Kontroli i Rozliczeń
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2024-05-10
Pokaż
2024-78357 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-10
Pokaż
2024-78134 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-10
Pokaż
2024-93905 Wystosowania pisma do PM Rybnika z informacją o prowadzonych rozmowach z p. Dyrektor ZGM w Rybniku w sprawie mieszkańców zamieszkujących w bloku przy ul. Borki 37 c nt.: niesprawnej wentylacji, zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, brakiem wykonania zaleceń wskazanych w ekspertyzie z grudnia 2023 r.
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-10
Pokaż
2024-93900 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Dzielnicy Orzepowice
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-10
Pokaż
2024-92413 Protokół nr I z sesji Rady Miasta z dnia 2024-05-07
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-10
Pokaż
2024-86766 Protokół nr I z sesji Rady Miasta z dnia 2024-05-07
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-10
Pokaż
2024-93259 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Starszy Inspektor SMk) dnia 2024-05-10
Pokaż
2024-91025 zmiany Zarządzenia nr 126/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad zarządzania uprawnieniami w systemie bankowości elektronicznej oraz upoważnień dla dyrektorów jednostek budżetowych w związku z realizacją umowy rachunku bieżącego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-10
Pokaż
2024-93480 informacja
Opublikował: Żaneta Gałuszka (Starszy Inspektor PS-II) dnia 2024-05-09
Pokaż
P2024.88703 Zaprojektowania i wykonania parkowego oświetlenia między blokami na ul. ks. Konrada Szwedy
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-09
Pokaż
P2024.89526 Uporządkowania terenu obok boiska Orlik w Rybniku-Niedobczycach
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-93391 obwieszczenie Prezydenta Miasta Katowice o sygn. KŚ-III.6220.82.2023.KM z dnia 07.05.2024
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-73217 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-73247 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-73382 Uchwała
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-93294 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy GM-I.6220.17.2024 z dnia 09.05.2024 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-93290 Wystąpienie o opinię do PGW Wody Polskie w związku z wnioskiem o znaku GM-I.6220.17.2024
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-93288 Wystąpienie o opinię do PPIS w związku z wnioskiem o znaku GM-I.6220.17.2024
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-93286 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w związku z wnioskiem o znaku GM-I.6220.17.2024
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-78070 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-77042 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-77229 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-76349 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-77198 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-76169 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-89433 Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Miasta Rybnika oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rybniku
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-83072 wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku z siedzibą w Rybniku i objęcia udziałów
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-48379 wniesienia wkładu pieniężnego do Komunikacji Miejskiej Rybnik Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku i objęcia udziałów
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-92363 Organizacji wydarzenia "Turniej skata sportowego", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Golejów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-92356 Współorganizacji wydarzenia "Turniej piłki nożnej EURO 2024 dla Rybnickich Dzielnic", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Golejów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-92351 Realizacji zadania "Spotkanie dla lokalnego biznesu", ujętego w wykazie propozycji do wydatkowania środków zarezerwowanych dla Dzielnicy Golejów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-92338 Zmiany uchwały Rady Dzielnicy nr 34/VIII/2024 z 17 stycznia 2024 r. odnośnie propozycji wydatkowania środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Rybnika dla Dzielnicy Golejów na 2024 rok
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-86673 zmiany zarządzenia nr 255/2024 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji w 2024 roku zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-09
Pokaż
P2024.96324 Grabownia
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-09
Pokaż
2024-92202 Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz terminie i miejscu losowania
Opublikował: Magdalena Gacek (Starszy Specjalista OU-I) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-64652 Przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STEYR.
Opublikował: Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-77190 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-08
Pokaż
P2024.86691 Postawienia ubikacji przenośnej na Rajza Punkcie przy ulicy Pełczyńskiego
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-91500 Dyrektor Centrum
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-88784 zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika nr 257/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-77186 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-86666 zarządzenie_zmieniające
Opublikował: Natalia Stasińska (Podinspektor PS-I) dnia 2024-05-08
Pokaż
P2024.95963 Modernizacji budynku przy ul. Kolejowej 18
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-77179 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-77062 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-77054 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-89858 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-77038 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-76172 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-91322 Informacja o wynikach postępowania
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Starszy Inspektor SMk) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-91358 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Starszy Inspektor SMk) dnia 2024-05-08
Pokaż
P2024.88691 Zestawienia dochodów i wydatków związanych z tematem alkoholu w mieście
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-91483 Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy za rok 2023.
