Dane zgromadzone w prowadzonych w Urzędzie Miasta Rybnika rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.

Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. 2018 poz. 29 tekst jednolity). Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub elektronicznej. Dane w formie elektronicznej  udostępnia się w formatach : doc, rtf, PDF, txt.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

 
 
Odsłon strony: 44035 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-01-27 Aktualizacja treściPrzemysław Szulc (Inspektor Inf-II)
2019-10-03 Aktualizacja treściJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)
2015-04-27 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2010-01-12 Korekta redaktorskaSzulc Przemysław (Młodszy Referent Inf-II)
2009-11-25 DodanoDudzik Grażyna (Naczelnik Wydziału Inf)