Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Data publikacji Tytuł Data przetargu
2019-04-12 Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2019-04-24 Pokaż
2019-02-08 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2019-02-18 Pokaż
2019-01-31 Zakup i wdrożenie aplikacji do prowadzenia ewidencji umów przekształconych z użytkowania wieczystego w prawo własności. 2019-02-12 Pokaż
2019-01-15 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-01-28 Pokaż
2018-12-03 Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i miejskiego żłobka. 2018-12-11 Pokaż
2018-11-29 Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania 2018-12-07 Pokaż
2018-11-13 Dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika: Zadanie 1) Dostawa oprogramowania MapInfo Zadanie 2) Dostawa aplikacji służącej do tworzenia map i planów Zadanie 3) Odnowienie wsparcia systemu MyQ 2018-11-21 Pokaż
2018-10-24 Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych”. 2018-11-06 Pokaż
2018-10-19 Zakup i dostawa tabletów dla Radnych 2018-10-31 Pokaż
2018-10-09 Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-10-23 Pokaż
2018-09-07 Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych”, z podziałem na zadania: zad. 1) dostawa sprzętu komputerowego, zad. 2) dostawa sprzętu budowlanego. 2018-09-19 Pokaż
2018-09-06 Dostawa licencji z podziałem na zadania: zad. 1: Odnowienie wsparcia systemu MQ. zad. 2: Dostawa i odnowienie licencji oprogramowania. zad. 3: Dostawa oprogramowania do ochrony serwera pocztowego. 2018-09-20 Pokaż
2018-08-22 Dostawa ławek i koszy na odpadki do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-08-30 Pokaż
2018-08-17 Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-08-27 Pokaż
2018-08-08 Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-08-23 Pokaż
2018-08-03 Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ. 2018-08-22 Pokaż
2018-07-25 Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-08-03 Pokaż
2018-07-24 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu „Rybnik.IT – kursy kompetencji cyfrowych” 2018-08-06 Pokaż
2018-07-11 Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-08-22 Pokaż
2018-05-21 Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania: Zadanie 1) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2) Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej Zadanie 3) Edukacja międzypokoleniowa z komputerem – etap 1 – stworzenie pracowni komputerowej. 2018-06-05 Pokaż
2018-05-18 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach, z podziałem na zadania 2018-05-30 Pokaż
2018-05-10 Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2018-05-25 Pokaż
2018-04-30 Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2018-05-14 Pokaż
2018-04-17 Zakup i dostawa oprogramowania Oracle i systemowego: Zadanie 1) dostawa oprogramowania Oracle Zadanie 2) dostawa oprogramowania systemowego 2018-04-30 Pokaż
2018-04-03 Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Rybnika oraz innych wybranych jednostek 2018-05-11 Pokaż
2018-03-23 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2018-04-10 Pokaż
2018-03-12 Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-03-23 Pokaż
2018-03-01 Zakup systemu informacji prawnej 2018-03-19 Pokaż
2018-02-20 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2018-03-01 Pokaż
2017-12-20 Wyposażenie nowego żłobka w meble, krzesełka, krzesełka do karmienia, komody z przewijakiem, leżaczki, łóżeczka, stoliki, regały, półki, dziecięce garderoby uruchamianego w ramach projektu "Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3" 2018-01-04 Pokaż
2017-12-11 Dostawa i montaż urządzeń Skateparku przy ul. Barbary w dzielnicy Niedobczyce 2017-12-19 Pokaż
2017-11-08 Dostawa, konfiguracja oraz uruchomienie systemu bezpieczeństwa do gromadzenia i analizy logów 2017-11-21 Pokaż
2017-11-06 Dostawa i montaż urządzeń Skateparku przy ul. Barbary w dzielnicy Niedobczyce 2017-11-14 Pokaż
2017-11-02 Zakup i dostawa oprogramowania 2017-11-17 Pokaż
2017-10-31 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w dzielnicach miasta Rybnika z podziałem na zadania (6 zadań) 2017-11-08 Pokaż
2017-10-23 Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych 2017-10-31 Pokaż
2017-10-20 Zakup serwera 2017-11-02 Pokaż
2017-09-21 Dostawa sprzętu sprzątającego: Zadanie 1: dostawa odkurzaczy Zadanie 2: dostawa zestawów sprzątających 2017-10-02 Pokaż
2017-09-15 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika 2017-10-02 Pokaż
2017-09-14 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2017-09-25 Pokaż
2017-08-25 Zakup i dostawa programów komputerowych 2017-09-06 Pokaż
