W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

 
Rejestr
Nazwa dokumentu Szczegóły
P2021.209205 Lokalizacji nowego przystanku autobusowego
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-24
Pokaż
2021-124788 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-24
Pokaż
2019-136994 Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców
Opublikował: Katarzyna Reclik (Starszy Specjalista DG) dnia 2021-09-24
Pokaż
2021-124248 częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-24
Pokaż
2021-124247 zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-24
Pokaż
2021-121645 Informacja Prezydenta Miasta o ważniejszych oficjalnych spotkaniach od 24 czerwca do 23 września 2021 r.
Opublikował: Anna Kolenda (Inspektor BP) dnia 2021-09-24
Pokaż
2021-125140 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-24
Pokaż
P2021.216637 Oferta Stowarzyszenia "17-tka" na realizację zadania: DPS - Duże Pokłady Sztuki
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-24
Pokaż
P2021.216248 Oferta Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Ekran" na realizację zadania: Jesienne kino w Dyskusyjnym Klubie Filmowym "Ekran" w Rybniku
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-24
Pokaż
2021-106748 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-24
Pokaż
2021-122389 Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych przeprowadzonych w dniu 16.09.2021 r.
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-09-24
Pokaż
P2021.219606 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-23
Pokaż
P2021.207927 Ograniczenia hałasu generowanego podczas rozładunku wagonów towarowych
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-124680 Petycja
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-124722 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-124708 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-123947 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-102528 DOKUMENTACJA ZE-A Przygoda_budowa łącznika i wiaty_.zip_116MB
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-123053 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-123942 Zespół Edukacyjno – Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-124577 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-124570 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-121060 powołania Dyrektora Zabytkowej Kopali Ignacy w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-117132 wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TWÓJ DOM” Sp. z o.o. w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-117109 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-124446 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-123529 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Ekologii, Referacie Ochrony Powietrza
Opublikował: Martyna Potępa (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-123316 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Opublikował: Martyna Potępa (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-123476 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Opublikował: Martyna Potępa (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-124437 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-121004 udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-123934 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-124297 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-23
Pokaż
2021-124199 Konserwacja i pomiary syren alarmowych silnikowych i elektronicznych wraz z centralami do ostrzegania ludności miasta
Opublikował: Andrzej Potyra (Podinspektor Z-I) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-122939 zmiany zarządzenia nr 572/2021 z dnia 13 września 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-121453 powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-116916 zmiany zarządzenia nr 684/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „Oligos”, z siedzibą w Rybniku przy ul. Karłowicza 48, na powierzenie w latach 2021-2025 realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-123886 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-100958 Załącznik_zakres opracowania_pdf_262KB
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-105347 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-116941 Zabytkowa Kopalnia Ignacy: rewaloryzacja budynku administracyjno – biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu (opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej)
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-123683 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-114683 Decyzja Prezydenta Miasta - udostępnienie działki nr 3521/707
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-114920 Decyzja Prezydenta Miasta - udostępnienie działki nr 3467/53
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-115070 Decyzja Prezydenta Miasta - udostępnienie działki nr 2215/796
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-116674 Decyzja Prezydenta Miasta - udostępnienie działki nr 3503/732
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-117152 Decyzja Prezydenta Miasta - udostępnienie działki nr 2690/570
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-117366 Decyzja Prezydenta Miasta - udostępnienie działki nr 3505/731
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-118152 Decyzja Prezydenta Miasta - udostępnienie działek nr 2707/567 oraz 5548/567
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-118455 Decyzja Prezydenta Miasta - udostępnienie działki nr 2211/796
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2021-09-22
Pokaż
P2021.210327 Uproszczona oferta Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "RoPSAN - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim" realizacji zadania publicznego pn. Rozpowszechnienie zjawiska nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu niepełnoletniej młodzieży w Rybniku w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 - diagnoza problemu oraz działania edukacyjno-interwencyjne służące jego ograniczeniu
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-122559 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-122924 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-22
Pokaż
P2021.207412 Utworzenia wyspy/peronu przy przystanku autobusowym Boguszowie Stare Kłokocińska
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-121889 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-22
Pokaż
2021-117547 Formularz ofertowy
Opublikował: Barbara Gomola (Samodzielny Referent Inf-I) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-110702 Wzór umowy
Opublikował: Barbara Gomola (Samodzielny Referent Inf-I) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-117496 Zakup i dostawa UPS do agregacji i rdzeni Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
Opublikował: Barbara Gomola (Samodzielny Referent Inf-I) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-123297 narada koordynacyjna w dniu 22.09.2021
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-120742 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 687/XLI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II"
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21
Pokaż
P2021.217259 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-120316 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-121946 zmiany zarządzenia nr 522/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-122405 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-122409 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-122474 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-122916 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-21
Pokaż
P2021.204686 Ustawienia kosza na śmieci na ul. Kolejowej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-21
Pokaż
