Numer
28/III/2018
Data
13 grudnia 2018
Dotyczy
Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
8119
Data ogłoszenia
18 grudnia 2018 r.
Data wejścia w życie
2 stycznia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Dokumenty
Publikacja: 18 grudnia 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Aktualizacja: 20 lutego 2020 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)