Numer
290/XVII/2016
Data
21 stycznia 2016
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 240/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Kategorie
  • Kultura i sport
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
606
Data ogłoszenia
27 stycznia 2016 r.
Data wejścia w życie
11 lutego 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2016-604 (z dnia 25 stycznia 2016 r.)
    Uchwała
Publikacja: 25 stycznia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)