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-82660 udzielenia Stowarzyszeniu Rybnicka Akademia Mażoretek „Enigma” dotacji na realizację zadania publicznego w 2024 roku, pod tytułem: Udział zawodniczek Rybnickiej Akademii Mażoretek Enigma w Mistrzostwach Polski Mażoretek w Bytomiu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-80995 Formularz uwagi
Opublikował: Marzena Cofalik (Samodzielny Referent MPU) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-80991 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Marzena Cofalik (Samodzielny Referent MPU) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-80816 Projekt rysunku planu miejscowego - ulica Błękitna
Opublikował: Marzena Cofalik (Samodzielny Referent MPU) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-80989 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Marzena Cofalik (Samodzielny Referent MPU) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-80910 Formularz uwagi
Opublikował: Marzena Cofalik (Samodzielny Referent MPU) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-80908 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Marzena Cofalik (Samodzielny Referent MPU) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-80905 Projekt rysunku planu miejscowego
Opublikował: Marzena Cofalik (Samodzielny Referent MPU) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-80903 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Marzena Cofalik (Samodzielny Referent MPU) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-91214 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach GL.ZUZ.1.4210.614.2023.IA
Opublikował: Barbara Wasiniewska (Inspektor GM-VI) dnia 2024-05-08
Pokaż
2021-34750 Trwające procedury planistyczne dotyczące sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
Opublikował: Marcin Bernacki (Młodszy Referent MPU) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-91177 Chwałęcice
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-08
Pokaż
2024-76163 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-07
Pokaż
2024-76156 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-07
Pokaż
2024-76152 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-07
Pokaż
P2024.94945 Boguszowice Osiedle
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-07
Pokaż
2024-76148 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-07
Pokaż
2024-76140 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-07
Pokaż
2024-76130 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-07
Pokaż
2024-88356 uchylenia Zarządzenia nr 758/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-07
Pokaż
2024-84488 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-07
Pokaż
2024-83664 nabycia nieruchomości w drodze darowizny
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-07
Pokaż
2024-89751 Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku o wyborze Pana Piotra Kuczery na Prezydenta Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-07
Pokaż
2024-90527 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory o znaku IS-ROS.6220.32.2023.KŁ z dnia 30.04.2024 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-05-07
Pokaż
2024-77427 Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Obwiedni Północnej (MPZP 54-56)
Opublikował: Sylwia Piechota (Inspektor MPU) dnia 2024-05-07
Pokaż
2024-89547 Informacja o zebranym materiale dowodowym, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - GM-I.6220.10.2024
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-05-06
Pokaż
P2024.93303 Organizacji wraz z Kołem PZW nr 125 zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży do lat 16 z okazji "Dnia Dziecka"
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-06
Pokaż
2024-87490 Ogłoszenie o mieszkaniu do zasiedlenia na czas nieoznaczony
Opublikował: Anna Filusz (Inspektor SMk) dnia 2024-05-06
Pokaż
2024-88410 Ogłoszenie - lokal do zasiedlenia w ramach najmu socjalnego lokalu dla osób umieszczonych na liście rocznej
Opublikował: Anna Filusz (Inspektor SMk) dnia 2024-05-06
Pokaż
2024-88559 Ogłoszenie - lokale do remontu wykonanego we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy
Opublikował: Anna Filusz (Inspektor SMk) dnia 2024-05-06
Pokaż
2024-86949 Informacja o wyniku konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Główny Specjalista PS-I) dnia 2024-05-06
Pokaż
2024-88916 Wielopole
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-06
Pokaż
P2024.92825 Ustalenie przebiegu granic nieruchomości działki 1501/233 z działką 318/238 oraz działki 692/234 z działkami 501/237, 2627/235, 2630/235 położonych w obrębie ewidencyjnym Kłokocin
Opublikował: Monika Dubiel (Inspektor G-I) dnia 2024-05-06
Pokaż
2024-82522 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2024 rok
Opublikował: Patrycja Warzecha (Młodszy Referent OU-I) dnia 2024-05-06
Pokaż
2024-82672 opracowania aktualizacji Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-02
Pokaż
2024-88406 Aktualizacja danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w miejscowości RYBNIK, ul. ORZEPOWICKA 15A przez operatora Orange Polska S. A.
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2024-05-02
Pokaż
P2024.88695 Odnowienia barierek przy przejściu dla pieszych na ul. Podmiejskiej
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-02
Pokaż
2024-25855 procedury sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, podmiotem organizującym pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-02
Pokaż
2024-87153 zmiany zarządzenia nr 230/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-05-02
Pokaż
2024-42572 oświadczenie majątkowe zakończenie kadencji
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-05-02
Pokaż
2024-88126 Korekta oświadczenia majątkowego
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-02
Pokaż
2024-88122 Oświadczenie majątkowe
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-02
Pokaż
2024-88076 I kwartał 2024 r.
