Spółki prawa handlowego, w których udziały Miasta przekraczają
50% udziałów lub akcji:Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
. (98,95% udziałów Miasta)
Spółka zajmuje się wykonywaniem zadań własnych Gminy Rybnik w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.

Siedziba firmy:
ul. Pod Lasem 62
44-210 Rybnik
tel. (32) 42 49 624
fax. (32) 42 49 230

Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
Nr KRS 0000101637.

Skład Zarządu:
Janusz Karwot - Prezes Zarządu
Krzysztof Burda - Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:
Zygmunt Łukaszczyk - Przewodniczący RN
Anna Starnawska - Wiceprzewodnicząca RN
Marek Kwiatoń - Członek RN
Alina Rożek - Członek RN
Barbara Zawisza - Członek RN
Hossa Sp. z o.o.
 (100 % udziałów Miasta)
Spółka zajmuje się działalnością w zakresie zarządzania obiektami hotelowymi oraz gastronomicznymi, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami a także gospodarką odpadami.


Siedziba firmy:
ul. Bolesława Chrobrego 6 
44-200 Rybnik
tel./fax (32) 43 99 636
e-mail: sekretariat@hossa-rybnik.pl

Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
Nr KRS 0000021473.

Skład Zarządu:
Wojciech Muś - Prezes Zarządu
Mirosław Lenk - Wiceprezes Zarządu


Skład Rady Nadzorczej:
Maurycy Motyka - Przewodniczący RN
Mateusz Motyka - Wiceprzewodniczący RN
Patryk Gogolok - Członek RN
Agnieszka Rupniewska - Członek RN

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (100% udziałów Miasta)
Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Siedziba firmy:
ul. Gliwicka 1 
44-200 Rybnik
tel. 538 216 079
e-mail: sekretariat@tbsrybnik.pl

Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000899615 

Skład Zarządu:
Olgierd Zaraś - Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:
Izabela Zielińska-Golik - Przewodnicząca RN
Dawid Strupowski - Wiceprzewodniczący RN
Agnieszka Gołda - Członek RN

Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. (100% udziałów Miasta)
Celem działalności spółki jest wykonywanie zadania własnego Miasta Rybnika, polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Siedziba firmy:
ul. Budowlanych 6
44-200 Rybnik
tel. 32 755 71 60
e-mail: kmr@km.rybnik.pl, sekretariat@km.rybnik.pl

Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000972892

Skład Zarządu:
Łukasz Kosobucki - Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:
Artur Gliwicki - Przewodniczący RN
Bartłomiej Kozieł - Wiceprzewodniczący RN
Grzegorz Kopiec - Członek RN

Metryka zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu KMR (1) [pdf - 747 KB]


 
 
Odsłon strony: 20379 Metryka
Redaktor: Dorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2022-06-22 Aktualizacja treściDorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ)
2022-06-10 Aktualizacja treściDorota Masłowska (Dyrektor Centrum SKZ)
2022-04-11 Aktualizacja treściDorota Masłowska (Kierownik Biura NW)
2022-03-29 Aktualizacja treściDorota Masłowska (Kierownik Biura NW)
2021-11-02 Aktualizacja treściDorota Masłowska (Kierownik Biura NW)
2021-06-01 Aktualizacja treściDorota Masłowska (Kierownik Biura NW)
2021-03-01 Aktualizacja treściDorota Masłowska (Kierownik Biura NW)
2021-03-01 Aktualizacja treściDorota Masłowska (Kierownik Biura NW)
2020-11-06 Aktualizacja treściDorota Masłowska (Kierownik Biura NW)
2020-11-06 Aktualizacja treściDorota Masłowska (Kierownik Biura NW)
2017-10-04 Aktualizacja treściZuzanna Olbińska (Referent Or)
2017-10-04 Aktualizacja treściZuzanna Olbińska (Referent Or)
2017-10-04 Aktualizacja treściZuzanna Olbińska (Referent Or)
2017-10-04 Aktualizacja treściZuzanna Olbińska (Referent Or)
2017-10-04 Aktualizacja treściZuzanna Olbińska (Referent Or)
2017-10-04 Aktualizacja treściZuzanna Olbińska (Referent Or)
2017-01-16 Aktualizacja treściDaria Grzegoszczyk (Starszy Specjalista M-I)
2017-01-16 Aktualizacja treściDaria Grzegoszczyk (Starszy Specjalista M-I)
2015-04-30 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-01-12 Aktualizacja treściDaria Grzegoszczyk (Podinspektor M)
2012-01-05 Aktualizacja treściAdamczyk Aneta (Zastępca Naczelnika Wydziału M)
2011-01-25 zaktualizowano dane na temat zysku spółek.Grzegoszczyk Daria (Referent M)
2010-01-08 Aktualizacja treściAdamczyk Aneta (Zastępca Naczelnika Wydziału M)
2010-01-08 Aktualizacja treściAdamczyk Aneta (Zastępca Naczelnika Wydziału M)
2010-01-08 Aktualizacja treściAdamczyk Aneta (Zastępca Naczelnika Wydziału M)
2010-01-08 Aktualizacja treściAdamczyk Aneta (Zastępca Naczelnika Wydziału M)
2010-01-08 Aktualizacja treściAdamczyk Aneta (Zastępca Naczelnika Wydziału M)
2009-11-25 DodanoAdamczyk Aneta (Zastępca Naczelnika Wydziału M)
2009-11-03 DodanoSzulc Przemysław (Młodszy Referent Inf-II)
2009-11-03 1Szulc Przemysław (Młodszy Referent Inf-II)