Rejestr
Data publikacji Tytuł Termin składania ofert Szczegóły
2020-10-12 Zapytanie ofertowe - Aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych. 2020-10-16 Pokaż
2020-10-06 Awaryjny remont dźwigu osobowego w Hotelu "Arena" 2020-10-13 Pokaż
2020-10-06 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 4600 cm2 2020-10-12 Pokaż
2020-09-29 Dostawa kserokopiarek na potrzeby UM Rybnika 2020-10-13 Pokaż
2020-09-22 Awaryjny remont dźwigu osobowego w Hotelu "Arena" 2020-09-30 Pokaż
2020-09-07 Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania studni chłonnych w ul. Stefana Batorego 2020-09-11 Pokaż
2020-09-03 Badanie geofizyczne metodą elektrooporową terenu przy Zabytkowej Kopalni “Ignacy" w dzielnicy Niewiadom 2020-09-07 Pokaż
2020-08-21 Zakup worków na liście i materiałów do akcji: "Sprzątanie świata" 2020-08-26 Pokaż
2020-07-31 Realizacja projektu pod nazwą „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU" działanie w Rybniku, nr działania 2-2019/016869-021194, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 2020-08-07 Pokaż
2020-06-19 Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2020-07-02 Pokaż
2020-06-05 Rozbudowa macierzy dyskowych 2020-06-19 Pokaż
2020-05-26 Realizacja badań lekarskich dla strażaków OSP m. Rybnika 2020-06-08 Pokaż
2020-04-24 Realizacja badań lekarskich dla strażaków OSP m. Rybnika 2020-05-11 Pokaż
2020-04-24 Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2020-05-14 Pokaż
2020-04-16 Zakup dystrybutorów do woreczków na psie odchody 2020-04-24 Pokaż
2020-04-16 Zakup woreczków do sprzątania zanieczyszczeń po psach 2020-04-24 Pokaż
2020-04-15 Konserwacja i naprawa urządzeń drukujących 2020-04-29 Pokaż
2020-03-16 Dostawa serwera 2020-03-30 Pokaż
2020-03-10 Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2020-03-24 Pokaż
2020-03-10 Naprawa i serwis kserokopiarek 2020-03-24 Pokaż
2020-02-14 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 6000 cm2. 2020-02-21 Pokaż
2020-02-03 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu-maksymalnie 4090,32m2 Pokaż
2020-01-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-01-16 Pokaż
2020-01-21 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 5500 cm2 2020-01-27 Pokaż
2020-01-14 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu – maksymalnie do 4090,32 cm2 2020-01-28 Pokaż
2019-12-06 Informacja o wyborze oferty - Zakup wraz z montażem 3 syren elektronicznych 2019-12-05 Pokaż
2019-12-03 Zapytanie ofertowe na odstrzał redukcyjny dzików i lisów z terenu Miasta Rybnika 2019-12-11 Pokaż
2019-11-26 Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących zapytanie ofertowe 2019-12-05 Pokaż
2019-11-25 Zapytanie ofertowe - Zakup syren DSE - BIP 2019-12-05 Pokaż
2019-11-22 zapytanie ofertowe: usługi biegłego z zakresu oceny technicznej drogi 2019-12-11 Pokaż
2019-11-14 Audyt bezpieczeństwa informacji UM 2019-11-28 Pokaż
2019-11-14 Transport rannych zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych 2019-11-22 Pokaż
2019-11-12 odpowiedź na pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - zakup zestawów hydraulicznych 2019-11-14 Pokaż
2019-11-08 Dostawa worków brązowych na liście oraz materiałów do akcji "Sprzątanie świata" 2019-11-15 Pokaż
2019-11-05 opis przedmiotu zamówienia „Zakup 2 zestawów narzędzi hydraulicznych dla OSP Boguszowicee i OSP Popielów” Do: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 2019-11-13 Pokaż
2019-10-21 Serwis systemu konferencyjnego 2019-11-04 Pokaż
2019-10-18 zapytanie ofertowe: usługi biegłego z zakresu oceny technicznej drogi 2019-11-08 Pokaż
2019-09-17 Zapytanie ofertowe - zakup termosów 2019-09-27 Pokaż
2019-09-17 Badania środowiska pracy dla Urzędu Miasta Rybnika. 2019-10-01 Pokaż