Opublikował: Piotr Wawoczny (Starszy Specjalista Fn) dnia 2024-05-02
Pokaż
P2024.92085 Kamień
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-02
Pokaż
P2024.92084 Rybnicka Kuźnia
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-05-02
Pokaż
2024-81904 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę
Opublikował: Joanna Swadźba (Główny Specjalista M) dnia 2024-05-02
Pokaż
2024-85337 powołania Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-30
Pokaż
2024-85368 powołania Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-30
Pokaż
2024-85377 powołania Trzeciego Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-30
Pokaż
2024-82929 odwołania Trzeciego Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-30
Pokaż
2024-85178 wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-30
Pokaż
2024-83142 uchylenia Zarządzenia nr 608/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Rybnika i ich powołania
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-30
Pokaż
2024-83138 odwołania Pierwszego i Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-30
Pokaż
2024-85236 określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Rybnika i wskazania ich kolejności
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-30
Pokaż
2023-14859 Lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-30
Pokaż
2023-54729 Lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-30
Pokaż
P2024.91096 Popielów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-30
Pokaż
2024-81501 zmiany zarządzenia nr 185/2024 z dnia 19 marca 2024 r
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-30
Pokaż
2024-81213 powołania przewodniczącego komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-30
Pokaż
2024-78916 udzielenia dotacji na wsparcie realizacji w 2024 roku zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-30
Pokaż
2024-86933 Informacja o udzielonych w I kwartale 2024 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny
Opublikował: Piotr Wawoczny (Starszy Specjalista Fn) dnia 2024-04-30
Pokaż
2024-80390 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Jankowickiej (MPZP 29-1)
Opublikował: Marzena Cofalik (Samodzielny Referent MPU) dnia 2024-04-30
Pokaż
2024-80478 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Świerklańskiej i Błękitnej (MPZP 54-45)
Opublikował: Marzena Cofalik (Samodzielny Referent MPU) dnia 2024-04-30
Pokaż
2024-86885 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Rybnika za 2023 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-30
Pokaż
2024-85223 Sprawozdania finansowe za 2023 rok
Opublikował: Piotr Wawoczny (Starszy Specjalista Fn) dnia 2024-04-30
Pokaż
2024-86429 Inspektor
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2024-04-29
Pokaż
2024-51185 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-29
Pokaż
2024-86458 Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej RYB7111A operatora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, położonej przy ul. Wrębowa 19a-19d w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Froncek (Podinspektor GM-II) dnia 2024-04-29
Pokaż
P2024.88998 Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 29 w Bielsku-Białej w sprawie składu, siedziby, terytorialnego zasięgu działania i dyżurów pełnionych przez Komisję w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-29
Pokaż
2024-86011 Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-29
Pokaż
P2024.89897 Meksyk
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-29
Pokaż
P2024.89850 Golejów
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-29
Pokaż
P2024.89834 Zebrzydowice
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-29
Pokaż
P2024.89818 Orzepowice
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-29
Pokaż
2024-85108 Informacja o wynikach postępowania
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Starszy Inspektor SMk) dnia 2024-04-26
Pokaż
2024-84149 Wyniki naboru - Inspektor w Centrum Inwestycji, Referacie Zarządzania Inwestycjami
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2024-04-26
Pokaż
2024-78607 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Patrycja Warzecha (Młodszy Referent OU-I) dnia 2024-04-26
Pokaż
2024-85503 Informacja o wynikach postępowania
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Starszy Inspektor SMk) dnia 2024-04-26
Pokaż
2024-85495 Informacja o wynikach postępowania
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Starszy Inspektor SMk) dnia 2024-04-26
Pokaż
2024-85469 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku WOOŚ.420.17.2024.MP1.4 z dnia 25.04.2024 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-04-26
Pokaż
2024-85438 Aktualizacja danych dla instalacji wytwarzącej pole elektromagnetyczne BT 22106 RYBNIK CENTRUM zlokalizowanej przy Placu Teatralnym w Rybniku przez Towerlink Poland Sp. z o.o.
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2024-04-26
Pokaż
2024-85410 Wykaz lokali zgłoszonych do Banku Zamiany Mieszkań
Opublikował: Beata Baj (Główny Specjalista SMk) dnia 2024-04-26
Pokaż
2024-51054 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-26
Pokaż
2024-85250 Oferta realizacji zadania publicznego pn. Fojermany na Hoymie
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2024-04-26
Pokaż
2024-77035 Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych przeprowadzonych w dniu 18 kwietnia 2024 r.
