Zgodnie z art. 11b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do wstępu na posiedzenia komisji rady, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń komisji rady.

Tabela zawiera 989 wierszy z czego wyświetlanych jest 500. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego.
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Termin Komisja
2019-08-20 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2019-07-23 godz. 15:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2019-07-22 godz. 16:00 Komisja Ochrony Powietrza, Ekologii i Przemysłu Pokaż
2019-07-22 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2019-07-18 godz. 16:00 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Pokaż
2019-07-17 godz. 16:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2019-06-27 godz. 15:30 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2019-06-27 godz. 15:15 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2019-06-26 godz. 17:15 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Pokaż
2019-06-26 godz. 16:00 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2019-06-26 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2019-06-25 godz. 15:30 Komisja Finansów i Rozwoju Pokaż
2019-06-24 godz. 16:30 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2019-06-24 godz. 15:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2019-06-12 godz. 15:30 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Pokaż
2019-06-06 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2019-06-03 godz. 16:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2019-05-23 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2019-05-22 godz. 17:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2019-05-22 godz. 16:15 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2019-05-22 godz. 15:30 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Pokaż
2019-05-21 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2019-05-20 godz. 17:30 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2019-05-20 godz. 16:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2019-05-20 godz. 16:00 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2019-05-14 godz. 16:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2019-05-08 godz. 16:30 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Pokaż
2019-05-08 godz. 15:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2019-05-07 godz. 15:30 Komisja Rewizyjna Pokaż
2019-04-30 godz. 15:30 Komisja Rewizyjna Pokaż
2019-04-26 godz. 16:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2019-04-24 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2019-04-23 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2019-04-17 godz. 15:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2019-04-16 godz. 17:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2019-04-16 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2019-04-15 godz. 18:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2019-04-15 godz. 15:30 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Pokaż
2019-04-11 godz. 15:45 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2019-04-11 godz. 15:15 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2019-04-10 godz. 15:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2019-04-09 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2019-04-08 godz. 18:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2019-04-08 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2019-04-01 godz. 16:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2019-03-21 godz. 15:15 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2019-03-20 godz. 16:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2019-03-20 godz. 15:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2019-03-19 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2019-03-18 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2019-03-14 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2019-03-14 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2019-03-13 godz. 11:00 Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwa i Porządku Pokaż
2019-03-11 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2019-02-28 godz. 15:15 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2019-02-27 godz. 16:30 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2019-02-27 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2019-02-26 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2019-02-25 godz. 17:30 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2019-02-25 godz. 16:30 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2019-02-25 godz. 15:45 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2019-02-21 godz. 16:30 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2019-02-21 godz. 15:45 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2019-02-06 godz. 17:30 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Pokaż
2019-01-30 godz. 15:30 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Pokaż
2019-01-24 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2019-01-23 godz. 17:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2019-01-23 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2019-01-22 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2019-01-21 godz. 17:15 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2019-01-21 godz. 16:15 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2019-01-21 godz. 15:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2019-01-15 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2019-01-09 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2018-12-19 godz. 17:30 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Pokaż
2018-12-18 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2018-12-12 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2018-12-11 godz. 16:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2018-12-11 godz. 15:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2018-12-10 godz. 17:30 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2018-12-10 godz. 16:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2018-12-10 godz. 15:45 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2018-12-06 godz. 17:30 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2018-12-06 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2018-12-05 godz. 16:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2018-12-05 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2018-12-04 godz. 17:30 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2018-12-04 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2018-12-03 godz. 16:00 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2018-11-29 godz. 18:30 Komisja Finansów Pokaż
2018-11-08 godz. 15:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2018-11-07 godz. 16:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2018-11-07 godz. 15:30 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2018-11-06 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2018-11-06 godz. 15:10 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2018-11-05 godz. 16:45 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2018-11-05 godz. 16:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2018-10-25 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2018-10-11 godz. 15:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2018-10-10 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2018-10-10 godz. 15:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2018-10-10 godz. 15:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2018-10-09 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2018-10-08 godz. 16:30 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2018-10-08 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2018-10-08 godz. 15:00 Komisja Statutowa Pokaż
2018-09-12 godz. 17:00 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2018-09-12 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2018-09-12 godz. 15:45 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2018-09-11 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2018-09-10 godz. 17:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2018-09-10 godz. 16:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2018-09-10 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2018-09-06 godz. 16:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2018-08-24 godz. 10:00 Komisja Statutowa Pokaż
2018-08-23 godz. 16:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2018-08-16 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2018-08-09 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2018-08-02 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2018-07-26 godz. 16:00 Komisja Statutowa Pokaż
2018-07-23 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2018-07-05 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2018-06-27 godz. 15:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2018-06-26 godz. 18:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2018-06-26 godz. 16:30 Komisja Rewizyjna Pokaż
2018-06-26 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2018-06-25 godz. 17:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2018-06-25 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2018-06-21 godz. 17:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2018-06-21 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2018-06-21 godz. 16:00 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2018-06-18 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2018-06-07 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2018-06-05 godz. 13:00 Komisja Statutowa Pokaż