2017-08-08 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w Rybniku. 2017-08-17 Pokaż
2017-07-28 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika 2017-08-18 Pokaż
2017-07-19 Dostawa licencji MyQ do kserokopiarek 2017-08-04 Pokaż
2017-06-28 Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – zakup podstawowych środków czystości. Zadanie nr 2 – zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg, środków do dezynfe 2017-08-08 Pokaż
2017-05-19 Zakup wyposażenia do budynków OSP z podziałem na zadania 2017-05-30 Pokaż
2017-05-16 Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero. 2017-05-31 Pokaż
2017-05-10 Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu w zakresie infrastruktury towarzyszącej – „Grzybówka”, dzielnica Golejów 2017-05-19 Pokaż
2017-05-04 Uzupełnienie umeblowania w budynkach Urzędu Miasta Rybnika 2017-05-17 Pokaż
2017-04-28 Boiska sportowe w dzielnicach Niewiadom i Ligota-Ligocka Kuźnia; zakup szafek ubraniowych z siedziskami. 2017-05-16 Pokaż
2017-04-21 Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania. 2017-05-10 Pokaż
2017-04-18 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2017-05-09 Pokaż
2017-03-17 Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania 2017-04-04 Pokaż
2016-12-23 Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych 2017-01-03 Pokaż
2016-12-02 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych z podziałem na zadania: zad. 1 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw w mieście Rybniku zad. 2 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie dzielnicy Boguszowice Osiedle. 2016-12-13 Pokaż
2016-11-15 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Chwałowicach, z podziałem na zadania 2016-11-28 Pokaż
2016-11-04 Dostawa i montaż 18 playerów/kompaktowych komputerów wraz z aktualizacją oprogramowania 2016-11-14 Pokaż
2016-11-03 Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika z podziałem na zadania 2016-11-15 Pokaż
2016-11-03 Rozbudowa i serwis macierzy dyskowych 2016-11-14 Pokaż
2016-09-12 Dostawa i montaż 10 szt. parkomatów w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Rybnika wraz z wdrożeniem i obsługą systemu mobilnych płatności 2016-10-31 Pokaż
2016-09-08 Dostawa systemu do prowadzenia scentralizowanej ewidencji i rozliczeń Miasta z tytułu VAT wraz z wdrożeniem w 95 Jednostkach Organizacyjnych Miasta 2016-09-16 Pokaż
2016-09-06 Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Rybnika oraz innychwybranych jednostek 2016-10-31 Pokaż
2016-07-13 Zakup wyprawki dla uczniów pierwszych klas rybnickich szkół podstawowych 2016-07-22 Pokaż
2016-06-21 Dostawa i wdrożenie portalu informacyjno-usługowego Klienta Urzędu Miasta Rybnika 2016-07-05 Pokaż
2016-06-07 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika 2016-06-23 Pokaż
2016-04-15 Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero Zadanie 2: Dostawa środków czystości 2016-05-04 Pokaż
2016-04-15 Zadanie 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2: Zakup i dostawa oprogramowania Zadanie 3: Zakup i dostawa kserokopiarki oraz czytników z wdrożeniem logowania kartami. 2016-05-05 Pokaż
2016-04-15 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2016-04-28 Pokaż
2016-04-13 Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania (4 zadania) 2016-05-05 Pokaż
2016-03-29 Dostawa betonowych elementów drogowych z wibroprasy. 2016-04-11 Pokaż
2016-03-24 Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i multimedialnego z podziałem na zadania 2016-04-07 Pokaż
2016-03-01 Zakup systemu informacji prawne 2016-03-18 Pokaż
2016-03-01 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2016-03-09 Pokaż
2016-02-22 Zakup i dostawa aktualizacji oprogramowania oraz nowych licencji 2016-03-01 Pokaż
2015-11-17 Zakup i dostawa aktualizacji programów zabezpieczających oraz nowych licencji 2015-11-30 Pokaż
2015-11-09 Zadanie 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zadanie 3: Zakup serwera oraz komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem. 2015-11-23 Pokaż
2015-10-14 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni terenowej na terenie Gimnazjum nr 12 w Rybniku, dz. Niewiadom w ramach budżetu obywatelskiego 2015-10-27 Pokaż
2015-09-30 Zadanie 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, Zadanie 2: Zakup i dostawa serwera, Zadanie 3: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, Zadanie 4: Zakup serwera oraz komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem MS Office. 2015-10-14 Pokaż
2015-09-23 Dostawa oprogramowania do paszportyzacji sieci szerokopasmowej 2015-10-08 Pokaż
