Informacje za 2019r.

Stan na 3.02.2020 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

1. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Ochojec ul. Rybnicka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

2. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku. 

3. Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności.

4.  Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne.

5. Wykonanie robót inżynieryjnych w zakresie zagospodarowania boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 11 w dzielnicy Maroko-Nowiny. Realizacja projektu budżetu obywatelskiego pn. „Gniazdo cyklistów”

6. Remont podjazdu wejścia głównego do budynku oraz nawierzchni chodników w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym w dzielnicy Maroko-Nowiny.

7. Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień: budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami.

8. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: "Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne".

9. Budowa podjazdu przy wejściu bocznym z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 dzielnica Północ.

10. Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 „LATARNIA” w dzielnicy Niedobczyce.

11. Dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej wraz z pracami towarzyszącymi - w ramach budżetu obywatelskiego pn.:"Północ - dzielnica aktywnego wypoczynku" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w dzielnicy Północ.

II. Ogłoszono przetargi:

1. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne”.

2. Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej w Rybniku - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku wielorodzinnego na budynek usług socjalno-społecznych oraz wyburzenie budynku gospodarczego.

3. Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku.

4. Przebudowa źródła ciepła w Szkole Podstawowej nr 13 w Rybniku-Chwałowicach przy ul. 1-go Maja 51, w systemie zaprojektuj i wybuduj".

III. Przetargi w przygotowaniu:

1.Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice. 

2. Szkoła Podstawowa nr 36 dz. Boguszowice Stare - budowa instalacji hydrantowej.

3. Budowa wentylacji w budynku Ośrodka Leczniczo Rehabilitacyjnego w Rybniku, w dzielnicy Maroko Nowiny.

 
 
Odsłon strony: 23719 Metryka
Redaktor: Agnieszka Horzela (Referent In-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-02-03 Aktualizacja treści Agnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-02-03 Aktualizacja treści
2020-01-03 Aktualizacja treści Agnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-01-03 Aktualizacja treści
2019-11-15 Aktualizacja treści Agnieszka Horzela (Referent In-III)
2019-11-15 Aktualizacja treści
2019-09-20 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-09-20 Aktualizacja treści
2019-09-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-09-05 Aktualizacja treści
2019-06-27 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-06-27 Aktualizacja treści
2019-04-15 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2019-04-15 Aktualizacja treści
2018-11-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-11-30 Aktualizacja treści
2018-10-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-10-05 Aktualizacja treści
2018-10-04 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-10-04 Aktualizacja treści
2018-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-05-18 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-05-18 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (27 IMI-II)
2018-02-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-02-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2015-11-16 Aktualizacja treści
2015-11-16 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2015-09-30 Aktualizacja treści
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.