2018-05-29 godz. 16:15 Komisja Rewizyjna Pokaż
2018-05-29 godz. 15:45 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2018-05-24 godz. 15:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2018-05-23 godz. 16:00 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2018-05-23 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2018-05-23 godz. 16:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2018-05-22 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2018-05-21 godz. 16:30 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2018-05-21 godz. 15:45 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2018-05-15 godz. 15:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2018-05-14 godz. 15:00 Komisja Statutowa Pokaż
2018-05-08 godz. 16:15 Komisja Rewizyjna Pokaż
2018-04-26 godz. 16:15 Komisja Rewizyjna Pokaż
2018-04-26 godz. 16:00 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2018-04-19 godz. 15:15 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2018-04-18 godz. 17:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2018-04-18 godz. 16:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2018-04-18 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2018-04-17 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2018-04-16 godz. 17:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2018-04-16 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2018-04-16 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2018-04-16 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2018-04-16 godz. 15:30 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2018-04-12 godz. 17:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2018-04-12 godz. 15:30 Komisja Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2018-04-11 godz. 15:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2018-04-10 godz. 16:30 Komisji Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2018-04-10 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2018-04-09 godz. 16:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2018-04-09 godz. 15:30 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2018-04-05 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2018-03-21 godz. 16:15 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2018-03-21 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2018-03-20 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2018-03-19 godz. 16:15 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2018-03-19 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2018-03-15 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2018-03-14 godz. 11:00 Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwa i Porządku Pokaż
2018-02-14 godz. 16:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2018-02-14 godz. 15:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2018-02-13 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2018-02-12 godz. 17:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2018-02-12 godz. 16:00 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2018-02-12 godz. 15:15 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2018-01-29 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2018-01-24 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2018-01-17 godz. 17:15 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2018-01-17 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2018-01-16 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2018-01-15 godz. 18:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2018-01-15 godz. 16:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2018-01-11 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2018-01-08 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2017-12-14 godz. 15:30 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2017-12-13 godz. 17:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2017-12-13 godz. 15:45 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2017-12-12 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2017-12-11 godz. 17:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-12-11 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2017-12-11 godz. 15:00 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2017-11-29 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2017-11-27 godz. 17:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-11-27 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2017-11-23 godz. 17:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2017-11-23 godz. 16:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2017-11-22 godz. 15:30 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2017-11-21 godz. 17:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2017-11-21 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2017-11-15 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2017-11-14 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2017-11-13 godz. 17:15 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2017-11-13 godz. 16:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-11-13 godz. 15:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2017-11-09 godz. 17:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2017-11-09 godz. 16:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2017-10-19 godz. 15:15 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2017-10-18 godz. 15:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-10-18 godz. 15:15 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2017-10-17 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2017-10-16 godz. 17:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2017-10-16 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2017-10-12 godz. 15:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2017-09-21 godz. 15:15 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2017-09-20 godz. 15:15 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-09-19 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2017-09-18 godz. 16:15 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2017-09-18 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2017-08-24 godz. 15:40 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2017-08-24 godz. 15:15 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-08-22 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2017-08-21 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2017-08-03 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2017-06-21 godz. 17:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2017-06-20 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2017-06-20 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2017-06-19 godz. 16:45 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-06-19 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2017-06-14 godz. 16:15 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2017-06-14 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2017-06-08 godz. 16:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2017-06-06 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2017-05-22 godz. 16:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-05-18 godz. 15:15 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2017-05-17 godz. 17:00 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2017-05-15 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2017-05-10 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2017-05-04 godz. 16:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2017-04-27 godz. 15:30 Komisja Rewizyjna Pokaż
2017-04-26 godz. 17:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2017-04-25 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2017-04-24 godz. 16:45 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-04-24 godz. 15:45 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2017-04-24 godz. 15:00 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2017-04-20 godz. 17:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2017-04-20 godz. 16:30 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2017-04-20 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2017-04-12 godz. 15:45 Komisja Rewizyjna Pokaż
2017-04-12 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2017-04-11 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2017-04-10 godz. 16:45 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2017-04-10 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2017-04-06 godz. 16:45 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-04-06 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2017-04-05 godz. 16:30 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2017-04-05 godz. 15:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2017-04-04 godz. 17:15 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-04-04 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2017-04-03 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2017-03-29 godz. 16:45 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2017-03-28 godz. 17:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2017-03-28 godz. 15:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-03-23 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2017-03-21 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2017-03-16 godz. 15:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2017-03-15 godz. 17:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2017-03-15 godz. 15:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-03-14 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2017-03-14 godz. 11:00 Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwa i Porządku Pokaż