P2021.207422 Budowy chodnika przy ul. Błękitnej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-121155 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup switcha do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-122042 zmiany zarządzenia nr 524/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-121153 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie projektu budowlano-technicznego rozbudowy ulicy Świerklańskiej poprzez rozbudowę zbiornika retencyjnego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-121151 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Awaryjna naprawa przepustu na ul. Jastrzębskiej w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-122034 zmiany zarządzenia nr 523/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-117099 zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-121323 zmiany zarządzenia nr 537/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Miasta Rybnika za pierwsze półrocze 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-117122 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-100967 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-100989 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-100993 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-100983 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-110954 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-120191 zmiany zarządzenia nr 160/2021 z dnia 25 marca 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-21
Pokaż
2021-122276 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-20
Pokaż
2021-122390 Ogłoszenie mieszkania do zasiedlenia na czas nieoznaczony dla osób umieszczonych na liście rocznej ul. Bolesława Chrobrego 13/3
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2021-09-20
Pokaż
2021-122421 Ogłoszenie mieszkań do remontu przy ul. Gustawa Morcinka 5a/14, ul. Wojciecha Bogusławskiego 3b/5, ul. Michała Grażyńskiego 3b/2, ul. Władysława Kuboszka 5e/5, ul. Józefa Lompy 5b/5, ul. Józefa Lompy 2a/2, ul. Żurawia 5a/5.
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2021-09-20
Pokaż
2021-122406 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o znaku Ek-I.6220.1.2021 z dnia 20.9.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia na wniosek SLOVPOL WOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Pietrowicach Wielkich (decyzja)
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-20
Pokaż
2021-122399 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o znaku Ek-I.6220.1.2021 z dnia 20.9.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia na wniosek SLOVPOL WOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Pietrowicach Wielkich
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-20
Pokaż
2021-122336 Autopoprawka
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-20
Pokaż
2021-122270 Koncepcja funkcjonowania Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybnik na lata 2021-2025
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-09-20
Pokaż
2021-121050 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2021-09-20
Pokaż
2021-120868 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2021-09-20
Pokaż
2021-121983 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-17
Pokaż
P2021.214856 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-17
Pokaż
2021-119552 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-17
Pokaż
2021-121367 Kontrola projektu "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I"
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2021-09-17
Pokaż
2021-121673 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-121296 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-119952 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-114131 MATERIAŁY PRZETARGOWE
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-119947 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-119954 MOSIR dz. Kamień; dokończenie budowy zaplecza szatniowego
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-121535 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-121566 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-121022 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 687/XLI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II".
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-109574 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-109044 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-109446 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-104999 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-110423 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-109520 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-42488 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-100742 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-100699 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-100722 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-100736 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-98457 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-119360 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-119503 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-107264 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-107198 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-115058 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-77236 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-92019 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-73464 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-110262 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-118416 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-73478 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-119983 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-74103 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-74170 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-74197 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-110426 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-111342 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-118462 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-118283 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-118186 Uzasadnienie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-120314 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-119588 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-107010 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-107009 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
P2021.211602 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
P2021.211612 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
P2021.211608 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
P2021.211596 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
P2021.211591 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
P2021.211580 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
P2021.211574 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
P2021.211620 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-121178 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-121184 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-109545 Dokumentacja przetargowa
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-118825 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-118827 Przebudowa instalacji grzewczych i sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-16
Pokaż
2021-120834 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-15
Pokaż
2021-120628 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-15
Pokaż
2021-120835 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwałęcice
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-15
Pokaż
2021-118656 zmiany zarządzenia nr 556/2021 z dnia 8 września 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-15
Pokaż
2021-119972 zmiany zarządzenia nr 503/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-15
Pokaż
