Informacje za 2021 r.

Stan na 1.09.2021 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

 1. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.
 2. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: "Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne".
 3. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne”.
 4. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice - budowa drogi pożarowej i placu zabaw.
 5. Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - teren rekreacyjny.
 6. Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni szybu KOŚCIUSZKO na terenie zabytkowej kopalni IGNACY w dzielnicy Niewiadom - wykonanie prac związanych z realizacją na podstawie odrębnego zamówienia instalacji aranżacji wystawienniczej oraz prac mających na celu uruchomienie maszyny parowej.
 7. „Bo rodzina jest ważna" – zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Patriotów w Rybniku.
 8. "Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika" projekt ogólno-miejski z budżetu obywatelskiego.
 9. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Gotartowice, wraz z przebudową źródła ciepła (wymiana kotła węglowego na kocioł pelletowy).
 10. Termomodernizacja wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi, w tym w szczególności wykonanie drenażu, izolacji przeciwwilgociowych oraz wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 41, przy ul. Chabrowej 11 w dz. Maroko – Nowiny w Rybniku.
 11. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku, dzielnica Golejów wraz z wymianą kotła węglowego na instalację pomp ciepła w ramach projektu pn: ”OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”.
 12. Rozbudowa wraz z przebudową budynku Przedszkola nr 47 będącego częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku dz. Ochojec.
 13. Przedszkole nr 18 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6) w Rybniku, w dzielnicy Boguszowice Stare przy ul. Małachowskiego - wykonanie termomodernizacji budynku wraz z likwidacją kotłowni węglowej oraz przyłączeniem do kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 16.
 14. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kłokocin.
 15. Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła w Szkole Podstawowej nr 24 w budynku nr 2 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14) w Rybniku dzielnicy Radziejów przy ul. Krętej 2.
 16. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku. Etap I - roboty konstrukcyjne.
 17. Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Golejów - termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz wymianą instalacji c.o.
 18. Ochotnicza Straż Pożarna, dzielnica Chwałowice - termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem towarzyszących robót ogólnobudowlanych.
 19. Szkoła Podstawowa nr 18 dz. Boguszowice Osiedle - przebudowa kotłowni węglowej na gazową.
 20. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 dz. Ochojec - przebudowa kotłowni olejowej na gazową w ramach zadania pod nazwą: „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”.

II. Ogłoszono przetargi:

 1. Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny.
 2. Przedszkole nr 14 dz. Chwałowice - izolacja murów piwnicznych.
 3. Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową.
 4. Budowa budynku hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym.
 5. Przebudowa instalacji hydrantowej w obiektach miejskich z podziałem na zadania : zad. 1: Muzeum, dzielnica Śródmieście, dostosowanie obiektu do wymogów p.poż – modernizacja instalacji hydrantowej, zad. 2 : Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dzielnica Zebrzydowice, przebudowa instalacji hydrantowej.
 6. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień.
 7. Budowa siłowni terenowej na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szybowcowej w Rybniku w dz. Gotartowice, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach Budżetu Obywatelskiego pn: „Siłownia na wolnym powietrzu”.
 8. Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku przy ul. Śląskiej 14 w dz. Chwałowice - ukończenie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w SP35 – etap III inwestycji
 9. Zespół Szkół nr 3 w dzielnicy Maroko-Nowiny; dokończenie budowy zadaszonego boiska

III. Przetargi w przygotowaniu:

 1. Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dz. Kamień - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami.
 2. Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - zakup mebli i wyposażenia
 3. Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu: wykonanie izolacji części murów zewnętrznych wraz z drenażem, osuszeniem oraz wymianą tynków i malowaniem pomieszczeń.
 4. Zespół Edukacyjno–Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej.
 5. Dostawa szafek ubraniowych w ramach projektu „Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły” (budżet obywatelski).
 6. Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową.
 7. Budowa monitoringu wizyjnego terenu poprzez dostawę oraz instalacje okablowania i kamer w Rybniku, dz Boguszowice przy ul. Patriotów.
 8. Przebudowa instalacji grzewczych i sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku, w zakresie:
  a) wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacją mechaniczna sali gimnastycznej w ramach projektu pn: „.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku”,
  b) wymiany kotła węglowego na instalację pomp ciepła w ramach projektu pn: ”OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – etap II”.
 9. Termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych w Szkole Podstawowej nr 16 (w ZSz-P nr 6), w dz. Boguszowice Stare.
 10. Wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, realizowanego w ramach zadania p.n.: „Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Chwałowice; termomodernizacja budynku wraz ze zmianą źródła ciepła (wymiana kotła węglowego na węzeł wymiennikowy)”.
 
 
Odsłon strony: 28715 Metryka
Redaktor: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-09-06 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-09-06 Aktualizacja treści
2021-08-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-08-03 Aktualizacja treści
2021-07-28 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-07-28 Aktualizacja treści
2021-07-26 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-07-26 Aktualizacja treści
2021-06-15 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-06-15 Aktualizacja treści
2021-05-18 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-05-18 Aktualizacja treści
2021-04-20 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-04-20 Aktualizacja treści
2021-03-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-03-16 Aktualizacja treści
2021-02-18 Aktualizacja treści
2021-02-18 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-07 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-07 Aktualizacja treści
2021-01-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-05 Aktualizacja treści
2020-12-02 Aktualizacja treści
2020-12-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-11-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-11-02 Aktualizacja treści
2020-10-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-10-01 Aktualizacja treści
2020-09-01 Aktualizacja treści
2020-09-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-08-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-08-05 Aktualizacja treści
2020-07-16 Aktualizacja treści
2020-07-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-06-03 Aktualizacja treści
2020-06-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-05-11 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-05-11 Aktualizacja treści
2020-04-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-04-01 Aktualizacja treści
2020-03-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-03-02 Aktualizacja treści
2020-02-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-02-03 Aktualizacja treści
2020-01-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-01-03 Aktualizacja treści
2019-11-15 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2019-11-15 Aktualizacja treści
2019-09-20 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-09-20 Aktualizacja treści
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.