2019-09-03 Zapytanie ofertowe - Konserwacja RSWS i DSP 2019-09-13 Pokaż
2019-08-20 Remont pomnika upamiętniającego bohaterów zrywów powstańczych lat 1919-1921 zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Cmentarnej 2019-09-02 Pokaż
2019-07-05 Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego 2019-07-31 Pokaż
2019-07-05 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pokaż
2019-06-10 Zapytanie ofertowe na usługi telefoniczne 2019-06-19 Pokaż
2019-06-10 Zapytanie ofertowe - aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych 2019-06-17 Pokaż
2019-06-07 Dostawa serwera 2019-06-21 Pokaż
2019-05-30 Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2019-06-07 Pokaż
2019-05-24 Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2019-06-07 Pokaż
2019-04-18 Dostawa kserokopiarek 2019-05-02 Pokaż
2019-04-08 Wybór Wykonawcy - Konserwacja i serwis urządzeń drukujących Pokaż
2019-04-08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pokaż
2019-03-22 Zakup woreczków do sprzątania psich zanieczyszczeń 2019-03-28 Pokaż
2019-03-21 Naprawa i serwis kserokopiarek 2019-04-04 Pokaż
2019-03-21 Konserwacja i naprawa urządzeń drukujących 2019-04-04 Pokaż
2019-03-01 Wykonanie badań wód opadowych 2019-03-08 Pokaż
2019-02-25 Zapytanie ofertowe - Zakup samochodu 2019 2019-03-08 Pokaż
2019-02-01 Zakup i odnowienie podpisów elektronicznych kwalifikowanych - formularz ofertowy i opis przedmiotu zamówienia 2019-02-06 Pokaż
2019-01-18 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 3000 cm2 2019-01-25 Pokaż
2019-01-11 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 5500 cm2 2019-01-18 Pokaż
2019-01-02 Publikacja ogłoszeń w prasie na 2019 r. 2019-01-11 Pokaż
2018-12-27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pokaż
2018-12-12 Zapytanie ofertowe - transport zwierząt poszkodowanych na terenie Miasta Rybnika 2018-12-20 Pokaż
2018-12-04 Zapytanie ofertowe - zakup foteli dyspozytorskich dla PCZK 2018-12-10 Pokaż
2018-12-03 Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego przy ulicy Barbórki w Rybniku-Niedobczycach 2018-12-10 Pokaż
2018-11-28 Zapytanie ofertowe na odstrzał redukcyjny dzikiej zwierzyny (dzików i lisów) - rozdzielnik 2018-12-10 Pokaż
2018-11-19 Zapytanie ofertowe - zakup foteli dyspozytorskich dla PCZK 2018-11-23 Pokaż
2018-10-26 Notatka z sondażu rynku - renowacja mogiły pacjentów Szpitala Psychiatrycznego Pokaż
2018-10-24 Naprawa zasilacza UPS 2018-11-07 Pokaż
2018-10-16 Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków-ratowników OSP z terenu m. Rybnika 2018-10-26 Pokaż
2018-10-16 Zapytanie ofertowe - zakup foteli dyspozytorskich dla PCZK 2018-10-25 Pokaż
2018-10-09 Dostawa plotera wraz z materiałami eksploatacyjnymi 2018-10-12 Pokaż
2018-10-03 Dostawa i wymiana urządzeń firewall 2018-10-17 Pokaż
2018-10-01 Serwis systemu konferencyjnego 2018-10-15 Pokaż
2018-09-18 Zapytanie ofertowe - zakup foteli dyspozytorskich dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 2018-10-02 Pokaż
2018-09-14 Serwis i gwarancja sprzętu MSS 2018-09-28 Pokaż
2018-09-06 Usługa przesyłu danych APN i GSM 2018-09-20 Pokaż
2018-09-04 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac renowacyjnych zbiorowej mogiły pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku zamordowanych w styczniu 1945 r. 2018-09-17 Pokaż
2018-08-14 Zakup, dostawa i montaż streamera LTO 6 SAS z kontrolerem SAS i okablowaniem 2018-08-28 Pokaż
2018-07-30 Hotspoty w budynkach UM 2018-08-14 Pokaż
2018-07-06 Realizacja badań lekarskich dla strażaków OSP m.Rybnika 2018-07-18 Pokaż
2018-06-22 Dostawa kserokopiarek 2018-07-06 Pokaż
