Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
240/XV/2015
Data
19 listopada 2015
Dotyczy
Nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Kategorie
  • Kultura i sport
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6064
Data ogłoszenia
30 listopada 2015 r.
Data wejścia w życie
15 grudnia 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2015-101545 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 listopada 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)