Informacje za 2022 r.

Stan na 26.04.2022 r.

I. Roboty w trakcie realizacji:

 1. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.
 2. Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne”.
 3. Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku - teren rekreacyjny.
 4. Przebudowa wraz z rozbudową budynków nadszybia i maszynowni szybu KOŚCIUSZKO na terenie zabytkowej kopalni IGNACY w dzielnicy Niewiadom - wykonanie prac związanych z realizacją na podstawie odrębnego zamówienia instalacji aranżacji wystawienniczej oraz prac mających na celu uruchomienie maszyny parowej.
 5. „Bo rodzina jest ważna" – zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Patriotów w Rybniku.
 6. "Boiska sportowe Tygla dla mieszkańców Rybnika" projekt ogólno-miejski z budżetu obywatelskiego.
 7. Rozbudowa wraz z przebudową budynku Przedszkola nr 47 będącego częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku dz. Ochojec.
 8. Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku. Etap I - roboty konstrukcyjne.
 9. Adaptacja i przebudowa budynku przy ul. Ks. H. Jośko na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w dzielnicy Maroko-Nowiny.
 10. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień.
 11. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 21 w dzielnicy Kłokocin wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową.
 12. Budowa budynku hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu.
 13. Zespół Edukacyjno – Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej.
 14. Termomodernizacja budynku wraz z wymianą kotła gazowego na kaskadę kotłów gazowych w Szkole Podstawowej nr 16 (w ZSz-P nr 6), w dz. Boguszowice Stare.
 15. Przebudowa instalacji grzewczych i sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku.
 16. Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach; modernizacja budynku, etap II.
 17. Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku przy ul. Śląskiej 14 w dz. Chwałowice - ukończenie przebudowy i adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w SP 35 - etap III inwestycji.
 18. Remont kapliczki domkowej w dz. Orzepowice, ul. Rudzka /Nad Zalewem.

II. Ogłoszono przetargi:

 1. Termomodernizacja obiektów z podziałem na trzy zadania: Zad. 1: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 23 przy ul. Górnośląskiej 21 w dzielnicy Niedobczyce. Zad. 2: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 21 wraz z budową wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej przy ul. Niedobczyckiej 191 w dzielnicy Niedobczyce. Zad. 3: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10) przy ul. Wodzisławskiej 46 w dzielnicy Smolna.
 2. Zagospodarowanie zabytkowego terenu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku – roboty budowlane, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu”.
 3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 (dawne SOSW), dz. Północ - Termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszącymi - dotyczy budynku Szkoły przy ulicy Piasta 35.
 4. Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym.
 5. Przedszkole nr 1 przy ulicy T. Kościuszki 12 w Rybniku, dz. Śródmieście - Termomodernizacja budynku Przedszkola wraz z modernizacją węzła cieplnego.
 6. Zagospodarowanie terenu w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia przy Zespole Szkół nr 6 przy ul. Małachowskiego 145, dz. Boguszowice Stare.

III. Przetargi w przygotowaniu:

 1. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 20. Zadanie nr 2: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów: Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 23, Przedszkole nr 42, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Kościuszki.
 2. Szkoła Podstawowa nr 23, dzielnica Niewiadom - zmiana kotłowni węglowej na gazową.
 3. I Liceum Ogólnokształcące, dz. Śródmieście: budowa sali gimnastycznej.
 4. Stadion miejski dz. Północ, modernizacja stadionu miejskiego (wymiana krzesełek).
 5. Przedszkole nr 17, dz. Smolna, ul. Krzyżowa 12 - modernizacja kuchni.
 6. Przedszkole nr 14 dz. Chwałowice - termomodernizacja budynku. 
 
 
Odsłon strony: 30062 Metryka
Redaktor: Agnieszka Horzela (Specjalista In-III)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-04-26 Aktualizacja treści
2022-04-26 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Referent In-III)
2022-03-17 Aktualizacja treściAgnieszka Respondek (Referent In-III)
2022-03-17 Aktualizacja treści
2022-02-04 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Specjalista In-III)
2022-02-04 Aktualizacja treści
2022-01-14 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2022-01-14 Aktualizacja treści
2021-12-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-12-01 Aktualizacja treści
2021-11-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-11-02 Aktualizacja treści
2021-10-06 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-10-06 Aktualizacja treści
2021-09-30 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-09-30 Aktualizacja treści
2021-09-06 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-09-06 Aktualizacja treści
2021-08-03 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-08-03 Aktualizacja treści
2021-07-28 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-07-28 Aktualizacja treści
2021-07-26 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-07-26 Aktualizacja treści
2021-06-15 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-06-15 Aktualizacja treści
2021-05-18 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-05-18 Aktualizacja treści
2021-04-20 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-04-20 Aktualizacja treści
2021-03-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-03-16 Aktualizacja treści
2021-02-18 Aktualizacja treści
2021-02-18 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-07 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-07 Aktualizacja treści
2021-01-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2021-01-05 Aktualizacja treści
2020-12-02 Aktualizacja treści
2020-12-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-11-02 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-11-02 Aktualizacja treści
2020-10-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-10-01 Aktualizacja treści
2020-09-01 Aktualizacja treści
2020-09-01 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-08-05 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
2020-08-05 Aktualizacja treści
2020-07-16 Aktualizacja treści
2020-07-16 Aktualizacja treściAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.