2021-119162 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwałęcice
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-15
Pokaż
Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż gminnej nieruchomości niezabudowanej przy ul. Gierymskiego
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-09-15
Pokaż
P2021.204564 Wymiany nawierzchni jezdni ul. Kolejowej od budynków 38 do ul. Giedroycia
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15
Pokaż
P2021.204553 Wymiany nawierzchni ul. Wyglendy
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15
Pokaż
2021-115697 Protokół nr XLII z sesji Rady Miasta z dnia 2021-09-09
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-15
Pokaż
2021-117453 Formularz_uwagi
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-15
Pokaż
2021-117392 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-15
Pokaż
2021-117092 Projekt rysunku planu miejscowego
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-15
Pokaż
2021-116956 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-15
Pokaż
2021-120119 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-09-15
Pokaż
2021-118536 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-14
Pokaż
2021-120338 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-14
Pokaż
2021-120267 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-14
Pokaż
2021-112197 określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z wykazem ich udzielania w Rybniku - mieście na prawach powiatu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-14
Pokaż
2021-120199 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-14
Pokaż
P2021.202984 Załącznik 2d do SWZ - wykaz pojazdów
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-14
Pokaż
2021-116355 zmiany Zarządzenia 265/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-14
Pokaż
2021-116305 zmiany Zarządzenia nr 146/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-14
Pokaż
2021-116044 zmiany Zarządzenia nr 243/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-14
Pokaż
2021-114983 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-14
Pokaż
P2021.202622 Wykonania nowego chodnika przy ul. Łukowej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-14
Pokaż
2021-120180 Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNW
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-14
Pokaż
P2021.202623 Budowy chodnika przy ul. Cystersów
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-14
Pokaż
P2021.202621 Naprawy nawierzchni ul. Wilczej i wykonania odwodnienia
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-14
Pokaż
P2021.202620 Nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Łukowej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-14
Pokaż
2021-118797 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: MOSIR dz. Kamień; dokończenie budowy zaplecza szatniowego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-14
Pokaż
2021-118212 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa mebli i wyposażenia w ramach zadania “Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-14
Pokaż
2021-118240 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Usługa udostępnienia systemu wspomagającego proces dotowania prowadzonych na terenie Miasta Rybnika szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, zwanych dalej jednostkami oświatowymi
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-14
Pokaż
2021-118785 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Przebudowa instalacji grzewczych i sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-14
Pokaż
2021-115961 nabycia nieruchomości w drodze darowizny
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-14
Pokaż
2021-119732 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - działka nr 645/87, ul. Ogródki / Mariańska
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-09-14
Pokaż
P2021.207237 Realizacji Programu Czyste Powietrze
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-14
Pokaż
P2021.199079 Komunikacji pomiędzy Rybnikiem a Gliwicami
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-14
Pokaż
2021-119662 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-13
Pokaż
2021-114622 zatwierdzenia regulaminu udzielania grantów na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Rybnika, w ramach projektu pn.: ”Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Rybnika - edycja II”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Opublikował: Katarzyna Paszek (Referent Or) dnia 2021-09-13
Pokaż
2021-119692 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-13
Pokaż
2021-119051 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-13
Pokaż
2021-112521 zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-13
Pokaż
2021-116594 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-13
Pokaż
2021-118923 Informacja o unieważnieniu postępowania - zakup usługi pozwalającej na ocenę jakości powietrza na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2021-09-13
Pokaż
P2021.209129 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13
Pokaż
2021-117204 ogłoszenie mieszkania do zasiedlenia na czas nieoznaczony ul. B. Chrobrego: 13/3, 13/6, 13/8, 13/7, 13/1
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-09-13
Pokaż
2021-119213 ogłoszenie mieszkania do remontu przy ul. Kuboszka 5e/5, Lompy 5b/8, Lompy 5b/5, Lompy 2a/2, Grażyńskiego 3b/2, Żurawia 5a/5,
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-09-13
Pokaż
2021-107340 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13
Pokaż
2021-110048 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13
Pokaż
2021-109640 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13
Pokaż
2021-92862 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13
Pokaż
2021-92843 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-13
Pokaż
2021-117723 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-10
Pokaż
2021-119004 Opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2021-09-10
Pokaż
2021-118570 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-10
Pokaż
2021-119000 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-10
Pokaż
2021-116145 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-10
Pokaż
2021-117585 Inspektor
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-10
Pokaż
2021-117306 Inspektor
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-10
Pokaż
2021-116165 Wynik konsultacji
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-10
Pokaż
2021-57972 oświadczenie majątkowe Ewa Jankowska
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-10
Pokaż
2021-102561 Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-09-10
Pokaż
2021-117849 zmiany zarządzenia nr 493/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-117863 zmiany zarządzenia nr 488/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-117821 zmiany zarządzenia nr 400/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-117062 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-117057 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-118546 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 241/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-118543 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 239/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-118237 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-118541 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-118539 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 316/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-118520 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-115152
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-115751 Specyfikacja warunków zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-115750 Dostawa szafek ubraniowych w ramach projektu: (b.o. dz. STODOŁY); Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły; zakup szafek ubraniowych.
