Rejestr
Data publikacji Tytuł Termin składania ofert Szczegóły
2024-06-05 Zapytanie ofertowe - dostawa nożyc hydraulicznych dla OSP Rybnik-Golejów 2024-06-14 Pokaż
2024-05-22 Zapytanie ofertowe - naprawa autopompy w samochodzie ratowniczo-gaśniczym SCANIA P400 o nr rej. SR7900E - OSP Kłokocin. 2024-05-29 Pokaż
2024-05-07 Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Obwiedni Północnej (MPZP 54-56) 2024-05-14 Pokaż
2024-04-25 Opis przedmiotu zamówienia - konserwacja oświetlenia ulicznego 2024-05-06 Pokaż
2024-04-09 Opis przedmiotu zamówienia - dostawa przyczepy zestawu przeciwpowodziowego dla OSP Stodoły. 2024-04-11 Pokaż
2024-03-29 Świadczenie usług doradztwa prawnego i wsparcia w bieżącym wykonywaniu praw i obowiązków w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego przez Miasto Rybnik 2024-03-22 Pokaż
2024-03-29 Zapytanie - odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego 2024-04-15 Pokaż
2024-03-11 Dostawa urządzeń łączności dla OSP z terenu Miasta Rybnika 2024-03-18 Pokaż
2024-02-28 Dostawa ubrań strażackich specjalnych oraz hełmów strażackich dla OSP z terenu Miasta Rybnika. 2024-03-13 Pokaż
2024-02-21 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasta Rybnika pojazdów o dmc do 3,5t.-2024 Pokaż
2024-02-13 Zapytanie ofertowe - Opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta 2024-02-21 Pokaż
2024-02-12 Zapytanie ofertowe na odstrzał redukcyjny dzików i lisów na terenie Miasta Rybnika 2024-01-31 Pokaż
2024-02-08 Zapytanie.ofertowe - sporządzenie kosztorysów - naprawa uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego 2024-02-26 Pokaż
2024-02-01 Legalizacja urządzeń wodnych odprowadzających wody opadowe i roztopowe do Nacyny. 2024-02-09 Pokaż
2024-01-19 Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów organizacji ruchu 2024-02-07 Pokaż
2024-01-15 Zapytanie ofertowe Ar - publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 15 000 cm2 2024-01-22 Pokaż
2024-01-04 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 11 000 cm2 2024-01-12 Pokaż
2024-01-04 Zapytanie ofertowe - publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym 2024-01-15 Pokaż
2023-12-29 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt gospodarskich. 2024-01-04 Pokaż
2023-12-29 Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt domowych, poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta Rybnika. 2024-01-03 Pokaż
2023-12-27 Zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym 2023-12-28 Pokaż
2023-12-27 Wyłapywanie, transport oraz umieszczanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) poszkodowanych na terenie Miasta Rybnika w dowolnym ośrodku rehabilitacji zwierząt w kraju. 2023-12-29 Pokaż
2023-12-22 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom domowym poszkodowanym w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta Rybnika. 2023-12-28 Pokaż
2023-12-13 Dostawa wyposażenia magazynowego. 2023-12-11 Pokaż
2023-12-06 Dostawa 2 szt. agregatów prądotwórczych 2023-12-11 Pokaż
2023-11-27 Ogłoszenie o zamówieniu - podstawy do szybkiego montażu słupków drogowych 2023-12-03 Pokaż
2023-11-08 Publikacja ogłoszeń w prasie na 2024 r. 2023-11-22 Pokaż
2023-11-02 Zakup karmy dla kotów wolno żyjących 2023-11-07 Pokaż
2023-09-28 Aktualizacja opisu przedmiotu zamówienia i zmiana terminu składania ofert. 2023-10-02 Pokaż
2023-09-22 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa stołów i ław. 2023-09-29 Pokaż
2023-09-13 Zapytanie ofertowe - Plan Rozwoju Sieci Drogowej 2023-09-20 Pokaż
2023-08-25 Dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Miasta Rybnika 2023-09-04 Pokaż
2023-08-24 Prowadzenie działań promujących ideę recyclingu elektroodpadów oraz ochronę miejskiego ekosystemu przez pszczoły z pasieki miejskiej. 2023-08-30 Pokaż
2023-08-21 Zakup worków na potrzeby działań ekologicznych 2023-08-25 Pokaż
2023-08-14 Naprawa samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN o nr rej. SR86867 OSP Rybnik - Grabownia. 2023-08-21 Pokaż
2023-07-27 Dostawa 4 szt. agregatów prądotwórczych oraz 2 szt. osuszaczy powietrza 2023-07-19 Pokaż
2023-07-25 Zapytanie ofertowe na dostawę zapór przeciwpowodziowych. 2023-07-18 Pokaż
2023-06-22 Wykonanie okresowych przeglądów obiektów inżynierskich 2023-06-15 Pokaż
2023-06-07 Ogłoszenie o zamówieniu - zakup NAMIOTÓW 2023-06-14 Pokaż
2023-05-19 Naprawa samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO o nr rej. SR 2998H OSP Rybnik - Boguszowice. 2023-05-29 Pokaż
2023-05-17 Ogłoszenie o zamówieniu - całoroczny zestaw imprezowy dla mieszkańców dz. Golejów_PDF 2023-05-27 Pokaż
2023-04-26 Dostawa ubrań strażackich specjalnych, rękawic do ratownictwa technicznego oraz kominiarki strażackiej dla OSP z terenu Miasta Rybnika. 2023-05-12 Pokaż
2023-04-20 Odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego 2023-05-05 Pokaż
2023-04-14 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasta Rybnika pojazdów o dmc powyżej 3,5t.-2023 Pokaż
2023-03-22 Informacja o wyborze oferty - Dostawa i montaż elektronicznych syren alarmowych. 2023-03-15 Pokaż
2023-03-16 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa hełmów strażackich 2023 r. Pokaż
2023-03-01 Zapytanie ofertowe - Opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez Prezydenta Miasta 2023-03-08 Pokaż
2023-03-01 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż elektronicznych syren alarmowych - 2023 r. 2023-03-15 Pokaż
2023-02-21 Naprawa i serwis kserokopiarek 2023-03-03 Pokaż
2023-02-17 Zapytanie ofertowe - publikacja ogłoszeń prasowych 2023-02-27 Pokaż
2023-02-16 Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2023-03-02 Pokaż
2023-02-09 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasta Rybnika pojazdów o dmc do 3,5t.-2023 Pokaż
2023-02-02 Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów organizacji ruchu 2023-02-15 Pokaż
2023-01-26 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym,ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu –maksymalnie do 4090,32cm2 2023-02-09 Pokaż
