Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
173/XI/2007
Data
27 czerwca 2007
Dotyczy
Statut Dzielnicy Orzepowice.
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
132 poz. 2606
Data ogłoszenia
10 sierpnia 2007 r.
Data wejścia w życie
25 sierpnia 2007 r.
Wnioskodawca
Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Zmienia/uchyla
Dokumenty