Informacje za 2019r.

Stan na 10.04.2019 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

1. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w dzielnicy Kamień z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - termin zakończenia: do 04.05.2019 r.

2.  Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ – zadanie realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” - termin zakończenia: do 28.07.2019 r.

3. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin – zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj - termin zakończenia: 23.04.2019 r.

4. Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Ochojec ul. Rybnicka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- termin zakończenia: 17.09.2019 r.

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dzielnica Golejów – rozbudowa budynku szkoły -termin zakończenia: 30.08.2019 r.

6.Podłączenie budynku zaplecza szatniowego przy boisku w dz. Chwałęcice do sieci wodociągowej – w systemie „zaprojektuj i wybuduj - termin zakończenia: 08.07.2019 r.

7. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - termin zakończenia: 14.02.2020 r.

8. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” - termin zakończenia: do 23.08.2019 r.

9. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”- termin zakończenia: do 23.08.2019 r.

10. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 43, dz. Maroko-Nowiny wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” - termin zakończenia: do 23.08.2019 r.

11. Budowa boiska KS „Silesia” w dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia, rozbudowa obiektu -  termin zakończenia: do 19.06.2019 r.

12. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 39, dz. Boguszowice Osiedle wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”- termin zakończenia: do 23.08.2019 r.

13.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” -  termin zakończenia: do 23.08.2019 r.

14.Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25, dz. Niedobczyce wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” -  termin zakończenia: do 23.08.2019 r.

15.Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17, dz. Smolna wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”-  termin zakończenia: do 23.08.2019 r.

16. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 22 w dzielnicy Niedobczyce -  termin zakończenia: do 23.08.2019 r.

17. Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 „Przystań” przy ul. Kościuszki 55 w dzielnicy Śródmieście - termin zakończenia: do 03.06.2019 r.

II. Ogłoszono przetargi:

1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw - termin przetargu: 24.04.2019 r.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w dzielnicy Północ; przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych - termin przetargu: 18.04.2019 r.

3. Termomodernizacja wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w dzielnicy Chwałowice, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” -  termin przetargu: 18.04.2019 r.

4. Przebudowa bloków kuchennych z podziałem na zadania: zad. 1 Przebudowa bloku kuchennego w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku przy ul. Ziołowej 3, dzielnica Gotartowice. zad. 2 Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rybniku przy ul. Gliwickiej 105, dzielnica Wielopole. zad. 3 Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku przy ul. Maksymiliana Buhla 3, dzielnica Zebrzydowice - otwarcie ofert: 11.04.2019 r.

5. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w dz. Północ wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi -  otwarcie ofert: 28.03.2019 r.

6. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zad.1) Place zabaw na terenach rekreacyjnych: - dzielnica Kłokocin; budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym; - dzielnica Ligota - Ligocka Kuźnia; modernizacja oraz rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu nr 4. Zad.2) Doposażenie w urządzenia zabawowo-rekreacyjne: - dzielnica Smolna; „Dla zdrowia, dla ducha, dla dużego i malucha” – doposażenia w urządzenia zabawowo-rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 34 i przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10; - dzielnica Zamysłów; „Rajzapunkt” - rozbudowa obiektu na potrzeby integracji mieszkańców przez sport i kulturę (Kulturalny Zamysłów) - otwarcie ofert: 20.03.2019 r.- w trakcie roztrzygania

7. Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - otwarcie ofert: 08.04.2019 r.

III. Przetargi w przygotowaniu: 

1. Adaptacja budynku Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia na filię żłobka miejskiego "Wesoła Rybka”

2. Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim.- drugi przetarg, poprzedni unieważniony ponieważ jedyna oferta złożona na realizację zad. przekraczała dwukrotnie kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania  

3. Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dz. Północ - Roboty remontowe w obrębie pomieszczeń I i II piętra Segmentu A , pomieszczeń II piętra Segmentu B oraz Łącznika jadalni

4. Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne.

5. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół "Przygoda" w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw.

 
 
Odsłon strony: 22596 Metryka
Redaktor: Krzysztof Soiński (Naczelnik Wydziału In)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-04-15 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2019-04-15 Aktualizacja treści Pokaż
2018-11-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-11-30 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-10-05 Aktualizacja treści Pokaż
2018-10-04 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-10-04 Aktualizacja treści Pokaż
2018-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-05-18 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-05-18 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (27 IMI-II) Pokaż
2018-02-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-02-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-11-16 Aktualizacja treści Pokaż
2015-11-16 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-05-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2014-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-07-24 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-06-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-04-22 Korekta redaktorska Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-04-22 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-01-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-08-27 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.