2023-01-19 opracowanie PFU i dokumentacji technicznej dla realizacji SIM 2023-01-24 Pokaż
2023-01-09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pokaż
2023-01-05 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 11 000 cm2 2023-01-13 Pokaż
2022-12-30 Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt domowych, poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta Rybnika. 2023-01-03 Pokaż
2022-12-23 Wyłapywanie, transport oraz umieszczanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) poszkodowanych na terenie miasta Rybnika w dowolnym ośrodku rehabilitacji zwierząt w kraju. 2022-12-27 Pokaż
2022-12-21 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom domowym, poszkodowanym w zdarzeniach drogowych na terenie Miasta Rybnika. 2022-12-27 Pokaż
2022-12-20 Zakup karmy dla kotów wolno żyjących. 2022-12-23 Pokaż
2022-12-20 Sterylizacja, kastracja i leczenie chorych kotów wolno żyjących oraz usypianie ślepych miotów. 2022-12-23 Pokaż
2022-12-01 Zapytanie ofertowe na odstrzał redukcyjny dzików i lisów na terenie Miasta Rybnika 2022-12-08 Pokaż
2022-11-15 Dostawa materiałów budowlanych do usuwania skutków klęsk żywiołowych 2022-11-23 Pokaż
2022-11-04 Rozbudowa macierzy dyskowych 2022-11-14 Pokaż
2022-10-31 Dostawa bielizny termoaktywnej, polaru taktycznego wojskowego, rękawiczek taktycznych ocieplanych oraz skarpet zimowych dla jednostek Obrony Cywilnej (zakup w ramach pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Iwano-Frankiwsk na Ukrainie) 2022-10-26 Pokaż
2022-10-31 Publikacja ogłoszeń w prasie na 2023 r. 2022-11-18 Pokaż
2022-10-25 Dostawa sprzętu i wyposażenia dla OSP z terenu Miasta Rybnika 2022-11-02 Pokaż
2022-09-23 Wymiana kamer monitoringu 2022-10-07 Pokaż
2022-09-20 Opracowanie ekspertyzy technicznej termomodernizacji ZSP2 w Rybniku. 2022-09-16 Pokaż
2022-09-01 Dostawa dwóch pralek do ubrań specjalnych, suszarki do ubrań specjalnych, łącznika do tych urządzeń oraz chemii dla OSP m. Rybnika 2022-09-09 Pokaż
2022-08-19 Dostawa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika 2022-09-02 Pokaż
2022-07-28 Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2022-07-22 Pokaż
2022-07-25 Dostawa rejestratora do systemu monitoringu dla Straży Miejskiej w Rybniku 2022-08-08 Pokaż
2022-07-25 Audyt cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Rybnika w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" 2022-08-05 Pokaż
2022-07-21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Pokaż
2022-07-15 Dostawa ubrań strażackich specjalnych, obuwia specjalnego, rękawic strażackich, rękawic do ratownictwa technicznego oraz kominiarek strażackich dla OSP z terenu Miasta Rybnika. 2022-07-15 Pokaż
2022-07-13 Dostawa dwóch pralek do ubrań specjalnych, suszarki do ubrań specjalnych, łącznika do tych urządzeń oraz chemii dla OSP m. Rybnika 2022-07-11 Pokaż
2022-07-11 Zapytanie ofertowe na zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych. 2022-07-19 Pokaż
2022-07-08 Wykonanie okresowych przeglądów obiektów mostowych i przepustów. 2022-07-15 Pokaż
2022-07-06 Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu języka polskiego dla uczniów ukraińskich 2022-07-14 Pokaż
2022-07-04 Dostawa motopompy pożarniczej przenośnej M16/8 ze świadectwem dopuszczenia CNBOP oraz dwóch motopomp szlamowych 2022-07-15 Pokaż
2022-06-23 Zapytanie ofertowe - wykonanie pracy studialnej dot. modernizacji stadionu miejskiego 2022-07-05 Pokaż
2022-06-21 zamówienie ofertowe na usługi telefoniczne - opis przedmiotu zamówienia 2022-06-10 Pokaż
2022-06-14 Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2022-06-08 Pokaż
2022-06-06 Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz badań lekarskich kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Rybnika 2022-05-27 Pokaż
2022-05-26 Zakup zestawów ratownictwa medycznego PSP R1 - typu plecak 2022-05-20 Pokaż
2022-05-18 Zakup i odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych 2022-06-01 Pokaż
2022-05-13 Konserwacja i naprawa urządzeń drukujących 2022-05-27 Pokaż
2022-04-26 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasta Rybnika pojazdów o dmc powyżej 3,5t.(w tym pojazdów przewożących materiały niebezpieczne)-2022 Pokaż
2022-03-29 Usługa transkrypcji i tworzenia napisów z obrad sesji Rady Miasta Rybnika 2022-04-12 Pokaż
2022-03-22 Naprawa i serwis kserokopiarek 2022-04-05 Pokaż
2022-03-14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Pokaż
2022-03-10 Remont samochodu ratowniczo-gaśniczego Lublin III rej. SR 66635 - OSP Rybnik - Popielów 2022-03-07 Pokaż
2022-02-23 Zakup pojemników ulicznych do sprzątania zanieczyszczeń powodowanych przez psy. 2022-03-04 Pokaż
2022-02-22 Unieważnienie postępowania "Zakup pojemników ulicznych do sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez psy" Pokaż
2022-02-22 Dostawa łączy internetowych Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2022-03-07 Pokaż
2022-02-17 Zakup pojemników ulicznych do sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez psy. 2022-02-24 Pokaż
2022-02-10 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasta Rybnika pojazdów o dmc do 3,5t.-2022 Pokaż
2022-02-03 Zapytanie ofertowe - Ekspertyza p.poż. budynku biblioteki 2022-02-11 Pokaż
2022-01-31 Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów organizacji ruchu 2022-02-15 Pokaż
2022-01-31 Zapytanie ofertowe - Wydział Architektury - ogłoszenia prasowe 2022 2022-02-07 Pokaż
2022-01-12 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 11 000 cm2 2022-01-18 Pokaż
2022-01-12 Wybór najkorzystniejszej oferty. Pokaż
2022-01-10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Pokaż
2021-12-29 Wyłapywanie, transport oraz umieszczanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) poszkodowanych na terenie miasta Rybnika w dowolnym ośrodku rehabilitacji zwierząt w kraju. 2022-01-03 Pokaż
2021-12-21 Sterylizacja, kastracja kotów wolno żyjących oraz usypianie ślepych miotów na terenie miasta Rybnika. 2021-12-27 Pokaż