2015-07-21 Dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją i konfiguracją oraz udostępnienie i wdrożenie systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w 37 rybnickich przedszkolach 2015-08-03 Pokaż
2015-07-20 Zakup licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2015-07-28 Pokaż
2015-06-25 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw w Mieście Rybnik 2015-07-06 Pokaż
2015-05-25 Dostawa i montaż urządzeń i siłowni terenowych w ramach budżetu obywatelskiego z podziałem na zadania (4 zadania) 2015-06-02 Pokaż
2015-05-18 Zakup mebli oraz urządzenia sportowego do rekreacji na wolnym powietrzu z podziałem na zadania: zad. 1: Rozwój infrastruktury okołoturystycznej zabytkowej kopalni „IGNACY” w Rybniku - wyposażenie w meble. zad. 2: Dostawa wraz z montażem urządzenia do upr 2015-05-27 Pokaż
2015-05-18 Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2015-05-28 Pokaż
2015-05-11 Dostawa materiałów biurowych, papieru i środków czystości do Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku. 2015-05-21 Pokaż
2015-04-23 Zakup licencji Oracle dla systemu RSIP 2015-05-05 Pokaż
2015-04-17 Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby UM Rybnika 2015-05-05 Pokaż
2015-04-02 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek. 2015-04-13 Pokaż
2015-03-13 Dostawa betonowych elementów drogowych z wibroprasy 2015-03-23 Pokaż
2015-02-12 Dostawa agregatów VRV Daikin wraz z montażem 2015-02-25 Pokaż
2014-11-27 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby UM Rybnika. 2014-12-08 Pokaż
2014-10-17 Zakup sprzętu informatycznego wraz z licencjami na potrzeby UM: zadanie 1) Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby UM Rybnika. zadanie 2) Zakup i dostawa aktualizacji programów zabezpieczających oraz nowych licencji. zadanie 3) Zakup i dosta 2014-10-30 Pokaż
2014-10-16 Uzupełnienie umeblowania w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika 2014-10-28 Pokaż
2014-09-24 E-karta - zakup i wymiana serwerów. 2014-10-06 Pokaż
2014-08-26 Zakup licencji Bentley 2014-09-05 Pokaż
2014-08-14 E-karta - zakup i wymiana serwerów. 2014-09-02 Pokaż
2014-07-29 Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Rybnika oraz innych wybranych jednostek. 2014-09-15 Pokaż
2014-07-29 Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych z podziałem na zadania 2014-08-06 Pokaż
2014-07-17 Wymiana systemu konferencyjnego. 2014-07-29 Pokaż
2014-07-15 Dostawa agregatów VRV Daikin wraz z montażem. 2014-07-25 Pokaż
2014-07-08 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2014-07-22 Pokaż
2014-06-04 Dostawa betonowych elementów drogowych z wibroprasy. 2014-06-12 Pokaż
2014-06-03 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w mieście Rybniku. 2014-06-11 Pokaż
2014-05-08 Dostawa materiałów biurowych, papieru i środków czystości do Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku. 2014-05-19 Pokaż
2014-04-30 Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Urzędu Miasta w latach 2014-2017 2014-05-19 Pokaż
2014-04-28 Dostawa i montaż urządzeń skateparku na terenie parku „Wiśniowiec” przy ul. Janiego w Rybniku. 2014-05-06 Pokaż
2014-04-09 Zakup kserokopiarek. 2014-04-23 Pokaż
2014-04-07 Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby projektów: Lekcja nieograniczonych możliwości oraz Wdrażanie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnik. 2014-04-16 Pokaż
2014-03-21 Zakup systemu informacji prawnej. 2014-04-07 Pokaż
2014-03-05 Dostawa betonowych elementów drogowych z wibroprasy. 2014-03-13 Pokaż
2014-02-21 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji. 2014-03-05 Pokaż
2014-02-05 Zakup mebli i wyposażenia do dodatkowych oddziałów w przedszkolach w ramach projektu Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku. 2014-02-14 Pokaż
2014-01-30 Zakup mebli i wyposażenia punktów opieki dziennej w ramach projektu Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Rybnika. 2014-02-10 Pokaż
2013-12-19 Zakup sprzętu multimedialnego w ramach projektu Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku. 2014-01-07 Pokaż
2013-12-05 Zakup mebli i wyposażenia do dodatkowych oddziałów w przedszkolach w ramach projektu Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku. 2013-12-16 Pokaż
2013-11-27 Dostawa prasy z rocznika 2014 do Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 2013-12-06 Pokaż
2013-11-25 Zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rybnicka szkoła przyszłości” dla szkół podstawowych w Rybniku 2013-12-03 Pokaż
2013-11-18 Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” 2013-11-28 Pokaż
2013-11-15 Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do dodatkowych oddziałów w przedszkolach w ramach projektu Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku z podziałem na zadania. 2013-11-27 Pokaż
