Informacje za 2018r.

Stan na 29.11.2018 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

1. Wykonanie zamówienia, pn. „Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rodziny w Rybniku” – adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku przy ulicy Miejskiej 13 b w dzielnicy Śródmieście - termin zakończenia: do 04.12.2018 r.

2. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w dzielnicy Kamień z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - termin zakończenia: do 28 grudnia 2018 r.

3.  Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ – zadanie realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” - termin zakończenia: do 29.03.2019 r.

4. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin – zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj - termin zakończenia: 17.01.2019 r.

5. Przebudowa instalacji c.o. i wykonanie instalacji wentylacji w Warsztatach Mechanicznych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku, dzielnica Meksyk - termin zakończenia: 18 grudnia 2018 r.

6. Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ - termin zakończenia: 6 grudnia 2018 r.

7. Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Ochojec - termin zakończenia: 25.12.2018 r.

8. Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Grabownia- termin zakończenia: 25.12.2018 r.

9. Zagospodarowanie terenu wokół toru rolkowego na terenie „Błoni” w dzielnicy Paruszowiec-Piaski - termin zakończenia: 28.01.2019 r.

10. Rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” - termin zakończenia: do 03.02.2019 r.

11. Rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku”- termin zakończenia: do 05.03.2019 r.

II. Ogłoszono przetargi:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dzielnica Golejów – rozbudowa budynku szkoły -  w trakcie roztrzygania, 

2. Wykonanie instalacji odgromowej budynku warsztatu Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Kościuszki, dzielnica Śródmieście - sprawdzanie ofert,

3. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Ochojec ul. Rybnicka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-  w trakcie roztrzygania, 

4. Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich: Zad. nr 1 MOSIR - Rybnik dz. Boguszowice Stare ul. Małachowskiego Zad. nr 2 MOSIR - Rybnik dz. Radziejów ul. Szyb Marcin Zad. nr 3 MOSIR - Rybnik dz. Chwałęcice (budżet obywatelski) - umowy w przygotowaniu,

5. Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 1: Przedszkole nr 17, dz. Smolna zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice zad. 3: Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny zad. 4: Szkoła Podstawowa nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny zad. 5: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście zad. 6: Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce zad. 7: Szkoła Podstawowa nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom zad. 8: Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle - data przetargu: 05.12.2018 r.,

III. Przetargi w przygotowaniu: 

1. Budowa boiska KS „Silesia” w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia; rozbudowa obiektu,

2. Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań” przy ul. Kościuszki 55 w dzielnicy Śródmieście,

3. Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim,

4. WTZ nr 2 "Latarnia", dz. Niedobczyce; roboty remontowe ogólnobudowlane,  

5. Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu; budowa kanalizacji teletechnicznej i przyłącza światłowodowego do adaptowanego zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii,  

 
 
Odsłon strony: 21995 Metryka
Redaktor: Krzysztof Soiński (Naczelnik Wydziału IMI)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-11-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-11-30 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-10-05 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-04 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-10-04 Aktualizacja treści Pokaż
2018-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-05-18 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-05-18 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (27 IMI-II) Pokaż
2018-02-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-02-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-11-16 Aktualizacja treści Pokaż
2015-11-16 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-05-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2014-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-07-24 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-06-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-04-22 Korekta redaktorska Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-04-22 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-01-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-08-27 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-06-24 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-04-16 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.