Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
469/XXVI/2020
Data
22 października 2020
Dotyczy
Nadania statutu Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7639
Data ogłoszenia
2 listopada 2020 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2021 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 226 KB]
Uzasadnienie [pdf - 97 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 224 KB]
Teksty jednolite
Publikacja: 27 października 2020 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)