2017-03-13 godz. 16:45 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2017-03-13 godz. 15:15 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2017-03-09 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2017-03-08 godz. 15:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-03-07 godz. 15:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2017-03-06 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2017-03-03 godz. 15:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-03-02 godz. 17:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-03-02 godz. 16:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-03-01 godz. 15:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2017-02-16 godz. 15:15 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2017-02-15 godz. 17:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2017-02-14 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2017-02-13 godz. 17:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2017-02-13 godz. 15:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-02-09 godz. 17:30 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2017-02-09 godz. 16:30 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2017-02-07 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2017-01-12 godz. 15:15 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2017-01-11 godz. 15:15 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2017-01-10 godz. 15:30 Komisja Finansów Pokaż
2017-01-09 godz. 16:30 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2017-01-09 godz. 15:15 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2017-01-09 godz. 14:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2017-01-05 godz. 16:45 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2017-01-05 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2017-01-04 godz. 15:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2016-12-22 godz. 15:30 Komisja Rewizyjna Pokaż
2016-12-15 godz. 15:30 Komisja Rewizyjna Pokaż
2016-12-15 godz. 15:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2016-12-14 godz. 17:30 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2016-12-14 godz. 15:15 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2016-12-14 godz. 14:45 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2016-12-13 godz. 15:45 Komisja Rewizyjna Pokaż
2016-12-13 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2016-12-12 godz. 16:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2016-12-12 godz. 15:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2016-12-05 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2016-12-01 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2016-11-30 godz. 17:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2016-11-30 godz. 16:30 Komisja Rewizyjna Pokaż
2016-11-30 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2016-11-29 godz. 15:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2016-11-29 godz. 13:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2016-11-22 godz. 17:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2016-11-22 godz. 15:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2016-11-21 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2016-11-17 godz. 15:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2016-11-16 godz. 18:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2016-11-16 godz. 16:30 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2016-11-16 godz. 15:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2016-11-15 godz. 18:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2016-11-15 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2016-11-14 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2016-11-10 godz. 16:30 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2016-11-08 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2016-10-20 godz. 15:15 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2016-10-18 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2016-10-17 godz. 16:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2016-10-17 godz. 15:15 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2016-10-13 godz. 16:15 Komisja Rewizyjna Pokaż
2016-10-11 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2016-09-29 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2016-09-27 godz. 14:45 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2016-09-21 godz. 18:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2016-09-20 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2016-09-19 godz. 16:45 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2016-09-19 godz. 16:15 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2016-09-19 godz. 15:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2016-09-15 godz. 16:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2016-09-15 godz. 15:15 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2016-09-13 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2016-07-14 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2016-06-28 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2016-06-27 godz. 15:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2016-06-23 godz. 15:30 Komisja Rewizyjna Pokaż
2016-06-23 godz. 15:15 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2016-06-22 godz. 15:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2016-06-21 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2016-06-20 godz. 16:15 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2016-06-20 godz. 15:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2016-06-16 godz. 16:30 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2016-06-16 godz. 16:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2016-06-02 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2016-05-19 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2016-05-17 godz. 17:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2016-05-17 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2016-05-16 godz. 15:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2016-05-11 godz. 16:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2016-04-28 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2016-04-27 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2016-04-21 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2016-04-20 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2016-04-19 godz. 17:30 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2016-04-19 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2016-04-18 godz. 17:15 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2016-04-18 godz. 16:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2016-04-18 godz. 15:30 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2016-04-14 godz. 16:15 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2016-04-12 godz. 16:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2016-04-12 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2016-04-11 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2016-04-07 godz. 16:30 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2016-04-07 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2016-04-06 godz. 15:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2016-04-04 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2016-03-09 godz. 18:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2016-03-08 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2016-03-07 godz. 17:30 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2016-03-07 godz. 16:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2016-03-07 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2016-03-02 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2016-03-02 godz. 13:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2016-02-18 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2016-02-11 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2016-02-09 godz. 17:30 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2016-02-09 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2016-02-08 godz. 16:15 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2016-02-08 godz. 15:45 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2016-02-02 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2016-01-21 godz. 15:30 Komisja Rewizyjna Pokaż
2016-01-19 godz. 18:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2016-01-19 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2016-01-18 godz. 16:30 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2016-01-18 godz. 15:45 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2015-12-22 godz. 16:15 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2015-12-17 godz. 15:45 Komisja Rewizyjna Pokaż