2021-12-09 Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym - montaż i dostawa kamer PCZK 2021-12-06 Pokaż
2021-11-10 Zakup worków na liście oraz materiałów do akcji "Sprzątanie świata" Firmówka osoby podpisującej 2021-11-17 Pokaż
2021-11-10 Zapytanie ofertowe na odstrzał redukcyjny dzików i lisów na terenie Miasta Rybnika 2021-11-18 Pokaż
2021-11-04 Publikacja ogłoszeń w prasie na 2022 r. 2021-11-19 Pokaż
2021-11-02 Zakup mundurów koszarowych dziecięcych z hełmem oraz koszul MDP z czapką dla OSP Kłokocin (budżet obywatelski) 2021-11-09 Pokaż
2021-09-29 Rozbudowa macierzy dyskowych 2021-10-13 Pokaż
2021-09-29 Opracowanie dwóch koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do Potoku Boguszowickiego (Potoku z Przegędzy) 2021-10-05 Pokaż
2021-09-22 Konserwacja i pomiary syren alarmowych silnikowych i elektronicznych wraz z centralami do ostrzegania ludności miasta 2021-09-10 Pokaż
2021-09-21 Zakup i dostawa UPS do agregacji i rdzeni Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2021-10-05 Pokaż
2021-09-13 Informacja o unieważnieniu postępowania - zakup usługi pozwalającej na ocenę jakości powietrza na terenie Miasta Rybnika Pokaż
2021-09-02 Zakup i dostawa Firewall 2021-09-16 Pokaż
2021-09-02 Dostawa kserokopiarek na potrzeby UM Rybnika 2021-09-16 Pokaż
2021-08-24 Zakup usługi pozwalającej na ocenę jakości powietrza na terenie Miasta Rybnika 2021-09-13 Pokaż
2021-08-13 Konserwacja i pomiary syren alarmowych silnikowych i elektronicznych wraz z centralami do ostrzegania ludności miasta. 2021-09-10 Pokaż
2021-08-12 Zakup mundurów koszarowych dziecięcych MDP, hełmów, koszul i czapek dla OSP Kłokocin (budżet obywatelski) 2021-08-23 Pokaż
2021-08-10 Notatka z sondażu rynku- renowacja pomnika przy ul. Górnośląskiej Pokaż
2021-08-05 Projekt kanalizacji deszczowej - Zabytkowa Kopalnia "Ignacy" w Rybniku 2021-08-18 Pokaż
2021-07-29 Zakup i dostawa streamera 2021-08-12 Pokaż
2021-07-21 Zapytanie ofertowe - renowacja pomnika przy ul. Górnośląskiej 2021-08-03 Pokaż
2021-07-06 Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2021-07-28 Pokaż
2021-07-01 Naprawa samochodu ratowniczo-gaśniczego Iveco nr rej. SR 2998H- OSP Rybnik - Boguszowice 2021-07-09 Pokaż
2021-06-21 Zakup i dostawa stacji roboczych do systemu monitoringu 2021-07-05 Pokaż
2021-06-07 Opracowania koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z rejonu przylegającego do ul. Prostej i Żorskiej odprowadzanych rowem B-31 do Potoku Boguszowickiego (Potok z Przegedzy) 2021-06-10 Pokaż
2021-06-02 Zakup stacji roboczych do systemu monitoringu 2021-06-16 Pokaż
2021-05-20 Dostawę 600 000 sztuk woreczków biodegradowalnych do sprzątania zanieczyszczeń po psach. Do: Urząd Miasta Rybnika 2021-05-25 Pokaż
2021-05-19 Zapytanie ofertowe na zakup masek przeciwgazowych filtracyjnych 2021-05-28 Pokaż
2021-05-14 zapytanie ofertowe - usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych 2021-05-21 Pokaż
2021-05-13 Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2021-05-26 Pokaż
2021-05-11 Konserwacja i naprawa urządzeń drukujących 2021-05-25 Pokaż
2021-05-10 Zapytanie ofertowe - wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych. 2021-05-18 Pokaż
2021-04-21 Usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych 2021-04-28 Pokaż
2021-04-16 Ogłoszenie o wyniku konkursu na realizację zadania w zakresie usuwania z dróg Miasta Rybnika pojazdów o DMC powyżej 3,5t (w tym pojazdów przewożących materiału niebezpieczne) Pokaż
2021-03-30 Ocena stanu zaawansowania robót w stosunku do zakresu objętego umową dla zadań 2021-04-07 Pokaż
2021-03-24 Remont samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault - Midlum nr rej. SR 56998 - OSP Rybnik - Stodoły 2021-04-07 Pokaż
2021-03-15 Naprawa i serwis kserokopiarek 2021-03-29 Pokaż
2021-03-10 Opracowanie oceny technicznej przewodów kominowych i instalacji wentylacji w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku 2021-03-31 Pokaż
2021-03-01 Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów organizacji ruchu 2021-03-15 Pokaż
2021-02-22 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 5000 cm2 2021-03-01 Pokaż
2021-02-15 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasta Rybnika pojazdów o dmc do 3,5t.-2021 Pokaż
2021-02-12 Zapytanie ofertowe na odstrzał redukcyjny dzików i lisów na terenie Miasta Rybnika 2021-02-22 Pokaż
2021-02-10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pokaż
2021-01-20 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu –maksymalnie do4090,32cm2 2021-02-02 Pokaż
2021-01-14 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 11 000 cm2 2021-01-20 Pokaż
2021-01-14 Zakup i odnowienie podpisów elektronicznych kwalifikowanych 2021-01-28 Pokaż
2021-01-13 Publikacja ogłoszeń w prasie na 2021 r. 2021-01-18 Pokaż
2021-01-08 Wyłapywanie, transport oraz umieszczanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w dowolnym ośrodku rehabilitacji zwierząt w kraju. 2021-01-12 Pokaż
2020-12-17 Zapytanie ofertowe na: Wyłapywanie, transport oraz umieszczanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) poszkodowanych na terenie miasta Rybnika w dowolnym ośrodku rehabilitacji zwierząt w kraju. 2020-12-23 Pokaż
2020-12-15 Sterylizacja, kastracja kotów wolno żyjących oraz usypianie ślepych miotów na terenie miasta Rybnika. 2020-12-22 Pokaż
2020-12-09 Wyłapywanie, transport oraz umieszczanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) poszkodowanych na terenie miasta Rybnika w dowolnym ośrodku rehabilitacji zwierząt w kraju. Pokaż
2020-12-09 Zapytanie cenowe - Wdrożenie i obsługa płatności internetowych w Urzędzie Miasta Rybnika 2020-12-11 Pokaż
2020-11-12 Moduły połączeniowe półki dyskowej 2020-11-17 Pokaż
2020-11-12 Zapytanie ofertowe na zakup masek przeciwgazowych filtracyjnych 2020-11-18 Pokaż
2020-11-04 Audyt bezpieczeństwa i sieci MMS 2020-11-10 Pokaż
2020-10-28 Awaryjny remont dźwigu osobowego w Hotelu "Arena" 2020-11-05 Pokaż
2020-10-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Pokaż
