W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-17
Pokaż
- załącznik.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-17
Pokaż
- Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.rtf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17
Pokaż
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17
Pokaż
Wykonanie rozgraniczenia w celu ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami w Rybniku - Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17
Pokaż
- STWiOR_boisko_STODOŁY
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17
Pokaż
- STWiOR_boisko_STODOŁY
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17
Pokaż
- Przedmiar robót_boisko_STODOŁY
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17
Pokaż
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17
Pokaż
Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w dzielnicy Stodoły - Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17
Pokaż
- Projekt uchwały.pdf
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2018-08-17
Pokaż
- Zarządzenie - konsultacje społeczne.pdf
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2018-08-17
Pokaż
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17
Pokaż
Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika - Ogłoszenie o zamówieniu.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-17
Pokaż
Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców - nowy plik.rtf
Opublikował: Barbara Kowal-Cetnar (Inspektor M-I) dnia 2018-08-17
Pokaż
- Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ulicy Wojciecha Bogusławskiego.png
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2018-08-16
Pokaż
- Odpowiedź na pytanie
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-16
Pokaż
- formularz.pdf
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-08-16
Pokaż
- projekt uchwały.pdf
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-08-16
Pokaż
- formularz.pdf
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2018-08-16
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.doc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-16
Pokaż
- Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16
Pokaż
- Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16
Pokaż
- Komunikat Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej o terminach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.pdf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16
Pokaż
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16
Pokaż
- Formularz uwagi
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2018-08-16
Pokaż
- Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2018-08-16
Pokaż
- Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ulicy Wincentego Kadłubka.png
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2018-08-16
Pokaż
- Projekt_tekstu_planu.pdf
Opublikował: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) dnia 2018-08-16
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-16
Pokaż
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.rtf
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2018-08-16
Pokaż
- Formularz ofertowy
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2018-08-14
Pokaż
- Wzór umowy
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2018-08-14
Pokaż
Zakup, dostawa i montaż streamera LTO 6 SAS z kontrolerem SAS i okablowaniem - Opis przedmiotu zamówienia
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2018-08-14
Pokaż
- Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-14
Pokaż
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2018-08-14
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-14
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2018-08-14
Pokaż
Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Administracyjnym, Referacie Kancelaria
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-14
Pokaż
- Nabór - Młodszy Referent w Wydziale Dróg, Referacie Budowy Drogi Regionalnej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-14
Pokaż
- Załącznik Nr 2: Formularz oświadczeń
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-14
Pokaż
- Załącznik Nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-14
Pokaż
- Załącznik Nr 2: Formularz oświadczeń
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-14
Pokaż
- Załącznik Nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Młodszy Referent Kd) dnia 2018-08-14
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 3763104 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I) Pokaż