Informacje za 2020 r.

Stan na 01.06.2020 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

 1. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Ochojec ul. Rybnicka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 2. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.
 3. Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności.
 4. Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne.
 5. Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień: budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami.
 6. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: "Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne".
 7. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne”.
 8. Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej w Rybniku - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku wielorodzinnego na budynek usług socjalno-społecznych oraz wyburzenie budynku gospodarczego.
 9. Budowa kogeneracyjnego źródła energii dla obiektu MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Rybniku.
 10. Przebudowa źródła ciepła w Szkole Podstawowej nr 13 w Rybniku-Chwałowicach przy ul. 1-go Maja 51, w systemie zaprojektuj i wybuduj".
 11. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice.
 12. Szkoła Podstawowa nr 36 dz. Boguszowice Stare - budowa instalacji hydrantowej.

II. Ogłoszono przetargi:

 1. Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w strażnicy OSP w dzielnicy Boguszowice Stare.
 2. Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - roboty budowlane dostosowujące pomieszczenie do zabudowy wymiennika ciepła oraz stropodach betonowy do zabudowy zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych.
 3. Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - teren rekreacyjny.
 4. Roboty inwestycyjne w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Stodoły w ramach których wykonana będzie wymiana kotła węglowego w budynku OSP na instalację pomp ciepła oraz termomodernizacja budynku OSP.
 5. Roboty inwestycyjne w budynkach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z podziałem na zadania:
  zad. 1 Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła wraz z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR przy ul. Hotelowej 36 w dzielnicy Kamień.
  zad. 2 Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR przy ul. Górnośląskiej 44 w dzielnicy Niedobczyce.

III. Przetargi w przygotowaniu:

 1. Budowa systemu obsługi szafek rowerowych na terenie centrów przesiadkowych w Rybniku.
 2. Roboty inwestycyjne w budynkach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
  zad. 1 Zmiana kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła wraz z dostosowaniem instalacji c.o. w budynku gospodarczym MOSiR przy ul. Hotelowej 36 w dzielnicy Kamień.
  zad. 2 Zmiana kotłowni węglowej na kotłownię na pellety w budynku administracyjno-szatniowym MOSiR przy ul. Górnośląskiej 44 w dzielnicy Niedobczyce.
 3. Rewitalizacja budynku byłej Sprężarkowni na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - zakup mebli i wyposażenia.
 4. Szkoła Podstawowa nr 19 dz. Kłokocin - termomodernizacja budynku.
 5. Roboty inżynieryjne w zakresie zagospodarowania  terenu na potrzeby utworzenia przestrzeni rekreacyjnej; realizacja budżetu obywatelskiego "Placykowo osiedlowe Dworek miejsce rekreacji dla mieszkańców" na terenie dzielnicy Śródmieście.
 6. RCEZ (Warsztat Mechaniczny) dz. Meksyk; adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem.
 7. Dawny Szpital Miejski nr 1 w Rybniku, dz. Śródmieście; zabezpieczenie dachu budynku "Juliusz" przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.
 
 
Odsłon strony: 24534 Metryka
Redaktor: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-06-03 Aktualizacja treści
2020-06-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-05-11 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-05-11 Aktualizacja treści
2020-04-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-04-01 Aktualizacja treści
2020-03-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-03-02 Aktualizacja treści
2020-02-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-02-03 Aktualizacja treści
2020-01-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-01-03 Aktualizacja treści
2019-11-15 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2019-11-15 Aktualizacja treści
2019-09-20 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-09-20 Aktualizacja treści
2019-09-05 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-09-05 Aktualizacja treści
2019-06-27 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-06-27 Aktualizacja treści
2019-04-15 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2019-04-15 Aktualizacja treści
2018-11-30 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-11-30 Aktualizacja treści
2018-10-05 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-10-05 Aktualizacja treści
2018-10-04 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-10-04 Aktualizacja treści
2018-08-02 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-08-02 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-05-18 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-05-18 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (27 IMI-II)
2018-02-07 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-02-07 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-07-31 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-07-31 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-06-01 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-06-01 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-04-05 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-04-05 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-12-14 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-12-14 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-10-19 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-10-19 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-08-02 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-08-02 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.