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Specjalista M) dnia 2024-04-26
Pokaż
2024-84895 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku GM-I.6220.31.2023 z dnia 25.04.2024 r. w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-04-25
Pokaż
2024-78040 Informacja o wyniku postępowania
Opublikował: Marek Prudel (Główny Specjalista D) dnia 2024-04-25
Pokaż
2024-84570 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory o znaku IS-ROS.6220.4.2024.KŁ z dnia 24.04.2024 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-04-25
Pokaż
2024-51151 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-25
Pokaż
2024-81729 Wyniki naboru - Podinspektor w Centrum Systemów Kontrolno - Zarządczych, Referacie Zarządzania Kryzysowego
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2024-04-25
Pokaż
2024-83775 Aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej RYB1001F operatora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, położonej przy ul. Podmiejskiej w Rybniku
Opublikował: Katarzyna Froncek (Podinspektor GM-II) dnia 2024-04-25
Pokaż
2024-70125 nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-24
Pokaż
P2024.83392 Przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z ulicy Kościuszki do pomieszczeń na Kampusie.
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-24
Pokaż
2024-82947 aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT22107 RYBNIK EAST przy ul. Brzezińskiej 8A w Rybniku przez Tawerlink Poland sp. z o.o.
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2024-04-24
Pokaż
2024-82668 Oferta PZHKiPE na realizację zadania publicznego pt. Mistrzostwa Śląska PZHKiPE. Otwarta Wystawa Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Rybniku
Opublikował: Bogusława Tyma (Inspektor PS-I) dnia 2024-04-24
Pokaż
P2024.82600 Uproszczona oferta Stowarzyszenia Rybnicka Akademia Mażoretek "Enigma" na realizację zadania pn. Udział zawodniczek Rybnickiej Akademii Mażoretek Enigma w Mistrzostwach Polski Mażoretek w Bytomiu
Opublikował: Michał Adamik (Główny Specjalista PS-I) dnia 2024-04-24
Pokaż
2024-30906 Petycja
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV) dnia 2024-04-24
Pokaż
2024-82552 Oferta realizacji zadania publicznego pt. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorów Starszych w Taekwon-do
Opublikował: Bogusława Tyma (Inspektor PS-I) dnia 2024-04-24
Pokaż
2024-82487 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego GL.ZUZ.1.4210.625.2023.AD
Opublikował: Barbara Wasiniewska (Inspektor GM-VI) dnia 2024-04-24
Pokaż
P2024.86764 Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 29 w Bielsku-Białej w sprawie składu, siedziby, terytorialnego zasięgu działania i dyżurów pełnionych przez Komisję w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-24
Pokaż
2024-10335 Petycja
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV) dnia 2024-04-24
Pokaż
2024-75717 Wyniki naboru - Samodzielny Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii, Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2024-04-23
Pokaż
2024-73348 udzielenia Klubowi Seniora Aktywni - Boguszowice Osiedle z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 37, dotacji na finansowanie w 2024 roku realizacji zadania publicznego pt. Gimnastyka korekcyjna w basenie
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-23
Pokaż
2024-81793 I kwartał 2024 r.