2015-12-17 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2015-12-16 godz. 16:15 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2015-12-16 godz. 15:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2015-12-15 godz. 18:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2015-12-15 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2015-12-14 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2015-12-09 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2015-12-03 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2015-12-02 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2015-12-01 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2015-11-30 godz. 17:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2015-11-26 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2015-11-25 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2015-11-24 godz. 16:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2015-11-23 godz. 17:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2015-11-23 godz. 16:00 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2015-11-18 godz. 15:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2015-11-17 godz. 18:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2015-11-17 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2015-11-16 godz. 17:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2015-11-12 godz. 15:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2015-10-22 godz. 15:30 Komisja Rewizyjna Pokaż
2015-10-22 godz. 15:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2015-10-21 godz. 18:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2015-10-20 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2015-10-19 godz. 17:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2015-10-19 godz. 16:15 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2015-10-19 godz. 15:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2015-10-19 godz. 15:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2015-10-15 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2015-10-15 godz. 15:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2015-10-13 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2015-10-12 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2015-10-06 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2015-10-01 godz. 14:45 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2015-09-30 godz. 15:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2015-09-29 godz. 16:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2015-09-29 godz. 16:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2015-09-29 godz. 15:30 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2015-09-29 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2015-09-24 godz. 16:30 Komisja Rewizyjna Pokaż
2015-09-17 godz. 15:15 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2015-09-16 godz. 16:15 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2015-09-16 godz. 15:45 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2015-09-15 godz. 14:00 Komisja Finansów Pokaż
2015-09-14 godz. 16:15 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2015-09-14 godz. 15:30 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2015-09-10 godz. 16:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2015-09-08 godz. 16:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2015-08-20 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2015-07-02 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2015-06-25 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2015-06-18 godz. 15:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2015-06-17 godz. 14:45 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2015-06-16 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2015-06-15 godz. 17:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2015-06-15 godz. 16:00 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2015-06-15 godz. 15:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2015-06-15 godz. 14:30 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2015-06-11 godz. 17:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2015-06-10 godz. 16:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2015-06-08 godz. 15:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2015-05-21 godz. 15:30 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2015-05-20 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2015-05-20 godz. 15:30 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2015-05-19 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2015-05-18 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2015-05-14 godz. 16:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2015-05-11 godz. 16:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2015-05-11 godz. 15:45 Komisja Rewizyjna Pokaż
2015-05-07 godz. 15:45 Komisja Rewizyjna Pokaż
2015-05-04 godz. 15:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2015-04-29 godz. 15:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2015-04-23 godz. 15:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2015-04-22 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2015-04-22 godz. 15:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2015-04-21 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2015-04-20 godz. 16:00 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2015-04-20 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2015-04-20 godz. 15:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2015-04-16 godz. 16:00 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2015-04-15 godz. 15:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2015-04-14 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2015-04-13 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2015-04-09 godz. 17:00 Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa Pokaż
2015-04-09 godz. 16:00 Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Pokaż
2015-04-08 godz. 16:00 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2015-04-08 godz. 15:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2015-04-07 godz. 16:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2015-03-30 godz. 16:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2015-03-26 godz. 15:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2015-03-19 godz. 15:30 Komisja Rewizyjna Pokaż
2015-03-19 godz. 15:00 Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa Pokaż
2015-03-18 godz. 16:30 Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego Pokaż
2015-03-18 godz. 16:00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Pokaż
2015-03-17 godz. 15:00 Komisja Finansów Pokaż
2015-03-16 godz. 16:15 Komisja Gospodarki Komunalnej Pokaż
2015-03-16 godz. 16:00 Komisja Rewizyjna Pokaż
2015-03-16 godz. 15:00 Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej Pokaż
2015-03-12 godz. 16:30 Komisja Rewizyjna Pokaż
 
 
Odsłon strony: 301555 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-08-19 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-30 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-07-23 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-07-23 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2019-07-11 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-11 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-05 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-07-05 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-06-28 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-06-27 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-06-26 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-06-26 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-06-26 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-06-14 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-06-13 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-06-13 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-06-06 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-05-31 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-05-23 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-05-23 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-05-21 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-05-21 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-05-21 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-05-17 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-05-10 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-05-10 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-05-09 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-05-09 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-05-09 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-05-09 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-05-09 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-04-29 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-04-29 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-04-26 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-04-23 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-04-16 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-04-16 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-04-16 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-04-15 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-04-15 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-04-15 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-04-11 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-04-11 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-04-11 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-04-04 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-04-04 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-04-02 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-04-01 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-18 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
2019-03-13 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.