Informacje za 2023 r.

Stan na 26.01.2023 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

 1. Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny.
 2. Budowa budynku hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu.
 3. Zespół Edukacyjno – Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika.
 4. Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach; modernizacja budynku, etap II.
 5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) przy ul. Wodzisławskiej 46 w dzielnicy Smolna.
 6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 21 wraz z budową wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej przy ul. Niedobczyckiej 191 w dzielnicy Niedobczyce.
 7. Zagospodarowanie zabytkowego terenu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku – roboty budowlane, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu”.
 8. Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym.
 9. Budowa łącznika ulic Sportowa – Górnośląska.
 10. Zaprojektowanie oraz budowa dedykowanych doświetleń przejść dla pieszych.
 11. Projekt i budowa zabezpieczenia akustycznego na Drodze Regionalnej w km 3+015-3+125 i 7+563-7+613 oraz Drodze Śródmiejskiej w km 0+070-0+145 w Rybniku.
 12. I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście: budowa sali gimnastycznej.
 13. "Pomóż nam pomagać Tobie - budowa remizy strażackiej" - realizacja projektu ogólnomiejskiego z budżetu obywatelskiego w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
 14. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku.
 15. Budowa parkingu na ulicy Cienistej w Rybniku.
 16. Budowa chodnika na ulicy Racławickiej w Rybniku.
 17. Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych.
 18. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg na terenie Miasta Rybnika.
 19. Budowa łącznika ulic Rzeczna – Obwiednia Południowa w Rybniku.
 20. Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków).
 21. Termomodernizacja siedziby Rybnickiego Koła Emerytów i Rencistów "Silesia" zlokalizowanej w budynku byłej biblioteki przy ul. Za Torem w Rybniku wraz z robotami ogólnobudowlanymi.
 22. Zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego.
 23. Zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości na ulicach miasta Rybnika.
 24. Budowa wiaduktu i budowa mostu w ramach zadania związanego z przebudową ulicy Mikołowskiej w Rybniku.
 25. Szkoła Podstawowa nr 15, dzielnica Rybnicka Kuźnia – modernizacja boiska (wymiana nawierzchni z robotami towarzyszącymi).

II. Ogłoszono przetargi:

 1. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku.
 2. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 20. Zadanie nr 2: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 42, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki.

 
 
Odsłon strony: 31182 Metryka
Redaktor: Agnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-01-27 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-01-27 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-01-27 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-12-22 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-11-24 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-10-18 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-08-31 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-07-29 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-04-26 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Referent In-III)
2022-03-17 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Referent In-III)
2022-02-04 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Specjalista In-III)
2022-01-14 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-12-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-11-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-10-06 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-09-30 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-09-06 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-08-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-07-28 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-07-26 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-06-15 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-05-18 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-04-20 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-03-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-02-18 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-07 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-12-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-11-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-10-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-09-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-08-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-07-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-06-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-05-11 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-04-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-03-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-02-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-01-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2019-11-15 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2019-09-20 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-09-05 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-06-27 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-04-15 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-11-30 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-10-05 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-10-04 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-08-02 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-08-02 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-05-18 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.