W tym dziale znajdują sięinformacje dotyczące jednostek organizacyjnych Miasta Rybnika. Jednostki te zostały podzielone następująco:

  1. placówki oświatowe
  2. instytucje kultury
  3. pozostałe jednostki organizacyjne

Na podstawie artykułu 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina może tworzyć jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań, w tym również wykonywania zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej. Celem działania jednostek jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych. Jednostki organizacyjne realizują cele i wykonują zadania określone w statutach tych jednostek.

Informacje dotyczące oświadczeń majątkowych pracowników poszczególnych jednostek miejskich znajdą Państwo w dziale Oświadczenia majątkowe.

Dodatkowo w dziale znajdująsię informacje dotyczące spółek prawa handlowego, w których udziały Miasta przekraczają 50% udziałów lub akcji, a także stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i zakładów opieki zdrowotnej.

 
 
Odsłon strony: 96612 Metryka
Redaktor: Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-27 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2014-03-31 Aktualizacja treściAgnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2014-01-02 Aktualizacja treściAgnieszka Merkel (Podinspektor Or)
2013-09-03 Aktualizacja treściMendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2012-10-22 Aktualizacja treściMendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2012-01-18 Aktualizacja treściMendrys Izabela (Inspektor Or-I)
2011-01-26 Korekta redaktorskaPyszny Agnieszka (Referent Or)
2010-04-23 zmiana redaktoraPyszny Agnieszka (Referent Or)
2009-11-25 DodanoKorduła-Krybus Klaudia (Podinspektor Or)