Informacje za 2019r.

Stan na 15.11.2019 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

1. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Ochojec ul. Rybnicka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- termin zakończenia: 15.01.2020 r. 

2. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - termin zakończenia: 14.02.2020 r.

3. Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - termin zakończenia: do 17.04.2020 r.

4.  Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne - termin zakończenia: 14.02.2020 r. 

5.  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku, dzielnica Boguszowice Osiedle- termin zakończenia: 20.11.2019 r.

6. Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim - termin zakończenia: do 02.12.2019 r.

7. Dom Kultury w dzielnicy Chwałowice; modernizacja budynku - termin zakończenia: do 03.12.2019 r. 

8. Wykonanie robót inżynieryjnych w zakresie zagospodarowania boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 11 w dzielnicy Maroko Nowiny. Realizacja projektu budżetu obywatelskiego pn. „Gniazdo cyklistów” - termin zakończenia: do 31.01.2020 r.

9. Adaptacja budynku Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia na filię żłobka miejskiego „Wesoła Rybka - termin zakończenia: do 07.12.2019 r.

10. Adaptacja budynku Przedszkola nr 19 (ZSP nr 08) w dzielnicy Boguszowice Osiedle przy ul. Żurawiej 2A na filię miejskiego żłobka „Wesoła Rybka” - termin zakończenia: do 07.12.2019 r.

11. Remont podjazdu wejścia głównego do budynku oraz nawierzchni chodników w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym w dzielnicy Maroko-Nowiny - termin zakończenia: do 06.01.2020 r.

12. Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień: budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami - termin zakończenia: do 19.04.2020 r.

13. Ośrodek Pomocy Społecznej, dzielnica Rybnik-Północ; dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych - budowa dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego - termin zakończenia: 18.11.2019 r.

14. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: "Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne" - termin zakończenia: do 31.05.2019 r.

15. Budowa podjazdu przy wejściu bocznym do budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, dzielnica Zebrzydowice - termin zakończenia: do 21.01.2020 r.

16. Budowa podjazdu przy wejściu bocznym z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 dzielnica - termin zakończenia: do 21.01.2020 r.

17. Rozbudowa bazy sportowej na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku - termin zakończenia: 01.01.2020 r. 

18. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, dzielnica Północ - termin zakończenia: 18.12.2019 r.

 II. Ogłoszono przetargi:

1. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w Szkole Podstawowej nr 35
w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice - sprawdzanie ofert, wyjaśnienia.

2. Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 LATARNIA w dz. Niedobczyce; modernizacja budynku - sprawdzanie ofert, wyjaśnienia.

3. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne” - sprawdzanie ofert, wyjaśnienia.

III. Przetargi w przygotowaniu: 

1. Dostawa i montaż urządzeń z podziałem na zadania:
zad. 1 Naukowe place zabaw - dostawa i montaż urządzeń do zabaw i gier na terenie Przedszkola nr 13 i  Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku, dzielnica Chwałowice.

zad. 2  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w dzielnicy Północ; dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej wraz
z pracami towarzyszącymi w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku".

2. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera.

 3. Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku.

4. Budowa wentylacji w budynku Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Rybniku, w dzielnicy Maroko-Nowiny.

5. Centrum Usług Społecznych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej w Rybniku.

 
 
Odsłon strony: 23334 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-11-15 Aktualizacja treści Agnieszka Horzela (Referent In-III)
2019-11-15 Aktualizacja treści
2019-09-20 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-09-20 Aktualizacja treści
2019-09-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-09-05 Aktualizacja treści
2019-06-27 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-06-27 Aktualizacja treści
2019-04-15 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2019-04-15 Aktualizacja treści
2018-11-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-11-30 Aktualizacja treści
2018-10-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-10-05 Aktualizacja treści
2018-10-04 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-10-04 Aktualizacja treści
2018-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-05-18 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-05-18 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (27 IMI-II)
2018-02-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-02-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2015-11-16 Aktualizacja treści
2015-11-16 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2015-09-30 Aktualizacja treści
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2015-09-30 Aktualizacja treści
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2015-05-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.