Informacje za 2018r.

Stan na  02.10.2018 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

1. Wykonanie zamówienia, pn. „Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rodziny w Rybniku” – adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku przy ulicy Miejskiej 13 b w dzielnicy Śródmieście - termin zakończenia: do 04.12.2018 r.

2. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w dzielnicy Kamień z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - termin zakończenia: do 28 grudnia 2018 r.

3.  Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ – zadanie realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” - termin zakończenia: do 29.03.2019 r.

4. Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi (instalacje odgromowe i wentylacja mechaniczna), -  Ochotnicza Straż Pożarna w dzielnicy Boguszowice Stare (II etap) - termin zakończenia: do 3 października 2018 r. 

5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (ZSP9) w dzielnicy Zamysłów wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi - termin zakończenia: do 24 października 2018 r.

6. P12 (ZSP12) dz.Zebrzydowice; przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej-   termin zakończenia: do 31 października 2018 r.  

7.  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy boiska baseballowego - dokumentacja realizowana w ramach zadania p.n. "Rozbudowa boiska KS Silesia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia" -  termin zakończenia: do 05 października 2018 r.  

8. Termomodernizacja budynku Przedszkola  nr 22 - termin zakończenia: do 31 października 2018 r.  

9. Remont kaplicy przydrożnej w Rybniku, dz. Chwalęcice -  termin zakończenia: do 11 października 2018 r.  

10. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin – zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj - termin zakończenia: 17.01.2019 r.

11. Przebudowa instalacji c.o. i wykonanie instalacji wentylacji w Warsztatach Mechanicznych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku, dzielnica Meksyk - termin zakończenia: 18 grudnia 2018 r.

12. Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ - termin zakończenia: 6 grudnia 2018 r.

13. Budowa instalacji grzewczej pomp ciepła w budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku - 23 listopada 2018 r.

14. Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Ochojec - termin zakończenia: 25.12.2018 r.

15. Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Grabownia- termin zakończenia: 25.12.2018 r.

16. Roboty remontowe ogólnobudowlane w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku dz. Niedobczyce, ul. Barbary 22 - termin zakończenia: 28.11.2018 r.

17. Budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w dzielnicy Stodoły - termin zakończenia: 26.11.2018 r.

18. Budowa ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku, dzielnica Orzepowice - termin zakończenia: 27.11.2018 r.

19. Malowanie sali widowiskowej w Domu Kultury, dzielnica Boguszowice Osiedle - termin zakończenia: 23.10.2018 r.

II. Ogłoszono przetargi:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dzielnica Golejów – rozbudowa budynku szkoły - data przetargu: 2018-10-08

2. Zagospodarowanie terenu wokół toru rolkowego na terenie „Błoni” w dzielnicy Paruszowiec-Piaski- data przetargu: 2018-10-17

III. Przetargi w przygotowaniu: 

1.  Budowa piłkochwytów na boiskach piłkarskich: Zad. nr 1 MOSIR - Rybnik dz. Boguszowice Stare ul. Małachowskiego Zad. nr 2 MOSIR - Rybnik dz. Radziejów ul. Szyb Marcin Zad. nr 3 MOSIR - Rybnik dz. Chwałęcice (budżet obywatelski)

2. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Ochojec ul. Rybnicka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

3. Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań” przy ul. Kościuszki 55 w dzielnicy Śródmieście

4. Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”, z podziałem na zadania: zad. 1: Przedszkole nr 17, dz. Smolna zad. 2: Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice zad. 3: Przedszkole nr 43, dz. Maroko-Nowiny zad. 4: Szkoła Podstawowa nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny zad. 5: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście zad. 6: Przedszkole nr 25, dz. Niedobczyce zad. 7: Szkoła Podstawowa nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom zad. 8: Przedszkole nr 39, dz. Boguszowice Osiedle

5. Rozbudowa centrów przesiadkowych na terenie Rybnika w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku”, z podziałem na zadania: zadanie 1) rozbudowa centrum przesiadkowego przy Dworcu Komunikacji Miejskiej przy ul. Budowlanych zadanie 2) rozbudowa centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym Rybnik - w trakcie roztrzygania

 
 
Odsłon strony: 21139 Metryka
Redaktor: Krzysztof Soiński (Naczelnik Wydziału IMI)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-10-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-10-05 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-04 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-10-04 Aktualizacja treści Pokaż
2018-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-05-18 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-05-18 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (27 IMI-II) Pokaż
2018-02-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-02-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-11-16 Aktualizacja treści Pokaż
2015-11-16 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-05-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2014-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-07-24 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-06-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-04-22 Korekta redaktorska Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-04-22 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-01-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-08-27 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-06-24 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-04-16 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-02-06 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-12-11 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.