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-09
Pokaż
P2021.197215 Ustawienia znaku wskazującego na przekroczenie prędkości na kluczowych odcinkach drogowych
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-118333 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu_poprawione
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-118032 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-112586 udzielenia Stowarzyszeniu Zabytkowej Kopalni „Ignacy” z siedzibą w Rybniku przy ul. Mościckiego 3, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-116704 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-116657 zmiany zarządzenia nr 498/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-116448 zmiany zarządzenia nr 372/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-116627 zmiany zarządzenia nr 456/2021 z dnia 26 lipca 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-09
Pokaż
2021-113457 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-09
Pokaż
P2021.203629 Towarzystwa Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku. "Koncert symfoniczny "Mistrzowskie interpretacje dzieł koncertowych"".
Opublikował: Weronika Szlachta (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-09-08
Pokaż
P2021.194474 Naprawy nawierzchni asfaltowej na ul. Wodzisławskiej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-08
Pokaż
P2021.194587 Przebudowy parkingu przy ul. Kominka
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-08
Pokaż
P2021.196851 Modernizacji nawierzchni dróg ul. Małachowskiego i Strażackiej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-08
Pokaż
P2021.194478 Remontu ul. Barwnej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-08
Pokaż
P2021.194485 Remontu ul. Kilińskiego
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-08
Pokaż
P2021.194490 Projektu drogi bocznej od ul. Witosa
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-117726 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-116292 Specyfikacja warunków zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-117716 Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2022 rok
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-116182 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-115194 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-115200 Wyniki naboru - Podinspektor w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-117434 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-117230 oświadczenie majątkowe Justyna Pieczka_01.09.2021
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-113723 oświadczenie majątkowe Justyna Pieczka_31.08.2021
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-113582 oświadczenie majątkowe Bożena Fros
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-113449 oświadczenie majątkowe Joanna Błażyca
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-113584 oświadczenie majątkowe Ilona Czaja-Holona
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-113636 oświadczenie majątkowe Janina Malerczyk
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-113675 oświadczenie majątkowe Renata Jurczyk
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-113452 oświadczenie majątkowe Iwona Jankowska-Korbel
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-117259 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-117307 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-114338 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Rybnickiej Rady Seniorów
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-115655 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Remonty obiektów mostowych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-115645 zmiany zarządzenia nr 401/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-115649 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa szafek ubraniowych w ramach projektu: (b.o. dz. STODOŁY); Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły; zakup szafek ubraniowych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-113729 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-115296 konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-08
Pokaż
2021-39126 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07
Pokaż
2021-77332 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07
Pokaż
2021-51703 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07
Pokaż
P2021.194493 Budynku przy ul. Liściastej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07
Pokaż
P2021.193390 Oświetlenia ul. Małachowskiego
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-07
Pokaż
2021-116932 narada koordynacyjna w dniu 8.09.2021
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-09-07
Pokaż
2021-116548 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-09-07
Pokaż
2021-115320 przekazania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-07
Pokaż
2021-114317 zmiany zarządzenia nr 407/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2022 rok i wieloletnią prognozą finansową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-07
Pokaż
2021-112924 konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-07
Pokaż
2021-111596 udzielenia Młodzieżowemu Klubowi Mini Żużlowemu „Rybki” Rybnik z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Hałdą 37A, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-07
Pokaż
2021-116522 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Rybnickiej Rady Seniorów
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-07
Pokaż
2021-116457 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-07
Pokaż
2021-116488 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-07
Pokaż
2021-112702 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Szybowcowej (MPZP 54-18)
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-07
Pokaż
2021-116388 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-07
Pokaż
2021-35442 powołania Komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-06
Pokaż
2021-110680 nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-06
Pokaż
2021-107236 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-06
Pokaż
2021-107295 konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-06
Pokaż
2021-115789 Informacja o wynikach przetargu
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-09-06
Pokaż
2021-115072 ogłoszenie mieszkania do remontu przy ul. ul. Zgrzebnioka 4b/2, Kuboszka 5e/5, Lompy 2a/5, Lompy 5b/6, Lompy 2c/4, Lompy 5b/8, Lompy 5b/5, Grażyńskiego 3b/2, Bogusławskiego 3b/5, Żurawia 5a/5, ks. H. Jośki 44b/15
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-09-06
Pokaż
2021-115300 Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej - MPZP 54-18
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2021-09-06
Pokaż
