Informacje za 2023 r.

Stan na 30.08.2023 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

 1. Projekt i budowa zabezpieczenia akustycznego na Drodze Regionalnej w km 3+015-3+125 i 7+563-7+613 oraz Drodze Śródmiejskiej w km 0+070-0+145 w Rybniku.
 2. I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście: budowa sali gimnastycznej.
 3. "Pomóż nam pomagać Tobie - budowa remizy strażackiej" - realizacja projektu ogólnomiejskiego z budżetu obywatelskiego w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
 4. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg na terenie Miasta Rybnika.
 5. Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków).
 6. Zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości na ulicach miasta Rybnika.
 7. Budowa wiaduktu i budowa mostu w ramach zadania związanego z przebudową ulicy Mikołowskiej w Rybniku.
 8. Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa – Racławicka.
 9. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku.
 10. Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika.
 11. Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika.
 12. Dokończenie rozbudowy budynku Przedszkola nr 47 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rybniku, dz. Ochojec.
 13. Modernizacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 20.
 14. Budowa odcinka drogi ul. Związkowej (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych).
 15. Budowa toalety publicznej w dzielnicy Maroko - Nowiny realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
 16. Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Reymonta (projektuj i buduj).
 17. Wykonanie sygnalizacji pożarowej w Miejskim Domu Pomocy Społecznej.
 18. Rozbiórka budynku "Domu Turysty" na terenie MOSiR w dzielnicy Kamień.
 19. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Parkowej (zaprojektuj i wybuduj).
 20. Modernizacja zabytkowej wieży ciśnień, dz. Zamysłów.
 21. Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Cmentarnej 1 w Rybniku.
 22. Wykonanie robót naprawczych w budynku Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia przy ul. Św. Maksymiliana 24 w Rybniku.

II. Ogłoszono przetargi:

 1. Termomodernizacja budynku i wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 2. Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Raciborską (DW 935) do granicy miasta.

 
 
Odsłon strony: 32802 Metryka
Redaktor: Agnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-08-30 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-07-17 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-06-15 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-05-23 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-04-19 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-03-20 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-02-17 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-01-27 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-01-27 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-01-27 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-12-22 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-11-24 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-10-18 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-08-31 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-07-29 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-04-26 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Referent In-III)
2022-03-17 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Referent In-III)
2022-02-04 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Specjalista In-III)
2022-01-14 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-12-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-11-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-10-06 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-09-30 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-09-06 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-08-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-07-28 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-07-26 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-06-15 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-05-18 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-04-20 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-03-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-02-18 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-07 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-12-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-11-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-10-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-09-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-08-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-07-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-06-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-05-11 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-04-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-03-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-02-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-01-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2019-11-15 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2019-09-20 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-09-05 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-06-27 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.