Rejestr
Data sesji Dotyczy Data wejścia w życie Pozycja Dz.Urz.Woj.Śl. Szczegóły
2020-09-24 Tekst jednolity uchwały: 276/XVI/2015 w sprawie Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku
Publikacja: 8 października 2020 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2020-10-08 7255Pokaż
2020-09-24 Tekst jednolity uchwały: 209/XIV/2015 w sprawie Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Publikacja: 18 kwietnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 8 października 2020 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2020-10-08 7254Pokaż
2020-02-20 Tekst jednolity uchwały: 45/IV/2019 w sprawie Udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”
Publikacja: 10 marca 2020 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2020-03-09 2121Pokaż
2020-01-30 Tekst jednolity uchwały: 77/VII/2011 w sprawie Zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Publikacja: 5 lutego 2020 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Aktualizacja: 11 lutego 2020 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2020-02-10 1366Pokaż
2019-09-26 Tekst jednolity uchwały: 550/XXXVIII/2017 w sprawie Utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku
Publikacja: 8 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2019-10-07 6732Pokaż
2019-09-26 Tekst jednolity uchwały: 683/XLIV/2018 w sprawie Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Publikacja: 8 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2019-10-07 6730Pokaż
2019-09-26 Tekst jednolity uchwały: 728/XLVIII/2014 w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród
Publikacja: 8 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2019-10-07 6731Pokaż
2019-04-11 Tekst jednolity uchwały: 639/XLII/2017 w sprawie Zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Publikacja: 23 kwietnia 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2019-04-19 3294Pokaż
2019-01-24 Tekst jednolity uchwały: 466/XXX/2017 w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
Publikacja: 6 lutego 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2019-02-05 1018Pokaż
2018-11-08 Tekst jednolity uchwały: 279/XVI/2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
Publikacja: 20 listopada 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-11-08 7230Pokaż
2018-10-11 Tekst jednolity uchwały: 582/XLI/2017 w sprawie Podatku od nieruchomości na 2018 rok
Publikacja: 24 października 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-10-23 6582Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 214/XIV/2015 w sprawie Określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik
Publikacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5857Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 159/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Boguszowice Stare.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5846Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 163/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Gotartowice.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5847Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 165/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Kamień.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5848Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 168/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Maroko - Nowiny.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5849Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 171/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Niewiadom.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5850Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 175/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Popielów.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5851Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 176/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Radziejów.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5852Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 177/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Rybnicka Kuźnia.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5853Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 178/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Rybnik - Północ.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5854Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 183/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Zamysłów.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5855Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 184/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Zebrzydowice.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5856Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 423/XXIX/2012 w sprawie Parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Publikacja: 6 lipca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5858Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 724/XLVI/2018 w sprawie Podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze
Publikacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5859Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 725/XLVI/2018 w sprawie Podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania
Publikacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5860Pokaż
2017-11-16 Tekst jednolity uchwały: 179/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Smolna.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 1 grudnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2017-11-27 6312Pokaż
2017-10-19 Tekst jednolity uchwały: 434/XXVII/2016 w sprawie Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Publikacja: 2 listopada 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2017-10-27 5634Pokaż
2017-03-30 Tekst jednolity uchwały: 209/XIV/2015 w sprawie Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Publikacja: 18 kwietnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 8 października 2020 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2017-04-13 2696Pokaż
2017-01-19 Tekst jednolity uchwały: 240/XV/2015 w sprawie Nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Publikacja: 20 stycznia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2017-01-19 498Pokaż
2016-12-15 Tekst jednolity uchwały: 210/XIV/2015 w sprawie Określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika
Publikacja: 28 grudnia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2016-12-28 7149Pokaż
2016-06-23 Tekst jednolity uchwały: 767/LV/2010 w sprawie Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Publikacja: 1 lipca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2016-06-30 3643Pokaż
2016-05-19 Tekst jednolity uchwały: 181/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Śródmieście.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 2 czerwca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2016-06-02 3018Pokaż
2016-02-11 Tekst jednolity uchwały: 202/XVI/2011 w sprawie Szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Publikacja: 23 lutego 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2016-02-18 1183Pokaż
2016-02-11 Tekst jednolity uchwały: 368/XXVII/2012 w sprawie Nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Publikacja: 23 lutego 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2016-02-18 1184Pokaż
2015-11-19 Tekst jednolity uchwały: 711/XLVII/2014 w sprawie Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Publikacja: 7 grudnia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2015-11-30 6077Pokaż
2015-06-18 Tekst jednolity uchwały: 423/XXIX/2012 w sprawie Parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Publikacja: 6 lipca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2015-06-30 3492Pokaż
2015-06-18 Tekst jednolity uchwały: 602/XL/2013 w sprawie Zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Publikacja: 6 lipca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2015-06-30 3491Pokaż
2015-03-19 Tekst jednolity uchwały: 365/XXIX/2008 w sprawie Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
Publikacja: 26 marca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2015-03-26 1790Pokaż
2015-03-19 Tekst jednolity uchwały: 576/XXXIX/2013 w sprawie Przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku
Publikacja: 2 kwietnia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2015-04-02 1993Pokaż
2015-01-22 Tekst jednolity uchwały: 171/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Niewiadom.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2015-02-03 488Pokaż
2014-11-12 Tekst jednolity uchwały: 622/XLI/2013 w sprawie Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Publikacja: 4 grudnia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 4 grudnia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
2014-11-24 6145Pokaż
2014-05-28 Tekst jednolity uchwały: 581/XXXVI/2005 w sprawie Udzielanie i rozmiar zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasady rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
Publikacja: 9 czerwca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 18 czerwca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
2014-06-11 3311Pokaż
2013-11-27 Tekst jednolity uchwały: 812/LVII/2010 w sprawie Przyjęcia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Publikacja: 4 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 12 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
2013-12-06 7322Pokaż
2013-11-27 Tekst jednolity uchwały: 47/IV/2007 w sprawie Wyznaczenie inkasentów opłaty skarbowej.