2020-10-20 Zapytanie ofertowe na zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej wraz z urządzeniami sterowniczymi. 2020-10-26 Pokaż
2020-10-12 Zapytanie ofertowe - Aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych. 2020-10-16 Pokaż
2020-10-06 Awaryjny remont dźwigu osobowego w Hotelu "Arena" 2020-10-13 Pokaż
2020-10-06 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 4600 cm2 2020-10-12 Pokaż
2020-09-29 Dostawa kserokopiarek na potrzeby UM Rybnika 2020-10-13 Pokaż
2020-09-22 Awaryjny remont dźwigu osobowego w Hotelu "Arena" 2020-09-30 Pokaż
2020-09-07 Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania studni chłonnych w ul. Stefana Batorego 2020-09-11 Pokaż
2020-09-03 Badanie geofizyczne metodą elektrooporową terenu przy Zabytkowej Kopalni “Ignacy" w dzielnicy Niewiadom 2020-09-07 Pokaż
2020-08-21 Zakup worków na liście i materiałów do akcji: "Sprzątanie świata" 2020-08-26 Pokaż
2020-07-31 Realizacja projektu pod nazwą „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU" działanie w Rybniku, nr działania 2-2019/016869-021194, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 2020-08-07 Pokaż
2020-06-19 Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2020-07-02 Pokaż
2020-06-05 Rozbudowa macierzy dyskowych 2020-06-19 Pokaż
2020-05-26 Realizacja badań lekarskich dla strażaków OSP m. Rybnika 2020-06-08 Pokaż
2020-04-24 Realizacja badań lekarskich dla strażaków OSP m. Rybnika 2020-05-11 Pokaż
2020-04-24 Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2020-05-14 Pokaż
2020-04-16 Zakup dystrybutorów do woreczków na psie odchody 2020-04-24 Pokaż
2020-04-16 Zakup woreczków do sprzątania zanieczyszczeń po psach 2020-04-24 Pokaż
2020-04-15 Konserwacja i naprawa urządzeń drukujących 2020-04-29 Pokaż
2020-03-16 Dostawa serwera 2020-03-30 Pokaż
2020-03-10 Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2020-03-24 Pokaż
2020-03-10 Naprawa i serwis kserokopiarek 2020-03-24 Pokaż
2020-02-14 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 6000 cm2. 2020-02-21 Pokaż
2020-02-03 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu-maksymalnie 4090,32m2 Pokaż
2020-01-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-01-16 Pokaż
2020-01-21 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 5500 cm2 2020-01-27 Pokaż
2020-01-14 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu – maksymalnie do 4090,32 cm2 2020-01-28 Pokaż
2019-12-06 Informacja o wyborze oferty - Zakup wraz z montażem 3 syren elektronicznych 2019-12-05 Pokaż
2019-12-03 Zapytanie ofertowe na odstrzał redukcyjny dzików i lisów z terenu Miasta Rybnika 2019-12-11 Pokaż
2019-11-26 Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących zapytanie ofertowe 2019-12-05 Pokaż
2019-11-25 Zapytanie ofertowe - Zakup syren DSE - BIP 2019-12-05 Pokaż
2019-11-22 zapytanie ofertowe: usługi biegłego z zakresu oceny technicznej drogi 2019-12-11 Pokaż
2019-11-14 Audyt bezpieczeństwa informacji UM 2019-11-28 Pokaż
2019-11-14 Transport rannych zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych 2019-11-22 Pokaż
2019-11-12 odpowiedź na pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - zakup zestawów hydraulicznych 2019-11-14 Pokaż
2019-11-08 Dostawa worków brązowych na liście oraz materiałów do akcji "Sprzątanie świata" 2019-11-15 Pokaż
2019-11-05 opis przedmiotu zamówienia „Zakup 2 zestawów narzędzi hydraulicznych dla OSP Boguszowicee i OSP Popielów” Do: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 2019-11-13 Pokaż
2019-10-21 Serwis systemu konferencyjnego 2019-11-04 Pokaż
2019-10-18 zapytanie ofertowe: usługi biegłego z zakresu oceny technicznej drogi 2019-11-08 Pokaż
2019-09-17 Zapytanie ofertowe - zakup termosów 2019-09-27 Pokaż
2019-09-17 Badania środowiska pracy dla Urzędu Miasta Rybnika. 2019-10-01 Pokaż
2019-09-03 Zapytanie ofertowe - Konserwacja RSWS i DSP 2019-09-13 Pokaż
2019-08-20 Remont pomnika upamiętniającego bohaterów zrywów powstańczych lat 1919-1921 zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Cmentarnej 2019-09-02 Pokaż
2019-07-05 Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego 2019-07-31 Pokaż
2019-07-05 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pokaż
2019-06-10 Zapytanie ofertowe na usługi telefoniczne 2019-06-19 Pokaż
2019-06-10 Zapytanie ofertowe - aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych 2019-06-17 Pokaż
2019-06-07 Dostawa serwera 2019-06-21 Pokaż
2019-05-30 Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2019-06-07 Pokaż
2019-05-24 Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2019-06-07 Pokaż
2019-04-18 Dostawa kserokopiarek 2019-05-02 Pokaż
2019-04-08 Wybór Wykonawcy - Konserwacja i serwis urządzeń drukujących Pokaż
2019-04-08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pokaż
2019-03-22 Zakup woreczków do sprzątania psich zanieczyszczeń 2019-03-28 Pokaż
2019-03-21 Naprawa i serwis kserokopiarek 2019-04-04 Pokaż
2019-03-21 Konserwacja i naprawa urządzeń drukujących 2019-04-04 Pokaż
2019-03-01 Wykonanie badań wód opadowych 2019-03-08 Pokaż
2019-02-25 Zapytanie ofertowe - Zakup samochodu 2019 2019-03-08 Pokaż
2019-02-01 Zakup i odnowienie podpisów elektronicznych kwalifikowanych - formularz ofertowy i opis przedmiotu zamówienia 2019-02-06 Pokaż
2019-01-18 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 3000 cm2 2019-01-25 Pokaż
2019-01-11 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 5500 cm2 2019-01-18 Pokaż
2019-01-02 Publikacja ogłoszeń w prasie na 2019 r. 2019-01-11 Pokaż
2018-12-27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pokaż
2018-12-12 Zapytanie ofertowe - transport zwierząt poszkodowanych na terenie Miasta Rybnika 2018-12-20 Pokaż
2018-12-04 Zapytanie ofertowe - zakup foteli dyspozytorskich dla PCZK 2018-12-10 Pokaż
2018-12-03 Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ulicy Barbórki w Rybniku-Niedobczycach 2018-12-10 Pokaż
2018-11-28 Zapytanie ofertowe na odstrzał redukcyjny dzikiej zwierzyny (dzików i lisów) - rozdzielnik 2018-12-10 Pokaż