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Inspektor Fn) dnia 2024-04-23
Pokaż
2024-81742 Uchwała III SO RIO w Katowicach ws. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Inspektor Fn) dnia 2024-04-23
Pokaż
2024-81512 Uproszczona oferta Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego, zadanie pn. wsparcie działalności edukacyjnej Fundacji
Opublikował: Karina Krentusz (Inspektor PS-I) dnia 2024-04-23
Pokaż
2024-80899 protokół
Opublikował: Natalia Stasińska (Podinspektor PS-I) dnia 2024-04-22
Pokaż
2024-51169 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-22
Pokaż
2024-80832 Ogłoszenie - lokal do zasiedlenia na czas nieoznaczony dla osób umieszczonych na liście rocznej
Opublikował: Beata Baj (Główny Specjalista SMk) dnia 2024-04-22
Pokaż
2024-80694 Ogłoszenie - lokale do remontu wykonanego we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy
Opublikował: Beata Baj (Główny Specjalista SMk) dnia 2024-04-22
Pokaż
2024-80820 Informacja o wynikach postępowania
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Starszy Inspektor SMk) dnia 2024-04-22
Pokaż
P2024.84717 Współorganizacji z MOSiR-em Festynu Rodzinnego
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-22
Pokaż
2023-238919 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-22
Pokaż
2023-251037 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-22
Pokaż
2023-250972 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-22
Pokaż
2024-21116 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-22
Pokaż
2024-31045 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-22
Pokaż
2024-32916 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-22
Pokaż
2024-50854 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-22
Pokaż
2024-80618 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta Miasta Rybnika sporządzony w dniu 22 kwietnia 2024 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-22
Pokaż
2024-74599 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-20
Pokaż
2024-73820 przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-20
Pokaż
2024-75535 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2024 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-20
Pokaż
2024-80473 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Starszy Inspektor SMk) dnia 2024-04-19
Pokaż
2024-80418 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Starszy Inspektor SMk) dnia 2024-04-19
Pokaż
2024-77920 Instrukcja dla mężów zaufania w wyborach prezydenta miasta - ponowne głosowanie w dniu 21 kwietnia 2024 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-19
Pokaż
2024-78513 Inforrmacja o godzinie rozpoczęcia prac obwodowych komisji wyborczych od 1 do 72 w Rybniku w dniu 21 kwietnia 2024 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-19
Pokaż
2024-80348 Wystąpienie do Urzędu Miasta Żory o znaku GM-I.6220.17.2024 z dnia 19.04.2024 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-04-19
Pokaż
2024-80339 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o znaku GM-I.6220.17.2024
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-04-19
Pokaż
2024-80270 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory znak IS-ROPIK.6226.18.2023.AO z dnia 17.04.2024 o wydaniu decyzji dotyczącej nałożenia na osoby fizyczne obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko
Opublikował: Katarzyna Froncek (Podinspektor GM-II) dnia 2024-04-19
Pokaż
2024-77980 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa papieru kserograficznego, materiałów biurowych i sprzętu biurowego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-19
Pokaż
2024-77970 zmiany zarządzenia nr 146/2024 z dnia 7 marca 2024 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-19
Pokaż
2024-44175 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Opublikował: Sylwia Jaroch (Główny Specjalista PS-I) dnia 2024-04-19
Pokaż
2024-78505 Konsultacje projektu uchwały w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia 5 nowych pomników przyrody na terenie Lasu Paruszowiec
Opublikował: Sylwia Jaroch (Główny Specjalista PS-I) dnia 2024-04-19
Pokaż
2024-77207 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
Opublikował: Katarzyna Lendzioszek (Kierownik Referatu GM-V) dnia 2024-04-19
Pokaż
2024-76989 Decyzja nr 183/6740/2024 pozwolenie na budowę dla Best-Eko Sp. z o.o. dla zamierzenia budowlanego: Przebudowa infrastruktury technicznej oczyszalni ścieków "Boguszowice" w Rybniku przy ul. Rycerskiej 101, etap IV - Rozbudowa hali przyjęć i segregacji odpadów wraz z systemem oczyszczania gazów odlotowych
Opublikował: Beata Piwowar (Starszy Inspektor Ar-II) dnia 2024-04-19
Pokaż
2024-32930 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-19
Pokaż
2024-79565 Postanowienie o nowym terminie załatwienia sprawy GM-I.6220.15.2024 z dnia 17.04.2024 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-04-18
Pokaż
2024-79564 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o znaku GM-I.6220.15.2024
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-04-18
Pokaż
2024-72672 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-18
Pokaż
2024-59368 Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Starszy Inspektor SMk) dnia 2024-04-18
Pokaż
2024-79237
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Starszy Inspektor SMk) dnia 2024-04-18
Pokaż
2024-56588 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę .
Opublikował: Ewa Weremiuk (Podinspektor M) dnia 2024-04-18
Pokaż
2024-79084 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie w roku 2024 dotacji z budżetu Miasta Rybnika na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków
Opublikował: Weronika Furmanek (Samodzielny Referent MKZ) dnia 2024-04-18
Pokaż
2024-69942 Podinspektor
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2024-04-18
Pokaż
2024-76194 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa środków czystości, akcesoriów i urządzeń do sprzątania
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-17
Pokaż
2024-76120 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-04-17
Pokaż
2024-76114 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-04-17
Pokaż
2024-77104 zmiany zarządzenia nr 133/2024 z dnia 04 marca 2024 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-17
Pokaż
2024-77052 zmiany zarządzenia nr 110/2024 z dnia 19 lutego 2024 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-17
Pokaż
2024-77025 zmiany zarządzenia nr 89/2024 z dnia 06 lutego 2024 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-17
Pokaż
2024-76107 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-04-17
Pokaż
2024-76004 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zmiana organizacji ruchu przy ulicy Żorskiej w zakresie wyznaczenia pasów rowerowych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-17
Pokaż
2024-63980 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia 5 nowych pomników przyrody na terenie Lasu Paruszowiec
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-17
Pokaż
2024-76216 zmiany zarządzenia nr 185/2024 z dnia 19 marca 2024 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-17
Pokaż
2024-71260 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-04-17
Pokaż
2024-78141 Wystąpienie o opinię do PGW Wody Polskie w związku z wnioskiem o znaku GM-I.6220.5.2024
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-04-17
Pokaż
2024-78135 Wystąpienie o opinię do PPIS w związku z wnioskiem o znaku GM-I.6220.5.2024
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-04-17
Pokaż
2024-78129 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w związku z wnioskiem o znaku GM-I.6220.5.2024
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-04-17
Pokaż
P2024.81474 Chwałowice
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-17
Pokaż
2024-77916 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2024-04-17
Pokaż
2024-77817 Zawiadomienie o wszczęcia postępowania administracyjnego GL.ZUZ.1.4210.468.2023.AK
Opublikował: Barbara Wasiniewska (Inspektor GM-VI) dnia 2024-04-17
Pokaż
2024-76911 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II) dnia 2024-04-16
Pokaż
2022-182885 MPZP Rybnik 2005 - rysunek planu miejscowego - legenda
Opublikował: Marzena Cofalik (Samodzielny Referent MPU) dnia 2024-04-16
Pokaż
2024-76366 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-15
Pokaż
2024-76361 Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-15
Pokaż
2024-76347 Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-15
Pokaż
2024-76206 informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS
Opublikował: Anna Pawlik (Podinspektor GM-II) dnia 2024-04-15
Pokaż
2024-75792 Ogłoszenie - lokal do zasiedlenia w ramach najmu socjalnego lokalu dla osób umieszczonych na liście rocznej
Opublikował: Beata Baj (Główny Specjalista SMk) dnia 2024-04-15
Pokaż
2024-75557 Ogłoszenie - lokale do remontu wykonanego we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy
Opublikował: Beata Baj (Główny Specjalista SMk) dnia 2024-04-15
Pokaż
2024-75373 Dokumentacja projektowa - Rozbudowa ul. Śniadeckiego
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2024-04-15
Pokaż
2024-72678 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Jankowicką – ul. Młyńską – Obwiednię Południową w Rybniku ”.
Opublikował: Joanna Balcarek (Inspektor Ar-II) dnia 2024-04-15
Pokaż
2024-75588 Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Dzielnicy Popielów
Opublikował: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-15
Pokaż
2024-75501 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni o wszczęciu postepowania CG.ZUZ.4210.160.2024.KSP
Opublikował: Barbara Wasiniewska (Inspektor GM-VI) dnia 2024-04-15
Pokaż
2024-75365 Zarządzenie nr 224/2024 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-12
Pokaż
2024-58839
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-12
Pokaż
2024-69369 Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Finansów
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2024-04-12
Pokaż
P2024.78126 Wydatkowania środków finansowych na organizację "Dnia dziecka" w dzielnicy Zamysłów w kwocie do 5.000 zł
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-12
Pokaż
P2024.55157 Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta Rybnika za okres od 1 stycznia 2019 r. do 19 grudnia 2023 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-12
Pokaż
P2024.69594 Wyznaczenia przejścia dla pieszych w Rybniku-Niedobczycach na ul. Niedobczyckiej.
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-12
Pokaż
2024-66477 zmiany zarządzenia nr 840/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta
Opublikował: Patrycja Warzecha (Młodszy Referent OU-I) dnia 2024-04-12
Pokaż
2024-70755 obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi
Opublikował: Patrycja Warzecha (Młodszy Referent OU-I) dnia 2024-04-12
Pokaż
2024-67795 udzielenia Stowarzyszeniu Stary Ratusz w Rybniku dotacji na realizację zadania publicznego w 2024 roku, pod tytułem: Centrum Onkologii Integracyjnej w Rybniku – rozbudowa onko - przestrzeni na Juliuszu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-12
Pokaż
2024-51223 lista obecności
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-12
Pokaż
2024-57016 ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Bogusławskiego
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Specjalista M) dnia 2024-04-12
Pokaż
2024-68533 ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Mariana Rejewskiego
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Specjalista M) dnia 2024-04-12
Pokaż
2024-68703 ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Zagłoby 36
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Specjalista M) dnia 2024-04-12
Pokaż
2024-68779 ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Przemysłowej 14
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Specjalista M) dnia 2024-04-12
Pokaż
2024-69063 ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Pod Wałem 64
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Specjalista M) dnia 2024-04-12
Pokaż
2024-74781 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2024-04-11
Pokaż
2024-74772
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP) dnia 2024-04-11
Pokaż
2024-71179 realizacji wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej
Opublikował: Patrycja Warzecha (Młodszy Referent OU-I) dnia 2024-04-11
Pokaż
2024-72383 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa ul. Raciborskiej wraz z ul. Sportową w Rybniku
Opublikował: Patrycja Warzecha (Młodszy Referent OU-I) dnia 2024-04-11
Pokaż
2024-71345 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Rozgraniczenie nieruchomości
Opublikował: Patrycja Warzecha (Młodszy Referent OU-I) dnia 2024-04-11
Pokaż
2024-72374 zmiany zarządzenia nr 197/2024 z dnia 26 marca 2024 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ – budowa sali gimnastycznej.
