Informacje za 2020 r.

Stan na 1.10.2020 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

 1. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.
 2. Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne.
 3. Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień: budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami.
 4. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: "Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne".
 5. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne”.
 6. Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej w Rybniku - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku wielorodzinnego na budynek usług socjalno-społecznych oraz wyburzenie budynku gospodarczego.
 7. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice.
 8. Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - roboty budowlane dostosowujące pomieszczenie do zabudowy wymiennika ciepła oraz stropodach betonowy do zabudowy zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych.
 9. Roboty inwestycyjne w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Stodoły w ramach których wykonana będzie wymiana kotła węglowego w budynku OSP na instalację pomp ciepła oraz termomodernizacja budynku OSP.
 10. Szkoła Podstawowa nr 19 dz. Kłokocin - termomodernizacja budynku.
 11. Roboty inżynieryjne w zakresie zagospodarowania terenu na potrzeby utworzenia przestrzeni rekreacyjnej; realizacja budżetu obywatelskiego "Placykowo osiedlowe Dworek miejsce rekreacji dla mieszkańców" na terenie dzielnicy Śródmieście.
 12. RCEZ (Warsztat Mechaniczny) dz. Meksyk; adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem.
 13. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku.
 14. Termomodernizacja budynku OSP dzielnica Kłokocin.

II. Ogłoszono przetargi:

 1. Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - teren rekreacyjny.
 2. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice - budowa drogi pożarowej i placu zabaw w ramach zadania.
 3. Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Warsztaty Mechaniczne przy ul. Świerklańskiej w dz. Meksyk; termomodernizacja dachu budynku.
 4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza dzielnica Północ; budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

III. Przetargi w przygotowaniu:

 1. Rewitalizacja budynku byłej Sprężarkowni na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - zakup mebli i wyposażenia.
 2. Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności dz. Śródmieście - modernizacja budynku.
 3. Remont kapliczki domkowej w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia przy ul. Żorska/Karola Miarki - I etap
 4. RCEZ (Warsztat Mechaniczny) dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem.
 5. P14 dz. Chwałowice; izolacja murów piwnicznych.
 6. Muzeum, dz. Śródmieście; dostosowanie budynku do wymogów p.poż. - modernizacja instalacji hydrantowej. 
 
 
Odsłon strony: 25527 Metryka
Redaktor: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-10-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-10-01 Aktualizacja treści
2020-09-01 Aktualizacja treści
2020-09-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-08-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-08-05 Aktualizacja treści
2020-07-16 Aktualizacja treści
2020-07-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-06-03 Aktualizacja treści
2020-06-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-05-11 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-05-11 Aktualizacja treści
2020-04-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-04-01 Aktualizacja treści
2020-03-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-03-02 Aktualizacja treści
2020-02-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-02-03 Aktualizacja treści
2020-01-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-01-03 Aktualizacja treści
2019-11-15 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2019-11-15 Aktualizacja treści
2019-09-20 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-09-20 Aktualizacja treści
2019-09-05 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-09-05 Aktualizacja treści
2019-06-27 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-06-27 Aktualizacja treści
2019-04-15 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2019-04-15 Aktualizacja treści
2018-11-30 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-11-30 Aktualizacja treści
2018-10-05 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-10-05 Aktualizacja treści
2018-10-04 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-10-04 Aktualizacja treści
2018-08-02 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-08-02 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-05-18 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-05-18 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (27 IMI-II)
2018-02-07 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-02-07 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-07-31 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-07-31 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-06-01 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-06-01 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.