2013-10-22 Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika: Zad. 1: Zakup aktualizacji oraz nowych licencji programów. Zad. 2: Zakup oprogramowania MapInfo 2013-11-05 Pokaż
2013-10-21 Zakup sprzętu multimedialnego w ramach projektu Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku. 2013-10-29 Pokaż
2013-10-08 Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu Rybnicka szkoła przyszłości dla szkół podstawowych w Rybniku (9 zadań) 2013-10-18 Pokaż
2013-09-11 Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie”. 2013-09-19 Pokaż
2013-09-02 Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” Zadanie 1: Zakup narzędzi do nauki zawodu: elektronarzędzia. Zadanie 2: Zakup materiałów tekstylnych. 2013-09-11 Pokaż
2013-08-21 Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby UM Rybnika. 2013-09-05 Pokaż
2013-08-06 Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 w dzielnicy Chwałowice. 2013-08-19 Pokaż
2013-07-30 Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku - dostawa i montaż straganów. 2013-08-07 Pokaż
2013-07-19 Materiały eksploatacyjne do kserokopiarek. 2013-08-01 Pokaż
2013-07-12 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w mieście Rybniku. 2013-07-23 Pokaż
2013-07-02 Zakup zasilacza UPS. 2013-07-16 Pokaż
2013-06-28 Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku - dostawa i montaż straganów. 2013-07-09 Pokaż
2013-06-20 Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 2013-06-28 Pokaż
2013-06-04 Zakup pomocy dydaktycznych dla rybnickich szkół podstawowych na potrzeby projektu "Rybnicka szkoła przyszłości" współfinansowanego przez Unię Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (5 zadań). 2013-06-17 Pokaż
2013-05-24 Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na place zabaw przy Przedszkolu nr 13 w dzielnicy Chwałowice, Przedszkolu nr 17 w dzielnicy Smolna, Przedszkolu nr 23 w dzielnicy Niedobczyce. 2013-06-17 Pokaż
2013-05-23 Zadanie 1: Rozbudowa macierzy dyskowej oraz modernizacja sieci LAN. Zadanie 2: Zakup urządzenia SonicWall. Zadanie 3: Zakup serwera na potrzeby RSIP. 2013-06-11 Pokaż
2013-05-23 Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” 2013-06-12 Pokaż
2013-04-22 Zakup mebli dla budynku przy ul. Rzecznej, modernizowanego na potrzeby działalności związanej z gospodarką komunalną. 2013-05-02 Pokaż
2013-04-16 Dostawa materiałów biurowych, papierów i środków czystości do Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku. 2013-05-07 Pokaż
2013-03-27 Dostawa aktualizacji licencji oprogramowania antywirusowego. 2013-04-04 Pokaż
2013-03-22 Dostawa systemu do ewidencji mienia. 2013-04-08 Pokaż
2013-03-22 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2013-04-04 Pokaż
2013-03-13 Dostawa betonowych elementów drogowych z wibroprasy. 2013-03-22 Pokaż
2013-03-11 Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby projektu "Przedszkolak - to brzmi dumnie" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013-03-20 Pokaż
2013-03-07 Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 2013-03-19 Pokaż
2013-03-04 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UM. 2013-03-13 Pokaż
2013-02-12 Zakup systemu informacji prawnej. 2013-02-25 Pokaż
2013-02-01 Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” 2013-02-14 Pokaż
2012-12-10 Zakup oprogramowania System Gospodarki Komunalnej (SGK). 2013-01-03 Pokaż
2012-12-06 Zadanie 1 – Zakup aktualizacji programów zabezpieczających oraz nowych licencji Zadanie 2 – Dostawa licencji oprogramowania CAD do komputerowego wspomagania projektowania 2012-12-14 Pokaż
2012-11-28 Dostawa prasy z rocznika 2013 do Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2. 2012-12-11 Pokaż
2012-11-17 Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby UM Rybnika z podziałem na zadania. 2012-11-30 Pokaż
2012-11-14 Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" (z podziałem na 7 zadań). 2012-11-22 Pokaż
2012-11-12 Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 przy ul. Borki w dzielnicy Orzepowice. 2012-11-21 Pokaż
2012-10-15 Dostawa i montaż gablot informacyjnych wraz z wydrukiem plakatów i obsługą w ramach projektu Kultura.rybnik.eu RPO WSL 2007-2013 2012-10-23 Pokaż
2012-10-08 Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” 2012-10-17 Pokaż
2012-09-07 Zakup oprogramowania Gospodarka Komunalna. 2012-09-21 Pokaż
2012-09-06 Zakup mebli do Urzędu Stanu Cywilnego w Rybniku, Rynek 18. 2012-09-18 Pokaż
2012-08-08 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserkopiarek. 2012-08-16 Pokaż
2012-08-03 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w mieście Rybniku. 2012-08-28 Pokaż
