Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
581/XXXVI/2005
Data
30 czerwca 2005
Dotyczy
Udzielanie i rozmiar zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasady rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
87 poz. 2420
Data ogłoszenia
30 czerwca 2005 r.
Data wejścia w życie
15 lipca 2005 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla