Zgodnie z aktualnie obowiązującą Uchwałą Numer 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik należy udokumentować dochód z okresu trzech miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu. Dodatkowo osoba ubiegająca się o przyznanie mieszkania musi być z tutejszym miastem związana poprzez udokumentowanie zamieszkiwania na jego terenie, jak również powinna posiadać uregulowany stan rodzinny. 

W ramach najmu socjalnego o lokal mogą ubiegać się osoby, które zamieszkują w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 7 m2 ogólnej powierzchni pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego mniej niż 13 m2 oraz których dochód miesięczny na osobę nie jest wyższy niż 70% kwoty najniższej emerytury, co aktualnie wynosi 1 011,84 zł netto na 1 osobę, a dla gospodarstwa jednoosobowego do 100% wysokości, co stanowi 1 445,48 zł netto na 1 osobę.

O lokal na czas nieoznaczony mogą ubiegać się osoby, które zamieszkują w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 7 m2 ogólnej powierzchni pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego mniej niż 13 m2 oraz których dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego jest wyższy od 70% kwoty najniższej emerytury, co aktualnie wynosi 1 011,85 zł netto na osobę do 130% jej wysokości co stanowi
1 879,12 zł netto na osobę, zaś osób samotnych od 100% kwoty najniższej emerytury, co wynosi 1 445,49 zł netto na osobę do 170% jej wysokości, co stanowi 2 457,32 zł netto na osobę.

O lokal do remontu mogą ubiegać się osoby, których dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego jest wyższy od 90% kwoty najniższej emerytury, co aktualnie wynosi 1 300,94 zł netto na 1 osobę do 300% jej wysokości co stanowi 4 336,44 zł netto na osobę, zaś osób samotnych od 150% jej wysokości, co stanowi 2 168,23 zł netto na osobę do 300% jej wysokości co stanowi 4 336,44 zł netto na osobę i które udokumentują swoją zdolność finansową do pokrycia, w wysokości minimum 70%, kosztów remontu.

Wnioski można składać w terminie od 1 stycznia do 31 października danego roku. Weryfikacji wniosku, dokonuje się gdy od złożenia wniosku lub ostatniej weryfikacji upłynęło 12 miesięcy, albo jeżeli nastąpiły istotne zmiany mające wpływ na jego kwalifikację.

Uwaga: wyrażone wartości kwotowe obowiązują od dnia 01.03.2023 r. Wysokość podanych kwot uzależniona jest od kwoty najniższej emerytury i zostaje przeliczona raz do roku, na podstawie komunikatu ogłaszanego przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski.

 
 
Odsłon strony: 1244 Metryka
Redaktor: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-09-08 Aktualizacja treściBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)
2023-03-08 DodanoBeata Baj (Starszy Inspektor SMk)