2018-11-19 Zapytanie ofertowe - zakup foteli dyspozytorskich dla PCZK 2018-11-23 Pokaż
2018-10-26 Notatka z sondażu rynku - renowacja mogiły pacjentów Szpitala Psychiatrycznego Pokaż
2018-10-24 Naprawa zasilacza UPS 2018-11-07 Pokaż
2018-10-16 Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków-ratowników OSP z terenu m. Rybnika 2018-10-26 Pokaż
2018-10-16 Zapytanie ofertowe - zakup foteli dyspozytorskich dla PCZK 2018-10-25 Pokaż
2018-10-09 Dostawa plotera wraz z materiałami eksploatacyjnymi 2018-10-12 Pokaż
2018-10-03 Dostawa i wymiana urządzeń firewall 2018-10-17 Pokaż
2018-10-01 Serwis systemu konferencyjnego 2018-10-15 Pokaż
2018-09-18 Zapytanie ofertowe - zakup foteli dyspozytorskich dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 2018-10-02 Pokaż
2018-09-14 Serwis i gwarancja sprzętu MSS 2018-09-28 Pokaż
2018-09-06 Usługa przesyłu danych APN i GSM 2018-09-20 Pokaż
2018-09-04 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac renowacyjnych zbiorowej mogiły pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku zamordowanych w styczniu 1945 r. 2018-09-17 Pokaż
2018-08-14 Zakup, dostawa i montaż streamera LTO 6 SAS z kontrolerem SAS i okablowaniem 2018-08-28 Pokaż
2018-07-30 Hotspoty w budynkach UM 2018-08-14 Pokaż
2018-07-06 Realizacja badań lekarskich dla strażaków OSP m.Rybnika 2018-07-18 Pokaż
2018-06-22 Dostawa kserokopiarek 2018-07-06 Pokaż
2018-06-12 Zapytanie ofertowe - realizacja usług reklamowych poprzez umieszczenie grafiki reklamowej na 80 rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego, który zostanie uruchomiony przez Wykonawcę na terenie Miasta Rybnika 2018-06-20 Pokaż
2018-05-25 Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP m. Rybnika w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości 2018-06-04 Pokaż
2018-05-15 Zapytanie ofertowe - organizacja części edukacyjnej festynu w dzielnicy Maroko - Nowiny w Rybniku realizowanego z projektu finansowanego z budżetu obywatelskiego Do: Urząd Miasta Rybnika 2018-05-17 Pokaż
2018-05-09 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie przewozu osób na terenie miasta Rybnika w dniu 9 czerwca 2018 r 2018-05-14 Pokaż
2018-04-24 Zapytanie ofertowe na autokar-Industriada 2018-04-27 Pokaż
2018-04-23 Zapytanie ofertowe na transport uczniów biorących udział w wizytach studyjnych. 2018-04-30 Pokaż
2018-04-23 Opis przedmiotu zamówienia - zakup aparatów ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorami bezruchu dla jednostek OSP m. Rybnika 2018-05-10 Pokaż
2018-04-23 Opis przedmiotu zamówienia - zakup hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2018-05-07 Pokaż
2018-04-17 Opis przedmiotu zamówienia - zakup ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2018-04-30 Pokaż
2018-04-17 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 5000 cm2 2018-04-24 Pokaż
2018-04-12 Opis przedmiotu zamówienia. Transport uczniów z podziałem na zadania 2018-04-19 Pokaż
2018-04-09 Zapytanie ofertowe - zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą oraz przyczepą transportową 2018-04-20 Pokaż
2018-03-29 Opis przedmiotu zamówienia na usługę transportu uczniów 2018-04-10 Pokaż
2018-03-15 Naprawa i serwis kserokopiarek 2018-03-27 Pokaż
2018-03-13 Konserwacja i naprawa urządzeń drukujących 2018-03-27 Pokaż
2018-03-08 Zakup systemu kolejkowego 2018-03-22 Pokaż
2018-03-08 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 5500 cm2 2018-03-15 Pokaż
2018-03-07 Dostawa dwóch symetrycznych łączy internetowych o przepustowości minimalnej 400 Mbps każde dla Miejskiej Sieci Szerokopasmowej. 2018-03-21 Pokaż
2018-02-27 Modernizacja sieci na salach obsługi 2018-03-14 Pokaż
2018-02-22 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-03-12 Pokaż
2018-01-26 oferta na zakup oczyszczaczy powietrza 2018-02-02 Pokaż
2018-01-12 Zakup i odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych 2018-01-26 Pokaż
2018-01-03 Publikacja ogłoszeń w prasie na 2018 r. 2018-01-12 Pokaż
2017-12-21 Zapytanie ofertowe na wykonanie pomocy dydaktycznych "makiet familoka" 2018-01-02 Pokaż
2017-11-28 Zapytanie ofertowe na odstrzał redukcyjny dzikiej zwierzyny (dzików) - rozdzielnik 2017-12-07 Pokaż
2017-11-24 Zapytanie ofertowe materiały plastyczne 2017-11-30 Pokaż
2017-11-21 Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach sali sztabowej, stanowiska kierowania oraz pomieszczeniach socjalnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, mieszczącego się w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Św. Józefa 4 w Rybniku. 2017-11-29 Pokaż
2017-11-13 Wymiana akumulatorów w zasilaczach awaryjnych 2017-11-27 Pokaż
2017-11-06 Zapytanie ofertowe - Konserwacja RSWS i DSP - BIP 2017-11-20 Pokaż
2017-11-03 Wymiana stolarki okiennej w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, mieszczącym się w budynku KM PSP w Rybniku 2017-11-10 Pokaż
2017-11-02 Audyt bezpieczeństwa informacji UM 2017-11-08 Pokaż
2017-11-02 Rozbudowa macierzy dyskowych 2017-11-09 Pokaż
2017-10-30 transport uczestników wizyty studyjnej w ramach projektu Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji 2017-11-06 Pokaż
2017-10-26 Zapytanie ofertowe na zakup i montaż syren Platan - BIP 2017-11-13 Pokaż
2017-10-19 Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych z podziałem na zadania 2017-11-02 Pokaż
2017-09-26 Modernizacja sieci Urzędu - dostawa przełączników sieciowych 2017-10-10 Pokaż
2017-09-21 Dostawa radiotelefonów przenośnych i bazowych dla jednostek OSP Miasta Rybnika. 2017-10-02 Pokaż
2017-09-21 Dostarczenie produktu odnowienia subskrypcji zabezpieczeń oraz wsparcia SonicWall NSA3500 2017-10-05 Pokaż
2017-09-15 Organizacja szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków -ratowników OSP m.Rybnika 2017-09-28 Pokaż
2017-09-14 Usługa utrzymania APN i kart GSM 2017-09-28 Pokaż
2017-09-13 Serwis urządzeń systemu konferencyjnego 2017-09-28 Pokaż
2017-09-12 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 4000 cm2 2017-09-19 Pokaż
2017-09-11 Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy gen. J. Hallera w Rybniku 2017-09-18 Pokaż
