Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
536/XXXVI/2017
Data
18 maja 2017
Dotyczy
Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Pomoc społeczna i zdrowie
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3240
Data ogłoszenia
25 maja 2017 r.
Data wejścia w życie
9 czerwca 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 237 KB]
Uzasadnienie [pdf - 141 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 240 KB]
Publikacja: 23 maja 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)