Rejestr
Data publikacji Tytuł Data przetargu Szczegóły
2020-10-13 RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem. 2020-11-16 Pokaż
2020-10-09 Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby UM Rybnika 2020-10-19 Pokaż
2020-07-09 Zakup i dostawa Firewall Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2020-07-23 Pokaż
2020-06-01 Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2020-06-15 Pokaż
2020-04-08 Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2020-04-17 Pokaż
2020-02-06 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2020-02-17 Pokaż
2019-11-25 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji. 2019-12-05 Pokaż
2019-11-22 Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania (3 zadania) 2019-12-02 Pokaż
2019-11-14 Rozbudowa macierzy dyskowych 2019-11-22 Pokaż
2019-11-13 Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i miejskiego żłobka 2019-11-25 Pokaż
2019-11-08 Dostawa i montaż urządzeń z podziałem na zadania 2019-11-19 Pokaż
2019-10-02 Dostawa i wdrożenie Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej 2019-12-16 Pokaż
2019-09-17 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-09-30 Pokaż
2019-09-06 Dostawa licencji: Zadanie 1) Odnowienie wsparcia systemu MyQ Zadanie 2) Zakup i dostawa aktualizacji programów zabezpieczających oraz nowych licencji 2019-09-19 Pokaż
2019-09-05 Dostawa urządzeń i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Boguszowice Osiedle dla zadania pn. „Ogród zabaw – Zabawowe ZOO” 2019-09-16 Pokaż
2019-08-27 Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania: Zadanie 1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2. Zakup i dostawa przełączników rdzeniowych sieci LAN Zadanie 3. Zakup zestawu komputerowego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-09-11 Pokaż
2019-05-10 Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2019-05-22 Pokaż
2019-04-30 Zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla UM i jednostek miejskich 2019-05-09 Pokaż
2019-04-12 Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2019-04-24 Pokaż
2019-02-08 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2019-02-18 Pokaż
2019-01-31 Zakup i wdrożenie aplikacji do prowadzenia ewidencji umów przekształconych z użytkowania wieczystego w prawo własności. 2019-02-12 Pokaż
2019-01-15 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-01-28 Pokaż
2018-12-03 Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i miejskiego żłobka. 2018-12-11 Pokaż
2018-11-29 Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania 2018-12-07 Pokaż
2018-11-13 Dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika: Zadanie 1) Dostawa oprogramowania MapInfo Zadanie 2) Dostawa aplikacji służącej do tworzenia map i planów Zadanie 3) Odnowienie wsparcia systemu MyQ 2018-11-21 Pokaż
2018-10-24 Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych”. 2018-11-06 Pokaż
2018-10-19 Zakup i dostawa tabletów dla Radnych 2018-10-31 Pokaż
2018-10-09 Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-10-23 Pokaż
2018-09-07 Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych”, z podziałem na zadania: zad. 1) dostawa sprzętu komputerowego, zad. 2) dostawa sprzętu budowlanego. 2018-09-19 Pokaż
2018-09-06 Dostawa licencji z podziałem na zadania: zad. 1: Odnowienie wsparcia systemu MQ. zad. 2: Dostawa i odnowienie licencji oprogramowania. zad. 3: Dostawa oprogramowania do ochrony serwera pocztowego. 2018-09-20 Pokaż
2018-08-22 Dostawa ławek i koszy na odpadki do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-08-30 Pokaż
2018-08-17 Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-08-27 Pokaż
2018-08-08 Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-08-23 Pokaż
2018-08-03 Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ. 2018-08-22 Pokaż
2018-07-25 Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-08-03 Pokaż
2018-07-24 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu „Rybnik.IT – kursy kompetencji cyfrowych” 2018-08-06 Pokaż
2018-07-11 Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-08-22 Pokaż
2018-05-21 Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania: Zadanie 1) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2) Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej Zadanie 3) Edukacja międzypokoleniowa z komputerem – etap 1 – stworzenie pracowni komputerowej. 2018-06-05 Pokaż
2018-05-18 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach, z podziałem na zadania 2018-05-30 Pokaż
2018-05-10 Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2018-05-25 Pokaż
2018-04-30 Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2018-05-14 Pokaż
2018-04-17 Zakup i dostawa oprogramowania Oracle i systemowego: Zadanie 1) dostawa oprogramowania Oracle Zadanie 2) dostawa oprogramowania systemowego 2018-04-30 Pokaż
2018-04-03 Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Rybnika oraz innych wybranych jednostek 2018-05-11 Pokaż
2018-03-23 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2018-04-10 Pokaż
2018-03-12 Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-03-23 Pokaż
2018-03-01 Zakup systemu informacji prawnej 2018-03-19 Pokaż
2018-02-20 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2018-03-01 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 502094 Metryka