2012-07-09 Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć w ramach projektu „Mam zawód mam pracę w regionie" (7 zadań). 2012-08-01 Pokaż
2012-06-25 Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie". 2012-07-10 Pokaż
2012-05-31 Dostawa materiałów biurowych, papieru i środków czystości do Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku. 2012-06-14 Pokaż
2012-05-29 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek. 2012-06-06 Pokaż
2012-05-23 Dostawa, wdrożenie i asysta techniczna systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w Urzędzie Miasta Rybnika w ramach projektu "Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST" 2012-06-05 Pokaż
2012-04-04 Dostawa betonowych elementów drogowych z wibroprasy. 2012-04-12 Pokaż
2012-03-12 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji. 2012-03-20 Pokaż
2012-03-07 Zakup tabletów dla Radnych. 2012-03-20 Pokaż
2011-12-28 Dostawa papieru kserograficznego A3 oraz A4 - licytacja elektroniczna. Pokaż
2011-12-14 Dostawy licencji i aktualizacji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika. 2011-12-23 Pokaż
2011-12-14 Dom Kultury, dz. Niedobczyce, zakup i dostawa urządzeń wyposażenia kuchni. 2011-12-22 Pokaż
2011-12-12 Dostawa i montaż gablot informacyjnych wraz z wydrukiem plakatów i obsługą dla projektu Kultura.rybnik.eu RPO WSL 2007-2013. 2012-12-20 Pokaż
2011-11-29 Dostawa prasy z rocznika 2012 do Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2. 2011-12-08 Pokaż
2011-08-30 Budowa sieci elektronicznych nośników w ramach projektu „Kultura.rybnik.eu” RPO WSL 2007-2013. 2011-09-07 Pokaż
2011-08-12 Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw w mieście Rybniku. 2011-08-22 Pokaż
2011-08-05 Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby UM Rybnika. 2011-08-16 Pokaż
2011-07-20 Dostawa i wdrożenie systemu Elektronicznej Platformy Radnego. 2011-08-01 Pokaż
2011-07-18 Budowa sieci elektronicznych nośników w ramach projektu „Kultura.rybnik.eu” RPO WSL 2007-2013. 2011-08-01 Pokaż
2011-06-08 Dostawa materiałów biurowych, papieru i środków czystości do Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku. 2011-06-16 Pokaż
2011-03-16 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji. 2011-04-28 Pokaż
2011-03-07 Dostawa betonowych elementów drogowych z wibroprasy. 2011-04-18 Pokaż
2011-02-21 Dostawa materiałów budowlanych do rozbudowy zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim w dz. Grabownia. 2011-03-01 Pokaż
2011-01-13 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji. 2011-02-24 Pokaż
2010-12-09 Dostawa przesiewacza trójpokładowego do odpadów gruzowych -Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Budowlanych w Rybniku przy ul. Kolberga. 2011-01-20 Pokaż
2010-12-09 Dostawa prasy z rocznika 2011 do Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2. 2010-12-20 Pokaż
2010-12-09 Dostawa aktualizacji oraz licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2010-12-21 Pokaż
2010-11-05 Dostawa paliw do pojazdów służbowych Urzędu Miasta w latach 2010-2014. 2010-11-16 Pokaż
2010-10-19 Dostawa serwerów na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika. 2010-10-27 Pokaż
2010-10-14 Dostawa materiałów budowlanych do budowy, rozbudowy i remontów obiektów użyteczności publicznej z podziałem na zadania. 2010-10-26 Pokaż
2010-10-06 Dostawa bazy danych Oracle 11g Standard Edition One. 2010-10-14 Pokaż
2010-09-30 Dostawa paliw do pojazdów służbowych Urzędu Miasta w latach 2010-2014. 2010-10-08 Pokaż
2010-09-24 Dostawa przesiewacza trójpokładowego do odpadów gruzowych -Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Budowlanych w Rybniku przy ul. Kolberga 2010-11-08 Pokaż
2010-09-09 Dostawa materiałów budowlanych do budowy, rozbudowy i remontów obiektów użyteczności publicznej z podziałem na zadania. 2010-09-17 Pokaż
2010-09-07 Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnik - dostawa wraz z montażem. 2010-11-23 Pokaż
2010-08-12 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2010-08-24 Pokaż
2010-07-09 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w mieście Rybniku. 2010-07-20 Pokaż
2010-06-09 Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Budowlanych w Rybniku przy ul. Kolberga. Dostawa specjalistycznych maszyn do rozdrabniania produktów i ładowania, z podziałem na zadania. 2010-07-20 Pokaż
2010-05-28 Dostawa materiałów biurowych, papieru i środków czystości do Urzędu Miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku. 2010-06-07 Pokaż
2010-05-12 Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rybniku przy ul. Karłowicza. 2010-05-25 Pokaż
