Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
365/XXIX/2008
Data
26 czerwca 2008
Dotyczy
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
186 poz. 3395
Data ogłoszenia
14 października 2008 r.
Data wejścia w życie
29 października 2008 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty