Informacje za 2019r.

Stan na 25.06.2019 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

1.  Budowa pieszo-rowerowego ciągu komunikacyjnego, łączącego ulicę Mikołowską w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z ulicą Żużlową w dzielnicy Północ – zadanie realizowane w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” - termin zakończenia: do 28.07.2019 r.

2.  Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, dzielnica Ochojec ul. Rybnicka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- termin zakończenia: 17.09.2019 r.

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dzielnica Golejów – rozbudowa budynku szkoły -termin zakończenia: 30.08.2019 r.

4. Podłączenie budynku zaplecza szatniowego przy boisku w dz. Chwałęcice do sieci wodociągowej – w systemie „zaprojektuj i wybuduj - termin zakończenia: 08.07.2019 r.

5. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku - termin zakończenia: 14.02.2020 r.

6. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” - termin zakończenia: do 23.08.2019 r.

7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 (ZSP11), dz. Maroko-Nowiny wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”- termin zakończenia: do 23.08.2019 r.

8. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 43, dz. Maroko-Nowiny wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” - termin zakończenia: do 23.08.2019 r.

9. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 39, dz. Boguszowice Osiedle wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”- termin zakończenia: do 23.08.2019 r.

10. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 23 (dawniej Gimnazjum nr 12), dz. Niewiadom wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” -  termin zakończenia: do 23.08.2019 r.

11. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 25, dz. Niedobczyce wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” -  termin zakończenia: do 23.08.2019 r.

12. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17, dz. Smolna wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”-  termin zakończenia: do 23.08.2019 r.

13. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 22 w dzielnicy Niedobczyce -  termin zakończenia: do 23.08.2019 r.

14.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w dzielnicy Północ; przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych - termin zakończenia: do 14.08.2019 r.

15. Termomodernizacja wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w dzielnicy Chwałowice, w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II” - termin  zakończenia: 23.08.2019 r.

16. Przebudowa bloku kuchennego w Szkole Podstawowej nr 20 w Rybniku przy ul. Ziołowej 3, dzielnica Gotartowice -  termin zakończenia: do 26.08.2019 r.

17. Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rybniku przy ul. Gliwickiej 105, dzielnica Wielopole -  termin zakończenia: do 26.08.2019 r. 

18. Przebudowa bloku kuchennego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku przy ul. Maksymiliana Buhla 3, dzielnica Zebrzydowice - termin zakończenia: do 26.08.2019 r.

19. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w dz. Północ wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi - termin zakończenia: do 29.08.2019 r.

20. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zad.1) Place zabaw na terenach rekreacyjnych: - dzielnica Kłokocin; budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym; - dzielnica Ligota - Ligocka Kuźnia; modernizacja oraz rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 - termin zakończenia: 20.08.2019 r.

21. Doposażenie w urządzenia zabawowo-rekreacyjne: - dzielnica Smolna; „Dla zdrowia, dla ducha, dla dużego i malucha” – doposażenia w urządzenia zabawowo-rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 34 i przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10; - dzielnica Zamysłów; „Rajzapunkt” - rozbudowa obiektu na potrzeby integracji mieszkańców przez sport i kulturę (Kulturalny Zamysłów) - termin zakończenia: 20.08.2019 r. 

22.  Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - termin zakończenia: do 17.04.2020 r.

23.  Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25, dz. Północ - Roboty remontowe w obrębie pomieszczeń I i II piętra Segmentu A , pomieszczeń II piętra Segmentu B oraz Łącznika jadalni - termin zakończenia: 30.09.2019 r.

24. Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne termin zakończenia: 14.02.2020 r. 

 II. Ogłoszono przetargi:

1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół „Przygoda” w dzielnicy Meksyk; budowa placu zabaw -  przetarg unieważniony

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku, dzielnica Boguszowice Osiedle-   termin przetargu: 02.07.2019 r.

3. Szkoła Podstawowa nr 24, Rybnik, ul. Leopolda Staffa 42a, dzielnica Popielów – demontaż istniejącej konstrukcji boksów stalowych wraz z remontem pomieszczenia szatni - termin przetargu: 26.06.2019 r.

4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, dzielnica Boguszowice Osiedle; Ogród zabaw „Zabawowe ZOO” wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy (plac zabaw) - otwarcie ofert: 25.06.2019 r. 

5. Dom Kultury w dzielnicy Chwałowice; modernizacja budynku- termin przetargu: 01.07.2019 r.

6. Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim - otwarto oferty: 12.06.2019 r.

7. Modernizacja budynku Przedszkola nr 11, dzielnica Maroko-Nowiny; roboty ogólnobudowlane otwarto oferty: 04.06.2019 r., sprawdzanie ofert

III. Przetargi w przygotowaniu: 

1. Adaptacja budynku Przedszkola nr 37 w dzielnicy Rybnicka Kuźnia na filię żłobka miejskiego "Wesoła Rybka”

2. Przebudowa murawy boiska piłkarskiego; MOSIR Rybnik dz. Gotartowice  

3. Roboty inżynieryjne w zakresie zagospodarowania boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 11 w dzielnicy Maroko Nowiny. Realizacja projektu budżetu obywatelskiego pn. „Gniazdo cyklistów”.

4. Roboty inżynieryjne w zakresie wymiany istniejących nawierzchni na terenach rekreacyjno-zabawowych, na nawierzchnie bezpieczne, poliuretanowe. Realizacja projektów budżetu obywatelskiego, z podziałem na zadania: zad. 1: dz. ŚRÓDMIEŚCIE; Placykowo osiedlowe Dworek - miejsce rekreacji dla mieszkańców z urządzeniami rekreacyjnymi (wykonanie nawierzchni bezpiecznej). zad. 2: dz. SMOLNA; Jesień, zima, wiosna, lato chcę się bawić mamo, tato (wykonanie nawierzchni bezpiecznej).

5. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: "Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne".

 
 
Odsłon strony: 22803 Metryka
Redaktor: Krzysztof Soiński (Naczelnik Wydziału In)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-06-27 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-06-27 Aktualizacja treści
2019-04-15 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2019-04-15 Aktualizacja treści
2018-11-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-11-30 Aktualizacja treści
2018-10-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-10-05 Aktualizacja treści
2018-10-04 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-10-04 Aktualizacja treści
2018-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-05-18 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-05-18 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (27 IMI-II)
2018-02-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-02-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-09-07 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-07-31 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-06-01 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2017-04-05 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-12-14 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-10-19 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-08-02 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-05-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2016-02-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2015-11-16 Aktualizacja treści
2015-11-16 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2015-09-30 Aktualizacja treści
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2015-09-30 Aktualizacja treści
2015-09-30 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2015-05-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2014-10-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2014-07-24 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2014-06-23 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2014-04-22 Korekta redaktorska Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2014-04-22 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2014-01-29 Aktualizacja treści Jolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.