2010-04-15 Dostawa wraz z montażem wyposażenia placu zabaw przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rybniku przy ul. Karłowicza. 2010-04-23 Pokaż
2010-03-25 Dostawa aktualizacji licencji oprogramowania antywirusowego. 2010-04-06 Pokaż
2010-03-09 Dostawa betonowych elementów drogowych z wibroprasy. 2010-04-19 Pokaż
2010-02-22 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek. 2010-03-03 Pokaż
2010-02-16 Dostawa materiałów budowlanych z podziałem na zadania: zadanie 1) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rybniku Niedobczycach przy ul. Andersa, zadanie 2) OSP w Rybniku (dzielnica Kamień). 2010-02-26 Pokaż
2009-12-18 Dostawa aktualizacji oraz licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2009-12-29 Pokaż
2009-12-08 Dostawa prasy z rocznika 2010 r. do Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2. 2009-12-16 Pokaż
2009-11-27 Dostawa i instalacja macierzy dyskowej 2009-12-08 Pokaż
2009-11-26 Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do obsługi spraw obywatelskich wraz ze szkoleniem 2009-12-07 Pokaż
2009-10-20 Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2009-11-02 Pokaż
2009-09-10 Uzupełnienie umeblowania w budynku Urzędu Miasta Rybnika. 2009-09-22 Pokaż
2009-06-19 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w Rybniku. 2009-06-30 Pokaż
2009-06-09 Dostawa mebli metalowych do Urzędu Miasta Rybnika - Wydział Geodezji. 2009-06-18 Pokaż
2009-06-02 Dostawa materiałów biurowych, papieru i środków czystości do Urzędu Miasta Rybnika przy ulicy Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku. 2009-06-18 Pokaż
2009-05-29 Dostawa oraz montaż masztów dla radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów w Rybniku. 2009-06-10 Pokaż
2009-04-16 Zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego. 2009-04-27 Pokaż
2009-03-16 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika. 2009-04-01 Pokaż
2009-02-02 Dostawa czasopism w 2009 roku do Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2 2009-02-10 Pokaż
2009-01-09 Dostawa czasopism "Antidotum" i "Wspólnota" w roku 2009 do Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2. 2009-01-19 Pokaż
2008-12-22 Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnych. 2008-12-30 Pokaż
2008-12-09 Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Rybnika. 2008-12-17 Pokaż
2008-12-05 Rozwój kompostowni odpadów w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64 w zakresie: Dostawy specjalistycznych maszyn do rozdrabniania produktów i ładowania. 2008-12-15 Pokaż
2008-11-21 Dostawa prasy do Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w 2009 r. 2008-12-04 Pokaż
2008-11-04 Dostawa sprzętu komputerowego oraz serwerów na potrzeby UM Rybnika. 2008-11-12 Pokaż
2008-10-16 Uzupełnienie umeblowania w budynku Urzędu Miasta Rybnika. 2008-10-27 Pokaż
2008-09-10 Dostawa betonowych elementów drogowych z wibroprasy. 2008-09-18 Pokaż
2008-09-03 Uzupełnienia umeblowania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika. 2008-09-12 Pokaż
2008-07-28 Dostawa energii elektrycznej dla budynków remiz OSP: Chwałęcice, Chwałowice, Grabownia, Kamień, Ochojec, Wielopole. 2008-08-07 Pokaż
2008-07-04 Wyposażenie w urządzenia sportowo - rekreacyjne parków i zieleńców miasta - dostawa i montaż. 2008-07-16 Pokaż
2008-06-30 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w mieście. 2008-07-15 Pokaż
2008-06-18 Dostawa kserokopiarek do Urzędu Miasta Rybnika. 2008-07-01 Pokaż
2008-06-03 Dostawa grzejników centralnego ogrzewania dla Gimnazjum nr 12 w Rybniku przy ulicy Sportowej 52 (dzielnica Niewiadom) 2008-06-11 Pokaż
2008-05-27 Dostawa papieru, materiałów biurowych i środków czystości do Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2. 2008-06-05 Pokaż
2008-05-15 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji do budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Zamkowej 5. 2008-05-26 Pokaż
2008-05-13 Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych. 2008-05-28 Pokaż
2008-04-29 Zakup i ułożenie trawy na boisku w Rybniku dz. Radziejów. 2008-05-08 Pokaż
2008-04-21 Uzupełnienie stanu mebli metalowych w pomieszczeniach Urzędu Miasta o regały jezdne i stacjonarne oraz związany z tym asortyment. 2008-05-09 Pokaż
2008-04-18 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji do budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Zamkowej 5. 2008-04-28 Pokaż
2008-04-11 Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego. 2008-04-21 Pokaż
2008-03-20 Dostawa betonowych elementów z wibroprasy 2008-03-31 Pokaż
2008-02-27 Dostawa energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Zamkowej 5 2008-03-06 Pokaż
2008-02-07 Uzupełnienie stanu umeblowania w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2. 2008-02-20 Pokaż