Opublikował: Patrycja Warzecha (Młodszy Referent OU-I) dnia 2024-04-11
Pokaż
2024-70546 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Poprawa błędnej geometrii działek ewidencyjnych - usługi geodezyjne polegające na poprawie błędnej geometrii działek ewidencyjnych składających się z rozłącznych wielokątów, poprzez nadanie im indywidualnych oznaczeń, obliczenie ich powierzchni i sporządzenie map do celów prawnych
Opublikował: Patrycja Warzecha (Młodszy Referent OU-I) dnia 2024-04-11
Pokaż
2024-73160 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Rozbudowa ul. Śniadeckiego w Rybniku
Opublikował: Patrycja Warzecha (Młodszy Referent OU-I) dnia 2024-04-11
Pokaż
2024-72348 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Patrycja Warzecha (Młodszy Referent OU-I) dnia 2024-04-11
Pokaż
2024-74395 IV kwartał 2023 r.
Opublikował: Piotr Wawoczny (Starszy Specjalista Fn) dnia 2024-04-11
Pokaż
2024-70304 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na2024rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-11
Pokaż
2024-63079 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2023
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-11
Pokaż
2024-73778 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Starszy Inspektor SMk) dnia 2024-04-11
Pokaż
2024-73756 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Starszy Inspektor SMk) dnia 2024-04-11
Pokaż
2024-65950 odwołania Pani Joanny Cicheckiej ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-11
Pokaż
2024-69356 Raport z ewaluacji okresowej za 2023 r. "Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2022-2025"
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-11
Pokaż
2024-73294 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach CG.ZUZ.4210.52.2024.JPA
Opublikował: Barbara Wasiniewska (Inspektor GM-VI) dnia 2024-04-10
Pokaż
2024-73283 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach GL.ZUZ.1.4210.648.2023.AD
Opublikował: Barbara Wasiniewska (Inspektor GM-VI) dnia 2024-04-10
Pokaż
2024-73275 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach GL.ZUZ.1.4210.638.2023.AC
Opublikował: Barbara Wasiniewska (Inspektor GM-VI) dnia 2024-04-10
Pokaż
2024-47479 wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Patrycja Warzecha (Młodszy Referent OU-I) dnia 2024-04-10
Pokaż
2024-73259 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach GLZUZ142104302023IA
Opublikował: Barbara Wasiniewska (Inspektor GM-VI) dnia 2024-04-10
Pokaż
2024-73251 Zawiadomienie Zarządu Zlewni GL.ZUZ.1.4210.560.2023.KBK
Opublikował: Barbara Wasiniewska (Inspektor GM-VI) dnia 2024-04-10
Pokaż
2024-73243 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni GL.ZUZ.1.4210.637.2023.AC
Opublikował: Barbara Wasiniewska (Inspektor GM-VI) dnia 2024-04-10
Pokaż
2024-73131 Wystąpienie o opinię do PGW Wody Polskie w związku z wnioskiem o znaku GM-I.6220.14.2024
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-04-10
Pokaż
2024-73128 Wystąpienie o opinię do PPIS w związku z wnioskiem o znaku GM-I.6220.14.2024
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-04-10
Pokaż
2024-73125 Wystąpienie o opinię do RDOŚ w związku z wnioskiem o znaku GM-I.6220.14.2024
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Kierownik Referatu GM-I) dnia 2024-04-10
Pokaż
2024-64884 powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Opublikował: Patrycja Warzecha (Młodszy Referent OU-I) dnia 2024-04-10
Pokaż
2024-40570 określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2024 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Opublikował: Patrycja Warzecha (Młodszy Referent OU-I) dnia 2024-04-10
Pokaż
2024-59920 zmiany zarządzenia nr 143/2022 w sprawie powołania Zespołu do opracowania założeń Strategii Rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Rybnika na lata 2024-2030 z późn. zm.
