Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
77/VII/2011
Data
23 lutego 2011
Dotyczy
Zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Kategorie
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
70 poz. 1241
Data ogłoszenia
29 marca 2011 r.
Data wejścia w życie
13 kwietnia 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Zmienia/uchyla
Publikacja: 16 lutego 2011 r. Hałacz Ksenia (Or)
Aktualizacja: 15 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)