Redaktor: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-10-13 Opublikowano dokument: RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki SkBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2020-10-09 Opublikowano dokument: Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby UM RybnikaŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2020-07-09 Opublikowano dokument: Zakup i dostawa Firewall Miejskiej Sieci SzerokopasmowejBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2020-06-01 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów biurowych, papieru kseroŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2020-04-08 Opublikowano dokument: Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątaniaŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2020-02-06 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarekAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2019-11-25 Opublikowano dokument: Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2019-11-25 Opublikowano dokument: Ogłoszenie o zamówieniu.Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2019-11-22 Opublikowano dokument: Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania (3 zadania)Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2019-11-14 Opublikowano dokument: Rozbudowa macierzy dyskowychŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2019-11-13 Opublikowano dokument: Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i miejskiego żłobkaAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2019-11-08 Opublikowano dokument: Dostawa i montaż urządzeń z podziałem na zadaniaBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2019-10-02 Opublikowano dokument: Dostawa i wdrożenie Rybnickiego Systemu Informacji PrzestrzennejŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2019-09-17 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarekŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2019-09-06 Opublikowano dokument: Dostawa licencji: Zadanie 1) Odnowienie wsparcia systemu MyQ Zadanie 2) Zakup i dostawa aktualizacŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2019-09-05 Opublikowano dokument: Dostawa urządzeń i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Boguszowice Osiedle dla zadania pn. „Ogród zaBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2019-09-05 Opublikowano dokument: Dostawa urządzeń i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Boguszowice Osiedle dla zadania pn. „Ogród zaBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2019-08-27 Opublikowano dokument: Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania: Zadanie 1. Zakup i dostawa sprzętu komputeroŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2019-05-10 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów biurowych, papieru kseroBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2019-04-30 Opublikowano dokument: Zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla UM i jednostek miejskichBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2019-04-12 Opublikowano dokument: Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątaniaAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2019-02-08 Opublikowano dokument: Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2019-01-31 Opublikowano dokument: Zakup i wdrożenie aplikacji do prowadzenia ewidencji umów przekształconych z użytkowania wieczystegoBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2019-01-15 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarekŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2018-12-03 Opublikowano dokument: Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i miejskiego żłobka.Beata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2018-11-29 Opublikowano dokument: Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadaniaBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2018-11-13 Opublikowano dokument: Dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika: Zadanie 1) Dostawa oprogramowania MapInfoŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2018-10-24 Opublikowano dokument: Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2018-10-19 Opublikowano dokument: Zakup i dostawa tabletów dla RadnychŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2018-10-09 Opublikowano dokument: Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej moŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2018-09-07 Opublikowano dokument: Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię Beata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2018-09-06 Opublikowano dokument: Dostawa licencji z podziałem na zadania: zad. 1: Odnowienie wsparcia systemu MQ. zad. 2: Dostawa iAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2018-08-22 Opublikowano dokument: Dostawa ławek i koszy na odpadki do zabudowy na terenie miasta RybnikaAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2018-08-17 Opublikowano dokument: Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta RybnikaBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2018-08-08 Opublikowano dokument: Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej moŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2018-08-03 Opublikowano dokument: Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2018-07-26 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2018-07-26 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2018-07-25 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2018-07-25 Publikacja dokumentu Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta RybnikaBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2018-07-25 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2018-07-24 Publikacja dokumentu Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu „Rybnik.IT – kursy kompetencji cyfrowycBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2018-07-24 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2018-07-20 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2018-07-20 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2018-07-19 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2018-07-19 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2018-07-13 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2018-07-11 Publikacja dokumentu Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczychAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2018-07-11 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.