Opublikował: Patrycja Warzecha (Młodszy Referent OU-I) dnia 2024-04-10
Pokaż
2024-70129 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa dostępu do systemu informacji prawnej
Opublikował: Patrycja Warzecha (Młodszy Referent OU-I) dnia 2024-04-10
Pokaż
2024-68331 udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2024 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-09
Pokaż
2024-72044 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego sygn. akt IFXV.7840.5.13.2023 z dnia 05.04.2024 r.
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Inspektor OU-IV) dnia 2024-04-09
Pokaż
2024-63309 Opis przedmiotu zamówienia - dostawa przyczepy zestawu przeciwpowodziowego dla OSP Stodoły.
Opublikował: Krystian Podleśny (Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych OIN) dnia 2024-04-09
Pokaż
2024-71048 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku o terminach dyżurów
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-09
Pokaż
2024-71772 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalno - rekreacyjnym pn. "Piknik rodzinny"
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-09
Pokaż
2024-71768 Organizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym - sportowym - edukacyjnym - rekreacyjnym pn. "Dni Sportu"
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-09
Pokaż
2024-71767 Organizacji wydarzenia o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym pn. "Święto drzewa"
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-09
Pokaż
2024-70275 Ogłoszenie - lokale do remontu wykonanego we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy
Opublikował: Beata Baj (Główny Specjalista SMk) dnia 2024-04-08
Pokaż
2024-71240 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-04-08
Pokaż
2024-69910 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-04-08
Pokaż
2024-69856 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-04-08
Pokaż
2024-69790 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-04-08
Pokaż
2024-69296 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-04-08
Pokaż
2024-68915 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-04-08
Pokaż
2024-67640 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-04-08
Pokaż
2024-66661 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-04-08
Pokaż
2024-65542 oświadczenie majątkowe
Opublikował: Anita Zynek (Podinspektor SKZ-III) dnia 2024-04-08
Pokaż
2024-71208 Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-08
Pokaż
2024-71201 Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 4
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-08
Pokaż
2024-71200 Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-08
Pokaż
2024-71197 Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-08
Pokaż
2024-71196 Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-08
Pokaż
2024-71190 Protokół z wyborów do Rady Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-08
Pokaż
2024-71182 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-08
Pokaż
2024-71174 Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Rybniku w sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Miasta Rybnika w dniu 21 kwietnia 2024 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-08
Pokaż
2024-6568 powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-07
Pokaż
2024-65145 zmiany Zarządzenia 662/2023 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-07
Pokaż
2024-70965 Instrukcja dla mężów zaufania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-05
Pokaż
2024-70636 Inforrmacja o godzinie rozpoczęcia prac obwodowych komisji wyborczych od 1 do 72 w Rybniku w dniu 7 kwietnia 2024 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-05
Pokaż
P2023.182838 protokół
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II) dnia 2024-04-05
Pokaż
P2024.65284 Transportu zbiorowego w Rybniku powierzonego spółce miejskiej - Komunikacja Miejska Sp. z o.o. oraz prywatnym podmiotom zewnętrznym
Opublikował: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II) dnia 2024-04-05
Pokaż
2022-182207 MPZP 7 - rysunek planu miejscowego - obszar oznaczony symbolem MPZP 7 - geotif - okres obowiązywania od 18.10.2023 r. do 18.03.2024 r.
Opublikował: Marzena Cofalik (Samodzielny Referent MPU) dnia 2024-04-05
Pokaż
2024-56006 Podinspektor
Opublikował: Agnieszka Byrska (Referent OU-III) dnia 2024-04-05
Pokaż
2023-60947 Zgłoszenie powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku rolnym osób prawnych - Deklaracja na podatek rolny
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2024-04-05
Pokaż
2023-61009 Zgłoszenie powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku rolnym osób fizycznych - Informacja o gruntach
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2024-04-05
Pokaż
2016-125219 Zaświadczenie o wysokości zapłaconych podatków
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2024-04-05
Pokaż
2016-125216 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Opublikował: Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I) dnia 2024-04-05
Pokaż
2024-68358 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: SP 21 dz. Niedobczyce – modernizacja sanitariatów realizowana na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-05
Pokaż
2024-69037 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Roboty ogólnobudowlane w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku w trybie projektuj i buduj
Opublikował: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I) dnia 2024-04-05
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 14705652 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorskaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwaniaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treściNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treściNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)