2018-06-12 Zapytanie ofertowe - realizacja usług reklamowych poprzez umieszczenie grafiki reklamowej na 80 rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego, który zostanie uruchomiony przez Wykonawcę na terenie Miasta Rybnika 2018-06-20 Pokaż
2018-05-25 Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP m. Rybnika w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości 2018-06-04 Pokaż
2018-05-15 Zapytanie ofertowe - organizacja części edukacyjnej festynu w dzielnicy Maroko - Nowiny w Rybniku realizowanego z projektu finansowanego z budżetu obywatelskiego Do: Urząd Miasta Rybnika 2018-05-17 Pokaż
2018-05-09 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie przewozu osób na terenie miasta Rybnika w dniu 9 czerwca 2018 r 2018-05-14 Pokaż
2018-04-24 Zapytanie ofertowe na autokar-Industriada 2018-04-27 Pokaż
2018-04-23 Zapytanie ofertowe na transport uczniów biorących udział w wizytach studyjnych. 2018-04-30 Pokaż
2018-04-23 Opis przedmiotu zamówienia - zakup aparatów ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorami bezruchu dla jednostek OSP m. Rybnika 2018-05-10 Pokaż
2018-04-23 Opis przedmiotu zamówienia - zakup hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2018-05-07 Pokaż
2018-04-17 Opis przedmiotu zamówienia - zakup ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2018-04-30 Pokaż
2018-04-17 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 5000 cm2 2018-04-24 Pokaż
2018-04-12 Opis przedmiotu zamówienia. Transport uczniów z podziałem na zadania 2018-04-19 Pokaż
2018-04-09 Zapytanie ofertowe - zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą oraz przyczepą transportową 2018-04-20 Pokaż
2018-03-29 Opis przedmiotu zamówienia na usługę transportu uczniów 2018-04-10 Pokaż
2018-03-15 Naprawa i serwis kserokopiarek 2018-03-27 Pokaż
2018-03-13 Konserwacja i naprawa urządzeń drukujących 2018-03-27 Pokaż
2018-03-08 Zakup systemu kolejkowego 2018-03-22 Pokaż
2018-03-08 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 5500 cm2 2018-03-15 Pokaż
2018-03-07 Dostawa dwóch symetrycznych łączy internetowych o przepustowości minimalnej 400 Mbps każde dla Miejskiej Sieci Szerokopasmowej. 2018-03-21 Pokaż
2018-02-27 Modernizacja sieci na salach obsługi 2018-03-14 Pokaż
2018-02-22 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Urzędu Miasta Rybnika 2018-03-12 Pokaż
2018-01-26 oferta na zakup oczyszczaczy powietrza 2018-02-02 Pokaż
2018-01-12 Zakup i odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych 2018-01-26 Pokaż
2018-01-03 Publikacja ogłoszeń w prasie na 2018 r. 2018-01-12 Pokaż
2017-12-21 Zapytanie ofertowe na wykonanie pomocy dydaktycznych "makiet familoka" 2018-01-02 Pokaż
2017-11-28 Zapytanie ofertowe na odstrzał redukcyjny dzikiej zwierzyny (dzików) - rozdzielnik 2017-12-07 Pokaż
2017-11-24 Zapytanie ofertowe materiały plastyczne 2017-11-30 Pokaż
2017-11-21 Zapytanie ofertowe - wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach sali sztabowej, stanowiska kierowania oraz pomieszczeniach socjalnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, mieszczącego się w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Św. Józefa 4 w Rybniku. 2017-11-29 Pokaż
2017-11-13 Wymiana akumulatorów w zasilaczach awaryjnych 2017-11-27 Pokaż
2017-11-06 Zapytanie ofertowe - Konserwacja RSWS i DSP - BIP 2017-11-20 Pokaż
2017-11-03 Wymiana stolarki okiennej w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, mieszczącym się w budynku KM PSP w Rybniku 2017-11-10 Pokaż
2017-11-02 Audyt bezpieczeństwa informacji UM 2017-11-08 Pokaż
2017-11-02 Rozbudowa macierzy dyskowych 2017-11-09 Pokaż
2017-10-30 transport uczestników wizyty studyjnej w ramach projektu Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji 2017-11-06 Pokaż