2008-02-06 Dostawa energii elektrycznej do budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Zamkowej 5. 2008-02-14 Pokaż
2008-02-05 Dostawa znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2008-02-13 Pokaż
2007-11-26 Dostawa prasy z rocznika 2008 do Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2. 2007-12-05 Pokaż
2007-11-21 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika oraz Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej. 2007-11-30 Pokaż
2007-11-21 Dostawa szaf metalowych do Wydziału Edukacji w ramach projektu "Równy start w przyszłość". 2007-11-29 Pokaż
2007-10-12 Zakup paliw dla samochodów służbowych Urzędu Miasta Rybnika. 2007-10-24 Pokaż
2007-09-21 Dostawa mebli do siedziby Urzędu Miasta z podziałem na zadania. 2007-10-03 Pokaż
2007-09-13 Dostawa urządzeń zabawowych, sprzętu sportowego i elementów małej architektury dla różnych placówek Miasta Rybnika w dzielnicach Chwałowice i Boguszowice. 2007-09-24 Pokaż
2007-08-08 Dostawa materiałów na budowę zaplecza przy boisku ZUCH Orzepowice w Rybniku. 2007-08-20 Pokaż
2007-08-01 Wyposażenie zieleńców w urządzenia rekreacyjno-sportowe. Dostawa i montaż. 2007-08-10 Pokaż
2007-08-01 Dostawa mebli do siedziby Urzędu Miasta Rybnika. 2007-08-08 Pokaż
2007-07-25 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 2007-08-02 Pokaż
2007-07-09 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w mieście oraz w placówkach szkolno-przedszkolnych w Rybniku. 2007-07-17 Pokaż
2007-06-22 Dostawa papieru, materiałów biurowych i środków czystości do Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2. 2007-06-29 Pokaż
2007-06-06 Dostawa znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2007-06-19 Pokaż
2007-05-18 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji. 2007-07-09 Pokaż
2007-05-11 Dostawa betonowych elementów drogowych z wibroprasy. 2007-05-24 Pokaż
2007-05-09 Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego. 2007-05-17 Pokaż
2007-04-05 Dostawa samochodu osobowego 2007-04-18 Pokaż
2007-03-26 Dostawa betonowych elementów drogowych z wibroprasy. 2007-04-11 Pokaż
2007-03-19 Zakup benzyny bezołowiowej PB 95, Oleju napędowego, gazu oraz olejów silnikowych do samochodów oraz motopomp Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika. 2007-04-02 Pokaż
2007-02-05 Zakup benzyny bezołowiowej PB 95, Oleju napędowego, gazu LPG oraz olejów silnikowych do samochodów oraz motopomp Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika. 2007-03-23 Pokaż
2007-01-24 Dostawa samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Rybniku 2007-02-06 Pokaż
2006-12-14 Zakup i dostawa serwera internetowego oraz sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta Rybnika 2007-01-16 Pokaż
2006-12-12 Dostawa samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Rybniku 2006-12-21 Pokaż
2006-12-05 Wyposażenie Miejsko Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 2006-12-14 Pokaż
2006-12-05 Dostawa sprzętu AGD dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, Przedszkoli, Szkoły Podstawowej Nr 21, Gimnazjum Nr 3 oraz Domu Kultury Chwałowice 2006-12-14 Pokaż
2006-12-04 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych 2007-01-18 Pokaż
2006-11-28 Dostawa papieru kserograficznego A3, do plotera, komputerowego oraz kopert C4 do Urzędu Miasta Rybnika 2006-12-05 Pokaż
2006-11-17 Zakup, dostawa aplikacji i szkolenia na potrzeby Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej w ramach RPIC 2006-11-27 Pokaż
2006-11-15 Dostawa prasy z rocznika 2007 do Urzędu Miasta Rybnika przy ul. B. Chrobrego 2. 2006-11-23 Pokaż
2006-11-02 Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej w ramach RPIC 2006-11-14 Pokaż
2006-10-27 Wyposażenie Miejsko Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 2006-11-06 Pokaż
2006-10-24 Zakup i montaż dwóch syren alarmowych, elektronicznych 2006-11-06 Pokaż
2006-10-20 Zakup i dostawa licencji oprogramowania do Urzędu Miasta Rybnika 2006-10-30 Pokaż
2006-10-18 Zakup i dostawa kserokopiarek do Urzędu Miasta Rybnika 2006-10-26 Pokaż
2006-10-11 Wyposażenie Hostelu i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Karłowicza 48 2006-10-18 Pokaż
2006-09-12 Zakup, dostawa aplikacji i szkolenia na potrzeby Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej w ramach RPIC 2006-09-20 Pokaż
2006-08-02 Dostawa obrabiarki sterowanej numerycznie dla Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej -Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku przy ul. Św. Józefa 2006-08-18 Pokaż
2006-07-28 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta oraz Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej. 2006-08-11 Pokaż
