Rejestr
Data publikacji Tytuł Data przetargu Szczegóły
2022-12-05 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2022-12-14 Pokaż
2022-11-14 Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem 2022-12-29 Pokaż
2022-10-31 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania: zad. 1: Zakup i dostawa komputerów oraz taśm LTO. zad. 2: Zakup i dostawa monitorów LCD. zad. 3: Zakup i dostawa plotera. 2022-11-10 Pokaż
2022-10-17 Aktualizacja i dostawa oprogramowania 2022-10-27 Pokaż
2022-09-29 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2022-10-11 Pokaż
2022-09-28 Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego do wartościowania stanowisk pracy, dostosowanie go do potrzeb Zamawiającego oraz zapewnienie wsparcia technicznego i gwarancji 2022-10-13 Pokaż
2022-06-20 Zakup i dostawa serwera 2022-06-28 Pokaż
2022-05-30 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2022-06-08 Pokaż
2022-05-23 Stadion miejski dz. Północ – Modernizacja widowni stadionu miejskiego (wymiana krzesełek) 2022-06-09 Pokaż
2022-05-23 Zakup mebli z regulacją dostosowanych do dzieci niepełnosprawnych do sal lekcyjnych, świetlicy i stołówki w SP1, SP7 i SP34 w ramach projektu "Dostępna szkoła", z podziałem na trzy zadania 2022-06-01 Pokaż
2022-05-19 Dostawa papieru kserograficznego, materiałów biurowych i sprzętu biurowego w latach 2022 - 2023 2022-05-31 Pokaż
2022-05-19 Dostawa środków czystości, akcesoriów i urządzeń do sprzątania. 2022-05-27 Pokaż
2022-05-02 Zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla UM i jednostek miejskich 2022-05-10 Pokaż
2022-04-07 Zakup i dostawa skanerów 2022-04-15 Pokaż
2021-11-16 Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – zakup podstawowych środków czystości. Zadanie nr 2 – zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg itp. Zadanie nr 3 – zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych. Zadanie nr 4 – zakup środków do dezynfekcji. 2021-11-24 Pokaż
2021-11-02 Aktualizacja i dostawa oprogramowania Zadanie 1. Dostawa i odnowienie licencji oprogramowania Zadanie 2. Odnowienie licencji oprogramowania 2021-11-15 Pokaż
2021-10-21 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2021-10-29 Pokaż
2021-10-18 Dostawa szafek ubraniowych realizowana w ramach projektu: (b.o. dz. STODOŁY); Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły; zakup szafek ubraniowych. 2021-10-28 Pokaż
2021-10-18 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2021-10-26 Pokaż
2021-10-05 Zakup switch’a do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2021-10-13 Pokaż
2021-09-29 Dostawa mebli i wyposażenia w ramach zadania “Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności” 2021-10-13 Pokaż
2021-09-15 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chwałęcice 2021-09-23 Pokaż
2021-09-09 Dostawa szafek ubraniowych w ramach projektu: (b.o. dz. STODOŁY); Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły; zakup szafek ubraniowych. 2021-09-24 Pokaż
2021-08-30 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2021-09-08 Pokaż
2021-07-21 Dostawa szafek ubraniowych w ramach projektu „Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły” (budżet obywatelski) 2021-07-29 Pokaż
2021-07-15 Uzupełnienie stanu umeblowania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika 2021-08-05 Pokaż
2021-06-22 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na zadania: Zad. 1) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika Zad. 2) Zakup switcha do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2021-06-30 Pokaż
2021-06-17 Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego 2021-06-25 Pokaż
2021-05-21 Uzupełnienie stanu umeblowania w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika 2021-06-08 Pokaż
2021-05-13 Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2021-05-21 Pokaż
2021-04-27 Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury miasta Rybnika oraz innych wybranych jednostek 2021-05-31 Pokaż
2020-12-11 Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i Zespołu Żłobków Miejskich 2020-12-21 Pokaż
2020-12-04 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2020-12-14 Pokaż
2020-11-25 Aktualizacja i dostawa oprogramowania 2020-12-03 Pokaż
2020-11-19 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2020-12-04 Pokaż
2020-11-17 Zakup środków czystości, materiałów higienicznych oraz środków do dezynfekcji dla rybnickich placówek oświatowych, z podziałem na 4 zadania: Zadanie nr 1 – zakup podstawowych środków czystości Zadanie nr 2 – zakup specjalistycznych środków czystości, m.in. do pielęgnacji i konserwacji podłóg itp. Zadanie nr 3 – zakup papieru toaletowego oraz ręczników papierowych Zadanie nr 4 – zakup środków do dezynfekcji. 2020-12-01 Pokaż
2020-11-12 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2020-11-20 Pokaż
2020-10-28 Aktualizacja i dostawa oprogramowania 2020-11-10 Pokaż
2020-10-13 RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem. 2020-11-19 Pokaż
2020-10-09 Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby UM Rybnika 2020-10-19 Pokaż
2020-07-09 Zakup i dostawa Firewall Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2020-07-23 Pokaż
2020-06-01 Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2020-06-15 Pokaż
2020-04-08 Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2020-04-17 Pokaż
2020-02-06 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek 2020-02-17 Pokaż
2019-11-25 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji. 2019-12-05 Pokaż
2019-11-22 Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania (3 zadania) 2019-12-02 Pokaż
2019-11-14 Rozbudowa macierzy dyskowych 2019-11-22 Pokaż
2019-11-13 Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i miejskiego żłobka 2019-11-25 Pokaż
2019-11-08 Dostawa i montaż urządzeń z podziałem na zadania 2019-11-19 Pokaż
2019-10-02 Dostawa i wdrożenie Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej 2019-12-16 Pokaż
2019-09-17 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-09-30 Pokaż
