Informacje za 2018r.

Stan na  15.05.2018 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

1.  Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji (hala i basen oraz pawilon Judo przy ul. Powstańców Śl.) dz. Śródmieście, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”.- termin zakończenia: do 25.07.2018 r.

2. Roboty remontowe przy adaptacji segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno –Przedszkolnego (Szkoła Życia) w budynku Zespołu Szkół nr 3, dzielnica Maroko-Nowiny -  termin zakończenia: do 30.08.2018 r.

3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 24 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14), dz. Popielów, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika” - termin zakończenia:  do 1 lipca 2018 r.

4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, dz. Śródmieście, wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”  - termin zakończenia: do 1 lipca 2018 r.

5. Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul. Kościuszki w dzielnicy Śródmieście- termin zakończenia: do 25.07.2018 r.

6.  Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22, w dzielnicy Niedobczyce, do wymogów przeciwpożarowych - termin zakończenia: do 24.08.2018 r.

7. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, dzielnica Orzepowice wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”, - termin zakończenia: do 1 sierpnia 2018 r. .

8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (dawniej Gimnazjum nr 10), dzielnica Ligota-Ligocka Kuźnia wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”.- termin zakończenia: do 1 sierpnia 2018 r. 

9. Wykonanie zamówienia, pn. „Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rodziny w Rybniku” – adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku przy ulicy Miejskiej 13b w dzielnicy Śródmieści - termin zakończenia: do 04.12.2018 r.

10. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych (dawniej Gimnazjum nr 2), dzielnica Maroko-Nowiny wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”- termin zakończenia: do 1 sierpnia 2018 r. 

11. Roboty remontowe malarskie oraz ukończenie wymiany posadzki PCV w obrębie I piętra segmentu B w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dzielnica Północ, - termin zakończenia: do 12 lipca 2018 r. .

 Ogłoszono przetargi:

1. Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich: zad. 1 MOSiR – Rybnik, dzielnica Boguszowice Stare, ul. Małachowskiego zad. 2 MOSiR – Rybnik, dzielnica Chwałowice, ul. 1 Maja zad. 3 MOSiR – Rybnik, dzielnica Radziejów, ul. Szyb Marcin zad. 4 MOSiR – Rybnik, dzielnica Chwałęcice - data przetargu: 2018-06-04.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w dzielnicy Chwałęcice; instalacja piłkochwytu oraz wymiana ogrodzenia wraz z wykonaniem muru oporowego - data przetargu:  2018-05-29.

3. OSP Gotartowice; roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne elektryczne – remont wieży (wewnątrz) - data przetargu: 2018-05-17.

4. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w dzielnicy Kamień z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - data przetargu; 2018-05-21.

5. Modernizacja obiektu Klub Kultury „Harcówka”, Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia (II etap) - data przetargu: 2018-05-09 ( otwarto oferty ).

6. Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ – zadanie realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” - data przetargu: 2018-04-18 ( sprawdzanie ofert ).

7. Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi (instalacje odgromowe i wentylacja mechaniczna), z podziałem na zadania: zad. 1: IV Liceum Ogólnokształcące w dzielnicy Chwałowice (sala gimnastyczna) zad. 2: Przedszkole nr 7 w dzielnicy Północ zad. 3: Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 „PRZYSTAŃ” w dzielnicy Śródmieście zad. 4: Ochotnicza Straż Pożarna w dzielnicy Boguszowice Stare (II etap) - data przetargu: 2018-05-09 ( sprawdzanie ofert ).

8. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (ZSP9) w dzielnicy Zamysłów wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. -  w trakcie roztrzygania.

9. Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do nauki zawodów budowlanych, -  w trakcie roztrzygania.

10. Zagospodarowanie terenów placówek oświatowych w zakresie obiektów sportowych, z podziałem na zadania: zad. 1: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare; zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych. Zadanie częściowo realizowane w ramach projektu budżetu obywatelskiego pod nazwą: „Zdrowo, bo na sportowo - integracja sportowa mieszkańców Boguszowic. Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki”. zad. 2: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w dzielnicy Zamysłów; budowa obiektów sportowych i zagospodarowanie terenu. - umowy w przygotowaniu.

11. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektów oświatowych, z podziałem na zadania: Zadanie 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, dz. Północ - przebudowa parteru szkoły na potrzeby przedszkola. Zadanie 2 Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce - utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. - w trakcie roztrzygania.

III Przetargi w przygotowaniu:

1P12 (ZSP12) dz.Zebrzydowice; przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej.

2. Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Pukowca w Rybniku-Chwałowicach - inicjatywa lokalna.

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy boiska baseballowego - dokumentacja realizowana w ramach zadania p.n. "Rozbudowa boiska KS Silesia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia".

 
 
Odsłon strony: 20722 Metryka
Redaktor: Krzysztof Soiński (Naczelnik Wydziału IMI)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-05-18 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-05-18 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (27 IMI-II) Pokaż
2018-02-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-02-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-11-16 Aktualizacja treści Pokaż
2015-11-16 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-05-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2014-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-07-24 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-06-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-04-22 Korekta redaktorska Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-04-22 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-01-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-08-27 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-06-24 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-04-16 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-02-06 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-12-11 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-09-28 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-07-10 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-05-31 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-04-13 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-02-09 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-02-09 Korekta redaktorska Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.