2006-07-20 Dostawa i montaż wyposażenia zieleńców i placów zabaw w mieście 2006-08-09 Pokaż
2006-06-29 Dostawa specjalistycznego sprzętu do pracowni technologicznych i dostosowanie instalacji wodnej do wymogów dostarczonego sprzętu w ZSE-U w Rybniku 2006-07-07 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 449191 Metryka
Redaktor: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2019-04-12 Opublikowano dokument: Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2019-02-08 Opublikowano dokument: Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja t Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2019-01-31 Opublikowano dokument: Zakup i wdrożenie aplikacji do prowadzenia ewidencji umów przekształconych z użytkowania wieczystego Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2019-01-15 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-12-03 Opublikowano dokument: Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i miejskiego żłobka. Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-11-29 Opublikowano dokument: Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-11-13 Opublikowano dokument: Dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika: Zadanie 1) Dostawa oprogramowania MapInfo Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-24 Opublikowano dokument: Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa wars Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-19 Opublikowano dokument: Zakup i dostawa tabletów dla Radnych Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-10-09 Opublikowano dokument: Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mo Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-07 Opublikowano dokument: Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-09-06 Opublikowano dokument: Dostawa licencji z podziałem na zadania: zad. 1: Odnowienie wsparcia systemu MQ. zad. 2: Dostawa i Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-22 Opublikowano dokument: Dostawa ławek i koszy na odpadki do zabudowy na terenie miasta Rybnika Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-17 Opublikowano dokument: Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-08 Opublikowano dokument: Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mo Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-08-03 Opublikowano dokument: Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrze Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-26 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-26 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-25 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-25 Publikacja dokumentu Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-25 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-24 Publikacja dokumentu Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu „Rybnik.IT – kursy kompetencji cyfrowyc Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-24 Publikacja dokumentu Beata Gałuszka (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-20 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-20 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-19 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-19 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-13 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-11 Publikacja dokumentu Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-11 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-05 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-07-02 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-26 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-19 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-14 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-14 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-14 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-14 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-07 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-07 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-06 Publikacja dokumentu Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) Pokaż
2018-06-05 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-05-30 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-05-30 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-05-30 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-05-29 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-05-25 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-05-25 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-05-25 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
2018-05-25 Publikacja dokumentu Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.