2019-09-06 Dostawa licencji: Zadanie 1) Odnowienie wsparcia systemu MyQ Zadanie 2) Zakup i dostawa aktualizacji programów zabezpieczających oraz nowych licencji 2019-09-19 Pokaż
2019-09-05 Dostawa urządzeń i wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Boguszowice Osiedle dla zadania pn. „Ogród zabaw – Zabawowe ZOO” 2019-09-16 Pokaż
2019-08-27 Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania: Zadanie 1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2. Zakup i dostawa przełączników rdzeniowych sieci LAN Zadanie 3. Zakup zestawu komputerowego w ramach budżetu obywatelskiego 2019-09-11 Pokaż
2019-05-10 Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2019-05-22 Pokaż
2019-04-30 Zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla UM i jednostek miejskich 2019-05-09 Pokaż
2019-04-12 Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2019-04-24 Pokaż
2019-02-08 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2019-02-18 Pokaż
2019-01-31 Zakup i wdrożenie aplikacji do prowadzenia ewidencji umów przekształconych z użytkowania wieczystego w prawo własności. 2019-02-12 Pokaż
2019-01-15 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2019-01-28 Pokaż
2018-12-03 Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i miejskiego żłobka. 2018-12-11 Pokaż
2018-11-29 Zakup środków czystości do rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania 2018-12-07 Pokaż
2018-11-13 Dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika: Zadanie 1) Dostawa oprogramowania MapInfo Zadanie 2) Dostawa aplikacji służącej do tworzenia map i planów Zadanie 3) Odnowienie wsparcia systemu MyQ 2018-11-21 Pokaż
2018-10-24 Dostawa wyposażenia (sprzętu komputerowego) do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych”. 2018-11-06 Pokaż
2018-10-19 Zakup i dostawa tabletów dla Radnych 2018-10-31 Pokaż
2018-10-09 Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-10-23 Pokaż
2018-09-07 Dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej w ramach projektu „Rozbudowa warsztatów RCEZ o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych”, z podziałem na zadania: zad. 1) dostawa sprzętu komputerowego, zad. 2) dostawa sprzętu budowlanego. 2018-09-19 Pokaż
2018-09-06 Dostawa licencji z podziałem na zadania: zad. 1: Odnowienie wsparcia systemu MQ. zad. 2: Dostawa i odnowienie licencji oprogramowania. zad. 3: Dostawa oprogramowania do ochrony serwera pocztowego. 2018-09-20 Pokaż
2018-08-22 Dostawa ławek i koszy na odpadki do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-08-30 Pokaż
2018-08-17 Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-08-27 Pokaż
2018-08-08 Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej 2018-08-23 Pokaż
2018-08-03 Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ. 2018-08-22 Pokaż
2018-07-25 Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika 2018-08-03 Pokaż
2018-07-24 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do realizacji projektu „Rybnik.IT – kursy kompetencji cyfrowych” 2018-08-06 Pokaż
2018-07-11 Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-08-22 Pokaż
2018-05-21 Dostawa sprzętu informatycznego z podziałem na zadania: Zadanie 1) Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby UM Rybnika Zadanie 2) Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej Zadanie 3) Edukacja międzypokoleniowa z komputerem – etap 1 – stworzenie pracowni komputerowej. 2018-06-05 Pokaż
2018-05-18 Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach, z podziałem na zadania 2018-05-30 Pokaż
2018-05-10 Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero 2018-05-25 Pokaż
2018-04-30 Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania 2018-05-14 Pokaż
2018-04-17 Zakup i dostawa oprogramowania Oracle i systemowego: Zadanie 1) dostawa oprogramowania Oracle Zadanie 2) dostawa oprogramowania systemowego 2018-04-30 Pokaż
2018-04-03 Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Miasta Rybnika oraz innych wybranych jednostek 2018-05-11 Pokaż
2018-03-23 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 2018-04-10 Pokaż
2018-03-12 Dostawa systemu do prowadzenia egzekucji i rozliczania tytułów wykonawczych 2018-03-23 Pokaż
2018-03-01 Zakup systemu informacji prawnej 2018-03-19 Pokaż
2018-02-20 Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji 2018-03-01 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 585248 Metryka
Redaktor: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-12-05 Opublikowano dokument: Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-11-14 Opublikowano dokument: Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodoremŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-10-31 Opublikowano dokument: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania: zadAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-10-31 Opublikowano dokument: _Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika, z podziałem na zadania: zAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-10-17 Opublikowano dokument: Aktualizacja i dostawa oprogramowaniaAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-09-29 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarekŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-09-28 Opublikowano dokument: Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego do wartościowania stanowisk pracy, dostosowanie go do pAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-06-20 Opublikowano dokument: Zakup i dostawa serweraŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-05-30 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarekAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-05-23 Opublikowano dokument: Stadion miejski dz. Północ – Modernizacja widowni stadionu miejskiego (wymiana krzesełek)Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-05-23 Opublikowano dokument: Zakup mebli z regulacją dostosowanych do dzieci niepełnosprawnych do sal lekcyjnych, świetlicy i stoAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-05-19 Opublikowano dokument: Dostawa papieru kserograficznego, materiałów biurowych i sprzętu biurowego w latach 2022 - 2023Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-05-19 Opublikowano dokument: Dostawa papieru, materiałów biurowych i sprzętu biurowego w latach 2022 - 2023Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-05-19 Opublikowano dokument: Dostawa środków czystości, akcesoriów i urządzeń do sprzątania.Barbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-05-02 Opublikowano dokument: Zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego dla UM i jednostek miejskichAnna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-04-07 Opublikowano dokument: Zakup i dostawa skanerówŁukasz Kobeszko (Starszy Inspektor ZP)Pokaż
