Informacje za 2023 r.

Stan na 22.05.2023 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

 1. Zespół Edukacyjno – Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika.
 2. Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym.
 3. Zaprojektowanie oraz budowa dedykowanych doświetleń przejść dla pieszych.
 4. Projekt i budowa zabezpieczenia akustycznego na Drodze Regionalnej w km 3+015-3+125 i 7+563-7+613 oraz Drodze Śródmiejskiej w km 0+070-0+145 w Rybniku.
 5. I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście: budowa sali gimnastycznej.
 6. "Pomóż nam pomagać Tobie - budowa remizy strażackiej" - realizacja projektu ogólnomiejskiego z budżetu obywatelskiego w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
 7. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, dz. Śródmieście - termomodernizacja budynku.
 8. Budowa chodnika na ulicy Racławickiej w Rybniku.
 9. Budowa nowych sieci oświetleniowych wzdłuż dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych.
 10. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe wzdłuż dróg na terenie Miasta Rybnika.
 11. Budowa i rozbudowa ul. Storczyków w Rybniku wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Energetyków (łącznik ul. Góreckiego - Energetyków).
 12. Szkoła Podstawowa nr 15, dzielnica Rybnicka Kuźnia – modernizacja boiska (wymiana nawierzchni z robotami towarzyszącymi).
 13. Zabudowa studni chłonnych przy ul. Stefana Batorego.
 14. Zabudowa radarowych wyświetlaczy prędkości na ulicach miasta Rybnika.
 15. Budowa wiaduktu i budowa mostu w ramach zadania związanego z przebudową ulicy Mikołowskiej w Rybniku.
 16. Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku.
 17. Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa – Racławicka.
 18. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 20. Zadanie nr 2: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 42, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki.
 19. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku.
 20. Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika.
 21. Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika.
 22. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Szkoła Podstawowa nr 11 filia (w ZSP nr 11), Dom Pogrzebowy ul. Rudzka, Budynek Administracyjny Cmentarz Chwałowice. Zadanie nr 2: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 6 (w ZSP nr 9), Przedszkole nr 41, Przedszkole nr 43.
 23. Wymiana nawierzchni wodnego placu zabaw na kąpielisku „Ruda” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku.

II. Ogłoszono przetargi:

 1. Dokończenie rozbudowy budynku Przedszkola nr 47 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Rybniku, dz. Ochojec.
 2. Modernizacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 20.
 3. Termomodernizacja budynku i wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku w formule "zaprojektuj i wybuduj".
 4. Budowa odcinka drogi ul. Związkowej (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych).

 
 
Odsłon strony: 32204 Metryka
Redaktor: Agnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-05-23 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-04-19 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-03-20 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-02-17 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-01-27 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-01-27 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-01-27 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-12-22 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-11-24 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-10-18 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-08-31 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-07-29 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-04-26 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Referent In-III)
2022-03-17 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Referent In-III)
2022-02-04 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Specjalista In-III)
2022-01-14 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-12-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-11-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-10-06 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-09-30 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-09-06 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-08-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-07-28 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-07-26 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-06-15 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-05-18 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-04-20 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-03-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-02-18 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-07 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-12-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-11-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-10-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-09-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-08-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-07-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-06-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-05-11 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-04-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-03-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-02-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-01-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2019-11-15 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2019-09-20 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-09-05 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-06-27 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-04-15 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-11-30 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-10-05 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.