Numer
742/XLVII/2018
Data
19 kwietnia 2018
Dotyczy
Nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
Kategorie
  • Kultura i sport
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2803
Data ogłoszenia
25 kwietnia 2018 r.
Data wejścia w życie
10 maja 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 208 KB]
Uzasadnienie [pdf - 34 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 206 KB]
Publikacja: 20 kwietnia 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)