Numer
1126/LXV/2023
Data
25 maja 2023
Dotyczy
Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego i obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
Kategorie
  • Edukacja
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
25 maja 2023 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 509 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 585 KB]
Teksty jednolite
Publikacja: 29 maja 2023 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II)