2021-110035 drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych w Rybniku przy ul. Poligonowej 17b/14 oraz ul. Władysława Kuboszka 4b/12
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-06
Pokaż
2021-106899 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-06
Pokaż
2021-106821 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XXIV/2020 Rady Miasta Rybnika z 25 czerwca 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-03
Pokaż
2021-115040 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-03
Pokaż
2021-115325 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-03
Pokaż
2021-115434 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-03
Pokaż
2021-114632 Drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul.Władysława Kuboszka4b/12
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-09-03
Pokaż
2021-114636 Drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul.Poligonowa17b/14
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-09-03
Pokaż
2021-115255 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-03
Pokaż
2021-82895 Wzór umowy
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-82885 Zakup i dostawa Firewall
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-105254 Wzór _harmonogramu_rzeczowo_finansowego
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-112345 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-112343 Budowa monitoringu wizyjnego terenu poprzez dostawę oraz instalacje okablowania i kamer wRybniku, dz. Boguszowice przy ul. Patriotów
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-115133 Postanowienie Prezydenta Miasta Rybnika o znaku Ek-I.6220.26 2021 z dnia 1.9.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: Modernizacja instalacji spalania paliw dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Żory
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-115125 Wystąpienie do Urzędu Miasta Żory Wydziału Urbanistyki i Architektury o znaku Ek-I.6220.26 2021 z dnia 1.9.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: Modernizacja instalacji spalania paliw dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Żory
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-115123 Wystąpienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach o znaku Ek-I.6220.26 2021 z dnia 1.9.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: Modernizacja instalacji spalania paliw dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Żory
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-115117 Wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o znaku Ek-I.6220.26 2021 z dnia 1.9.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: Modernizacja instalacji spalania paliw dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Żory
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-115114 Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku Ek-I.6220.26 2021 z dnia 1.9.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: Modernizacja instalacji spalania paliw dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Żory
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-115111 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika o znaku Ek-I.6220.26 2021 z dnia 1.9.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: Modernizacja instalacji spalania paliw dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział Żory
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-115057 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-97696 Przedmiar robót
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-110200 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-110199 Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu; wykonanie izolacji części murów zewnętrznych wraz z drenażem, osuszeniem oraz wymianą tynków i malowaniem pomieszczeń
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-114816 petycja
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-114650 Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika.
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-110948 Formularz ofertowy
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-110949 Wzór umowy
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-110942 Dostawa kserokopiarek na potrzeby UM Rybnika
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-93721 Petycja
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-114645 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-113942 Podinspektor
Opublikował: Martyna Potępa (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-113940 Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Martyna Potępa (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-110116 udzielenia Miejskiemu Klubowi Szachowemu w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-114432 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku o znaku WOOŚ.420.29.2020.JKS.60 z dnia 26.8.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-114430 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-02
Pokaż
2021-111705 udzielenia Stowarzyszeniu Korzenie.pl z siedzibą w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 37, dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-01
Pokaż
2021-114336 Petycja
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01
Pokaż
2021-114264 Petycja
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-09-01
Pokaż
2021-113769 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-09-01
Pokaż
2021-114108 Wniosek o ustalenie numeru porzadkowego
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2021-09-01
Pokaż
2021-112398 ogłoszenie mieszkań do zasiedlenia na najem socjalny lokalu
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-09-01
Pokaż
2021-110517 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-09-01
Pokaż
2021-113223 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Wydruk i dostawa kalendarzy promocyjnych na 2022 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-09-01
Pokaż
2021-113397 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-111582 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-113616 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku DOOŚ-WDŚZOO.420.46.2020.KN.14 z dnia 25.8.2021 r. w sprawie przedsięwzięcia pn.: Udostępnianie i wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-107573 Przedmiar robót
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-111574 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-111576 Zespół Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny; dokończenie budowy zadaszonego boiska
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-110628 zmiany zarządzenia nr 20/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie korzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 z lokalu przy ul. Patriotów 14
