Informacje za 2024 r.

Stan na 15.02.2024 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

 1. Projekt i budowa zabezpieczenia akustycznego na Drodze Regionalnej w km 3+015-3+125 i 7+563-7+613 oraz Drodze Śródmiejskiej w km 0+070-0+145 w Rybniku.
 2. "Pomóż nam pomagać Tobie - budowa remizy strażackiej" - realizacja projektu ogólnomiejskiego z budżetu obywatelskiego w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
 3. Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Sportowa – Racławicka.
 4. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku.
 5. Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika.
 6. Dokończenie rozbudowy budynku Przedszkola nr 47 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rybniku, dz. Ochojec.
 7. Budowa odcinka drogi ul. Związkowej (zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych).
 8. Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Reymonta (projektuj i buduj).
 9. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Parkowej (zaprojektuj i wybuduj).
 10. Termomodernizacja budynku i wymiana kotłów gazowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 11. Przebudowa ulicy Niewiadomskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Raciborską (DW 935) do granicy miasta.
 12. Rozbudowa ul. Sportowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Morcinka.
 13. Modernizacja pomieszczeń sanitariatów w SP nr 35.
 14. Modernizacja boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rybniku, wraz z robotami towarzyszącymi - w formule "zaprojektuj i wybuduj".

II. Ogłoszono przetargi:

 1. Termomodernizacja obiektów z podziałem na cztery zadania: Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20. Zadanie 2 – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 (budynek Przedszkola nr 2). Zadanie 3 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15. Zadanie 4 – Termomodernizacja pomieszczeń biurowych oraz warsztatów na terenie MOSiR w dz. Kamień w Rybniku.
 2. Dokończenie budowy hospicjum stacjonarnego w Rybniku przy ul. Barbórki.
 3. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rybniku, wraz z robotami towarzyszącymi - w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 4. Modernizacja ogrodzenia przy ul. Mikołowskiej w Rybniku.

III. Przetargi w przygotowaniu:

 1. II Liceum Ogólnokształcące, dz. Północ - budowa sali gimnastycznej.
 2. Roboty budowlane w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku z podziałem na zadania: Zadanie 1 – Modernizacja podestu i schodów wejścia głównego do budynku (projektuj i buduj). Zadanie 2 – Kolejny krok w dostępności Miejskiego Domu Pomocy Społecznej – modernizacja ciągów komunikacyjnych w dostosowaniu do wymogów poruszania się osób niepełnosprawnych.
 3. Rozbudowa ul. Śniadeckiego.
 4. Remonty chodników na terenie Miasta Rybnika.
 5. Wymiana oświetlenia sodowego na ledowe.
 6. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w dzielnicy Wielopole – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 7. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w dzielnicy Północ – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 8. Przebudowa ulicy Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sportową.
 
 
Odsłon strony: 33622 Metryka
Redaktor: Agnieszka Respondek (Inspektor I-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-12-13 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-11-21 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-11-21 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-10-19 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-10-02 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-08-30 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-07-17 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-06-15 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-05-23 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-04-19 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-03-20 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-02-17 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-01-27 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-01-27 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2023-01-27 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-12-22 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-11-24 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-10-18 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-08-31 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-07-29 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Starszy Specjalista I-III)
2022-04-26 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Referent In-III)
2022-03-17 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Referent In-III)
2022-02-04 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Specjalista In-III)
2022-01-14 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-12-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-11-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-10-06 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-09-30 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-09-06 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-08-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-07-28 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-07-26 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-06-15 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-05-18 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-04-20 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-03-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-02-18 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-07 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-12-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-11-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-10-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-09-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-08-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-07-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-06-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-05-11 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-04-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-03-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
2020-02-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Referent In-III)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.