2017-08-30 Dostawa radiotelefonów przenośnych i bazowych dla jednostek OSP Miasta Rybnika. 2017-09-15 Pokaż
2017-08-30 Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu architektonicznego z częścią partycypacyjną na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych obszaru rewitalizacji przy ul. Przemysłowej w Rybniku 2017-09-06 Pokaż
2017-08-09 Serwis platformy wdrożonej w ramach projektu OSKAR 2017-08-23 Pokaż
2017-08-09 Dostawa drabiny ratowniczej aluminiowej dla OSP Rybnik-Wielopole 2017-08-24 Pokaż
2017-07-20 Zlecenie zorganizowania konkursu architektonicznego z częścią partycypacyjną na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych obszaru rewitalizacji przy ul. Przemysłowej 2017-07-27 Pokaż
2017-07-20 oferta na wyk. tablicy pamiątkowej 2017-07-28 Pokaż
2017-07-13 Realizacja badań środowiska pracy dla Urzędu Miasta Rybnika. 2017-07-28 Pokaż
2017-07-12 Roczna kontrola zbiornika wodnego Paruszowiec na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. ze zm. 2017-07-27 Pokaż
2017-07-10 Dostawa kserokopiarek i czytników kart 2017-07-25 Pokaż
2017-07-10 Dostawa wyposażenia medycznego dla Urzędu Miasta Rybnika. 2017-07-21 Pokaż
2017-07-10 Dostawa wyposażenia ergonomicznego 2017-07-21 Pokaż
2017-07-07 Ogłoszenie na BIP - Renowacja pomnika przy ul. Rudzkiej dz. Stodoły 2017-07-18 Pokaż
2017-06-26 Renowacja mogiły żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Rudzkiej 2017-07-08 Pokaż
2017-06-22 Zakup i dostawa laptopa z torbą oraz projektora z torbą 2017-06-29 Pokaż
2017-06-13 Zakup i dostawa laptopa z torbą oraz projektora z torbą 2017-06-19 Pokaż
2017-06-02 Modernizacja sieci urzędu - dostawa przełącznika sieciowego oraz bramek VOIP 2017-06-19 Pokaż
2017-05-30 Dostawa pilarek spalinowych dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-06-12 Pokaż
2017-05-30 Dostawa zestawów narzędziowych dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-06-12 Pokaż
2017-05-22 Zakup UPS - opis przedmiotu, formularz ofertowy i wzór umowy 2017-06-06 Pokaż
2017-05-18 Zapytanie ofertowe na naprawę samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Orzepowice 2017-05-29 Pokaż
2017-05-11 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 4000 cm2 2017-05-18 Pokaż
2017-04-24 Dostawa zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczna i zestawem szyn Kramera dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-05-12 Pokaż
2017-04-21 Opis przedmiotu zamówienia - dostawa aparatów ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-05-10 Pokaż
2017-04-21 Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-05-10 Pokaż
2017-04-18 Zapytanie ofertowe - opracowanie strategii związanej z cyfryzacją i nowoczesnymi technologiami wraz z wdrożeniem wskazanych działań 2017-04-21 Pokaż
2017-04-13 Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-04-28 Pokaż
2017-04-07 Zapytanie ofertowe na opracowanie programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2017-04-17 Pokaż
2017-03-27 Zapytanie ofertowe na opracowanie programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2017-04-05 Pokaż
2017-03-15 Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2017-03-23 Pokaż
2017-03-03 Zakup i dostawa kserokopiarek oraz czytników kart unique - opis przedmiotu zamówienia 2017-03-09 Pokaż
2017-02-01 Naprawa i serwis kserokopiarek 2017-02-03 Pokaż
2017-01-19 Konserwacja i naprawa urządzeń drukujących 2017-02-02 Pokaż
2017-01-16 Dostawa telefonów VoIP 2017-01-30 Pokaż
2017-01-10 Zakup i odnowa podpisów elektronicznych kwalifikowanych 2017-01-24 Pokaż
2017-01-03 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika 2017-01-10 Pokaż
2017-01-03 publikacja ogłoszeń w prasie na 2017 r. 2017-01-13 Pokaż
2016-12-21 Zapytanie ofertowe na badanie części finansowej sprawozdań z realizacji projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-12-28 Pokaż
2016-11-30 Dostawa aparatów ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu oraz zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Chwałowice 2016-12-06 Pokaż
2016-11-24 Zapytanie ofertowe - oprawa muzyczna ślubów 2016-12-07 Pokaż
2016-11-14 oferta na wykonanie wraz z montażem 1 szt. tablicy pamiątkowej w P 50 w Rybniku przy ul. Sztolniowej 2016-11-16 Pokaż
2016-11-10 Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych 2016-11-24 Pokaż
2016-11-08 Dostawa 11 szt. radiotelefonów przenośnych analogowo-cyfrowych dla jednostek OSP m. Rybnika 2016-11-15 Pokaż
2016-10-31 Dostawa 3 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu dla jednostek OSP m. Rybnika 2016-11-08 Pokaż
2016-10-28 Opracowanie raportu korzyści ekonomicznych i społecznych realizacji inwestycji polegającej na budowie infrastruktury opiekuńczo-zdrowotnej w Rybniku oraz wsparcie techniczne przy opracowaniu wstępnej dokumentacji 2016-11-04 Pokaż
2016-10-27 Zapytanie ofertowe na zakup i montaż syren Platan - BIP 2016-11-07 Pokaż
2016-10-27 Zorganizowanie i przeprowadzenie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku 2016-11-03 Pokaż
2016-10-17 Dostawa hełmów strażackich dla OSP m.Rybnika 2016-10-26 Pokaż
2016-10-14 Organizacja Rybnickiej edycji Śląskich Dni Architektury 2016-10-21 Pokaż
2016-10-10 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu osób uczestniczących w konferencji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-18 Pokaż
2016-10-06 Zapytanie ofertowe na remont samochodu pożarniczego marki STEYR OSP Rybnik-Gotartowice 2016-10-17 Pokaż
2016-10-03 Dostawa projektorów multimedialnych wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego 2016-10-17 Pokaż
2016-09-23 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu osób uczestniczących w konferencji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-03 Pokaż
2016-09-21 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie partycypacji i animacji społecznej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-03 Pokaż
2016-09-21 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringu podczas konferencji i szkoleń w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-03 Pokaż