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-111919 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-112397 Inspektor
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-112395 Inspektor
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-112383 Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Referacie Realizacji Inwestycji
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-112360 Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Referacie Realizacji Inwestycji
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-112259 Podinspektor
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-73481 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Łukowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-73469 konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180483 S ulicy Wrębowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-92035 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7011 S ulicy Strefowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-112258 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Miasta Rybnika za pierwsze półrocze 2021 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-113389 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-113348 Zakup switcha do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-113145 Przedmiary robót_SP35_Przedszk_Cd
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-109923 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-109920 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-109922 Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku przy ul. Śląskiej 14 w dz. Chwałowice - ukończenie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w SP35 – etap III inwestycji
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-113260 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-113259 Usługa udostępnienia systemu wspomagającego kontrolę obowiązku szkolnego,obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki na terenie MiastaRybnika
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-106525 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-08-31
Pokaż
2021-110822 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-30
Pokaż
2021-110824 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-30
Pokaż
2021-110821 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-30
Pokaż
2021-112899 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-30
Pokaż
2021-112449 ogłoszenie mieszkania do remontu przy ul. Bogusławskiego 3b/5, Bogusławskiego 10/2, Żurawia 5a/5, Czwartaków 4b/7, Lompy 2b/4
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-08-30
Pokaż
2021-112226 Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7011 S ulicy Strefowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-08-27
Pokaż
2021-112250 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej o numerze 180483 S ulicy Wrębowej
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-08-27
Pokaż
2021-112268 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Łukowej
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2021-08-27
Pokaż
P2021.188217 Oświetlenia ul. Harcerskiej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-08-27
Pokaż
2021-112365 Pismo o zebranym materiale dowodowym, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez NPS Sp. z o.o. - Ek-I.6220.5.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-08-27
Pokaż
2021-96825 Petycja
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-08-27
Pokaż
P2021.194903 Oferta Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni "Ignacy" realizacji zadania publicznego pt. Industriada- Technika To Was Zaskoczy
Opublikował: Weronika Szlachta (Młodszy Referent PS-I) dnia 2021-08-27
Pokaż
2021-112148 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-08-27
Pokaż
2021-109367 powierzenia Pani Elżbiecie Ciwis – nauczycielowi Przedszkola nr 15 w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 15 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-27
Pokaż
2021-107386 określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu Gminy
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-26
Pokaż
2021-85656 weryfikacji spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu Gminy
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-26
Pokaż
2021-105052 postępowania przy rokowaniach związanych z bezprzetargową sprzedażą gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-26
Pokaż
2021-111220 zmiany zarządzenia nr 416/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-26
Pokaż
P2021.195772 Uproszczona oferta Młodzieżowego Klubu Mini Żużlowego "Rybki" Rybnik realizacji zadania publicznego pn. Organizacja jubileuszu 20-lecia istnienia MKMŻ Rybki Rybnik
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-08-26
Pokaż
2021-111250 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-08-26
Pokaż
2021-111967 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-26
Pokaż
2021-111916 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.229.2021.KBK z dnia 25.8.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-08-26
Pokaż
P2021.187404 Wyrównania pobocza wzdłuż ul. Grodzkiej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-08-26
Pokaż
P2021.184410 Wymiany wiat przystankowych
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-08-26
Pokaż
2021-110884 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - Przebudowa wodociągu magistralnego relacji Michałkowice - Obszary - 5548/567, 2707/567
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-08-26
Pokaż
2021-110888 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - Przebudowa wodociągu magistralnego relacji Michałkowice - Obszary - działka nr 3521/707
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-08-26
Pokaż
2021-110900 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - Przebudowa wodociągu magistralnego relacji Michałkowice - Obszary - działka nr 3467/53
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-08-26
Pokaż
2021-110916 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - Przebudowa wodociągu magistralnego relacji Michałkowice - Obszary - działka rn 3503/732
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-08-26
Pokaż
2021-110939 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - Przebudowa wodociągu magistralnego relacji Michałkowice - Obszary - działka nr 2690/570
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-08-26
Pokaż
2021-110957 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - Przebudowa wodociągu magistralnego relacji Michałkowice - Obszary - działka nr 3505/731
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-08-26
Pokaż
2021-110969 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - Przebudowa wodociągu magistralnego relacji Michałkowice - Obszary - działka nr 2211/796
