Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
683/XLIV/2018
Data
18 stycznia 2018
Dotyczy
Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
495
Data ogłoszenia
24 stycznia 2018 r.
Data wejścia w życie
8 lutego 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 89 KB]
Uzasadnienie [pdf - 13 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 91 KB]
Teksty jednolite
Publikacja: 24 stycznia 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 24 stycznia 2018 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)