2016-09-21 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dwudniowej wizyty studyjnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-03 Pokaż
2016-09-09 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-09-20 Pokaż
2016-09-09 Telefonia VoIP - dostawa bramek VoIP 2016-09-30 Pokaż
2016-09-09 Usługa przesyłu danych APN i GSM 2016-09-23 Pokaż
2016-09-02 Dostawa ubrań strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2016-09-20 Pokaż
2016-09-01 Dostawa zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1 w torbie z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną dla jednostek OSP m. Rybnika 2016-09-15 Pokaż
2016-08-31 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w obszarze badań społecznych jakościowych i ilościowych w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-09-09 Pokaż
2016-08-29 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie partycypacji i animacji społecznej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-09-08 Pokaż
2016-08-23 Zapytanie ofertowe na wymianę pakietów szybowych elewacji klatki schodowej w PCZK 2016-09-10 Pokaż
2016-08-22 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie edukacji 2016-08-31 Pokaż
2016-07-29 Przeprowadzenie analizy modelu biznesowego dla przedsięwzięcia deweloperskiego dla komercyjnego zagospodarowania terenu położonego przy ulicy Miejskiej w Rybniku 2016-08-05 Pokaż
2016-07-12 Zaproszenie- dostawa urn wyborczych 2016-07-20 Pokaż
2016-07-04 opracowanie projektu, dostawa i wdrożenie "Systemu na urządzenia mobilne do komunikacji z mieszkańcami" 2016-07-18 Pokaż
2016-06-20 Dostawa i montaż głośników (megafonów) do kamer monitoringu 2016-07-05 Pokaż
2016-06-15 Badania lekarskie strażaków OSP Miasta Rybnika 2016-06-27 Pokaż
2016-05-24 Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych 2016-06-07 Pokaż
2016-05-11 Agregat prądotwórczy wraz z montażem 2016-06-01 Pokaż
2016-04-05 Uzupełnienie umeblowania w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika 2016. 2016-04-14 Pokaż
2016-03-25 Publiczne punkty dostępu do Internetu - Hotspoty 2016-04-12 Pokaż
2016-02-24 Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika oraz opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika 2016-03-04 Pokaż
2016-01-21 Zapytanie ofertowe: Przeglądy, konserwacja i stały nadzór - system klimatyzacji LG. 2016-02-05 Pokaż
2015-12-09 Opis przedmiotu zamówienia - dostawa ubrań specjalnych strażackich dla jednostek OSP m.Rybnika 2015-12-14 Pokaż
2015-12-03 Zakup certyfikatów SSL 2015-12-09 Pokaż
2015-12-03 Serwis macierzy dyskowej 2015-12-17 Pokaż
2015-11-30 Konserwacja i serwis kserokopiarek 2015-12-14 Pokaż
2015-11-20 Konserwacja i naprawa urządzeń drukaujących 2015-12-04 Pokaż
2015-11-20 Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych 2015-12-04 Pokaż
2015-11-19 Zaproszenie do składania ofert - zakup oraz dostawa urządzenia kopertującego 2015-11-26 Pokaż
2015-11-19 Naprawa kabla światłowodowego ul. Gotartowicka 2015-12-03 Pokaż
2015-11-18 Opis przedmiotu zamówienia - audyt bezpieczeństwa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2015-11-30 Pokaż
2015-11-18 Zakup i odnowa podpisów elektronicznych kwalifikowanych 2015-12-02 Pokaż
2015-11-10 Opis przedmiotu zamówieniania - zakup i dostawa aparatów powietrznych dla OSP Chwałęcice, OSP Stodoły i OSP Wielopole 2015-11-19 Pokaż
2015-11-06 Budowa przyłącza światłowodowego do dworca Rybnik Paruszowiec 2015-11-16 Pokaż
2015-11-02 Zapytanie ofertowe na zakup tablic sygnałów alarmowych OC 2015-11-06 Pokaż
2015-10-23 Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia analizy nieruchomości zlokalizowanej pomiędzy ulicami 3-go Maja i Miejską w Rybniku i jej lokalizacji pod kątem gospodarczego potencjału wraz z opracowaniem raportu obejmującego strategię jej najlepszego zagosp 2015-10-30 Pokaż
2015-10-06 Dostawa bramek i aparatów telefonicznych VoIP 2015-10-21 Pokaż
2015-09-18 Zapytanie o ofertę cenową - usługa utrzymania APN i GSM 2015-09-30 Pokaż
2015-08-27 Zapytanie o ofertę cenową - zakup i dostawa szafy serwerowej 2015-09-15 Pokaż
2015-08-24 Zapytanie o ofertę cenową - opis przedmiotu zamówienia na dostawę monitorów na potrzeby monitoringu miejskiego 2015-09-07 Pokaż
2015-08-21 Opis przedmiotu zamówienia - serwis i konserwacja centrali telefonicznej 2015-09-07 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 437831 Metryka
Redaktor:
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-06-05 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe - dostawa nożyc hydraulicznych dla OSP Rybnik-GolejówSebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II)Pokaż
2024-05-22 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe - naprawa autopompy w samochodzie ratowniczo-gaśniczym SCANIA P400 o nr rej. SR79Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II)Pokaż
2024-05-07 Opublikowano dokument: Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegSylwia Piechota (Inspektor MPU)Pokaż
2024-04-25 Opublikowano dokument: Opis przedmiotu zamówienia - konserwacja oświetlenia ulicznegoMarek Prudel (Główny Specjalista D)Pokaż
2024-04-09 Opublikowano dokument: Opis przedmiotu zamówienia - dostawa przyczepy zestawu przeciwpowodziowego dla OSP Stodoły.Krystian Podleśny (Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych OIN)Pokaż
2024-04-09 Opublikowano dokument: Dostawa przyczepy zestawu przeciwpowodziowego dla OSP Rybnik-Stodoły.Krystian Podleśny (Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych OIN)Pokaż
2024-03-29 Opublikowano dokument: Świadczenie usług doradztwa prawnego i wsparcia w bieżącym wykonywaniu praw i obowiązków w sprawowanDominika Dyrcz (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2024-03-29 Opublikowano dokument: Zapytanie - odtworzenie słupów oświetlenia ulicznegoMarek Prudel (Główny Specjalista D)Pokaż
2024-03-28 Opublikowano dokument: Dostawa przyczepy zestawu przeciwpowodziowego dla OSP Rybnik-Stodoły.Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II)Pokaż