Publikacja: 4 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 12 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
2013-12-06 7323Pokaż
2013-11-27 Tekst jednolity uchwały: 780/XLVII/2006 w sprawie Statut Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku.
Publikacja: 4 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 12 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
2013-12-06 7321Pokaż
2013-11-27 Tekst jednolity uchwały: 781/XLVII/2006 w sprawie Statut Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku.
Publikacja: 4 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 12 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
2013-12-06 7320Pokaż
2013-06-26 Tekst jednolity uchwały: 834/XLIII/2002 w sprawie Uchwalenie Statutu Miasta Rybnika
Publikacja: 1 lipca 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 4 lipca 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
2013-07-03 4699Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 184/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Zebrzydowice.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3105Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 183/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Zamysłów.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3104Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 182/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Wielopole.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3103Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 181/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Śródmieście.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 2 czerwca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2013-04-03 3102Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 180/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Stodoły.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3101Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 179/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Smolna.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 1 grudnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2013-04-03 3100Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 178/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Rybnik - Północ.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3099Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 177/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Rybnicka Kuźnia.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3098Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 176/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Radziejów.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3097Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 175/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Popielów.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3096Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 174/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Paruszowiec - Piaski.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3095Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 173/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Orzepowice.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3094Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 172/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Ochojec.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3093Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 171/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Niewiadom.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3092Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 170/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Niedobczyce.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3091Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 169/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Meksyk.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3090Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 168/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Maroko - Nowiny.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3089Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 167/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3088Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 166/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Kłokocin.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3087Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 165/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Kamień.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3086Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 164/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Grabownia.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3085Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 163/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Gotartowice.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3084Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 162/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Golejów.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3083Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 161/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Chwałowice.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3082Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 160/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Chwałęcice.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3081Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 159/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Boguszowice Stare.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3080Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 158/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Boguszowice Osiedle.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3079Pokaż
2013-02-27 Tekst jednolity uchwały: 208/XVI/2011 w sprawie Ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-03-25 2779Pokaż
2012-12-19 Tekst jednolity uchwały: 35/VI/2011 w sprawie Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Publikacja: 8 stycznia 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-02-11 1536Pokaż
 
 
Odsłon strony: 33776 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-10-08 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Podinspektor BR)Pokaż
2020-10-08 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Podinspektor BR)Pokaż
2020-03-10 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2020-02-11 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2020-02-05 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2019-10-08 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2019-10-08 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2019-10-08 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2019-04-23 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2019-02-06 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-11-20 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-10-24 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-26 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-26 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-26 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-26 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-26 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-26 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-26 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-26 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-26 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-26 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-26 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-25 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-25 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-25 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-25 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-25 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-25 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-25 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2018-09-25 Opublikowano dokument: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)Pokaż
2017-12-01 Publikacja dokumentu Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)Pokaż
2017-11-02 Publikacja dokumentu Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)Pokaż
2017-04-18 Publikacja dokumentu 2696Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)Pokaż
2017-01-20 Publikacja dokumentu 498Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)Pokaż
2016-12-28 Publikacja dokumentu 7149Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)Pokaż
2016-07-01 Publikacja dokumentu 3643Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)Pokaż
2016-06-02 Publikacja dokumentu 3018Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)Pokaż
2016-02-23 Publikacja dokumentu 1184Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)Pokaż
2016-02-23 Publikacja dokumentu 1183Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)Pokaż
2015-12-07 Publikacja dokumentu 6077Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)Pokaż
2015-07-06 Publikacja dokumentu 3492Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)Pokaż
2015-07-06 Publikacja dokumentu 3491Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)Pokaż
2015-04-02 Publikacja dokumentu 1993Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)Pokaż
2015-03-26 Publikacja dokumentu 1790Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)Pokaż
2015-02-05 Publikacja dokumentu 488Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)Pokaż
2014-12-04 Publikacja dokumentu 6145Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)Pokaż
2014-12-04 Publikacja dokumentu 6145Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)Pokaż
2014-06-18 Publikacja dokumentu 3311Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)Pokaż
2014-06-09 Publikacja dokumentu w sprawie 581/XXXVI/2005Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.