2017-10-26 Zapytanie ofertowe na zakup i montaż syren Platan - BIP 2017-11-13 Pokaż
2017-10-19 Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych z podziałem na zadania 2017-11-02 Pokaż
2017-09-26 Modernizacja sieci Urzędu - dostawa przełączników sieciowych 2017-10-10 Pokaż
2017-09-21 Dostawa radiotelefonów przenośnych i bazowych dla jednostek OSP Miasta Rybnika. 2017-10-02 Pokaż
2017-09-21 Dostarczenie produktu odnowienia subskrypcji zabezpieczeń oraz wsparcia SonicWall NSA3500 2017-10-05 Pokaż
2017-09-15 Organizacja szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków -ratowników OSP m.Rybnika 2017-09-28 Pokaż
2017-09-14 Usługa utrzymania APN i kart GSM 2017-09-28 Pokaż
2017-09-13 Serwis urządzeń systemu konferencyjnego 2017-09-28 Pokaż
2017-09-12 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 4000 cm2 2017-09-19 Pokaż
2017-09-11 Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy gen. J. Hallera w Rybniku 2017-09-18 Pokaż
2017-08-30 Dostawa radiotelefonów przenośnych i bazowych dla jednostek OSP Miasta Rybnika. 2017-09-15 Pokaż
2017-08-30 Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu architektonicznego z częścią partycypacyjną na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych obszaru rewitalizacji przy ul. Przemysłowej w Rybniku 2017-09-06 Pokaż
2017-08-09 Serwis platformy wdrożonej w ramach projektu OSKAR 2017-08-23 Pokaż
2017-08-09 Dostawa drabiny ratowniczej aluminiowej dla OSP Rybnik-Wielopole 2017-08-24 Pokaż
2017-07-20 Zlecenie zorganizowania konkursu architektonicznego z częścią partycypacyjną na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych obszaru rewitalizacji przy ul. Przemysłowej 2017-07-27 Pokaż
2017-07-20 oferta na wyk. tablicy pamiątkowej 2017-07-28 Pokaż
2017-07-13 Realizacja badań środowiska pracy dla Urzędu Miasta Rybnika. 2017-07-28 Pokaż
2017-07-12 Roczna kontrola zbiornika wodnego Paruszowiec na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. ze zm. 2017-07-27 Pokaż
2017-07-10 Dostawa kserokopiarek i czytników kart 2017-07-25 Pokaż
2017-07-10 Dostawa wyposażenia medycznego dla Urzędu Miasta Rybnika. 2017-07-21 Pokaż
2017-07-10 Dostawa wyposażenia ergonomicznego 2017-07-21 Pokaż
2017-07-07 Ogłoszenie na BIP - Renowacja pomnika przy ul. Rudzkiej dz. Stodoły 2017-07-18 Pokaż
2017-06-26 Renowacja mogiły żołnierzy Armii Czerwonej przy ul. Rudzkiej 2017-07-08 Pokaż
2017-06-22 Zakup i dostawa laptopa z torbą oraz projektora z torbą 2017-06-29 Pokaż
2017-06-13 Zakup i dostawa laptopa z torbą oraz projektora z torbą 2017-06-19 Pokaż
2017-06-02 Modernizacja sieci urzędu - dostawa przełącznika sieciowego oraz bramek VOIP 2017-06-19 Pokaż
2017-05-30 Dostawa pilarek spalinowych dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-06-12 Pokaż
2017-05-30 Dostawa zestawów narzędziowych dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-06-12 Pokaż
2017-05-22 Zakup UPS - opis przedmiotu, formularz ofertowy i wzór umowy 2017-06-06 Pokaż
2017-05-18 Zapytanie ofertowe na naprawę samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Orzepowice 2017-05-29 Pokaż
2017-05-11 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 4000 cm2 2017-05-18 Pokaż
2017-04-24 Dostawa zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczna i zestawem szyn Kramera dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-05-12 Pokaż
2017-04-21 Opis przedmiotu zamówienia - dostawa aparatów ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-05-10 Pokaż
2017-04-21 Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-05-10 Pokaż
2017-04-18 Zapytanie ofertowe - opracowanie strategii związanej z cyfryzacją i nowoczesnymi technologiami wraz z wdrożeniem wskazanych działań 2017-04-21 Pokaż
