Informacje za 2019r.

Stan na 10.09.2019 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

1. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Ochojec ul. Rybnicka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- termin zakończenia: 17.09.2019 r.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dzielnica Golejów – rozbudowa budynku szkoły -termin zakończenia: do 04.10.2019 r. 

3. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - termin zakończenia: 14.02.2020 r.

4.  Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - termin zakończenia: do 17.04.2020 r.

5.  Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dz. Północ - Roboty remontowe w obrębie pomieszczeń I i II piętra Segmentu A , pomieszczeń II piętra Segmentu B oraz Łącznika jadalni - termin zakończenia: 30.09.2019 r.

6. Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne termin zakończenia: 14.02.2020 r. 

7.  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku, dzielnica Boguszowice Osiedle- termin zakończenia: 20.11.2019 r.

8.  11. Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim, termin zakończenia: do 02.12.2019 r.

9.  Dom Kultury w dzielnicy Chwałowice; modernizacja budynku- termin zakończenia: do 03.12.2019 r. 

10. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w dzielnicy Śródmieście; Placykowo osiedlowe Dworek – miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami rekreacyjnymi (realizacja projektu budżetu obywatelskiego) termin zakończenia: do 14.10.2019 r. 

11. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej w dzielnicy Smolna; Jesień, zima, wiosna, lato chcę się bawić mamo, tato (realizacja projektu budżetu obywatelskiego), termin zakończenia: do 30.09.2019 r.

12. Wykonanie robót inżynieryjnych w zakresie zagospodarowania boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 11 w dzielnicy Maroko Nowiny. Realizacja projektu budżetu obywatelskiego pn. „Gniazdo cyklistów”, termin zakończenia: do 11.11.2019 r.

13. Adaptacja budynku Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia na filię żłobka miejskiego „Wesoła Rybka - termin zakończenia: do 07.12.2019 r.

 II. Ogłoszono przetargi:

1. Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień – budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami - sprawdzanie ofert, wyjaśnienia 

2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw  - umowa  w przygotowaniu 

3. Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicy OSP w dzielnicy Boguszowice Stare - sprawdzanie ofert, wyjaśnienia

4. Roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w dzielnicy Zebrzydowice realizowane w ramach budżetu obywatelskiego- sprawdzanie ofert, wyjaśnienia

5. Ośrodek Pomocy Społecznej, dzielnica Rybnik-Północ; dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych - budowa dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego otwarcie ofert - 18.09.2019 r.

6. Adaptacja budynku Przedszkola nr 19 (ZSP nr 08) w dzielnicy Boguszowice Osiedle przy ul. Żurawiej 2A na filię miejskiego żłobka „Wesoła Rybka” - umowa w przygotowaniu

III. Przetargi w przygotowaniu: 

1. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice.

2. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: "Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne".

3. Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 LATARNIA w dz. Niedobczyce; modernizacja budynku.

4. Naukowe place zabaw - dostawa i montaż urządzeń do zabaw i gier na terenie Przedszkola nr 13 i Szkoły Podstawowej nr 13 w Rybniku, dz. Chwałowice

 
 
Odsłon strony: 23090 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-09-20 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-09-20 Aktualizacja treści
2019-09-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-09-05 Aktualizacja treści
2019-06-27 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-06-27 Aktualizacja treści
2019-04-15 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2019-04-15 Aktualizacja treści
2018-11-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-11-30 Aktualizacja treści
2018-10-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-10-05 Aktualizacja treści
2018-10-04 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-10-04 Aktualizacja treści
2018-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-05-18 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-05-18 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (27 IMI-II)
2018-02-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-02-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2015-11-16 Aktualizacja treści
2015-11-16 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2015-09-30 Aktualizacja treści
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2015-09-30 Aktualizacja treści
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2015-05-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2014-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2014-07-24 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.