Informacje za 2021 r.

Stan na 15.06.2021 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

 1. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.
 2. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: "Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne".
 3. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne”.
 4. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice.
 5. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice - budowa drogi pożarowej i placu zabaw w ramach zadania.
 6. Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności dz. Śródmieście - modernizacja budynku.
 7. Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - teren rekreacyjny.
 8. Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni szybu KOŚCIUSZKO na terenie zabytkowej kopalni IGNACY w dzielnicy Niewiadom - wykonanie prac związanych z realizacją na podstawie odrębnego zamówienia instalacji aranżacji wystawienniczej oraz prac mających na celu uruchomienie maszyny parowej.
 9. „Bo rodzina jest ważna" – zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Patriotów w Rybniku.
 10. "Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika" projekt ogólno-miejski z budżetu obywatelskiego.
 11. Budowa parkingu dla samochodów osobowych w ramach zagospodarowania terenu przy Zabytkowej Kopalni Ignacy na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku.
 12. Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice – wentylacja pomieszczeń na poziomie piwnic.

II. Ogłoszono przetargi:

 1. Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Rybnika oraz innych wybranych jednostek.
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47.
 3. Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Gotartowice; termomodernizacja budynku wraz z przebudową źródła ciepła (wymiana kotła węglowego na kocioł pelletowy).
 4. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku. Etap I - roboty konstrukcyjne.
 5. Przedszkole nr 41,dz.Maroko-Nowiny-termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi i wymianą instalacji elektrycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
 6. Dzielnica Kłokocin – wymiana instalacji c.o., wentylacja mechaniczna, wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła oraz przebudowa kotłowni węglowej na gazową, z podziałem na zadania:
  zad. 1: Szkoła Podstawowa nr 19 – wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacją mechaniczna sali gimnastycznej w ramach projektu pn.: „.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku”,
  zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 19 – wymiana kotła węglowego na instalację pomp ciepła w ramach projektu pn.: ”OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”,
  zad. 3: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej – przebudowa kotłowni węglowej na gazową.
 7. 1.1.Przedszkole nr 18 (w ZSz-P nr 6), dz. Boguszowice Stare; termomodernizacja budynku wraz z likwidacją kotłowni węglowej oraz przyłączeniem do kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 16.
  1.2. Szkoła Podstawowa nr 16 (w ZSz-P nr 6) dz. Boguszowice Stare; termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych.
  1.3. Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową. 1.4. Szkoła Podstawowa nr 24 w budynku nr 2 (w ZSz-P nr 14), dz. Radziejów; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła.
 8. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku, dzielnica Golejów wraz z wymianą kotła węglowego na instalację pomp ciepła w ramach projektu pn: ”OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”.
 9. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień.

III. Przetargi w przygotowaniu:

 1. Rewitalizacja budynku byłej Sprężarkowni na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - zakup mebli i wyposażenia.
 2. Budowa budynku hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym.
 3. Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny.
 4. Roboty budowlane w placówkach edukacyjnych z podziałem na zadania:
  Zadanie nr 1. Szkoła Podstawowa nr 18 dz. Boguszowice Osiedle – przebudowa kotłowni węglowej na gazową,
  Zadanie nr 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 dz. Ochojec – przebudowa kotłowni węglowej na gazową w ramach zadania pod nazwą: „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”.
 5. Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem towarzyszących robót ogólnobudowlanych w ramach zadania pn. „Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Chwałowice; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą źródła ciepła (wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy)” z podziałem na zadania:
  zad. 1: Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem towarzyszących robót ogólnobudowlanych,
  zad. 2: Wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
 6. Dostawa szafek ubraniowych realizowana w ramach projektu: (b.o. dz. STODOŁY); Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły; zakup szafek ubraniowych.
 7. Przedszkole nr 14 dz. Chwałowice- izolacja murów piwnicznych.
 8. Przebudowa instalacji hydrantowej w obiektach miejskich z podziałem na zadania :
  zad. 1: Muzeum, dzielnica Śródmieście, dostosowanie obiektu do wymogów p.poż – modernizacja instalacji hydrantowej,
  zad. 2 : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dzielnica Zebrzydowice, przebudowa instalacji hydrantowej.
 9. Budowa siłowni terenowej na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szybowcowej w Rybniku w dz. Gotartowice, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach Budżetu Obywatelskiego pn: „Siłownia na wolnym powietrzu”.
 10. Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Golejów; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz wymianą instalacji c.o.
 
 
Odsłon strony: 28031 Metryka
Redaktor: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-06-15 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-06-15 Aktualizacja treści
2021-05-18 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-05-18 Aktualizacja treści
2021-04-20 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-04-20 Aktualizacja treści
2021-03-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-03-16 Aktualizacja treści
2021-02-18 Aktualizacja treści
2021-02-18 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-07 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-07 Aktualizacja treści
2021-01-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-05 Aktualizacja treści
2020-12-02 Aktualizacja treści
2020-12-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-11-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-11-02 Aktualizacja treści
2020-10-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-10-01 Aktualizacja treści
2020-09-01 Aktualizacja treści
2020-09-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-08-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-08-05 Aktualizacja treści
2020-07-16 Aktualizacja treści
2020-07-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-06-03 Aktualizacja treści
2020-06-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-05-11 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-05-11 Aktualizacja treści
2020-04-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-04-01 Aktualizacja treści
2020-03-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-03-02 Aktualizacja treści
2020-02-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-02-03 Aktualizacja treści
2020-01-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-01-03 Aktualizacja treści
2019-11-15 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2019-11-15 Aktualizacja treści
2019-09-20 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-09-20 Aktualizacja treści
2019-09-05 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-09-05 Aktualizacja treści
2019-06-27 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-06-27 Aktualizacja treści
2019-04-15 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2019-04-15 Aktualizacja treści
2018-11-30 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-11-30 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.