2017-04-13 Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2017-04-28 Pokaż
2017-04-07 Zapytanie ofertowe na opracowanie programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2017-04-17 Pokaż
2017-03-27 Zapytanie ofertowe na opracowanie programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2017-04-05 Pokaż
2017-03-15 Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie programu edukacji regionalnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2017-03-23 Pokaż
2017-03-03 Zakup i dostawa kserokopiarek oraz czytników kart unique - opis przedmiotu zamówienia 2017-03-09 Pokaż
2017-02-01 Naprawa i serwis kserokopiarek 2017-02-03 Pokaż
2017-01-19 Konserwacja i naprawa urządzeń drukujących 2017-02-02 Pokaż
2017-01-16 Dostawa telefonów VoIP 2017-01-30 Pokaż
2017-01-10 Zakup i odnowa podpisów elektronicznych kwalifikowanych 2017-01-24 Pokaż
2017-01-03 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika 2017-01-10 Pokaż
2017-01-03 publikacja ogłoszeń w prasie na 2017 r. 2017-01-13 Pokaż
2016-12-21 Zapytanie ofertowe na badanie części finansowej sprawozdań z realizacji projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-12-28 Pokaż
2016-11-30 Dostawa aparatów ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu oraz zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Chwałowice 2016-12-06 Pokaż
2016-11-24 Zapytanie ofertowe - oprawa muzyczna ślubów 2016-12-07 Pokaż
2016-11-14 oferta na wykonanie wraz z montażem 1 szt. tablicy pamiątkowej w P 50 w Rybniku przy ul. Sztolniowej 2016-11-16 Pokaż
2016-11-10 Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych 2016-11-24 Pokaż
2016-11-08 Dostawa 11 szt. radiotelefonów przenośnych analogowo-cyfrowych dla jednostek OSP m. Rybnika 2016-11-15 Pokaż
2016-10-31 Dostawa 3 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych z czujnikami bezruchu dla jednostek OSP m. Rybnika 2016-11-08 Pokaż
2016-10-28 Opracowanie raportu korzyści ekonomicznych i społecznych realizacji inwestycji polegającej na budowie infrastruktury opiekuńczo-zdrowotnej w Rybniku oraz wsparcie techniczne przy opracowaniu wstępnej dokumentacji 2016-11-04 Pokaż
2016-10-27 Zapytanie ofertowe na zakup i montaż syren Platan - BIP 2016-11-07 Pokaż
2016-10-27 Zorganizowanie i przeprowadzenie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku 2016-11-03 Pokaż
2016-10-17 Dostawa hełmów strażackich dla OSP m.Rybnika 2016-10-26 Pokaż
2016-10-14 Organizacja Rybnickiej edycji Śląskich Dni Architektury 2016-10-21 Pokaż
2016-10-10 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu osób uczestniczących w konferencji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-18 Pokaż
2016-10-06 Zapytanie ofertowe na remont samochodu pożarniczego marki STEYR OSP Rybnik-Gotartowice 2016-10-17 Pokaż
2016-10-03 Dostawa projektorów multimedialnych wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego 2016-10-17 Pokaż
2016-09-23 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu osób uczestniczących w konferencji w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-03 Pokaż
2016-09-21 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie partycypacji i animacji społecznej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-03 Pokaż
2016-09-21 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringu podczas konferencji i szkoleń w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-03 Pokaż
2016-09-21 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dwudniowej wizyty studyjnej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-10-03 Pokaż
2016-09-09 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-09-20 Pokaż
2016-09-09 Telefonia VoIP - dostawa bramek VoIP 2016-09-30 Pokaż
