Numer
30/VI/2015
Data
22 stycznia 2015
Dotyczy
Zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Kultura i sport
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
474
Data ogłoszenia
3 lutego 2015 r.
Data wejścia w życie
18 lutego 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydenta Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2014/035820 (z dnia 28 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 28 stycznia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)