Informacje za 2024 r.

Stan na 11.07.2024 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

 1. "Pomóż nam pomagać Tobie - budowa remizy strażackiej" - realizacja projektu ogólnomiejskiego z budżetu obywatelskiego w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
 2. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku.
 3. Budowa odcinka drogi ul. Związkowej (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych).
 4. Termomodernizacja budynku i wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 5. Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Raciborską (DW 935) do granicy miasta.
 6. Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka.
 7. Modernizacja boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rybniku, wraz z robotami towarzyszącymi - w formule "zaprojektuj i wybuduj".
 8. Termomodernizacja obiektów z podziałem na cztery zadania: Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20. Zadanie 2 – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 (budynek Przedszkola nr 2). Zadanie 3 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15. Zadanie 4 – Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów na terenie MOSiR w dz. Kamień w Rybniku.
 9. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rybniku, wraz z robotami towarzyszącymi - w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 10. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w dzielnicy Wielopole – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 11. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w dzielnicy Północ – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 12. Dokończenie budowy hospicjum stacjonarnego w Rybniku przy ul. Barbórki.
 13. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 9 w dzielnicy Śródmieście – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 14. Budowa kładki dla pieszych łączącej dzielnicę Boguszowice Stare z dzielnicą Boguszowice Osiedle w formule „projektuj i buduj”.
 15. SP 21 dz. Niedobczyce – modernizacja sanitariatów realizowana na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
 16. Rozbudowa ul. Śniadeckiego.
 17. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe.
 18. Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika.
 19. Rozbudowa II Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku o budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowymi, dydaktycznymi oraz bibliotecznymi.

II. Ogłoszono przetargi:

 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Rycerskiej w Rybniku w dzielnicy Kłokocin.
 2. Zmiana organizacji ruchu na ulicy Żorskiej w zakresie wyznaczania pasów rowerowych.
 3. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika.

III. Przetargi w przygotowaniu:

 1. Przebudowa ulicy Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sportową.
 2. Budowa układu drogowego na Strefie Przemysłowej w rejonie ulicy Sportowej.
 3. Roboty ogólnobudowlane w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku w trybie projektuj i buduj, obejmujące: a) modernizację podestu i schodów wejścia głównego do budynku, b) kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej – modernizacja ciągów komunikacyjnych w dostosowaniu do wymogów poruszania się osób niepełnosprawnych.
 4. Przebudowa budynku na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rybniku przy ul. Rudzkiej wraz ze zmianą projektu , pozwolenia na budowę (zaprojektuj i wybuduj).
 5. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 36 w Rybniku wraz z robotami towarzyszącymi - w formule "zaprojektuj i wybuduj".
 6. remont kapliczek pw. Św. Jana Nepomucena przy ulicy Rudzkiej w Rybniku - Stodołach oraz Matki Bożej Różańcowej przy ulicy Kupieckiej/Wjazdowej w Rybniku - Chwałowicach.
 7. Budowa stref aktywności i wypoczynku przy OSP Boguszowice oraz OSP Gotartowice – realizacja ogólnomiejskiego budżetu obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.   
 
 
Odsłon strony: 34752 Metryka
Redaktor: Agnieszka Respondek (Inspektor I-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-12-13 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-11-21 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-11-21 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-10-19 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-10-02 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-08-30 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-07-17 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-06-15 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-05-23 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-04-19 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-03-20 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-02-17 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-01-27 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-01-27 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-01-27 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-12-22 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-11-24 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-10-18 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-08-31 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-07-29 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-04-26 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Referent In-III)
2022-03-17 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Referent In-III)
2022-02-04 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Specjalista In-III)
2022-01-14 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-12-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-11-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-10-06 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-09-30 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-09-06 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-08-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-07-28 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-07-26 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-06-15 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-05-18 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-04-20 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-03-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-02-18 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-07 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-12-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-11-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-10-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-09-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-08-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-07-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-06-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-05-11 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-04-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-03-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-02-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.