2016-09-09 Usługa przesyłu danych APN i GSM 2016-09-23 Pokaż
2016-09-02 Dostawa ubrań strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. Rybnika 2016-09-20 Pokaż
2016-09-01 Dostawa zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1 w torbie z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną dla jednostek OSP m. Rybnika 2016-09-15 Pokaż
2016-08-31 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w obszarze badań społecznych jakościowych i ilościowych w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-09-09 Pokaż
2016-08-29 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie partycypacji i animacji społecznej w ramach projektu "Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji" 2016-09-08 Pokaż
2016-08-23 Zapytanie ofertowe na wymianę pakietów szybowych elewacji klatki schodowej w PCZK 2016-09-10 Pokaż
2016-08-22 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie edukacji 2016-08-31 Pokaż
2016-07-29 Przeprowadzenie analizy modelu biznesowego dla przedsięwzięcia deweloperskiego dla komercyjnego zagospodarowania terenu położonego przy ulicy Miejskiej w Rybniku 2016-08-05 Pokaż
2016-07-12 Zaproszenie- dostawa urn wyborczych 2016-07-20 Pokaż
2016-07-04 opracowanie projektu, dostawa i wdrożenie "Systemu na urządzenia mobilne do komunikacji z mieszkańcami" 2016-07-18 Pokaż
2016-06-20 Dostawa i montaż głośników (megafonów) do kamer monitoringu 2016-07-05 Pokaż
2016-06-15 Badania lekarskie strażaków OSP Miasta Rybnika 2016-06-27 Pokaż
2016-05-24 Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych 2016-06-07 Pokaż
2016-05-11 Agregat prądotwórczy wraz z montażem 2016-06-01 Pokaż
2016-04-05 Uzupełnienie umeblowania w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika 2016. 2016-04-14 Pokaż
2016-03-25 Publiczne punkty dostępu do Internetu - Hotspoty 2016-04-12 Pokaż
2016-02-24 Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika oraz opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika 2016-03-04 Pokaż
2016-01-21 Zapytanie ofertowe: Przeglądy, konserwacja i stały nadzór - system klimatyzacji LG. 2016-02-05 Pokaż
2015-12-09 Opis przedmiotu zamówienia - dostawa ubrań specjalnych strażackich dla jednostek OSP m.Rybnika 2015-12-14 Pokaż
2015-12-03 Zakup certyfikatów SSL 2015-12-09 Pokaż
2015-12-03 Serwis macierzy dyskowej 2015-12-17 Pokaż
2015-11-30 Konserwacja i serwis kserokopiarek 2015-12-14 Pokaż
2015-11-20 Konserwacja i naprawa urządzeń drukaujących 2015-12-04 Pokaż
2015-11-20 Zakup drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych 2015-12-04 Pokaż
2015-11-19 Zaproszenie do składania ofert - zakup oraz dostawa urządzenia kopertującego 2015-11-26 Pokaż
2015-11-19 Naprawa kabla światłowodowego ul. Gotartowicka 2015-12-03 Pokaż
2015-11-18 Opis przedmiotu zamówienia - audyt bezpieczeństwa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej 2015-11-30 Pokaż
2015-11-18 Zakup i odnowa podpisów elektronicznych kwalifikowanych 2015-12-02 Pokaż
2015-11-10 Opis przedmiotu zamówieniania - zakup i dostawa aparatów powietrznych dla OSP Chwałęcice, OSP Stodoły i OSP Wielopole 2015-11-19 Pokaż
2015-11-06 Budowa przyłącza światłowodowego do dworca Rybnik Paruszowiec 2015-11-16 Pokaż
2015-11-02 Zapytanie ofertowe na zakup tablic sygnałów alarmowych OC 2015-11-06 Pokaż
2015-10-23 Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia analizy nieruchomości zlokalizowanej pomiędzy ulicami 3-go Maja i Miejską w Rybniku i jej lokalizacji pod kątem gospodarczego potencjału wraz z opracowaniem raportu obejmującego strategię jej najlepszego zagosp 2015-10-30 Pokaż
2015-10-06 Dostawa bramek i aparatów telefonicznych VoIP 2015-10-21 Pokaż
2015-09-18 Zapytanie o ofertę cenową - usługa utrzymania APN i GSM 2015-09-30 Pokaż
