Informacje za 2018r.

Stan na  31.07.2018 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

1. Roboty remontowe przy adaptacji segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno –Przedszkolnego (Szkoła Życia) w budynku Zespołu Szkół nr 3, dzielnica Maroko-Nowiny -  termin zakończenia: do 30.08.2018 r.

2. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22, w dzielnicy Niedobczyce, do wymogów przeciwpożarowych - termin zakończenia: do 24.08.2018 r.

3. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, dzielnica Orzepowice wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”, - termin zakończenia: do 1 sierpnia 2018 r. .

4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (dawniej Gimnazjum nr 10), dzielnica Ligota-Ligocka Kuźnia wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”.- termin zakończenia: do 1 sierpnia 2018 r. 

5. Wykonanie zamówienia, pn. „Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rodziny w Rybniku” – adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku przy ulicy Miejskiej 13b w dzielnicy Śródmieści - termin zakończenia: do 04.12.2018 r.

6. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych (dawniej Gimnazjum nr 2), dzielnica Maroko-Nowiny wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”- termin zakończenia: do 1 sierpnia 2018 r. 

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w dzielnicy Chwałęcice; instalacja piłkochwytu oraz wymiana ogrodzenia wraz z wykonaniem muru oporowego - termin zakończenia: do 4 września 2018 r. 

8. OSP Gotartowice; roboty remontowe ogólnobudowlane oraz instalacyjne elektryczne – remont wieży (wewnątrz) - termin zakończenia: do 17 sierpnia 2018 r.

9. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w dzielnicy Kamień z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - termin zakończenia: do 28 grudnia 2018 r.

10. Modernizacja obiektu Klub Kultury „Harcówka”, Teatr Ziemi Rybnickiej w dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia (II etap) - termin zakończenia: do 10 września 2018 r.

11.  Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ – zadanie realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” - termin zakończenia: do 29.03.2019 r.

12. Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi (instalacje odgromowe i wentylacja mechaniczna),- IV Liceum Ogólnokształcące w dzielnicy Chwałowice (sala gimnastyczna) - termin zakończenia: do  27 września 2018 r.

13. Termomodernizacja budynków placówek Miasta Rybnika wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi (instalacje odgromowe i wentylacja mechaniczna), -  Ochotnicza Straż Pożarna w dzielnicy Boguszowice Stare (II etap) - termin zakończenia: do 3 października 2018 r. 

14. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 (ZSP9) w dzielnicy Zamysłów wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi. -termin zakończenia: do 24 października 2018 r.

15. Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do nauki zawodów budowlanych, -termin zakończenia: do 26 września 2018 r.

16.  Zagospodarowanie terenów placówek oświatowych w zakresie obiektów sportowych, z podziałem na zadania: zad. 1: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare; zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych. Zadanie częściowo realizowane w ramach projektu budżetu obywatelskiego pod nazwą: „Zdrowo, bo na sportowo - integracja sportowa mieszkańców Boguszowic.- termin zakończenia: do 6 września 2018 r.  

17. Zagospodarowanie terenów placówek oświatowych w zakresie obiektów sportowych, z podziałem na zadania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w dzielnicy Zamysłów; budowa obiektów sportowych i zagospodarowanie terenu. -  termin zakończenia: do 6 września 2018 r.  

18. P12 (ZSP12) dz.Zebrzydowice; przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej-   termin zakończenia: do 31 października 2018 r.  

19.  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy boiska baseballowego - dokumentacja realizowana w ramach zadania p.n. "Rozbudowa boiska KS Silesia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia" -  termin zakończenia: do 11 października 2018 r.  

20. Termomodernizacja budynku Przedszkola  nr 22 - termin zakończenia: do 31 października 2018 r.  

21. Przebudowa pomieszczeń administracyjnych kuchni i zaplecza socjalnego w Przedszkolu nr 7 w dz. Północ - termin zakończenia: do 31 sierpnia 2018 r.  

22. Remont kaplicy przydrożnej w Rybniku, dz. Chwalęcice -  termin zakończenia: do 11 października 2018 r.  

23. Opracowanie dokumentacji proj.- koszt. rozbudowy Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim -  termin zakończenia: do 6 sierpnia 2018 r.  

 
 
Odsłon strony: 20833 Metryka
Redaktor: Krzysztof Soiński (Naczelnik Wydziału IMI)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-05-18 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-05-18 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (27 IMI-II) Pokaż
2018-02-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2018-02-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-11-16 Aktualizacja treści Pokaż
2015-11-16 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Pokaż
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-05-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2014-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-07-24 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-06-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-04-22 Korekta redaktorska Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-04-22 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2014-01-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-08-27 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-06-24 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-04-16 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2013-02-06 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-12-11 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-09-28 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-07-10 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-05-31 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
2012-04-13 Aktualizacja treści Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.