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-08-26
Pokaż
2021-110980 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - Przebudowa wodociągu magistralnego relacji Michałkowice - Obszary - działka nr 2215/796
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-08-26
Pokaż
2021-111493 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2021-08-26
Pokaż
P2021.188225 Naprawa nawierzchni na ul. Prostej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-08-26
Pokaż
2021-111271 informacja o unieważnieniu postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego poza ustawą Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa wyposażenia dla MDP OSP Kłokocin - budżet obywatelski
Opublikował: Krystian Podleśny (Kierownik Referatu Z-II) dnia 2021-08-25
Pokaż
P2021.187401 Remontu ul. Czecha
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-08-25
Pokaż
2021-107941 zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-25
Pokaż
2021-107414 zmiany Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta, Komendanta Straży Miejskiej oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 350/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 maja 2016 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-25
Pokaż
2021-111052 Decyzja PM Rybnika w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - działka nr 1855/14
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-08-25
Pokaż
P2021.193373 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej BT-20588 Rybnik_Zamysłów w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 123
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2021-08-25
Pokaż
2021-106452 Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-08-25
Pokaż
2021-110562 zmiany zarządzenia nr 493/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-109443 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa monitoringu wizyjnego terenu poprzez dostawę oraz instalacje okablowania i kamer w Rybniku, dz. Boguszowice przy ul. Patriotów
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-109516 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zespół Edukacyjno – Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-109689 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zespół Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny; dokończenie budowy zadaszonego boiska
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-109696 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-109463 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową możliwości zabezpieczenia i utrzymania zabytkowej wieży ciśnień w dzielnicy Zamysłów
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-109685 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku przy ul. Śląskiej 14 w dz. Chwałowice - ukończenie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w SP35 – etap III inwestycji
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-110229 zmiany zarządzenia nr 249/2021 z dnia 6 maja 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-109462 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNW
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-110551 25 VIII -cz.1
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-110502 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-108814 Młodszy Referent
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-110411 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-110324 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zad. 1 i unieważnieniu postępowania na zad. 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-110352 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-110462 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-110248 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-108948 Zakup usługi pozwalającej na ocenę jakości powietrza na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Ksenia Hałacz (Starszy Specjalista Ek-III) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-110278 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Jaźwiec” w sezonie 2021/2022
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2021-08-24
Pokaż
2021-110133 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-08-23
Pokaż
2021-110128 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-08-23
Pokaż
2021-109332 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Promocji
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-23
Pokaż
2021-109274 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-08-23
Pokaż
2021-109276 Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2021-08-23
Pokaż
2021-109770 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Pod Bukiem” w sezonie 2021/2022
Opublikował: Rafał Kołodziej (Kierownik Referatu Ek-III) dnia 2021-08-23
Pokaż
P2021.185659 Przeglądu nawierzchni ul. Anieli Krzywoń
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-08-23
Pokaż
2021-109434 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-20
Pokaż
2021-109510 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-20
Pokaż
2021-108221 zmiany zarządzenia nr 488/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-20
Pokaż
2021-109498 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory sygn. akt IS.6220.17.2021.KŁ z dnia 16.08.2021.
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-08-20
Pokaż
2021-107893 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - Regulacja rzeki Nacyny
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-08-20
Pokaż
2021-107865 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości - Regulacja rzeki Nacyny
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-08-20
Pokaż
2021-107773 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości celem realizacji zadania pn. Rozbudowa sieci gazowej w Rybniku przy ul. Granicznej.
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-08-20
Pokaż
2021-107764 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji związanej z rozbudową sieci gazowej w Rybniku ul. Partyzantów.
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2021-08-20
Pokaż
2021-102020 Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2021-08-20
Pokaż
2021-108011 Odwołanie V przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kłokocińskiej
Opublikował: Aleksandra Krakowczyk (Młodszy Referent M-I) dnia 2021-08-19
Pokaż
2021-109172 Pismo o zebranym materiale dowodowym, w związku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonym przez SLOVPOL WOOD Sp. z o.o. - Ek-I.6220.1.2021
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-08-19
Pokaż
2021-108904 Informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP31)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2021-08-19
Pokaż
2021-107614 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 24 z działkami 25 i 26 w obrębie Chwałęcice.
