Informacje za 2021 r.

Stan na 15.03.2021 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

 1. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.
 2. Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 na cele kulturalne.
 3. Modernizacja obiektu ośrodka sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Kamień: budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami.
 4. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu: "Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne".
 5. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne”.
 6. Centrum Usług Społecznościowych - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Świerklańskiej w Rybniku - przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku wielorodzinnego na budynek usług socjalno-społecznych oraz wyburzenie budynku gospodarczego.
 7. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w Szkole Podstawowej nr 35  w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice.
 8. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku w dzielnicy Chwałowice - budowa drogi pożarowej i placu zabaw w ramach zadania.
 9. Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności dz. Śródmieście - modernizacja budynku.
 10. RCEZ (Warsztat Mechaniczny) dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem.
 11. Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - teren rekreacyjny.
 12. Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni szybu KOŚCIUSZKO na terenie zabytkowej kopalni IGNACY w dzielnicy Niewiadom - wykonanie prac związanych z realizacją na podstawie odrębnego zamówienia instalacji aranżacji wystawienniczej oraz prac mających na celu uruchomienie maszyny parowej.
 13. „Bo rodzina jest ważna" – zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Patriotów w Rybniku - umowa w przygotowaniu.

II. Ogłoszono przetargi:

 1. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - roboty remontowe w filii nr 9 w dzielnicy Boguszowice Stare: roboty malarskie.

III. Przetargi w przygotowaniu:

 1. Rewitalizacja budynku byłej Sprężarkowni na terenie zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności - zakup mebli i wyposażenia.
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacja instalacji hydrantowej. 
 3. "Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika"  projekt ogólno-miejski z budżetu obywatelskiego.
 4. Budowa instalacji hydrantowej w obiektach miejskich z podziałem na zadania:
  zad.1 Muzeum dzielnica Śródmieście - dostosowanie obiektu do wymogów p.poz.: modernizacja instalacji hydrantowej,
  zad. 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, dzielnica Zebrzydowice - przebudowa instalacji hydrantowej.
 5. Budowa parkingu dla samochodów osobowych w ramach zagospodarowania terenu przy Zabytkowej Kopalni Ignacy na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku.
 6. Przedszkole nr 41,dz.Maroko-Nowiny-termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi i wymianą instalacji elektrycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach oświatowych i miejskich budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika”.
 7. Przedszkole nr 14, dz. Chwałowice – wentylacja pomieszczeń na poziomie piwnic.
 8. Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Rybnika oraz innychwybranych jednostek
 
 
Odsłon strony: 27406 Metryka
Redaktor: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2021-03-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-03-16 Aktualizacja treści
2021-02-18 Aktualizacja treści
2021-02-18 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-07 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-07 Aktualizacja treści
2021-01-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-05 Aktualizacja treści
2020-12-02 Aktualizacja treści
2020-12-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-11-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-11-02 Aktualizacja treści
2020-10-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-10-01 Aktualizacja treści
2020-09-01 Aktualizacja treści
2020-09-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-08-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-08-05 Aktualizacja treści
2020-07-16 Aktualizacja treści
2020-07-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-06-03 Aktualizacja treści
2020-06-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-05-11 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-05-11 Aktualizacja treści
2020-04-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-04-01 Aktualizacja treści
2020-03-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-03-02 Aktualizacja treści
2020-02-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-02-03 Aktualizacja treści
2020-01-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-01-03 Aktualizacja treści
2019-11-15 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2019-11-15 Aktualizacja treści
2019-09-20 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-09-20 Aktualizacja treści
2019-09-05 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-09-05 Aktualizacja treści
2019-06-27 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor In-I)
2019-06-27 Aktualizacja treści
2019-04-15 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2019-04-15 Aktualizacja treści
2018-11-30 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-11-30 Aktualizacja treści
2018-10-05 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-10-05 Aktualizacja treści
2018-10-04 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-10-04 Aktualizacja treści
2018-08-02 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
2018-08-02 Aktualizacja treściJolanta Dzierżęga (Podinspektor IMI-II)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.