WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

Rada Miasta Rybnika na sesji w dniu 1 października 2015 r. w głosowaniu tajnym wybrała 60 ławników sądów powszechnych na nową kadencję 2016-2019, wg następującego podziału: 


- Sąd Okręgowy w Gliwicach - 32 ławników w tym 3 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy,
- Sąd Rejonowy w Rybniku - 28 ławników w tym 13 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

Metryka Lista wybranych ławników na kadencję 2016-2019 [pdf - 407 KB]

Po przeprowadzeniu wyborów rada gminy przesyła niezwłocznie właściwemu sądowi karty kandydatów, którzy zostali wybrani ławnikami, wraz z załączonymi do nich dokumentami oraz informacje o wybranych ławnikach uzyskane od komendanta wojewódzkiego Policji.

Podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów złożone dokumenty. W przypadku nieodebrania dokumentów, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni po upływie terminu.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: (32) 43 92 110; (32) 43 92 130.

 
 
Odsłon strony: 30942 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-10-02 Aktualizacja treści Pokaż
2015-10-02 Aktualizacja treści Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-07-03 Aktualizacja treści Pokaż
2015-07-03 Aktualizacja treści Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-06-03 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2015-05-06 Formatowanie tekstu Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-05-05 Aktualizacja treści Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-05-05 Aktualizacja treści Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-05-05 Aktualizacja treści Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-05-05 Korekta redaktorska Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2015-05-04 Aktualizacja treści Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) Pokaż
2013-01-09 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2012-05-31 Aktualizacja treści Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2012-03-23 Aktualizacja treści Hałacz Ksenia (Referent Or) Pokaż
2012-02-02 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2011-10-04 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2011-10-04 wyniki wyborów ławników Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2011-06-15 Aktualizacja treści Pyszny Agnieszka (Referent Or) Pokaż
2011-06-14 Aktualizacja treści Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2011-06-13 Aktualizacja treści Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2011-05-13 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2011-05-13 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2011-05-13 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2011-05-13 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2011-05-13 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2011-05-13 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2011-05-13 Aktualizacja treści Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2011-05-09 Korekta redaktorska Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż
2011-05-06 Aktualizacja treści Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or) Pokaż