2015-08-27 Zapytanie o ofertę cenową - zakup i dostawa szafy serwerowej 2015-09-15 Pokaż
2015-08-24 Zapytanie o ofertę cenową - opis przedmiotu zamówienia na dostawę monitorów na potrzeby monitoringu miejskiego 2015-09-07 Pokaż
2015-08-21 Opis przedmiotu zamówienia - serwis i konserwacja centrali telefonicznej 2015-09-07 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 223665 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-10-12 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe - Aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych.Zuzanna Czogalla-Gac (Samodzielny Referent GK)Pokaż
2020-10-12 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe - Aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych.Zuzanna Czogalla-Gac (Samodzielny Referent GK)Pokaż
2020-10-06 Opublikowano dokument: Awaryjny remont dźwigu osobowego w Hotelu "Arena"Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)Pokaż
2020-10-06 Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej Sylwia Piechota (Inspektor MPU)Pokaż
2020-09-29 Opublikowano dokument: Dostawa kserokopiarek na potrzeby UM RybnikaJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-09-22 Opublikowano dokument: Awaryjny remont dźwigu osobowego w Hotelu "Arena"Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)Pokaż
2020-09-22 Opublikowano dokument: Awaryjny remont dźwigu osobowego w Hotelu "Arena"Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)Pokaż
2020-09-22 Opublikowano dokument: Awaryjny remont dźwigu osobowego w Hotelu "Arena"Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)Pokaż
2020-09-07 Opublikowano dokument: Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania studni chłonnych w ul. Stefana BatoregoMagdalena Gaszka (Inspektor D-II)Pokaż
2020-09-03 Opublikowano dokument: Badanie geofizyczne metodą elektrooporową terenu przy Zabytkowej Kopalni “Ignacy" w dzielnicy NiewiaAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)Pokaż
2020-09-03 Opublikowano dokument: Badanie geofizyczne metodą elektrooporową terenu przy Zabytkowej Kopalni “Ignacy" w dzielnicy NiewiaAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)Pokaż
2020-09-03 Opublikowano dokument: Badanie geofizyczne metodą elektrooporową terenu przy Zabytkowej Kopalni “Ignacy" w dzielnicy NiewiaAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)Pokaż
2020-09-01 Opublikowano dokument: Informacja o wyborze ofertGrzegorz Skoczek (Inspektor GK)Pokaż
2020-08-31 Opublikowano dokument: Badanie geofizyczne metodą elektrooporową terenu przy Zabytkowej Kopalni “Ignacy" w dzielnicy NiewiaAgnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III)Pokaż
2020-08-31 Opublikowano dokument: Informacja o wyborze ofert Notatka służbowaGrzegorz Skoczek (Inspektor GK)Pokaż
2020-08-31 Opublikowano dokument: Informacja o wyborze ofert Notatka służbowaGrzegorz Skoczek (Inspektor GK)Pokaż
2020-08-21 Opublikowano dokument: Zakup worków na liście i materiałów do akcji: "Sprzątanie świata"Grzegorz Skoczek (Inspektor GK)Pokaż
2020-07-31 Opublikowano dokument: Realizacja projektu pod nazwą „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-07-31 Opublikowano dokument: Realizacja projektu pod nazwą „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-07-21 Opublikowano dokument: Realizacja projektu pod nazwą „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-06-19 Opublikowano dokument: Dostawa ubrań strażackich specjalnych ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. RybniAdam Abrahamczyk (Inspektor Z-I)Pokaż
2020-06-05 Opublikowano dokument: Rozbudowa macierzy dyskowychJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-05-26 Opublikowano dokument: Realizacja badań lekarskich dla strażaków OSP m. RybnikaAdam Abrahamczyk (Inspektor Z-I)Pokaż
