Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Data publikacji Tytuł Data przetargu
2019-10-02 Dostawa i wdrożenie Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej 2019-11-04 Pokaż
2019-09-17 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-09-30 Pokaż
2019-09-06 Dostawa licencji: Zadanie 1) Odnowienie wsparcia systemu MyQ Zadanie 2) Zakup i dostawa aktualizacji programów zabezpieczających oraz nowych licencji 2019-09-19 Pokaż
2019-09-05 Dostawa urządzeń i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Boguszowice Osiedle dla zadania pn. „Ogród zabaw – Zabawowe ZOO” 2019-09-16 Pokaż
2019-08-27 Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania: Zadanie 1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2. Zakup i dostawa przełączników rdzeniowych sieci LAN Zadanie 3. Zakup zestawu komputerowego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-09-11 Pokaż
2019-05-10 Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2019-05-22 Pokaż
2019-04-30 Zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla UM i jednostek miejskich 2019-05-09 Pokaż
2019-04-12 Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2019-04-24 Pokaż
2019-02-08 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2019-02-18 Pokaż
2019-01-31 Zakup i wdrożenie aplikacji do prowadzenia ewidencji umów przekształconych z użytkowania wieczystego w prawo własności. 2019-02-12 Pokaż
2019-01-15 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-01-28 Pokaż
2018-12-03 Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i miejskiego żłobka. 2018-12-11 Pokaż
2018-11-29 Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania 2018-12-07 Pokaż
2018-11-13 Dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika: Zadanie 1) Dostawa oprogramowania MapInfo Zadanie 2) Dostawa aplikacji służącej do tworzenia map i planów Zadanie 3) Odnowienie wsparcia systemu MyQ 2018-11-21 Pokaż
2018-10-24 Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych”. 2018-11-06 Pokaż
2018-10-19 Zakup i dostawa tabletów dla Radnych 2018-10-31 Pokaż
2018-10-09 Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-10-23 Pokaż
2018-09-07 Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych”, z podziałem na zadania: zad. 1) dostawa sprzętu komputerowego, zad. 2) dostawa sprzętu budowlanego. 2018-09-19 Pokaż
2018-09-06 Dostawa licencji z podziałem na zadania: zad. 1: Odnowienie wsparcia systemu MQ. zad. 2: Dostawa i odnowienie licencji oprogramowania. zad. 3: Dostawa oprogramowania do ochrony serwera pocztowego. 2018-09-20 Pokaż
2018-08-22 Dostawa ławek i koszy na odpadki do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-08-30 Pokaż
2018-08-17 Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-08-27 Pokaż
2018-08-08 Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-08-23 Pokaż
2018-08-03 Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ. 2018-08-22 Pokaż
2018-07-25 Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-08-03 Pokaż
2018-07-24 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu „Rybnik.IT – kursy kompetencji cyfrowych” 2018-08-06 Pokaż
2018-07-11 Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-08-22 Pokaż
2018-05-21 Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania: Zadanie 1) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2) Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej Zadanie 3) Edukacja międzypokoleniowa z komputerem – etap 1 – stworzenie pracowni komputerowej. 2018-06-05 Pokaż
2018-05-18 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach, z podziałem na zadania 2018-05-30 Pokaż
2018-05-10 Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2018-05-25 Pokaż
2018-04-30 Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2018-05-14 Pokaż
2018-04-17 Zakup i dostawa oprogramowania Oracle i systemowego: Zadanie 1) dostawa oprogramowania Oracle Zadanie 2) dostawa oprogramowania systemowego 2018-04-30 Pokaż
2018-04-03 Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Rybnika oraz innych wybranych jednostek 2018-05-11 Pokaż
2018-03-23 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2018-04-10 Pokaż
2018-03-12 Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-03-23 Pokaż
2018-03-01 Zakup systemu informacji prawnej 2018-03-19 Pokaż
2018-02-20 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2018-03-01 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 467750 Metryka
Redaktor: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-10-02 Opublikowano dokument: Dostawa i wdrożenie Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-09-17 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-09-06 Opublikowano dokument: Dostawa licencji: Zadanie 1) Odnowienie wsparcia systemu MyQ Zadanie 2) Zakup i dostawa aktualizac Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-09-05 Opublikowano dokument: Dostawa urządzeń i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Boguszowice Osiedle dla zadania pn. „Ogród za Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-09-05 Opublikowano dokument: Dostawa urządzeń i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Boguszowice Osiedle dla zadania pn. „Ogród za Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-08-27 Opublikowano dokument: Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania: Zadanie 1. Zakup i dostawa sprzętu komputero Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-05-10 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-30 Opublikowano dokument: Zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla UM i jednostek miejskich Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-04-12 Opublikowano dokument: Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-02-08 Opublikowano dokument: Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja t Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-01-31 Opublikowano dokument: Zakup i wdrożenie aplikacji do prowadzenia ewidencji umów przekształconych z użytkowania wieczystego Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-01-15 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-12-03 Opublikowano dokument: Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i miejskiego żłobka. Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-11-29 Opublikowano dokument: Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-11-13 Opublikowano dokument: Dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika: Zadanie 1) Dostawa oprogramowania MapInfo Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-24 Opublikowano dokument: Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa wars Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-19 Opublikowano dokument: Zakup i dostawa tabletów dla Radnych Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-09 Opublikowano dokument: Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mo Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-07 Opublikowano dokument: Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-06 Opublikowano dokument: Dostawa licencji z podziałem na zadania: zad. 1: Odnowienie wsparcia systemu MQ. zad. 2: Dostawa i Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-22 Opublikowano dokument: Dostawa ławek i koszy na odpadki do zabudowy na terenie miasta Rybnika Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-17 Opublikowano dokument: Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-08 Opublikowano dokument: Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mo Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-03 Opublikowano dokument: Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrze Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-26 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-26 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-25 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-25 Publikacja dokumentu Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-25 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-24 Publikacja dokumentu Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu „Rybnik.IT – kursy kompetencji cyfrowyc Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-24 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-20 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-20 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-19 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-19 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-13 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-11 Publikacja dokumentu Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-11 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-05 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-02 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-26 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-19 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-14 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-14 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-14 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-14 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-07 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-07 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-06 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-05 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.