2022-03-08 Opublikowano dokument: "Pomóż nam pomagać Tobie - budowa remizy strażackiej" - realizacja projektu ogólnomiejskiego z budżeBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-03-08 Opublikowano dokument: "Pomóż nam pomagać Tobie - budowa remizy strażackiej" - realizacja projektu ogólnomiejskiego z budżeBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2022-03-08 Opublikowano dokument: "Pomóż nam pomagać Tobie - budowa remizy strażackiej" - realizacja projektu ogólnomiejskiego z budżeBarbara Skrzypiec (Podinspektor ZP)Pokaż
2021-11-16 Opublikowano dokument: Zakup środków czystości dla rybnickich placówek oświatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – zAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2021-11-02 Opublikowano dokument: Aktualizacja i dostawa oprogramowania Zadanie 1. Dostawa i odnowienie licencji oprogramowania ZadaniŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2021-10-21 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarekŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2021-10-18 Opublikowano dokument: Dostawa szafek ubraniowych realizowana w ramach projektu: (b.o. dz. STODOŁY); Zwiększenie potencjałuAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2021-10-18 Opublikowano dokument: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta RybnikaŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2021-10-05 Opublikowano dokument: Zakup switch’a do Miejskiej Sieci SzerokopasmowejŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2021-09-29 Opublikowano dokument: Dostawa mebli i wyposażenia w ramach zadania “Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie ZaAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2021-09-15 Opublikowano dokument: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP ChwałęciceŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2021-09-09 Opublikowano dokument: Dostawa szafek ubraniowych w ramach projektu: (b.o. dz. STODOŁY); Zwiększenie potencjału sprzętowegoAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2021-08-30 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarekŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2021-07-21 Opublikowano dokument: Dostawa szafek ubraniowych w ramach projektu „Zwiększenie potencjału sprzętowego OSP Rybnik Stodoły”Beata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2021-07-15 Opublikowano dokument: Uzupełnienie stanu umeblowania w pomieszczeniach Urzędu Miasta RybnikaAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2021-06-22 Opublikowano dokument: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na zadania: Zad. 1) Zakup i dostawa sprzętu komputŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2021-06-17 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznegoAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2021-05-21 Opublikowano dokument: Uzupełnienie stanu umeblowania w pomieszczeniach Urzędu Miasta RybnikaAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2021-05-13 Opublikowano dokument: Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątaniaŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2021-04-27 Opublikowano dokument: Dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych i instytucji kultury miasta Rybnika oraz Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2020-12-11 Opublikowano dokument: Dostawa papieru ksero do rybnickich placówek oświatowych i Zespołu Żłobków MiejskichAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2020-12-04 Opublikowano dokument: Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2020-11-25 Opublikowano dokument: Aktualizacja i dostawa oprogramowaniaAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2020-11-19 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarekŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2020-11-17 Opublikowano dokument: Zakup środków czystości, materiałów higienicznych oraz środków do dezynfekcji dla rybnickich placóweAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2020-11-12 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarekŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2020-10-28 Opublikowano dokument: Aktualizacja i dostawa oprogramowaniaAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2020-10-28 Opublikowano dokument: Aktualizacja i dostawa oprogramowaniAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
2020-10-13 Opublikowano dokument: RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki SkBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2020-10-09 Opublikowano dokument: Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby UM RybnikaŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2020-07-09 Opublikowano dokument: Zakup i dostawa Firewall Miejskiej Sieci SzerokopasmowejBeata Gałuszka (Inspektor ZP)Pokaż
2020-06-01 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów biurowych, papieru kseroŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2020-04-08 Opublikowano dokument: Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątaniaŁukasz Kobeszko (Inspektor ZP)Pokaż
2020-02-06 Opublikowano dokument: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarekAnna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.