2020-05-26 Opublikowano dokument: Opis przedmiotu zamówienia- realizacja badań lekarskich dla strażaków OSPAdam Abrahamczyk (Inspektor Z-I)Pokaż
2020-04-30 Opublikowano dokument: wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę woreczków i dystrybutorów woreczków do sprzątania psich zMałgorzata Kobus (Inspektor GK)Pokaż
2020-04-24 Opublikowano dokument: Realizacja badań lekarskich dla strażaków OSP m. RybnikaAdam Abrahamczyk (Inspektor Z-I)Pokaż
2020-04-24 Opublikowano dokument: Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. RybnikaAdam Abrahamczyk (Inspektor Z-I)Pokaż
2020-04-24 Opublikowano dokument: Dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednostek OSP m. RybnikaAdam Abrahamczyk (Inspektor Z-I)Pokaż
2020-04-24 Opublikowano dokument: Opis przedmiotu zamówienia - dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednAdam Abrahamczyk (Inspektor Z-I)Pokaż
2020-04-24 Opublikowano dokument: Opis przedmiotu zamówienia - dostawa hełmów strażackich ze świadectwem dopuszczenia CNBOP dla jednAdam Abrahamczyk (Inspektor Z-I)Pokaż
2020-04-16 Opublikowano dokument: Zakup dystrybutorów do woreczków na psie odchodyMałgorzata Kobus (Inspektor GK)Pokaż
2020-04-16 Opublikowano dokument: Zakup woreczków do sprzątania zanieczyszczeń po psachMałgorzata Kobus (Inspektor GK)Pokaż
2020-04-15 Opublikowano dokument: Konserwacja i naprawa urządzeń drukującychJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-16 Opublikowano dokument: Dostawa serweraJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-10 Opublikowano dokument: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Sieci SzerokopasmowejJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-10 Opublikowano dokument: Dostawa łączy internetowych dla Miejskiej Sieci SzerokopasmowejJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-10 Opublikowano dokument: Opis przedmiotu zamówienia - dostawa łączy do InternetuJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-10 Opublikowano dokument: Naprawa i serwis kserokopiarekJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-03-10 Opublikowano dokument: Naprawa i serwis kserokopiarekJoanna Kieś (Podinspektor Inf-I)Pokaż
2020-02-14 Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej Robert Górski (Inspektor Ar-II)Pokaż
2020-02-03 Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym ukazującej się nie rzadziej nJolanta Swoboda (Inspektor SMk)Pokaż
2020-02-03 Opublikowano dokument: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyJolanta Swoboda (Inspektor SMk)Pokaż
2020-01-22 Opublikowano dokument: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyDaria Zdyb (Inspektor M-I)Pokaż
2020-01-21 Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej Ireneusz Brzuska (Naczelnik MPU)Pokaż
2020-01-14 Opublikowano dokument: Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej Jolanta Swoboda (Inspektor SMk)Pokaż
2020-01-14 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertoweJolanta Swoboda (Inspektor SMk)Pokaż
2019-12-06 Opublikowano dokument: Informacja o wyborze oferty - Zakup wraz z montażem 3 syren elektronicznychAndrzej Potyra (Podinspektor Z-I)Pokaż
2019-12-03 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe na odstrzał redukcyjny dzików i lisów z terenu Miasta RybnikaGabriela Stojer (Podinspektor Z-I)Pokaż
2019-11-26 Opublikowano dokument: Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących zapytanie ofertoweMałgorzata Kobus (Inspektor GK)Pokaż
2019-11-25 Opublikowano dokument: Zapytanie ofertowe - Zakup syren DSE - BIPAndrzej Potyra (Podinspektor Z-I)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.