2024-03-28 Opublikowano dokument: Dostawa przyczepy zestawu przeciwpowodziowego dla OSP Stodoły.Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II)Pokaż
2024-03-12 Opublikowano dokument: Opis przedmiotu zamówienia - świadczenie usług doradztwa prawnego i wsparcia w bieżącym wykonywaniu Dominika Dyrcz (Inspektor SKZ-III)Pokaż
2024-03-11 Opublikowano dokument: Dostawa urządzeń łączności dla OSP z terenu Miasta RybnikaSebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II)Pokaż
2024-03-11 Opublikowano dokument: Opis przedmiotu zamówienia - dostawa urządzeń łączności dla OSP z terenu Miasta RybnikaSebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II)Pokaż
2024-02-28 Opublikowano dokument: Dostawa ubrań strażackich specjalnych oraz hełmów strażackich dla OSP z terenu Miasta Rybnika.Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II)Pokaż
2024-02-21 Opublikowano dokument: Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasMarek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III)Pokaż
2024-02-21 Opublikowano dokument: Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasMarek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III)Pokaż
2024-02-21 Opublikowano dokument: Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasMarek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III)Pokaż
2024-02-19 Opublikowano dokument: Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasMarek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III)Pokaż
2024-02-13 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe - Opracowywanie projektów organizacji ruchu na drogach zarządzanych przez PrezydeKamil Sałapa (Inspektor D)Pokaż
2024-02-12 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe na odstrzał redukcyjny dzików i lisów na terenie Miasta RybnikaJoanna Mika-Dąbek (Młodszy Referent SKZ-II)Pokaż
2024-02-08 Opublikowano dokument: Zapytanie.ofertowe - sporządzenie kosztorysów - naprawa uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznegoMarek Prudel (Starszy Inspektor D)Pokaż
2024-02-01 Opublikowano dokument: Legalizacja urządzeń wodnych odprowadzających wody opadowe i roztopowe do Nacyny.Zuzanna Czogalla-Gac (Zastępca Dyrektora Centrum GM-VI)Pokaż
2024-01-24 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe na odstrzał redukcyjny dzików i lisów na terenie Miasta RybnikaJoanna Mika-Dąbek (Młodszy Referent SKZ-II)Pokaż
2024-01-19 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów organizacji ruchuMarzena Towarnicka-Karczewska (Starszy Inspektor D)Pokaż
2024-01-15 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe Ar - publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazHonorata Sławek (Inspektor Ar-II)Pokaż
2024-01-15 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertoweHonorata Sławek (Inspektor Ar-II)Pokaż
2024-01-15 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertoweHonorata Sławek (Inspektor Ar-II)Pokaż
2024-01-04 Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej Sylwia Piechota (Inspektor MPU)Pokaż
2024-01-04 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe - publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowymBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2024-01-04 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertoweBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2024-01-04 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertoweBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)Pokaż
2023-12-29 Opublikowano dokument: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt gJustyna Jaros (Specjalista GM-V)Pokaż
2023-12-29 Opublikowano dokument: zapytanie ofertoweJustyna Jaros (Specjalista GM-V)Pokaż
2023-12-29 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertoweJustyna Jaros (Specjalista GM-V)Pokaż
2023-12-29 Opublikowano dokument: Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt domowych, poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na tereJustyna Jaros (Specjalista GM-V)Pokaż
2023-12-27 Opublikowano dokument: Zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnymJustyna Jaros (Specjalista GM-V)Pokaż
2023-12-27 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnymJustyna Jaros (Specjalista GM-V)Pokaż
2023-12-27 Opublikowano dokument: Wyłapywanie, transport oraz umieszczanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) poszkodowanych na terenieJustyna Jaros (Specjalista GM-V)Pokaż
2023-12-22 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertoweJustyna Jaros (Specjalista GM-V)Pokaż
2023-12-22 Opublikowano dokument: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom domowym poszkodowanym w zdarzeniaJustyna Jaros (Specjalista GM-V)Pokaż
2023-12-22 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertoweJustyna Jaros (Specjalista GM-V)Pokaż
2023-12-13 Opublikowano dokument: Dostawa wyposażenia magazynowego.Joanna Mika (Młodszy Referent SKZ-II)Pokaż
2023-12-06 Opublikowano dokument: Dostawa 2 szt. agregatów prądotwórczychSebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II)Pokaż
2023-12-06 Opublikowano dokument: Dostawa wyposażenia magazynowego.Joanna Mika (Młodszy Referent SKZ-II)Pokaż
2023-11-28 Opublikowano dokument: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyMonika Mirowska-Żak (Główny Specjalista M)Pokaż
2023-11-28 Opublikowano dokument: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyMonika Mirowska-Żak (Główny Specjalista M)Pokaż
2023-11-27 Opublikowano dokument: Ogłoszenie o zamówieniu - podstawy do szybkiego montażu słupków drogowychKrzysztof Soiński (Kierownik Referatu I-III)Pokaż
2023-11-08 Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie na 2024 r.Monika Mirowska-Żak (Główny Specjalista M)Pokaż
2023-11-08 Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie na 2024 r.Monika Mirowska-Żak (Główny Specjalista M)Pokaż
2023-11-02 Opublikowano dokument: Zakup karmy dla kotów wolno żyjącychJustyna Jaros (Specjalista GM-V)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.