Opublikował: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) dnia 2021-08-19
Pokaż
2021-108009 zmiany zarządzenia nr 249/2021 z dnia 6 maja 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-19
Pokaż
2021-108891 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-19
Pokaż
2021-108916 Petycja
Opublikował: Katarzyna Grzebieluch (Specjalista Ad-I) dnia 2021-08-19
Pokaż
2021-108860 Informacja o złożonych ofertach
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2021-08-19
Pokaż
2021-34761 Trwające procedury planistyczne dotyczące sporządzania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU) dnia 2021-08-19
Pokaż
2021-103063 zmiany zarządzenia nr 342/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą „StratKIT – Innovative Strategies for Public Catering” realizowanego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-19
Pokaż
P2021.188438 Uproszczona oferta Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku realizacji zadania publicznego pn. Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów I liga - MKSz Rybnik
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2021-08-19
Pokaż
P2021.185468 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Rybnicka edukacja regionalna uszyta na miarę sukcesu
Opublikował: Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 2021-08-19
Pokaż
2021-108333 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-18
Pokaż
P2021.183351 Oznakowania drogi wewnętrznej PKP
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2021-08-18
Pokaż
2021-108296 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-08-18
Pokaż
2021-108264 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-08-18
Pokaż
2021-107876 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Podatków, Referacie Wymiaru Podatków
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-18
Pokaż
2021-107784 Młodszy Referent
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-18
Pokaż
2021-107280 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Ekologii, Referacie Ochrony Powietrza
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-18
Pokaż
2021-105418 zbycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-17
Pokaż
2021-108031 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.140.2021.PP/TS z dnia 5.8.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-08-17
Pokaż
2021-107974 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-08-17
Pokaż
2021-107845 Ogłoszenie o wyniku postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-08-17
Pokaż
2021-104873 zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2021 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-17
Pokaż
2021-107203 Młodszy Referent
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-17
Pokaż
2021-106502 Młodszy Referent
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-17
Pokaż
2021-105233 Sprzątaczka
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-17
Pokaż
2021-103910 Dokumentacja_STWIOR_Przedmiary
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-17
Pokaż
2021-107819 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-17
Pokaż
2021-105334 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-17
Pokaż
2021-107793 Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową.
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-17
Pokaż
2021-103984 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-17
Pokaż
2021-107452 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-16
Pokaż
2021-107550 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-16
Pokaż
2021-105439 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-16
Pokaż
2021-96251 Materiały poglądowe_
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-16
Pokaż
2021-105432 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-16
Pokaż
2021-105443 SOS-W dz. Północ – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku m.in. poprzez adaptację pomieszczeń internatu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-16
Pokaż
2021-105187 rozwiązania zespołu zadaniowego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-16
Pokaż
2021-106998 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2021-08-16
Pokaż
2021-106678 zmiany zarządzenia nr 243/2021 z dnia 4 maja 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-16
Pokaż
2021-106484 Młodszy Referent
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-16
Pokaż
2021-107447 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2021-08-16
Pokaż
2021-106471 Podinspektor
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Samodzielny Referent Kd) dnia 2021-08-16
Pokaż
2021-107400 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.281.2021.DR z dnia 6.8.2021 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2021-08-16
Pokaż
2021-106529 zmiany zarządzenia nr 181/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-16
Pokaż
2021-105886 ogłoszenie mieszkania do remontu przy ul. Lompy 2b/7, Lompy 2c/5, Bogusławskiego 2a/6
Opublikował: Natalia Szewczyk-Keller (Referent SMk) dnia 2021-08-16
Pokaż
2021-102174 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-16
Pokaż
2021-101765 pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Jana Karskiego 33c/5
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2021-08-16
Pokaż
2021-106911 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-13
Pokaż
2021-106908 Aktualny identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-13
Pokaż
P2021.183361 Naprawy powierzchni asfaltowej ul. Cmentarnej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-08-13
Pokaż
P2021.180865 Wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Anieli Krzywoń
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-08-13
Pokaż
P2021.177581 Remontu ul. Rudzkiej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-08-13
Pokaż
P2021.177576 Dokończenia remontu ul. Bratków
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-08-13
Pokaż
2021-106804 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-13
Pokaż
2021-106888 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2021-08-13
Pokaż
P2021.185257 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-08-13
Pokaż
P2021.185260 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-08-13
Pokaż
P2021.185266 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2021-08-13
Pokaż
2021-106857 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 78 z działkami 79 i 75 w obrębie Chwałęcice.
Opublikował: Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) dnia 2021-08-13
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 8621620 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorskaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwaniaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treściNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treściNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)