Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
479/XXX/2017
Data
12 stycznia 2017
Dotyczy
Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Pomoc społeczna i zdrowie
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
471
Data ogłoszenia
19 stycznia 2017 r.
Data wejścia w życie
3 lutego 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 16 stycznia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)